Årsavslutning Maritech Lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsavslutning Maritech Lønn"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver Årsoppgave (følgeskriv RF 1025) Innberetning Kjøring av lønn på nytt år Lønns- og trekkoppgaver Sørg for at all lønn er kjørt og godkjent. Ta ut Feriepengeliste Generer lønn- og trekkoppgavene under Årsavslutning, Lønns- og trekkoppgaver, Klargjør oppgaver Du har mulighet til å bytte innberetningskoder, beløp og oppdatere spesifikasjoner friere. Les mer om veiledning for dette her: For å ivareta at data er korrekte, anbefaler vi likevel at det kjøres en ekstra lønnsperiode hvis du trenger å legge til nye koder og endre beløp ved årsavslutning (for så å slette/klargjøre oppgavene på nytt). Gå deretter på menyvalget Vedlikehold oppgaver. Her kan du kontrollere hvilke ansatte som mangler spesifikasjoner, utføre endringer, kontrollere gjenstående endringer og holde rede på hva som er endret uten å bytte skjermbilde, samt utnytte resultatet av kontrollen til å filtrere bort ansatte som ikke har spesifikasjoner som må redigeres. o Trykk på knappen Kontroll for å kontrollere om de enkelte koder har de spesifikasjoner de skal ha. I tillegg kontrolleres enkelte faste ansattopplysninger som fødselsnummer m.m. o Har du hake for Vis kontrollogg får du fram en rapport som viser AnsattNr og hvilke innberetningskoder det gjelder, mens hake for Filter på kontrollerte filtrerer ansatte direkte i skjermbildet. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 1

2 Her er det mulig å endre opplysningene på den enkelte koden på den enkelte ansatte. Finn aktuell ansatt og dobbeltklikk på vedkommende. Da får du opp en lønnsoppgave. Dobbeltklikk på aktuelle innberetningskode. Her er 130A brukt som et eksempel. På denne koden ser vi at systemet ønsker de 3 spesifikasjonene som er ringet rundt med rødt. NB! Denne koden er litt spesiell i og med at den har en spesifikasjon det IKKE er nødvendig å fylle ut. Den er merket med blått. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 2

3 Splitt linje Det er kun mulig å endre spesifikasjonene eller å splitte en kode dersom samme innberetningskode skal brukes mer enn en gang på oppgaven (like koder som skal innberettes flere ganger). Når oppgavene blir klargjort vil det kun komme EN linje pr kode. Dersom den skal splittes så er det en funksjon som heter Splitt linje (se bildet over). Viktig her er at summen av linjer med denne koden skal stemme med det som er lønnskjørt (du må taste riktig beløp som skal over til den nye linjen). Selve beløpet kan ikke endres. Deretter kan begge kodene spesifiseres på vanlig måte. Du kan bla til neste/forrige ansatte ved å bruke tastene <Page Down> / <Page Up> når du står inne på selve oppgaven. En endringslogg kan skrives ut for å se hvilke manuelle endringer som er gjort på lønns- og trekkoppgavene dersom det er behov for å klargjøre oppgavene på nytt (og dermed har mistet de endringene du har gjort). For å endre beløp må man kjøre en egen lønnskjøring (lønnsperiode) og eventuelt opprette lønnsarter i overensstemmelse med aktuell kode. Utskrift oppgaver skriver ut lønns- og trekkoppgavene på de fortrykte oppgavene du får hos din kommunekasserer eller lignende. Du kan også skrive ut lønns- og trekkoppgavene uten fortrykte etiketter om du ønsker det. Du får da grafiske bokser med på utskriften på en grå bakgrunn. 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025) Generer følgeskriv: Genererer årsoppgaven på bakgrunn av: 1. Genererte lønnopggaver 2. Terminoppgaver for hele året. Det betyr at lønnsoppgavene må være klargjort. Dersom det er endringer på lønnoppgavene må du klargjøre følgeskrivet på nytt. Endre følgeskriv: Endring av hodet på årsoppgaven med informasjon om manuelle oppgaver m.m (Det er ikke mulig å endre linjene her, dette må i så fall endres på terminoppgaven) Skriv ut: Skriver ut terminoppgaven, utskriften er tilpasset slik at det ikke skal være nødvendig å skrive disse opplysningene over på blankett. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 3

4 Kladd følgeskriv: Systemet produserer kladd til følgeskriv RF Denne kladden avstemmes mot mottatt kvittering for maskininnberettede oppgaver og viser en del tall summert pr sone. Spesifikasjon: Dette gir en detaljert liste over innberetningene for de enkelte ansatte gruppert etter skattekommune og fordelt på pliktig / ikke pliktig (innberetningsplikt). Sum terminoppgave pr år: En summering av terminoppgavene for valgte år. Et lite tips i avstemmingsarbeidet kan være å ta ut en Forespørsel, Innberetningskoder og fjerne haken for spesifiser ansatte. Dette vil gi en totalrapport summert pr innberetningskode. Her skal det f.eks IKKE være ført på koder som ikke er haket av for aktiv. 3. Innberetning Oppgaver Altinn Du kan kun sende inn for den klienten du står på. Filnavn/versjon kan ikke endres. Dette er verdier for skjemanr, år og klientnr. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 4

5 Når du har klikket på knappen Utfør vil du etter hvert få opp følgende vindu. Dersom du ikke har benyttet arbeidsstasjonen du sitter på til å sende inn til altinn2 tidligere, vil en bli bedt om å velge autoriseringsmetodikk for pålogging, alternative valg er AltinnPin, TaxPin og SMSpin. Velg den som du tror du kan benytte, dette kan endres i skjermbildet senere. Forklaring til felter i skjermbildet: Avansert Org. Nr Personnummer User password SystemuserName SystemPassword AuthMethod Se Appendix i brukermanualen. Organisasjonsnummeret som er lagret i filen du forsøker å sende inn, hentet fra klienten. Kan ikke endres, regenerer filen om du trenger å endre dette. Ditt personnummer. Er knyttet til orgnummer, og dersom disse ikke stemmer overens, vil innsending feile. Ditt passord for å logge inn i AltInn. Må være riktig innfyllt. SystemID i AltInn, altså det tildelte sifferet Maritech programvaren har for deg i altinn (Lønn/Regnskap) under Tilgangsstyring/datasystemer. Passordet knyttet til SystemuserName (SystemID). Gå inn i altinn og opprett SystemuserID og SystemPassword om du ikke har dette fra før. Du vil bli spurt om hvordan du vil identifisere deg for innsending, brukernavn og passord kryssjekkes mot hhv SMSPin, TaxPin og AltInnPin. Vi anbefaler SMSPin da dette er enkelt å forholde seg til. Forutsetter at du har angitt ditt mobiltelefonnr i Maritech Lønn - Årsavslutning Side 5

6 profilen i Altinn. AltInnPin fåes ved å kontakte brukerstøtte AltInn, TaxPin tilsvarende eller via bla selvangivelsen. Dersom alt dette er i orden, vil du ved å trykke knappen Send starte innsendingsprosedyren. Du vil bli møtt med spørsmål fra innsendingstjenesten om å identifisere deg ift. en av de tre metodene du kan velge mellom. AltInnpin: SMSpin: Maskinell oppgave på fil. Her kan du velge flere klienter. Disse må være ferdig med hensyn på klargjøring og spesifikasjonsendringer. Filen kan lagres direkte på diskett eller legges på et annet område for så igjen brennes på en CD. o CD eller disketten skal merkes med (direkte på mediet): o Innsenderens firmanavn og adresse o Organisasjonsnummer o Telefonnummer o Kontaktperson o Filnavn (GAXDFLT) Sendes til: Skattedirektoratet, SITS-IT-DS-Applikasjoner, Postboks 6300 Etterstad, 0603 OSLO. 4. Kjøring av lønn på nytt år. Før første lønnsperiode på nytt år kan kjøres må du kjøre Årsavslutning, Godkjenn/Klargjør nytt år. VIKTIG at året som står der er det året som er avsluttet. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 6

7 Lønn kan kjøres på gammelt år selv om man har klargjort nytt år. Det er da viktig og holde rede på aktivt årstall og periode på klienten. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 7

8 Momenter å være klar over dersom man kjører lønn på nytt år før all lønn er ferdig på gammelt år: Dersom du kjører lønn på gammelt år etter at lønns- og trekkoppgavene/følgeskrivet er generert må disse genereres på nytt. De manuelle endringer man har gjort på lønnsoppgavene må da legges inn på nytt. Dersom du kjører lønn på gammelt år etter at å ha startet på nytt år og du på denne lønnsperioden har ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget så bør du kjøre Godkjenn/Klargjør nytt år igjen. Har du utbetalt feriepenger i mellomtiden (på nytt år) må disse endres manuelt på de ansatte det gjelder. (Til gode på det nye året) NB! Dersom du kjører Godkjenn/Klargjør Nytt år flere ganger og har ansatte som går over til å få feriepenger ekstra uke ved dette årsskiftet må du sjekke at de ikke har feriepenger til gode ekstra uke inne på Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold. Disse verdiene MÅ nullstilles manuelt. Maritech Lønn - Årsavslutning Side 8

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) 25.02.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer