Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag"

Transkript

1 Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var organisert av Epsilon Capital. Presentasjonen var utarbeidet og holdt av Jon Mjølhus.

2 Bakgrunn Apple, Microsoft, Intel er verdensledende selskaper som startet som små venture-selskaper men som på kort tid ble store arbeidsplasser: Myndighetene drømmer om slike historier og ønsker å legge til rette for og finansiere oppstartsvirksomhet. Land med nyskapning og oppstartsvirksomhet skaper arbeidsplasser. Det kan derfor være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bidra med offentlig kapital i de tidlige fasene av kapitalkjeden. 2

3 Hvorfor gi støtte til såkorn/venture? Innovasjon skaper ringvirkninger som innovatørene ikke nødvendigvis får nytte av. Privat kapital er mangelvare pga markedsimperfeksjoner: Asymmetrisk informasjon om verdien av en innovasjon; fellesgode etc Agentproblemer: Klarer investorene å følge med på hva en innovatør gjør? Forventet avkastning i venture er lav i forhold til risiko. Teknologi kan kopieres/stjeles slik at selskapet ikke blir vinner, men andre bedrifter kan; og det skaper eksterne virkninger som kommer samfunnet til gode. Lønnsomt likevel: Studier tyder på at venturekapital promoterer innovasjon; derfor kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for myndighetene å fylle gapet mellom avkastningskravet til privat kapital og offentlig kapital. 3

4 Dårlig risk/reward 4

5 Offentlig støtte. Hvordan gjøres det? Skattefritak/-lempelser Subsidier, mer eller mindre direkte Prefererte reguleringer Statlig (subsidiert) kapital, men på kommersielle vilkår. 5

6 Utfordringer med statlige penger Svake/feilaktige incentiver hos personer i det offentlige Utilstrekkelig informasjon/kunnskap Politiserende hensyn hos offentlige En stor studie tok for seg selskaper som mottok statlige midler på en eller annen måte. 6

7 Studien The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence * A v James Brander Thomas Hellmann ved University of British Columbia og Qianqian Du ved Shanghai Jiao Tong University Studert offentlig (del-)finansiering av virksomheter i 56 land. Halvparten i USA, men mange andre land er også med. Studerte perioden fra 2000 til 2008: Mange bransjer, men overvekt av teknologibedrifter Hva har man vurdert som suksesskriterier? 1. Exit: Børsnotering eller salg til industrielle aktører 2. Patent-registreringer: Det kunne tenkes andre suksesskriterier (ringvirkninger i lokalmiljøet etc) men dette blir for upresist å måle. * Også publisert som "Governments as Venture Capitalists: Striking the Right Balance i Globalization of Alternative Investments, Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010, 7

8 Hva er offentlig kapital i studien? I studien er følgende definisjoner benyttet på offentlig kapitalstøtte: 1. Penger gjennom rene offentlige venturefond 2. Uavhengige fond som også har private investorer 3. Subsidier/skattefordeler 8

9 Noen problemer Er det bare å måle forskjell på virksomheter som har mottatt offentlig støtte og de som ikke har det: Hva hvis det offentlige klarer å identifisere vinnere ; da ville de jo vært vinnere også uten offentlig kapital Får bedrifter med offentlig kapital bedre behandling i markedet? Kan offentlige penger ha kommet inn når suksess er nært forestående? 9

10 Hva er resultatet? Synes å være noe forskjellig mandat på offentlige og private penger: Offentlige kapital kan ha vekt på teknologiske innovasjoner: og studien finner tegn på det. Men bedrifter finansiert med offentlig kapital synes likevel ikke å ha spesielt mange flere patenter En mindre mengde offentlig kapital synes å gjøre godt, mens store offentlige bidrag faktisk gjør vondt verre: 10

11 Effekt av offentlig kapital på exit-suksess 11

12 Konklusjonen på originalspråket A modest amount of government sponsored venture capital (GVC) seems to improve the performance of entrepreneurial ventures relative to ventures supported purely by private venture capitalists. However, high levels of support from GVCs are associated with weaker performance. Thus, a little bit of government support appears to be a good thing but too much government support has the opposite effect. 12

13 Hvorfor? Forskerne er ikke sikre på hvorfor mye offentlig kapital gir mindre suksess, men peker på at offentlig og privat kapital kan ha både forskjellige og utfyllende roller: Offentlig kapital ønsker å fremdyrke teknologisk innovasjon, mens privat kapital, hvis det er i flertall, vil virke disiplinerende på kapitalbruk. Selskaper med liten initiell offentlig kapital kommer bedre ut ved at de henter mer kapital totalt 13

14 Hva har vært normen, på fondsnivå Kilde: Initiativ for å utvikle en bioteknologibransje - det offentliges rolle Lillian Waagø, Vidar Pedersen & Sigmund J. Waagø, NTNU

15 Ulike modeller Kilde: Initiativ for å utvikle en bioteknologibransje - det offentliges rolle Lillian Waagø, Vidar Pedersen & Sigmund J. Waagø, NTNU

16 Den norske løsningen Dersom fondene blir fulltegnet med privat kapital, vil de landsdekkende fondene være på 334 millioner kroner, hvorav 167 millioner kroner i ansvarlig lån de distriktsrettede på 255 millioner kroner., hvorav 175 millioner kroner i ansvarlig lån til hvert distriktsrettede fond. For hvert såkornfond er det et tapsfond på 25 prosent av statens ansvarlige lån. Renten på statens lån er 12 mnd. NIBOR + 2 % for landsdekkende fond og 12 mnd. NIBOR + 0,5 % for distriktsrettede fond. I tillegg til dette vil de distriktsrettede fondene motta administrasjonsstøtte. Bedriftene kan også motta annen støtte. 16

17 Den norske erfaringen Ingen konklusjoner er trukket ennå (?). Skal evalueres. Kan rene statlige og rene private fond leve side om side i et lite land som Norge? Bør i så fall opptre i ulike markeder for at prisen på kapital ikke skal bli feil En hybrid struktur er trolig å foretrekke: disiplinerende med privat kapital på den ene side og nødvendig subsidiering av kapitalkostnaden på den andre. Også en avveining mellom hvor mye offentlig og privat kapital, og asymmetrisk risiko på denne: Stort tapsfond fra det offentlige kan gi bedre risk/reward, men også mindre aktsomhet/oppfølging 17

18 Konklusjon De hybride fondene bør vise suksess i form av avkastning for den private kapitalen (dermed delvis for den offentlige) ringvirkninger i lokalmiljø eller nasjonalt (patenter, arbeidsplasser) Nye fond bør forsøke å tiltrekke seg privat kapital Spesielt dersom noen av de delvis private fondene lykkes Men fund-raising fra private har helt andre suksesskriterier Bør fondet eller forvalteren komme først? Kritikk i forrige runde forvalterspørsmålet vil trolig bli vurdert nøye i kommende runder. må jobbe med team, historie (track record) og strategi. Ingen grunn til å tro at offentlig kapital også i fremtiden vil være sentralt i norsk venturefinansiering. Men i Norge er ikke problemet mengden kapital, men kvaliteten på investeringene: Altså: Ikke nødvendigvis som tidligere. 18

19 19

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? *

Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? * Norsk Økonomisk Tidsskrift 121 (2007) s. 39-54 Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? * Leo A. Grünfeld A og Erik W. Jakobsen B Sammendrag Vi gir en introduksjon til den raskt

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge?

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge? Arne Jon Isachsen Kapittel 10: Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital? Norge er nå inne i høstingsfasen i oljeeventyret. Statens inntekter fra salg av olje og gass var på over 200 milliarder

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

Entreprenørskapets bidrag til økonomisk vekst

Entreprenørskapets bidrag til økonomisk vekst NOTAT Entreprenørskapets bidrag til økonomisk vekst En litteraturgjennomgang MENON-PUBLIKASJON NR. 22/2012 Juni 2012 av Heidi Ulstein og Leo A. Grünfeld Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag for Innovasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Bjørn Kristian Stadheim

Bjørn Kristian Stadheim Høgskolen i Hedmark Rena Økonomi og ledelse Bjørn Kristian Stadheim Entreprenørens møte med Venture Kapital En kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entreprenøren HØgsKolen

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012 Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting Innledning Kunnskapsdugnaden arrangerte workshop om virkemidler i klimapolitikken

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Finansielle statlige virkemidler for innovasjon. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin

Finansielle statlige virkemidler for innovasjon. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin Finansielle statlige virkemidler for innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin Arild Hervik og Lasse Bræin Finansielle statlige virkemidler for innovasjon 1 Innhold

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer