EVRY AS 2013 Side 1 av 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVRY AS 2013 Side 1 av 65"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING OM DOKUMENTASJONEN OM MODULEN UTTREKK AV DATA FRA LØNN OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT SENTRAL OG LOKAL FORHANDLING BEREGNING AV LØNNSPOTT FORUTSETNINGER ÅRSLØNN FASTE TILLEGG Oppsett av tillegg som støttes Felles for alle oppsett av tillegg FAGFORENINGSTILHØRIGHET Gjelder kunder som knytter fagforening som en relasjon til ressurs STILLINGSKOBLING HOVEDSTILLINGSKODE KJØNN ANSVARSOMRÅDE BRUKERE AV MODULEN TILGANGER ROLLER TILGANG TIL MENYPUNKTER Tilgang til Mine bestilte rapporter BRUKERE SYSTEMPARAMETRE SMÅ VINDUER I SELF SERVICE FOR MODULEN OPPSETT AV FASTE REGISTRE I SMART CLIENT EVRY AS 2013 Side 1 av 65

2 5.1. BEGREPER BEGREPSVERDIER VERDIREFERANSE RELASJON RELASJONSVERDIER TILLEGG SOM SKAL VÆRE MED I LOKALE FORHANDLINGER SERVERPROSESS SPR05 UTTREKK AV DATA FRA LØNNSSYSTEMET Egne menyer Egne rapporter Skedulering av SPR Manuell bestilling av SPR SERVERPROSESS SPR04 OVERFØRING TIL LØNN Egne menyer Egne rapporter SERVERPROSESS SPR06 GENERERE BREV TIL ANSATTE Egne menyer Egne rapporter Dokumenttype SERVERPROSESS SPR07 RAPPORTER Egne menyer Egne rapporter OPPSETT AV FASTE REGISTRE I SELF SERVICE MENYPUNKT ADMINISTRASJON KOBLING MELLOM BRUKER OG FAGFORENING KOBLING MELLOM BRUKER OG ANSVAR BREVMALER LØNNSFORHANDLING DATAKONTROLL OPPSETT AV TILGANGER I SMART CLIENT DATAKONTROLL ADMINISTRATOR DATAKONTROLL REPRESENTANT FOR FAGFORENING EVRY AS 2013 Side 2 av 65

3 7.3. DATAKONTROLL LEDER Utvidet tilgang DATAKONTROLL LØNNSUTVALG VEDLEGG I FINNE LØNNSAVTALER SOM IKKE HAR FREKVENS = VEDLEGG II DUPLIKATE RELASJONER PÅ FAGFORENINGSTILHØRIGHET VEDLEGG III DUPLIKATE STILLINGER I SAMME TIDSPERIODE VEDLEGG IIII FINNE STILLINGSKODER SOM IKKE ER KNYTTET TIL HOVEDSTILLINGSKODE VEDLEGG V - SYSTEMPARAMETRE Innledning 1.1. Om dokumentasjonen Denne dokumentasjonen er laget med tanke på opplæring av konsulenter og systemansvarlige av modulen Lønnsforhandling. Dokumentasjonen er skrevet på et detaljnivå slik at systemansvarlig kan bruke dette som et oppslagsverk i ettertid. Denne dokumentasjonen vil kun beskrive det oppsett og de skjermbilder som gjelder for lønnsforhandlingsmodulen Om modulen Lønnsforhandlingsmodulen er et produkt utviklet og levert av EVRY AS. Modulen er fullstendig integrert med AGRESSO Lønn. Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet. Endringer i lønn gjort i modulen lønnsforhandling justeres direkte ved overføring til lønnssystemet ved forhandlingsslutt Uttrekk av data fra lønn Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet via serverprosessen SPR05. Endringer som gjøres i lønnssystemet vil vises i Lønnsforhandlingsmodulen ved å kontinuerlig kjøre serverprosessen SPR05. En del faste registre må defineres i AGRESSO Smart Client før modulen kan tas i bruk. EVRY AS 2013 Side 3 av 65

4 Selve modulen er tilgjengelig via AGRESSO Self Service der Lønnsforhandling ligger som et eget menypunkt Oppdatering av lønnsystemet ved forhandling slutt Når forhandlingene er over må det bestilles en egen serverprosess SPR04 - Overføring til lønn som oppdaterer lønnssystemet med resultatet av forhandlingen(e) Sentral og lokal forhandling Modulen kan benyttes for å overføre resultatet fra sentral forhandling til lønnssystemet. For dette formålet bør det opprettes separate forhandlingsreferanser for sentral og lokal lønnsjustering. Det er også mulighet for å kjøpe egne script som oppdaterer resultatet av den sentrale forhandlingen. Vennligst ta kontakt med Kundestøtten eller din kontaktperson i EVRY AS dersom dette er aktuelt Beregning av lønnspott EVRY AS kan levere en egen serverprosess som beregner størrelsen på den lokale lønnspotten som skal ligge til grunn for lokal forhandling. Denne serverprosessen er IKKE en standard del av modulen. Vennligst ta kontakt med din kontaktperson i EVRY AS dersom dette er aktuelt. EVRY AS 2013 Side 4 av 65

5 2. Forutsetninger For å kunne ta i bruk modulen Lønnsforhandling er det lagt til grunn noen forutsetninger i lønnsoppsettet i AGRESSO Smart Client. Dette gjelder hvordan årslønn og tillegg er definert samt koblinger som ligger på ressurs eller ansettelse Årslønn Arkfane Ansettelse i ressursregisteret må være i bruk. Årslønn som beløp eller lønnstrinn må være definert og ligge i feltet Årslønn : 2.2. Faste tillegg Når det gjelder faste tillegg har vi erfart at dette er definert på ulike måter hos våre kunder. Vi har måttet avgrense modulen til å fungere for tre ulike oppsett av tillegg Oppsett av tillegg som støttes Tillegg definert i henhold til malbase oppsett Begrepene LTILLEGG og LTILLEGGUND ligger som relasjon på stilling. Relasonsverdier for disse er hva slags type tillegg vedkommende har, eksempelvis Seniortillegg, Funksjonstillegg og Teamleder med mer. Det er opprettet en kobling mellom aktuell verdi (type tillegg) og lønnart i skjermbildet Faste periodiske lønnarter. Tillegg definert som relasjon på stilling med aktuell verdi ($-tegn) EVRY AS 2013 Side 5 av 65

6 Det er opprettet ulike begreper som ligger som relasjon på stilling. De aktuelle begrepene MÅ slutte på $ (dollartegn), eksempelvis KONTAKT$, og verdi for hvert enkelt begrep MÅ være det årlige beløpet vedkommende skal ha for den aktuelle typen av tillegg. For eksempel (som utgjør kr ,- i årlig tillegg). Tillegg definert i lønnsavtale De kunder som har oppsett lønnsavtale MÅ ha lagt inn alle typer tillegg per aktuell lønnart i den enkelte ansattes lønnsavtale. Lønnsavtalenummeret må være definert som ressnr + stillingsid for at nye tillegg/endring på eksisterende tillegg skal kunne overføres riktig tilbake til lønnssystemet. I tillegg må frekvens i lønnsavtalen ha numerisk verdi, eksempelvis 12. Se quieries i vedlegg I for å avdekke om deres oppsett har avvik fra denne forutsetningen Felles for alle oppsett av tillegg Verdireferanse må være knyttet til lønnart. Modulen henter sats fra verdireferansen. Beløpet som angis må være årsbeløp (dvs. ikke månedsbeløp). Støtter to typer lønnarter: Beløp angitt direkte (hvis P0 Ant/Gr.lag i lønnartskatalogen ikke er fast). Beløp angitt gjennom begrep og verdireferanse (hvis P0 Ant/Gr.lag i lønnartskatalogen er fast). Modulen støtter ikke bruk av formler i lønnartskatalogen Modulen støtter ikke egne virkningsdatoer for tillegg 2.3. Fagforeningstilhørighet Alle ressurser som skal med i forhandlingen må være knyttet til en fagforening enten via relasjon på ressurs eller via relasjon på ansettelse (avhenger av kundens oppsett) Gjelder kunder som knytter fagforening som en relasjon til ressurs En ressurs kan ikke ha flere enn en aktiv relasjon til fagforening i samme tidsperiode. Dersom det foreligger duplikater må dette korrigeres av kunden før modulen kan tas i bruk. EVRY AS 2013 Side 6 av 65

7 For å avdekke om det foreligger duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet i samme tidsintervall kjøres quiery i vedlegg II. Ved treff på ressurser som har duplikate fagforeninger i samme tidsperiode: Korriger tidsintervallet i skillekort Relasjon i ressursregisteret for relasjonen Fagforening. En person kan kun tilhøre en fagforening per periode Stillingskobling Vi har erfart at det i noen tilfeller kan foreligge duplikate stillingskoblinger for ressursen i skillekortet Ansettelse. Dersom det foreligger duplikate stillingskoblinger må dette korrigeres av kunden før modulen kan tas i bruk. For å avdekke duplikate stillingskoblinger kjøres query i vedlegg III. Ved treff på ressurser som har duplikate stillinger i samme tidsperiode: Korriger tidsintervallet i skillekort Ansettelse i ressursregisteret per stillingsid per ansvarsområde Hovedstillingskode Dette gjelder bare kunder som har slått på systemparameter SPR_MAIN_POSTCODE. Alle stillingskoder må være knyttet til en hovedstillingskode for at modulen skal fungere. For å avdekke om det er avvik må query i vedlegg IIII kjøres. Avvik må rettes opp før forhandlingene kan påbegynnes Kjønn Ressurs MÅ være koblet til kjønn lik mann eller kvinne. I AGRESSO gis det rom for å definere kjønn lik tvekjønnet. Dette vil skape feil i modulen lønnsforhandling da alle statistikker beregnes utfra mann/kvinne Ansvarsområde Kobling til ansvarsområde må ligge på ansettelsen. EVRY AS 2013 Side 7 av 65

8 2.8. Brukere av modulen Alle brukere av modulen må ligge som aktive brukere i AGRESSO og de nødvendige rolle-og menykoblinger må være ferdigstilt. EVRY AS 2013 Side 8 av 65

9 3. Tilganger Hvem som gis tilgang til de ulike skjermbilder i AGRESSO Self Service og AGRESSO Smart Client styres av en administratorbruker i AGRESSO. Før oppstart av den lokale lønnsforhandlingen må derfor følgende opplysninger være på plass og definert i AGRESSO: Hvem skal sende inn krav for hvilke fagforninger? Hvilke enhetsledere skal kunne foreslå ny lønn for hvilke ansvarsområder? Hvem sitter i lønnsutvalget? Hvem skal være administrator av forhandlingsprosessen? Oppsett av tilganger omfatter følgende skjermbilder: Rolleoppsett (Smart Client) Menybasert tilgang (Smart Client) Brukere (Smart Client) Kobling mellom bruker og fagforening (Self Service eller i Smart Client avhenger av kundens oppsett) Kobling mellom bruker og ansvarsområde (Self Service eller i Smart Client avhenger av kundens oppsett) 3.1. Roller På bakgrunn av hvordan prosessen for den lokale lønnsforhandlingen foregår og de ulike rollene som finnes for denne, må modulen gjenspeile dette. Eksempler på roller: Fagforening, Leder, Lønnsutvalg, Administrator Opprett roller i Systemadministrasjon Brukere og tilgang Rolleregister. Skillekort Rolle Knytt rollen til aktuelt firma. EVRY AS 2013 Side 9 av 65

10 Skillekort Medlemmer EVRY AS 2013 Side 10 av 65

11 3.2. Tilgang til menypunkter Alle roller må knyttes til det/de skjermbilder som er aktuelle i henhold til lønnsforhandlingsprosessen. Dette gjøres i skjermbildet Systemadministrasjon Brukere og tilgang Menybasert tilgang eller i Rolle/brukerbasert tilgang Tilgang til Mine bestilte rapporter For at brukerne skal kunne se rapportresultat i Self Service må også tilgang til skjermbildene Bestilte rapporter (under Informasjonssider ) og Rapporter (under Fellesverktøy ) gis til de aktuelle rollene. EVRY AS 2013 Side 11 av 65

12 3.3. Brukere Opprett brukere i Systemadministrasjon Brukere og tilgang Brukerregister. Skillekort Bruker Skillekort Adresse Skillekort Roller og klienter Knytt aktuelle roller til brukeren. EVRY AS 2013 Side 12 av 65

13 Skillekort Detaljer Skillekort Sikkerhet EVRY AS 2013 Side 13 av 65

14 4. Systemparametre Systemparametrene styrer hvordan systemet vil håndtere lønnsforhandlingen og det er viktig at disse gjennomgås og defineres. Systemparametrene må defineres/kontrolleres i AGRESSO Smart Client ved installasjon/oppgradering. Vær oppmerksom på at oppsettet av disse systemparametrene varierer ut i fra hvordan lønnssystemet er definert hos hver enkelt kunde. Se oversikt over alle systemparametre i vedlegg V Små vinduer i Self Service for modulen Det er også viktig å merke seg at systemparameteret EGP_SERVER_NAME som ligger under Fellesparametre inneholder servernavnet der modulen er installert. Dersom filstien for pålogging til AGRESSO Self Service er ulik den verdi som er definert i systemparameteret, vil skjermbildene i lønnsforhandlingsmodulen være små. EVRY AS 2013 Side 14 av 65

15 5. Oppsett av faste registre i Smart Client For å kunne ta i bruk modulen Lønnsforhandling er det en del faste registre som må være definert i AGRESSO Smart Client Begreper Følgende begreper må være opprettet: FAGFORENING (NF) FAGFORENING SAMLET (NT), beskrivelsen MÅ være Fagforening! FORHANDLINGSBESTEMMELSE (NU) GENERELL (C5) 5.2. Begrepsverdier Det må opprettes begrepsverdier for begrepene med unntak av begrepet GENERELL. FORBEST Hvilke kapitler som skal forhandles ved bruk av lønnsforhandlingsmodulen. EVRY AS 2013 Side 15 av 65

16 FAGFOR Alle verdier for Fagforening (de med og uten trekk for samme fagforening) samt egen verdi for uorganiserte. FAGFORS Her legges det inn kun en (1) verdi per fagforening uavhengig av trekk som gjøres for fagforeningene. EVRY AS 2013 Side 16 av 65

17 5.3. Verdireferanse Begrepet GENERELL trenger ingen begrepsverdier, men dette begrepet må legges inn som en kobling under verdireferanse G005 Arbeidsgiveravgift Relasjon Begrepet FAGFORS må knyttes som en relasjon til begrepet FAGFOR Relasjonsverdier Når relasjonen er opprettet må de korrekte relasjonsverdiene knyttes. På denne måten ville alle sub-grupper av en fagforening bli knyttet til fagforening samlet. Som vist i skjermbildet over blir det her gjort en knytning av de ulike verdiene for en fagforening som gjelder trekk/ikke trekk til begrepet FAGFORS der en fagforening kun skal ha en samlet verdi. Det er altså denne verdien som vil vises i lønnsforhandlingsmodulen og utrrekket av medlemmer baseres på denne knytningen. EVRY AS 2013 Side 17 av 65

18 5.6. Tillegg som skal være med i lokale forhandlinger De ulike tilleggene som skal ligge til grunn for den lokale forhandlingen må opprettes i program BTILL i skjermbildet Lønnarter i rapportkolonner. Det er ingen begrensning på hvor mange tillegg som kan ligge til grunn for forhandlingen. Kriteriene beskrevet i kapittel 2 omkring oppsett av faste tillegg må være oppfylt. NB! For å skille på de tillegg som alltid er faste (dvs. der beløpet som skal utbetales er fast uavhengig av stillingsprosent) og de tillegg som er avhengige av stillingsprosent, benyttes ulik verdi i kolonnen %. Tillegg som er faste skal ha verdien 100 i kolonnen %. Tillegg der beløp styres av stillingsprosent må ha verdien 0,00 i kolonnen %. EVRY AS 2013 Side 18 av 65

19 5.7. Serverprosess SPR05 uttrekk av data fra lønnssystemet Alle opplysninger om ressurs, ansettelse og lønn hentes fra lønnssystemet ved serverprosessen SPR05. Hvor ofte serverprosessen SPR05 skal kjøres avhenger av kundens behov og ønsker for oppdaterte data i lønnsforhandlingsmodulen. Noen kunder kjører denne serverprosessen kun en gang for å ha lønnssituasjonen ved virkningsdato, mens andre kjører denne kontinuerlig (enten manuelt eller ved skedulering) for å kunne forhandle på oppdaterte lønnsdata til enhver tid. For at SPR05 skal kunne kjøres må rapportoppsettet være definert i AGRESSO Smart Client Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. EVRY AS 2013 Side 19 av 65

20 Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Menyt tekst Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR05 # Velg ID Menynr Egne rapporter Ergo.Payroll.SPR05.SPR05 a:ergo.payroll.spr05 Uttrekk av lønnsdata SPR05 Velg overmeny Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter. Parametre: EVRY AS 2013 Side 20 av 65

21 Skedulering av SPR05 Det er mulig å sette opp uttrekksjobben til å gå fast. Dette er dog litt tidkrevende å sette opp da dette må gjøres for hver forhandlingsinformasjon. Først må det lages en egen rapportvariant for hver enkelt forhandlingsreferanse. Dette gjøres ved å åpne opp rapporten under Egne menyer og her legge inn bestillingsparametrene for rapporten og lagre dette som en rapportvariant. For forhandlingspart kan man bruke * i utvalg (tar alle fagforeninger koblet til referansen). Videre må rapporten settes til å gå til faste tider (Systemadministrasjon Rapporter oppsett faste rapporter). Husk å lage oppsett per rapportvariant! Manuell bestilling av SPR05 For å oppdatere endringer registrert i lønnssystemet over til lønnsforhandlingsmodulen ser vi at den enkleste løsningen er å daglig kjøre serverprosessen SPR05. Dette går raskt og er en oppgave som tilfaller administrator av forhandlingsprosessen. Finn den aktuelle forhandlingsreferanse og forhandlingspart. Trykk på funksjonsknappen Kopier som starter SPR05. Oppdaterte lønnsdata for de ressurser som er knyttet til den aktuelle forhandlingspart blir nå hentet ut fra lønnssystemet og tilgjengeliggjort i Lønnsforhandlingsmodulen Serverprosess SPR04 Overføring til lønn Når forhandlingene er avsluttet må serverprosessen SPR04 Overføring til lønn bestilles som oppdatererer resultatet av forhandlingen(e) til lønnssystemet. EVRY AS 2013 Side 21 av 65

22 For at overføringsjobben skal kunne kjøres må rapportoppsettet være definert i AGRESSO Smart Client Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR04 Ergo.Payroll.SPR04.SPR04 a:ergo.payroll.spr04 EVRY AS 2013 Side 22 av 65

23 Meny tekst Overføring til lønn SPR04 # Velg ID Menynr. Velg overmeny Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter Serverprosess SPR06 Generere brev til ansatte Når partene er enige i siste tilbud må serverprosessen SPR06 generere brev til ansatte bestilles. Denne prosessen produserer brev til ansatte med resultatet av forhandlingen basert på forhåndsdefinerte brevmaler Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Feltverdi Modul Egendefinert modul under egne menyer EVRY AS 2013 Side 23 av 65

24 Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Meny tekst Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR06 # Velg ID Menynr. Ergo.Payroll.SPR06.SPR06 a:ergo.payroll.spr06 Generere brev til ansatte - SPR06 Velg overmeny Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter Dokumenttype Dokumenttype må opprettes slik at brev lagres i Agresso dokumentarkiv når brukeren igangsetter serverprosess SPR06 med kryss for oppdatering av dokumentarkivet. EVRY AS 2013 Side 24 av 65

25 Dokumenttype opprettes i skjermbildet Dokumenttype som finnes under Agresso Felles Dokumentarkiv Faste registre. Mappen for er nå tilgjengelig i dokumentarkivet via ressursregisteret EVRY AS 2013 Side 25 av 65

26 5.10. Serverprosess SPR07 Rapporter For å kunne generere rapporter i lønnsforhandlingsprosessen må serverprosess SPR07 Rapporter defineres Egne menyer Serverprosessen defineres i skjermbildet Egne menyer som finnes under Systemadministrasjon Menyer. Følgende felter skal registreres i: Felt Modul Firma ID Egendef. Funk.type Funksjon Argument Overmeny-ID 00 Program Meny tekst Feltverdi Egendefinert modul under egne menyer Aktuell firmakode som rapporten skal fungere for i database. * betyr alle klienter Unik ID for rapporten Kryss av for at dette er en egendefinert rapport Serverprosess SPR07 # Velg ID Menynr. Ergo.Payroll.SPR07.SPR07 a:ergo.payroll.spr07 Rapporter LFM - SPR07 Velg overmeny EVRY AS 2013 Side 26 av 65

27 Egne rapporter Egne rapporter defineres i Egne rapporter som finnes under Systemadministrasjon Rapporter. EVRY AS 2013 Side 27 av 65

28 Parametre: EVRY AS 2013 Side 28 av 65

29 EVRY AS 2013 Side 29 av 65

30 6. Oppsett av faste registre i Self Service Gjelder kun for kunder som ikke har slått på følgende parametre: Kunder som har slått på parametrene og følgelig definert tilgangsstyring i Smart Client, kan se bort i fra det som står beskrevet i kapittel 6.2 og 6.3. Ved nyimplementering/oppgradering bør menypunktene som beskrives her skjules Menypunkt Administrasjon Menypunktet Administrasjon består av flere undermenyer. Det er verdt å merke seg at her ligger det oppsett som må gåes gjennom forhandlingen før kan starte: Kobling mellom bruker og fagforening Kobling mellom bruker og ansvar Brevmaler Lønnsforhandling (dersom kunden ikke ønsker å benytte funksjonalitet for å lage flettefil til tilbudsbrev) 6.2. Kobling mellom bruker og fagforening Ved oppstart av lønnsforhandlingene er det viktig å kartlegge hvem som skal få legge inn krav for hvilke fagforeninger. Administrator oppretter så en knytning mellom bruker og fagforening i skjermbildet Kobling mellom bruker og fagforening. EVRY AS 2013 Side 30 av 65

31 Feltforklaring: Bruker Fagforening Valgt Aktuell brukerid. Alle fagforeninger som er opprettet som begrepsverdier for begrepet FAGFOR med status N (aktiv). Den/de fagforeninger brukeren skal representere. Brukere som innehar rollen leder og/eller lønnsutvalg må også knyttes til aktuelle fagforeninger. Angi aktuell brukerid. Dersom brukerid er ukjent kan felthjelp benyttes. Her kan det legges inn * for å se alle eller deler av brukerid for at systemet automatisk skal vise verdier som er i tråd med angitt brukerid. Dobbeltklikk på den aktuelle brukerid for å lukke felthjelpen. Når brukerid er valgt vil alle tilgjengelige fagforeninger vises i feltet Fagforening. Siste steg før lagring er å knytte fagforening(er) til brukeren ved å markere denne/disse og velge legges over til høyre under feltet Valgt.. Valgte fagforeninger EVRY AS 2013 Side 31 av 65

32 6.3. Kobling mellom bruker og ansvar Det må også kartlegges hvem som skal kunne foreslå ny lønn for hvilke ansvarsområder. Administrator oppretter så en knytning mellom bruker og ansvarsområde i skjermbildet Kobling mellom bruker og ansvar. EVRY AS 2013 Side 32 av 65

33 Feltforklaring: Bruker Ansvarsområde Valgt Aktuell brukerid. Alle ansvarsområder som er opprettet som begrepsverdier for begrepet definert som verdi i systemparameter SPR_REL_ATT_ID_1 med status N (aktiv). Feltverdi vil være beskrivelse for begrepet i nevnte systemparameter. Den/de ansvarsområder brukeren skal representere. Brukere som innehar rollen leder og/eller lønnsutvalg må også knyttes til aktuelle ansvardområder. Benytt samme prosedyre som beskrevet i delkapittel Brevmaler Lønnsforhandling Administrator oppretter maler for brev i skjermbildet Brevmaler Lønnsforhandling. Det kan utarbeides felles maler og/eller avdelingsspesifikke maler. Dette avhenger av kundens oppsett. Feltforklaring: Felt Funksjonsknapper Lagre Funksjonsknapper Slett Seksjon Mal Virksomhet Beskrivelse Lagrer nye maler/endringer på eksisterende maler. Sletter eksisterende maler. Feltet er kun tilgjengelig for Superadministrator. Velg EVRY AS 2013 Side 33 av 65

34 Seksjon Mal Mal Seksjon Mal Beskrivelse Seksjon Topptekst Overskrift Seksjon Topptekst Topptekst Seksjon Detaljer Macroer alle ansvarsområder eller velg ett som malen skal være tilgjengelig for. Obligatorisk felt. Default verdi Opprett ny mal. Ved opprettelse av ny mal, gå til neste felt Beskrivelse. Alternativt hent en eksisterende mal. Obligatorisk felt. Beskrivelse for mal. Eks. Felles mal for alle ansvarsområder. Obligatorisk felt. Overskrift. Eks. Resultat lokale forhandlinger Obligatorisk felt. Topptekst. Eks. Følgende endringer vil bli effektuert for din stiling: Legg til macroer der informasjon fra lønnsforhandlingene skal flettes inn i de genererte brev. En og samme macro kan kun listes opp en gang. Tilgjengelige macroer: Funksjonsknapper Legg til Velg alle macroer eller legg til en og en. Legger til macroer i malen. EVRY AS 2013 Side 34 av 65

35 Funksjonsknapper Slette Tekster Bunntekst Signatur Signatur 1 Signatur Signatur 2 Tilleggstekst tilleggstekst Sletter macroer fra malen (sett en hake ved de som skal slettes). Bunntekst. Eks. Etterbetaling vil bli utbetalt på november lønn Navn og tittel. Navn og tittel. Eks. Brev arkiveres i personalmappe. EVRY AS 2013 Side 35 av 65

36 7. Datakontroll Oppsett av tilganger i Smart Client Gjelder kun for kunder som har slått på følgende parametre: De kunder som har slått på disse parametrene må definere tilgangsstyring kun i Smart Client Datakontroll administrator Kunder som setter systemparameter SPR_DATACONTROL_ADMIN på, skiller mellom superadministrator og administrator. Superadministrator har tilgang til alle ansvarsområder og alle forhandlinger som er opprettet for foretaket/kommunen. Administrator skal kun ha tilgang til de forhandlinger og tilhørende data for sitt ansvarsområde. Begrepet ROLEID (verdi nr. 2 i systemparameter SPR_DATACONTROL_ADMIN) må knyttes til aktuell konteringsdimensjon: Opprett rollene for de ulike administratorene: EVRY AS 2013 Side 36 av 65

37 Rollen (administrator) knyttes til aktuelt ansvarsområde: 7.2. Datakontroll representant for fagforening Representanter for fagforeningen vil kun ha tilgang til sine medlemmer innenfor det ansvarsområde definert for den/de tillitsvalgte. Datakontrollen vil hindre den/de tillitsvalgte fra å få tilgang til alle medlemmer på tvers av hele foretaket/kommunen. Begrep LFMTILLITSVALGT må opprettes slik: Det nyopprettede begrepet knyttes til aktuell konteringsdimensjon som relasjon: Vi knytter så begrepene ROLEID og BRUKER som relasjoner til det nyopprettede begrepet: EVRY AS 2013 Side 37 av 65

38 Dette betyr at det kan gis tilgang til tillitsvalgt enten ved bruk av ROLEID eller ved bruk av BRUKER. Forskjellen er: ROLEID må defineres dersom det er flere tillitsvalgte for en fagforening for et ansvarsområde. Her må brukerne kobles til aktuell rolle. BRUKER benyttes dersom det kun er en tillitsvalgt for en fagforening for et ansvarsområde. I tillegg må det opprettes en begrepsverdi per fagforening per ansvarsområde: Legg merke til at eier (FAGFORS) må defineres til hver begrepsverdi Datakontroll leder Dette oppsettet ivaretar leders tilgang og forutsetter at det er en annen konteringsdimensjon enn VIRKSOMHET (i vårt eksempel) som styrer ledertilganger. Begrepet BRUKER må defineres som relasjon til aktuell konteringsdimensjon: EVRY AS 2013 Side 38 av 65

39 Deretter må konteringsdimensjon som styrer ledertilganger kobles til konteringsdimensjon VIRKSOMHET: I vårt eksempel vil leder kun ha tilgang til ansatte i sin enhet innenfor VIRKSOMHETEN Utvidet tilgang Det kan også gis ledertilgang til personer som ikke er ledere i henhold til organisasjonskartet (for eksempel personer med delegert myndighet). Opprett følgende begrep: Knytt nyopprettet begrep som en relasjon til konteringsdimensjon som styrer ledertilgang: Eksempel: EVRY AS 2013 Side 39 av 65

40 I henhold til vårt eksempel er bruker TESTLEADER1 leder for ORGTILH innenfor VIRKSOMHET 54. I tillegg er ressurs gitt utvidet tilgang til samme enhet på grunn av begrepet LFMLEDER Datakontroll lønnsutvalg Dette oppsettet ivaretar lønnsutvalgets tilgang. Opprett følgende begrep som også knyttes som relasjon til aktuell konteringsdimensjon : Det opprettes begrepsverdier per lønnsutvalg per ansvarsområde: Begrepet ROLEID må også defineres som en relasjon til det nyopprettede begrepet: Eksempel: Her vil brukeren som er knyttet til ROLEID LONNSUTV54 kun ha tilgang til ansatte innenfor virksomhet 54. EVRY AS 2013 Side 40 av 65

41 EVRY AS 2013 Side 41 av 65

42 Vedlegg I Finne lønnsavtaler som ikke har frekvens = 12 Erstatt client med korrekt klientkode. MS SQL query SELECT apragrheader.resource_id, apragrheader.post_id, apragrheader.frequency, apragrheader.user_id FROM apragrheader, apragrdetail WHERE (isnumeric(apragrdetail.frequency)=0 OR apragrdetail.frequency =' ') AND apragrheader.frequency = apragrdetail.frequency AND apragrheader.client ='XX' ORACLE Query SELECT apragrheader.resource_id, apragrheader.post_id, apragrheader.frequency, apragrheader.user_id FROM apragrheader, apragrdetail WHERE (NOT regexp_like(apragrdetail.frequency,'[[:digit:]]') OR apragrdetail.frequency =' ') AND apragrheader.frequency = apragrdetail.frequency AND apragrheader.client ='XX' EVRY AS 2013 Side 42 av 65

43 Vedlegg II Duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet For å avdekke om det foreligger duplikate relasjoner på fagforeningstilhørighet i samme tidsintervall kjøres følgende spørring: Oracle-syntax: /*Get resources with multiple Unions in Agresso*/ SELECT rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref, Count(rv.rel_value) AS party_count FROM aprresourcepost rp, ahsrelvalue rv WHERE rp.status = 'N' AND rp.client = rv.client and rv.status ='N' AND rv.resource_id = rp.resource_id AND CAST('10-May-2012' AS DATE) <= rp.date_to --NegDate or date on Which resources need to be checked AND SYSDATE between rv.date_from AND rv.date_to -- Check for current Union of the resources AND rp.client = 'XX' --Client to check in AND rv.rel_attr_id = 'NF' -- Value for paramter SPR_PARTY_ATT_ID GROUP BY rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref having Count(rv.rel_value) > 1; MsSQL-syntax: /*Get resources with multiple Unions in Agresso*/ SELECT rp.resource_id, rp.post_id, rp.sequence_ref, Count(rv.rel_value) AS party_count FROM aprresourcepost rp, ahsrelvalue rv WHERE rp.status = 'N' AND rp.client = rv.client and rv.status ='N' AND rv.resource_id = rp.resource_id AND CAST(' ' AS DATETIME ) <= rp.date_to -- NegDate or date on Which resources need to be checked AND GetDate() between rv.date_from AND rv.date_to -- Check for current Union of the resources AND rp.client = 'XX' -- Client to check in EVRY AS 2013 Side 43 av 65

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG FAGFORENING... 6 2.3. VELG

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 4 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 5 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 2.1. VELG FORHANDLING... 6 2.2. VELG FAGFORENING... 7 2.3.

Detaljer

Tips og Triks Lønn og HR

Tips og Triks Lønn og HR Tips og Triks Lønn og HR June Catrine H. Torp Agenda Ressurs- og grupperelasjoner Oversikt over hvilke ressurser som har en type relasjon. Kan hente frem alle relasjoner på en ressurs. Masseoppdatering

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14. 3.1.1. Uten treff...

INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14. 3.1.1. Uten treff... Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 2.1. HISTORISKE STILLINGER... 11 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14 3.1. MATCHING AV DATA... 15

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web

Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web Fornebu 31/03-2014 Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web Joar Hove Leder for konsulentavdelingen i Bergen. Tidligere fagansvarlig for Ressursforvaltning på web. «Effektive HR-prosesser

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning

Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning Produktkode SECBLOB Dokumentversjon 1.2 2. januar 2014 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Ny SPKrapportering. Morten Erlandsen Unit4. In business for people.

Ny SPKrapportering. Morten Erlandsen Unit4. In business for people. Ny SPKrapportering Morten Erlandsen Unit4 Agenda Bakgrunnsinformasjon Praktisk om ny SPK-løsning Gjennomgang av løsningen Oppsett Oppstart av ny løsning Bestilling og oppfølging av SPK-rapport Bestilling

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso Consulting West Erfaring som Seniorkonsulent

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 Kontrollpanel lønn EFFEKTIV LØNNSPROSESS #EVRYFØRST Kontrollpanel lønn AGENDA Kort om meg Hva er kontrollpanel lønn Hvilke opplysninger vises? Stor

Detaljer

Datakontrollroller: se siste punkt i denne oversikten.

Datakontrollroller: se siste punkt i denne oversikten. Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Generelt om rollestrukturen Agresso er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Smart Client (tykk klient) og Self Service (web). Samme bruker kan

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

OTP Bransjenormen. Unit4 AS Unit4 AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge

OTP Bransjenormen. Unit4 AS Unit4 AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge OTP Bransjenormen Brukerveiledning HN24 OTP Bransjenormen 22. desember 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i dette dokumentet endres uten

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul

Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul FØRST - hvem er vi? Jostein Hole Konsulent,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014. P7 - Browser for HR

Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014. P7 - Browser for HR Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014 P7 - Browser for HR Agenda Lær mer om ny funksjonalitet Browser-maler Avansert oppsett Gode tips og kjøreregler for å hente ut styringsinformasjon Browser

Detaljer

Innrapportering av medlemsdata til Statens Pensjonskasse

Innrapportering av medlemsdata til Statens Pensjonskasse Innrapportering av medlemsdata til Statens Pensjonskasse Brukerveiledning HN59 Rapportering til Statens Pensjonskasse (SPK) 30. juni 2017 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Slik bruker du DFØs systemer. Kundeforum 2012

Slik bruker du DFØs systemer. Kundeforum 2012 Slik bruker du DFØs systemer Kundeforum 2012 Agenda DFØs systemer benyttes på ulike tjenesteleveranser, og bidrar til kvalitet i regnskapet Viktige kontroller i avstemmingsmappen Økonomioppfølging via

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Status på et blikk. Geir Myhre Product Manager

Status på et blikk. Geir Myhre Product Manager 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Status på et blikk Geir Myhre Product Manager Agenda Grunnleggende om «Informasjonsstyring»

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Tilgang til relevant informasjon - tilpass hvem som får tilgang til hva

Tilgang til relevant informasjon - tilpass hvem som får tilgang til hva AB-1 Tilgang til relevant informasjon - tilpass hvem som får tilgang til hva Janne Nås og Bente Flåte Holth, Maksit AS Fra Datatilsynet - Infosikkerhet Elektroniske registre må lagres på såkalte sikre

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net.

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 3 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET... 4 2.1.

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

LØNNS- OG TREKKARTER...

LØNNS- OG TREKKARTER... Innholddsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. RESSURSREGISTER... 2 1.1 REGISTRERING... 4 1.2 RESSURS... 5 1.3 ADRESSE... 9 1.4 SKILLEKORT ADRESSE... 9 1.5 SKILLEKORT TELEFON... 10 1.6 SKILLEKORT E-POST...

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Bodil H. Albert Tema Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Hva betyr det for deg og hvordan kan kostnadstypene brukes mer aktivt? Begreper Kostnadstyper hva er

Detaljer

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS Tips og triks for regnskapsbrukeren Gry Barø, IT NOR AS Agenda Automatisering av prosesser og feilvarslinger Remittering- Kreditnota Flere macroer på samme rapport. Rapportvarianter, opprette og slette

Detaljer

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse.

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse. Web-basert Alønn innrapportering Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09 fikse net as www.fikse.net Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Dette dokumentet...

Detaljer

Utnytt browsermulighetene i Unit4 Lønn og Personal Kenneth Torstveit Sjefskonsulent EVRY

Utnytt browsermulighetene i Unit4 Lønn og Personal Kenneth Torstveit Sjefskonsulent EVRY 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Utnytt browsermulighetene i Unit4 Lønn og Personal Kenneth Torstveit Sjefskonsulent EVRY

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 2.1 Spørring på Browser-mal... 5 2.1.1 Hendelse... 6 2.1.2 Inndata... 6 2.1.3 Utdata... 8 2.1.4 Tidsplan... 10

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer