Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi"

Transkript

1 Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1

2 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2013 regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Men inneholder også bedrifter som har gått konkurs/blitt oppløst i perioden ) Det har gitt et utvalg på ca bedrifter i analysen Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Av disse hadde avla ca bedrifter regnskap i alle tre årene i perioden Ca bedrifter hadde omsetning i 2013 Kun regnskap for morselskap er tatt med, det er mao. ikke foretatt noen konsernelimineringer I utgangspunktet hovedforetak med adresse i regionene. I tillegg er det tatt med ca 140 bedrifter som har vesentlige avdelinger i regionene, men forretningsadresse i andre fylker enn disse tre. For en slik avdeling er det tatt med regnskapsandel tilsvarende antall ansatte i avdelingen i forhold til totalt antall ansatte i bedriften Tilsvarende er tall for enkelte større bedrifter justert ned pga vesentlig aktivitet i andre områder (Rolls Royce, Reinertsen, Norway Pelagic og Det Norske oljeselskap) Banker/finansforetak og landbruk (pga selskapsform) er ikke tatt med i analysene

3 Antall bedrifter per bransje Regnskapstall fra 2013 i mill. NOK Antall Regnskap 2013 Bransje Totalt Herav omsetning i 2013 Omsetning Driftsresulta EBITDA Ord res før skårsresultat Bygg & Anlegg Eiendomsdrift Elektrisitet/kraft Finansiering og forsikring Fiskeindustri/-eksport Fiskeri Havbruk Hotell/rest Industri ellers Informasjon og kommunikasjon Offentlig tjenesteyting Offshore Service Fartøy Privat tjenesteyting Skipsverft Transport ellers Utvinning råolje/naturgass Varehandel Øvrig Totalt

4 Antall bedrifter per region Regnskapstall fra 2013 i mill. NOK Antall Regnskap 2013 Bransje Totalt Herav omsetning i 2013 Omsetning Driftsresulta EBITDA Ord res før skårsresultat Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Innherred Namdalen Totalt

5 1 2 Bransjer: Størrelse, vekst verdiskaping Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital 3 Geografi, omsetning, vekst og verdiskaping 4 Geografi, resultater, lønnsomhet og avkastning 5 Vedlegg: selskaper med regnskap i alle/noen år 5

6 OMSETNING OG ANDEL AV OMSETING Bransjenes omsetning i 2013 og snittvekst i perioden 2011 til 2013 Bransje Varehandel 105 Industri ellers 100 Privat tjenesteyting 50 Offentlig tjenesteyting 43 Bygg & Anlegg 41 Utvinning råolje/naturgass 36 Fiskeindustri/-eksport 29 Eiendomsdrift 25 Skipsverft 23 Transport ellers 20 Offshore Service Fartøy 17 Elektrisitet/kraft 14 Informasjon og kommunikasjon 11 Havbruk 11 Hotell/rest. Fiskeri Øvrig Finansiering og forsikring Omsetning i mrd Andel av omsetning 9,2% 8,0% 7,6% 6,7% 5,4% 4,7% 4,2% 3,7% 3,1% 2,6% 2,0% 2,0% 1,2% 0,8% 0,6% 0,1% 19,5% 18,5% De to største bransjene utgjør 40% av omsetningen Tjenesteyting er i sum betydelig, men fordeler seg over flere delbransjer og er en kombinasjon av offentlige virksomheter og private virksomheter Bygg og anlegg og eiendom utgjør også en stadig større andel av omsetningen i regionen med i overkant av 12% samlet

7 OMSETNINGSANDEL OG VERDISKAPING Det er forholdsvis store forskjeller på andel av omsetningen og andel av verdiskaping* innen de enkelte bransjene Andel av omsetning Andel av verdiskaping Varehandel 19,5% 10,1% 16,8% 12,8% 10,6% 8,8% 5,0% 2,1% 6,9% 2,3% 5,0% 6,5% 3,6% 3,2% 2,2% 1,6% 1,6% 0,1% 0,8% 0,9% Industri ellers 18,5% Privat tjenesteyting 9,2% Offentlig tjenesteyting 8,0% Bygg & Anlegg 7,6% Utvinning råolje/naturgass 6,7% Fiskeindustri/-eksport 5,4% Eiendomsdrift 4,7% Skipsverft 4,2% Transport ellers 3,7% Offshore Service Fartøy 3,1% Elektrisitet/kraft 2,6% Informasjon og kommunikasjon 2,0% Havbruk Hotell/rest. 2,0% 1,2% Fiskeri 0,8% Øvrig 0,1% Finansiering og forsikring 0,6% Totalt 0,8% Målt ut fra omsetning er varehandel og industri de to klart største bransjene med i underkant av 20% andel hver Andel på 5-10% for fiskeindustri, olje/gass, bygg og anlegg og hhv. offentlig og privat tjenesteyting Industri er største bransje ut fra verdiskapning (17%) Andel for varehandel halveres 11-12% andel for hhv. offentlig og privat tjenesteyting 5-10% andel for varehandel, bygg og anlegg, eiendom, offshore service fartøy, transport ellers og olje/gass 7 *Verdiskaping= EBITDA + lønn

8 OMSETNINGSUTVIKLING BRANSJER Utvikling i omsetning i mrd for bransjene i regionen 2011 til 2013 Bransje Varehandel 94,5 100,5 105,2 Industri ellers 91,1 95,9 100,1 Privat tjenesteyting 44,9 49,1 49,6 Offentlig tjenesteyting 38,4 40,8 43,0 Bygg & Anlegg 31,4 36,7 41,1 Utvinning råolje/naturgass 37,1 39,2 36,4 Fiskeindustri/-eksport 27,9 27,0 29,1 Eiendomsdrift 18,3 21,6 25,4 Skipsverft 18,5 19,6 22,5 Transport ellers 15,7 17,4 20,1 Offshore Service Fartøy 13,6 14,7 16,9 Elektrisitet/kraft 14,5 12,9 14,3 Informasjon og kommunikasjon 9,6 10,3 10,9 Havbruk 7,4 7,3 10,6 Hotell/rest. 5,2 5,9 6,3 Fiskeri 4,9 4,6 4,5 Øvrig 3,2 3,4 3,5 Finansiering og forsikring 0,4 0,7 0,7 8

9 VEKST I OMSETNING I PERIODEN 2011 TIL 2013 Havbruk, eiendom og bygg og anlegg er vekstvinnere Gjennomsnittlig vekst i omsetning i perioden 2011 til 2013 Havbruk 20% Eiendomsdrift 18% Bygg & Anlegg 14% Transport ellers 13% Offshore Service Fartøy 11% Skipsverft 10% Hotell/rest. 10% Informasjon og kommunikasjon 7% Offentlig tjenesteyting 6% Varehandel 6% Privat tjenesteyting 5% Industri ellers 5% Øvrig 4% Fiskeindustri/-eksport 2% Elektrisitet/kraft -1% Utvinning råolje/naturgass Fiskeri -1% -4% De fleste bransjene vokser mer enn inflasjonen (ca 3%) fra 2011 til Havbruk topper relativt sett pga sterk vekst i volum og pris i 2013 vs Fiskeri (fiskefartøy) har nedgang pga svak utvikling i pelagisk sektor (vesentlig redusert volum uten tilsvarende økning i pris) For olje/gass er det et svært lite utvalg selskaper og tallene her er ikke nødvendigvis representative for bransjen som sådan

10 VEKST I VERDISKAPING Gjennomgående god vekst i verdiskaping. Havbruk har størst vekst Havbruk 29,6% Gjennomgående god vekst i verdiskapning målt som Bygg & Anlegg 16,5% bruttoprodukt Offshore Service Fartøy 12,8% Eiendomsdrift 12,6% Transport ellers 11,7% Fiskeindustri/-eksport 11,1% Hotell/rest. 10,5% Offentlig tjenesteyting 7,0% Privat tjenesteyting 6,9% Informasjon og kommunikasjon 6,5% Industri ellers 4,6% Varehandel 4,3% Elektrisitet/kraft 2,1% Øvrig 0,4% Skipsverft 0,3% Utvinning råolje/naturgass -3,0% Fiskeri -6,2% Størst vekst innenfor havbruk pga økt produksjon og høyre priser Årlig snittvekst på 10% eller høyere også for Bygg og anlegg Offshore Service Fartøy Eiendomsdrift Transport Fiskeindustri/-eksport Hotell/restaurant 10

11 VERDISKAPING/BRUTTOPRODUKT Verdiskaping i milliarder viser at industri og tjenesteyting betyr mest for regionens verdiskaping Bransje Industri ellers 26,1 27,8 28,6 Privat tjenesteyting 19,1 20,3 21,8 Offentlig tjenesteyting 15,7 16,9 18,0 Varehandel 15,8 17,0 17,2 Bygg & Anlegg 11,1 13,0 15,0 Eiendomsdrift 9,3 10,2 11,7 Offshore Service Fartøy 8,7 9,4 11,1 Transport ellers 6,8 7,3 8,5 Utvinning råolje/naturgass 9,0 8,8 8,4 Elektrisitet/kraft 5,9 5,5 6,2 Informasjon og kommunikasjon 4,8 5,1 5,4 Skipsverft 4,0 3,5 4,0 Havbruk 2,3 1,7 3,8 Fiskeindustri/-eksport 2,8 2,7 3,5 Hotell/rest. 2,2 2,6 2,7 Fiskeri 3,1 2,7 2,7 Øvrig 1,4 1,5 1,4 Finansiering og forsikring 0,1 0,3 0,2 11

12 HOVEDKONTOR OG AVDELINGER For noen bransjer er en stor del av virksomheten generert via avdelinger av selskap med hovedkontor utenfor regionen Omsetning innenfor olje og gass utgjøres stort sett av avdelinger av Statoil og Shell Stor andel av omsetningen innenfor industri; dette er primært aluminiumsindustri (Hydro Aluminium på Sunndalsøra) og maritim industri Ellers er det større andeler innenfor varehandel (bl.a. Rema) og privat tjenesteyting (bl.a. Statoils forskningsvirksomhet)

13 1 2 Bransjer: Størrelse, vekst verdiskaping Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital 3 Geografi, omsetning, vekst og verdiskaping 4 Geografi, resultater, lønnsomhet og avkastning 13

14 RESULTATGRAD FØR SKATT PER BRANSJE 2013 Lønnsomhet i forhold til omsetning Sterk forbedring i eiendomsdrift. Havbruk høy, men volatil Resultatgrad før skatt per bransje Eiendomsdrift Havbruk Elektrisitet/kraft Utvinning råolje/naturgass Offshore Service Fartøy Fiskeri Privat tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Fiskeindustri/-eksport Skipsverft Bygg & Anlegg 14,3 % 11,5 % 10,6 % 8,6 % 7,9 % 7,0 % 6,9 % 5,8 % 17,7 % 21,7 % 26,6 % Eiendomsdrift høyest Havbruk høy, men volatil Prisoppgang 2013 Godt produksjonsvolum Positiv utvikling for offshore fartøy, fiskeindustri/-eksport og bygg og anlegg Redusert lønnsomhet innenfor flere bransjer; bl.a. energi, fiskeri, tjenesteyting, skipsverft og varehandel Transport ellers Varehandel Industri ellers Offentlig tjenesteyting 5,8 % 3,3 % 3,3 % 2,5 % Svakest lønnsomhet innenfor hotell/restaurant, offentlig tjenesteyting, varehandel og industri Hotell/rest. 1,8 %

15 RESULTATGRAD FØR SKATT PER BRANSJE 2011, 2012 og 2013 Lønnsomhet i forhold til omsetning Sterk forbedring i eiendomsdrift. Havbruk høy, men volatil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Eiendomsdrift Havbruk Elektrisitet/kraft Utvinning råolje/naturgass Offshore Service Fartøy Fiskeri Privat tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Fiskeindustri/-eksport Skipsverft Bygg & Anlegg Transport ellers Varehandel Industri ellers Offentlig tjenesteyting Hotell/rest. 3,3 % 3,3 % 2,5 % 1,8 % 14,3 % 11,5 % 10,6 % 8,6 % 7,9 % 7,0 % 6,9 % 5,8 % 5,8 % ,7 % 21,7 % 26,6 %

16 LØNNSOMHET I FORHOLD TIL INVESTERT KAPITAL 2013 Havbruk har høyest avkastning, følger trenden fra analyse av resultatgraden Avkastning sysselsatt kapital per bransje Havbruk Utvinning råolje/naturgass Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Informasjon og kommunikasjon Hotell/rest. Privat tjenesteyting Skipsverft Varehandel Transport ellers Elektrisitet/kraft Industri ellers Eiendomsdrift Offshore Service Fartøy Fiskeri 19,9 % 19,5 % 19,2 % 17,4 % 16,4 % 15,4 % 13,0 % 12,3 % 11,8 % 9,6 % 9,3 % 8,1 % 26,2 % 36,7 % 41,9 % Havbruk høyest avkastning Utviklingen i avkastning (trenden) mye den samme som resultatgraden viser Relativt avkastningsnivå mellom bransjene avviker en del fra måling ut fra resultatgrad fordi bransjene har ulike investeringsbehov. Kapitalkrevende bransjer som fiskeri, offshore fartøy, eiendom, industri og energi ligger i intervallet 8-12% Mindre kapitalkrevende bransjer som varehandel, hotell/rest. og bygg og anlegg 15-26% Offentlig tjenesteyting 8,0 % 16 Avkastning på sysselsatt kapital* (*egenkapital og rentebærende gjeld)

17 LØNNSOMHET I FORHOLD TIL INVESTERT KAPITAL Havbruk sterk utvikling fra Olje noe tilbake, sammen med verft og varehandel 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Havbruk Utvinning råolje/naturgass Bygg & Anlegg Fiskeindustri/-eksport Informasjon og kommunikasjon Hotell/rest. Privat tjenesteyting Skipsverft Varehandel Transport ellers Elektrisitet/kraft Industri ellers Eiendomsdrift Offshore Service Fartøy Fiskeri Offentlig tjenesteyting 26,2 % 19,9 % 19,5 % 19,2 % 17,4 % 16,4 % 15,4 % 13,0 % 12,3 % 11,8 % 9,6 % 9,3 % 8,1 % ,0 % 36,7 % 41,9 % 17 Avkastning på sysselsatt kapital* (*egenkapital og rentebærende gjeld)

18 OPPSUMMERT VEKST, LØNNSOMHET OG AVKASTNING PÅ KAPITAL Oppsummering fordelt på bransjer tall for 2013 Vekst Resultatgrad Avkastning på kapital Havbruk 45% 22% 42% Eiendomsdrift 18% 27% 10% Transport ellers 15% 6% 13% Skipsverft 15% 7% 16% Offshore Service Fartøy 15% 12% 9% Bygg & Anlegg 12% 6% 26% Elektrisitet/kraft 11% 18% 12% Fiskeindustri/-eksport 8% 7% 20% Hotell/rest. 6% 2% 19% Informasjon og kommunikasjon 6% 8% 19% Offentlig tjenesteyting 5% 3% 8% Varehandel 5% 3% 15% Industri ellers 4% 3% 12% Øvrig 3% 5% 6% Privat tjenesteyting 1% 9% 17% Fiskeri -1% 11% 8% Utvinning råolje/naturgass -7% 14% 37% 18

19 25% Bransjene Størrelse, vekst og lønnsomhet Snitt resultatgrad før skatt % 15% 10% 5% Fiskeri Elektrisitet/kraft Fiskeindustri/-eksport Privat tjenesteyting Utvinning råolje/naturgass Informasjon og kommunikasjon Industri ellers Skipsverft Varehandel Hotell/rest. Offshore Service Fartøy Transport ellers Eiendomsdrift Bygg & Anlegg Havbruk 0% Offentlig tjenesteyting -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Årlig vekst i omsetning

20 30% Bransjene: Endringer i vekst og lønnsomhet Snitt resultatgrad før skatt 2012 vs Eiendomsdrift 25% Havbruk 20% Utvinning råolje/naturgass 15% Offshore Service Fartøy 10% Fiskeri Skipsverft 5% Industri Varehandel ellers Fiskeindustri/-eksport Hotell/rest. Bygg & Anlegg 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årlig vekst i omsetning 2012 vs

21 1 2 Bransjer: Størrelse, vekst verdiskaping Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital 3 Geografi, omsetning, vekst og verdiskaping 4 Geografi, resultater, lønnsomhet og avkastning 21

22 HVILKE BRANSJER ER VIKTIGST FOR DE ULIKE REGIONENE? Basert på andel av omsetning og verdiskapning (snitt) Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Innherred Bygg & Anlegg 5-10% 5-10% 5-10% 10-15% 10-15% 5-10% 5-10% 10-15% Eiendomsdrift 2-5% 5-10% 5-10% 2-5% 2-5% 5-10% 2-5% 2-5% Elektrisitet/kraft < 2% 2-5% 2-5% 2-5% 5-10% 2-5% 5-10% < 2% Fiskeindustri/-eksport 5-10% < 2% < 2% 5-10% I/A < 2% < 2% 2-5% Fiskeri 2-5% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% Havbruk < 2% < 2% < 2% 20-25% < 2% < 2% < 2% 15-20% Hotell/rest. < 2% < 2% < 2% < 2% 2-5% 2-5% < 2% < 2% Industri ellers 15-20% 25-30% > 30% 15-20% > 30% 10-15% 10-15% 10-15% Informasjon og kommunikasjon < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 2-5% < 2% 5-10% Offentlig tjenesteyting 5-10% < 2% < 2% < 2% 5-10% 10-15% 20-25% 2-5% Offshore Service Fartøy 15-20% I/A I/A I/A I/A < 2% I/A I/A Privat tjenesteyting 5-10% 5-10% 2-5% 2-5% 2-5% 20-25% 5-10% 5-10% Skipsverft 10-15% < 2% 2-5% 2-5% I/A < 2% I/A < 2% Transport ellers 2-5% 2-5% 5-10% 5-10% 10-15% 2-5% 2-5% 5-10% Utvinning råolje/naturgass I/A 15-20% 20-25% I/A I/A I/A 15-20% I/A Varehandel 10-15% 15-20% 5-10% 15-20% 15-20% 20-25% 10-15% 15-20% Namdalen Styrkediagrammet viser hvilke bransjer som relativt sett betyr mest per region Sunnmøre: Industri og offshore fartøy Romsdal: Industri, olje/gass og varehandel Nordmøre: Industri og olje/gass Sør-Trøndelag Kysten: Havbruk, industri og varehandel Sør-Trøndelag Innlandet: Industri og varehandel Trondheim og omegn: Privat tjenesteyting og varehandel Innherred: Offentlig tjenesteyting og olje/gass Namdalen: Havbruk og varehandel. (NB! Landbruk ikke inkludert)

23 FORHOLDSTALL FOR OMSETNING, VERDISKAPING OG BEDRIFTER Trondheim og Sunnmøre utgjør 50% - 60% i regionen Andel av omsetning Andel av bruttoprodukt Andel av antall bedrifter Sunnmøre 27% 27% 22% Romsdal 8% 9% 9% Nordmøre 9% 9% 8% Sør-Trøndelag Kysten 5% 5% 6% Sør-Trøndelag Innlandet 2% 2% 4% Trondheim og omegn 32% 35% 32% Innherred 15% 11% 12% Namdalen 3% 3% 5% Sunnmøre har relativt sett større bedrifter enn Trondheim målt i omsetning og verdiskapning Namdalen og Sør-Trøndelag ekskl. Trondheim har relativt sett de minste bedriftene 23

24 OMSENTNING I MRD Omsetning fordelt på regioner i perioden 2011 til Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør- Trøndelag Kysten Namdalen Sør- Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn og Sunnmøre har en omsetning i overkant av 300 milliarder For Nordmøre skyldes den svake utviklingen bl.a. nedgang i omsetning for Hydro Aluminium og Shell som betyr mye for den regionen. Innherred påvirkes av nedgang i omsetning for Statoil

25 GEOGRAFI OG VEKST I PERIODEN Kysten langs Sør-Trøndelag vokser sterkest, etterfulgt av Namdalen Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Romsdal 8,3% 8,3% 10,7% De fleste regionene vokser mer enn inflasjonen (ca 3%) fra 2011 til 2013 Alle unntatt Nordmøre og Innherred har 6-11% i gjennomsnittlig årlig vekst Sunnmøre Trondheim og omegn 7,6% 7,3% Veksten for Sør-Trøndelag Kysten og Namdalen påvirkes vesentlig av den sterke veksten for havbruk Sør-Trøndelag Innlandet 6,4% Innherred 3,3% Nordmøre 1,6% 25

26 VERDISKAPING I MRD Verdiskaping fordelt på regioner i perioden 2011 til Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør-Trøndelag Kysten Namdalen Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn og Sunnmøre har en omsetning i overkant av 300 milliarder For Nordmøre skyldes den svake utviklingen bl.a. nedgang i omsetning for Hydro Aluminium og Shell som betyr mye for den regionen. Innherred påvirkes av nedgang i omsetning for Statoil

27 OMSETNING FORDELT PÅ HOVEDKONTOR OG AVDELINGER For noen regioner er en stor del av virksomheten generert via avdelinger av selskap med hovedkontor utenfor regionen Størst absolutte andeler fra avdelinger av foretak lokalisert utenfor disse regionene for: Trondheim Nordmøre Innherred Relativt sett betyr disse avdelingene mest for Nordmøre (Hydro Aluminium / Shell)

28 GEOGRAFI OG VEKST I VERDISKAPING Kysten langs Sør-Trøndelag vokser sterkest, etterfulgt av Romsdal Sør-Trøndelag Kysten 16,3% Romsdal 9,3% Trondheim og omegn 7,8% Sør-Trøndelag Innlandet 7,6% Namdalen 6,6% Sunnmøre 6,3% Størst vekst for Sør- Trøndelag Kysten pga. effekten fra havbruk Innherred påvirkes sterkt av redusert bruttoprodukt innenfor olje/gass Øvrige seks regioner har årlig gjennomsnittsvekst i intervallet 6-9% i perioden Nordmøre 6,1% Innherred 3,6% 28

29 OPPSUMMERT VEKST, LØNNSOMHET OG AVKASTNING PÅ KAPITAL Oppsummering fordelt på geografi med tall for 2013 Vekst Resultatgrad Avkastning på kapital Sør-Trøndelag Kysten 16% 13% 25% Namdalen 11% 11% 17% Sunnmøre 8% 6% 12% Trondheim og omegn 7% 7% 11% Romsdal 7% 11% 21% Sør-Trøndelag Innlandet 6% 4% 11% Nordmøre 3% 12% 18% Innherred 0% 4% 12% 29

30 1 2 Bransjer: Størrelse, vekst verdiskaping Bransjer: Resultater, lønnsomhet og avkastning på kapital 3 Geografi, omsetning, vekst og verdiskaping 4 Geografi, resultater, lønnsomhet og avkastning 30

31 LØNNSOMHET I FORHOLD TIL OMSETNING 2013 Sør-Trøndelag kysten er mest lønnsom pga havbruket Sør-Trøndelag Kysten Nordmøre Romsdal Namdalen Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred 3,8% 6,5% 6,4% 13,0% 12,1% 11,2% 11,0% Sør-Trøndelag Kysten preges av utviklingen innen havbruk høy, men volatil avkastning Høy avkastning også for Nordmøre, Romsdal og Namdalen Lavest avkastning for Sør-Trøndelag Innlandet og Innherred Mest eksponert mot hhv. industri og offentlig tjenesteyting som begge hadde svak resultatgrad i perioden De største regionene Trondheim og Sunnmøre har resultatgrad på ca 6,5% Sør-Trøndelag Innlandet 3,6% 31

32 LØNNSOMHET I FORHOLD TIL INVESTERT KAPITAL 2013 Sør-Trøndelag kysten er mest lønnsom pga havbruket Sør-Trøndelag Kysten Romsdal Nordmøre 24,7% 21,3% 18,0% 4 regioner med vesentlig høyere avkastning 1. Sør-Trøndelag Kysten 2. Romsdal, 3. Nordmøre 4. Namdalen. Namdalen Innherred 11,7% 17,4% Skyldes eksponering mot Havbruk Olje/gass Sunnmøre Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn 11,6% 11,3% 11,2% Trondheim, Sunnmøre, Innherred og Sør- Trøndelag Innlandet har lavere avkastning (11-12%) Skyldes eksponering mot Offentlig tjenesteyting Offshore fartøy Eiendom Industri 32

33 14% Regionene Vekst og lønnsomhet Nordmøre Romsdal 12% Snitt resultatgrad før skatt % 8% 6% 4% Innherred Sunnmøre Sør-Trøndelag Innlandet Namdalen Trondheim og omegn Sør-Trøndelag Kysten 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Årlig vekst i omsetning

34 14% Regionene: Endringer i vekst og lønnsomhet Snitt resultatgrad før skatt 2012 vs % 10% 8% 6% 4% Innherred Nordmøre Sør-Trøndelag Innlandet Romsdal Namdalen Trondheim og omegn Sunnmøre Sør-Trøndelag Kysten 2% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Årlig vekst i omsetning 2012 vs

35 Vedlegg Datakvalitet, påvirkning på data Noen detaljerte bilder på års-sammenligning

36 DE STORE AKTØRENES PÅVIRKNING PÅ TALLENE (1): Veid gjennomsnitt vs. median for vekst i omsetning Tallene som er presentert så langt representerer et veid snitt; dvs. de største aktørene har størst innvirkning på analyseresultatene Hvis en alternativt ser på det midlere selskapet utvalgets median ser en nettopp dette poenget: Det midlere selskapet har gjennomgående lavere vekst enn veid snitt Dette betyr at det er de største selskapene som relativt sett vokser mest i alle næringer.

37 DE STORE AKTØRENES PÅVIRKNING PÅ TALLENE (2): Veid gjennomsnitt vs. median for resultatgrad før skatt Tallene som er presentert så langt representerer et veid snitt; dvs. de største aktørene har største innvirkning på analyseresultatene Når det gjelder lønnsomhet, er det stort sett den sammen konklusjonen som for vekst: De største aktørene har gjennomgående bedre lønnsomhet enn de små Unntaket her er hotell/restaurant, der medianverdien er noe høyere enn det veide snittet.

38 VEKSTEN I REGIONENE Omsetningsvekst for alle selskaper vs. «gjennomgående selskaper» Vekst alle selskaper Vekst gjennomgående selskaper Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet 0,2% 1,6% 3,8% 7,6% 5,4% 8,3% 6,5% 10,7% 9,3% 6,4% Alle regionenes vekst blir nedjustert når en kun tar med selskap som har levert regnskap for alle år i perioden Det betyr at en forholdsvis stor andel av veksten kommer fra nyetablerte selskaper Trondheim og omegn Innherred 3,3% 1,9% 5,3% 7,3% Ingen vesentlig innbyrdes forskjell mellom regionene Namdalen 6,2% 8,3% Reduksjon på 1,4-2,4 %- poeng

39 Lønnsomhet i forhold til omsetning Resultatgrad før skatt Sunnmøre Romsdal Nordmøre Sør-Trøndelag Kysten Sør-Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Innherred Namdalen 3,6% 3,8% 4,7% 3,8% 6,4% 6,6% 6,9% 7,0% 6,5% 5,7% 6,0% 6,1% 6,2% 8,3% 8,8% 8,5% 10,0% 11,2% 10,9% 11,0% 12,6% 12,1% 12,4% 13,0% Sør-Trøndelag Kysten preges av utviklingen innen havbruk høy, men volatil avkastning Høy avkastning også for Nordmøre, Romsdal og Namdalen Lavest avkastning for Sør-Trøndelag Innlandet og Innherred Mest eksponert mot hhv. industri og offentlig tjenesteyting som begge hadde svak resultatgrad i perioden De største regionene Trondheim og Sunnmøre har resultatgrad på ca 6,5% 39

40 RESULTATGRAD FØR SKATT Alle selskaper vs. gjennomgående selskaper Noe høyere resultatgrad for porteføljen av gjennomgående selskaper enn porteføljen av alle selskaper for de fleste regioner Nyetablerte selskaper bruker sannsynligvis noe lenger tid på å få opp lønnsomheten på nivå med virksomheter som har lenger levetid og stabil lønnsomhet

41 RESULTATGRAD FØR SKATT Alle selskaper vs. gjennomgående selskaper Noe høyere resultatgrad for porteføljen av gjennomgående selskaper enn porteføljen av alle selskaper for de fleste regioner Nyetablerte selskaper bruker sannsynligvis noe lenger tid på å få opp lønnsomheten på nivå med virksomheter som har lenger levetid og stabil lønnsomhet

42 Konkurser i Trøndelag og Nordvestlandet Tjenesteyting Varehandel Bygg_Anlegg Transport 72 Industri Næringseiendom Restaurant Kommunikasjon Jordbruk Hotell Fiskefartøy Sjøfart Verft Øvrig ,0% -30,0% -71,4% -20,0% 50,0% -50,0% Endring ,3% -26,9% 7,1% 21,7% 27,8% 11,0% 11,6% 24,6%

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet. Bransjer og geografi, basert på regnskap

Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet. Bransjer og geografi, basert på regnskap Analyse av 29 000 bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet Bransjer og geografi, basert på regnskap 2012 2015 Forutsetninger Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag der vi har

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland SpareBank 1 SMN Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland 2 Vi deler overskuddet med samfunnet Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

Samarbeidspartner for blå verdiskaping. Vegard Helland, SpareBank 1 SMN

Samarbeidspartner for blå verdiskaping. Vegard Helland, SpareBank 1 SMN Samarbeidspartner for blå verdiskaping Vegard Helland, SpareBank 1 SMN Næringslivet i regionen er godt diversifisert og har i sum lavere risiko enn de fleste andre regioner i Norge (HELDIGVIS!) Eiendom,

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utbygging infrastruktur større tempo Temperaturmåling gjennom Sparebanken Hedmark Med vår

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES ROLLE I NYTT PENSJONSSYSTEM. Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO

FORSIKRINGSSELSKAPENES ROLLE I NYTT PENSJONSSYSTEM. Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO FORSIKRINGSSELSKAPENES ROLLE I NYTT PENSJONSSYSTEM Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO Akademikerne, 5.12.212 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne

Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Byggebørsen2016 Byggebransjen sett med en investors øyne Bjørn M. Wiggen 8. februar 2016 Struktur fra 31/5-2015 Salvesen & Thams AS Morselskap Salvesen & Thams Eiendom AS Salvesen & Thams Invest AS Eiendomsutvikling

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Velkommen til frokostmøte i Molde!

Velkommen til frokostmøte i Molde! Velkommen til frokostmøte i Molde! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Molde Næringsforum 16. 10. 2014 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! Den mest vellykkede eier er han/hun som

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2014 SpareBank 1 SMN

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2014 SpareBank 1 SMN Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2014 SpareBank 1 SMN 1 BOLIGMARKEDET Flater ut på høyt nivå Boligmarkedet, utflating i boligpriser Første halvår 2014 var preget av god aktivitet Høy boligbygging

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden 2000-2009

Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden 2000-2009 Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden 2000-2009 Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Agenda Status i betongindustrien i Norge

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland?

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Key takeaways 1. Verden preges av moderat vekst, mye rart og høy usikkerhet. Kan Trump bli mannen som puster liv i vekst og renter i USA og resten av verden? 2.

Detaljer