Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00)"

Transkript

1 Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon ) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Online nedlasting av systemtabeller... 3 Egendefinert lønnslipp (prototyp)... 3 Lønnsperiode hurtigvalg... 7 Lønnsgenerering hurtigvalg aktiv periode... 7 Årsavsluttning - Feriepenger overføring av restbeløp... 7 OTP - redigering av verdier (versjon )... 9 Skattekortbestilling via AltInn Utbedringer Lønnsregistering avsluttede prosjekt OTP - Filter på rediger ansatt OTP data, redigering av data åpne aktuell periode OTP velge arter for periodelønn og tillegg i skjermbildet Fagforening - Rapport inkl HB-kontonr Skattekort sortert oversikt Endring Skattekortopplysninger Årsavslutning, kode 130A Ansatt Hovedvedlikehold skalering av skjermbildet Lott oppgjørsregistrering filter og skalering av skjermbildet Remittering Åpne filplassering Com Wrapper Installasjonsdetaljer Forutsetninger Tilleggspakker... 15

2

3 Endringslogg Releaseskrivet finner du på siden under menyen support - support maritech -maritech lønn - versjon Ny funksjonalitet Online nedlasting av systemtabeller Mulighet for å hente data til systemtabellene online. Spesielt aktuelt i situasjoner der systemdata enda ikke er opprettet som følge av at nytt år er godkjent for noen av klientene, men føring på nytt år er i gang. Stillingskoder, postnumre og kommunenr er andre bruksområder. Funksjonalitet: Rutinene for å hente nøkkelverdier for systemet fra online katalog. Krever tilgang til internett via port 21. Kun verdier som ikke finnes fra før settes inn, dvs. verdier oppdateres ikke i denne versjonen. Rutinen kan ta ca to minutter, og bør kjøres når belastningen på systemet forøvrig er lav. Du vil få tilbakemelding når rutinen er utført, og da får du tilbud om å sjekke logg. Egendefinert lønnslipp (prototyp) Ny og spennende mulighet lag egendefinerte lønnslipper! Funksjonalitet: Benytt standard slipp, og utvid med egne logoer, egne felt høstet fra ett rikt datasett, brekk om og flytt på felter. Se beskrivelse og eksempel under:

4 Fane: Generer lønnslipper Forhåndsvis Forhåndsvis til PDF av alle lønnslippene slik de vil se ut. Kan benyttes til å skrive ut alle eller noen av lønnslippene (velges fra AcrobatReader eller tilsvarende dokumentviser). Lagre i db, Lager en og en lønnslipp, og lagrer disse i databasen. Dersom forhåndsvis det finnes ansatte med ugyldig e-post (mangler, ikke riktig ugyldig e-post format) blir disse filtrert på, og forhåndsvist for evt. utskrift til papir (velges fra AcrobatReader eller tilsvarende dokumentviser) Vis lagrede Håndter genererte lønnslipper, som før. Fane: Lønnslipp design ShowDesignerDialog ShowPreviewDialog Hent Rapportdefinisjon (online) Vis dialogen for redigering av lønnslipp. Husk å lagre til egen fil ved justeringer, slik at du kan laste den inn for bruk senere. Filene lagres i formatet.repx, og vil høre til dette datasettet. Vi har opplevd problemer med designeren i Citrix miljø, vennligst rapporter slike om du vil at vi skal se på det. Forhåndsvisning i egen dialog, tillater lagring av data i flere formater, justering av høyde/breddeformat med mer. OBS! Kun beregnet for å vise dataene for.repx formatet, endringer du gjør på denne forhåndsvisningen (f.eks oppsett av papir og lignende) er ikke den samme som benyttes for generering av slippene (PDF) dette må gjøres inne i designeren. Overskriver lokal definisjon med fil hentet fra

5 Hent Rapportdefinisjon (lokal fil) nettet (standardoppsett). Krever tilgang til internett og port 21. Dine egne filer kan lastes inn og settes som definisjon. Last inn egne definisjoner tilpasset klient, varier utseendet for spesielle lønnskjøringer mm. Velg en filsti som er tilgjengelig for hele selskapet om en definisjon skal deles internt. Vær oppmerksom på: 1. Maritech kan ikke lastes for feil opplysninger sendt til ansatte som følge av bruk av egendefinerte lønnslipper. Egendefinerte lønnslipper gir store muligheter, og dette inkluderer muligheten for å summere feil. Dette gjelder også for standardoppsettet, da dette er en prototyp som tilbys som grunnlag for videre utvikling. Ved å ta i bruk modulen, godtar ditt firma dette. 2. Lønnslippene er brukket for ansattnr og art, uten sammenslåing for sats. Dersom du gjør om på dette, f.eks legger inn en egendefinert gruppe, står du selv ansvarlig for innholdet på slippen, også summeringen. 3. Lønnslippene benytter seg av et standard datauttrekk for lønnslipper, med data lagret for lønnsperioder som følger etter hverandre. Verdier for hittil i år kan dermed være feil for firma som sjonglerer med rekkefølgen de kjører lønn i. Noen få av de tradisjonelle lønnslippene (f.eks lønnslipp 1 Laserslipp ingen sammenslåing) summerer dette i uttrekket slik at lønnskjøringer med lavere nummer enn siste har samme hittil i år verdier uansett nummer for lønnskjøringen. Vær oppmerksom på dette om du sammenligner resultater for en egendefinert lønnslipp kontra en av de tradisjonelle. 4. Lønnslippene som lagres i basen krypteres uansett oppsett på maritechpdf skriveren. 5. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid å åpne skjermbildet for egendefinerte lønnslipper, vurder å benytte Optimalisering av tabeller som du finner under Annet Systemvedlikehold Optimaliser tabeller, og velg L710Statistikk fra nedtrekkslisten. 6. Datauttrekket for lønnslippene finnes i Dynamiske Rapporter, rapport 353 Lønnslipp.

6 Eksempel på bruk av ny lønnslipp (egendefinert, basert på standard):

7 Lønnsperiode hurtigvalg Mulighet til å bytte klientens aktuelle lønnsperiode fra lønnsperiodeoversikten. Kun mulig dersom perioden er aktiv. Funksjonalitet: Velg og sett klientens aktive periode fra skjermbildet med oversikt over lønnsperioder. Ved endring av aktiv periode, lukkes alle åpne skjermbilder, og du går rett til registreringsbildet for denne perioden fra lønnsperiodebildet. Ved overføring av faste arter, oppfrisker registreringsbildet seg. NB! Dette skjer dog ikke etter endring av data på lønnsperioden uten at du lukker overføringsbildet (som før). Lønnsgenerering hurtigvalg aktiv periode Ved åpning av genereringsbildet settes klientens aktive periode som forvalgt, mot tidligere høyeste aktive år/periode. Funksjonalitet: Dersom klientens aktive periode er blant de aktive, velges denne automatisk ved åpning av skjermbildet. Dersom denne perioden ikke er blant de aktive, varsles det om det i en egen dialog der dette må bekreftes før en går videre (funksjonalitet som før). Årsavsluttning - Feriepenger overføring av restbeløp Skjermbildet for årsavsluttning er utvidet med flere valgmuligheter, samt rask tilgang til aktuelle rapporter.

8 Forklaring til kontroller i skjermbildet Kopier skattekortopplysninger Kopier gjenværende (til gode) feriepenger fra [år] til [år] Feriepenger (beregnet) Kopier skattekortopplysninger år som godkjennes til neste år (som før) Dersom det ligger feriepenger igjen på en eller flere ansatte fra forrige år, vil denne standard krysses av for. Beløpet vil bli addert til feltet for feriepenger til gode på den ansatte, mens overført ordinært vil være grunnlaget (som før). Dersom du velger å nullstille beløpet på forrige år, og du vil overføre/godkjenne år på nytt, er restbeløpet borte (du får spørsmål om du vil gjøre dette underveis i rutinen). Ta derfor vare på rapporten du blir presentert med, evt se tekst i skjermbildet nede til venstre for hvordan du kan finne tilbake til differansen manuelt. Rapport som viser hva som beregnes som feriepenger for året før du

9 Utbetalte feriepenger [år] Feriepengeliste [år] Kontroll alder/ekstra uke Systemdata godkjenner. Rapport over utbetalinger som er gjort med arten for ordinære feriepenger i det kommende året (aktuelt dersom neste år er oppstartet, og noen feriepenger er utbetalt før overføring av feriepengene fra forrige år. NB! Denne situasjonen krever at du manuelt vedlikeholder feriepengene etter overføring!) Standard feriepengeliste rapport for året som godkjennes, dukker bare opp dersom det er ubetalte feriepenger igjen (som kan overføres ved godkjenning) Rapport sortert på den ansattes alder, og om det er huket av for at den ansatte skal akkumulere feriepenger. Sorterer også på aktiv/inaktiv, så inaktive ansatte finnes nederst på listen. Tilgjengeliggjør systemdata for kontroll etter godkjenning, slik at du kan sjekke grunnbeløp, soner med mer. Husk at dette er felles grunndata for alle klienter. OTP - redigering av verdier (versjon ) Mulighet til å redigere verdier før lagring av fil. Funksjonalitet: Se beskrivelse og skjermbilder under:

10 Valg av enkeltperioder, mulighet for å legge til arter for periodelønn og tilleggslønn manuelt, samt utplukk av ansatte som er eksluderte fra OTP, eller har status annet enn OTP aktiv (Perm/syk, og er satt som innaktiv i lønnssystemet). OBS! Disse vil naturlig nok få 0 verdier dersom de ikke har registreringer i periodeintervallet! Forutsettning: Ansattnummer må finnes ved klienten. «Opprett OTP data»: genererer grunnlag og legger data inn i tabell som kan redigeres senere i «Rediger OTP data». Grunnlaget er som følge av valgte Periodelønnsarter og Tilleggsarter, og innstillinger på «Rediger OTP Ansatt». Ved avkryssing for å vise grunnlaget, vises alle som ikke er ekskludert fra ordningen, som er aktive eller har registreringer i oppgitte perioder. Øvrige personer finnes i oversikten «Rediger OTP data». NB! Dersom du har en eldre versjon av ComWrapper enn , benyttes gammel rutine ved «Lag fil OTP data», og der vil kun personer som vises i «vis genert grunnlag» være med, og dine redigeringer vil ikke komme med.

11 «Logg» viser logg hvor du får litt mer detaljer om hvilken ansat det er feil ved. «Epost» sender filen til klientens epostadresse dersom du ønsker det, krever epost oppsett under Fil Oppsett Epost. Rediger OTP data rediger verdier før lagring av fil. «Korrigering deltidsansatte» fjerner årslønnsbeløpet fra periodelønnbeløpet. Legg til ansatte gir deg muligheten til å legge til en manuell redigerbar linje for en aktiv ansatt til perioden. Rediger OTP Ansatt mulighet for å endre innstillinger for ansatt og vedlikeholde uten å gå via ansattkartoteket. Husk å lagre, husk å regenerere data for perioden dersom aktuelt.

12 Skattekortbestilling via AltInn Mulighet til å benytte skattekortbestilling fra AltInn via skjema RF-1211 Skattekort med vedlegg fra maritech Lønn. Funksjonalitet: Man kan sende inn bestilling elektronisk til AltInn i eget skjermbilde for dette. Bestillingen genererer en fil som inneholder organisasjonsnummer og personnummer, denne legges ved bestillingen. Etter ett døgn, vil en motta en beskjed fra AltInn om at bestillingen er behandlet, og dersom vellykket, vil en kunne laste ned en fil som kan leses inn via det gamle grensesnittet for dette i maritech Lønn. NB! Det er problemstillinger mtp bi- og hovedarbeidsgiver i denne løsningen som må håndteres manuelt. Likeledes for frikort. AltInn er klar over denne svakheten, og arbeider med senere forbedringer er ett prøveår der gammel løsning med å eksportere fil og laste opp til portalen fremdeles vil virke, men denne avvikles til Utbedringer Filter på status Avsluttet. Lønnsregistering avsluttede prosjekt Funksjonalitet: Dersom ett prosjekts status er satt til avsluttet, dukker ikke prosjektnummeret opp som valgbart alternativ ved lønnsregistrering. OTP - Filter på rediger ansatt OTP ansatt skjermbildet har fått en nedtrekksliste for filter på de ansattes status. Funksjonalitet: Filtrert de ansatte på kategoriene Aktiv, Passiv eller Alle OTP data, redigering av data åpne aktuell periode Endret oppførsel ved overgang til skjermbildet for redigering av generert OTP data. Funksjonalitet: Skjermbildet åpner nå samme periode som en generer for og ikke sist brukte periode. Dette etter ønske fra kunde. OTP velge arter for periodelønn og tillegg i skjermbildet Det er nå mulig å legge til eller fjerne arter som skal være med i grunnlaget for timebetalte ansatte. Arter for tillegg kan også endres

13 Funksjonalitet: Artene som er ramset opp i skjermbildet som en kommaseparert liste benyttes til grunnlag for periodelønn og tilleggslønn. Fagforening - Rapport inkl HB-kontonr Rapporten for fagforening inkluderer nå hvilken Hovedbokskonto som er brukt Funksjonalitet: Felt lagt til på rapporten Skattekort sortert oversikt Listen over leverte skattekort er nå sortert på årstall, synkende Funksjonalitet: Samme som før. Endring Skattekortopplysninger Redigering av skattekort i Kartotek Ansatt - Skattekort har igjen muligheten til å oppdatere verdier på skattekortene. Funksjonalitet: Samme som før Årsavslutning, kode 130A Personer med gyldige, påkrevde parametere fjernes fra listen over elementer som må redigeres. Funksjonalitet: Samme som før, kun ekstra sjekk på verdiene for å hindre disse personene å dukke opp dersom gyldige verdier ift skjemadefinisjon fra AltInn. Ansatt Hovedvedlikehold skalering av skjermbildet Alle skjermbildene for Hovedvedlikehold ansatt er nå mulig å skalere. Mulighet for å vise mer data på den ansatte enn i tidligere versjoner. Funksjonalitet: Maksimer eller dra i skjermbildets hjørne for å skalere. Lott oppgjørsregistrering filter og skalering av skjermbildet Skjermbildet for oppgjørsregistrering har fått ett filter på årstall. I tillegg er feltet for oppgjør gjort større for å vise flere oppgjør samtidig. Om en utvider bildet, økes plassen for turer.

14 Funksjonalitet: Filter på år, maksimer eller dra i skjermbildets hjørne for å skalere. Bytte av båt etter at filter på år er satt, gjør at filter på år ignoreres dersom årstall ikke finnes. Detaljbildet for tur tømmes i så fall for å unngå registrering på feil tur. Remittering Åpne filplassering Knapp i skjermbildet for å åpne filplasseringen angitt for valgt betalingstjeneste. I tillegg kan skjermbildet for remittering skaleres. Funksjonalitet: Knapp som åpner oppgitt filsti (datakatalog) for betalingstjenesten. Dersom katalogen ikke kan nåes, oppgis en melding om dette, samt en sti til oppgitt katalog i klartekst.

15 Com Wrapper Fungerer bakoverkompatibelt, men er tilpasset ny OTP funksjonalitet i Lønn, og wrapper må installeres for å få nytte av redigeringsmuligheten i versjon Egendefinerte lønnslipper kun kompatibelt med versjon og nyere. Lønnslipper, online systemdataoppdatering, nye forbedringer på rapporteringsmodul med mer. EHF støtte for OLFI. Installasjonsdetaljer Forutsetninger Microsoft Dot Net Framework, versjon.net 2 og.net 3.5 er en forutsettning for å kunne benytte wrapperet og altinn modulen. Versjon eller senere må være installert, tidligere versjoner må manuelt scriptes opp til 9.81 før installasjon. Tilleggspakker ComWrapper bør helst ha samme versjonsnr som programversjon for å fungere optimalt. AltInn modul er samme som før og har ikke versjonsnummer. Denne kreves for å lage xmlfilene som sendes via ComWrapper til AltInn2.

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) 25.02.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning...

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert

Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Utbedringer... 2 2 Nye rapporter... 2 3 Lønns og trekkoppgaver

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Endringslogg brukerbok og ny database

Endringslogg brukerbok og ny database Endringslogg brukerbok og ny database Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Versjon 2006.3 Endringer etter brukerbok datert 01.10.2004 Endringer fra gammel til ny database Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Maritech Master versjon 10.00.40 (Endringer etter versjon 10.00.02)

Maritech Master versjon 10.00.40 (Endringer etter versjon 10.00.02) 21.11.2014 Maritech Master versjon 10.00.40 (Endringer etter versjon 10.00.02) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 ExternalEnvironment... 3 Nytt menypunkt, ny funksjonalitet... 3 Menypunkt ExternalEnvironment...

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer