AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9"

Transkript

1 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet av Eirin Fjeld Melund, Høgskolen i Narvik. Avstemmingsrutiner versjon 1.9 av desember 2007

2 Endringslogg Rev. Beskrivelse Dato Utarbeidet av 1.0 Avstemmingsrutiner Desember 2007 Side 2 av 86

3 Innhold 1. INNLEDNING AVKLARINGER OG BEGRENSNINGER Kontroll ved lønnskjøringer m.v Avstemminger Arbeidsdeling mellom virksomhet og regionkontor Oppbevaring av avstemmingsskjemaene Krav til regnskapet Informasjon om SAP og grensesnitt mot andre systemer AVSTEMMINGER Generelt om avstemming Reskontrokontiene Trekkoppgjør (1 mnd oppgjør) Lønnslån og lønnsforskudd Reiseforskudd Trekkoppgjør forskuddstrekk (2 månedsoppgjør) Påleggstrekk (2 månedsoppgjør) Arbeidsgiveravgift for virksomheter som innbetaler arbeidsgiveravgift Negativ lønn, tilbakebetalt netto og tilbakeholdt lønn Oppgavepliktige beløp Avstemming feriepenger Avstemming private trekk (blant annet privat telefon) Avstemming av arbeidsgivers tilskudd til Statens pensjonskasse og pensjonstrekk Avstemming av gruppelivsforsikring GENERELT OM AVVIK Generelt om avvik reiseforskyvninger Hvordan finne reiseforskyvningsdifferanser i avstemmingsskjemaene? Hvordan finne avvik ved differanser i forbindelse med avstemming av arbeidsgiveravgift? OVERSIKT RAPPORTER Rapporter ved total avstemming ÅRSAVSLUTN.SAVSTEMMING - INNBERETTET INFORMASJON Utfylling av følgeskrivet til lønns- og trekkoppgavene RF Side 3 av 86

4 1. INNLEDNING Denne rutinen beskriver avstemming av personal- og lønnssystemet SAP, levert av Senter for statlig økonomistyring (SSØ), mot eksternt økonomisystem (Agresso) I dette dokumentet beskrives: 1. Avstemmingsrutinene som skal sikre at innberetninger til offentlige myndigheter samsvarer med informasjon som er bokført i økonomisystemet. Dette gjennomføres i hovedsak ved å avstemme rapporter fra SAP som viser innberetningsinformasjon direkte mot bokført informasjon i økonomisystemet. 2. Hvilke rapporter og spørringer som kan benyttes til avstemming og oppfølgning av balansekonti hvor det er utestående beløp mellom virksomheten og ansatte, eller virksomheten og ulike trekkmyndigheter/offentlige myndigheter 3. Dersom det avdekkes feil er det beskrevet aktiviteter som kan gjennomføres for å kartlegge hva avvikene skyldes. Dokumentet inneholder ikke avstemmingsrutiner knyttet opp mot avstemming av integrerte tidsregistreringssystemer. Side 4 av 86

5 2. AVKLARINGER OG BEGRENSNINGER 2.1 Kontroll ved lønnskjøringer m.v. Kontroller som gjennomføres under lønns- og reisekjøringer samt trekkoppgjørskjøringer er beskrevet i egne sjekklister på Lønn og Personal/SAP-Lønnsrutiner/SAPsjekklister. 2.2 Avstemminger Ulike avstemminger skal foretas månedlig, annen hver måned samt ved årsavslutningen. En oversikt over hvilke avstemminger som skal gjøres og frekvensen for disse finnes i kapittel Arbeidsdeling mellom virksomhet og regionkontor Virksomhetene og SSØ inngår i forbindelse med innføring av SAP HR en tjenesteavtale som regulerer arbeidsdelingen mellom SSØ og virksomhetene. Det fremgår av arbeidsdelingsdokumentet i tjenesteavtalen hvem som har ansvaret for gjennomføring av ulike avstemminger. Virksomheter som har regnskapet selv og hvor SSØ kun leverer lønnstjenester Her har virksomheten selv ansvaret for å utarbeide avstemmingsrutiner og gjennomføre dem. 2.5 Oppbevaring av avstemmingsskjemaene Avstemmingsskjemaene oppbevares som regnskapsmateriale. Hvis rapportene tas ut på papir må de oppbevares sammen med avstemmingsskjemaene som regnskapsmateriale. Rapportene kan lagres som html filer (filer som ikke kan endres på), og som revisor får tilgang til, og det er da ikke nødvendig med oppbevaring på papir. Filene lagres som øvrig regnskapsmateriale som er lagret på maskinlesbart medium. 2.6 Krav til regnskapet For at avstemmingene skal kunne foretas på en enkel og sikker måte, stilles det krav til hvordan regnskapet er innrettet. Bilagsartene Det må opprettes egne bilagsarter for import fra lønnssystemet. Dette vil sikre at det eksisterer muligheter for å skille mellom de posteringene som overføres fra SAP til regnskapet og de posteringene som registreres direkte i regnskapet. Det må ikke registreres manuelle regnskapsposteringer på disse bilagsartene. Dersom det kan gjennomføres i økonomisystemet bør aktuelle konti i økonomisystemet parametersettes slik at manuelle posteringer ikke er tillatt. Side 5 av 86

6 Bilagsartene fra SAP identifiserer hvilke typer kjøring de kommer fra: BH - hovedlønn BE - bonuslønn (engangskjøring) BR - reiseoppgjør BT- trekkoppgjør BA avregningsretur Kontoplanen Grunnlaget for å avstemme oppgaveplikten blir mer entydig dersom virksomhetene benytter rene konti. Det vil si at det enten bare posteres oppgavepliktige beløp på en konto eller det bare posteres beløp som ikke er oppgavepliktige. Reskontrokontiene Ved innføring av SAP vil personreskontroen ligge i SAP og ikke i økonomisystemet. Dette medfører at retting av feil samt oppfølgning av utestående beløp nå må følges opp i SAP istedenfor i økonomisystemet, slik mange virksomheter har vært vant til tidligere. I SAP er det opprettet en fullstendig reskontro for utbetalinger til ansatte og til trekkmottakere. Disse kontiene må opprettes i regnskapet som vanlige hovedbokskonti. Det skal ikke gjennomføres manuelle posteringer på disse kontiene direkte i regnskapet. I forbindelse med innføring av SAP vil den enkelte virksomhet måtte sørge for opprettelse av disse konti. Endringer/korrigeringer av lønnsberegning og lønnsutbetaling Det er meget viktig at alle feil og mangler som avdekkes i etterkant av en lønnsutbetaling kun rettes i SAP og ikke korrigeres direkte i økonomisystemet. Alle korrigeringer skal gjennomføres i SAP og endringen vil bli bokført i økonomisystemet ved påfølgende innlesingen av lønnsregnskapsfiler fra SAP til økonomisystemet. Se Opal notat 39 fra Informasjon om SAP og grensesnitt mot andre systemer SAP Moduler og grensesnitt Figuren nedenfor viser sammenheng mellom moduler som benyttes i SAP og integrasjon mot andre systemer. Figuren er begrenset til å gjelde moduler i SAP som har konsekvenser for avstemmingen. Side 6 av 86

7 SAP BANK SAP HUMAN RESOURCES SAP - FINANCE ØKONOMI- SYSTEM SAP - TRAVEL Ekstern integrasjon Intern integrasjon Figuren viser at økonomisystemet mottar informasjon fra SAP fra tre ulike moduler som er integrert med hverandre. Lønnskjøringer (hoved- og bonuslønn) kjøres i SAP HR (SAP- Human Resourses). Dette genererer transaksjoner som overføres til SAP FI (SAP Finance), Fra denne modulen overføres transaksjoner til økonomisystemet. Trekkoppgjør er prosesser som kjøres i SAP for å overføre informasjon fra trekkoppgjørskonti til reskontri for utbetaling til trekkmyndighetene. Dette gjennomføres i SAP-FI. Alle reskontri ligger tilgjenglig i SAP-FI. Dette betyr at filer mellom banken og SAP foregår mot SAP-FI. Håndtering av oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift Ved reiseoppgjør overføres reskontroinformasjon og annen regnskapsmessig informasjon til SAP FI for derfra å overføres til økonomisystemet. Oppgavepliktig informasjon overføres til SAP HR. Deretter beregnes arbeidsgiveravgift på reisetransaksjoner i SAP HR ved hovedlønnskjøring. Lønnsrapportering og oppgavepliktig informasjon produseres og lagres i SAP HR. Se figur nedenfor: Side 7 av 86

8 SAP SAP HUMAN RESOURCES LØNNS- RAPPORTERING OG INNBERETNING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER SAP - FINANCE SAP - TRAVEL SAP Systemoppsett Lønn og reiseinformasjon reguleres i SAP via lønnarter. Figuren nedenfor viser at lønnarter knyttes opp mot SD-koder som styrer lønnsinnberetningen. I tillegg knyttes lønnarter opp mot symbolske konti i SAP som styrer den endelige konteringen. SYSTEMOPPSETT SAP - LØNN SD KODER LØNNARTER SYMBOLSK KONTO BOKSTAV I KODE ANGIR OPPGAVEPLIKT KONTO Knyttet til den enkelte ansatte via organisasjonsstruktur i SAP Knyttet sammen i systemoppsettet i SAP Side 8 av 86

9 Den symbolske kontoen har også en bokstav i sitt kodenavn som angir om koden er en oppgavepliktig (og arbeidsgiveravgiftspliktig) ytelse eller ikke: - A både oppgave- og arbeidsgiveravgiftspliktig - O bare oppgavepliktig - B verken oppgave- eller arbeidsgiverpliktig Verdiene O, A og B overføres til en dimensjon i økonomisystemet (dim 7 i Agresso) for å kunne avstemme denne informasjonen mellom SAP og økonomisystemet. Knytning av lønnsinformasjon mot den enkelte ansatte foretas via organisasjonsstruktursoppbyggingen i SAP. Oppbygging av håndtering av lønn og reise er likt med unntak av håndtering av oppgaveplikte og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser. Oppgaveplikt reise er håndtert via gruppering av nummereringen av de symbolske konti for reise: - Symbolske konti = O bare oppgavepliktig - Symbolske konti = A både oppgave- og arbeidsgiveravgiftspliktig - symbolske konti høyere enn 180 = B verken oppgave- eller arbeidsgiverpliktig For illustrasjon se figur nedenfor: SYSTEMOPPSETT SAP - REISE SYMBOLSK KONTO NR PÅ KODE ANGIR OPPGAVEPLIKT KONTO Avstemmingene som er beskrevet i disse rutinene baserer seg på å avstemme at informasjon mellom økonomisystemet og SAP samsvarer. Dersom dette ikke er tilfellet kan avvikene skyldes systemoppsettet i SAP og knytningene mellom oppgavepliktig informasjon og lønnarter og symbolsk konto/konteringskonto og lønnart. Side 9 av 86

10 Figuren nedenfor illustrerer hvilke rapporter som kan tas ut for å få kontrollert oppsettet i SAP samt for å avdekke årsakene til avvik i avstemmingene. SYSTEMOPPSETT SAP - LØNN SD KODER AKK. LØNNARTER LØNNARTER RAPPORTER OFFENTLIGE INNSTANSER LØNNART- RAPPORTER I SAP SYMBOLSK KONTO KONTO BOKSTAV I KODE ANGIR OPPGAVEPLIKT KONTERINGS- KJØRING TIL ØKONOMISYSTEM Knyttet til den enkelte ansatte via organisasjonsstruktur i SAP Knyttet sammen i systemoppsettet i SAP Fra SAP kan følgende rapporter tas ut: - rapporter til offentlige instanser som baserer seg på innberetningspliktig informasjon for den enkelte virksomhet totalt og spesifisert pr ansatt - lønnartrapporter som viser totalsummer for virksomheten samt spesifikasjon pr ansatt - konteringskjøringer som viser kontering pr virksomhet samt spesifikasjon pr ansatt Side 10 av 86

11 3. AVSTEMMINGER 3.1 Generelt om avstemming I avsnitt i Bestemmelser om økonomistyring i staten står følgende: Avstemming Det skal foretas en periodisk spesifikasjon av bokførte lønnsoppgavepliktige ytelser pr konto, som skal avstemmes mot tilsvarende beløp som skal rapporteres. Videre skal det utarbeides en periodisk balansespesifikasjon av lønnsrelaterte balanseposter og skyldige trekk og avgifter. Periodens lønnsberegningsbekreftelse skal være avstemt mot periodens lønnsutbetaling. Avstemmingsrutinene som er beskrevet i dette dokumentet skal sikre at: 1. Alle hovedbokskonti i økonomisystemet avstemmes mot tilhørende reskontro eller mot annen spesifikasjon. 2. Løpende oppfølgning av reskontro og eldre transaksjoner gjennomføres og kommenteres. 3. Økonomisystemet og lønnsystemet avstemmes mot hverandre blant annet for å sikre at beløp som innbrettes samsvarer med det som er bokført i økonomisystemet. Avstemming av periodens lønnsberegningsbekreftelse mot periodens lønnsutbetaling gjennomføres som en del av kontrollene som utføres ved lønnskjøring- og lønnsutbetaling. Informasjonen skal dokumenteres i avstemmingsskjemaer. Malverket består av flere avstemmingsskjema som er tilgjengelig. De ligger i en Excel fil med en arkfane for hvert avstemmingsskjema. Forutsetning for avstemmingsarbeidet: 1. Alle filer for perioder til og med avstemmingsperioden må være lest inn og bokført i SAP og økonomisystemet. Vær oppmerksom på at filene må være lest inn i samme periode i SAP og økonomisystemet. Reisekjøringer vil forskyves i perioder mellom SAP og økonomisystemet. Se Opal notat 04/ Rapporter og spørringer til bruk ved avstemmingen må hente ut data med samsvarende periode i SAP og i økonomisystemet. Merk at SAP definerer både forog i-periode. I-periode samsvarer med perioden i økonomisystemet. I avstemmingssammenheng må det tas utgangspunkt i i perioden Dersom det avdekkes avvik under avstemming må det avklares om forutsetningene for avstemmingsarbeidet er ivaretatt. Bruk av Solman dersom det avdekkes avvik i avstemmingsarbeidet: Det er for hver av avstemmingene som skal gjennomføres skissert enkelte kontroller som skal avdekke årsakene til at det er avvik mellom økonomisystemet og SAP. Dersom disse Side 11 av 86

12 sjekkpunktene ikke avdekker feilen og det er sannsynlig at avviket skyldes systemoppsettet skal feil meldes inn til SolMan etter normal rutine. Det presiseres at avtalt arbeidsdeling mellom virksomheten og SSØ styrer ansvaret for avstemmingen. Følgende konti skal avstemmes: De konti som er listet opp nedenfor er hentet fra høgskolesektorens standard kontoplan. Hver virksomhet må gjennomgå denne oversikten og komplettere listen med konti som eventuelt mangler. Alle brukte balansekonti skal avstemmes. Reskontrokonti 2409 Ansatte 2408 Trekkmyndigheter Interimskonti trekkoppgjør (1. mnd) 2651 Medlemskontigenter 2621 Bidragstrekk 2692 Utleggsforretning? Komm./off. rettslige krav 2699 Andre trekk i lønn som skal utbetales til trekkmottaker Interimskonti skatteoppgjør (2. mnd) 2601 Forskuddstrekk 2611 Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift 5401 Arbeidsgiveravgift 2783 Skyldig arbeidsgiveravgift av arb.givers pensjonsinnskudd 5431 Arbeidsgiveravgift av arb.givers pensjonsinnskudd Forskudd 1571 Reiseforskudd 1572 Lønnsforskudd 1573 Lønnslån Pensjon og forsikring 2631 Pensjonsinnskudd 2632 Arbeidsgiverstilskudd til statens pensjonskasse 2633 Betaling til Statens Pensjonskasse 2641 Gruppelivsforsikring 2691 Avgift til Folketrygdkontoret for utenlandske saker Diverse 2931 Netto utbetalt 2932 Negativ netto Side 12 av 86

13 2933 Tilbakebetalt netto 2934 Utbetalt lønn og godtgjørelse manuelt 2935 Tilbakeholdt lønn 2695/5282 Trekk hjemmepc 2698 Rekalkuleringsdifferanser 2699 Diverse private trekk 6901 Trekk Privat telefon Feriepenger og arbeidsgiveravg. av feriepenger 2942 Skyldig feriepenger (avsatt foregående år) 2943 Utbetalte feriepenger 2944 Avsatte feriepenger (inneværende år) 2945 Utbetalte feriepenger løpende 5081 Kostnadsførte feriepenger 2782 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 5411 Kostnadsført arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger I tillegg skal bankkonti avstemmes månedlig. Dette håndteres via avstemmingsrutine for avstemming av bank i økonomisystemet. Oversikt over avstemmingsskjemaer, frekvens og loggføring: Avstemmingsskjema mn d 2. mnd Pr Avstemming reskontro X X Oppfølgning reskontro X X Avstemming trekkmyndigheter X X Oppfølging av trekkmyndigheter X X Avstemming lønnslån og lønnsforskudd X X Avstemming reiseforskudd X X Oppfølgning av forskudd (lønnslån, forskudd og X X reiseforskudd) Avstemming forskuddstrekk X X Avstemming påleggstrekk X X Avstemming arbeidsgiveravgift X X Avstemming av arb.g. tilskudd til pensjonskassen X Avstemming diverse (negativ netto, tilbakebetalt X X lønn og tilbakeholdt netto) Avstemming oppgaveplikt X X Avstemming feriepenger X X Avstemming trekk av private telefon og andre X X private trekk Avstemming av netto utbetalt X X Avstemming av gruppelivsforsikring X X Kontroll av følgeskriv X Kontroll av oppgaveplikt i regnskapet X Avstemming av forskuddstrekk X Side 13 av 86

14 Det er opprettet en egen arkfane i Excel-filen som heter avstemmingsoversikt (se ovenstående skjema). I dette skjemaet skal den personen som har utført avstemmingene skifte ut X med sine initialer når de ulike avstemmingene er gjennomført. Bank og innlest lønn skal være avstemt før innrapportering til statsregnskapet. Det øvrige avstemmingsarbeidet skal være ferdig i løpet av måneden avstemmingen gjennomføres. Dette betyr at for avstemminger som gjennomføres månedlig skal avstemmingene være ferdig i løpet av påfølgende måned. 3.2 Reskontrokontiene Konti som avstemmes: 2409 Ansatte (reskontro) 2408 Trekkmyndigheter (reskontro) Formål: Å avstemme at lønnsystemet og økonomisystemet skal inneholde samsvarende informasjon. Å avdekke og forklare åpne poster i reskontroen Hva avstemmes: Det skal avstemme at saldo på hovedbokskontoen i økonomisystemet stemmer med reskontrosaldoen for kontoen i SAP. Saldoen på disse reskontrokontiene skal i en normal situasjon gå i null da forfallsdato normalt er innenfor samme perioden som lønnskjøringene foretas. Dersom det er åpne poster på reskontroen må årsaken avklares. I disse situasjonene vil det kunne være åpne poster: 1. Et reiseforskudd har vært større enn den tilhørende reiseregningen. I slike tilfeller vil det oppstå en åpen post som automatisk blir trukket inn dersom det registreres en ny reiseregning for den samme personen. I SAP brukerdokumentasjon er det beskrevet hvordan slike differanser kan gjøres opp. 2. En utbetaling er avvist av banken. I dette tilfellet må dere finne ut av hvorfor, rette feilen og remittere på nytt. 3. Ikke hevede utbetalingskort SKJEMA nr 2-A AVSTEMMING RESKONTRO Side 14 av 86

15 Økonomisystemet Saldo på kontoen hentes fra rapport eller spørring som viser saldoer pr konto ved utgangen av aktuell perioden. Saldoen føres inn i skjemaets kolonne B. Spørring konto eller spørring saldotabell kan benyttes. Spør på periode fra og med 00 (eks ) til og med aktuell avstemmingsperiode. SAP: Transaksjonskode: FBL1N - detaljpostliste Framgangsmåte: Bruk den oppgitte transaksjonskoden for å få frem bestillingsbildet for denne rapporten: Oppgi firmakode. Kryss av for åpne poster og oppgi dato som den siste datoen i måneden. Kjør rapporten ved å trykke på (Utfør (F8)). Side 15 av 86

16 Rapporten viser åpne poster per person/trekkmottaker sortert på navn, samt en totalsum i bunnen. Alle redigeringsmulighetene i SAP kan benyttes på denne rapporten. Dersom det ikke er åpne poster i reskontroen vil resultatet av spørringen i SAP komme med følgende beskjed: ingen poster ble valgt Denne meldingen betyr altså at saldo på reskontroen er null. Totalsummen føres opp i avstemmingsskjemaet. Dersom det ved avstemming ønskes å avstemme personreskontro og reskontro for trekkmyndigheter hver for seg kan dette gjennomføres ved å definere intervaller i feltet for kreditorkonto i bildet for definering av rapporten. Saldo i Agresso skal være like saldo i SAP. Differanser må forklares. Avvik: Dersom det oppstår et avvik må avviket forklares og følges opp: Sjekk at alle filer frem til aktuell avstemmingsperiode er lest inn i korrekt periode i økonomisystemet og SAP samt at rapporter og spørringer er for samme periode i systemene. Sjekk om det er foretatt posteringer i økonomisystemet som ikke er registrert i SAP. Spør på konto og bilagsart. Dersom det er postert på andre bilagsarter enn de som overføres fra SAP, må årsaken til bokføringene avklares. Vedrører transaksjonene informasjon som skal innberettes må registreringer foretas i SAP. Side 16 av 86

17 Eksisterer det fortsatt avvik etter at ovennevnte kontroller er foretatt må avviket dokumenteres og meldes inn via SolMan etter normal rutine. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. SKJEMA nr 2-B OPPFØLGNING AV RESKONTRO Dersom saldo på reskontroen ikke er i null må årsaken avdekkes og følges opp. Saldoen på reskontroen fra SAP føres opp i skjemaet og spesifiseres. For høye reiseforskuddsutbetalinger og avvisninger av utbetalinger fra banken følges opp i henhold til rutiner i SAP brukerdokumentasjon. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. 3.3 Trekkoppgjør (1 mnd oppgjør) Konti som avstemmes: 2651 Medlemskontingenter 2621 Bidragstrekk 2699 Andre trekk i lønn 2692 Utleggsforretning/inkasso Formål: Å kontrollere at trekk samsvarer med konteringsinformasjon som overføres til økonomisystemet. Hva avstemmes: Det skal avstemmes at saldo trukket ved lønnskjøringen stemmer overens med konteringskjøringen. Konteringskjøringene danner grunnlaget for verdiene som overføres til økonomisystemet. Avvik mellom økonomisystemet og SAP avdekkes primært ved gjennomføring av avstemming av reskontroen for trekkmyndigheter. Korrekt utbetaling kontrolleres som en del av rutinene knyttet til sjekklistene for månedsoppgjøret. SKJEMA NR 3-A AVSTEMMING TREKKMYNDIGHETER Totalbeløp for alle trekkmyndighetene kan fylles inn i skjemaene. Eventuelt kan et skjema benyttes for hver trekkmyndighet. Økonomisystemet Side 17 av 86

18 Saldo på kontoen/ene hentes fra økonomisystemet og føres inn i avstemmingsskjemaet. Spørring konto eller spørring saldotabell kan benyttes. Spør på periode fra og med 00 (eks ) til og med aktuell avstemmingsperiode. SAP: Transaksjonskoder Framgangsmåte: YHR_PAALEGGSTREKK Norsk påleggstrekksrapport. YHR_PAALEGGSTREKK- Norsk påleggstrekkrapport er en oversikt over lønnstrekk pr person med totalsum pr trekkmottaker. Rapporten skal være tatt ut i forbindelse med månedsoppgjøret og er arkivert på kundens område på opal_con. Dersom det er nødvendig å ta ut rapporten på nytt er kjøring av YHR_PAALEGGSTREKK Norsk påleggstrekksrapport beskrevet under rapporter. Rapporten vil se ut som under med en samle sum nederst. Total trukket beløp føres i skjemaet. Avvik: For avvik som skyldes oppsett i SAP, se brukerdokumentasjon i SAP og rutine for avvik avstemming påleggstrekk. Kontroller at det ikke er bokført direkte posteringer på kontoen i økonomisystemet. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen føres inn på skjemaet. SKJEMA nr 3-B OPPFØLGNING AV RESKONTRO Dersom saldo på reskontroen ikke er i null må årsaken avdekkes og følges opp. Saldoen på reskontroen fra SAP føres opp i skjemaet og spesifiseres. Side 18 av 86

19 Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. 3.4 Lønnslån og lønnsforskudd Ny rutine for lønnsforskudd medfører at lønnsforskudd som utbetales via SAP registreres med info type 0267 eller Deretter må lønnsforskuddet registreres med info.type 0045 som et forskudd som er utbetalt fra kasse/annet system. Lønnsforskudd som er utbetalt fra økonomisystemet registreres med info.type 0045 som utbetalt fra annet system. Konti som avstemmes: 1572 Lønnsforskudd 1573 Lønnslån Formål: Å avstemme at lønnsystemet og økonomisystemet inneholder samsvarende informasjon. Å følge opp at avdrag på lønnsforskudd og lønnslån blir trukket inn. Særskilt om kontoen: Når det skjer utbetalinger av forskudd direkte fra økonomisystemet vil utbetalingen registreres i infotype som et forskudd som er betalt fra en kasse eller fra et annet system. Når transaksjoner registreres på denne måten dannes det ikke transaksjoner i hovedboken i SAP. Årsaken til dette er blant annet at transaksjonen allerede er bokført i økonomisystemet og ikke skal overføres igjen. Dette betyr at i hovedboken i SAP vil bare transaksjoner for inntrekk av lån og forskudd registreres. Disse transaksjonene overføres økonomisystemet slik at saldoen i økonomisystemet vil være korrekt. Denne saldoen skal stemme overens med reskontroen i SAP. Konsekvensen av dette er at saldoen på hovedbokskontoen i SAP vil akkumuleres med kreditposteringene som har sin motpost i Agresso. Hva avstemmes: Saldo på hovedbokskonti i økonomisystemet skal avstemmes mot reskontrosaldoen for lønnsforskudd og lønnslån i SAP. Oppfølgning av at utbetalte lån og forskudd nedbetales og trekkes i lønn. SKJEMA NR 4-A AVSTEMMING LØNNSLÅN OG LØNNSFORSKUDD Økonomisystemet Saldo på kontoen hentes fra rapport eller spørring som viser saldoer pr konto ved utgangen av aktuell perioden. Saldoen føres inn i skjemaets kolonne B. Spørring konto eller spørring Side 19 av 86

20 saldotabell kan benyttes. Spør på periode fra og med 00 (eks ) til og med aktuell avstemmingsperiode. SAP: Transaksjonskode: S_AHR_ Oversikt over arbeidsgiverlån CusOpal 01 Framgangsmåte: MERK! FOR AVSTEMMING AV LØNNSFORSKUDD, SE BRUKERDOKUMENTASJON I SAP AVSTEMMING;DIVERSE RAPPORTER; LØNNSFORSKUDD. Bruk den oppgitte transaksjonskoden for å få frem bestillingsbildet. Oppgi riktig lønnsperiode: Spesifiser firmakoden ved å trykke Side 20 av 86

21 Rapporten viser hvilket beløp som er utbetalt i lønnsforskudd/lån, hva som er nedbetalt og hva som står til rest. Beløpene er fordelt pr. person/ansattnummer. Ansattnummer er ikke med i rapporten nedenfor for å anonymisere aktuelle personer. Totalsum for utestående lønnslån og lønnsforskudd registreres i kolonne A. Side 21 av 86

22 Merk! For å få med navnet gå inn på følgende ikon på verktøymenyen: Hent opp oppsett: /CUS&OPAL1. Nå kommer navn med i tillegg til ansattnummeret (bare headingen på rapproten er tatt med i dette tilfellet). Avvik: Dersom det oppstår et avvik må avviket forklares og følges opp: Sjekk om det er utbetalinger som er foretatt fra økonomisystemet som ikke er registrert i SAP via infotype Spør på konto og bilagsart. Dersom det er postert på andre bilagsarter enn de som overføres fra SAP, må det kontrolleres at dette er bilag som vedrører forskudd eller lønnslån. Disse skal finnes igjen i SAP på den ansattes konto. Eventuelle mangler rettes opp ved å benytte rutinen for haste utbetalinger av forskudd i brukerdokumentasjonen. Dersom posteringene ikke vedrører forskudd må korrigeringer foretas i økonomisystemet. Sjekk om det er utbetalinger som er registrert med infotype 0267 og intotype 0015 som ikke er registrert med infotype 0045 som utbetalt fra annet system/kasse. Kjør ut en lønnart rapport (transaksjonskode PC00_M99_CWTR variant andre forskudd) som viser bevegelser med lønnart Velg transaksjonskode PC00_M99_CWTR Lønnartrapport eller gå til rollen lønnskjøring og velg transaksjonskoden derfra. Velg variant CUS&OPAL41 andre forskudd fra variantlisten. Side 22 av 86

23 Aktuell periode velges. Rapporten viser flere lønnarter for aktuell periode, men det er bare transaksjoner med lønnart 5565 som er aktuelle. Kontroller at bevegelser på den ansattes konto finnes på rapporten/utskriften over lønnsforskudd og lønnslån. Avvik rettes opp ved å gjennomføre den delen av rutinene for utbetaling av forskudd som ikke er gjennomført. Eksisterer det fortsatt avvik etter at ovennevnte kontroller er foretatt må avviket dokumenteres og meldes inn via SolMan etter normal rutine. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. SKJEMA NR 4-B OPPFØLGNING AV FORSKUDD Oversikt over arbeidsgiver lån kontrolleres for at alle personer som skal trekkes er trukket. Personer som det ikke er foretatt planlagt trekk på følges opp og dokumenteres i skjemaet oppfølgning av forskudd. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. 3.5 Reiseforskudd Konto som avstemmes: 1571 Reiseforskudd Formål: Å avstemme at reiseforskudd, både utbetalinger og inntrekk, har samsvarende informasjon i lønnsystemet og økonomisystemet. Å følge opp at reiseforskudd blir trukket inn ved reiseoppgjør. Hva avstemmes: Det skal avstemmes at saldo på hovedbokskontoen i økonomisystemet samsvarer med reskontrosaldoen for reiseforskudd i SAP. Kvalitetssikring av at utbetalte reiseforskudd trekkes i reiseoppgjør og at for mye utbetalt trekkes i lønn eller innbetales. SKJEMA NR 4-C AVSTEMMING REISEFORSKUDD Økonomisystemet Saldo på kontoen hentes fra rapport eller spørring som viser saldoer pr konto ved utgangen av aktuell perioden. Saldoen føres inn i skjemaets kolonne B. Spørring konto eller spørring saldotabell kan benyttes. Spør på periode fra og med 00 (eks ) til og med aktuell avstemmingsperiode. Side 23 av 86

24 SAP: Transaksjonskode: YHR_REISEDATA Framgangsmåte: Bruk den oppgitte transaksjonskoden for å få frem bestillingsbildet for den rapporten som viser oversikt over alle reiseforskuddstransaksjoner. Fyll inn firmakode og perioden avstemmingen skal foretas pr. Ved å gjøre datovalget på denne måten vil alle beløp fra oppstart av systemet komme med. Dersom oppfølgning gjøres løpende fylles startdato for når det eksisterer åpne beløp inn. På denne måten vil rapporten inneholde mindre data når datamengden blir stor. Ha feltet for vis også reiser med null i saldo blank, men kryss av for Avstemming oppgaveplikt. Side 24 av 86

25 Spørringen gir følgende resultat: Det viser kontering knyttet til alle lønnarter for firmakoden det er spurt på innenfor spurt konteringsintervall. For å finne utestående reiseforskudd i SAP, velg, og Velg rapport variant /CUSOPAL04 Reiseforskudd SAP Side 25 av 86

26 Alle transaksjoner merket med kryss er utbetalt fra økonomisystemet. Tilhørende debetpostering finnes i økonomisystemet. Disse transaksjonene er fra spørringen for å få reell SAP saldo på utestående reiseforskudd. Før totalbeløpet på riktig linje i kolonne A. Beløp i kolonne A redusert med sum i kolonne B skal gå i null. Eventuelle differanser fremkommer i kolonne C. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. Avvik: Avviket vil skyldes at det er foretatt utbetalinger av reiseforskudd som er bokført manuelt i økonomisystemet/utbetalt fra økonomisystemet og som ikke er trukket inn igjen i reiser via SAP enda. Virksomheten må holde oversikt over hvilke personer dette gjelder og følge opp at forskuddene blir registrert i SAP når tilhørende reiseregning blir gjort opp. Merk! Virksomhetene som utbetaler reiseforskudd fra økonomisystemet må ha kontroll på disse forskuddene utenom SAP slik at de sikrer at forskuddene trekkes inn igjen. Det er laget en rapportvariant /CUSOPAL05 Reiseforskudd eksternt system som viser hvilke reiseforskudd som er utbetalt fra et annet system (økonomisystemet) og som er trukket inn igjen i SAP. Øvrige avvik må avklares og følges opp. Dato for når avstemmingen er gjort og initialene til den som har utført avstemmingen, føres inn på skjemaet. SKJEMA NR 4-D OPPFØLGNING AV FORSKUDD Oversikt over reiseforskudd følges opp for å sikre at alle personer som skal trekkes i reiser faktisk blir trukket. Personer som det ikke er foretatt planlagt trekk på følges opp og dokumenteres i skjemaet oppfølgning av forskudd. Dersom reiseoppgjør ikke er blitt innlevert en måned etter at reisen skulle vært utført må den ansattes purres med hensyn til innlevering av reiseoppgjøret. SAP: Merk det er to rapporter som kan brukes til å følge opp reiseforskudd: Transaksjonskode: YHR_REISEDATA Framgangsmåte: Side 26 av 86

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.5 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Hva er beste praksis for oppfølging og kontroll av kontantregnskapet? Kundeforum Senter for statlig økonomistyring

Hva er beste praksis for oppfølging og kontroll av kontantregnskapet? Kundeforum Senter for statlig økonomistyring Hva er beste praksis for oppfølging og kontroll av kontantregnskapet? Kundeforum 2011 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Intern kontroll Virksomhetsleder har ansvar for eget regnskap og

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31.12.2016 Oppdatert pr. 11. januar 2017 Innhold Introduksjon... 1 Vedlegg iht. Riksrevisjonens standardbrev... 2 Dokumentasjon av avstemminger i DFØs avstemmingsmappe,

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Innledning Løsningen for rapportering av arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (arbeidsgivers andel) i A- meldingen

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug Nettverksmøte 15.09.11 Fastlønn v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt FOR MYE UTBETALT LØNN v/åslaug

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.4

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.4 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.4 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Variabel lønn og reiseregninger

Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2017

Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2017 Dokumentasjon ved periodeavslutningen pr. 31. desember 2017 Versjon: 22. januar 2018 Innhold Introduksjon... 1 Endringslogg... 2 Vedlegg iht. Riksrevisjonens standardbrev... 3 Dokumentasjon av avstemminger

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V)

VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V) VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V) Oppgave Kontrollhandling/ Dokumentasjon FORBEREDELSE 1. Lesing av årsoppgjørsrundskrivet Rundskriv om Statsregnskapet

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013 maritech Lønn Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering) Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/828-13 29.06.2016 Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer