1 INNLEDNING Innhold Forutsetninger LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Innhold Forutsetninger LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG Lønnart Feltforklaring Andre styringsfelter Utregningsregel for lønnstransaksjoner Kontering Feltforklaring Grunnlag Feltforklaring Grenser Feltforklaring Info Feltforklaring VERKTØY Lønns- og trekkartsreferanse (L&T ref) Feltforklaring Konto Feltforklaring Kobling Feltforklaring FREKVENSKODER OG PERIODENUMMER Feltforklaring EVRY 2013 Side 1

2 5 FASTE/PERIODISKE LØNNARTER Feltforklaring VERDIREFERANSER Forutsetninger Feltforklaring VERDIREFERANSESATSER Forutsetninger Feltforklaringer BEREGNINGSREGLER FOR VERDIREFERANSE Forutsetninger Feltforklaringer GENERERING AV NYE SATSER FOR ANSATTE Forutsetninger Registrering Feltforklaringer SALDI PR RESSURS Forutsetninger Feltforklaring LØNNARTER OG SUM-FELT FOR LØNNSSLIPP Registrering Feltforklaring EVRY 2013 Side 2

3 12 LØNNARTER I RAPPORTKOLONNER Forutsetninger Registrering Feltforklaring EVRY 2013 Side 3

4 1 Innledning 1.1 Innhold Dette kurset gir en gjennomgang av lønnarter og satser, hovedområder innenfor Agresso Lønnssystem. Kurset fokuserer på hvordan lønnartene er bygd opp og hvordan de vedlikeholdes, samt oppretting av nye lønnarter. 1.2 Forutsetninger Anbefalte forkunnskaper er generell kompetanse om begrepet lønn, det vil si hvordan en lønnart påvirker utbetalingen av lønn. Det anbefales at deltakeren har gjennomført Introduksjonskurs Agresso og Grunnkurs Agresso Lønn og Personal. EVRY 2013 Side 4

5 2 Lønnarter/Lønnartskatalog Lønnartskatalogen er et av hovedregistrene i Agresso Lønn. Dette registeret definerer; beregninger for lønnstransaksjoner rekkefølgen for beregninger koblingene mellom de ulike lønnartene Vi har 4 forskjellige hovedtyper lønnarter som benyttes: 1. Variable Antall timer/enheter blir lagt inn av endelig bruker (puncher) i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner 2. Faste Satsen og/eller beregningen forblir konstant for hver periode i den tilknyttede frekvensen (se faste/periodiske Lønnarter) 3. Genererte Lønnarten blir automatisk generert basert på resultatene av en eller flere lønnarter 4. Kategori fungerer som genererte, men du kan begrense hvilke grupper den skal benyttes på eller hvor ofte den skal slå inn. I tillegg finnes det lønnartstype reskontro og tillegg som ikke er i utstrakt bruk. 2.1 Lønnart Lønnartsbildet består av 5 skillekort. Ved hjelp av Tab-tasten kan du bevege deg rundt og endre informasjonen i de enkelte feltene. Når du beveger deg ut av det siste feltet i et skilleark ved hjelp av Tab-tasten, vil du automatisk hoppe over til neste skillekort. EVRY 2013 Side 5

6 2.1.1 Feltforklaring Felt LTA type Beskrivelse Lønnartstype. Sier noe om hvordan lønnarten vil oppføre seg i systemet. Fast (F) Fast lønnart. En lønnart som skal være med på lønnskjøringen regelmessig, f. eks. hver måned, hvert kvartal, osv. Kobling mellom ansatte og Lønnarter defineres i skjermbildet Faste/periodiske Lønnarter. Eksempler på dette kan være månedslønn og B-tillegg. Faste lønnarter kan også benyttes i variabelbildet, transaksjonen vil da overstyre den faste transaksjonen for den aktuelle perioden. Variabel (V) Generert (G) Kategori (C) Variabel lønnart. Benyttes i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner for registrering av f. eks. timelønn, overtid osv. Generert lønnart. Fremkommer på bakgrunn av andre lønnarter i lønnskjøringen. F. eks. grunnlag feriepenger, grunnlag og trekk skatt og arbeidsgiveravgift. Kategori lønnart. Benyttes ved lønnarter som skal inngå i en egen kategori. Dette gjelder for eksempel lønnart som ivaretar prosentvis fagforeningstrekk eller prosentvis påleggstrekk. Kobling mellom ansatte/grupper og Lønnarter må være definert. Kategoribestemte Lønnarter kan ikke benyttes i AGRESSO Reise- EVRY 2013 Side 6

7 /Personreskontro ved direkte overføring til reskontro. Reskontro (R) Lønnartstype som benyttes i AGRESSO Reise-/ Personreskontro for utligning av forskudd. Tillegg (E) Lønnartstype som gir anledning til å kjøre tilleggslønnstransaksjoner i faste perioder utenom standard lønnsperiode. Tilleggslønnart er svært likt fast lønnart, men plukkes først opp ved kjøring av PR01 Lønnsforslag når parameteren Tilleggskjøring er valgt. Dette gjør det mulig å utbetale tilleggslønn utenfor standard lønnskjøring, men basert på en fast periode. Søkenavn Kortnavn som kan brukes i stedet for lønnartsnummeret ved registrering av detaljer i mottaksreg. eller bokføring av reiseregninger. Eksempelvis kan du legge inn søkenavnet KM for lønnarten kilometergodtgjørelse. I stedet for å taste inn 4200 (lønnarten), kan du benytte søkenavnet ved for eksempel registrering av variable lønnstransaksjoner.søkenavnet kan ha maksimum 6 tegn. Forutsetningen for at du skal kunne velge søkenavnet i stedet for lønnartsnummeret, er at du i Opsjoner-skjermbildet velger Kortkode og ikke Lønnart. Status Statuskode. Gyldige statuskoder er: Aktiv (N) Lønnarten er aktiv. Parkert (P) Parkert, men er tilgjengelig i lønnskjøringen. Sperret (C) Lønnarten kan ikke benyttes Fast Ved registrering av variable lønnstransaksjoner og i skjermbildet Lønnstransaksjoner vises satsene for feltene P0 Ant/Gr.lag, P1 Faktor og P6 Beløp. Ved markering i boksen Fast for disse feltene kan du styre om brukeren skal kunne legge inn eller endre satsene. P6 Beløp skal være fast hvis lønnarten har en formel. = Feltet er fast og satsen kan ikke endres/ajourholdes ved registrering. = Satsen kan overstyres ved registrering. Begrep Hvis satsen for P1 Faktor skal hentes for et fast begrep legges begrepet inn her. EVRY 2013 Side 7

8 F. eks hvis satsen alltid skal hentes i henhold til landkode, legges begrepet for land (LAND) inn i feltet. Ved registrering kan du da oppgi landkoden. Satsen, definert for landkoden, blir da hentet ut. I AGRESSO Reise-/Personreskontro vil det ved bruk av begrep for land og reiseavtale automatisk hentes ut satser for det landet/reiseavtalen reisen er merket med. Verdiref Verdireferanse til satsen som skal benyttes. Verdireferansen er en kode som brukes til å navngi et sett med satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser. Før du kan foreta registrering av variable lønnstransaksjoner eller lønnskjøring, må du opprette satsen i Satser for en verdireferanse eller Satser koblet til ressurs/gruppe. Hvis verdireferansen er en saldoreferanse (type B), vil restverdien bli benyttet som sats. Saldoreferansen kan være aktuell å bruke i feltet P6 Beløp, for eksempel, for å utbetale opptjente feriepenger i fjor. Verdireferansene $P0 og $P6 kan benyttes for Lønnarter med type Generert (G) og Kategori (C). $P0 gir sats fra feltet P0 Ant/Gr.lag på lønnarten den blir generert fra. $P6 gir sats fra feltet P6 Beløp på lønnarten den blir generert fra. P0/Gr.lag P1 P2 Antall/grunnlag for utregning av lønnstransaksjonen.hvis satsen for Ant/Gr.lag skal benyttes i regneregelen, angir du parameter P0 i formelen. Hvis formelen er blank, kan Antall brukes til informasjonsfelt for antall (ingen beregning basert på feltet). Du må angi en verdireferanse hvis P0 er brukt i formelen og Fast er avkrysset eller Lønnartstype er Fast, Generert eller Kategori. Hvis Fast er tom, kan satsen legges inn/endres ved registrering. Hvis en verdireferanse er angitt blir satsen for referansen lagt opp som forslag. Faktor. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P1. Hvis feltet er satt til fast, kan du ikke legge inn/endre satsen ved registrering/vedlikehold av variable transaksjoner. Hvis formel er blank kan du ikke benytte dette feltet. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P2. Hvis formel er blank kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P2 Konstant angir du verdireferansen for den satsen som skal brukes. EVRY 2013 Side 8

9 P3 P4 P5 P6 Årstotaler Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P3. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P3 Konstant angir du verdireferansen for den satsen som skal brukes. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P4. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P4 Konstant, angir du verdireferansen for satsen som skal brukes. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P5. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P5 Konstant, angir du verdireferansen for satsen som skal brukes. Beløp. Hvis Fast = (blank), kan du ikke legge inn/endre beløpet ved registrering/vedlikehold av variable transaksjoner. Feltet er spesielt nyttig ved faste beløpstrekk (eks. fagforeningstrekk) eller ved et fast beløp ved godtgjørelse (eks. telefongodtgjørelse). Dette feltet viser om lønnarten skal akkumuleres for spørring i vinduet Årstotaler. Tallene akkumuleres etter bestilling av serverprosessen Regenerer årssummer (PR26). Årssumfeltet må være aktivert dersom lønnarten skal være med i Hittil i år beregning. = Akkumuleres. Lønnarten kan bruke funksjonene Hittil i år. = Akkumuleres ikke. Lønnarten kan ikke bruke funksjonene Hittil i år. Tekst Tekstfelt på variable lønnstransaksjoner. I tillegg styrer feltet om lønnartens kontering skal arves av de genererte lønnartene eller ikke. = Tekstfelt skal være tilgjengelig for manuell registrering. Ved registrering av detaljer på en mottaksregistrert eller bokført reiseregning i skjermbildet Detaljer, vil transaksjonsteksten kunne overstyres. For genererte Lønnarter vil kontering og tekst bli arvet fra avgivende lønnart. = Tekstfeltet er ikke tilgjengelig for manuell registrering. Transaksjonen vil automatisk få lønnartbeskrivelsen i tekstfeltet. For genererte Lønnarter vil kontering og tekst ikke bli arvet fra avgivende lønnart. Stilling Hvis flagget er på, kan stilling angis på lønnstransaksjoner. På generte Lønnarter EVRY 2013 Side 9

10 vil stillingskoden da følge med på de generte postene. = Stillingsfeltet er ikke tilgjengelig for manuell registrering. = Stillingsfeltet er tilgjengelig for manuell registrering. Ved registrering av detaljer på en mottaksregistrert eller bokført reiseregning i skjermbildet Detaljer, vil feltet være tilgjengelig for utfylling av stillingskode. Slett nullrader Angir om det genereres nullrader på nettolønnstransaksjoner hvis nettolønnen er null. Legg merke til at dette også gjelder for lønnarter for nettolønn. = Det genereres nullrader. = Det genereres ikke nullrader. (Standard) Sluttdato I noen tilfeller er det behov for å generere fast lønn for ansatte som har sluttet i firmaet. Dette feltet avgjør om lønnarten vil tre i kraft selv for ressurser som har Dato til-felt satt utenfor lønnsperiodedatoene. = Faste lønnarter behandles for ressurser som har Dato til utenfor lønnsperiodens datointervall. = Faste lønnarter behandles ikke for ressurser som har Dato til utenfor lønnsperiodens datointervall. Standardverdien er Overtid Dette feltet angir hvorvidt lønnarten er en overtidslønnart. = Dette er en overtidslønnart. Det utføres en kontroll når en ressurs registrerer timer for å sjekke at ressursen har tillatelse til å motta overtid. = Dette er ingen overtidslønnart. Valuta Gir mulighet til å registrere detaljer i utenlandsk valuta, og få den direkte omregnet til norske kroner. Under registrering vil valutakoden som blir foreslått, være valutaen til det respektive destinasjonsland. Dette er lagt opp i skjermbildet Land under Faste registre i Agresso Systemadministrasjon. Forutsetningen for å kunne registrere i den foreslåtte valutaen, er at den er opprettet i skjermbildet Valutakoder, og at det er angitt en gyldig Valutakurs. = Feltene for valutaregistrering er ikke tilgjengelige på lønnarten ved EVRY 2013 Side 10

11 registrering. = Feltene for valutaregistrering er tilgjengelig på lønnarten ved registrering av detaljer. Valutakursen som vil bli brukt, er identisk med den som blir brukt ved bilagsregistrering i hovedbok.obs! Dette feltet skal kun brukes på Lønnarter beregnet for registrering av reiseregninger. Periode Gir mulighet til å ta vare på tidligere opparbeidede perioder på lønnarten. = Tar ikke vare på opparbeidede perioder på Lønnarter. = Tar vare på opparbeidede perioder på Lønnarter. Reiser Omberegn Kryss av for å indikere om lønnarten skal vises i Registrering av reiseutgifter. Dette feltet angir om transaksjonen skal omberegnes av lønnsmotoren. Omberegningen foretas bare på satsene med flagget Fast angitt til. = Transaksjonen omberegnes av lønnsmotoren hvis satsene er endret. = Transaksjonen omberegnes ikke av lønnsmotoren (standard) Andre styringsfelter Felt Fortegn Beskrivelse Postens fortegn Normal (N): Beholder opprinnelig verdi Debet (D): Debet post. Beløpet beholder opprinnelig verdi Kredit (C): Kredit post. Beløpet og antallet får motsatt fortegn Kredit Beløp (P): Kreditpost kun for beløp. Beløpet får motsatt fortegn, når fortegnet ikke er snudd for antallet. Datogrense Om lønnarten skal avgrenses i henhold til datoer. Ikke avgrenset (N). Ingen datoavgrensing. Lønnartens satser og beløp vil gjelde for hele måneden. Transaksjonsdato (T). Lønnarten er begrenset av transaksjonsdatoen. Datoen brukes for faste lønnarter der fra- og til- EVRY 2013 Side 11

12 datoer er definert, og for genererte lønnarter der det er nødvendig å generere satser basert på datointervallet fra en variabel transaksjon. Dette er nyttig for fravær overført til Lønnssystem når det har skjedd en endring i satsene i løpet av fraværsintervallet. Satser som er gyldige utenfor lønnsperioden vil også bli hentet inn på grunnlag av fraværsintervallet. Dermed vil fastsettelse av transaksjonsdato, som datogrense på genererte lønnarter, hente inn satser fra datoene til den genererende transaksjonen. Utbet.status Utbetalingsstatus. Status som legges på reskontroposten. Gyldige statuskoder er: Aktiv (N). Utbetaling ved hver remittering. Parkert (P). Parkert for utbetaling ved remittering. Åpen post på reskontro vil legges med Status = P og blir ikke tatt med ved remittering. Sperret (T). Utbetaling er sperret for denne lønnarten. Trekkprioritet Ett.bet.LTA L&T ref Avrunding O: Den ansatte skal alltid bli trukket. 1, 2: ressursen blir trukket i henhold til stigende rekkefølge. Eks. 1,2,3,4, osv Etterbetalingslønnart. Angir hvilken lønnart etterbetaling for denne lønnarten skal føres på. Må være en variabel lønnart med status Aktiv (N). Etterbetaling kan defineres på lønnartene av type Variabel (V) og Fast (F). Lønns- og trekkoppgavereferanse. F. eks. 111A - Lønn, honorar m.v, 112A - Gruppelivsforsikring osv. Kan være blank. Gyldige L&T-referanser må være opprettet i skjermbildet Lønn- og trekkartsreferanser.for enkelte Lønn- og trekkartsreferanser kan du ved behov endre standardoppsettet for L&T referansen for en lønnart. Felt til angivelse av avrundingsregler i kronebeløp med opptil 2 desimaler. F. eks.:1,00: avrundes opp til hele kroner.-1,00: avrundes ned til hele kroner.100,00 Avrundes opp til nærmeste hundre kroner. EVRY 2013 Side 12

13 2.1.3 Utregningsregel for lønnstransaksjoner Formel er regneregelen for lønnarten. Feltet benyttes hvis resultatet av lønnarten fremkommer ved en matematisk beregning, defineres i skjermbildet Formelregister. Du kan velge formel i kombinasjonsfeltet Formel. Når du beveger deg ut av feltet med markøren, vil regneregelen hentes opp. Hvis du ikke skal benytte en forhåndsdefinert formel, kan du legge inn formelen i kombinasjonsfeltet Formel. Du må passe på at formelen er en matematisk riktig formel (aldri medfører deling med 0 (null)). I formelen kan du bruke følgende Regnearter: Regneart Beskrivelse +, -, *, /, parenteser Konstanter Hele tall og flyttall (tall med desimaler). Du må bruke tegnet. (punktum) som desimalseparator, f. eks 1.4, 0.01, osv. Parametre P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 If setning: Det vil si antall, satser og så videre definert via lønnartskatalogen Benytter sats fra feltet Ant/Gr.lag. Benytter sats fra feltet Faktor Benytter sats fra feltet Konstant Benytter sats fra feltet Konstant2 Benytter sats fra feltet Konstant3 Benytter sats fra feltet Konstant4 Beløp blir automatisk satt til Fast hvis formel er angitt (dvs beløpet blir beregnet og kan ikke endres). Hvis formel er blank kan du bare benytte parametrene P0 og P6, dvs fylle ut Ant/Gr.lag og Beløp. Du kan definere en fleksibel if-setning fra et av flere nivåer. Syntaksen er: if (if setning; regneregel SANNT; regneregel USANNT) eksempel: Godtgjørelse skal beregnes med timer*timesats*150%, men satsen skal aldri overstige 200 kroner. Parameter P0 vil være timer, P1 vil være timesats. if (P1*1.5<200; P0*P1*1.5; P0*200) EVRY 2013 Side 13

14 Du kan i ett av argumentene igjen ha en if-setning. 2.2 Kontering I dette skillearket spesifiserer vi hvor lønnarten skal konteres i hovedboken. For månedslønn ønsker vi at denne skal konteres på konto Fast lønn. Når vi har lagt inn konto her, bestemmer kontoens konteringsregel hvilke begreper som er obligatoriske/valgfrie. For å få med relasjonsverdien fra Ansattregisteret, bruk enten R (automatisk) eller D (default). For å legge inn verdi manuelt, benytt M. Tips: Dersom fortegn i forrige skjermbilde er Normal og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal debitere denne kontoen (debitere konto Fast lønn). Dersom fortegn er Kredit beløp og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal kreditere denne kontoen. Dersom vi også fyller inn motkonto i dette bildet, betyr det at det ikke skal utbetales noe. Benyttes for eksempel ved Lønnarter som beregner grunnlagsposter (grunnlag for skattetrekk, grunnlag AGA osv.). EVRY 2013 Side 14

15 2.2.1 Feltforklaring Felt Begrep Kontoflagg Beskrivelse Konteringsbegrep hentes fra kontoens konteringsregel i AGRESSO Hovedbok. For rad 0 (posisjon 0) ligger alltid konto. Rad 1-7 tilsvarer konteringsposisjonene Dim1 - Dim7. I siste rad i tabellfelt 1 ligger avgiftskode. Avgiftskode er kun implementert i AGRESSO Reise- /Personreskontro ved direkte bokføring mot hovedboken. Rader uten konteringsbegrep blir gråtonet og lukket for markøren. Flagget angir hvordan konteringsverdien skal fylles ut, eventuelt hentes opp, samt krav til validering. Følgende koder er tillatt: F: Feltet skal være fast. Verdien som legges ut i feltet Forslag vil bli lagt ut på alle transaksjoner for lønnarten. Konteringsverdiene kan kun endres ved å endre Forslag på lønnarten eller på konteringsregelen i AGRESSO Hovedbok M: Feltet skal ha verdi som fylles ut manuelt ved registrering. Ved å legge inn verdi i feltet Forslag, blir dette lagt ut som forslag på transaksjonene. R: Feltet skal ha en verdi som automatisk hentes fra ressursens relasjon. Konteringsbegrepet må være en relasjon til ressurs-begrepet og den ansatte må ha en kobling til relasjonen. Hvis begrepet er ressursbegrepet, blir den ansattes ressursnummer lagt ut. Konteringsverdien kan ikke endres ved registrering. D: Feltet skal fylles ut. Som forslag vil ressursens relasjon for konteringsbegrepet bli lagt ut ved registrering. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering. O: Feltet skal fylles ut. Verdien blir ikke kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering. V: Feltet kan fylles ut (blank er tillatt). Verdien blir kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved EVRY 2013 Side 15

16 registrering. På lønnartens konteringsregel kan du omdefinere noen av flaggene fra konteringsregelen for AGRESSO Hovedbok. Du kan endre følgende: Konteringsregel: Lønnartens konteringsregel Fast: Kan ikke endres. Må utfylles: F, M, R, D. Valideres ikke: F, M, R, D, V Valgfri : F, M, R, D, O Forslag Beskrivelse Konteringsforslag. I feltet kan du for enkelte konteringsflagg angi verdi som skal legges ut som forslag på lønnstransaksjonene. Verdien blir validert i henhold til konteringsbegrepet. Feltet Forslag er sperret når konteringsflagg er R eller D samt når flagg fra opprinnelig konteringsregel er F. Beskrivelsen til konteringsforslaget legges automatisk opp. Leverandørnr Dette feltet vises for kontoer av typen reskontro. Her kan du angi standardleverandør. Fakturanr Dette feltet vises for kontoer av typen reskontro. Her kan du angi fakturateksten. 2.3 Grunnlag Skillekortet Grunnlag inneholder to tabeller som kontrollerer sending og mottak av antall/beløp. Disse brukes hvis du vil inkludere en lønnart i en annen lønnart, eller avlede en lønnart fra en annen. Ved å angi lønnarten for grunnleggende månedslønn (en fast lønnartstype) i lønnartsfeltet, genererer du en liste i tabellfeltet Overføres til over alle genererte og kategorikontrollerte lønnarter som er avledet av den. Du kan fjerne lønnarter fra denne listen, eller tilføye nye. Du kan overføre både antall/grunnlag og beløp mellom lønnartene. De mottakende lønnartene (dvs. de som er angitt i Overfør til) bestemmer om antall/grunnlag og/eller beløp vil bli brukt fra lønnartene. EVRY 2013 Side 16

17 EVRY 2013 Side 17

18 2.3.1 Feltforklaring Tabellfeltet kan benyttes hvis lønnarten er Generert (G) eller Kategori (C). Felt Lønnart Beskrivelse Overføres til Lønnart Beskrivelse Beskrivelsen Fra lønnart. Må på forhånd være definert som en lønnart i skjermbildet Lønnartkatalog. Lønnartsbeskrivelsen legges automatisk opp. Alle Lønnarter kan gi grunnlag til Lønnarter Generert (G) eller Kategori (C). Til lønnart. Må på forhånd være definert som en lønnart i skjermbildet Lønnartkatalog. Kun Lønnarter med type Generert (G) eller Kategori (C) kan benyttes. Lønnartsbeskrivelsen legges automatisk opp. 2.4 Grenser I dette skillekortet kan du definere grensene for lønnarten. Du kan taste inn flere grenser per lønnart i tabellfeltet, og det er mulig å ha forskjellige grenser for hittil i år og lønningsperioden. Avhengig av hvordan grensene er definert, vil serverprosessen for Lønnsforslag (PR01) enten: vise en advarsel stoppe transaksjonen overføre transaksjonen til en annen lønnart, eller benytte en annen verdireferanse i utregningen dersom grensen overskrides Legg også merke til bruken av systemparameteren PD_LIMIT_CONTROL. Dette parameteret fastsetter hvor grensekontroll på nettet for lønnarter skal brukes. EVRY 2013 Side 18

19 2.4.1 Feltforklaring Felt Sekvensnummer Kontroll Beskrivelse Teller for de forskjellige radene med verdigrensekontroll for den spesifikke lønnarten. Enheter for verdigrensekontroll. Mulige verdier er: Beløp: Totalbeløpet for denne lønnarten etter behandling fra P0 P6 og Formel i skillekortet Lønnart i Lønnartskatalogen. Antall: Verdien bokført i feltet P0 Ant./Gr.lag på lønnarten (feltet Ant./Gr.lag i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner). +/- Positivt eller negativt fortegn. Mulige verdier er: +/- Grensen er gyldig både for positivt og negativt fortegn. Grensen vil bli brukt uansett hvilket fortegn som er satt på transaksjonen som er postert for denne lønnarten. + Grensen er bare gyldig for plusstegn. - Grensen er bare gyldig for minustegn. Min Max Minimumsgrenseverdi. Du kan angi et antall eller en verdireferanse. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Maksimumsgrenseverdi. Du kan angi et tall, en verdireferanse eller en saldo. Når en saldo skal oppdateres med nullstoppkontroll, må du angi selve saldoen i dette feltet. Saldobeløpet/-tallet vil så være EVRY 2013 Side 19

20 maksimumsverdien. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Hvis feltene Maks/Min er tomme, må du angi saldoen som skal oppdateres med denne lønnarten. Saldo Kredit Saldo som skal oppdateres. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Dette feltet vises bare når du har angitt en saldo i feltet Saldo. Den bestemmer hvordan saldoen oppdateres. Gyldige verdier er: En positiv transaksjon reduserer saldoen i feltet Saldo. En negativ transaksjon øker saldoen. En positiv transaksjon reduserer ikke saldoen i feltet Saldo, og en negativ transaksjon reduserer saldoen Horisont Periode som er gyldig for verdigrensekontroll. Mulige verdier er: Kalenderår: Aggregerte verdier fra starten av gjeldende lønnsår kontrolleres mot grenseverdiene. Periode: Aggregerte verdier for gjeldende lønnsperiode kontrolleres mot grenseverdiene. Transaksjon: Verdigrensekontroll pr. transaksjon. Kalendermåned: Saldo oppdateres basert på inneværende måned. Januar: Transaksjon fra januar, hittil i år for kalenderåret (betalingsdato etter 01.01), osv. med de andre mnd. Bilagsdato fra: Saldo oppdateres basert på Bilagsdato fra. Bilagsdato til: Saldo oppdateres basert på Bilagsdato til. Bilagsdato: Saldo oppdateres basert på Bilagsdato. Dato fra: Saldo oppdateres basert på periodedato fra. Dato til: Saldo oppdateres basert på periodedato til. Hvis feltet er tomt, brukes dette som standard. Bet.dato: Saldo oppdateres basert på periodens bet.dato Opprinnelig periode dato fra: Saldo oppdateres basert på opprinnelig periodedato fra. Opprinnelig periode dato til: Saldo oppdateres basert på opprinnelig periodedato til. Opprinnelig periode bet.dato: Saldo oppdateres basert på EVRY 2013 Side 20

21 periodens opprinnelige bet.dato I tillegg til disse verdiene kan du oppgi en positiv eller negativ tallverdi for å angi en lønningsperiode. Hvis du legger inn en positiv tallverdi, vil aggregerte verdier fra den angitte perioden opptil den aktuelle lønningsperioden bli kontrollert mot grensene som er definert i feltene Min og Maks. Hvis du legger inn en negativ tallverdi, vil aggregerte verdier fra det angitte antallet fra forutgående lønningsperioder bli kontrollert mot grensene i tillegg til den aktuelle perioden. Eksempel I eksemplene nedenfor antas det at periodene er basert på måneder, f.eks. tilsvarer januar Eksempel 1: Hvis du skriver 3: Aggregerte verdier av transaksjoner fra den 3. lønningsperioden (mars) til den aktuelle perioden vil bli kontrollert mot grensene. Hvis den aktuelle perioden er (januar 2011), vil aggregeringen gå fra (mars 2011). Eksempel 2: Dersom du angir -3: Aggregerte verdier fra de 3 forutgående lønningsperiodene (i tillegg til den aktuelle perioden) vil bli kontrollert mot grensene. Hvis den aktuelle perioden er (januar 2011), vil aggregeringen gå fra (oktober 2010). Grense Når det kjøres en kontroll for å bestemme om en grense er blitt overskredet, kan den baseres på ressursnummer, stilling eller fødselsnummer. Mulige verdier er: Ressnr: Utfør kontroll basert på ressursnummer. Stilling: Utfør kontroll basert på stilling. Dette kan være relevant for personer med to eller flere stillinger. Feltet Stilling på skillekortet Lønnart må settes til. Fødselsnr: Utfør kontroll basert på fødselsnummer. Dette kan være relevant dersom en medarbeider har flere EVRY 2013 Side 21

22 ressursidentifikatorer. Tidsgrunnlag Grensekontroll basert på tidsbegrensning. Feltet kan være tomt. Alle datafelt i Ressurser (HS01) er tilgjengelige i rullegardinmenyen. Kun Ansiennitetsdato fra skillekortet Ansettelse. Alt.LTA/Verdiref Alternativ lønnarts- eller verdireferanse som skal brukes når grensen er nådd. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Margin Som standard vises ikke denne kolonnen, men den kan slås på ved hjelp av systemparameteret PD_LIMIT_MARGIN. Marginen er en verdi der grensekontrollen tillater at maksgrensen overskrides. Marginen kan angis som en verdireferanse, et tall eller en tom verdi. Hvis det ikke angis en verdi i marginkolonnen, fungerer grensekontrollen slik den gjorde i tidligere versjoner av AGRESSO. Hvis det angis en verdi i kolonnen Margin, godtar grensekontrollen verdier som overskrider maksgrensen frem til marginen, men ikke inkludert marginen. Hvis en transaksjon overskrider både maksgrensen og marginen, har ikke marginen noen virkning. Grensekontrollen bruker verdien til maksgrensen som den absolutte grensen. Behold Hvis det er angitt en verdi i marginkolonnen, vises avkrysningsboksen Behold til høyre for marginkolonnen. I situasjoner der en saldo er negativ, forårsaket av en margin som er angitt på lønnarten, vil avkrysningsboksen Behold angi om den negative saldoen skal korrigeres eller ikke i den neste transaksjonen som forsøker å trekke saldoen. Mulige innstillinger: = Negativ saldo ignoreres på neste transaksjon. = Negativ saldo korrigeres på neste transaksjon Behandling Kontrolltype som skal brukes når grensen er nådd. Mulige verdier er: Advarsel: Det vises en advarsel når du forsøker å lagre en transaksjon som har overskredet grensen som er definert for lønnarten. Du kan velge om du vil fortsette å lagre eller ikke. EVRY 2013 Side 22

23 Dette gjelder vinduene Variable lønnstransaksjoner, Registrering av reiseregninger og Postering av reiseregninger i henhold til systemparameteren PD_LIMIT_CONTROL. En advarsel vil også bli utstedt hvis serverprosessen Betalingsforslag (PR01) kjøres når du velger å lagre transaksjonen. Stopp: Angir at beløp/antall som er overskredet enten stanses helt (hvis ingen annen lønnart eller verdireferanse er brukt) eller overføres til en annen lønnart eller verdireferanse for videre behandling. Stopp alt: Denne verdien vil alltid bli brukt i kombinasjon med en verdi i Alt. lønnart/verdiref. og enten Periode eller Transaksjon som grensehorisont. Når grensen er nådd, vil totalbeløpet/antallet (ikke bare den overskytende delen) bli overført til den nye lønnarten eller verdireferansen for videre behandling på dette nivået. 2.5 Info I dette skillearket kan du spesifisere utskriftsformat for lønnarten på lønnsslippen. Feltene benyttes når du ønsker at lønnarten skal skrives ut i detaljkolonnen på lønnsslippen. Hvis lønnarten skal inngå i en sumkolonne, benyttes skjermbildet Lønnarter og sum-felt lønnsslipp. EVRY 2013 Side 23

24 2.5.1 Feltforklaring Felt Beskrivelse Lønnsslipp Aggreger Beskrivelse Fri beskrivelse av/informasjon om lønnarten. Kan være blank. Her kan du spesifisere utskriftsformat for lønnarten. Feltene benyttes når du ønsker at lønnarten skal skrives ut i detaljkolonnen på lønnsslippen. = Forekomstene av lønnarten skal aggregeres på lønnslippen. Alle transaksjoner på lønnarten som inngår i lønnskjøringen vil bli summert og skrevet ut på en rad. = Forekomstene av lønnarten skal ikke aggregeres på lønnslippen. Alle transaksjoner vil bli skrevet ut på egen rad. Post post mot = Post og motpost skal skrives ut på lønnslippen. = Post og motpost skal ikke skrives ut på lønnslippen. Alltid utskrift Feltet styrer om det skal skrives ut en detaljrad for lønnarten selv om det ikke er bevegelse på lønnarten. EVRY 2013 Side 24

25 = Lønnarten skal alltid skrives ut på lønnsslippen. Lønnarten vil bli skrevet ut selv om det ikke er bevegelse på lønnarten i lønnskjøringen. Dette er aktuelt hvis du f. eks ønsker å vise overtid hittil i år. = Lønnarten skal bare skrives ut på lønnsslippen når det har vært bevegelse på lønnarten i lønnskjøringen. Sortering Stilling Periode Hittil i år Lønnartene vil bli skrevet ut i rekkefølgen som er definert på Sortering (dette feltet) og lønnartskode. Hvis Sortering er null vil lønnartene komme ut i alfabetisk rekkefølge. = Stillingen for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. = Stillingen for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut. Ant./Gr.lag: = Antall/grunnlag for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ut. = Antall/grunnlag for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ikke ut. Beløp: = Beløp for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ut. = Beløp for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ikke ut. For å benytte funksjon for Hittil i år, må feltet Årstotaler være satt på lønnarten (se første skillekort Lønnart). Ant./Gr.lag: = Antall/grunnlag for lønnarten skal summeres for hele året og vises i Hittil i år på lønnsslippen. = Antall/grunnlag for lønnarten skal ikke vises under Hittil i år. Beløp: = Beløp for lønnarten skal summeres for hele året og vises under Hittil i år på lønnslippen. = Beløp for lønnarten skal ikke vises under Hittil i år på lønnslippen. Faktor P1 P5: = Lønnartens faktor for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. EVRY 2013 Side 25

26 = Lønnartens faktor for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut. Kontering Reiser Konto: Lønnartens konto for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. Lønnartens konto for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut. Dim 1 7: = Lønnartens dimensjon for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. = Lønnartens dimensjon for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut. Utbet.tekst: = Tekst fra lønnarten tas med på betalingsfilen (giroen). = Tekst fra lønnarten tas ikke med på betalingsfilen (giroen). Rapportutskrift: Vis: = Lønnarten tas med på utskriftene i Reise-/Personreskontro. = Lønnarten tas ikke med på utskriftene i Reise-/Personreskontro. = Lønnarten vises i skillekortet Oppgjør for registrering eller postering av reiseregninger. = Lønnarten vises ikke i skillekortet Oppgjør for registrering eller postering av reiseregninger. Lønnskjøring Alltid utskrift: Bestemmer om serverprosessen PR01 - Lønnsforslag skal inkludere lønnarten i rapportutskriften. Innstillingene er: = Hvis serverprosessen Lønnsforslag (PR01) bestilles med feltet Detaljert utskrift satt til, inkluderes denne lønnarten på utskriften allikevel. = Hvis Lønnsforslag (PR01) bestilles med feltet Detaljert utskrift satt til, inkluderes ikke denne lønnarten på utskriften allikevel. Lønnartnivå: Angir nivået hvor Lønnart er lokalisert i de ni nivåene i lønn. Dette feltet kan være nytting ved feilhåndtering. Hvis en feil oppstart på et bestemt sted i prosessen, kan du se at feilen oppstå et sted fra det nivået og nedover ved å se på Lønnartnivå. EVRY 2013 Side 26

27 3 Verktøy Under verktøymenyen, ligger det en del muligheter vi skal se på. 3.1 Lønns- og trekkartsreferanse (L&T ref) Velg kommandoen L&T ref i Verktøymenyen i skjermbildet Lønnartskatalog for å starte skjermbildet for endring av L&T referansekriterier. Dette skjermbildet gir adgang til å overstyre kriterier for utfylling av lønns- og trekkoppgavereferanse informasjon for en lønnart. NB! Skjermbildet har ikke selvstendig lagring, så endringer her må bekreftes ved å lagre i lønnartsbildet Feltforklaring Felt Beskrivelse Lønnart Lønnarten som har en L&T-referanse i feltet L&T-ref. i lønnartskatalogen L&T ref L&T-referansen som skal benyttes på lønns- og trekkoppgaven, f.eks. 111A - Lønn, honorar m.v eller Diettgodtgjørelse. L&T-referansen styrer hvilken informasjon som legges opp i tabellfeltet. L&T-referansen og dens kriterier er definert i skjermbildet. EVRY 2013 Side 27

28 Tabellfelt: N A T F M Antall/grunnlag. Verdien vil bli hentet inn automatisk fra feltet Ant./Gr.lag for betalingstransaksjonen. Beløp. Verdien vil bli hentet inn automatisk fra feltet Beløp for betalingstransaksjonen. Tekst. Teksten hentes inn automatisk fra betalingstransaksjonens tekstfelt. Feltet har en fast verdi. Verdien må defineres i dette vinduet. Feltet vil bli fylt ut manuelt ved registrering av transaksjoner. Blank Feltet kan være tomt. Det kan også fylles ut manuelt ved registrering. 3.2 Konto Velg kommandoen Konto i Verktøymenyen i lønnartskatalogen for å starte vinduet for overskrivning av kontoen. Dette vinduet gjør det mulig å overstyre hvilken konto lønnarten skal angis mot. I systemparameteren PD_REL_ACCOUNT kan du angi det kontrollerende begrepet. Lønnarten vil deretter bruke denne kontoen for postering i stedet for kontoen angitt i skillekortet Kontering. Det er viktig å huske på at begrepet som benyttes for å splitte konteringen må være en del av konteringsregelen knyttet til aktuelle konti. Ressursens relasjon til begrepsverdien for konteringsbegrepet bestemmer hvilken konto som er valgt. EVRY 2013 Side 28

29 3.2.1 Feltforklaring Felt Fra kontering Begrep Beskrivelse Ved kryss hentes verdien fra bilaget. Hvis det ikke er en rad for bilaget, brukes relasjonsverdien. Det valgte kontrollbegrepet. Gyldige begrepsverdier for kontrollbegrepet kan brukes. Begrepet som vises i dette feltet, er begrepet som er koblet til Begreps- ID angitt i feltet Verdi for systemparameteren PD_REL_ACCOUNT i Oppsett parametere Lønnssystem. Eksempel: Hvis du vil at Ansvar skal vises i dette feltet, må du angi C1 (begrepsnummer for Ansvar) i feltet Verdi for PD_REL_ACCOUNT i Oppsett parametere Lønnssystem. Begrep(T) Konto Konto (T) Tekstbeskrivelsen av det valgte kontrollbegrepet. Den tilkoblede kontoen. Overstyrer kontoen som lønnarten er koblet til i skillekortet Kontering dersom kriteriene for dette finnes. Tekstbeskrivelsen av den valgte kontoen. 3.3 Kobling Skjermbildet viser hvilke koblinger som eksisterer mellom lønnarten og ressurser/grupper. Koblingen kan gjøres her, eller den kan gjøres i skjermbildet Faste/periodiske lønnarter. EVRY 2013 Side 29

30 3.3.1 Feltforklaring Felt Beskrivelse Begrep Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell kobling angis ressursbegrepet. For lønnart som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f.eks. fastlønn), angis relasjonsbegrepet. For lønnarter som skal være generelle, angis begrepet "GENERELL". Res./Grp Dato fra Dato til Frekv. Begrep Faktorbegrep Beg.verdi Lev.nr Fakturanr Ressursen/gruppen som lønnarten er gyldig for. Feltet kontrolleres mot feltet Begrep. Hvis ressursbegrepet brukes, må den angitte koden være en kode for en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon, f.eks. Lønnsgruppe (LONNGRP), blir Res/Grp-verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt skal dette feltet være tomt. Lønnarten gjelder da alle ressurser. Datoen koblingen skal gjelde fra. Datoen koblingen skal gjelde til. Frekvens for hvor ofte den aktuelle lønnarten skal opptre, f.eks. hver måned (12). Verdien må være forhåndsdefinert i skjermbildet Frekvenskoder og periodenummer. Hvis lønnarten har definert fast begrep for uthenting av faktor (parameter P1) blir begrepet lagt opp her. Hvis feltet står tomt, vil feltet Beg.verdi låses. Hvis Faktorbegrep er angitt, kan du angi hvilken verdisats som skal hentes frem. Fra satsregisteret vil sats hentes der Begrep er lik Faktor begrep og Res/Grp er lik Beg.verdi (dette feltet). Leverandørnummer. Leverandøren må være forhåndsdefinert i vinduet Leverandør. Remitteringen benytter denne informasjonen ved betaling av skatt, osv. Dette feltet fylles kun ut dersom lønnartskontoen er en reskontrokonto. Fakturareferansen. Dette benyttes bare hvis feltet Lev.nr er utfylt. EVRY 2013 Side 30

31 Dette feltet benyttes som en fakturareferanse for leverandøren. S Statuskode. Mulige verdier er: N Normal P Parkert C Sperret EVRY 2013 Side 31

32 4 Frekvenskoder og periodenummer Mange lønnarter kan defineres som faste/periodiske lønnarter, det vil si at de går for eksempel hver måned, hvert kvartal, e.l. I dette skjermbildet oppretter du frekvenskoder som benyttes til å styre hvilke lønnsperiodenummer en fast lønnart skal være med i lønnskjøringen. En frekvens kan gjelde for en eller flere lønnsperiodenummer. Frekvenskodene benyttes også i skjermbildet Faste/Periodiske lønnarter. EVRY 2013 Side 32

33 4.1.1 Feltforklaring Felt Frekvens Beskrivelse Kode for frekvens/hyppighet. Alfanumerisk kode (3 posisjoner). Periodetype Periodetype som frekvensen skal være gyldig for. Standard er PR. 5 Faste/periodiske Lønnarter Dette skjermbildet benyttes for å spesifisere frekvens og relasjonsgruppe for alle Faste- og Kategori-Lønnarter. Dersom disse typene Lønnarter ikke er satt opp her, vil de ikke komme med når vi kjører lønn. For relasjoner med flere verdier (eks pensjon), må alle verdier legges opp Feltforklaring Felt Beskrivelse Begrep Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell kobling angir du ressursbegrepet. For lønnart som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks fastlønn) angir du relasjonsbegrepet. For Lønnarter som skal være generelle EVRY 2013 Side 33

34 angir du begrepet for GENERELL. Res./Grp Lønnart Lønnart (T) Dato fra Dato til Frekv. Begrep Beg.verdi Lev.nr Ressurs/gruppe lønnarten skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressursbegrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGRP, blir Res/Grp-verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt skal dette feltet være blankt. Lønnarten gjelder da alle ressurser. Gyldig lønnart med lønnartstype Fast (F) eller Kategori (C). Lønnarten må på forhånd være definert i skjermbildet Lønnartskatalog. Hvis det på lønnartskatalogen er oppgitt begrep for feltet Faktor (parameter P1) og dette ikke er satt til fast, vil begrepet bli lagt ut på raden. Begrepsverdifeltet vil bli åpnet for vedlikehold. Hvis begrep er blankt eller faktor er satt fast, blir feltet for begrepsverdi skrudd av. Hvis lønnartens konto er en reskontrokonto, åpnes feltene Lev.nr og Fakturanr. Beskrivelse av lønnarten hentes automatisk fra skjermbildet Lønnartskatalog. Dato koblingen gjelder fra. Dato koblingen gjelder til. Frekvens/hyppighet for når den aktuelle lønnart skal opptre, f. eks en gang i mnd (12). Gyldig verdi må på forhånd være definert i skjermbildet Frekvenskoder og periodenummer. Faktor begrep. Hvis lønnarten har definert fast begrep for uthenting av faktor (parameter P1), vil begrepet bli lagt opp her. Hvis feltet er blankt, vil feltet Beg.verdi bli låst. Hvis Faktor begrep er angitt kan du her angi hvilken verdisats som skal hentes. Fra satsregisteret vil sats hentes der Begrep er lik Faktor begrep og Res/Grp er lik Beg.verdi (dette feltet). Leverandørnummer. Må på forhånd være definert i skjermbildet Leverandør. Remittering vil benytte denne informasjonen ved utbetaling av trekk/avgift. Fylles kun ut i de tilfeller konto på aktuell lønnart er en reskontrokonto. Tilfeldig EVRY 2013 Side 34

35 leverandør kan ikke benyttes. Fakturanr S Fakturareferanse. Benyttes kun dersom foregående felt Lev.nr er fylt ut. Feltet blir brukt som en fakturareferanse til leverandøren. Statuskode. Gyldige verdier er: N: Normal. P: Parkert. C: Sperret. EVRY 2013 Side 35

36 6 Verdireferanser Skjermbildet benyttes til å opprette og vedlikeholde verdireferanser for satser og saldi. Verdireferanser opprettes med en fire-tegns kode og en beskrivelse. Verdireferanser er en referanse til/navngivelse av en type sats eller saldo, f. eks månedslønn, timelønn, påleggstrekksaldo eller prosenttrekk fagforeningskontingent. For bruk i reisereskontroen vil man vanligvis legge opp verdireferanser for kostgodtgjørelsen, nattillegg, kilometergodtgjørelse og lignende. I lønnartskatalogen benyttes verdireferansen til å angi hvilken sats/saldo som skal benyttes. Satser for vanlige verdireferanser, dvs. de uten saldo, kan vedlikeholdes i skjermbildene Verdireferansesatser, Satser koblet til ressurs/gruppe, eller ved hjelp av kommandoen Satser i ressursregisteret. Saldoreferanser kan vedlikeholdes i skjermbildet Saldi per ressurs, eller ved hjelp av kommandoen Saldo under ressursregisteret. 6.1 Forutsetninger AGRESSO har satt av noen faste kodeserier for verdireferanser. Kodene skal ikke endres av brukerne. De faste kodene er G*, I*, K* og S*. Faste verdireferanser er listet opp i kapittel Tillegg - Faste verdireferanser. EVRY 2013 Side 36

37 Verdireferanser i G-serien er generelle satser som f. eks statens satser for reiseregulativ og arbeidsgiveravgiftsprosent. Verdireferanser i I-serien er individuelle satser som f. eks skatteprosent, trekk, deltidsprosent og individuell lønn. Verdireferanser i K-serien er kategorier satser som gjelder for en gruppe ressurser, som f. eks prosenttrekk, fagforeningskontingent og lønn i henhold til lønnstrinn. Verdireferanser i S-serien er saldoreferanser, for eksempel saldo påleggstrekk og rest feriepenger fra i fjor. Verdireferanser blir automatisk lagt ut på begrepsverdi- og tekstregisteret under begrepsid C Feltforklaring Felt Verdiref Beskrivelse Saldo Beskrivelse Verdireferanse. Alfanumerisk, fire tegn. Beskrivelse av verdireferansen (50 tegn). Saldoreferanse (balanse). Vedlikeholdes i saldoregisteret. Ved endring av type fra Saldo- og til en normal verdireferanse, bør du sjekke at verdireferansen ikke er brukt i feltet Saldo verdiref i lønnartskatalogen. Saldi opprettet i skjermbildet Saldi pr ressurs vil bli liggende urørt. Verdireferansen skal være en saldoreferanse. Verdireferansen skal ikke være en saldoreferanse. Det vil si det er en vanlig verdireferanse, og skal vedlikeholdes i satsregistrene. P Periodisert. Angir om satser kun skal ha gyldighet for angitte perioder. Satsen skal være periodisert. Satsen skal ikke være periodisert, f. eks. konstanter. PR Angir om verdireferansen kan brukes i Lønn og Reise (TT). EVRY 2013 Side 37

38 Smart Client Self Service Lønnslipp Angir om verdireferansen vises i skillekortet Lønningsliste for den individuelle ressursen i vinduet Ressurser (HS01). Angir om verdireferansen vises på siden Ressursopplysninger (THS001) i Self service. Avgjør hvorvidt saldoinformasjonen skrives ut på lønnsslippen. = Saldoinformasjon skrives ut på lønnsslippen (kun for de ressursene som har verdier for disse saldolistene). Både start- og restsaldo vises. = Saldoinformasjon skrives ikke ut på lønnsslippen. Fravær Med denne avmerkingsboksen avgjør du om saldi skal vises i Self service. = Saldoer vises i seksjonen Saldoer på siden Fravær (TPS018) i Self service. = Saldoer vises ikke i seksjonen Saldoer på siden Fravær (TPS018) i Self service. Lønnsforhandling Skal ikke brukes. Beregnet Denne avkryssingsboksen er kun synlig når en Formel ref, med type Sats, er definert i Formelregisteret. = Satsen beregnes automatisk ved bruk at serverprosessen RESRATE og kan ikke brukes i beregningen av nye satser for ressurser vindu (HS09) = Satsen beregnes ikke. EVRY 2013 Side 38

39 7 Verdireferansesatser Dette skjermbildet brukes til å definere satser som skal benyttes i de øvrige skjermbilder i lønnssystemet. Du kan vedlikeholde satsene i skjermbildet Satser koblet til ressurs/gruppe. Der vises alle satser, uavhengig av verdireferanse. Verdireferanser som er angitt som saldoreferanser, vedlikeholdes i skjermbildet Saldo pr ressurs. Saldo og satser kan også vedlikeholdes i ressursregisteret. Satser kan defineres på fire nivåer. 1) Ressurs Individuell sats pr ressurs. 2) Stilling/lønnstrinn Satser pr stilling/lønnstrinn. 3) Relasjon Sats som gjelder for en gruppe ressurser, dvs for relasjonen den ansatte er koblet til. 4) Generell Satser som gjelder generelt, dvs for samtlige ressurser. EVRY 2013 Side 39

40 7.1 Forutsetninger Verdireferanser må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser. Verdireferansetypen må være N (normal). Hvis gruppesats skal registreres, må begrepet være opprettet som relasjon til ressursbegrepet i skjermbildet Relasjoner på ressurs. Hvis begrepet krever gyldige verdier (vedlikehold M eller A), må disse eksistere i begrepsverdiregisteret. Hvis Begrep er begrepet for ressurs, må ressursen være opprettet i skjermbildet Ansatte. Hvis du vil knytte verdier til en stilling eller et lønnstrinn, må verdiene angis i AGRESSO Stillingsadministrasjon. 7.2 Feltforklaringer Felt Verdiref Beskrivelse Verdireferanse for sats som skal defineres eller hentes opp. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser før sats kan legges inn. Verdireferanser som ikke er angitt som en saldoreferanse, kan vedlikeholdes her. Du kan skrive inn verdireferansen direkte eller velge en verdireferanse i listen i kombinasjonsfeltet. Beskrivelse Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Begrep Res/Grp Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell sats pr ressurs angis ressursbegrepet. For sats som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks lønnstrinn), angis relasjonsbegrepet. Dette begrepet må være opprettet som en relasjon i skjermbildet Relasjoner på ressurs. For satser som skal være generelle, angis begrepet GENERELL. Ressurs/Gruppe sats skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressursbegrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGR, blir Res/Grp verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt, skal dette feltet være blankt. Satsen gjelder da alle ressurser. EVRY 2013 Side 40

41 Begrep2 Dato fra Dato til Sats S Benyttes i kombinasjon med Begrep. Kombinasjon av de 2 begrepene vil gi den ønskede satsen. Dette krever at ressursen er koblet til begge begrepene for at satsen skal gjelde for vedkommende ressurs. For eksempel kan satsen avgjøres av lønnstrinn og STILLNR (begrep2). Når begge begrepene ligger som relasjon på ressursen, vil det i registreringsbildet for variable bli beregnet riktig beløp på bakgrunn av ressursens lønnstrinn og arbeidstidsgruppe. Fra og med datoen som aktuell sats skal gjelde. Hvis verdireferansen ikke er periodisert (kryss i feltet P i skjermbildet Verdireferanser), vil feltet Dato fra bli satt til MIN_DATE ved lagring. Til og med den datoen som aktuell sats skal gjelde. Hvis verdireferansen ikke er periodisert (kryss i feltet P i skjermbildet Verdireferanser), vil feltet Dato til bli satt til MAX_DATE ved lagring. Aktuell sats som skal benyttes. Kan for eksempel være et fast beløp eller en prosentsats. Statuskode. Gyldige statuskoder er: N Normal. P Parkert. C Sperret. EVRY 2013 Side 41

42 8 Beregningsregler for verdireferanse I skjermbildet kan du definere koblinger og beregningsregler mellom verdireferanser for bruk ved registrering av nye satser. Ved å ta utgangspunkt i én verdireferanse, kan et ubegrenset antall verdireferanser legges opp som forslag. Du kan generere nye satser på denne måten i skjermbildet Generering av nye satser for ansatte eller under kommandoen Nye satser i skjermbildet Ansatte. 8.1 Forutsetninger Verdireferansene for Verdiref gr.lag og Verdiref må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = Beregningsregelen i Formel må ikke medføre deling med 0. Tips! For å sikre at brukeren tar stilling til alle aktuelle verdireferanser ved nyansettelser, så er det smart å legge opp alle aktuelle verdireferanser i koblingsbildet (rader kan slettes under genereringen). 8.2 Feltforklaringer Felt Verdiref. Gr.lag Verdiref gr.lag(t) Formel Beskrivelse Verdireferanse som skal benyttes som utgangspunkt for nye satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Matematisk formel for å beregne ny verdireferanse. Formelen kan inneholde EVRY 2013 Side 42

43 regnearter som +, -, *, / og () (parenteser). For å refere til den satsen som er lagt inn for Verdiref gr.lag så benyttes P0. Formel kan være blank. Formelen til en ny verdireferanse, kan fylles ut senere manuelt. Avrunding Angir om og hvordan ny beregnet sats skal avrundes. Verdi mindre enn null gir avrunding nedover, f. eks 1,00 Avrundes opp til heltall. -1,00 Avrundes ned til heltall. 100,00 Avrundes opp til nærmeste hundre. Verdiref Verdireferanse som skal genereres. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = Verdiref (T) Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk EVRY 2013 Side 43

44 9 Generering av nye satser for ansatte Skjermbildet kan benyttes for registrering av nye satser. Ved å ta utgangspunkt i en verdireferanse kan du automatisk få forslag til satser for tilhørende verdireferanser. 9.1 Forutsetninger Verdireferansene må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = Beregningsregelen i Formel må ikke medføre deling med 0. For å få forslag til verdireferanser må kobling være definert i skjermbildet Beregningsregler for verdireferanser. Satser kan genereres for et vilkårlig begrep og begrepsverdi. Skjermbildet er også tilgjengelig fra kommando Nye satser i skjermbildet Ansatte. Her jobber du med satsene for den aktuelle ressursen. EVRY 2013 Side 44

45 9.2 Registrering Velg/angi begrep, begrepsverdi og datointervall satser skal opprettes for. Angi verdireferansen du vil ta utgangspunkt i, angi så satsen for den aktuelle verdireferansen. Velg kommandoen Finn for å få opp forslag til nye satser. Ved behov kan du endre formlene i tabellfeltet eller endre satsene direkte. Du kan legge til flere satser ved å velge kommandoen Ny rad (F5). For å annullere en rad, blanker du satsfeltet eller sletter radene ved å velge kommandoen Angre rad eller Slett rad i Redigermenyen. Velg kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen. 9.3 Feltforklaringer Felt Beskrivelse Begrep Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell ressurssats angis ressursbegrepet. For sats som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks lønnstrinn), angis relasjonsbegrepet. Dette begrepet må være opprettet som en relasjon til ressursbegrepet (skjermbildet Relasjoner på ressurs). For satser som skal være generelle, angis begrepet GENERELL (C5). (Res./Grp.) Ressursen/gruppen som satsen skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressurs begrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurskode. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGRP, blir verdien Res/Grp validert for dette begrepet. Hvis GENERELL -begrepet er brukt, skal dette feltet være blankt. Satsen gjelder da alle ressurser. Verdiref Sats Verdireferanse som skal benyttes som utgangspunkt for nye satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =. (Denne legges automatisk som forslag i tabellfeltet ved valg av kommandoen Finn (F7).) Sats for den angitte verdireferansen. I feltet Formel i tabellfeltet kan dette feltet refereres til ved bruk av P0. EVRY 2013 Side 45

46 Verdiref Verdiref (T) Verdireferansen for satsen som skal opprettes. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Formel Matematisk formel eller blank. Formelen kan inneholde regnearter som +, -, *, / og () (parenteser). P0 benyttes for å referere til den satsen som er angitt som grunnlag for tabellfeltet. Sats S Satsen som skal lagres. Hvis satsen er 0, så blir ikke raden lagret. Statuskode. Gyldige statuskoder er: N Normal. P Parkert. C Sperret. EVRY 2013 Side 46

47 10 Saldi pr ressurs Skjermbildet Saldi pr ressurs gir adgang til å opprette, vedlikeholde og spørre på saldi for ressurser. Saldoregisteret kan benyttes til sparesaldi, saldi for å følge opp utestående gjeld eller som akkumulatorer. Saldoregisteret oppdateres av lønnskjøringen (PR02). Restbeløp for en saldo blir oppdatert med resultatet fra Lønnarter som er merket med saldoreferanse i grenseskillekortet i lønnartskatalogen. For trekklønnarter kan saldoen benyttes til å styre når lønnarten merket med saldoen skal opphøre for ressursen. Du kan også spørre på og vedlikeholde saldiene for en ressurs fra ressursregisteret Forutsetninger Ansatte (ressurser) det skal opprettes saldi for, må være opprettet i skjermbildet Ressurser. Verdireferanser for saldoen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = EVRY 2013 Side 47

48 10.2 Feltforklaring Felt Ressnr Ressnr (T) Beskrivelse Ressurs som saldoen gjelder for. Ressursen må være opprettet i skjermbildet Ressurser. Ressursens navn vises automatisk når du beveger deg ut av feltet Ressnr Verdiref Verdireferanse med Saldo =. Dette er verdireferansen som benyttes på lønnartskatalogen i grenseskillekortet eller i lønnartsparametrene (P0-P6). Dato fra Dato til Oppr. Beløp Restbeløp Lønnsdato fra. Saldoen skal gjelde/benyttes fra og med denne datoen. Lønnsdato til. Saldoen skal gjelde/benyttes til og med denne datoen. Opprinnelig beløp, f. eks totalt påleggstrekk, frikortgrenser osv. Restbeløp/saldo som gjenstår. Feltet blir automatisk ned-/oppjustert ved lønnskjøring av Lønnarter som er merket med denne verdireferansen i grenseskillekortet på lønnartskatalogen. EVRY 2013 Side 48

49 11 Lønnarter og sum-felt for lønnsslipp Ved utskrift av lønnsslipp er det ønskelig å summere beløp eller antall fra en eller flere lønnarter og skrive ut den samlede summen på lønnsslippen. I dette skjermbildet kan du angi hvilke lønnarter som skal summeres sammen til en sumkolonne. Ved bruk av sumfeltene kan for eksempel alle lønnarter for forskuddstrekk summeres og skrives ut i en sum (for eksempel lønnartene for tabelltrekk skatt, prosenttrekk skatt, ekstra forskuddstrekk). I forkant må det defineres aktuelle Kolonnenavn. Dette gjøres i under Lønnsystem Faste registre Sumkolonner for lønnsslipp Registrering Velg eller legg inn verdi i kombinasjonsfeltet Kolonne. Legg inn lønnarten som skal inngå i den oppgitte kolonnen. Lønnartens beskrivelse vises. Velg kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen Feltforklaring Felt Kolonne Lønnart Beskrivelse Navn/betegnelse for kolonnen som en eller flere Lønnarter skal knyttes til og som skal summeres for utskrift på lønnsslippen. Kolonnenavn må være definert i skjermbildet Sumkolonner for lønnsslipp. Lønnart som skal inngå i sumkolonnen. Lønnartene må være definert i skjermbildet Lønnartskatalog. Lønnartens beskrivelse vises automatisk i feltet EVRY 2013 Side 49

50 Lønnart (T). Lønnart (T) Lønnartens beskrivelse. Beskrivelsen hentes opp og vises automatisk. % Prosent. Kolonnen multipliseres med denne prosenten på lønnsslippen. EVRY 2013 Side 50

51 12 Lønnarter i rapportkolonner I dette skjermbildet har du mulighet til å definere sumkolonner til bruk i rapporter. For et Program og et Kolonnenavn kan du oppgi et sett med Lønnarter som skal summeres og rapporteres i en samlet sum. Typiske eksempler på bruk, vil være rapportering i henhold til Terminoppgjør Årsoppgjør Refusjon SPK SST AA-registeret 12.1 Forutsetninger Lønnarter som skal benyttes, må være opprettet i skjermbildet Lønnartskatalog. EVRY 2013 Side 51

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

1. INNLEDNING... 3. 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7. 3.1 Bilagsserier:...

1. INNLEDNING... 3. 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7. 3.1 Bilagsserier:... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7 3.1 Bilagsserier:... 7 3.2 Bilagsarter:... 7 3.3 Posteringsrunder:...

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

LØNNS- OG TREKKARTER...

LØNNS- OG TREKKARTER... Innholddsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. RESSURSREGISTER... 2 1.1 REGISTRERING... 4 1.2 RESSURS... 5 1.3 ADRESSE... 9 1.4 SKILLEKORT ADRESSE... 9 1.5 SKILLEKORT TELEFON... 10 1.6 SKILLEKORT E-POST...

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Tips og Triks Lønn og HR

Tips og Triks Lønn og HR Tips og Triks Lønn og HR June Catrine H. Torp Agenda Ressurs- og grupperelasjoner Oversikt over hvilke ressurser som har en type relasjon. Kan hente frem alle relasjoner på en ressurs. Masseoppdatering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Unit4 Investering. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Unit4 Investering. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Unit4 Investering "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ulrik Andreassen Seniorkonsulent i EVRY Fagområde økonomi/rapportering,

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL...5 1.1. OPPSTART...9 1.2. PENSJON...28 1.3. ARBEIDSGIVERAVGIFT...34 1.4. STILLINGSTYPE...37 1.5. ESTIMERING...47

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

FAGFORENINGSKONTINGENT

FAGFORENINGSKONTINGENT 24.05.2012 FAGFORENINGSKONTINGENT Dersom arbeidstaker skal trekkes for fagforeningskontingent, må du først opprette fagforeningen. Det gjør du under Register, Fagforeninger. Identitet er kun en intern

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker KJENTE UTFORDRINGER OG HVORDAN VÆRE PROAKTIV? Inger Johanne Røyseland / Ingvild Skurtveit WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er vi? Inger Johanne Røyseland Seniorkonsulent

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen?

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 2.1 Menylinjen... 4 2.1.1 Fil... 4 2.1.2 Opsjoner i Agresso... 6 2.1.3 Opsjoner skjermbildet... 7 2.1.4 Rediger... 8 2.1.5 Data... 9 2.1.6

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 Innholdsfortegnelse 1 EDAG... 3 1.1 Hva er EDAG?... 3 2 Løsning I Paga 2.0... 3 2.1 Generelt... 3 3 Endringer i Paga Klient... 4 3.1 Nytt kodeverk i arbeidsforholdsbilde...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG FAGFORENING... 6 2.3. VELG

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI

Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI Sohaib Ali Tittel: Konsulent Erfaring: over 3 år i EVRY + 2 år i Oslo kommune Arbeidet med HR/Lønnsmoduler Leveranseprosjekter: Porsgrunn, Horten, DIKT, GLØ, Nordland,

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer