Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN REGISTRERING AV FRAVÆR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING FORUTSETNINGER PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN REGISTRERING AV FRAVÆR FRAVÆRSREGISTRERING FRAVÆRSREGISTRERING OG REFUSJONSREGISTRERING, ENDRING OG OPPDATERING KORRIGERING AV FRAVÆR OPPRETTE EN PERSONLIG ARBEIDSPLAN DAGTYPEVARIANT DAGTYPEREGISTER HELLIGDAGER/FRIDAGER OPPRETTE EN ARBEIDSPLAN REDIGERING AV ARBEIDSPLANER OPPRETT PERSONLIG ARBEIDSPLAN FRAVÆRSREGISTRERING MED OVERSTYRING AV ARBEIDSPLAN FRAVÆRSKODER GRENSEKONTROLLER GRENSEKONTROLL PÅ FRAVÆR (PS15) OVERFØRING LØNN Reversere et fravær som er overført til lønn SPØRRINGER OG RAPPORTER PSN12 FRAVÆRSSTATISTIKK TIL SSB OG NAV ANNET OPPSETT - SYSTEMPARAMETRE EVRY 2013 Side 1

2 8.1 PS32_SHOW_PREVIOUS (HS) HS_CALENDAR_VAR (HS) HS_MAN_WORKSCH (HS) EVRY 2013 Side 2

3 1. Innledning Formål med kurset er å kunne utnytte funksjonaliteten i fraværsmodulen, og kjenne til mulighetene for overføring av fravær til lønn. Etter endt kurs skal kursdeltakeren være i stand til å definere nye fraværskoder, ta ut fraværsstatistikker, koble fraværstyper mot lønnarter, registrere og korrigere fravær. 1.1 Forutsetninger Kurset er beregnet for sluttbrukere som har ansvar for fraværshåndtering og rapportering. Deltakerne må ha forkunnskaper og erfaring i bruk av Agresso som tilsvarer kursene Grunnkurs lønn og personal og Felles funksjon og begreper, samt kjenne til regelverket omkring fraværsregistrering. EVRY 2013 Side 3

4 2. Prosessene fravær, kalender og arbeidsplan Fraværsregistrering i Agresso har i all hovedsak tre formål: 1. Rapportering/fraværsstatistikker. 2. Danne grunnlag for refusjon. 3. Danne grunnlag for transaksjoner i lønn. Fravær griper derfor inn i både personal, lønn og økonomi. Sammenhengen mellom kalender og fravær kan illustreres på følgende måte for ressurser/ansettelser som følger ordinær arbeidstid. Fridagsplan Høytidsdager/formelle fridager (1. mai, 17. mai osv.) Arbeidsplan Eks. Arbeidsplan 37,5 skal arbeide full tid alle dager altså 7,5 t/dag man-fred. Ansettelser med slik arbeidstid kobles mot arbeidsplanen Personlig arbeidsplan med oversikt over antall timer arbeid pr dag i perioden. Kalenderen beregner 7,5 t. man-fre med fradrag av evt. hellig-/høytidsdager. Fraværsregistrering for en periode: sjekker kalenderen for den aktuelle ressursen og beregner deretter reelle fraværsdager/timer. For å få beregnet korrekt antall dager og timer ved registrering av fravær, der all turnus og deltidsarbeid blir tatt hensyn til, må systemet inneholde reelle arbeidsplaner pr. ansettelse. Erfaringsmessig ser vi at dette er mye arbeid å holde à jour. Detaljinformasjonen om den reelle arbeidsplanen til en ressurs vil uansett ligge i de ulike turnussystemene, og det er ute hos sluttbrukeren på tjenestestedet at dette er nødvendig informasjon. Agresso skal som nevnt EVRY 2013 Side 4

5 over hovedsaklig bruke fraværet til rapportering og grunnlag for refusjon. I disse tilfellene er det regelverket fra NAV og SSB som er det viktige. NAV benytter 260 dagers år uten bevegelige helligdager, mens SSB i all hovedsak forholder seg til vanlig 37,5 timers uke. Derfor anbefaler vi på det sterkeste å bruke forenklede arbeidsplaner i Agresso, noe som letter vedlikeholdet. De aller fleste av våre kunder benytter i dag to arbeidsplaner på henholdsvis 35,5 og 37,5 timers uker. Det fører til et marginalt tap av detaljinformasjon om fravær men mye lettere vedlikehold. Vi har også kunder som i tillegg bruker andre planer som f.eks 40 timers uker. Som en kuriositet kan vi nevne at Helse Vest kun benytter en arbeidsplan for alle ansatte. Uavhengig av hvilken turnus de går i. Videre i denne dokumentasjonen forholder vi oss til to arbeidsplaner 37,5 som er beregnet på ansettelser på dagtid 35,5 som er beregnet på ansettelser med turnus. Dette vil dermed føre til en snittberegning i forhold til den ansattes stillingsprosent når vi rapporterer både internt og eksternt. I utgangspunktet kan man kalle Arbeidsplaner og Fridagsplaner hva man vil, men det anbefales sterkt å benytte samme benevnelse som dokumentasjonen da videre rutiner er bygget med disse verdier. Menyvalgene for alt som har med fravær å gjøre ligger under Personalsystemet. Oppsettet av arbeidsplaner finnes også under Fellesoppsett, men vi forholder oss her til det som ligger under Personalsystemet. EVRY 2013 Side 5

6 3. Arbeidsplan Før man kan generere en personlig arbeidsplan for en ressurs, må ressursen være koblet til en arbeidsplan. Dette gjøres ved å legge inn arbeidsplan i skillekortet Ansettelse i ressursregisteret, som vist under. Legg merke til at Arbeidsplan kun er knyttet til Ansettelsen, og ikke til Ressursen Menypunkt: Personalsystem Ressursregister Ressurser Etter at ønsket arbeidsplan er valgt må man lagre (F12). Avhengig av oppsettet kan man da få et spørsmål om man vil generere opp arbeidsplan for stillingen. Denne dialogen vil være mer eller mindre ferdigutfylt. Det er også mulig å la dette gå helautomatisk slik at man ikke trenger å forholde seg til dette spørsmålet. Denne funksjonaliteten styres av et systemparameter som heter HS_CALENDAR_VAR. De ulike innstillingene her vil bli beskrevet under Systemparametre til slutt i denne dokumentasjonen. Registreres fravær uten å knytte dette til en ansettelse, eller ansettelsen ikke har arbeidsplan, vil man få varsel om manglende arbeidsplan i fraværsregistreringsbildet. Spørring på den genererte kalenderen gjøres i skjermbildet i Detaljer personlig arbeidsplan under Fravær/Personlig arbeidsplan. Her vises den komplette arbeidsplanen til den aktuelle ressursen. En rad per stilling per dag. TIPS: Det kan være lurt å vise stilling i denne spørringen. Velg oppsett, trykk F7 og huk av for stilling. Menypunkt: Personlig arbeidsplan Detaljer personlig arbeidsplan EVRY 2013 Side 6

7 EVRY 2013 Side 7

8 4. Registrering av fravær 4.1 Fraværsregistrering Menypunkt: Fravær Fraværsregistrering Det første vi må gjøre før vi begynner å registrere fravær er å tilpasse registreringsbildet. For alle virksomheter som bruker ansettelsesskillekortet i ressursregisteret må stilling være synlig i registreringsbildet. Dette gjelder de alle fleste virksomheterr. For å endre på oppsettet i skjermbildet, velg Fil Opsjoner skjermbildet. EVRY 2013 Side 8

9 I dette skjermbildet styrer vi hvordan registreringsbildet skal se ut. Vi kan velge om registreringen skal gjøres på ressursnummer eller fødselsnummer, og hvordan fraværskodene skal vises. Kryss i kolonnen Vis, betyr at feltet skal vises i øvre del av skjermbildet. Kryss i kolonnen Stopp, betyr at markøren vil stoppe i dette feltet når vi bruker tabulatortasten. Kryss i kolonnen Vis Detaljer betyr at feltet skal vises i tabellfeltet, (nederste del av skjermbildet). Legg merke til at Stilling må være krysset, slik at vi kan velge hvilken stilling vi skal føre fraværet på. OK: Bildet lukkes og fraværsregistreringsbildet viser de feltene som ble oppgitt i oppsettet, men dette er ikke lagret. Dette medfører at neste gang vil bildet åpne seg på samme måte som sist. Avbryt: Lukker bildet uten å endre registreringsbildet. Lagre: Bildet blir lagret og åpnes på samme måte neste gang. Beskrivelsen kan velges fritt av brukeren. Slette: Åpner en liste hvor en kan slette tidligere oppsett. På denne måten kan hver enkelt opprette flere skjermbilder. Disse vil legge seg i menyen under punktet Fraværsregistrering. EVRY 2013 Side 9

10 Det er mulig å registrere både planlagt fravær og faktisk fravær ved å velge Fraværsregistrering. Fraværet registreres med en fraværskode og stilling. Deretter oppgis dato for start og slutt for fraværet. Klokkeslett hentes fra arbeidsplanen. Stillingsfeltet vil vise Alle stillinger for personer med flere stillinger. Det er da ikke nødvendig å velge stilling med mindre fraværet kun gjelder for en spesifikk stilling. Timelønnede stillinger med 0% i stillingsprosent vil uansett ikke få generert noen timer for fraværet. Dermed vil alle rapporter bli riktige. Selv om det i de aller fleste tilfeller ikke er aktuelt med timer, er det ikke mulig å fjerne dette feltet. Feltet kan hoppes over. Når ansettelsen for ressursen er koblet til en arbeidsplan, vil antall dager og timer ressursen skulle vært på arbeid bli lagt opp under timer. Hvis man prøver å registrere fravær for et tidsrom hvor ressursen ikke har en personlig arbeidsplan vil man få følgende feilmelding: Da må man sjekke at datoene er riktige og at stillingen er gyldig. Man sjekker den detaljerte arbeidsplanen for ressursen og genererer eventuelt ny arbeidsplan (HS04) for det aktuelle tidsrommet. Når en legger inn et fødselsnummer eller ressursnummer og tabulerer ut av feltet, vil systemet hente opp tidligere registrerte fravær på den aktuelle ressursen. Disse sorteres på stilling og EVRY 2013 Side 10

11 dato. Derfor kan det være lurt å krysse av for å vise stilling i oppsettet. Se beskrivelse av PS32_SHOW_PREVIOUS under Systemparametre. Hvis man endrer fraværsprosenten vil man få opp følgende bilde: Her velger vi i de aller fleste tilfellene automatisk. Da justeres prosenten på alle dager som er med i fraværet automatisk. Ved å velge Manuell får man opp et eget skjermbilde hvor vi kan justere prosenten ulikt for de ulike dagene. Her må vi inn og endre fraværsprosenten for hver dag. Hvis vi velger alle radene og trykker på Ny prosent slipper vi å gjøre det manuelt. Gå ut av bildet ved å velge Behold (F11). Hvis vi velger Ingen endring vil fraværsdetaljene ikke bli justert med den prosenten som er oppgitt i registreringsbildet, og dermed vil rapporteringen bli feil. 4.2 Fraværsregistrering og refusjonsregistrering, endring og oppdatering Refusjonsbehandlede fraværslinjer vil være grået ut i registreringsbildet. Det betyr at det ikke er mulig å endre på fraværet så lenge det er refusjonskrav knyttet til den spesifikke EVRY 2013 Side 11

12 fraværslinjen. Dermed blir det naturlig å føre fortsettende fravær på nye fraværslinjer. Når fraværet ikke er refusjonsbehandlet er det ingenting i veien for å hente opp gamle linjer og endre på disse. Periodisering av refusjonskravene gjøres uansett i refusjonsmodulen og trenger ikke å hensyntas her. Dersom en egenmelding er registrert med egen fraværskode, og sykefraværet forlenges utover egenmeldingsperioden, skal ikke fraværskoden endres. Forlengelsen registreres da med ny fraværskode og med ny fra dato. Foreldrepermisjoner registreres på egne koder. Det må dermed finnes egne koder både for 80% og 100% permisjon. For ressurser som skal ha permisjon med 80% lønn føres fraværet da på kode Foreldrepermisjon 80% men fraværsprosenten endres ikke! Det er lønnen som skal justeres til 80% - Ressursen er 100% fraværende. Refusjonsmodulen håndterer justeringen av krav til NAV. Lønnsavdelingen må ha rutiner for hvordan lønnen skal justeres. 4.3 Korrigering av fravær Fravær for en ressurs kan endres ved å angi ressursnr (eller fødselsnr) og tabulere ut av feltet. Da hentes tidligere registrert fravær for ressursen inn i tabellen. Felt som er hvite i tabellen kan endres direkte og lagres med F12. Felt som er grå, eksempelvis fraværskode, kan endres ved å merke og løfte opp linjen i registreringslinjen ved shift + F11 eller Endre rad fra verktøylinjen. Sletting av rader gjøres ved å merke linjen i tabellen og velg Rediger, Slett rad fra verktøylinjen. Lagre, F12. EVRY 2013 Side 12

13 Ønsker man å få frem andre detaljer om fraværet, kan noen felter legges til ved å velge Endre post. Søkekriterier kan angis på grå linje og søket foretas med F7. Hvis det er behov for flere søkekriterier Velg oppsett og F7 EVRY 2013 Side 13

14 Fravær som skal korrigeres må merkes og hentes inn i fraværsregistreringsbildet før det kan endres. Marker flere linjer og velg Merke slik at linjen blir markert med kryss i kolonne B. F11 eller valget Behold fra Verktøylinjen. Da tas transaksjonene med tilbake til Fraværsregistreringsbildet for korrigering. Feltforklaring - Registreringsbildet Felt Ressnr Beskrivelse Ressursnummer på person som har fravær. Ressursen må være opprettet i skjermbildet Person/Ansatt. Frav.kode Gyldig fraværskode definert i skjermbildet Fraværskoder. EVRY 2013 Side 14

15 Stilling Dato fra Fra kl Dato til Til kl % Dager Timer Fravær må registreres på stilling. Slik som rutinen er i dag må fraværet registreres pr. ansettelse. Dette gjelder ansettelser med stillings % vedkommende er fraværende i. Dette er uten unntak, for alt som skal være med i et refusjonskrav. Unntak kan være eks. ferie, der man registrerer dette uten stilling. Dette vil bla. medføre at det ikke blir beregnet dager, og må rettes manuelt. Videre vil rapporten om mulig dagsverk bli mangelfull. Dato da fraværet startet. Klokkeslett fraværet startet. Forslag er det klokkeslett ressursen skulle ha startet den aktuelle arbeidsdagen. Dato da fraværet sluttet. Klokkeslett fraværet sluttet. Forslag er det klokkeslett ressursen skulle ha sluttet den aktuelle arbeidsdagen. Fraværsprosent. Forslaget er 100 %, dvs. at de ansatte var borte hele dagen. Ved 50 % sykemelding registreres 50 her Antall arbeidsdager for ressursen i det gitte datointervallet. Arbeidsdagen regnes ut fra ressursens kalender. Dette kan overstyres. Antall arbeidstimer for ressursen i det angitte fraværstidsrommet. Timene regnes ut fra ressursens kalender. Hvis et annet timetall enn forslaget skal benyttes, kan det skrives over med riktig antall timer. Hvis ressursen ikke har en arbeidsplan (dvs ingen kalender) må det beregnes og angis antall timer. S Status. Gyldige statuskoder er: Status N P Beskrivelse Faktisk fravær (klar for overføring til AGRESSO Lønnssystem). Planlagt fravær (parkert for overføring til AGRESSO Lønnssystem). Øvrige koder som benyttes etter registering. Status R T Beskrivelse Fraværet skal reverseres. Fraværet er overført til AGRESSO Lønnssystem. EVRY 2013 Side 15

16 D U Fravær som delvis er blitt overført til AGRESSO Lønnssystem. Det reverserte fraværet er allerede blitt overført til AGRESSO Lønnssystem. EVRY 2013 Side 16

17 5. Opprette en personlig arbeidsplan Kalenderen er fundament for fraværsstatistikk og refusjon. En arbeidsplan består av dagtyper og en kobling mot en fridagsplan. Det vil normalt ikke være behov for å gjøre endringer i arbeidsplanoppsettet etter at det er på plass. 5.1 Dagtypevariant Dagtypevariant N må defineres, denne finnes igjen i systemoppsett som parameter DAYTYPE_VAR 5.2 Dagtyperegister Her registreres inn de dagtypene som skal benyttes, og om disse er normaltid, eller ikke normaltid, standard fra Agresso vil være: Begrepsverdi Beskrivelse Ikke normaltid, dvs fri Normaltid, dvs 37,5 timer uke Normaltid, dvs 35,5 timer uke Normaltid ikke betalt lunsj, dvs og Timer vil bli beregnet utfra de intervallene som er lagt inn! MERK: Det er de intervallene som har kryss i kolonnen Norm. som danner grunnlaget for arbeidsplanen. Hvis ingen dager har tidsintervaller med kryss i normaltid, så blir det ikke generert arbeidsplaner. EVRY 2013 Side 17

18 5.3 Helligdager/fridager Menypunkt: Personlig arbeidsplan Helligdager/fridager Fridagsplaner skal vise hvilke dager personen ikke er på jobb, eller bare deler av dagen. Denne må vedlikeholdes av virksomhetenn slik at den alltid er oppdatert minst 12 måneder frem i tid. Fridagsplan STD (standard) inneholder alle bevegelige helligdager i året (røde dager). Denne benyttes for fraværsstatistikker. Registreres et fravær (eks. fødselsperm) fra 1.okt 2010 til 31.mars 2011 og fridagsplanene og kalender ikke går lenger enn til får man ikke fram antall dager i registreringen, fraværsstatistikken blir feil, og man får heller ikke korrekt antall refusjonsdager. For å registrere i skjermbildet, fyll ut feltene og velg kommandoen Lagre (F12). Obs: For at endringer i fridagsplanen skal ha effekt, må man generere kalendere på nytt., som er basert på den nye fridagsplanen. Felt Fridagsreg. Dato Dagtype Beskrivelse Kode (alfanummerisk inntil 8 tegn) som identifiserer en fridagsplan. Dager med fri eller redusert arbeidstid, for eksempel 17 Mai. Den gamle dagtypen. Dagtypen bestemmer hvilken lønnartskode som skal brukes for timeintervallet, og defineres i vinduet Dagtyperegister. EVRY 2013 Side 18

19 Dette feltet er valgfritt. Dagtype (T) Ny dagtype Ny dagtype (T) Tekst som beskriver dagtypen. Den nye dagtypen som skal brukes. Obligatorisk felt. Tekst som beskriver den nye dagtypen. Oppdatering og sletting. For å legge til nye rader; velg Ny Rad i Verktøymenyen (Alt+F2). Etter registrering må man Lagre (F12). Om man skal slette en rad, så stiller man markøren i raden og velger Slett rad i Redigeringsmenyen. Dersom man ønsker å slette flere rader som ligger etter hverandre, så bruk Shift-knappen (standard Windows) ved markering. Obs: For at endringer i fridagsplanen skal ha effekt, må man generere kalendere som er basert på den nye fridagsplanen. Det gjøres i Ansettelse skillekortet i Ansattbildet (se Personlig arbeidsplan ). Senere i dokumentasjonen skal vi koble sammen fridagsplanene og arbeidsplanene. 5.4 Opprette en arbeidsplan Arbeidsplanen danner grunnlaget for ressursenes kalender. I utgangspunktet er det mulig å legge opp planer på mer enn en uke men vårt oppsett tar utgangspunkt i at alle uker er like. NB! Kryss for Deltid % vil gjøre at arbeidsplanen blir generert opp med stillingens prosent, eks. vil en 50% stilling da få 3,75 timers dager. Anbefales at kryss for Deltid % er av, og at rapporter da tar hensyn til stillingsprosenten istedenfor. Det er viktig at ukedagene som legges inn i arbeidsplanen samsvarer med sorteringen som er gjort i Systemoppsett ukedager under Personlig arbeidsplan. For eksempel hvis uken starter på søndag og søndag er første dag som legges inn i arbeidsplanen, må søndag være sortert EVRY 2013 Side 19

20 med 1 i Systemoppsett ukedager. Under vises Systemoppsettet for arbeidsplanen som brukes i dette dokumentet. 5.5 Redigering av arbeidsplaner Angi navnet på arbeidsplanen i feltet Arbeidsplan. En melding vises dersom arbeidsplanen ikke eksisterer. Angi en beskrivelse av arbeidsplanen og definer status. Velg feltet Deltid % dersom deltidsprosenten som er angitt i vinduet Ressurs skal gjelde for arbeidsplanen når HS04 Opprett personlig arbeidsplan kjøres. Definer funksjonen ressursen skal fylle for hver dagtype, og angi antall dager denne funksjonen skal benyttes. Velg Lagre (F12) når man er ferdig. For å vise eller endre en eksisterende arbeidsplan, velg arbeidsplanen fra feltet Arbeidsplan, og flytt ut av feltet med Tab-tasten. Velg Finn (F7) for å vise arbeidsplandetaljene. Foreta eventuelle endringer ved å modifisere rader eller legge til nye rader etter behov. Velg Lagre (F12) i Datamenyen. Før man kan generere en personlig arbeidsplan for en ressurs, må ressursen være koblet til en arbeidsplan. Dette ble vist tidligere i denne dokumentasjonen under kapittel 3. Feltforklaring Felt Arbeidsplan Beskrivelse Alfanumerisk kode (8 tegn) for å navngi/identifisere en arbeids- EVRY 2013 Side 20

21 /skiftplan. Du kan bruke kombinasjonsfeltet for å se hvilke arbeidsplaner som er tilgjengelige. Status Arbeidsplanens status. Kan være: Aktiv Sperret Parkert Deltids % Uke Dag Dagtype Dagtype (T) Angir om deltidsprosenten definert i vinduet Ressurser gjelder for arbeidsplanen når Opprett personlig arbeidsplan (HS04) kjøres. Ukenummeret som planen gjelder for Ukedagen i planen Dagtypen bestemmer hvilken lønnartkode som brukes for et gitt tidsintervall. Denne kan for eksempel variere for vanlige arbeidsdager, ferier, helger osv. Dagtyper er definert i vinduet Dagtyperegister. Tekst som beskriver dagtypen 5.6 Opprett personlig arbeidsplan Når alt oppsettet er på plass og de ulike stillingene er koblet mot sine arbeidsplaner, kan vi generere personlige arbeidsplaner for ressursene. Dette gjøres av en egen serverprosess som heter HS04. Hvis parameteret for automatisk oppretting av arbeidsplan ved stillingsendringer er aktivert blir denne jobben startet automatisk hver gang en endring foretas. Uansett er det i flere tilfeller nødvendig å kjøre jobben manuelt. Dette kan for eksempel være ved årsslutt hvor alle ressurser skal få kalender generert enda ett år frem i tid. EVRY 2013 Side 21

22 Det anbefales at det settes opp en rapportvariant slik at det eneste man trenger å oppgi er ressursnummer. Datofeltene kan angis med makroer slik at disse oppdaterer seg selv. Ellers EVRY 2013 Side 22

23 ser vi at jobben kan kjøres for alle ressurser som er knyttet til den relasjonen vi oppgir i parameter 11, eller for alle som innehar en spesiell stilling osv. Feltforklaring Felt Relasjon Relasjonsverdi Beskrivelse Relasjon som ressursen må være koblet til. For eksempel ARBSTED Verdi for relasjonen, som bestemmer hvem jobben kjøres for. F.eks: 1000 Da vil jobben kjøres for alle ressurser som er knyttet til arbeidssted Ressurstype Stilling Ressursfelt Ressurs Arbeidsplan Helligdager/Fridager Dato fra / Dato til Tillat oppdateringer Hvilke ressurstyper jobben skal kjøres for. For eksempel Fast ansatt, eller Nyansatt Hvilke stillinger jobben skal kjøres for Hvilket felt som identifiserer en ressurs. For eksempel Ressnr eller Fødselsnummer. Et ressursnummer, eller fødselsnummer for å identifisere ressursen. Kan også kjøres med * hvis en vil dele opp. F.eks, 50* eller 51* Hvilken arbeidsplan som skal benyttes Hvilken fridagsplan som benyttes Datointervallet den personlige arbeidsplanen skal genereres for Bestemmer om det skal gå an å gjøre manuelle endringer i den personlige arbeidsplanen. 5.7 Fraværsregistrering med overstyring av arbeidsplan Det er mulig å sette opp parametere slik at arbeidsplanen kan overstyres ved registrering av fravær. Hvis dette er satt opp vil Rediger Arbeidsplan bli aktivert etter at dato til er EVRY 2013 Side 23

24 registrert. Velg denne for å få mulighet til å overstyre fraværet. I skjermbildet som da kommer opp vil det ligge en rad pr. dag i fraværet. Dagtypene kan da endres til ønsket dagtype for å få beregnet fraværsdager. Det er også mulig å endre klokkeslett, men det anbefales ikke. Da vil det bli generert opp nye dagtyper for hvert klokkeslett som legges inn, og det blir fort uoversiktlig. Når det gjelder virkningen av dette på fraværsstatistikken så vil en endring av en lørdag som var FRI til for eksempel dagtype gi ett ekstra dagsverk i mulige dagsverk. Vi anbefaler egentlig ikke at denne metoden benyttes i det hele tatt fordi NAV godtar fraværsrapportering på 5-dagers uke. Dermed skaper dette bare merarbeid. Dette kan illustreres godt ved å ta ut fraværsstatistikker som viser resultatet før og etter overstyring av arbeidsplanen. EVRY 2013 Side 24

25 5.8 Fraværskoder I skjermbildet Fraværskoder under Personalsystem/Fravær registrerer og vedlikeholder man fraværskodene. Fraværskodene brukes for registrering av fravær pr. ansettelse. I kommunale og statlige virksomheter er det vanlig at fraværskodene er nummeriske. Fraværskodene bør bygges opp systematisk av hensyn til spørrefunksjonaliteten i AGRESSO. Felt Nivå Kode Årsakskode Mellomdager Dato fra Dato til Status Beskrivelse Avgjør om koden er en fraværskode eller en relasjon på en fraværskode. Begrepsverdi for begrepet som er angitt i feltet Nivå fraværskode eller relasjon på fraværskode Avgjør om en Årsakskode skal vises i vinduet fraværsregistrering (PS32), og gjør det mulig å angi en årsakskode for fraværskoden. Begrep må være opprettet først Angir antall dager som kan gå mellom fravær før de blir behandlet som separate fravær. NB! Parameter ABS_DAYS_BETWEEN skal være AV! Ellers vil dette feltet være grått. Datoen fraværskoden gjelder fra Datoen da fraværskoden ikke lenger gjelder Statuskode. Mulige verdier er: Aktiv Fraværskoden er aktiv. EVRY 2013 Side 25

26 Sperret Fraværskoden er sperret. Parkert Fraværskoden er parkert. Kriterier Enhet Verdi Stopp Angir datokriterier for fraværskoden, basert på datoene for ressursen. Det kan for eksempel hende at en bestemt fraværskode ikke er tilgjengelig før ressursen vært ansatt i bedriften i en viss tid. Enheten for fraværskriteriene Verdien for fraværskriteriene Når denne er aktivert, vil fraværsregistrering kun være mulig hvis verdiene som er angitt i feltet Kriterier, er oppfylt. Dette kan for eksempel forhindre at en viss type fravær blir skrevet inn for en ressurs som ikke har rett til det. Stilling Angir om feltet Stilling vises for ressursen i vinduet Fraværsregistrering (PS32), slik at du kan registrere fraværet for stillingen. Merk at feltet Stilling kun vises hvis en stilling er definert for ressursen. Standarddetaljer Angir om transaksjoner med forskjellie fraværsprosenter aggregeres separat under overføring til lønn. Innstillingene er: Hvis valgt, aggregeres transaksjoner med forskjellie fraværsprosenter separat under overføring til lønn. Hvis tomt, aggregeres ikke transaksjoner med forskjellie fraværsprosenter separat under overføring til lønn Aggreger Import timelister Flagg som gir serverprosessen Oppdater fraværsregister (PS14) beskjed om den skal behandle fraværet som ett enkelt fravær eller som del av et sammenhengende fravær. Angir om fraværstransaksjoner kan importeres fra Fravær til TPF. Denne parameteren brukes i Time/Prosjekt/Fakturering, for å avgjøre om fravær skal importeres automatisk til Personlig timeregistrering (TTS025) og Gruppevis timeregistrering (TTS054). Denne parameteren brukes også i Mønstring og avgjør hvordan fraværet skal behandles i serverprosessen TR02 Generering av timetransaksjoner. Innstillingene er: EVRY 2013 Side 26

27 Importer fraværstransaksjoner fra Fravær til TPF. Ikke importer fraværstransaksjoner fra Fravær til TPF. Ressursplanlegging Self service Rapport Dim 1 7 Flagg som angir om fraværet kan brukes til validering i AGRESSOmodulene Ressursplanlegging og Ressursstyring. En advarsel vises hvis du tilordner en ressurs som ikke er tilgjengelig, dvs. som ikke er til stede. Om fraværskoden skal være tilgjengelig i self service Om fraværskoden skal være tilgjengelig på rapporter Konteringsopplysninger Liste over alle fraværskodene finner man ved å velge FRAVKODE under Begrepsverdier. (AGRESSO felles/begreper og relasjoner) Eller bruk F9/F7 i fraværskodefeltet. EVRY 2013 Side 27

28 (Vårt forslag til koder er basert på kommunal virksomhet. Disse byttes evt. Ut dersom virksomheten har et annet oppsett) Ved bygging av fraværskoder må man ta hensyn til både regelverk og behov. Videre hva som er refusjonsberettiget og ikke. En glipp her, og mange penger kan gå tapt i form av uteblitt refusjon fra folketrygden. Normalt vil det være en eller to personer som har ansvaret for å bygge kodeverk og vedlikeholde nødvendige register i fravær. I mange tilfeller er det desentralisert registrering av fravær. Det er da av avgjørende betydning at alle som skal registrere fravær blir satt grundig inn i funksjonen bak de enkelte fraværskodene. Skillekortet relasjoner viser hvilke relasjoner den aktuelle fraværskoden har. Dette kan også vedlikeholdes under Agresso Felles, men det er greit å gjøre det i det samme bildet som resten av fraværskoden er definert i. Det er disse relasjonene som avgjør hvordan fraværskoden skal oppføre seg i forhold til refusjonskjøring, fraværsstatistikker, pensjonsrapportering og eventuelle grensekontroller. Her vil oppsettet variere noe i de ulike oppsettene, men hovedprinsippet er det samme. Relasjon REFTYPE og REFUSJON brukes for å finne ut hvordan IS-skjemaet skal fylles ut og hvilke regler som gjelder for refusjonskjøring. Det er derfor viktig at dette hensyntas ved bygging av nye koder. FRAVGRP, KSFRAV og i noen tilfeller PSN12 bestemmer hvordan fraværskoden skal grupperes for fraværsrapporter. EVRY 2013 Side 28

29 SPKPERMAVT og SPKPERKODE kan benyttes slik at fravær automatisk fører til utmelding fra SPK. Lignende funksjonalitet kan også settes opp for AA-registeret. DUPL er i dette tilfellet brukt for å identifisere hvilke fraværskoder som skal inngå i duplikatskontrollen ved registrering. 5.9 Grensekontroller Det er mulig å legge inn grensekontroll for den enkelte fraværskode eller for fraværsgrupper. Grensekontroll kan legges helt ned på ressursnivå om ønskelig. Det er svært ulikt behov hos de ulike virksomheter for hvor mange grensekontroller som skal settes opp. Generelt sett kan man si at desto flere personer som skal registrere fravær, desto flere grensekontroller bør settes opp. Dersom fravær skal registreres på web av den ansatte selv, bør grensekontrollene være ganske stramme. Det vanligste er å sette opp grensekontrollene etter de offentlige reglene som finnes, men det er ingenting i veien for å også legge inn lokale behov her. Duplikatskontrollen er et godt eksempel på dette. Grensekontrollen gjøres på personnivå, dvs ved flere stillinger tas det hensyn til dette slik at kontrollene blir korrekte. Felt Relasjon Res/Grp Beskrivelse Begrepet som viser koblingsnivået. RESSNR. Må angis dersom det skal være individuelle grenser for hver ressurs. Det beslektede begrepet må angis for satser som gjelder en relasjon/ressursgruppe (for eksempel lønnsnivå). For satser som gjelder generelt, må begrepet GENERELL benyttes. Ressursen/gruppen filteret er gyldig for. Dersom ressursbegrepet (RESSNR) brukes, må ressursnummeret som er angitt, være for en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon, for eksempel LØNNSNIVÅ, kontrolleres Res/Grp mot verdiene som er tillatt for dette begrepet. Hvis begrepet GENERELL er brukt, er dette feltet tomt. Satsen gjelder for alle EVRY 2013 Side 29

30 ressurser. Begrep Rel.verdi Rel.verdi (T) Begrep FRAVKODE eller fraværsgruppe. Fraværskode eller gruppe av fraværskoder i henhold til feltet Begrep. Beskrivelse av fraværskoden eller gruppen av fraværskoder. Type grensekontroll som er ønskelig. Mulige verdier er: Kontroll Dager: Kontrollen utføres i henhold til det antallet dager som er spesifisert i feltet Grense. Arbeidsdager: Kontrollen utføres i henhold til det antallet arbeidsdager som er ført opp i kalenderen. Timer: Kontrollen utføres i henhold til det antallet timer en ressurs er fraværende. Antall: Antall saker. Kontrollen utføres i henhold til antall fravær. Maks Saldo Her angir man antall enehter for kontrolltypen som er valgt under Kontroll. Saldoreferanse som inneholder den saldoen som grensekontrollen er utført mot. Antall enheter for kontrolltypen kan angis enten i feltet Grense eller i feltet Saldo som en saldoreferanse. Avgjør om fraværs % i skjermbildet Fraværsregistreing skal brukes i kalkulasjon av grensekontroll på fravær. % PÅ: Fraværs % skal brukes i beregning av grensekontroll. Eksempel: Dersom man registrerer et fravær på 4 dager, mens fraværsprosenten er 50 %, vil det bli beregnet et fravær på 2 dager i forhold til fraværsgrensen. AV: Fraværs % tar ikke hensyn til ved beregning av grensekontroll. Eksempel: Dersom man registrerer et fravær på 4 dager, mens fraværsprosenten er 50 %, vil det bli beregnet et fravær på 4 dager i forhold til fraværsgrensen. Angir perioden for grensekontrollen. Verdier som er gjeldende: Grensehoris. Hittil i år: Grensen beregnes fra 01. Januar inneværende år. Antall dager: Grensen beregnes ved å trekke fra antall dager definert i EVRY 2013 Side 30

31 Verdi feltene fra verdien lagt inn i feltet Dato-til i fraværstransaksjoner. Antall timer: Dette valget er ikke i fuksjon enda. Arbeidsplan: Det sjekkes om fravær ikke overskrider timer i hht. Arbeidsplanen. Transaksjon: Grensen beregnes for en fraværstransaksjon om gangen. Verdi Angir lengden på perioden valgt i feltet Grensehorisont. Dersom hittil i år er grensehorisont, skal verdien være blank. Type kontroll som knyttes til fraværskoden-/gruppen. Behandling Verdier: Antall dager eller tilfeller som er satt som grense. Advarsel: Det gis en melding når grensen er nådd. Brukeren kan allikevel lagre fraværstransaksjoner Stopp: Det gis en melding når grensen er nådd. Brukeren kan ikke lagre fraværstransaksjonen Grensekontroll på fravær (PS15) Selve grensekontrollene gjøres i registreringsøyeblikket. Det vil si at brukeren får beskjed om at en grensekontroll er overskredet. Ved import av fravær eller ved endring av grensekontrollene kan det være nødvendig å kjøre en kontroll på allerede registrert fravær. Dette kan gjøres ved å bestille rapporten PS15. EVRY 2013 Side 31

32 Parameter Parameter Fraværskode Relasjon fravær Relasjonsverdi fravær Relasjon Relasjonsverdi Relasjonsdato Beskrivelse Her kan man begrense rapporten til forhåndsdefinerte fraværskoder. Standard er * (alle). Her kan man begrense rapporten til forhåndsdefinerte fraværsgrupper. Standard er ingen fraværsrelasjon. Dersom Relasjon fravær er utfylt, så kan man velge relasjonsverdi i feltet. Her kan man avgrense rapporten til relasjoner av typen Ansvar. Dersom Relasjonsfeltet er utfylt, kan man velge tilknyttet relasjonsverdi. Standard er * (alle). Dato den valgte relasjonsverdien er aktiv. Standard er dagens dato. Type ressursidentifikator. Verdier er: Ressursfelt Ressnr. : Ressursnummer Fødselsnr. : Fødselsnummer Søkenavn : Søkenavn Ressursens id Ressurstype Identiet til en ressurs. Standard er * (alle). Rapporten kan avgrenses til ressurstype. Standard er * (alle). Rapporten kan kjøres mot status på ressurser i Person/ansattbildet. Verdier er: Ressursstatus N: Aktiv C: Stengt P: Parkert T: Terminert *: Alle statuser (stadard) EVRY 2013 Side 32

33 Dato fra Dato til Startdato for fraværsintervall. Standard er dagens dato. Sluttdato for fraværsintervall. Standard er dagens dato. Rapporter kan distribueres som vedlegg til dersom funksjonaliteten er konfigurert. splitting PÅ: Splitt rapporten og send den til adresser definert for begrepsverdier som rapporten primært er sortert for. (Gjør bruk av Adresse kommandoen i Verktøy menyen i skjermbildet Begrepsverdier i AGRESSO Felles). AV: Splitt ikke rapporten eller send den som (standard) EVRY 2013 Side 33

34 6. Overføring lønn På grunnlag av fraværsregistrering genererer serverprosessen Overføring av fravær til lønn (PS09) transaksjoner som overføres til AGRESSO Lønnssystem. Postene som overføres blir overført som åpne variable lønnstransaksjoner. I skjermbildet Kobling fraværskoder og lønnarter styres hvilke fraværskoder og hvilke lønnarter som skal benyttes ved overføring til lønnssystemet. Hver fraværsregistrering (rad) behandles separat, som eget tilfelle. Hvis for eksempel dag en til dag tre registreres som tre føringer, blir disse behandlet som tre separate dager og tre overføringer. NB! Enkelte av parametrene kan være skjulte og vil ikke vises ved rapportbestillingen. Forutsetninger Fravær må være registrert i skjermbildet Fraværsregistrering. Postene må ha status N (faktisk fravær) for å bli tatt med. Kun fravær som er registrert på fraværskoder definert i Kobling fraværskoder og lønnarter blir overført. Fraværet må tilfredsstille koblingenes krav til intervall. Kombinasjonen Intervall og Overføres i koblingsbildet, må være en av følgende: Intervall Dager Arbeidsdager Timer Sykedager Overføres Dager, Arbeidsdager, Timer Arbeidsdager, Timer Timer Sykedager, Arbeidsdager, Timer Overføringstypen (dager, arbeidsdager, timer, sykedager) overføres til Antall/Grunnlagsfeltet på lønnarten. Resultatet, dvs Beløpsfeltet på lønnarten, må bli forskjellig fra 0 (null) for å bli overført. Null transaksjoner kommer på feil/advarsel liste. Hvis det på koblingen er brukt intervalloppsplitting (dvs flere rader for en fraværskode), blir antallet som overføres beregnet på nytt i henhold til arbeidsplanen. Hvis man ved EVRY 2013 Side 34

35 fraværsregistrering endret verdien i feltet Timer, vil altså dette bli liggende i fravær, men timer og dager overført til lønn er beregnet på nytt. Bilagsart som oppgis i parameter Bilagsart må ha behandlingskode 67. Førte fravær må tilfredsstille begrensningen gitt i parametrene ved rapportbestilling Reversere et fravær som er overført til lønn Fravær som er overført til Lønn (status D, U eller T), kan ikke endres. Det kan imidlertid tilbakeføres på følgende måte: Åpne vinduet Fraværsregistrering og velg Endre post i Verktøymenyen. Vinduet Endre post vises på skjermen. Oppgi søkekriteriene i søkefeltet og velg Finn (F7) for å vise fraværet som ønskes tilbakeført. Merk de fraværsopplysningene man ønsker å tilbakeføre, og overfør dem til vinduet Fraværsregistrering ved å velge Behold (F11). Man kan velge flere rader ved å merke dem og deretter velge Merk i Verktøymenyen. Merk fraværsraden som skal tilbakeføres, og velg Reverser i Verktøymenyen. Nå vises vinduet Reverser for hver av fraværsdagene. Merk kolonnen Reverser og velg Behold. EVRY 2013 Side 35

36 Nå endres fraværsradens status i vinduet Fraværsregistrering til R. Velg Lagre (F12) når man har gjort de ønskede endringene. EVRY 2013 Side 36

37 7. Spørringer og rapporter Når man skal spørre på registrerte fraværstransaksjoner, er det et par ting som er viktig å forstå. I tillegg til Endre Post som er vist tidligere i dokumentasjonen, finnes det to hovedspørringer på fravær. Disse er veldig forskjellige. Spørring fravær viser fraværet slik det er registrert i registreringsbildet. Det vil si en linje per fravær. Spørring fraværsdetaljer jobber mot en egen tabell. Denne inneholder en rad per stilling per dag. Et fravær som er registrert fra til vil dermed gi ti rader i Spørring fraværsdetaljer men kun en rad i Spørring fravær. Begge disse spørringene kan være nyttige til sine formål. De fleste virksomheter vil også etterhvert ha browserspørringer som bygger på dataene som er generert av PSN12. Disse behandles ikke noe videre her. 7.1 PSN12 Fraværsstatistikk til SSB og NAV Alle varianter av PSN12 bygger på et grunnlag generert av hovedrapporten som heter NAV (tidligere RTV). Denne settes opp med egenmeldingssplitt på 3 dager. Det vil si at rapportfilen kun vil vise de tre første dagene av egenmeldinger. Dette er nødvendig for å få IA-rapporten til å bli riktig. Hvis noen trenger en riktig rapportfil fra denne rapporten, så må de endre intervall 1 til 8 før rapporten bestilles. I så fall må det foretas en ny kjøring med Intervall-1 satt til 3 igjen, for å få riktig IA-statistikk etterpå. Rapporten bør kun bestilles for ett kvartal om gangen. Hos større virksomheter bør den gå på kveldstid, fordi den ofte tar veldig lang tid. Det er ikke mulig å bestille rapporten over en periode som innholder et årsskifte. Det er altså denne rapporten som også danner grunnlaget for eventuelle browserspørringer. EVRY 2013 Side 37

38 Rapport for IA-bedrifter settes opp på samme måte som før med splitt for 8 dager. Denne må altså kjøres etter at grunnlaget er generert med RTV-varianten. Vi tilbyr et eget kurs i fraværsrapportering som går i detalj på hvordan de ulike fraværsrapportene fungerer. EVRY 2013 Side 38

39 8. Annet oppsett - Systemparametre 8.1 PS32_SHOW_PREVIOUS (HS) Denne systemparameteren angir om alle fraværsopplysninger som er knyttet til en ressurs, vises i tabellen i Fraværsregistrering i Smart Client. Når man kan se all fraværsinformasjon som er registrert på en ressurs tidligere, er det mindre sannsynlig at noe blir registrert to ganger. Man kan også vise fravær for en gitt periode som er ferdig. Verdi Når man angir flere verdier, skiller man dem med et semikolon (for eksempel N;P;ASC). Mulige verdier er: Status N P R T D U DESC ASC KEEP CLEAR Beskrivelse Normalt fravær klart til overføring til lønn Planlagt fravær (parkert for postering i Lønn) Reversert fravær Overført fravær Delvis overført fravær Overført reversert fravær De nyester fraværene vises først (standard) De eldste fraværene vises først Fraværshistorikkradene for alle ressurser (standard) beholdes Fjerner fraværshistorikk for alle andre ressurser enn den gjeldende (fra overskriften) Positiv tallverdi Hvis man for eksempel legger inn verdien 16, velges bare rader med Dato til innenfor de siste 16 dager. EVRY 2013 Side 39

40 PÅ/AV Innstillingene er: PÅ Hvis ingen verdier oppgis, vises all fraværsinformasjon som er koblet til en ressurs, med de nyeste fraværene først i tabellen når man angir ressursnummeret i Fraværsregistrering. Hvis mer enn en verdi angis, viser de begrensninger i fraværsinformasjonen. AV Fraværsinformasjon koblet til en ressurs vises ikke i tabellen når man angir ressursnummeret i Fraværsregistrering. Følgende standardoppsett leveres med Agresso: Verdi Maks. lengde På/av 20 PÅ HS_CALENDAR_VAR (HS) Denne systemparameteren angir om HS04 Opprett personlig arbeidsplan kjøres når man endrer arbeidsplanrelasjonen i et av skillekortene Relasjon eller Ansettelse i vinduet Ressurser (HS01). Popup-spørsmål kan aktiveres i tillegg. Verdier: Verdi Rapportvariant Beskrivelse Rapportvarianten som brukes i HS04 Opprett personlig arbeidsplan. Dersom ingen variant blir oppgitt, brukes standardrapport. Modul Modulkoden brukes til å opplyse hvilken modul varianten av HS04 hører til. Hvis det ikke oppgis noen kode, brukes HS-modulen. Gyldige verdier er: HS, PS, RR, TR og TS. Popup-spørsmål: N: Ingen popup-spørsmål: EVRY 2013 Side 40

41 Blank: Popup-spørsmål vises Når man angir flere verdier, skiller man dem med et semikolon. Eksempel 1: Når verdiene 1;PS;N er angitt, vil det si at rapportvariant nr. 1 hører til PSmodulen, og ingen popup-spørsmål vises i Ressurser (HS01). Eksempel 2: Hvis verdiene ;;N er angitt, betyr det: Bruk standard (ingen variant), bruk HS04 Opprett personlig arbeidsplan som ligger i i HS-modulen, og ikke vis popup-spørsmål i Ressurser (HS01). PÅ/AV Innstillingene er: Uten popup-spørsmål: Hvis man endrer arbeidsplanen i et av skillekortene Relasjon eller Ansettelse i vinduet Ressurser, kjøres HS04 Opprett personlig arbeidsplan automatisk. Verdiene angitt i Verdi for denne systemparameteren bestemmer hvilken rapportvariant og modul som brukes. Med popup-spørsmål: Et popup-spørsmål vises når man endrer arbeidsplanrelasjonen på et av skillekortene Relasjon eller Ansettelse i vinduet Ressurser, og spør om man vil opprette en personlig arbeidsplan. Hvis man svarer ja, kjøres HS04 Opprett personlig arbeidsplan automatisk. Verdiene angitt i Verdi for denne systemparameteren bestemmer hvilken rapportvariant og modul som brukes. Hvis man svarer nei, kjøres ikke HS04 Opprett personlig arbeidsplan automatisk. HS04 Opprett personlig arbeidsplan kjøres ikke når man endrer arbeidsplanrelasjonen på et av skillekortene Relasjon eller Ansettelse i vinduet Ressurser (HS01). EVRY 2013 Side 41

42 8.2 HS_MAN_WORKSCH (HS) Denne systemparameteren brukes til å aktivere Verktøymenyvalget Rediger arbeidsplan i vinduet Fraværsregistrering (PS32). PÅ/AV Innstillingene er: PÅ: Verktøymenyvalget Rediger arbeidsplan i vinduet Fraværsregistrering aktiveres. AV: Verktøymenyvalget Rediger arbeidsplan i vinduet Fraværsregistrering deaktiveres. Det er mulig å endre arbeidsplanen når man registrerer fravær. Dermed kan vi få beregnet dager og timer også i helger. Dette får innvirkning på fraværsstatistikken men ikke på refusjon. For at dette skal være mulig må det gis tilgang til punktet Rediger arbeidsplan som ligger i verktøymenyen under fraværsregistrering. (Menybasert tilgang eller brukerbasert tilgang). I tillegg på systemparameter HS_MAN_WORKSCH aktiveres. Etter at dato til er lagt inn på fraværet vil Rediger Arbeidsplan bli aktivert i verktøylinjen. EVRY 2013 Side 42

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Tips og Triks Lønn og HR

Tips og Triks Lønn og HR Tips og Triks Lønn og HR June Catrine H. Torp Agenda Ressurs- og grupperelasjoner Oversikt over hvilke ressurser som har en type relasjon. Kan hente frem alle relasjoner på en ressurs. Masseoppdatering

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Innhold... 4 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 2.1 Lønnart... 5 2.1.1 Feltforklaring... 6 2.1.2 Andre styringsfelter... 11 2.1.3 Utregningsregel

Detaljer

LØNNS- OG TREKKARTER...

LØNNS- OG TREKKARTER... Innholddsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. RESSURSREGISTER... 2 1.1 REGISTRERING... 4 1.2 RESSURS... 5 1.3 ADRESSE... 9 1.4 SKILLEKORT ADRESSE... 9 1.5 SKILLEKORT TELEFON... 10 1.6 SKILLEKORT E-POST...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen?

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Automatisk utligning av refusjon

Automatisk utligning av refusjon Automatisk utligning av refusjon Sohaib Ali WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er jeg? Sohaib Ali Seniorkonsulent E-post: sohaib.ali@evry.com Mobil: 458 66 948 Erfaring 4 års erfaring som UBW-konsulent Fagansvarlig

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS Tips og triks for regnskapsbrukeren Gry Barø, IT NOR AS Agenda Automatisering av prosesser og feilvarslinger Remittering- Kreditnota Flere macroer på samme rapport. Rapportvarianter, opprette og slette

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Generelt om delvis permisjoner

Generelt om delvis permisjoner DELVIS PERMISJON Agenda for timen Problemstillinger ved delvis permisjoner Delvis permisjon og tidregistrering Delvis permisjon og ferietrekk YHR_sjekk_ferie Delvis permisjon og sykefraværsrapport - YHR_SYKEFRAVRAP

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14. 3.1.1. Uten treff...

INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14. 3.1.1. Uten treff... Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. PÅLOGGING... 6 2. SØKEBILDET... 6 2.1. HISTORISKE STILLINGER... 11 3. BEHANDLING AV KANDIDATER OVERFØRT FRA REKRUTTERINGSPORTALEN... 14 3.1. MATCHING AV DATA... 15

Detaljer

WinTid. Nyheter versjon

WinTid. Nyheter versjon 11.0.0 WinTid Nyheter versjon 11.0.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Dette importers fra Visma Enterprise HRM (Unique Ansatt):

Detaljer

Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører

Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører Innhold INNLEDNING... 2 GENERELT... 2 VARSEL... 2 VISNING AV DATA... 2 1. NYE AKTIVITETER... 3 Godkjenne ordrebok... 3 NYE AKTIVITETER: ORDREBOK... 3 Avvise ordrebok...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker P Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? P: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 ENDRINGER I FORHOLD TIL FORRIGE VEILEDNING OM FRAVÆRSSTATISTIKK Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04.06.2015. Det

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG FAGFORENING... 6 2.3. VELG

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker KJENTE UTFORDRINGER OG HVORDAN VÆRE PROAKTIV? Inger Johanne Røyseland / Ingvild Skurtveit WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er vi? Inger Johanne Røyseland Seniorkonsulent

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 2.1 Menylinjen... 4 2.1.1 Fil... 4 2.1.2 Opsjoner i Agresso... 6 2.1.3 Opsjoner skjermbildet... 7 2.1.4 Rediger... 8 2.1.5 Data... 9 2.1.6

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Kort om meg Marianne Hestetun Ansatt i EVRY siden 2009 Jobbet med Agresso siden 1999 Seniorkonsulent / Fagansvarlig lønn / HR Løsningsansvarlig for oppgraderinger

Detaljer

Refusjonsrutinen Jostein Hole. Refusjonsprosessen fra «A - Å»

Refusjonsrutinen Jostein Hole. Refusjonsprosessen fra «A - Å» Refusjonsprosessen fra «A - Å» Arbeid: Seniorkonsulent i EVRY (Bergen) Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH Pågående prosjekt: Bergen kommune Mitt oppdrag idag: «Hvordan kan Agresso være med på å styrke fokus

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 2.1 Spørring på Browser-mal... 5 2.1.1 Hendelse... 6 2.1.2 Inndata... 6 2.1.3 Utdata... 8 2.1.4 Tidsplan... 10

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web

Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web Fornebu 31/03-2014 Effektive HR-prosesser ved bruk av Ressursforvaltning på Web Joar Hove Leder for konsulentavdelingen i Bergen. Tidligere fagansvarlig for Ressursforvaltning på web. «Effektive HR-prosesser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 Hurtigtaster Funksjonstaster, kombinasjoner og verktøylinjen Hurtigtaster funksjonstastene F1 Hjelp F7 Finn/søk F2 Merk

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer