Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer"

Transkript

1 Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra , etablering av fem nye kllektive persnfrsikringer g pprettelse av Bndelagets Persnfrsikringskntr fra Hva er nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer? Landbruksfrsikring AS vertar driften av g risiken fr Bndelagets kllektive persnfrsikringer fra Dette gjelder Bndelagets Gruppelivsfrsikring g Bndelagets ulykkesfrsikring fr vksne g barn. Prisen reduseres g vilkårene blir minst like gde sm før, uten krav m ny helseerklæring. Fra ble det gså etablert fem nye kllektive persnfrsikringer, sm er tilgjengelig fr Bndelagets medlemmer. I tillegg er «Bndelagets Persnfrsikringskntr» etablert i samarbeid med Landbruksfrsikring AS, fr å drive rådgiving m frsikring av liv g helse til medlemmer, g frmidling av Bndelagets kllektive persnfrsikringer. Samarbeidet mellm Bndelaget g Gjensidige frtsetter på privat- g landbruksfrsikringer. 2. Hvilke endringer skjer fr Nrges Bndelags Gruppelivsfrsikring? Fr de medlemmer sm IKKE ER med på rdningen i dag: Det er Gjensidige sm vil frtsette å selge disse frsikringene frem til 01. august Frdi frsikringer må flyttes med en «varsel/ppsigelsestid på 1 måned» har Gjensidige g Landbruksfrsikring AS blitt enige m at Gjensidige ikke skal selge disse frsikringene etter 1. august da rdningen skal flyttes med effekt fra når Landbruksfrsikring AS vertar risiken. Dersm et medlem ønsker å bli med på rdningen før så skal de kntakte Gjensidige fr å bli med. De sm er med på rdningen kl.23:59, blir verflyttet autmatisk, se under. Dersm et medlem ønsker å bli med på rdningen etter så skal de kntakte Bndelagets Persnfrsikringskntr fr å bli med. De vil tilbys g vil kunne gå rett inn på de nye frbedrede rdningene til ny pris med Landbruksfrsikring AS sm frsikringsselskap. Fr de sm ER med på rdningen i dag: Ingen ting skjer med frsikringen før Får vedkmmende en skade før skal disse meldes til Gjensidige. Dersm medlemmet ikke fretar seg ne i frbindelse med flyttingen vil: Faktura fr frnyelse mttas fra Landbruksfrsikring AS i august 2018 jfr. ver. Nrges Bndelags Gruppelivsfrsikring frtsetter med samme vilkår, men med redusert pris, se tabell neste side:

2 Nrges Bndelags Gruppelivsfrsikring: Nrges Bndelag Gruppelivsfrsikring Årlig pris frem til Gjensidige (se Landbrukskalenderen 2017) Årlig pris etter Landbruksfrsikring AS (kmmer i Landbrukskalenderen fr 2018) Aldersintervall Hvedfrsikret Medfrsikret Hvedfrsikret Medfrsikret Tm 35 år år år år år år år Det vil ikke bli mulighet til å tegne denne Nrges Bndelags gruppelivsfrsikring etter Kun de sm allerede er med kan frtsette på denne. I stedet vil man fra tilbys «Bndelagets livsfrsikring», sm i hvedsak er samme frsikring, men med bedre vilkår. Bndelagets Livsfrsikring Fra vil det kun tilbys en ny g frbedret «Bndelagets Livsfrsikring». Dette gir flere valgmuligheter av frsikringssum: 10G 20G 30G 40G - 50G. (Før tilbød man kun 20G g 40G alternativer). Frsikringssummer på persnfrsikringer regnes i G sm er Grunnbeløpet i Flketrygden. Pr er 1 G = kr ,- Nedtrapping av valgt frsikringssum starter ved fylte 55 år, tidligere startet nedtrapping fra 50 år. Frsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5% av valgt frsikringssum frem til pphør ved 75 år, tidligere pphør var 67 år. Alle tegnes sm hvedsikret g har full råderett ver egen frsikringssum. Ordning med medsikret avvikles. Medfrsikrede har hatt mindre rettigheter i frhld til rådighet ver egen frsikring, g dette rettes nå pp. HUSK! Sambere må begunstiges m de skal få frsikringssummen ved frsikredes død. De sm er med på Bndelagets Gruppelivsfrsikring g ønsker å erstatte eksisterende frsikring med den nye Bndelagets Livsfrsikring, kan gjøre dette fra frem til uten å levere ny helseerklæring. Etter , må de sm er fylt 60 år, levere ny helseerklæring. Pris: Valg av frsikringssum g alder er avgjørende fr pris, se hjemmeside fr beregning. Se fr flere detaljer.

3 3. Hvilke endringer skjer i Nrges Bndelags Ulykkesfrsikring? Ingen ting skjer med frsikringsrdningen før Får medlemmet en skade før skal disse meldes til Gjensidige. Faktura fr frnyelse vil mttas fra Landbruksfrsikring AS i august Nrges Bndelags ulykkesfrsikring fr vksne g barn frbedres fra , uten aktiv handling fra medlemmene, dvs. alle sm er med kl. 23:59, får de frbedrede vilkår fra : Omdøpes til «Bndelaget ulykkesfrsikring». Utbetaling av medisinsk mén-erstatning utbetales fra 1 %, tidligere 5 %. Behandlingsutgifter dekkes pp til 1 G (kr ), tidligere kr Frsikringen fr vksne pphører ved 75 år, mt tidligere ved 70 år Frsikringen fr barn kan kjøpes fra barnet er 3 måneder g frem til fylte 20 år, men kan gså vare frem til barnet fyller 26 år, se gså nytt prdukt «Bndelagets Barne- g ungdmsfrsikring». Flere valgmuligheter av frsikringssum, Vksne: 20G 30G (ny) 40G. Barn: 20G (ny) 30G 40G (ny) - 50G (ny) 60 G Pris: Bndelagets Ulykkesfrsikring fr Vksne Frsikringssum Årlig pris frem til Gjensidige (se Landbrukskalenderen 2017) Årlig pris etter Landbruksfrsikring AS (kmmer i Landbrukskalenderen fr 2018) 20 G G Alternativet finnes ikke G Bndelagets Ulykkesfrsikring fr Barn Frsikringssum Årlig pris frem til Gjensidige (se Landbrukskalender 2017) Årlig pris etter Landbruksfrsikring AS (kmmer i Landbrukskalenderen fr 2018) 30 G G Alternativet finnes ikke G Alternativet finnes ikke G

4 4. Hvilke nye kllektive persnfrsikringer tilbys fra ? Bndelagets Yrkesskadefrsikring fr bnden selv Gir bnden sm selvstendig næringsdrivende mulighet fr samme frsikringsdekninger sm ansatte. Yrkesskadefrsikriga gjelder fr vanlig gårdsarbeid. Kan tegnes fra fylte 18 år til du fyller 65 år. Frivillig yrkesskadetrygd hs NAV bør tegnes i tillegg da denne frsikringen er ment sm et supplement til NAV sine ytelser. Pris: kr 3 000,-. Bndelagets Uførefrsikring Engangsutbetaling m du blir mer enn 50 % arbeidsufør. Frsikringssummer: 10G, 20G eller 30G. Pr er 1 G = kr ,- Nedtrapping av frsikringssum fra 55 år. Tilfredsstillende helseerklæring må leveres fr å få tegnet frsikringen. Pris: Varierer med valg av frsikringssum g alder, se fr detaljer. 30 % høyere premie fr de sm røyker. Bndelagets Kritisk Sykdmsfrsikring Utbetaling m du skulle ppleve å få en alvrlig sykdm sm definert i frsikringsvilkårene. Kan tegnes fra fylte 18 år til du fyller 60 år Opphører ved fylte 67 år eller ved utbetalt erstatning. Frsikringssummen kmmer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnse er stilt, frutsatt at man frtsatt er i live. Frsikringssummer: 1,5 G, 3 G eller 5 G. (Gjensidiges «Enkelt Liv»-frsikring har 1,5G) Tilfredsstillende helseerklæring må leveres fr å få tegnet frsikringen. Pris: Varierer med valg av frsikringssum g alder, se fr detaljer. 30 % høyere premie fr de sm røyker. Bndelagets Barne- g ungdmsfrsikring Ulykkesfrsikring g uføredekning fr barn g ungdm inntil 26 år, unntatt dekning fr utvidet hjelpestønad g dagpenger sm pphører ved 20 år. Frsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Tilfredsstillende helseerklæring må leveres fr å få tegnet frsikringen. Kan tegnes i stedet fr eller i tillegg til dagens barneulykkesfrsikring. Pris: kr ,-. Bndelagets Helsefrsikring et samarbeid med Vertikal Helse Sikrer rask sykehusbehandling, slik at du kmmer frt tilbake i arbeid. Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager. Garantert behandling/perasjn innen 28 virkedager. Pris: kr ,- fr vksne g kr ,- fr barn under 21 år Les mer ved å klikke her. Disse frsikringene kan tegnes fra ved å kntakte Bndelagets Persnfrsikringskntr på eller ved å ringe Alle detaljer m frsikringene ligger på

5 5. Hva er Bndelagets Persnfrsikringskntr? Bndelagets Persnfrsikringskntr er etablert av Bndelaget i samarbeid med Landbruksfrsikring AS, fr rådgiving g salg av Bndelagets kllektive persnfrsikringer. Du kan kntakte ss på eller Hvr mye sparer jeg på å flytte? Hva du sparer vil variere i frhld til hvilken type frsikring du har. Se gammel g nye priser ver under spørsmål 1 g 2. Rundt regnet: 5 10 % lavere på Gruppelivsfrsikringen g ca. 20% reduksjn på ulykkesfrsikring fr barn g ca. 30 % på ulykkesfrsikringen fr vksne. 7. Hvrfr skifter Bndelaget fra Gjensidige Frsikring til Landbruksfrsikring AS? Uenighet m prisnivå på de eksisterende kllektive rdningene førte til at Bndelaget gjrde en henvendelse til flere aktører i frsikringsmarkedet. Gjensidige fikk samme mulighet sm andre selskap til å levere knkurransedyktig tilbud, men det var Landbruksfrsikring AS sm leverte det beste tilbudet ttalt sett. Skiftet vil innebære bedre priser g frsikringsvilkår fr Bndelagets medlemmer. Det vil kmme mer detaljert infrmasjn m dette seinere g i gd tid før Hvilke frsikringer er berørt av verflyttingen? Det er Nrges Bndelags Gruppelivsfrsikring g Nrges Bndelags Ulykkesfrsikringer fr barn g vksen sm flyttes Gruppelivsfrsikring er utbetaling til etterlatte ved dødsfall (dvs. en livsfrsikring). Ulykkesfrsikring gjelder utbetaling til den skadede ved ulykke. Ulykkesfrsikringen dekker erstatning fr varige mén (fysiske/krppslige mén) g behandlingsutgifter. (Tapt evne til å utføre arbeid vurderes ikke i frhld til denne frsikringen, derfr er den nye «Bndelagets Yrkesskadefrsikring g Bndelagets Uførefrsikring» etablert). 9. Har Bndelaget brutt samarbeidet med Gjensidige? Bndelaget frtsetter det gde samarbeidet med Gjensidige på privat- g landbruksfrsikringer, med Bndelags-rabatt fr medlemmene. Det er kun de t kllektive persnfrsikringene «eid» av Nrges Bndelag dvs. Nrges Bndelags Gruppelivsfrsikring g Nrges Bndelags Ulykkesfrsikring fr barn g vksen sm verføres til Landbruksfrsikring AS. 10. Hva med andre privat- g landbruksfrsikringer? Gjensidige Frsikring ASA er frtsatt Bndelagets hvedsamarbeidspartner fr privat- g landbruksfrsikringer. Bndelaget refrhandlet f.eks. avtalen m Landbruksfrsikringer i 2015, g ppnådde reduserte premier umiddelbart g 16 % økt rabatt fr medlemmer sm gjennmfører Gjensidiges risiksjekk (bl.a. å termgrafere) g ppnår «Grønn scre».

6 11. Hva er frskjellen på privat- g persnfrsikring? Privatfrsikring handler m frsikring av egen blig, privatbil, innb, reise mv. Persnfrsikring handler m frsikring av krppens funksjn g arbeidsevne. Landbruksfrsikringer handler m, sm de fleste kjenner, frsikring av driftsbygninger, maskiner, løsøre, driftsavbrudd g liknende. 12. Hvrdan slår en flytting inn på rabatten på øvrige frsikringer i Gjensidige? Gruppelivs- g Ulykkesfrsikringene teller bare med i grunnrabatten til Gjensidige. Det betyr at flytting av disse t frsikringene ikke har nen påvirkning på rabatten dersm du etter flytting har tre eller flere frsikringer i Gjensidige. Hvis du etter flyttingen har igjen kun t frsikringer i Gjensidige, reduseres grunnrabatt fra med 4 %, fra 20 % til 16 %. Grunnrabatt fungerer slik: Har du en eller t frsikringer i Gjensidige får du 16 % grunnrabatt. Har du tre eller flere frsikringer i Gjensidige fr du 20 % grunnrabatt. 13. Får jeg kundeutbytte på Bndelagets Persnfrsikringer? Det utbetales ikke kundeutbytte på Bndelagets kllektive persnfrsikringer. Isteden får du lavere pris i utgangspunktet. Siden persnfrsikringer må betales med beskattet inntekt, vil en utbytterdning føre til at du betaler skatt t ganger på de samme pengene, siden utbyttet må beskattes sm inntekt. 14. Må jeg levere ny helseerklæring i frbindelse med verflyttingen? Det er ikke krav m ny helseerklæring ved verflytting av eksisterende frsikringer, heller ikke m du ønsker tilgang på frbedrede vilkår fr Bndelagets Livsfrsikring, frutsatt at du går ver til ny rdning før Etter dette tidspunkt må alle ver 60 år levere helseerklæring fr å sikre en balanse i alder på deltakerne på rdningen g sm en knsekvens av at alder på den nye kllektive livsfrsikringen er utvidet fra 67 år til 75 år. Medlemmer sm ikke er med på eksisterende Gruppelivsfrsikring g ønsker å tegne Bndelagets Livsfrsikring, må levere tilfredsstillende helsevurdering fr å kunne bli med. Det er krav m tilfredsstillende helsepplysninger på enkelte av de nye kllektive Bndelagsrdningene fr å få bli med på disse. Det er vanlig i frsikringsmarkedet å helsevurderes på slike frsikringer. Dette gjelder: Bndelagets Livsfrsikring (se ver) Bndelagets Uførefrsikring Bndelagets Kritisk Sykdmsfrsikring Bndelagets Barne- g Ungdmsfrsikring Det kreves ikke helseerklæring fr behandlingsfrsikring, ulykkesfrsikring g yrkesskadefrsikring. 15. Hvem er den nye samarbeidspartneren Landbruksfrsikring AS? Landbruksfrsikring AS eies av nrske bønder g skgeiere gjennm selskapene Tine SA, Nrtura SA, Felleskjøpet Agri SA, Skgbrand Frsikringsselskap Gjensidig, Landkreditt SA, Nrges Pelsdyralslag, Hnningcentralen SA g Gartnerhallen SA. Landbruksfrsikring AS ble etablert i 2001 av virksmhetene innen Landbrukssamvirket. De første årene var persnalfrsikringer fr de ansatte til disse bedriftene selskapets hvedfkus.

7 16. Hva betyr det at frsikringene er «kllektive» g «eies» av Bndelaget? Kllektive frsikringer inngås med et frsikringsselskap på vegne av medlemmene. Man legger kjøpekraft bak frhandlingene da man frutsetter at medlemmene i fellesskapet benytter seg av tilbudet. Det er frhåndsdefinerte alternativer sm kan velges. Kllektive frsikringer prises av frsikringsbransjen alltid lavere enn individuelle frsikringsrdninger, g fr medlemmene i Bndelaget vil det være betydelige beløp å spare i frhld til å tegne individuelle persnfrsikringer. Bndelaget kan gså velge å si pp disse frsikringene på vegne av medlemmene g flytte disse frsikringene til det frsikringsselskapet sm leverer beste vilkår g pris fr medlemmene, slik sm vi gjør nå. Dette betyr at Bndelaget kan påvirke hva frsikringene skal kste g hva de skal dekke på vegne av medlemmene sm er dekket på frsikringene. Frsikringsavtalen inngås mellm Bndelaget g frsikringsselskapet. Bndelagets medlemmer er ikke pliktig å være med på rdningen, men kan velge dette. Alle medlemmer sm er med på rdningen kl. 23:59 den 30. september, blir autmatisk med ver fra Gjensidige til Landbruksfrsikring AS når skiftet skjer Hvrfr har Nrges Bndelag etablert flere kllektive frsikringer? Tanken er at Bndelagets medlemmer «frsikrer seg selv», gjennm egne frsikringsrdninger eid av Bndelaget, men driftet at et frsikringsselskap. Men istedenfr at frsikringsselskapet tjener på gd risik, vil dette kmme medlemmene til gde. 18. Hva betyr flyttingen g etableringen de nye kllektive persnfrsikringene fr mine andre frsikringer i Gjensidige? Det er kun de t kllektive frsikringene sm dekker dødsfall g ulykker sm flyttes til Landbruksfrsikring AS på Bndelagets initiativ. Alle andre frsikringer er det du selv sm har inngått avtale m g bestemmer ver. Du kan velge å frtsette med disse. Se spørsmål 6. Du får frtsatt medlemsrabatt i Gjensidige. Disse t frsikringene teller kun med når Gjensidiges «teller» m du har tre eller flere frsikringer i Gjensidige g avgjør m du får 16 % eller 20 % i grunnrabatt, se spørsmål Hva betyr det å være «medfrsikret» i en gruppelivsfrsikring? Å være medfrsikret betyr at du ikke selv har råderett ver g kan bestemme ver hvem sm får frsikringssummen m du skal falle fra. Den går til hvedsikret. Dette er nå frbedret, se spørsmål 1, siste avsnitt. 20. Hvr henvender jeg meg m jeg har innspill eller er frnøyd/misfrnøyd med Gjensidige, Landbruksfrsikring eller Bndelagets Persnfrsikringskntr? Fagmråde Frsikring i Bndelaget ønsker dine innspill på hvrdan du pplever at frsikring sm medlemsfrdel fungerer. Fint m innspill sendes via hjemmesiden under «Henvendelser Frsikring» eller til

8 21. Hvr skal jeg eventuelt melde en skadesak? Før : Skader på Gruppeliv- g ulykkesfrsikring meldes til Gjensidige Frsikring. Skade på Bndelagets yrkesskadefrsikring, uførefrsikring, kritisk sykdm eller helse-frsikring meldes til Landbruksfrsikring AS via Bndelagets Persnfrsikringskntr. Se Etter : Alle skader meldes til Landbruksfrsikring AS via Bndelagets Persnfrsikringskntr. Se

Kollektive personforsikringer

Kollektive personforsikringer Kollektive personforsikringer for Bondelagets medlemmer Velkommen til Bondelagets Personforsikringskontor Norges Bondelag og Landbruksforsikring etablerer nå Bondelagets Personforsikringskontor og lanserer

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015

Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Referat Tema-kveld FLT avd 17 11.03.2015 Tilstede: Trill Munkvld Aune, Rune Heggem, Bdil Krkan, Bendt Thre Pedersen, Kjell Olav Strømslien, Perny Emdal, Antny Stephani, Rlf Oen, Eli Smlan, Tre Ekren, Jan

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp Saksgang Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnpphld Stavanger øyeblikkelig hjelp Øyeblikkelig hjelp døgnpphld- ØHD er bydekkende. Stkka sykehjem har ni plasser fr øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 19.4. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Mamut Enterprise Helpdesk Produkt og Kundeservice

Mamut Enterprise Helpdesk Produkt og Kundeservice Mamut Enterprise Helpdesk Prdukt g Kundeservice Dette er en innføring i hvrdan du bruker prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil bli illustrert hvrdan du bruker systemet med et fiktivt

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer