HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?"

Transkript

1 Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: , telefaks: Vedtatt av fylkesrådmannen 30. juni 2008 Vedtatt i fylkestinget 28. april 2005

2 Vedlegg 1: Kjennetegn på resultater g kvalitet

3 Styringsmråder g delmråder med kjennetegn på resultater g kvalitet Nr Styringsmråder g Kjennetegn på resultater g kvalitet delmråder 1. Læringsutbytte g gjennmføring 1.1 Karakterutvikling g Karakterutvikling fr sklen g det enkelte utdanningsprgram eksamensresultater Elevene fullfører g består Elevene ppnår planlagt delkmpetanse Avgangskarakterer i skleprten fr sklen g det enkelte utdanningsprgram 1.2 Fravær g brtvalg Registrert fravær fr sklen g det enkelte utdanningsprgram Brtvalg fr sklen g det enkelte utdanningsprgram 2. Elevenes læringsarbeid 2.1 Tilpasset pplæring Elevene pplever at undervisningen er tilpasset sitt faglige nivå Elevene pplever undervisningen meningsfylt utifra egne frutsetninger, erfaringer g tenkning Elevene pplever variasjn i undervisningen 2.2 Elevmedvirkning Elevene deltar i planlegging g vurderingsarbeid Elevene kjenner læreplanmålene g setter egne mål fr pplæringen Elevene viser interesse fr å lære 3. Læringsmiljø, verdier g relasjner 3.1 Arbeidsr g punktlighet Elevene pplever arbeidsr g punktlighet 3.2 Trivsel g trygghet Elevene trives på sklen Elevene pplever ikke mbbing Sklen har tiltak fr frebygging g håndtering av mbbing 3.3 Likeverd, rettferdighet g demkrati Elevenes pplever et fungerende skledemkrati Frhldet mellm elever g lærere er preget av gjensidig respekt 3.4 Elevstøtteapparat Elevene pplever karrierveiledningen sm nyttig Brukerne av ssialpedaggiske tjenester pplever tjenestene sm nyttige Brukerne av helsetjenesten pplever tjenesten sm gd Brukerne av PPT pplever tjenesten sm nyttig Elevene pplever at de får gd ppfølging fra sin kntaktlærer 3.5 Samarbeid mellm skle g hjem De fresatte pplever tilfredsstillende samarbeid med sklen 3.6 Samarbeid med eksterne partnere Det er etablert partnerskapsavtaler/utplasseringsavtaler Det er etablert samarbeid med eksternt støtteapparat (eks NAV, Pliti, BUP, Barnevern) Det er etablert verganger mellm grunnskle, videregående skler g høgskler 4. Lærerens kmpetanse 4.1 Læreren sm leder Læreren skaper trygghet, struktur g gde relasjner i pplæringsgruppen Læreren mtiverer, utfrdrer g stiller faglige krav til elevene 4.2 Faglig/didaktisk kmpetanse Læreren har relevant fagspesifikk kmpetanse Læreren har læreplanfrståelse g metdekmpetanse

4 4.3 Vurderingskmpetanse Læreren gjør vurderingskriteriene i det enkelte fag kjent fr elevene g gir tilbakemeldinger på hvrdan de ligger an underveis Læreren vurderer regelmessig sammen med sine klleger sin egen undervisning sm grunnlag fr frbedringer 4.4 Digital kmpetanse Læreren har grunnleggende IKT-ferdighet, pedaggisk IKT-frståelse, digital dannelse, kan bruke IKT innen rammen av ulike undervisningsfrmer g metder. Digitale ressurser tas i bruk i undervisningen fr å nå læringsmål lettere g på en bedre måte enn det lesning av en lærebk g lærernes frklaringer kan gi alene. Digitale ressurser vurderes regelmessig med tanke på pedaggisk nytteverdi. 4.5 Samarbeid internt g eksternt Læreren deltar g bidrar i avtalt g nødvendig samarbeid 5. Ledelse g utvikling 5.1 Sklevurdering, planlegging g utvikling 5.2 Administrasjn, struktur g infrmasjn Med bakgrunn i vedtatte styringsmråder g i ppdragsbrev gjør sklen sin vurdering av egen praksis Sklen har en utviklingsplan Sklen gjennmfører handlingsplanene Sklens rganisering legger til rette fr lederppfølging, samarbeid g effektiv ppgaveløsning, Ressursbruken er i samsvar med budsjett g pririteringer Rapprtering til skleeier skjer til fastsatt tid med avtalt datakvalitet, herunder persnalrapprtering 5.3 Ledelse Det fregår kntinuerlig ppfølging av hele persnalet Medarbeiderundersøkelsen er gjennmført g det freligger plan fr ppfølging Sklens mål er førende fr all ledelse, alle ledere Sklens mål g pririteringer er kjent fr alle ansatte Det er versikt ver kmpetansenivået g det freligger plan fr kmpetanseutvikling 5.4 Oppfølging av lver g frskrifter Tilgjengelig versikt ver viktige lver, frskrifter g styringsdkumenter g infrmasjn m hvr spisskmpetanse kan søkes Den enkeltes ansvar g myndighet er klart frmidlet g akseptert Dkumentasjn sm viser ansvar g myndighet g ppfølgingen av dem

5 Vedlegg 2: Dkumentasjnskilder

6 Dkumentasjnskilder Nr 1. Læringsutbytte g gjennmføring 1.1 Karakterutvikling g eksamensresultater: Karakterutvikling fr sklen g det enkelte utdanningsprgram Elevene fullfører g består Elevene ppnår planlagt delkmpetanse Avgangskarakterer i skleprten fr sklen g det enkelte utdanningsprgram Dkumentasjnskilder Under arbeid Data hentes ut av Extens Skleprten 1.2 Fravær g brtvalg: Registrert fravær fr sklen g det enkelte utdanningsprgram Brtvalg fr sklen g det enkelte utdanningsprgram 2. Elevenes læringsarbeid 2.1 Tilpasset pplæring: Elevene pplever undervisningen meningsfylt utifra egne frutsetninger, erfaringer g tenkning Elevene pplever variasjn i undervisningen Elevene pplever at undervisningen er tilpasset sitt faglige nivå 2.2 Elevmedvirkning: Elevene deltar i planlegging g vurderingsarbeid Elevene kjenner læreplanmålene g setter egne mål fr pplæringen Elevene viser interesse fr å lære OPPAD OTTO Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen 3. Læringsmiljø, verdier g relasjner 3.1 Arbeidsr g punktlighet: Elevene pplever arbeidsr g punktlighet Elevundersøkelsen 3.2 Trivsel g trygghet: Elevene trives på sklen Elevene pplever ikke mbbing Sklen har tiltak fr frebygging g håndtering av mbbing 3.3 Likeverd, rettferdighet g demkrati: Elevene pplever et fungerende skledemkrati Frhldet mellm elever g lærere er preget av gjensidig respekt 3.4 Elevstøtteapparat: Elevene pplever karrierveiledningen sm nyttig Brukerne av ssialpedaggiske tjenester pplever tjenestene sm nyttige Brukerne av helsetjenesten pplever tjenesten sm gd Brukerne av PPT pplever tjenesten sm nyttig Elevene pplever at de får gd ppfølging fra sin kntaktlærer 3.5 Samarbeid mellm skle g hjem: De fresatte pplever tilfredsstillende samarbeid med sklen 3.6 Samarbeid med eksterne partnere: Det er etablert partnerskapsavtaler/utplasseringsavtaler Det er etablert samarbeid med eksternt støtteapparat (fr eksempel NAV,Pliti, BUP, Barnevern) Det er etablert verganger mellm grunnskle, vgs g høgskler Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen Særskilte undersøkelser regelmessig Særskilte undersøkelser regelmessig Særskilte undersøkelser regelmessig Elevundersøkelsen Enkle undersøkelser ved freldremøter g mer mfattende undersøkelser regelmessig til alle fresatte Styringsdialgen, sklenes dkumentasjn Styringsdialgen, sklenes dkumentasjn Styringsdialgen, sklenes dkumentasjn

7 Nr Kjennetegn Dkumentasjnskilder 4. Lærerens kmpetanse 4.1 Læreren sm leder: Læreren skaper trygghet, struktur g gde relasjner i pplæringsgruppen Læreren mtiverer, utfrdrer g stiller faglige krav til elevene 4.2 Faglig/didaktisk kmpetanse: Læreren har relevant fagspesifikk kmpetanse Læreren har læreplanfrståelse g metdekmpetanse 4.3 Vurderingskmpetanse: Læreren gjør vurderingskriteriene i det enkelte fag kjent fr elevene g gir tilbakemeldinger på hvrdan de ligger an underveis Læreren vurderer regelmessig sammen med sine klleger sin egen undervisning sm grunnlag fr frbedringer Elevundersøkelsen g tilleggsundersøkelser Elevundersøkelsen 1.2 Styringsdialgen, sklenes dkumentasjn Mer mfattende kartlegging ved beh Elevundersøkelsen g tilleggsundersøkelser Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn, tilleggsundersøkelser til alle lærere på utvalgte skler regelmessig 4.4 Digital kmpetanse: Læreren har grunnleggende IKT-ferdighet, pedaggisk IKTfrståelse, digital dannelse, kan bruke IKT innen rammen av ulike dkumentasjn, Styringsdialgen g sklenes undervisningsfrmer g metder. tilleggsundersøkelser etter Digitale ressurser tas i bruk i undervisningen fr å nå læringsmål nærmere vurdering lettere g på en bedre måte enn det lesning av en lærebk g lærernes frklaringer kan gi alene. Digitale ressurser vurderes regelmessig med tanke på pedaggisk nytteverdi. 4.5 Samarbeid internt g eksternt: Læreren deltar g bidrar i avtalt g nødvendig samarbeid Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn 5. Ledelse g utvikling 5.1 Sklevurdering, planlegging g utvikling: Med bakgrunn i vedtatte styringsmråder g i ppdragsbrev gjør skle vurdering av egen praksis Sklen har en utviklingsplan Sklen gjennmfører handlingsplanene Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn 5.2 Administrasjn, struktur g infrmasjn: Sklens rganisering legger til rette fr lederppfølging, samarbeid g effektiv ppgaveløsning, Ressursbruken er i samsvar med budsjett g pririteringer Rapprtering til skleeier skjer til fastsatt tid med avtalt datakvalitet, herunder persnalrapprtering 5.3 Ledelse: Det fregår kntinuerlig ppfølging av hele persnalet Medarbeiderundersøkelsen er gjennmført g det freligger plan fr ppfølging Sklens mål er førende fr all ledelse, alle ledere Sklens mål g pririteringer er kjent fr alle ansatte Det er versikt ver kmpetansenivået g det freligger plan fr kmpetanseutvikling 5.4 Oppfølging av lver g frskrifter: Tilgjengelig versikt ver viktige lver, frskrifter g styringsdkumenter g infrmasjn m hvr spisskmpetanse kan søk Den enkeltes ansvar g myndighet er klart frmidlet g akseptert Dkumentasjn sm viser ansvar g myndighet g ppfølgingen av dem Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn Medarbeiderundersøkelsen Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn Medarbeiderundersøkelsen Elektrnisk versikt i Undervisningsprtalen Styringsdialgen g sklenes dkumentasjn

8 Vedlegg 3: Eksempler på gd praksis

9 Eksempler på gd praksis 2. Elevenes læringsarbeid 2.1 Tilpasset pplæring Elevene pplever at undervisningen er tilpasset sitt faglige nivå Elevene pplever undervisningen meningsfylt ut i fra egne frutsetninger, erfaringer g tenkning Elevene pplever variasjn i undervisningen Eksempler på gd praksis Læreren har gjennm elevsamtaler g bservasjn fått et bilde av elevens læringspreferanser g ptensial g faglige nivå. På denne bakgrunn legges undervisningen pp slik at den enkelte elev pplever utbytte g mening. Dette betyr at elevenes behv, frutsetninger, erfaringer g tenkning legges til grunn. Differensiering anses sm et nøkkelkjennetegn ved tilpasset pplæring g gir eleven mulighet til å prøve ut ulike arbeidsfrmer g læringsstrategier. 2.2 Elevmedvirkning Elevene kjenner læreplanmålene g setter egne mål fr pplæringen Elevene deltar i planlegging g vurderingsarbeid Elevene viser interesse fr å lære Eksempler på gd praksis Elevene kjenner læreplanmålene i det enkelte fag, g har satt sine egne mål innefr læreplanmålene. De er bevisste på egne valg av læringsstrategier g arbeidsfrmer. Gjennm regelmessige samtaler med sine lærere pplever eleven å få knstruktive tilbakemeldinger på egen framgang g knkrete innspill til hva eleven må gjøre fr å nå sine mål. Elvene viser interesse g uthldenhet g er aktive i egne læringsprsesser. Elevene frteller at de har tilfredsstillende muligheter til å uttrykke sine meninger. Elevene er tilfreds med at synspunktene deres blir tatt med i vurderingen før det fattes vedtak. 3. Læringsmiljø, verdier g relasjner 3.1 Arbeidsr g punktlighet Elevens pplever arbeidsr g punktlighet Eksempler på gd praksis På vår skle kmmer lærere g elever til fastsatt tid g undervisningen kmmer raskt i gang. Nødvendig arbeidsr slik at læring g knsentrasjn kan skje er en selvfølgelighet i klasserm g verksted. Elever g lærere blir ikke frstyrret av at andre lager bråk g ur i arbeidsøktene. Lekser g andre arbeidsppgaver blir innlevert til avtalt tid. Våre elever tar ansvar fr hverandres læringsmiljø ved ljalt å sørge fr arbeidsr g rden. Lærerne går fran sm gde eksempler g er g naturlige ledere av elevenes arbeidsfellesskap. 3.2 Trivsel g trygghet Elevene trives på sklen Elevene pplever ikke mbbing Sklen har tiltak fr frebygging g håndtering av mbbing Eksempler på gd praksis Våre elever føler seg trygge g de trives på sklen. Elever g ansatte snakker m Vi på denne sklen g de fleste av elevene sier at de vil anbefale andre å gå på sklen. Det er nulltleranse hs alle når det gjelder vld g trakassering. Sklen preges av at: - Elevene identifiserer seg med sklens verdigrunnlag - Det er høy mral g gde relasjner mellm elever g ansatte - Elevene g lærerne har gjensidige frventninger g har evne til å ppmuntre hverandre - Elever g lærere er disiplinerte g viser gd ppførsel - Sklen har utviklet tiltak g prsedyrer, g det arbeides kntinuerlig med mbbe, rus g vldsprblematikk. 3.3 Likeverd, rettferdighet g demkrati Elevene pplever et fungerende skledemkrati Frhldet mellm elever g lærere er preget av gjensidig respekt

10 Eksempler på gd praksis Sklen vår er bygd på demkratiske prinsipper. Det fregår pplæring i demkrati g våre elever pplever likeverd g rettferdighet i sklehverdagen. Vi ønsker ulikheter velkmmen. Ansatte, freldre g elever behandles med respekt g rettferdighet.. På sklen er ikke kultur, språk, handikap, rase,religin, seksuell legning g behv fr ekstra støtte til hinder fr deltagelse g målppnåelse. 4. Lærerens kmpetanse 4.1 Læreren sm leder Læreren skaper trygghet, struktur g gde relasjner i pplæringsgruppen Læreren mtiverer, utfrdrer g stiller faglige krav til elevene Eksempler på gd praksis Sklen legger vekt på å skape trygghet fr den enkelte elev g utvikle gde relasjner der den enkelte blir sett g verdsatt uavhengig av sine frutsetninger. Sklen har felles regler fr klasseledelse. Lærerne har en felles frståelse g praktisering av disse reglene, retningslinjene g prinsippene. Lærerteamet utvikler sammen med elevgruppa, (g innenfr vennevnte regler) et sett av nrmer fr hvrdan et gdt læringsmiljø skal være, g pptrer knsekvent ved håndtering av dette. Det jbbes bevisst med å skape struktur i undervisningssituasjner ved å tydeliggjøre mål, plan g innhld fr læringsarbeidet, samt jevnlige ppsummeringer av læringsutbytte. Lærerne skaper interesse g faglig engasjement gjennm å sette lærestffet inn i en sammenheng, - med fr eksempel andre fag, lkalmiljøet, framtidig yrke g utdanning. Lærerne har tydelige frventninger til elevenes arbeidsinnsats g gir faglig støtte g utfrdringer. 4.2 Faglig/didaktisk kmpetanse Læreren har relevant fagspesifikk kmpetanse Læreren har læreplanfrståelse g metdekmpetanse Eksempler på gd praksis Lærernes samlede kmpetanse består av flere kmpnenter der faglig kyndighet, evne til å frmidle faget, evne til å rganisere læringsarbeidet g kunnskap m vurdering g veiledning står sentralt. Lærerne må gså ha flerkulturell kmpetanse g kunnskap m elevers ulike utgangspunkt g læringsstrategier. Den didaktiske kmpetansen på sklen vår brukes til å gi en bedre frståelse av g bedre grep m praktisk undervisningsarbeid ved at læreren kan beskrive undervisningsvirkeligheter g planlegge undervisningen på en systematisk måte. Hs ss bruker læreren didaktiske mdeller fr å analysere, planlegge, beskrive g evaluere undervisningen. Lærerne har en grunnleggende frståelse av didaktisk tenkning g legger den til grunn i det lkale læreplanarbeidet g i undervisningsarbeidet. Læreren bruker de didaktiske grunnkategriene (mål, innhld, metde, rammefrutsetninger, elevfrutsetninger g evaluering) i planlegging, gjennmføring g evaluering av undervisningen. På vår skle gir den didaktiske kmpetansen lærerne et felles språk g en felles frståelse av hva sm inngår i de frskjellige elementene i undervisningssituasjnen (de didaktiske grunnkategriene) g hvrdan disse elementene påvirker hverandre. Denne felles kunnskapen er et nyttig g viktig redskap fr å skape frståelse g refleksjn ver egen undervisningspraksis. Det felles begrepsapparatet i didaktikken utvikler lærernes frståelse av undervisningssituasjnen. Begrepsapparatet brukes gså i kllegaveiledningen sm benyttes i str grad blant sklens lærere g sm er med på å utvikle g styrke lærernes felles begrepsfrståelse g lærernes prfesjnalitet. 4.3 Vurderingskmpetanse Læreren gjør vurderingskriteriene i det enkelte fag kjent fr elevene g gir tilbakemeldinger på hvrdan de ligger an underveis Læreren vurderer regelmessig sammen med sine klleger sin egen undervisning sm grunnlag fr frbedringer Eksempler på gd praksis Lærerne gjør kmpetansemål g kjennetegn på målppnåelse kjent fr elevene. På sklen er det utviklet retningslinjer g en felles frståelse av hva sm inngår i underveisvurderingen g hva sm inngår i sluttvurderingen. På vår skle har vi felles retningslinjer fr hva det innebærer å gi læringsstøttende tilbakemeldinger i underveisvurderingen fr å øke elevenes læringsutbytte. Underveisvurderingen er preget av gde faglige tilbakemeldinger sm er knstruktive g utviklende g hvr elevens prgresjn i frhld til målppnåelse blir gjennmgått. Læreren utfrdrer elevene ved å skape rm fr refleksjn ver utført arbeid g fremtidig arbeid, fr på den måten å ansvarliggjøre eleven i sin læringsprsess. Slik invlveres elevene i diskusjner m hva sm må læres g hvrdan læringsutbyttet til den enkelte kan frbedres. Sklen har en klar ppfatning av hva sm skal vurderes (elevens kmpetanse ift. kmpetansemål fr fag) i underveisvurderingen g sluttvurderingen. Vi har et system hvr vi dkumenterer når g hvrdan underveisvurdering er gitt. 4.4 Digital kmpetanse Læreren har grunnleggende IKT-ferdighet, pedaggisk IKTfrståelse, digital dannelse, kan bruke IKT innen rammen av ulike undervisningsfrmer g metder.

11 Digitale ressurser tas i bruk i undervisningen fr å nå læringsmål lettere g på en bedre måte enn det lesning av en lærebk g lærernes frklaringer kan gi alene. Digitale ressurser vurderes regelmessig med tanke på pedaggisk nytteverdi. Eksempler på gd praksis Lærerne ved sklen vår bruker digitale ressurser (hjelpemidler, læremidler g kilder) i undervisningen på en bevisst g kmpetent måte fr å øke elevers læringsutbytte innenfr rammen av de undervisningsfrmer g metder sm brukes. Ressursene brukes fr å øke graden av tilpasset pplæring. Eksempelvis bruker lærerne sklens digitale ressurser til: Å lette elevenes tilgang til lærestff, til å kmmunisere med elevene ved bl.a. å sende ppgaver g rette /besvarelser, legge til rette fr at elever kan utvikle g lagre eget arbeid sm er utført gjennm skleåret. Utdypning av lærestffet g at elever får se lærestffet fra flere vinkler med ulik bruk av læringsstrategier. Gjennmføring av systematiserte pplegg fr innøving g repetisjn av lærestff. Gjennmføre frsøk sm ellers er vanskelig å få til. Innsamling, behandling g presentasjn av datamateriale. Hjelp fr elever sm trenger å få pplest lærestff g sm hjelp i lesetreningen. Lærerne veileder elever i kildebruk, lar elever reflektere ver hvrdan g hvrfr de nytter kilder, g m hvrdan behandling av kildemateriale leder til læring. 4.5 Samarbeid internt g eksternt Læreren deltar g bidrar i avtalt g nødvendig samarbeid 5. Ledelse g utvikling 5.1 Sklevurdering, planlegging g gjennmføring Se merknad under tabellen Med bakgrunn i vedtatte styringsmråder g i tildelingsbrev gjør sklen sin vurdering av egen praksis Sklen har en utviklingsplan Sklen gjennmfører handlingsplanene Eksempler på gd praksis: Sklen har etablert et system fr sklebasert vurdering. Systemet er åpent g gir innsikt. Systemet er basis fr sklens utviklingsplan g pririteringer. Utviklingsplanen skal priritere ift. visjn g hvedmål. Utviklingsplanen knkretiseres i handlingsplaner sm beskriver ressurser, tidsramme g realistiske g målbare resultatmål. Ressursbruk g tidsrammer verhldes. Resultatmålene nås g effektene av dem danner basis fr ny sklebasert vurdering. 5.2 Administrasjn, struktur g infrmasjn Sklens rganisering legger til rette fr lederppfølging, samarbe effektiv ppgaveløsning, Ressursbruken er i samsvar med budsjett g pririteringer Rapprtering til skleeier skjer til fastsatt tid med avtalt datakvalitet, herunder persnalrapprtering Eksempler på gd praksis: Sklen har etablert gde g målrettete arenaer fr samarbeid Sklen planlegger g gjennmfører sine ppgaver g aktiviteter innenfr vedtatt budsjettramme g i samsvar med skleeiers pririteringer. Sklens mål g sklens pririteringer g begrunnelsene fr dem er kjent fr alle ansatte gjennm medarbeidersamtaler, avdelings-, seksjns-, teammøter. Sklen, ledelse g ansatte, frstår g mtaler pririteringene med respekt g frståelse 5.3 Ledelse Det fregår kntinuerlig ppfølging av hele persnalet Medarbeiderundersøkelsen er gjennmført g det freligger plan fr ppfølging Sklens mål er førende fr all ledelse, alle ledere Sklens mål g pririteringer er kjent fr alle ansatte Det er versikt ver kmpetansenivået g det freligger plan fr kmpetanseutvikling

12 Eksempler på gd praksis: Sklens rganisering gir tydelig g synlig ledelse Sklens rganisering gir et msrgsspenn/-kntrllspenn sm er hensiktmessig, f.eks. mellm 8-15 ansatte pr. leder. Sklen er rganisert slik at kmpetansen både samlet g individuelt benyttes effektivt, rett kmpetanse til rett ppgave. Medarbeiderne følges pp gjennm ufrmell /daglig kntakt, gjennm frmelle medarbeidersamtaler sm gjennmføres mint 1 gang pr. år mellm ansatt g nærmeste leder. Samtalens knklusjner g/eller ppfølgingspunkter skriftliggjøres i et felles dkument sm frplikter både leder g ansatt. Referatet er utgangspunktet fr påfølgende samtale. Medarbeidersamtalen skal alltid innehlde et punkt sm mål g pririteringer, slik at leder frsikrer seg gjennm medarbeidersamtalen at den ansatte har den nødvendige g krrekte innsikten g frståelsen av disse. Ledere kjenner til lærernes undervisningsarbeid g øvrige ppgaver i persnalet gjennm invlvering g deltakelse. Medarbeiderundersøkelsen/arbeidsmiljøundersøkelsen gjennmføres slik fylkesrådmannen beslutter, arbeidet med resultatet følges pp gjennm den metden fylkesrådmannen anbefaler. Sklen tar initiativet til bistand/påfyll av kmpetanse til ppfølgingsarbeidet. Mål fr sklen/rganisasjnen, fr avdelinger/team g fr individet er realistiske, målbare g etterleves. Sklen har dkumentasjn på kmpetansebehldningen g har både langsiktig g krtsiktig planer fr kmpetanseheving, dkumentert gjennm planer g budsjettpririteringer 5.4 Oppfølging av lver g frskrifter Tilgjengelig versikt ver viktige lver, frskrifter g styringsdkumenter g infrmasjn m hvr spisskmpetanse kan søkes Den enkeltes ansvar g myndighet er klart frmidlet g akseptert Dkumentasjn sm viser ansvar g myndighet g ppfølgingen av dem Eksempler på gd praksis Sklen har etablert egen g egnet versikt ver lver, frskrifter g styringsdkumenter. Oversikten er tilgjengelig fr alle. Sklens ansatte vet hvr spisskmpetanse kan innhentes/søkes. Persnalppfølgingen gir ledere dkumentasjn på at ansatte har den nødvendige innsikten g frståelsen. Sklens rganisering er tydelig g tilgjengelig fr alle ansatte. Sklens ansvar g ppgaver er tilgjengelig fr alle. Persnalppfølgingen gir ledere dkumentasjn på at hver enkelt ansatt frstår, aksepterer g følger pp sitt ansvar g sin myndighet. Tenkningen g planverktøyet følger av system fr kvalitetsutvikling, dvs kvalitetssirkelen, utviklingsplan g handlingsplaner

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK 24.08.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Utviklingsplan 2014-2015 Visjn: Vi frmer framtida Skleåret 2014/15 Innledning Innledning Opplæringsplitisk plattfrm fr Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og Pedaggisk utviklingsplan fr Melv ungdmsskle 2016-2017 g 2017-2018 Utviklingsplanen bygger på: - Meld. St. 22, m ungdmstrinnet; "Mtivasjn Mestring Muligheter" Målet er å gjøre pplæringen mer mtiverende

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer