Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)"

Transkript

1 Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen som kommer opp øverst på skjermen. Du kan klikke deg fram til kapitlene direkte ved å klikke i innholdsfortegnelsen på side 2. Oppdatert

2 Innhold 1. Hvor finner jeg "Melding om lønnet arbeid i hjemmet"? Hente skattekort Prosentkort Frikort Tabellkort Ikke skattekort Opptjeningsperiode Ytelser Lønn Kost og losji Forskuddstrekk Dato for utbetaling Arbeidsgiveravgift Betalingsinformasjon Kontroll og innsending Sende lønnslipp elektronisk Erstatte en tidligere innsendt melding Feil utbetalingsdato Oppdatert

3 1. Hvor finner jeg "Melding om lønnet arbeid i hjemmet"? Skjema for melding om lønnet arbeid i hjemmet finnes under fanen "Skjema og tjenester". Du kan søke etter skjemaet både på navn og skjemanummer. Skriv inn A04 i søkefeltet og klikk på knappen "Søk". Klikk på skjemanavnet. Du kommer til en side hvor du finner informasjon om denne tjenesten. Klikk her for å få tilgang til selve skjemaet. Hvis du ikke er pålogget, vil du først komme til siden for pålogging. Du får ikke tilgang til skjemaet uten å være pålogget. Oppdatert

4 2. Hente skattekort Når du bruker tjenesten A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet, får du også tilgang til å hente inn skattekortet til den du rapporterer på. Når du henter skattekortet, vil arbeidstaker motta en melding om at skattekortet er innhentet og det blir også registrert hvem som har hentet skattekortet. Når du åpner skjemaet, vil ditt eget navn og fødselsnummer være fylt ut, mens feltet for fødselsnummer og navn på arbeidstaker er blankt. Skriv inn fødselsnummer og etternavn til arbeidstaker. Fødselsnummer må du få direkte fra arbeidstaker. Trykk tabulatortasten. For å få hentet skattekort må fødselsnummer og etternavn stemme overens. Knappen "Hent skattekort" blir aktiv og gir deg tilgang til å hente inn arbeidstakers skattekort. 2.1 Prosentkort Du får informasjon om arbeidstakers skattekort. Hvis vedkommende har prosentkort, vil prosentsatsen vises i skjema. Forskuddstrekket vil også bli automatisk beregnet når du oppgir lønnen til arbeidstaker i skjemaet. Du kan endre på utregnet forskuddstrekk. 2.2 Frikort Den totale beløpsgrensen er per dags dato på kr Arbeidstaker skal på forhånd ha fordelt fribeløpet mellom sine arbeidsgivere. Oppdatert

5 Når du som arbeidsgiver henter inn skattekortet, vil du få informasjon om arbeidstaker har tildelt deg hele eller deler av fribeløpet. Hvis det står "Beløpsgrense 0 kr", er du ikke tildelt noen del av fribeløpet og i så fall må du avklare med arbeidstaker om du vil bli tildelt noe eller ikke. Du skal trekke 50 % skatt hvis du ikke er tildelt noe fribeløp eller har overskredet grensen for fribeløpet. 2.3 Tabellkort Hvis arbeidstaker har tabellkort, vil du få informasjon både om tabell for hovedarbeidsgiver og prosentsatsen for biarbeidsgiver. Du vil ikke se om arbeidstaker har flere arbeidsgivere. Har arbeidstakeren tabellkort, må du avklare med arbeidstaker om du er hoved- eller biarbeidsgiver. Du må huke av for om du er hoved- eller biarbeidsgiver. Huker du av på hovedarbeidsgiver, får du tilgang til en hjelpetjeneste for beregning av forskuddstrekket i henhold til tabell. Lenken åpner skatteetaten.no på denne siden: Skjermbildet er ferdig utfylt med tabell og beløp. Klikk på knappen "Beregn skatt" for å gjennomføre beregningen. Du må selv fylle inn forskuddstrekket i skjemaet på Altinn etter at du har beregnet det. Du må notere deg trekket eller kopiere det med deg tilbake til skjemautfyllingen i Altinn. Du må klikke på fanen "Skjemautfylling Altinn" for å komme tilbake til skjemaet. Oppdatert

6 2.4 Ikke skattekort Hvis arbeidstaker ikke har søkt om skattekort, vil du få denne meldingen: Du kan likevel fylle ut og sende inn meldingen. Du skal trekke 50 % skatt når arbeidstaker ikke har skattekort. 3. Opptjeningsperiode Du må fylle ut hvilken periode inntekten er opptjent i. 4. Ytelser 4.1 Lønn Fyll ut bruttolønn i feltet "Lønn" enten under "Lønn for pass av barn under 12 år eller "Lønn for annet arbeid" og trykk tabulatortasten. 4.2 Kost og losji I skjemaet har du tilgang til en hjelpetjeneste for å beregne eventuelt kost og losji til arbeidstaker uansett om dette er lønn for pass av barn eller annet arbeid. For å få tilgang til denne tjenesten, huker du av ved "Vis hjelp til å regne ut verdi av kost og losji". Fyll ut antall døgn og trykk tabulatortasten. Det er mulig å fylle ut flere felt. Oppdatert

7 Bruttolønn og verdi av kost og losji utgjør tilsammen beløpet som det beregnes forskuddstrekk av. 4.3 Forskuddstrekk Felter for utfylling av forskuddstrekk og dato for lønnsutbetaling er tilgjengelig for utfylling. Feltet "Forskuddstrekk" vil være fylt ut med forslag til forskuddstrekk, hvis du har fått hentet inn arbeidstakers skattekort og dette er et prosentkort. Hvis ikke, må du manuelt fylle ut feltet for forskuddstrekk. Du skal alltid oppgi beløpet du faktisk har trukket i skatt hvis beregningen ikke stemmer med foretatt trekk. 4.4 Dato for utbetaling Det skal registreres hvilken dato utbetaling ble gjort til arbeidstaker. Skriv inn dato og trykk tabulatortasten. 4.5 Arbeidsgiveravgift Du skal aldri betale arbeidsgiveravgift for lønn av pass til barn under 12 år. Lønn for annet arbeid blir gjenstand for arbeidsgiveravgift, hvis du overskrider beløpsgrensen på kr Så lenge du ikke har overskredet beløpsgrensen, skal du svare "Nei". Hvis du overskrider grensen for fritak blir alle utbetalingene av denne typen avgiftspliktige. Du skal likevel fortsette å bruke dette skjemaet til innrapportering ut året. Du må huke av på "Ja". I feltet som åpnes for utfylling skal du skrive inn all brutto lønn for annet arbeid som er utbetalt til vedkommende hittil i år. Beløpet rapportert i denne meldingen er forhåndsutfylt. Arbeidsgiveravgift vil bli beregnet og du vil få betalingsinformasjon om hva og hvor du skal betale arbeidsgiveravgiften. Oppdatert

8 4.7 Betalingsinformasjon Nederst i skjemaet vil du finne betalingsinformasjon både vedrørende forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift hvis du skal betale dette. Du finner både konto- og kidnummer og forfallsdato. 5. Kontroll og innsending Når skjema er ferdig utfylt, må det kontrolleres. Klikk på knappen "Kontroller skjema". Hvis alt er riktig fylt ut, får du beskjed om dette. Hvis det foreligger feil, får du også beskjed om dette. Klikk på knappen "Lukk". Knappen "Videre til innsending" er nå aktiv. Klikk "Videre til innsending". Klikk på knappen "Send inn" for å sende inn skjemaet. Oppdatert

9 Når skjema er sendt inn, får du følgende melding: Du vil også få opp betalingsinformasjonen. Ved å klikke på "Utskriftsversjon (pdf)" kan du skrive ut både en kopi til deg selv og en kopi til arbeidstaker. Utskriftsversjon av både arbeidsgivers og arbeidstakers kopi av skjema. Oppdatert

10 6. Sende lønnslipp elektronisk I stedet for å skrive ut lønnsslippen er det mulig å sende denne elektronisk til arbeidstaker. Det kan du gjøre på følgende måte: Når du har åpnet pdf 'en med lønnsslipp og egen kopi i Altinn, må du påse at du har markøren på lønnsslippen. Klikk på "Fil" Klikk på "Skriv ut" Velg å skrive ut dokumentet som XPS. Velg og kun å skrive ut side 1 og trykk OK. Gi dokumentet et egnet navn og Lagre dokumentet et sted på din datamaskin. Du kan sende lønnsslippen som et vedlegg til en e-post til arbeidstaker. Oppdatert

11 7. Erstatte en tidligere innsendt melding Ditt eget navn og fødselsnummer er fylt ut siden du er logget på Altinn. Hvis du skal erstatte en tidligere innsendt melding, må du huke av på "Meldingen skal erstatte tidligere melding". Når du huker av her, åpnes en liste over meldinger som du har sendt inn tidligere. Du klikker på "Velg" utenfor den meldingen du vil erstatte. I tillegg må du bekrefte at du har valgt riktig melding som skal erstattes. Vær oppmerksom på at du erstatter en tidligere innsendt melding med ny dersom du gjør dette. Du må deretter fylle ut a-meldingen på ordinær måte med korrekte data. 7.1 Feil utbetalingsdato Hvis du har innrapportert med feil utbetalingsdato, må du annullere meldingen med feil dato først, deretter rapportere en ny melding med riktig dato. Annullering av en melding skjer ved at du søker frem meldingen som er feil som beskrevet ovenfor. Huk av på "Ja, jeg bekrefter at meldingen skal erstatte..." Oppdatert

12 Du fyller ut meldingen med samme opptjeningsperiode som tidligere melding. I beløpsfeltene skal du fylle ut 0,-. (kun i de feltene du hadde beløp i på den tidligere meldingen) Viktig! For at annulleringen skal bli riktig, MÅ dato for lønnsutbetaling stemme overens med datoen i den meldingen som skal annulleres. Oppdatert

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer