Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel"

Transkript

1 Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1

2 Utenlandske næringsdrivende Norsk organisasjonsnummer Alle som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel må ha et norsk organisasjonsnummer. Det samme gjelder de som kun har ansatte som arbeider i Norge. Organisasjonsnummer fås ved registrering i Brønnøysundregistrene på skjema BR1080 «Samordna registermelding». Adresseendring meldes på samme skjema. Rapportering av oppdrag og arbeidstakere Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere skal rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere». Les mer om plikten til å rapportere på side 6. Merverdiavgift Utenlandske næringsdrivende som omsetter avgiftspliktige varer eller tjenester i Norge skal registreres i merverdiavgiftsmanntallet når omsetning og avgiftspliktig uttak overstiger NOK i løpet av en 12-måneders periode. Bruk skjema BR1080 «Samordna registermelding». Betaling av forskuddsskatt Aksjeselskaper skal betale forskuddsskatt i to terminer i året etter inntektsåret. Selvstendig næringsdrivende skal betale forskuddsskatt i fire terminer i løpet av inntektsåret. 2

3 Forskuddstrekk for arbeidstaker Arbeidsgiver skal trekke skatt etter arbeidstakers skattekort. Dette kan bestilles elektronisk gjennom Altinn. Arbeidstakeren får tilsendt et brev skattetrekksmelding - som inneholder opplysninger om hvilket skattekort som er utskrevet. Dersom arbeidstaker ikke har skattekort, skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt. Forskuddstrekket skal settes inn på egen bankkonto (skattetrekkskonto) i norsk bank eller norsk avdeling av utenlandsk bank. Det skal trekkes og innrapporteres skatt uavhengig av skatteplikt til Norge. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan sende begrunnet søknad til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) om trekkfritak for arbeidstaker. Trekkfritak gis dersom SFU har grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge. Rapportering og innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Arbeidsgiver skal gi skattemyndighetene opplysninger om lønn, godtgjørelser og forskuddstrekk for alle arbeidstakere som har arbeidet i Norge eller på norsk sokkel. Denne rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det foreligger skatteplikt eller ikke. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for arbeidstakere skal innrapporteres og betales til Skatteoppkrever utland. Ytterligere informasjon finnes på 3

4 Selvangivelse Selskaper skal levere skjema RF-1028 «Selvangivelse» og skjema RF-1045 «Regnskapsutdrag». Selvstendig næringsdrivende skal levere RF-1030 «Selvangivelse», skjema RF-1175 «Næringsoppgave 1» og skjemaet RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak». Fristen for elektronisk innlevering av selvangivelse er 31. mai i året etter inntektsåret både for selskap og selvstendig næringsdrivende. For selskap som leverer selvangivelse på papir er fristen 31. mars. For selvstendig næringsdrivende som leverer selvangivelsen på papir er fristen 30. april. Selvstendig næringsdrivende som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse skal istedenfor skjema RF-1030 fylle ut og levere skjema RF-1281 «Selvangivelse for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse». Dette skjemaet kan dessverre ikke leveres elektronisk. Skatteoppgjør Skatteoppgjøret er en oversikt over de beløp som er lagt til grunn ved beregning av skatt til Norge. Skatteoppgjøret blir sendt til foretakets registrerte adresse i oktober året etter inntektsåret. 4

5 Arbeidstaker Skattekort Alle arbeidstakere som arbeider i Norge eller på norsk sokkel må ha skattekort. Arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver og arbeidstakere på norsk sokkel som er bosatt i utlandet, skal ha skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Vær klar over at utstedt skattekort ikke betyr at arbeidstakeren har oppholdstillatelse. For mer informasjon om hvordan man får skattekort og norsk identitetsnummer (d-nummer/fødselnummer) se Selvangivelse Arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge og som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver skal, uavhengig av skatteplikt, levere selvangivelse. Selvangivelsen er forhåndsutfylt. Selvangivelsen sendes til arbeidstaker i april året etter inntektsåret. Får du ikke selvangivelse, må du ta kontakt med skattekontoret. Arbeidstaker må korrigere eventuelle feil og mangler på skjemaet før innlevering. Frist for innlevering av selvangivelse og skjema for tilleggsopplysninger er 30. april. Selvangivelsen kan leveres elektronisk på Skatteoppgjør Skatteoppgjøret er en oversikt over de beløp som er lagt til grunn ved beregning av skatt til Norge. Skatteoppgjøret sendes ut i oktober året etter inntektsåret. Det er også tilgjengelig på 5

6 Adresse Husk å melde adresseendringer til skattemyndighetene slik at selvangivelse og skatteoppgjør blir sendt til riktig adresse. Rapporteringsplikten Oppdrag Alle oppdrag og underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), forutsatt at oppdraget utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge eller på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen Rapporteringsplikten gjelder både for næringsdrivende og for offentlige organ. Det er ikke plikt til å gi opplysninger dersom oppdragsgiver er en privatperson eller oppdraget har en verdi under NOK

7 Arbeidstakere Dersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal det også gis opplysninger om arbeidstakere på oppdraget. Oppdragsgiver skal gi opplysninger om arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk oppdragstaker og som benyttes til å utføre oppdraget. Utenlandsk oppdragstaker skal gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget. Rapportering Oppdragsgiver plikter å sende inn opplysninger om oppdraget. Både oppdragsgiver og oppdragstaker har plikt til å rapportere arbeidstakere på oppdraget, men det er tilstrekkelig at en av dem gjør det. Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers skatteplikt til Norge. Skjema og frister Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere». Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted. Dette gjelder også endringer vedrørende arbeidstakere som benyttes på oppdraget. Sanksjoner Mangelfull rapportering kan føre til gebyr eller tvangsmulkt og til at oppdragsgiver blir ansvarlig for å betale oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter. 7

8 Rapporteringsplikten eksempel Oppdragsgiver A har gitt oppdrag til norsk næringsdrivende B. B gir hele eller deler av oppdraget videre til utenlandsk næringsdrivende U. U bruker norske og utenlandske arbeidstakere på oppdraget. Norsk hovedoppdragsgiver (A) Norsk oppdragsgiver (B) Utenlandsk oppdragstaker (U) A og B har begge plikt til å rapportere oppdraget gitt fra B til U. A har ikke plikt til å rapportere oppdraget gitt til B A, B og U har plikt til å rapportere arbeidstakere hos U som benyttes på oppdraget. 8

9 Skatteplikt I utgangspunktet skal det alltid skattes til Norge for inntekt fra arbeid utført i Norge eller på norsk sokkel. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke stater som kan begrense skatteplikten til Norge. Næringsdrivende og lønnsmottakere som kan kreve unntak fra norsk beskatning etter skatteavtale må dokumentere dette overfor SFU. Elektronisk innlevering via altinn.no For at foretak skal kunne levere elektronisk via altinn. no, må daglig leder eller styreleder være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund (www.brreg.no) og ha D-nummer. I tillegg behøves en engangskode (PIN-kode) som bestilles ved førstegangs pålogging. For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende kreves norsk fødselsnummer eller D-nummer samt PIN-kode. Ved behov for nye PIN-koder kan disse bestilles via altinn.no. For hjelp til innlogging og navigering, kontakt Altinn Brukerservice: Tel: /e-post: Skjemaene kan også skrives ut fra eller bestilles fra SFU. 9

10 Kontakt Brønnøysundregistrene -for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon: Internett: -for spørsmål om bruk av altinn.no Telefon: E-post: Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for spørsmål om: -Opplysningsplikten -Skatteplikt, regnskapsplikt og revisjonsplikt -Skattekort, forhåndsskatt, forskuddsskatt -Selvangivelse og klage på ligningen Postadresse: Postboks 8031, NO-4068 STAVANGER, NORGE Besøksadr: Lagårdsveien 46, Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: 10

11 Lokalt skattekontor for spørsmål om merverdiavgift (MVA) Telefon fra Norge: Fra utlandet: Skatteoppkrever utland for spørsmål om: - Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - Innlevering av lønns- og trekkoppgaver - Skatteoppgjør - Innkreving av norsk skatt i Norge eller hjemlandet Postadresse: Postboks 8103, NO-4068 STAVANGER, NORGE Besøksadr: Lagårdsveien 46, Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: NAV Internasjonalt Postadresse: Postboks 8138 Dep, 0033 OSLO NO-0033 OSLO, NORGE Telefon: E-post: 11

12 Utfyllende informasjon, finne skjema - Lever elektronisk til skatteetaten på Utgitt av: Skatteetaten Mars 2014 Opplag: 3000 Grafisk design: SITS Trykk: Wittusen&Jensen RF2025B

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Veiledning Veiledning til fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer