Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo."

Transkript

1 KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl i Bibliteksentralens lkaler i Malerhaugveien 20 i Osl. Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkmmen til årsmøtet. Kjartan Vevle, Biblitekfaglig Direktør i BS, innledet med å rientere m g demnstrere BS Weblån. Irinkallingen til årsmøtet var fretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 21. mars Det fremkm ingen merknader til innkallingen g årsmøtet ble erklært lvlig satt. Følgende dagsrden var satt pp: 1. Åpning g knstituering, herunder dagsrden. a) Gdkjenning av representantenes fullmakter. b) Gdkjenning av innkalling med dagsrden. c) Valg av møteleder. d) Valg av 2 deltagere fr undertegning av prtkllen. e) Valg av tellekrps. 2. Årsberetning, årsregnskap g revisjnsberetning fr Endring av Bibliteksentralens vedtekter. 4. Gdtgjørelse til styret. 5. Valg til styre g valgkmité. a) Valg av styremedlemmer. b) Valg av varamedlemmer til styret, c) Valg av styrets leder. d) Valg av valgkmité g leder av valgkmiteen. 6. Valg av revisr. Årsmøte i BS 2013 Side 1

2 Sak 1 - Åpning g knstituering. a. Gdkfenning av representanters fuilniakter. Det var 18 persner til stede. Av disse var 14 representanter sm representerte ti! sammen 17 stemmer. Fire var bservatører. Fullmaktene ble enstemmig gdkjent. b. Gdkjenning av innkalling med dagsrden. Dagsrden ble enstemmig gdkjent. c. aig a møteleder. Rlf Strm-Slberg, Tønsberg kmmune, ble valgt til møteleder. d. algav 2 deltagere til å undertegne prtkllen. Aase-Liv Birkenes, Oppegård kmmune g Anne Elisabeth Børnes, Osl kmmune, ble valg til å underskrive prtkllen. e. Valg av tellekrps Det ble ikke funnet nødvendig å velge tellekrps. Sak 2 - Årsberetning, årsregnskap g revisjnsberetning fr Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding fr Bibliteksentralen AL i 2012 med årsberetning, finansregnskap, frslag til dispnering av verskudd samt revisrs beretning. Styreleder Siri Austeng hadde følgende generelle kmmentarer til årsberetningen: > Spennende år med en mengde utfrdringer. > Gdt samarbeid i styret - g mellm styre g administrasjn. > Organisasjnsfrmen samvirkefretak g de muligheter den gir. > BS Weblån g den lange veien fr å få det på plass. > Transprtrdning g Nrsk Biblitek Transprt. Årsberetningen, regnskap, balanse g nter ble tatt pp punkt fr punkt av møteleder. Adm. Direktør Børge Hfset gikk igjennm regnskapet fr 2012, hvedtrender i 2013, hvedutfrdringer fr BS fremver g pekte spesielt på følgende. > Regnskap g balanse. > Negativt driftsresultat i BS. > Stagnasjn i msetning i mrselskap - g i mediebudsjetter hs kunder. > Det digitale utlånssystemet BS Weblån har kstet stre penger sm er blitt kstnadsført i regnskapet fr > Gdt resultat i BS knsern, men en liten nedgang fra > Høy egenkapital, > Gde, men varierende, resultater i datterselskapene. Årsmøte i BS 2013 Side 2

3 > Over frskjellige titler slgt, en betydelig økning de senere år, sm viser en svært str - g unik bredde i vareutvalget. > BS er pptatt av visjnen m å utvikle bedre bibliteker. BS Weblån er et gdt eksempel på dette. Et prsjekt sm BS har investert milliner av krner i - uten at dette nødvendigvis vil gi nen særlig avkastning, men sm er viktig fr biblitekene. > Hvedtrender fr 2012: Overgang til e-bøker, glbalisering, teknlgiske endringer. Enda strammere kmmuneøknmi. Knkurranse. Økte krav fra kunder. Interne prsesser fr å arbeide mer effektivt. Revisr Knut Nyerrød gjennmgikk revisjnsberetningen -g la vekt på at det er en «ren» beretning uten frbehld elter merknader. Kmmentarer: Det fremkm ingen spørsmål eller kmmentarer til årsberetning, regnskap, revisjnsberetning eller anvendelse av verskudd. Årsmøtet gdkjenner styrets frslag til årsberetning g finansregnskap fr Bibliteksentralen AL Årsmøtet gdkjenner videre at årets verskudd på krner gdskrives annen egenkapital. Revisjnsberetningen tas til etterretning. Sak 3 - Endring sv Bibliteksentralens Fedtekter Adm. dir. Børge Hfset redegjrde fr arbeidet med endring av Bibliteksentralens vedtekter g endring av rganisasjnsfrm til samvirkefretak (SA). Revisr taut Nyerrød redegjrde fr samvirkelven generelt g paragraf 34 (allmennyttige gaver) spesielt - g hvrfr denne bestemmelsen ikke er tatt inn i vedtektene. Innstilling: Årsmøtet gdkjenner styrets frslag til justerte vedtekter fr å bringe vedtektene i samsvar med bestemmelsene i Samvirkelven. Kmmentarer: Lars R. Jakbsen, Lørenskg kmmune. - Hvilke frdeler» gir det å være et samvirkefretak?» Årsmøte i BS 2013 Side 3

4 Børge Hfset g Knut Nyerrød svarte. Sm innstilling. Sak 4- Gdtgjørelse til styret innstilling: Årsmøtet gdkjenner frslaget til styrets gdtgjørelse fr styreperiden 2012/2013. Sm innstilling. Sak 5 - Valg til styret Valgkmiteens leder Bjørn Arild Gram la frem valgkmiteens innstilling. a) Valg av faste medlemmer Innstilling: Styremedlemmer fr periden : Siri Austeng, Elverum (gjenvalg) Ruth Ørnhlt, Bergen (gjenvalg). Styremedlem fr periden (1 år etter Siri Hv Eggen sm har bedt seg fritatt fr styreverv): Lars Peder Brekk, Vikna (ny). Sm innstilling, b) Valg av styrets leder fr periden Siri Austeng, Elverum (gjenvalg) c) Valg av styrets nestleder fr peridee Innstiiiing: Styrets nestleder fr periden : Lars Peder Brekk, Vikna (ny). d) Valg av araniedlemmer til styret fihistilliiig: Varamedlemmer fr periden i numerisk rekkefølge: 1. Per Olav Sanner, Stange (gjenvalg). ir<y''/#«a^s»5^?^?sh»^w^»!^?s*h»^s^^^?^as^hw^sa=a^s^ Årsmøte i BS 2013 Side 4

5 2. Bjarne Kvadsheim, Stavanger (gjenvalg). Vedtak Sm innstilling e) Valg a valgkmité g leder av valgkmiteen Innstiiiing: Styret la frem følgende frslag til valgkmité med varamedlemmer, sm velges fr et år m gangen; Bjørn Arild Gram, Steinkjer, leder (gjenvalg). Gunnhild Fundlid Brevig, Elverum (gjenvalg). Tre Kristian Andersen, Ski (ny) Styret la frem følgende frslag til varamedlemmer fr valgkmiteen: Reidun Gravdahl, Raufss (gjenvalg). Bente Bring Kleiva, Meland (ny). Vedtak Sm innstilling. Sak 6 - alg av revisr Inrrstilllng: Årsmøtet velger revisjnsselskapet BDO AS sm Bibliteksentralens revisr fr regnskapsåret Sm innstilling. Møtet ble avsluttet kl. 14,15. Orientering m stipend. Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling ffentliggjrt. Aase-Liv Birkenes Anne Elisabeth Børnes Årsmøte IBS 2013 Side 5

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Dat Mandag 9. mars 2015 Sted Til stede Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Rland Udnæs, leder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rlf Rønning Kjetil Dahlen Hanne

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323 ÅRSMELDING 2014 Adresse: Kleiva, 8404 Srtland Innhld Styret i 2014... 3 Prsjektledelse... 3 Medlemmer i 2014... 3 Spnsrer i 2014... 4 Styrets arbeid i 2014... 5 Festivalprgrammet i 2014... 6 Årsmøte i

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post:

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer