Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3"

Transkript

1 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3

2 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring Arnstein Fossli Prosjektleder Første versjon Nytt dokument Ragnhild Tveitan Arnstein Fossli Prosjektleder Ragnhild Tveitan Nytt i punktet om bilagsserie og Mer detaljert beskrivelse om oppsett Arnstein Fossli Prosjektleder Ragnhild Tveitan Arnstein Fossli Prosjektleder Ragnhild Tveitan bilagsart DZ Kontantkunder og gjennomgangskonti Dimensjon 4 og kapittel/post av bilagsart DZ Balansekonti erstatter resultatkonti for gjennomgangskonti kontantkunder, se side 4 og blir erstattet med faktisk kapittel og post, se side 6 og 7 Versjon 1.3 Side 2 av 9

3 Innhold Endringslogg... 2 Innledning... 4 Nye konti og konteringsregler... 4 Gammel kontoplan... 4 Ny kontoplan... 4 Tilleggsføringer for SRS-kunder... 5 Kobling i kontantregnskapet for bruttobudsjetterte... 5 Gammel kontoplan... 5 Ny kontoplan... 5 Gamle konti i oppsett kontantregnskap økonomisystem/agresso... 6 Nye konti i oppsett kontantregnskap økonomisystem/agresso... 6 Bilagsserie og bilagssart DZ for refusjoner fra NAV... 7 Bilagsserie... 7 Posteringsrunde... 7 Bilagsart... 8 Oppsett av trigger innbetalinger fra NAV for bruttobudsjetterte virksomheter... 8 Regel for automatpostering... 8 Trigger for automatpostering... 9 Versjon 1.3 Side 3 av 9

4 Innledning Notatet er ment som en hjelp for å sette opp nye konti i forbindelse med refusjoner fra NAV for kontant- og SRS-kunder, netto- og bruttobudsjettert. I notatet beskriver vi nye konti og konteringsregler, kobling i kontantregnskapet samt oppsett av trigger innbetalinger fra NAV for bruttobudsjetterte virksomheter. Skrivet er ment som et tillegg til notatet overføring til regnskap. Nye konti og konteringsregler I forbindelse med nye konti for refusjoner fra NAV, skal vi bruke disse konti for refusjonsordningen: Gammel kontoplan Gjennomgangskonto sykepenger Gjennomgangskonto FP sykepenger Gjennomgangskonto foreldrepenger Gjennomgangskonto FP foreldrepenger Fordring NAV X Arbeidskonto refusjoner NAV Bruk konto * hvis serie ovenfor er opptatt til andre konteringer. Ny kontoplan SRS-kunder (og nettobudsjetterte uten SRS) skal benytte følgende konti: 5801 Påløpt refusjon av sykepenger 5802 Påløpt refusjon feriepenger av sykepenger 5811 Påløpt refusjon av foreldrepenger 5812 Påløpt refusjon feriepenger av foreldrepenger 1571 Fordring NAV 1933 Arbeidskonto refusjoner NAV (ev 1964 for nettobudsjetterte virksomheter) Bruttobudsjetterte kontantkunder anbefales å benytte følgende balansekonti: 1575 Gjennomgangskonto sykepenger 1576 Gjennomgangskonto feriepenger på sykepenger 1577 Gjennomgangskonto foreldrepenger 1578 Gjennomgangskonto feriepenger på foreldrepenger 1571 Fordring NAV 1933 Arbeidskonto refusjoner NAV Versjon 1.3 Side 4 av 9

5 Konteringsregel bør inneholde koststed og ansattnummer for konti refusjoner eller gjennomgangskonti. Konto Fordring NAV skal ikke ha noen dimensjoner i konteringsregelen (med unntak av kapittel/post i dimensjon 4 for kunder med ny kontoplan). Vi får ikke ansattnummer med på betalingene når bankfila kommer fra NAV, og ansattnummer faller derfor ut som konteringsdimensjon debitorkonto. Alle konti ovenfor er hovedbokskonti (også konti /1571 Fordring NAV). Konto 1933 Arbeidskonto refusjoner NAV settes opp med samme konteringsregel som konto 1931 arbeidskonto innbetalinger. Tilleggsføringer for SRS-kunder For SRS kundene trenger vi fire konti for arbeidsgiveravgift av påløpte refusjoner: Konto 5416 aga av påløpte refusjoner (motkonto 2782) konto 5417 aga av påløpte feriepenger av refusjoner (motkonto 2786) Konteringsregel for konti 5416/17 bør inneholde både koststed og ansattnummer. Konto 2782/86 trenger ikke å ha noen dimensjoner med unntak av kapittel/post i dimensjon 4. Kobling i kontantregnskapet for bruttobudsjetterte I oppsett kontantregnskap må vi gjøre en kobling mellom refusjonskonti og statskonti. Vi kan benytte en dummykonto for kontant- og SRS-kunder for de posteringene som ikke skal over til kontant. Dummykonto opprettes under statskonti i kontantregnskapet. Alt som blir ført på dummykonto skal ha lik debet og kreditføring og gå i null: Oppsett gjøres slik under statskonti i kontantregnskapet: Gammel kontoplan Konti kobles mot Konto kobles mot Konto x kobles mot mellomværende 7xxxxx140x Ny kontoplan Konti 5801/02, 5811/12, 5416/17 (motkonto 2782/86) kobles mot Konti kobles mot Konto 1571 kobles mot Konto 1933 Arbeidskonto refusjoner NAV refusjoner kobles mot mellomværende 7xxxxx140x Pga av at konto fordring NAV ikke er satt opp som en reskontro i kontoplanen, må vi bruke en dummykonto i statsregnskapet for å hindre rapportering til statsregnskapet på registrerte krav mot NAV. Versjon 1.3 Side 5 av 9

6 Gamle konti i oppsett kontantregnskap økonomisystem/agresso Konto Fordring NAV kobles slik i oppsett kontantregnskap: Gjennomgangskonti kobles slik i oppsett kontantregnskap: Nye konti i oppsett kontantregnskap økonomisystem/agresso I oppsett kontantregnskap vil vi få følgende koblinger for kapittel/post og statskonto: Konto 1571 Fordring NAV kobles kapittel/post mot virksomhetens mellomregnskapsnummer (6 siffer) og dummy statskonto Konto 5801/02/11/12 påløpte refusjoner fra NAV kobles mot inntektspost xxxx16 eller 18 og dummy statskonto Konto 5416/17 påløpt arbeidsgiveravgift på refusjoner fra NAV kobles mot utgiftspost xxxx01 og dummy statskonto Motkonti 2782/86 kobles mot virksomhetens mellomregnskapsnummer (6 siffer) og dummy statskonto Balansekonti gjennomgangskonti (kontantkunder) kobles mot inntektspost xxxx16 eller 18 og dummy statskonto Konto 1571 Fordring NAV kan kobles slik i oppsett kontantregnskap: Kapittel/post er i eksemplet ovenfor lik virksomhetens mellomregnskapsnummer (velg annet nummer for annen virksomhet). Påløpte refusjoner SRS-kunder kan kobles slik i oppsett kontantregnskapet: Versjon 1.3 Side 6 av 9

7 Gjennomgangskonti for kontantkunder kobles mot inntektspost xxxx16 eller 18 og dummy statskonto , lik påløpte refusjoner fra NAV (5801/02/11/12). Bilagsserie og bilagssart DZ for refusjoner fra NAV Bilagsserie Opprett bilagsserie for cremulfil/nav-refusjoner. Velg serie og tilstrekkelig stor nok serie for cremul- eller bankfil refusjoner fra NAV. Under et eksempel: Posteringsrunde Opprett posteringsrunde cremulfil Nav-refusjoner: Versjon 1.3 Side 7 av 9

8 Bilagsart Du kan nå opprette bilagsart DZ for Cremul eller bankfiler for refusjoner NAV. Legg inn bilagsart DZ lik under. Under behandlingskode bruker du B* (overføringer fra SAP starter med behandlingskode B). Velg bilagsserie DZ (se under). Under status kan du velge P, da bilagsarten kun skal benyttes maskinelt. Oppsett av trigger innbetalinger fra NAV for bruttobudsjetterte virksomheter Regel for automatpostering Dersom saldo på arbeidskonto utbetalinger automatisk skal føres mot oppgjørskonto utbetalinger, må det opprettes en trigger i Agresso. Det må først opprettes en Regel for automatpostering som vist under: Gi regelen et navn (4 posisjoner) som består av firmakoden FS (bruk to andre bokstaver for annet firma) og IA som angir at den gjelder oppgjørskonto innbetalinger av refusjoner fra NAV. Linje 1 angir hvilken oppgjørskonto posteringene skal føres mot. Konto 1939 Oppgjørskonto i Norges Bank inn (bruttobudsjetterte virksomheter). For kunder med gammel kontoplan vil oppgjørskonto innbetalinger i Norges Bank være eller Linje 2 angir motposten til oppgjørskontoen. Her skal opprinnelig arbeidskonto refusjoner NAV benyttes, og feltet F fylles ut med O (som betyr at opprinnelig konto skal benyttes). I beløp legges den aktuelle prosentsatsen inn. I dette tilfellet skal arbeidskontoen posteres med minus 100 % av opprinnelig beløp og oppgjørskontoen med pluss 100 %. Siden opprinnelig føring er til debet på arbeidskontoen, vil triggingen i dette tilfellet føre kredit 100 % på arbeidskonto og debet 100 % på oppgjørskonto. Versjon 1.3 Side 8 av 9

9 Trigger for automatpostering Deretter må Trigger for automatpostering som vist under bli opprettet: Her må man angi triggertype TT og velge trigger FSIA. Angi konto 1933 arbeidskonto refusjoner NAV-innbetalinger (i gammel kontoplan X). For at triggeren kun skal lage posteringer på bakgrunn av returer av bankfiler refusjoner NAV, må du angi at triggeren kun skal gjelde for posteringer med bilagsart DZ. Dette gjøres ved å benytte modifisert utplukk med Zoom (Status = M). For å få gjort det, må triggeren først lagres med status N og hentes opp igjen. Plasser markøren i aktuell rad, og trykk Zoom. Under ser du bilagsart DZ med gult i zoomet bilde for automatpostering. Versjon 1.3 Side 9 av 9

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer