1 INNLEDNING UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER NYTT I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14"

Transkript

1 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave Blanketter Tilleggskoder Avstemmingsrapport for lønns- og trekkoppgave Satser for lønns- og trekkoppgaver for Skattepliktig lønn Diett Fri bil UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER Generelt om lønns- og trekkoppgaver Hvordan skrive ut lønns- og trekkoppgaver? Hvordan skrive ut en endringsoppgave? Hvordan registrere tilleggsinformasjon på koder for lønns- og trekkoppgave? Feltene treffer ikke korrekt på blanketten NYTT I Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Firmainnstillinger for tjenestepensjon Innstillinger for tjenestepensjon i personalkortet Rapport: Tjenestepensjon, Oversikt Lønnsarter for tjenestepensjon Arbeidsgiveravgift i Innlevering av terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) Elektronisk innsending til Altinn via Mamut for Altinn

2 INNLEDNING 1 INNLEDNING Hvert år må alle arbeidsgivere som har utbetalt lønn til arbeidstakere sende arbeidstakeren en lønns- og trekkoppgave i papirutgave. I tillegg må alle opplysninger som fremkommer på hver lønns- og trekkoppgave sendes inn til skatteoppkreveren enten maskinelt eller på papir. Da disse opplysningene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter er det svært viktig at arbeidsgiver innberetter lønn, og andre ytelser og godtgjørelser, med riktig kode. INNLEVERINGSFRIST: Fristen for innlevering av lønns- og trekkoppgaven er 20. januar året etter lønnsåret (inntektsåret). Blankettene det skal innrapporteres på er: RF-1015 Lønns- og trekkoppgaver RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift, følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver NY UTGAVE AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVE OG ÅRSOPPGAVE Hvert år kommer det nye blanketter for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave, noe som betyr at også rapportfilene som benyttes ved utskrift fra Mamut, må oppdateres. Nye rapportfiler følger med i årets lønnsoppdatering og må importeres dersom du redigerte rapportene i fjor. Er du usikker på om du redigerte rapportene anbefaler vi deg å importere årets rapportfiler. SLIK IMPORTERER DU OPPDATERTE RAPPORTFILER: 1. Velg menyen Vis og klikk Innstillinger. 2. Klikk knappen Rapporter, deretter Rapport-/Etiketteditor. 3. Marker Lønns- og trekkoppgave eller Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 4. Klikk knappen Importer rapportfil. 5. Velg Fellesrapporter i nedtrekkslisten for Rapportområde. 6. Klikk Import. 7. Du får nå beskjed om hvilket området rapportfilen er importert til, klikk OK. 8. Klikk Lukk for å avslutte. 0. 4

3 INNLEDNING BLANKETTER Før du skriver ut lønns- og trekkoppgaver må du skaffe deg lønns- og trekkoppgave blanketter som du legger i skriveren din før utskrift. Blankettene får du hos ditt lokale skattekontor eller på TILLEGGSKODER For flere av lønnskodene kreves det tilleggsinformasjon på lønns- og trekkoppgaven. Dette gjelder for eksempel kodene for diett hvor du skal legge inn antall døgn. Du må registrere tilleggskodene før utskrift av lønns- og trekkoppgavene. Les mer om dette i eget kapittel senere i heftet AVSTEMMINGSRAPPORT FOR LØNNS- OG TREKKOPPGAVE I rapportmodulen kan du skrive ut rapporten Avstemming av Lønns- og trekkoppgave. Rapporten bryter tallene fra lønns- og trekkoppgavene ned til linjene som er grunnlaget for hver enkelt post. Avstemmingsrapporten kan være til god hjelp i arbeidet med lønns- og trekkoppgaver. SLIK GÅR DU FREM: 1. Velg Fil og klikk Skriv ut. 2. Velg Lønn i menyen til venstre. 3. Marker rapporten Avstemming av Lønns- og trekkoppgave og klikk Skriv ut. 4. Velg om du vil skrive ut rapporten for en enkelt ansatt eller alle samlet. 0 5

4 INNLEDNING 1.2 Satser for lønns- og trekkoppgaver for 2005 Nedenfor følger en oversikt over de mest brukte satsene, og oppjusterte tall for disse SKATTEPLIKTIG LØNN Når samlede trekkpliktige utbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr kreves dette ikke lønnsinnberettet. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, er fritatt for lønnsinnberetning. Om beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. GRENSER FOR SKATTEPLIKTIG LØNN 2005 Ordinær arbeidsgiver Kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, lønnsytelser Kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, tilleggsytelser Kr DIETT Diettgodtgjørelse i utlandet varierer fra land til land, og i enkelte tilfeller mellom de ulike byene innenfor hvert land. Detaljerte opplysninger og satser for disse finner du på Finansdepartementets nettsider. DIETT, NORGE MED OVERNATTING til 12 timer Kr 250 Over 12 timer Kr timer over helt døgn Kr 460 NATTILLEGG, NORGE 2005 Nattillegg, ulegitimert Kr 400 Nattillegg, ulegitimert, hotell Kr 700 Legitimerte kostnader til overnatting, øvre grense Kr

5 INNLEDNING FRI BIL BIL OG ANNEN FORDELSBESKATNING Bilbeskatning 2005 Fra 2005 skal fordelen beregnes som en andel av bilens listepris som ny inkludert verdien av ekstrautstyr, etter følgende satser: 2005 Listepris som ny, inntil kr % Den delen av listeprisen som overstiger kr % Når bilen er eldre enn 3 år (pr ), skal listeprisen settes til 75 % Når det kjøres mer enn km pr. år, skal listeprisen settes til 75 % I de tilfeller hvor bilen både er eldre enn 3 år, og det kjøres mer enn km i året, settes verdien til 56,25 % av listepris (listepris * 75 % * 75 %) Standardfordelen skal beregnes for det antall hele eller påbegynte måneder bilen har stått til arbeidstakers disposisjon. Brukshindringer som ferie, tjenestereiser, verkstedbesøk, sykdom skal ikke redusere den skattepliktige fordelen. I forhold til forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fordeles fordelen likt på antall måneder fordelsbeskatning skal skje. 7

6 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER I Mamut er det enkelt å skrive ut lønns- og trekkoppgaver da en veiviser guider deg gjennom prosessen. På de neste sidene følger likevel en beskrivelse av fremgangsmåten. HUSK at du må oppdatere til ny versjon av ditt Mamut-program før du begynner. 2.1 Generelt om lønns- og trekkoppgaver Opplysningene i lønns- og trekkoppgavene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter. Særlig vil dette gjelde skatteytere som leverer forenklet selvangivelse. SKJEMAER TIL LØNNS- OG TREKKOPPGAVE: RF-1015 Lønns- og trekkoppgave RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven Endringsoppgave Vær oppmerksom på at du kan skrive ut ovennevnte rapporter så mange ganger du måtte ønske det uten å godkjenne utskriftene. På den måten kan du gjøre de tilpasninger som er nødvendige før du skriver ut det endelige eksemplaret som sendes til myndighetene. Ønsker du å levere lønns- og trekkoppgaver på fil, og har flere firmaer å levere for, kan du benytte samme diskett til dette. Følg veiledningen på neste side for alle firmadatabaser, når du kommer til sjekken for lønns- og trekkoppgavefilen vil du få melding om at filen finnes fra før på disketten. Klikk knappen Legg til, og dataene vil bli lagt til i samme fil på disketten. 8

7 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER 2.2 Hvordan skrive ut lønns- og trekkoppgaver? SLIK STARTER DU VEIVISEREN FOR LØNNS- OG TREKKOPPGAVER: 1. Velg Fil og klikk Skriv ut. 2. Velg Lønn i menyen til venstre. 3. Marker rapporten Lønns- og trekkoppgave og klikk Skriv ut. 4. Som standard velges alternativ 1, Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015) og Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025). 5. Skriv ut oppgaven for Alle ansatte eller Én ansatt. Velger du Gå rett til produksjon av maskinlesbar oppgave (diskett) for alle ansatte hopper veiviseren over utskrifter til skriver. 6. En forhåndsvisning av oppgaven(e) vises. Fra dette vinduet kan du skrive ut oppgavene til skriver. Lukk deretter forhåndsvisningen. Veiviseren fortsetter med å produsere maskinlesbar oppgave. Du kan skrive den maskinlesbare oppgaven direkte til diskett. Sørg for å ha en diskett klar og sett den i diskettstasjonen. Ønsker du ikke å skrive til diskett kan du angi filnavn og -bane selv. Dette kan være aktuelt om du ønsker å lagre filen på maskinen din for etterpå å brenne den på en CD. 7. Velg om du vil Godkjenne oppgaven. Om du godkjenner, men gjør endringer i ettertid, kan du velge om du vil skrive ut en ny lønns- og trekkoppgave som inneholder både de opprinnelige tallene samt endringene, eller om du vil skrive ut en endringsoppgave som bare inneholder endringene du har gjort. Hvis du gjør endringer etter å ha sendt inn lønns- og trekkoppgavene må du sende inn endringsoppgaven. 8. Velg om du vil skrive ut Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven, RF Denne kan ikke leveres maskinelt. MERK: Har du levert lønns- og trekkoppgaven maskinelt må du avvente en kvittering på denne før du sender inn Årsoppgaven for arbeidsgiveravgift følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven. 0 9

8 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER 2.3 Hvordan skrive ut en endringsoppgave? Dersom du har kjørt lønn, eller gjort andre endringer som påvirker lønns- og trekkoppgaven etter at denne er sendt inn, må du skrive ut en endringsoppgave. SLIK SKRIVER DU UT ENDRINGSOPPGAVE: 1. Velg Fil og klikk Skriv ut. 2. Velg Lønn i menyen til venstre. 3. Marker rapporten Lønns- og trekkoppgave og klikk Skriv ut. 4. Merk av for Opprett endringsoppgave. 5. Klikk Neste og følg veiviseren Hvordan registrere tilleggsinformasjon på koder for lønns- og trekkoppgave? Valget for å legge inn tilleggsfelter for lønns- og trekkoppgaver finner du ved å velge Vis, peke til Lønn og klikke Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave. Du får da opp et vindu med en liste som viser lønns- og trekk-kodene den ansatte skal innrapportere det aktuelle året. (Korrekt ansatt og aktuelt år velges i nedtrekkslistene.) 10

9 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER SLIK REGISTRERER DU TILLEGGSINFORMASJON: 1. Velg Vis, pek til Lønn og klikk Tilleggskoder for Lønns- og trekkoppgave Velg aktuelt år og ansatt, og se over de kodene som kommer opp. Disse kodene er det kjørt lønn mot, og de som kommer opp krever også at det legges inn tilleggsinformasjon. 3. Ved å klikke på en av kodene som kommer opp i listen for valgt år og ansatt, vil du få tilgang til å redigere informasjonen som skal oppgis. Enkelte koder skal rapporteres en gang for hver godtgjørelse, og du kan da tildele hver lønnslinje en egen gruppe (som har hvert sitt fanekort, 1-6), slik at informasjonen du legger inn kun gjelder for den aktuelle lønnslinjen. Vær oppmerksom på at Mamut ikke støtter automatisk beregning av disse feltene. 2.5 Feltene treffer ikke korrekt på blanketten Dersom du har importert nye rapportfiler for lønns- og trekkoppgaven (se pkt ) og/eller årsoppgaven, men feltene likevel ikke treffer korrekt ved utskrift, kan du redigere rapporten og deretter skrive ut på nytt. Årsaker til at utskriften ikke treffer korrekt kan være ulike type skrivere og skriverdrivere. 11

10 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER VIKTIG! Du må endre standard rapportområde i brukerprofilen din til firmarapporter for å få skrevet ut redigerte rapporter, hvis ikke vil du få skrevet ut originale uredigerte rapporter. Les mer om dette på neste side. SLIK REDIGERER DU RAPPORTEN FOR LØNNS- OG TREKKOPPGAVE/ÅRSOPPGAVE: Velg Vis og klikk Innstillinger. 2. Klikk knappen Rapporter. 3. Klikk Rapport-/Etiketteditor. 4. Marker Lønns- og trekkoppgave eller Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 5. Klikk Rediger. 6. Velg menyen Edit/Select all. Samtlige felter blir nå markert. TIPS: Dersom du kun skal flytte et felt, markerer du kun dette ene feltet ved å klikke på det en gang med venstre museknapp. 7. Bruk deretter piltastene på tastaturet til å flytte feltene. 8. Velg File/Save. 9. Deretter velger du File/Close. 10. Skriv ut rapporten på nytt. 12

11 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER SLIK ENDRER DU STANDARD RAPPORTOMRÅDE TIL FIRMARAPPORTER: 1. Velg Vis og klikk Innstillinger. 2. Klikk Brukerprofil. 3. Velg fanekortet Innstillinger per modul. 4. Klikk knappen Rapporter. 5. Velg at standard rapportområde skal være Firmarapporter i stedet for Fellesrapporter. 6. Klikk OK. 7. Bekreft at du ønsker å lagre endringer i brukerprofilen din. 0 13

12 NYTT I NYTT I Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Stortinget har vedtatt å innføre obligatorisk tjenestepensjon fra for alle firmaer som har minimum to ansatte, hvis arbeidstid og lønn utgjør 75 % eller mer av en full stilling. Alternativt kommer man også innunder kravet om man har ansatte som har 20 % stilling eller mer, slik at de til sammen utgjør minst to årsverk. Det skal bare avsettes tjenestepensjon dersom lønnen overstiger Grunnbeløpet * stillingsprosenten, slik at dersom en person som jobber 50 % stilling tjener under halvparten av Grunnbeløpet per år, skal det ikke avsettes noe. Grunnbeløpet (G) i Folketrygden reguleres hvert år. Satsene finnes på Foretak som kommer innunder disse kravene, er pålagt å avsette minimum 2 % av lønn mellom 1 og 12 G i pensjonsfond. Det er åpnet for at man kan avsette opptil 5 % av lønn mellom 1 og 6 G, og opptil 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Samtlige ansatte som oppfyller kravene skal være omfattet av lik ordning, det er ikke anledning til individuelle tilpasninger. Arbeidstaker kan også bidra med en andel av dette, men ansattes andel skal aldri utgjøre mer enn 50 % av totalen, og arbeidsgivers og arbeidstakers andel skal til sammen ikke overstige maksimumssatsene. Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel, men for den ansatte vil denne delen ikke ha noen øvrig innvirkning på lønnen. Ansattes andel skal redusere skattepliktig lønn, og innrapporteres på separat kode. Overgangsordningen tilsier at ordning for obligatorisk tjenestepensjon senest skal være på plass innen utgangen av 2006, men avsetningen skal senest skje fra , uansett når ordningen blir etablert FIRMAINNSTILLINGER FOR TJENESTEPENSJON Slik setter du innstillinger for hvilken ordning som skal benyttes: 1. Velg Vis Innstillinger Regnskap. 2. Velg fanekortet Modulinnstillinger. 3. Klikk knappen Lønn og velg fanekortet Tjenestepensjon. 4. Merk av for Innskuddsbasert ordning dersom det er ordningen firmaet skal benytte og endre prosentsatsene dersom det er behov for det. Dersom din virksomhet skal benytte Ytelsesbasert ordning merker du av for dette. Forsikringsselskapet avregner beløpene som skal betales inn etter avtale. Kalkulasjonene foretas da ikke i Mamut. 14

13 NYTT I 2006 MERK: Endrer du tjenestepensjonsordning vil du få spørsmål om du ønsker å inkludere alle ansatte i valgt pensjonsordning. Ved å bekrefte vil alle ansatte bli oppdatert i forhold til firmaets ordning INNSTILLINGER FOR TJENESTEPENSJON I PERSONALKORTET Om det skulle være aktuelt å ha avvikende innstillinger på enkelte ansatte, settes dette i personalkortet. Slik setter du innstillinger i personalkortet: 1. Velg Vis Lønn Personalregister. 2. Velg fanekortet Lønn. 3. Klikk knappen Lønn. 4. Merk av eller fjern avmerking for Skal inkluderes i tjenestepensjonsordning. 5. Gjenta for alle ansatte som (evt. ikke) oppfyller kravene til tjenestepensjon. 15

14 NYTT I RAPPORT: TJENESTEPENSJON, OVERSIKT Rapporten gir oversikt over faktisk lønnsutbetalig på ansatte som er inkludert i pensjonsordningen, og antatt avsetning til pensjonsfond. Rapporten finner du i rapportmodulen og brukes som avstemming i forhold til innbetalinger til pensjonsfondet LØNNSARTER FOR TJENESTEPENSJON For å få innrapportert arbeidsgiveravgiften for firmaets andel av tjenestepensjon kan du kjøre en egen lønnskjøring på slutten av året der du benytter lønnsart 615 Tjenestepensjon, firmaets andel. Grunnlaget og selve arbeidsgiveravgiften skal med på terminoppgaven, men det skal ikke innrapporteres på hver enkelt ansattes lønns- og trekkoppgave. Dersom firmaet benytter Innskuddsbasert ordning og den ansatte skal bidra med sin andel, benytter du lønnsart 616 Tjenestepensjon, ansattes andel ved hver lønnskjøring. MERK: Dersom du har tatt i bruk lønnsart 615 og/eller 616 tidligere vil lønnsartene legges inn på neste ledige lønnsartnummer. 16

15 NYTT I Arbeidsgiveravgift i 2006 Fra 1. januar 2004 ble det innført nye regler for differensiert arbeidsgiveravgift med bakgrunn i at ESA anså den tidligere differensieringen av satsene i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Nullsatsen i Finnmark og Nord-Troms er imidlertid opprettholdt, og satsene fra 2003 er videreført for de deler av fiskeri- og landbrukssektoren som faller utenfor EØS-avtalen. For avgiftssonene 3 og 4 gjelder overgangssatser ut I 2006 økes overgangssatsen med 1,9 prosentpoeng i sone 3, til 12,1 prosent, og med 2,2 prosentpoeng i sone 4, til 11,7 prosent. I sone 2 er satsen for de lønnskostnader som går utover fribeløpsordningen, 14,1 prosent (generell sats). SATSER FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT I 2006 Det ovennevnte betyr at arbeidsgiveravgift i 2006 vil beløpe seg til følgende satser Sone 1: 14,1 % av all avgiftspliktig godtgjørelse Sone 2: 14,1 % av avgiftspliktig godtgjørelse utover fribeløpet. Gammel sats på 10,6 % innen fribeløpet. Fribeløpet gjelder ikke for transportsektoren. Sone 3: 12,1 % av avgiftspliktig godtgjørelse utover fribeløpet. Gammel sats på 6,4 % innen fribeløpet. Fribeløpet gjelder ikke for transportsektoren. Sone 4: 11,7 % av avgiftspliktig godtgjørelse utover fribeløpet. Gammel sats på 5,1 % innen fribeløpet. Fribeløpet gjelder ikke for transportsektoren. Sone 5: 0 % 17

16 NYTT I Innlevering av terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) I 2006 vil innlevering av terminoppgaver på e-post og diskett opphøre. Du må da enten levere på papir eller elektronisk via Altinn. INNLEVERINGSFRISTER FOR TERMINOPPGAVEN (RF-1037): 8. hver termin ved innlevering på papir 15. hver termin ved elektronisk innlevering på ELEKTRONISK INNSENDING TIL ALTINN VIA MAMUT FOR ALTINN Ved hjelp av tilleggsprogrammet Mamut for Altinn kan du enkelt levere RF-1037 Terminoppgave for forskuddstrekk til Altinn. For å kunne levere elektronisk fra ditt Mamutprogram til Altinn må du via programmet Mamut for Altinn. Programmet er gratis og kan lastes ned fra våre nettsider: SLIK GÅR DU FREM ETTER Å HA LASTET NED OG INSTALLERT MAMUT FOR ALTINN: 1. Åpne Mamut Business Software. 2. Velg Fil og klikk Skriv ut. 3. Velg Lønn i menyen til venstre. 4. Marker Terminoppgave for forskuddstrekk, RF-1037, etter Velg utskriftsmedie Skriver under Send til. 6. Klikk Skriv ut. 7. Velg termin, sett inn NACE-koden og sett hvilken næring du tilhører. 8. Klikk OK. 9. Følg veiviseren og eksporten av dine data til Mamut for Altinn. 10. Klikk Neste. 11. Klikk Ferdig for å avslutte veiviseren. 12. Kontroller at opplysningene stemmer og klikk OK. 13. Klikk Send skjema til Altinn for å levere terminoppgaven. 0. Les mer om Mamut for Altinn på 18

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver

Lønns- og trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Innhold Innledning... 2 Nyttig å vite før utskrift... 3 Satser for lønns- og trekkoppgaver... 5 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen 03.12.2015 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006

meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005

meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005 Skattedirektoratet meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål.

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. 07.12.2012 Veiviser arbeidsgang årsskiftet Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. Premietipset. Tips oss, få premie! Tips oss om andre bedrifter som også kan ha nytte av et godt lønnssystem.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året.

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Aldri arbeidsgiveravgiftspliktig Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. Men den ansatte går over

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma

Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt får varsel

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen 29.10.2014 Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av ytelser trygden yter godtgjørelse for. I praksis innberetter arbeidsgiver de aktuelle ytelsene

Detaljer

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir.

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig fra første utbetaling Selskapet er avgiftspliktig fra første utbetaling. Årsaken til dette er at selskapets lønnsutbetalinger vil være over grensen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for ansatt En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor

Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt. Det eneste

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 gjelder fra 1. termin 2007 Forklaring til feltene: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. feltene.

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement

Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement Innberetning av Fri telefon (Elektronisk kommunikasjon) bør avstemmes et par ganger i året slik at

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips)

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips) NYE HogiaLønn på 1 2 3 KOMME IGANG! (praktiske tips) Her finner du tips til hvordan du skal begynne arbeidet med HogiaLønn, samt arbeidsgang for å lage en lønning. Hvordan du KOMMER I GANG med NYE HogiaLønn!

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008

meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Detaljer