Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3"

Transkript

1 Lønn 5.0 Versjon

2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen Oppdatere til Ny rutine for oppdatering av klienter Ny og forbedret logging i systemet Skattekort levert Ta i bruk funksjonen Kontrollere om skattekort er levert Altinn innsending eneste mulighet for innsending via Altinn Andre endringer Kostnadsbærer på lønnsslipp Nye NAV-skjemaer Nytt poststedsregister Kjørejournal på skjerm Variabel konto og endring av kontonummer på lønnsart Kolonneinnstillinger i periodens lønn Eksport av årslønn/timelønn til Excel Utskrift av rapporter tosidig KID-nummer Rapporter diverse endringer Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 1

3 Hva er nytt i denne versjonen Denne versjonen inneholder en rekke nyheter og endringer i. Endringer i denne versjonen er beskrevet fra og med punkt 2 nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at installasjonsrutinen nå er endret slik at du kan velge å oppdatere alle klienter i samlet. Vi anbefaler alle våre kunder å oppdatere til denne versjonen. 1 Oppdatere til Du laster ned versjonen fra vår hjemmeside Velg Support og nye versjoner fra hovedsiden. På høyre side vises nye versjoner. Klikk på aktuell link, og lagre filen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdateringen skal du kjøre på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang. På siden hvor versjonene ligger finner du installasjonsveiledning for nyinstallasjon og oppdatering. Hvis du skal installere første gang, anbefaler vi at du leser veiledningen før du starter installasjonen. 2 Ny rutine for oppdatering av klienter Etter installasjon av ny versjon av Lønn 5.0, har systemet tidligere oppdatert databasene ved første gangs pålogging på den enkelte klient. For kunder med mange klienter har dette medført at man må logge inn på alle klientene for at databasen(e) skal bli oppdatert. Denne rutinen er nå endret slik at du kan velge å oppdatere alle klientene samlet. Ved oppstart etter installasjon av ny versjon tar systemet automatisk sikkerhetskopi og oppdatere fellesdatabasen HLonn. Deretter velger du hvilken klient du vil logge på, og trykker OK. Du får da opp følgende skjermbilde: Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 2

4 Velg sikkerhetskopi systemet skal ta før databasen(e) oppdateres under rammen Sikkerhetskopi: Valg En fil Separat fil Ingen Betydning Systemet tar sikkerhetskopi av alle klienter til en fil. Systemet tar en sikkerhetskopi fil pr klient. Systemet tar INGEN sikkerhetskopi. Systemet vil automatisk oppdatere den klienten du logger på. Hvis du har mer enn èn klient, velg hvilke klienter du skal oppdatere i tillegg, ved å merke feltet for aktuell klient under Velg klient. Hvis du skal oppdatere alle klienter merker du feltet Velg alle. Hvis du kun har èn klient, vil listen med klienter være tom, og du velger kun om du skal ta sikkerhetskopi. Systemet oppdaterer automatisk klienten du logger på, og du kan i tillegg velge klienter du ønsker å oppdatere samtidig! 3 Ny og forbedret logging i systemet Rutinen for logging av endringer i systemet er nå endret for å bedre kvaliteten på det som blir logget, samt for å gi bedre muligheter ved utskrift fra logg. Ved utskrift i oppgaven Rapporter Systemrapporter Logg har du mulighet for å velge Loggtype og oppgave ved utskrift. Du har følgende valg. Loggtype Alle Logget inn/logget ut/forsøk på innlogging Beregninger (Lønnsberegning/Godkjenning) Utfør (Beregning og utskrift) Endringer/Opprettet/Slettet register/import Endringer/Opprettet/Slettet transaksjon Beskrivelse Skriver ut alle hendelser fra loggen. Skriver ut navn og tidspunkt for innlogging/utlogging, inkludert mislykkede påloggingsforsøk. Skriver ut alle, eller velg kun beregning/ godkjenning under Oppgave. Skriver ut alle, eller velg aktuelle utførte oppgaver ( ) og rapporter under Oppgave. Skriver ut alle, eller angi oppgavevalg du ønsker å rapportere fra under Oppgave. Skriver ut alle, eller angi oppgavevalg du ønsker å rapportere fra under Oppgave. Vær oppmerksom på at utvalg på loggtypene kun vil påvirke hendelser utført etter at du har oppdaterte til denne versjonen! Systemet er satt opp med maksimal logging. Dette innebærer at alle handlinger i oppgaver blir logget. I menyvalg Verktøy Slette Logg kan du definere antall linjer i loggen, om du ønsker automatisk sletting når antall linjer i loggen er nådd, samt slette loggen manuelt Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 3

5 4 Skattekort levert Det er ny rutine for enklere å ivareta kontrollen med levering av skattekort. Funksjonaliteten er med i denne versjonen, men det er først i forbindelse med årsoppgjøret 2010 du vil kunne nyttegjøre deg denne funksjonen. Du velger selv om du vil skru på funksjonen nå eller vente til årsoppgjøret. 4.1 Ta i bruk funksjonen Velg oppgaven Kartotek Firmaopplysninger og klikk i mappen Parametre. Merk feltet Skattekort levert og klikk. I oppgaven Kartotek Personer vil du nå få et nytt felt i gruppen Skattekort. Feltet Skattekort levert benytter du for å markere at du har mottatt skattekort fra en ansatt. Feltet nullstilles (merke fjernes) når du overfører til nytt år, slik at du får en kontrollrutine på at alle ansatte leverer nytt skattekort i forbindelse med årsskiftet. 4.2 Kontrollere om skattekort er levert I oppgaven Kartotek Skattekortopplysninger kan du på en enkel måte vedlikeholde skattekortopplysninger for de ansatte, og få rask oversikt over hvem som ikke har levert sitt skattekort Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 4

6 Du har følgende muligheter i dette skjermbildet: - Merk feltet Vis kun skattekort ikke levert hvis kun personer som ikke har levert skattekort skal vises. - Rediger innholdet i alle felter fra Skattekortet dvs fødselsnummer, kommune, tabelltype tabellnummer, skattekort levert, prosenttrekk, frikort beløp og utlending. Klikk for å lagre. - Merk feltet Ta med sluttede hvis du ønsker at sluttede personer skal vises. 5 Altinn innsending eneste mulighet for innsending via Altinn 6 Andre endringer I årsoppgjørsversjonen 2009 kom Altinn Innsending som en integrert funksjon for sending av oppgaver via Altinn. Hittil har du kunnet velge å sende oppgaver via Altinn med Altinn Innsending eller Altinn Monitor. Fra versjon har vi fjernet tilknytningen mellom Altinn Monitor og. Dette betyr at du heretter må sende alle oppgaver via Altinn Innsending. Hvis du ikke allerede har tatt i bruk Altinn innsending, se hjelpefilen i Lønn 5.0. Velg Hjelp Innhold og stikkordsregistre Del 5 Arbeidsoppgaver Rapportere elektronisk via Altinn. 6.1 Kostnadsbærer på lønnsslipp Du har nå større fleksibilitet for visning av kostnadsbærer på lønnsslipp. Tidligere har det vært mulig å vise avdeling og/eller prosjekt pr lønnsart på lønnsslippen. Dette er nå endret slik at du kan velge hvilke 2 kostnadsbærere du vil vise, dvs avdeling, prosjekt eller element 1 5. I oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett kostnadsfordeling er kolonnen Spesifisere på lønnsslipp lagt til. Har kan du velge maks 2 kostnadsbærere. Når du har valgt 2 kostnadsbærere, vil øvrige kostnadsbærere blir inaktive. For å bytte kostnadsbærer du skal vise på lønnsslippen, må du først fjerne merke på en kostnadsbærer før du kan definere en ny! For å få spesifiseringen på lønnsslippen må aktuell lønnsart være definert med Spesifisert i feltet Spesifikasjon i oppgaven Kartotek Lønnsart Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 5

7 6.2 Nye NAV-skjemaer Nye skjemaer fra NAV Inntektsopplysninger for arbeidstaker og Trekkopplysninger for arbeidstaker, er lagt til under Brev og avtaler. Disse skjemaene ble tatt i bruk 1. mai i år og erstatter tidligere Inntekts- og skatteopplysningsskjema. I en overgangsperiode har NAV godtatt begge utgaver av skjemaene, men fra 1. september vil de ikke lenger godta de gamle skjemaene. 6.3 Nytt poststedsregister Denne versjonen inneholder nytt poststedsregister. Etter at du har oppdatert til ny versjon velger du Kartotek Poststeder og klikker kopiere inn nye poststeder. for å 6.4 Kjørejournal på skjerm I oppgaven Periodens lønn Kjørejournal finner du nå en elektronisk kjørejournal som viser hvilke oppgaver som er utført og hvilke som gjenstår for periodens lønn. Papirutgaven for kjørejournal finner du i menyen Hjelp Kjørejournal Lønnskjøring. 6.5 Variabel konto og endring av kontonummer på lønnsart Hvis du har tatt i bruk variabel konto under Kartotek Firmaoppsett og deretter endrer konto på en lønnsart i oppgaven Kartotek Lønnsarter, kan du nå velge å samtidig oppdatere fast lønn/trekk og periodens lønn/trekk med det nye kontonummeret. 6.6 Kolonneinnstillinger i periodens lønn Endringer av kolonnebredde i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person blir nå lagret pr klient. 6.7 Eksport av årslønn/timelønn til Excel Ved eksport av årslønn/timelønn til Excel i oppgaven Kartotek Importer/Eksporter Excel har du nå mulighet til å gjøre utvalg på prosjekt. 6.8 Utskrift av rapporter tosidig Du kan nå skrive ut alle rapporter fra tosidige. Det forutsetter at skriveren du skriver til har støtte for tosidig utskrift. I tillegg må du før hver utskrift fra Huldt & Lillevik Lønn velge Egenskaper på printeren og der endre til tosidig. 6.9 KID-nummer Du kan nå benytte (bindestrek) i KID ved registrering av fordringer i oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og mappen Fordringer Rapporter diverse endringer Følgende rapporter er korrigert i denne versjonen Periodens lønn Importere Importjournalen du skriver ut ved import er nå korrigert slik at lønnsarter blir gruppert pr ansatt Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 6

8 Rapporter Historiske lister Elektroniske lønnsslipper Det er nå mulig å sende lønnsslipp til kun utvalgte personer. Rapporter Historiske lister Historiske lønnsslipper Summering av reisekostnader pr reisenummer vises nå korrekt. Rapporter Fraværsrapporter Feriedager og egenmelding Systemet beregnet nå antall dagers barns sykdom pr kalenderår. Rapporter Fraværsrapporter Statistikker Problemet med for liten plass på NAVs fraværsstatistikk er korrigert. Rapporter Lønnsrapporter Beregningsjournal Det er nå mulig å skrive ut beregningsjournal selv om du har negative beløp i lønnsberegningen. Rapporter Lønnsrapporter Elektroniske lønnsslipper Parameter for å kunne velge egenmelding/egenmeldingsdager er lagt til ved utskrift/sending av elektronisk lønnsslipp. Rapporter Lønnsrapporter Regnskapsbilag eksport til Excel Problemet med at eksport til Excel kun laget et regneark er korrigert. Det genereres nå et regneark pr avdeling/prosjekt i tilegg til totalbilaget. Rapporter Personalrapporter Familie Det er gjort mindre endringer i denne rapporten for å gi bedre visning for ansatte med flere enn èn pårørende. Rapporter Personalrapporter Jubileumsliste Eksport til Excel blir nå korrekt. Rapporter Personalrapporter Kompetanseinformasjon Du kan nå gjøre utvalg på person, avdeling, prosjekt, element 1 og ansattgruppe ved utskrift av denne rapporten. Rapporter Terminlister Fagforeningsliste Listen viste periode beløp under hittil tall på versjon (build 479). Dette er rettet i denne versjonen. Rapporter Terminlister Pensjonsrapportering Du kan nå eksportere opplysninger til Excel fra dette skjermbildet ved å høyreklikke i tabellen og velge Eksport til Excel og åpne Lønn.doc Copyright 2010 Aditro Side 7

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer