EVRY AS 2013 Side 1 av 65

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVRY AS 2013 Side 1 av 65"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING OM DOKUMENTASJONEN OM MODULEN UTTREKK AV DATA FRA LØNN OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT SENTRAL OG LOKAL FORHANDLING BEREGNING AV LØNNSPOTT FORUTSETNINGER ÅRSLØNN FASTE TILLEGG Oppsett av tillegg som støttes Felles for alle oppsett av tillegg FAGFORENINGSTILHØRIGHET Gjelder kunder som knytter fagforening som en relasjon til ressurs STILLINGSKOBLING HOVEDSTILLINGSKODE KJØNN ANSVARSOMRÅDE BRUKERE AV MODULEN TILGANGER ROLLER TILGANG TIL MENYPUNKTER Tilgang til Mine bestilte rapporter BRUKERE SYSTEMPARAMETRE SMÅ VINDUER I SELF SERVICE FOR MODULEN OPPSETT AV FASTE REGISTRE I SMART CLIENT EVRY AS 2013 Side 1 av 65

2 5.1. BEGREPER BEGREPSVERDIER VERDIREFERANSE RELASJON RELASJONSVERDIER TILLEGG SOM SKAL VÆRE MED I LOKALE FORHANDLINGER SERVERPROSESS SPR05 UTTREKK AV DATA FRA LØNNSSYSTEMET Egne menyer Egne rapporter Skedulering av SPR Manuell bestilling av SPR SERVERPROSESS SPR04 OVERFØRING TIL LØNN Egne menyer Egne rapporter SERVERPROSESS SPR06 GENERERE BREV TIL ANSATTE Egne menyer Egne rapporter Dokumenttype SERVERPROSESS SPR07 RAPPORTER Egne menyer Egne rapporter OPPSETT AV FASTE REGISTRE I SELF SERVICE MENYPUNKT ADMINISTRASJON KOBLING MELLOM BRUKER OG FAGFORENING KOBLING MELLOM BRUKER OG ANSVAR BREVMALER LØNNSFORHANDLING DATAKONTROLL OPPSETT AV TILGANGER I SMART CLIENT DATAKONTROLL ADMINISTRATOR DATAKONTROLL REPRESENTANT FOR FAGFORENING EVRY AS 2013 Side 2 av 65

3 7.3. DATAKONTROLL LEDER Utvidet tilgang DATAKONTROLL LØNNSUTVALG VEDLEGG I FINNE LØNNSAVTALER SOM IKKE HAR FREKVENS = VEDLEGG II DUPLIKATE RELASJONER PÅ FAGFORENINGSTILHØRIGHET VEDLEGG III DUPLIKATE STILLINGER I SAMME TIDSPERIODE VEDLEGG IIII FINNE STILLINGSKODER SOM IKKE ER KNYTTET TIL HOVEDSTILLINGSKODE VEDLEGG V - SYSTEMPARAMETRE Innledning 1.1. Om dokumentasjonen Denne dokumentasjonen er laget med tanke på opplæring av konsulenter og systemansvarlige av modulen Lønnsforhandling. Dokumentasjonen er skrevet på et detaljnivå slik at systemansvarlig kan bruke dette som et oppslagsverk i ettertid. Denne dokumentasjonen vil kun beskrive det oppsett og de skjermbilder som gjelder for lønnsforhandlingsmodulen Om modulen Lønnsforhandlingsmodulen er et produkt utviklet og levert av EVRY AS. Modulen er fullstendig integrert med AGRESSO Lønn. Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet. Endringer i lønn gjort i modulen lønnsforhandling justeres direkte ved overføring til lønnssystemet ved forhandlingsslutt Uttrekk av data fra lønn Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet via serverprosessen SPR05. Endringer som gjøres i lønnssystemet vil vises i Lønnsforhandlingsmodulen ved å kontinuerlig kjøre serverprosessen SPR05. En del faste registre må defineres i AGRESSO Smart Client før modulen kan tas i bruk. EVRY AS 2013 Side 3 av 65

4 Selve modulen er tilgjengelig via AGRESSO Self Service der Lønnsforhandling ligger som et eget menypunkt Oppdatering av lønnsystemet ved forhandling slutt Når forhandlingene er over må det bestilles en egen serverprosess SPR04 - Overføring til lønn som oppdaterer lønnssystemet med resultatet av forhandlingen(e) Sentral og lokal forhandling Modulen kan benyttes for å overføre resultatet fra sentral forhandling til lønnssystemet. For dette formålet bør det opprettes separate forhandlingsreferanser for sentral og lokal lønnsjustering. Det er også mulighet for å kjøpe egne script som oppdaterer resultatet av den sentrale forhandlingen. Vennligst ta kontakt med Kundestøtten eller din kontaktperson i EVRY AS dersom dette er aktuelt Beregning av lønnspott EVRY AS kan levere en egen serverprosess som beregner størrelsen på den lokale lønnspotten som skal ligge til grunn for lokal forhandling. Denne serverprosessen er IKKE en standard del av modulen. Vennligst ta kontakt med din kontaktperson i EVRY AS dersom dette er aktuelt. EVRY AS 2013 Side 4 av 65

5 2. Forutsetninger For å kunne ta i bruk modulen Lønnsforhandling er det lagt til grunn noen forutsetninger i lønnsoppsettet i AGRESSO Smart Client. Dette gjelder hvordan årslønn og tillegg er definert samt koblinger som ligger på ressurs eller ansettelse Årslønn Arkfane Ansettelse i ressursregisteret må være i bruk. Årslønn som beløp eller lønnstrinn må være definert og ligge i feltet Årslønn : 2.2. Faste tillegg Når det gjelder faste tillegg har vi erfart at dette er definert på ulike måter hos våre kunder. Vi har måttet avgrense modulen til å fungere for tre ulike oppsett av tillegg Oppsett av tillegg som støttes Tillegg definert i henhold til malbase oppsett Begrepene LTILLEGG og LTILLEGGUND ligger som relasjon på stilling. Relasonsverdier for disse er hva slags type tillegg vedkommende har, eksempelvis Seniortillegg, Funksjonstillegg og Teamleder med mer. Det er opprettet en kobling mellom aktuell verdi (type tillegg) og lønnart i skjermbildet Faste periodiske lønnarter. Tillegg definert som relasjon på stilling med aktuell verdi ($-tegn) EVRY AS 2013 Side 5 av 65

6 Det er opprettet ulike begreper som ligger som relasjon på stilling. De aktuelle begrepene MÅ slutte på $ (dollartegn), eksempelvis KONTAKT$, og verdi for hvert enkelt begrep MÅ være det årlige beløpet vedkommende skal ha for den aktuelle typen av tillegg. For eksempel (som utgjør kr ,- i årlig tillegg). Tillegg definert i lønnsavtale De kunder som har oppsett lønnsavtale MÅ ha lagt inn alle typer tillegg per aktuell lønnart i den enkelte ansattes lønnsavtale. Lønnsavtalenummeret må være definert som ressnr + stillingsid for at nye tillegg/endring på eksisterende tillegg skal kunne overføres riktig tilbake til lønnssystemet. I tillegg må frekvens i lønnsavtalen ha numerisk verdi, eksempelvis 12. Se quieries i vedlegg I for å avdekke om deres oppsett har avvik fra denne forutsetningen Felles for alle oppsett av tillegg Verdireferanse må være knyttet til lønnart. Modulen henter sats fra verdireferansen. Beløpet som angis må være årsbeløp (dvs. ikke månedsbeløp). Støtter to typer lønnarter: Beløp angitt direkte (hvis P0 Ant/Gr.lag i lønnartskatalogen ikke er fast). Beløp angitt gjennom begrep og verdireferanse (hvis P0 Ant/Gr.lag i lønnartskatalogen er fast). Modulen støtter ikke bruk av formler i lønnartskatalogen Modulen støtter ikke egne virkningsdatoer for tillegg 2.3. Fagforeningstilhørighet Alle ressurser som skal med i forhandlingen må være knyttet til en fagforening enten via relasjon på ressurs eller via relasjon på ansettelse (avhenger av kundens oppsett) Gjelder kunder som knytter fagforening som en relasjon til ressurs En ressurs kan ikke ha flere enn en aktiv relasjon til fagforening i samme tidsperiode. Dersom det foreligger duplikater må dette korrigeres av kunden før modulen kan tas i bruk. EVRY AS 2013 Side 6 av 65

7 For å avdekke om det foreligger duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet i samme tidsintervall kjøres quiery i vedlegg II. Ved treff på ressurser som har duplikate fagforeninger i samme tidsperiode: Korriger tidsintervallet i skillekort Relasjon i ressursregisteret for relasjonen Fagforening. En person kan kun tilhøre en fagforening per periode Stillingskobling Vi har erfart at det i noen tilfeller kan foreligge duplikate stillingskoblinger for ressursen i skillekortet Ansettelse. Dersom det foreligger duplikate stillingskoblinger må dette korrigeres av kunden før modulen kan tas i bruk. For å avdekke duplikate stillingskoblinger kjøres query i vedlegg III. Ved treff på ressurser som har duplikate stillinger i samme tidsperiode: Korriger tidsintervallet i skillekort Ansettelse i ressursregisteret per stillingsid per ansvarsområde Hovedstillingskode Dette gjelder bare kunder som har slått på systemparameter SPR_MAIN_POSTCODE. Alle stillingskoder må være knyttet til en hovedstillingskode for at modulen skal fungere. For å avdekke om det er avvik må query i vedlegg IIII kjøres. Avvik må rettes opp før forhandlingene kan påbegynnes Kjønn Ressurs MÅ være koblet til kjønn lik mann eller kvinne. I AGRESSO gis det rom for å definere kjønn lik tvekjønnet. Dette vil skape feil i modulen lønnsforhandling da alle statistikker beregnes utfra mann/kvinne Ansvarsområde Kobling til ansvarsområde må ligge på ansettelsen. EVRY AS 2013 Side 7 av 65

8 2.8. Brukere av modulen Alle brukere av modulen må ligge som aktive brukere i AGRESSO og de nødvendige rolle-og menykoblinger må være ferdigstilt. EVRY AS 2013 Side 8 av 65

9 3. Tilganger Hvem som gis tilgang til de ulike skjermbilder i AGRESSO Self Service og AGRESSO Smart Client styres av en administratorbruker i AGRESSO. Før oppstart av den lokale lønnsforhandlingen må derfor følgende opplysninger være på plass og definert i AGRESSO: Hvem skal sende inn krav for hvilke fagforninger? Hvilke enhetsledere skal kunne foreslå ny lønn for hvilke ansvarsområder? Hvem sitter i lønnsutvalget? Hvem skal være administrator av forhandlingsprosessen? Oppsett av tilganger omfatter følgende skjermbilder: Rolleoppsett (Smart Client) Menybasert tilgang (Smart Client) Brukere (Smart Client) Kobling mellom bruker og fagforening (Self Service eller i Smart Client avhenger av kundens oppsett) Kobling mellom bruker og ansvarsområde (Self Service eller i Smart Client avhenger av kundens oppsett) 3.1. Roller På bakgrunn av hvordan prosessen for den lokale lønnsforhandlingen foregår og de ulike rollene som finnes for denne, må modulen gjenspeile dette. Eksempler på roller: Fagforening, Leder, Lønnsutvalg, Administrator Opprett roller i Systemadministrasjon Brukere og tilgang Rolleregister. Skillekort Rolle Knytt rollen til aktuelt firma. EVRY AS 2013 Side 9 av 65

10 Skillekort Medlemmer EVRY AS 2013 Side 10 av 65

11 3.2. Tilgang til menypunkter Alle roller må knyttes til det/de skjermbilder som er aktuelle i henhold til lønnsforhandlingsprosessen. Dette gjøres i skjermbildet Systemadministrasjon Brukere og tilgang Menybasert tilgang eller i Rolle/brukerbasert tilgang Tilgang til Mine bestilte rapporter For at brukerne skal kunne se rapportresultat i Self Service må også tilgang til skjermbildene Bestilte rapporter (under Informasjonssider ) og Rapporter (under Fellesverktøy ) gis til de aktuelle rollene. EVRY AS 2013 Side 11 av 65

12 3.3. Brukere Opprett brukere i Systemadministrasjon Brukere og tilgang Brukerregister. Skillekort Bruker Skillekort Adresse Skillekort Roller og klienter Knytt aktuelle roller til brukeren. EVRY AS 2013 Side 12 av 65

13 Skillekort Detaljer Skillekort Sikkerhet EVRY AS 2013 Side 13 av 65

14 4. Systemparametre Systemparametrene styrer hvordan systemet vil håndtere lønnsforhandlingen og det er viktig at disse gjennomgås og defineres. Systemparametrene må defineres/kontrolleres i AGRESSO Smart Client ved installasjon/oppgradering. Vær oppmerksom på at oppsettet av disse systemparametrene varierer ut i fra hvordan lønnssystemet er definert hos hver enkelt kunde. Se oversikt over alle systemparametre i vedlegg V Små vinduer i Self Service for modulen Det er også viktig å merke seg at systemparameteret EGP_SERVER_NAME som ligger under Fellesparametre inneholder servernavnet der modulen er installert. Dersom filstien for pålogging til AGRESSO Self Service er ulik den verdi som er definert i systemparameteret, vil skjermbildene i lønnsforhandlingsmodulen være små. EVRY AS 2013 Side 14 av 65

15 5. Oppsett av faste registre i Smart Client For å kunne ta i bruk modulen Lønnsforhandling er det en del faste registre som må være definert i AGRESSO Smart Client Begreper Følgende begreper må være opprettet: FAGFORENING (NF) FAGFORENING SAMLET (NT), beskrivelsen MÅ være Fagforening! FORHANDLINGSBESTEMMELSE (NU) GENERELL (C5) 5.2. Begrepsverdier Det må opprettes begrepsverdier for begrepene med unntak av begrepet GENERELL. FORBEST Hvilke kapitler som skal forhandles ved bruk av lønnsforhandlingsmodulen. EVRY AS 2013 Side 15 av 65

16 FAGFOR Alle verdier for Fagforening (de med og uten trekk for samme fagforening) samt egen verdi for uorganiserte. FAGFORS Her legges det inn kun en (1) verdi per fagforening uavhengig av trekk som gjøres for fagforeningene. EVRY AS 2013 Side 16 av 65

17 5.3. Verdireferanse Begrepet GENERELL trenger ingen begrepsverdier, men dette begrepet må legges inn som en kobling under verdireferanse G005 Arbeidsgiveravgift Relasjon Begrepet FAGFORS må knyttes som en relasjon til begrepet FAGFOR Relasjonsverdier Når relasjonen er opprettet må de korrekte relasjonsverdiene knyttes. På denne måten ville alle sub-grupper av en fagforening bli knyttet til fagforening samlet. Som vist i skjermbildet over blir det her gjort en knytning av de ulike verdiene for en fagforening som gjelder trekk/ikke trekk til begrepet FAGFORS der en fagforening kun skal ha en samlet verdi. Det er altså denne verdien som vil vises i lønnsforhandlingsmodulen og utrrekket av medlemmer baseres på denne knytningen. EVRY AS 2013 Side 17 av 65

18 5.6. Tillegg som skal være med i lokale forhandlinger De ulike tilleggene som skal ligge til grunn for den lokale forhandlingen må opprettes i program BTILL i skjermbildet Lønnarter i rapportkolonner. Det er ingen begrensning på hvor mange tillegg som kan ligge til grunn for forhandlingen. Kriteriene beskrevet i kapittel 2 omkring oppsett av faste tillegg må være oppfylt. NB! For å skille på de tillegg som alltid er faste (dvs. der beløpet som skal utbetales er fast uavhengig av stillingsprosent) og de tillegg som er avhengige av stillingsprosent, benyttes ulik verdi i kolonnen %. Tillegg som er faste skal ha verdien 100 i kolonnen %. Tillegg der beløp styres av stillingsprosent må ha verdien 0,00 i kolonnen %. EVRY AS 2013 Side 18 av 65

19 5.7. Serverprosess SPR05 uttrekk av data fra lønnssystemet Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet ved serverprosessen SPR05. Hvor ofte serverprosessen SPR05 skal kjøres avhenger av kundens behov og ønsker for oppdaterte data i lønnsforhandlingsmodulen. Noen kunder kjører denne serverprosessen kun en gang for å ha lønnssituasjonen ved virkningsdato, mens andre kjører denne kontinuerlig (enten manuelt eller ved skedulering) for å kunne forhandle på oppdaterte lønnsdata til enhver tid. For at SPR05 skal kunne kjøres må rapportoppsettet være definert i AGRESSO Smart Client Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. EVRY AS 2013 Side 19 av 65

20 Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Menyt tekst Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR05 # Velg ID Menynr Egne rapporter Ergo.Payroll.SPR05.SPR05 a:ergo.payroll.spr05 Uttrekk av lønnsdata SPR05 Velg overmeny Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter. Parametre: EVRY AS 2013 Side 20 av 65

21 Skedulering av SPR05 Det er mulig å sette opp uttrekksjobben til å gå fast. Dette er dog litt tidkrevende å sette opp da dette må gjøres for hver forhandlingsinformasjon. Først må det lages en egen rapportvariant for hver enkelt forhandlingsreferanse. Dette gjøres ved å åpne opp rapporten under Egne menyer og her legge inn bestillingsparametrene for rapporten og lagre dette som en rapportvariant. For forhandlingspart kan man bruke * i utvalg (tar alle fagforeninger koblet til referansen). Videre må rapporten settes til å gå til faste tider (Systemadministrasjon Rapporter oppsett faste rapporter). Husk å lage oppsett per rapportvariant! Manuell bestilling av SPR05 For å oppdatere endringer registrert i lønnssystemet over til lønnsforhandlingsmodulen ser vi at den enkleste løsningen er å daglig kjøre serverprosessen SPR05. Dette går raskt og er en oppgave som tilfaller administrator av forhandlingsprosessen. Finn den aktuelle forhandlingsreferanse og forhandlingspart. Trykk på funksjonsknappen Kopier som starter SPR05. Oppdaterte lønnsdata for de ressurser som er knyttet til den aktuelle forhandlingspart blir nå hentet ut fra lønnssystemet og tilgjengeliggjort i Lønnsforhandlingsmodulen Serverprosess SPR04 Overføring til lønn Når forhandlingene er avsluttet må serverprosessen SPR04 Overføring til lønn bestilles som oppdatererer resultatet av forhandlingen(e) til lønnssystemet. EVRY AS 2013 Side 21 av 65

22 For at overføringsjobben skal kunne kjøres må rapportoppsettet være definert i AGRESSO Smart Client Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR04 Ergo.Payroll.SPR04.SPR04 a:ergo.payroll.spr04 EVRY AS 2013 Side 22 av 65

23 Meny tekst Overføring til lønn SPR04 # Velg ID Menynr. Velg overmeny Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter Serverprosess SPR06 Generere brev til ansatte Når partene er enige i siste tilbud må serverprosessen SPR06 generere brev til ansatte bestilles. Denne prosessen produserer brev til ansatte med resultatet av forhandlingen basert på forhåndsdefinerte brevmaler Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Feltverdi Modul Egendefinert modul under egne menyer EVRY AS 2013 Side 23 av 65

24 Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Meny tekst Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR06 # Velg ID Menynr. Ergo.Payroll.SPR06.SPR06 a:ergo.payroll.spr06 Generere brev til ansatte - SPR06 Velg overmeny Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter Dokumenttype Dokumenttype må opprettes slik at brev lagres i Agresso dokumentarkiv når brukeren igangsetter serverprosess SPR06 med kryss for oppdatering av dokumentarkivet. EVRY AS 2013 Side 24 av 65

25 Dokumenttype opprettes i skjermbildet Dokumenttype som finnes under Agresso Felles Dokumentarkiv Faste registre. Mappen for er nå tilgjengelig i dokumentarkivet via ressursregisteret EVRY AS 2013 Side 25 av 65

26 5.10. Serverprosess SPR07 Rapporter For å kunne generere rapporter i lønnsforhandlingsprosessen må serverprosess SPR07 Rapporter defineres Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Meny tekst Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR07 # Velg ID Menynr. Ergo.Payroll.SPR07.SPR07 a:ergo.payroll.spr07 Rapporter LFM - SPR07 Velg overmeny EVRY AS 2013 Side 26 av 65

27 Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter. EVRY AS 2013 Side 27 av 65

28 Parametre: EVRY AS 2013 Side 28 av 65

29 EVRY AS 2013 Side 29 av 65

30 6. Oppsett av faste registre i Self Service Gjelder kun for kunder som ikke har slått på følgende parametre: Kunder som har slått på parametrene og følgelig definert tilgangsstyring i Smart Client, kan se bort i fra det som står beskrevet i kapittel 6.2 og 6.3. Ved nyimplementering/oppgradering bør menypunktene som beskrives her skjules Menypunkt Administrasjon Menypunktet Administrasjon består av flere undermenyer. Det er verdt å merke seg at her ligger det oppsett som må gåes gjennom forhandlingen før kan starte: Kobling mellom bruker og fagforening Kobling mellom bruker og ansvar Brevmaler Lønnsforhandling (dersom kunden ikke ønsker å benytte funksjonalitet for å lage flettefil til tilbudsbrev) 6.2. Kobling mellom bruker og fagforening Ved oppstart av lønnsforhandlingene er det viktig å kartlegge hvem som skal få legge inn krav for hvilke fagforeninger. Administrator oppretter så en knytning mellom bruker og fagforening i skjermbildet Kobling mellom bruker og fagforening. EVRY AS 2013 Side 30 av 65

31 Feltforklaring: Bruker Fagforening Valgt Aktuell brukerid. Alle fagforeninger som er opprettet som begrepsverdier for begrepet FAGFOR med status N (aktiv). Den/de fagforeninger brukeren skal representere. Brukere som innehar rollen leder og/eller lønnsutvalg må også knyttes til aktuelle fagforeninger. Angi aktuell brukerid. Dersom brukerid er ukjent kan felthjelp benyttes. Her kan det legges inn * for å se alle eller deler av brukerid for at systemet automatisk skal vise verdier som er i tråd med angitt brukerid. Dobbeltklikk på den aktuelle brukerid for å lukke felthjelpen. Når brukerid er valgt vil alle tilgjengelige fagforeninger vises i feltet Fagforening. Siste steg før lagring er å knytte fagforening(er) til brukeren ved å markere denne/disse og velge legges over til høyre under feltet Valgt.. Valgte fagforeninger EVRY AS 2013 Side 31 av 65

32 6.3. Kobling mellom bruker og ansvar Det må også kartlegges hvem som skal kunne foreslå ny lønn for hvilke ansvarsområder. Administrator oppretter så en knytning mellom bruker og ansvarsområde i skjermbildet Kobling mellom bruker og ansvar. EVRY AS 2013 Side 32 av 65

33 Feltforklaring: Bruker Ansvarsområde Valgt Aktuell brukerid. Alle ansvarsområder som er opprettet som begrepsverdier for begrepet definert som verdi i systemparameter SPR_REL_ATT_ID_1 med status N (aktiv). Feltverdi vil være beskrivelse for begrepet i nevnte systemparameter. Den/de ansvarsområder brukeren skal representere. Brukere som innehar rollen leder og/eller lønnsutvalg må også knyttes til aktuelle ansvardområder. Benytt samme prosedyre som beskrevet i delkapittel Brevmaler Lønnsforhandling Administrator oppretter maler for brev i skjermbildet Brevmaler Lønnsforhandling. Det kan utarbeides felles maler og/eller avdelingsspesifikke maler. Dette avhenger av kundens oppsett. Feltforklaring: Felt Funksjonsknapper Lagre Funksjonsknapper Slett Seksjon Mal Virksomhet Beskrivelse Lagrer nye maler/endringer på eksisterende maler. Sletter eksisterende maler. Feltet er kun tilgjengelig for Superadministrator. Velg EVRY AS 2013 Side 33 av 65

34 Seksjon Mal Mal Seksjon Mal Beskrivelse Seksjon Topptekst Overskrift Seksjon Topptekst Topptekst Seksjon Detaljer Macroer alle ansvarsområder eller velg ett som malen skal være tilgjengelig for. Obligatorisk felt. Default verdi Opprett ny mal. Ved opprettelse av ny mal, gå til neste felt Beskrivelse. Alternativt hent en eksisterende mal. Obligatorisk felt. Beskrivelse for mal. Eks. Felles mal for alle ansvarsområder. Obligatorisk felt. Overskrift. Eks. Resultat lokale forhandlinger Obligatorisk felt. Topptekst. Eks. Følgende endringer vil bli effektuert for din stiling: Legg til macroer der informasjon fra lønnsforhandlingene skal flettes inn i de genererte brev. En og samme macro kan kun listes opp en gang. Tilgjengelige macroer: Funksjonsknapper Legg til Velg alle macroer eller legg til en og en. Legger til macroer i malen. EVRY AS 2013 Side 34 av 65

35 Funksjonsknapper Slette Tekster Bunntekst Signatur Signatur 1 Signatur Signatur 2 Tilleggstekst tilleggstekst Sletter macroer fra malen (sett en hake ved de som skal slettes). Bunntekst. Eks. Etterbetaling vil bli utbetalt på november lønn Navn og tittel. Navn og tittel. Eks. Brev arkiveres i personalmappe. EVRY AS 2013 Side 35 av 65

36 7. Datakontroll Oppsett av tilganger i Smart Client Gjelder kun for kunder som har slått på følgende parametre: De kunder som har slått på disse parametrene må definere tilgangsstyring kun i Smart Client Datakontroll administrator Kunder som setter systemparameter SPR_DATACONTROL_ADMIN på, skiller mellom superadministrator og administrator. Superadministrator har tilgang til alle ansvarsområder og alle forhandlinger som er opprettet for foretaket/kommunen. Administrator skal kun ha tilgang til de forhandlinger og tilhørende data for sitt ansvarsområde. Begrepet ROLEID (verdi nr. 2 i systemparameter SPR_DATACONTROL_ADMIN) må knyttes til aktuell konteringsdimensjon: Opprett rollene for de ulike administratorene: EVRY AS 2013 Side 36 av 65

37 Rollen (administrator) knyttes til aktuelt ansvarsområde: 7.2. Datakontroll representant for fagforening Representanter for fagforeningen vil kun ha tilgang til sine medlemmer innenfor det ansvarsområde definert for den/de tillitsvalgte. Datakontrollen vil hindre den/de tillitsvalgte fra å få tilgang til alle medlemmer på tvers av hele foretaket/kommunen. Begrep LFMTILLITSVALGT må opprettes slik: Det nyopprettede begrepet knyttes til aktuell konteringsdimensjon som relasjon: Vi knytter så begrepene ROLEID og BRUKER som relasjoner til det nyopprettede begrepet: EVRY AS 2013 Side 37 av 65

38 Dette betyr at det kan gis tilgang til tillitsvalgt enten ved bruk av ROLEID eller ved bruk av BRUKER. Forskjellen er: ROLEID må defineres dersom det er flere tillitsvalgte for en fagforening for et ansvarsområde. Her må brukerne kobles til aktuell rolle. BRUKER benyttes dersom det kun er en tillitsvalgt for en fagforening for et ansvarsområde. I tillegg må det opprettes en begrepsverdi per fagforening per ansvarsområde: Legg merke til at eier (FAGFORS) må defineres til hver begrepsverdi Datakontroll leder Dette oppsettet ivaretar leders tilgang og forutsetter at det er en annen konteringsdimensjon enn VIRKSOMHET (i vårt eksempel) som styrer ledertilganger. Begrepet BRUKER må defineres som relasjon til aktuell konteringsdimensjon: EVRY AS 2013 Side 38 av 65

39 Deretter må konteringsdimensjon som styrer ledertilganger kobles til konteringsdimensjon VIRKSOMHET: I vårt eksempel vil leder kun ha tilgang til ansatte i sin enhet innenfor VIRKSOMHETEN Utvidet tilgang Det kan også gis ledertilgang til personer som ikke er ledere i henhold til organisasjonskartet (for eksempel personer med delegert myndighet). Opprett følgende begrep: Knytt nyopprettet begrep som en relasjon til konteringsdimensjon som styrer ledertilgang: Eksempel: EVRY AS 2013 Side 39 av 65

40 I henhold til vårt eksempel er bruker TESTLEADER1 leder for ORGTILH innenfor VIRKSOMHET 54. I tillegg er ressurs gitt utvidet tilgang til samme enhet på grunn av begrepet LFMLEDER Datakontroll lønnsutvalg Dette oppsettet ivaretar lønnsutvalgets tilgang. Opprett følgende begrep som også knyttes som relasjon til aktuell konteringsdimensjon : Det opprettes begrepsverdier per lønnsutvalg per ansvarsområde: Begrepet ROLEID må også defineres som en relasjon til det nyopprettede begrepet: Eksempel: Her vil brukeren som er knyttet til ROLEID LONNSUTV54 kun ha tilgang til ansatte innenfor virksomhet 54. EVRY AS 2013 Side 40 av 65

41 EVRY AS 2013 Side 41 av 65

42 Vedlegg I Finne lønnsavtaler som ikke har frekvens = 12 Erstatt client med korrekt klientkode. MS SQL query SELECT apragrheader.resource_id, apragrheader.post_id, apragrheader.frequency, apragrheader.user_id FROM apragrheader, apragrdetail WHERE (isnumeric(apragrdetail.frequency)=0 OR apragrdetail.frequency =' ') AND apragrheader.frequency = apragrdetail.frequency AND apragrheader.client ='XX' ORACLE Query SELECT apragrheader.resource_id, apragrheader.post_id, apragrheader.frequency, apragrheader.user_id FROM apragrheader, apragrdetail WHERE (NOT regexp_like(apragrdetail.frequency,'[[:digit:]]') OR apragrdetail.frequency =' ') AND apragrheader.frequency = apragrdetail.frequency AND apragrheader.client ='XX' EVRY AS 2013 Side 42 av 65

43 Vedlegg II Duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet For å avdekke om det foreligger duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet i samme tidsintervall kjøres følgende spørring: Oracle-syntax: /*Get resources with multiple Unions in Agresso*/ SELECT rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref, Count(rv.rel_value) AS party_count FROM aprresourcepost rp, ahsrelvalue rv WHERE rp.status = 'N' AND rp.client = rv.client and rv.status ='N' AND rv.resource_id = rp.resource_id AND CAST('10-May-2012' AS DATE) <= rp.date_to --NegDate or date on Which resources need to be checked AND SYSDATE between rv.date_from AND rv.date_to -- Check for current Union of the resources AND rp.client = 'XX' --Client to check in AND rv.rel_attr_id = 'NF' -- Value for paramter SPR_PARTY_ATT_ID GROUP BY rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref having Count(rv.rel_value) > 1; MsSQL-syntax: /*Get resources with multiple Unions in Agresso*/ SELECT rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref, Count(rv.rel_value) AS party_count FROM aprresourcepost rp, ahsrelvalue rv WHERE rp.status = 'N' AND rp.client = rv.client and rv.status ='N' AND rv.resource_id = rp.resource_id AND CAST(' ' AS DATETIME ) <= rp.date_to -- NegDate or date on Which resources need to be checked AND GetDate() between rv.date_from AND rv.date_to -- Check for current Union of the resources AND rp.client = 'XX' -- Client to check in EVRY AS 2013 Side 43 av 65

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer