Huldt & Lillevik Ansattportal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Ansattportal"

Transkript

1 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?... 4 Sette opp lønnssystemet... 5 Oppdatere kundemelding... 5 Sette opp systemet... 5 Gi tilgang til opplysninger i Ansattportalen... 7 Opprette brukere via veiviser... 9 Opprette bruker manuelt Tildele attestansvar Sette opp personer Sette opp lønnsarter Sette opp fraværskoder Definere ansattkartotek Definere lenker i Ansattportalen Definere registrè for kompetanseinformasjon Definere tilgang til dokumenter i Ansattportal For vanlige brukere Starte systemet Definere startside Min profil Bruke ansattkartoteket Endre egne personopplysninger Se på lønnsslipper Se på brev/avtaler og andre dokumenter Registrere/vedlikeholde pårørende Registrere og vedlikeholde kompetanse Registrere egne timer Opprette egne maler Registrere timer pr uke Registrere eget fravær Rapportere timer og fravær Bestille nytt passord For attestansvarlig Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre Min profil Masseregistrere timer Masseregistrere fravær Kontrollere timer fra uke registrering Opprette ny kostnadsbærer Attestere timer Attestere fravær For lønnsansvarlig Overføre timer Aditro AS -1- Kom i gang

4 Innholdsfortegnelse Overføre fravær Overføre personopplysninger til lønnssystemet For superbruker Slette timer og fravær Skriv ut personer i Ansattportal Administrere brukerne av systemet Hvis en bruker har glemt passordet Aditro AS -2- Kom i gang

5 Om Huldt & Lillevik Ansattportal Om Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal er et program laget for å kunne registrere variabel lønn (timer) og fravær separat fra Huldt & Lillevik Lønn. Hensikten med programmet er at personer i bedriften kan registrere variabel lønn og fravær. Alle typer variabel lønn kan registreres, som for eksempel timelønn, bonus og overtid. Fast lønn og andre faste ytelser registreres i selve lønnssystemet. Huldt & Lillevik Ansattportal har et ansatt kartotek hvor du kan søke på alle ansatte i bedriften. Hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på den enkelte ansatte i ansatt kartoteket bestemmes av bedriften. Under kompetansedelen kan de ansatte selv registrere og vedlikeholde opplysninger om kurs, sertifisering eller andre kompetanseområder. Bedriften definerer selv kompetanseområder og hva som skal registreres på et kompetanseområde. Hvis bedriften genererer elektroniske lønnsslipper kan brukerne se sine lønnslipper i Huldt & Lillevik Ansattportal. Bedriften kan også velge å legge brev/avtaler og andre dokumenter tilgjengelig for bruker og/eller attestansvarlig. Det er mulig å laste opp dokumenter her, og disse vil da også være tilgjengelige i Huldt & Lillevik Lønn. Hvis systemet er satt opp til det, kan den enkelte ansatte endre egne personopplysninger. Lønnsansvarlig kontrollerer og oppdaterer endrede personopplysninger til lønnssystemet. Bedriften bestemmer selv hvilke opplysninger den enkelte ansatte skal få adgang til å endre. Attestansvarlig attesterer timer og fravær for "sine" ansatte. Lønnsansvarlig overfører attesterte transaksjoner til lønnssystemet. Huldt & Lillevik Ansattportal benytter felles informasjon med Huldt & Lillevik Lønn. Lønnsansvarlig/systemansvarlig setter opp hvem som skal ha tilgang til Huldt & Lillevik Ansattportal og hvilke lønnsarter og fraværskoder som er tilgjengelig. Aditro AS -3- Kom i gang

6 Beslutninger før du tar i bruk systemet Beslutninger før du tar i bruk systemet Hvordan skal attesteringen foregå? Hvilket nivå skal brukes som attestasjonsnivå? Du må velge hvilken av disse kostnadsbærerne du vil bruke for å gi tilgang til attestering: Avdeling Prosjekt Element 1 Skal det kunne attesteres på enkeltpersoner? I tillegg til å gi tilgang på kostnadsbærer kan du også gi attestansvarlig tilgang til enkelte personer. Skal attestansvarlig attestere egne timer og eget fravær? Det er valgfritt om attestansvarlig skal attestere sine egne registreringer eller ikke. Aditro AS -4- Kom i gang

7 Sette opp lønnssystemet Sette opp lønnssystemet Når du skal ta i bruk Huldt & Lillevik Ansattportal må du : sende kundemelding og oppdatere kontrollsiffer sette opp systemet gi tilgang til opplysninger i Ansattportalen Oppdatere kundemelding 1. Velg menyvalg Verktøy Kundemelding. 2. Gå til vinduet der du velger program-modell og merk av feltet Ansattportal og velg antall personer. 3. Send kundemeldingen til Aditro. Adresse og faksnummer står på kundemeldingen. Du får et nytt kontrollsiffer fra Aditro. Dette kontrollsifferet trenger du neste gang du godkjenner lønn. Registrer kontrollsifferet i menyvalg Verktøy Kontrollsiffer. Du vil motta en tilleggsfaktura på oppgraderingen av systemet. Sette opp systemet 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Ansattportal. 2. Velg Ja i feltet Benytt Ansattportal. Aditro AS -5- Kom i gang

8 Sette opp lønnssystemet 3. Merk av feltet Direkte overføring av fravær til lønn hvis du ønsker at oppgaven Fravær Overføre til lønn skal starte automatisk når du kjører valget Ansattportal Overføre fravær. 4. Merk hvilke felt brukeren skal kunne endre under rammen Hvilke personalopplysninger skal brukeren kunne endre? 5. Hvis du ønsker at informasjon om antall brukte egenmeldinger skal vises i Ansattportalen merker du feltet Egenmeldinger. 6. Velg når systemet skal sende E-post i feltet E-post varsling. Velg Nei hvis du ikke ønsker å benytte denne funksjonen. Velg Ja hvis systemet skal sende melding når timer/fravær blir sendt til attestasjon eller returnert. Velg Kun ved retur hvis systemet kun skal sende melding når timer/fravær blir returnert. E-post adresse som skal benyttes, angis under oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon. Aditro AS -6- Kom i gang

9 Sette opp lønnssystemet 7. Merk feltet Opprette kostnadsbærere hvis attestansvarlig skal kunne opprette nye kostnadsbærere via Ansattportalen. Kostnadsbærerne blir da opprettet direkte i databasen i lønn. 8. Hvis du skal benytte funksjonen for E-post varsling i ansattportalen må du oppgi navn på SMTP Server i menyvalget Verktøy Systemoppsett. Gi tilgang til opplysninger i Ansattportalen Før du tar bruk Ansattportalen må du angi hvilke personer som skal være tilgjengelig for registrering personer som skal opprettes som brukere personer som skal ha attestansvar lønnsarter som skal kunne registrere på fraværskoder som skal kunne registrere på felter (bilde) som skal vises i ansattkartotek registrè for kompetanse som skal kunne registreres på dokumenter bruker skal kunne se i Ansattportalen. Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Verktøy Veiviser Ansattportal. Du får opp vinduet som viser personer i lønnssystemet. Aditro AS -7- Kom i gang

10 Sette opp lønnssystemet Når du kjører denne rutinen skjer følgende: Systemet merker valgte personer slik at de er tilgjengelig i Ansattportal. Systemet oppretter valgte personer som brukere i Ansattportal. 2. Du har to valg. a) Ikke merk av feltet Opprett som bruker. De valgte personene blir merket med at de er tilgjengelig i Ansattportal. b) Merk av feltet Opprett som bruker. De valgte personene blir opprettet som brukere og blir samtidig merket med at de er tilgjengelig i Ansattportal. Systemet oppretter brukere med brukernavn lik de to første posisjonene i etternavnet + de tre første i fornavnet, forutsatt at navnet er registrert med etternavnet først i lønnssystemet. Hvis det er flere personer med navn som gir samme kode vil veiviseren sette inn et siffer i siste posisjon i brukerkoden. For eksempel OLOL1 hvis du har to Ole Olsen. Brukeren opprettes uten passord. Når brukere av Huldt & Lillevik Ansattportal logger på første gang, bør de legge inn passord. Hvis klienten er satt opp med utvidet passordkontroll krever systemet at bruker registrerer passord ved første pålogging. 3. Velg personene ved å bruke eller. 4. Klikk Neste. Du får opp vinduet for lønnsarter. Aditro AS -8- Kom i gang

11 Sette opp lønnssystemet 5. Velg lønnsarter ved å bruke eller. For å unngå feilregistreringer på uaktuelle lønnsarter, bør du kun merke lønnsarter som det er aktuelt å bruke i Ansattportal. 6. Klikk Ferdig. Opprette brukere via veiviser Personer som skal registrere i Ansattportal må være definert som bruker i lønnssystemet. Det enkleste er å opprette brukere i menyvalg Verktøy Veiviser Ansattportal, se beskrivelse over. Du kan opprette brukere i veiviseren så ofte du vil. En person som er opprettet som bruker i veiviseren kan du ta fram i menyvalg Fil Bruker. Aditro AS -9- Kom i gang

12 Sette opp lønnssystemet Her vises alle brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Ansattportal. Hvis du ansetter en ny person kan du alternativ velge å opprette vedkommende som bruker av Ansattportal i dette menyvalget. Opprette bruker manuelt 1. Velg menyvalg Fil Bruker. 2. Klikk. 3. Angi koden som brukeren skal bruke ved pålogging. 4. Trykk [Enter]. 5. Angi Navn. 6. Angi Utgår dato og Passord. 7. I feltet Tilgang til velger du Kun Ansattportal. (Systemet setter Adgangsprofilen til Ingen tilgang, fordi feltet kun er aktuelt for brukere av Huldt & Lillevik Lønn.) 8. Klikk. 9. Klikk i mappen Ansattportal. 10. Kontroller at feltet Adgangsprofiler har verdien Bruker. 11. Angi brukerens ansattnummer i feltet Personer. 12. Systemet velger kun aktiv klient under valgte klienter. Hvis brukeren skal ha tilgang til flere klienter gjør du følgende: a) Merk aktuell klient under Tilgjengelige og klikk. b) Velg type tilgang til klienten i feltet Adgangsprofiler. c) Angi brukerens ansattnummer i klienten i feltet Personer. 13. Klikk. Aditro AS -10- Kom i gang

13 Sette opp lønnssystemet Når en persons status endres til Sluttet under Kartotek Personer, vil adgangsprofilen i mappen Ansattportal bli fjernet. Hvis personen begynner igjen, må han opprettes som bruker i Ansattportalen på nytt. Tildele attestansvar Bruker må være opprettet i menyvalg Fil Bruker. 1. Velg menyvalg Fil Bruker. 2. Hent opp brukeren som du skal tildele attestansvar. 3. Klikk i mappen Ansattportal. 4. Velg Attestansvarlig i feltet Adgangsprofiler. 5. Klikk mappen Attestasjonsnivå. Her angir du hvem den attestansvarlige kan attestere for. 6. Velg kostnadsbærer ved å merke feltet Avdeling, Prosjekt eller Element Klikk i feltet Type og velg Kost.bærer eller Person. 8. Trykk [Ctrl+F] i feltet Nr og velg kostnadsbærer eller person. 9. Trykk [Pil Ned] for å legge inn flere kostnadsbærer eller personer. 10. Klikk. Som standard vil attestansvarlig IKKE kunne attestere egne timer og fravær. Hvis attestansvarlig skal ha tilgang til å gjøre dette merker du feltet Attestere seg selv. Sette opp personer Personer som skal være tilgjengelig i Ansattportal må merkes. Dette gjør du i menyvalg Verktøy Veiviser Ansattportal. Alle de personene du velger i veiviseren blir tilgjengelig i Ansattportal. Du kan også merke (eller avmerke) personer direkte. Aditro AS -11- Kom i gang

14 Sette opp lønnssystemet 1. Velg oppgaven Kartotek Personer. 2. Velg person. 3. Klikk mappen Andre opplysninger. 4. Merk feltet Vise i Ansattportal. 5. Hvis du skal benytte e-post varsling må du påse at korrekt e-post adresse er oppgitt i mappen Telefon/E-post. 6. Hvis enkelte personer skal benytte en annen e-post adresse enn den du har valg som standard (i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon) kan du overstyre dette i feltet E- post adresse for arbeidsflyt i mappen Telefon/E-post. 7. Klikk. Sette opp lønnsarter Du kan legge inn grenseverdier for antall og beløp. Du kan også sette opp at brukeren alltid må fylle ut merknadsfeltet. 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 2. Hent opp aktuell lønnsart. 3. Klikk i mappen Ansattportal. 4. Merk feltet Vises i Ansattportal hvis denne lønnsarten skal kunne brukes i Ansattportal. 5. Hvis du ønsker at en annen tekst enn lønnsartnavn skal vises i Ansattportalen, angir du teksten i feltet Egen lønnsarttekst. 6. Merk feltet Obligatorisk merknad hvis brukeren alltid skal oppgi en merknad ved registrering. 7. Oppgi Grenseverdi antall og Grenseverdi beløp. Hvis brukeren registrerer verdier som er større enn grensen vil transaksjonen merkes i kolonnen Val.feil i Ansattportal Aditro AS -12- Kom i gang

15 Sette opp lønnssystemet 8. Merk feltet Overstyre sats hvis brukeren skal kunne angi sats på transaksjon. Feltet er bare tilgjengelig hvis lønnsarten tillater registrering av sats i lønnssystemet. 9. I feltet Klokkeslettangivelse styrer du angivelse av fra/ til klokke ved registrering av timer i Ansattportal. Dette gjelder i oppgaven Timer Registrere og Timer Masseregistrere. a) Velg Nei hvis feltet fra/til klokke aldri skal registreres. b) Velg Ja hvis feltet fra/til klokke skal være er åpent for registrering. c) Velg Obligatorisk hvis feltet fra/til klokke alltid MÅ registreres. 10. Klikk. Sette opp fraværskoder Når du kjører menyvalg Verktøy Veiviser Ansattportal vil alle fraværskoder merkes slik at de er tilgjengelig for registrering i Ansattportal. Hvis du vil at enkelte fraværskoder ikke skal være tilgjengelig i Ansattportal følger du denne fremgangsmåten. 1. Velg oppgaven Fravær Fraværskoder. 2. Hent opp aktuell fraværskode. 3. Fjern merke i feltet Vises i Ansattportal. 4. Klikk. Definere ansattkartotek Du må definere hvilke felter som skal vises på de ansatte i ansattkartoteket i Ansattportalen. 1. Velg menyen Verktøy Personal Personalbildeoppsett. 2. Klikk i feltet under Felt og velg hvilken informasjon du vil vise i feltet. 3. Gjenta punkt 2 for hvert felt du vil vise. 4. Klikk. Aditro AS -13- Kom i gang

16 Sette opp lønnssystemet 5. Systemet fyller automatisk inn Feltbeskrivelse. Hvis du ønsker en annen beskrivelse for et felt klikk i feltet og skriv inn beskrivelsen du ønsker, og lagre på nytt. 6. Hvis du ønsker å vise bilde av ansatte i Ansattportalen merker du feltet Vise bilde. 7. For å se resultatet av oppsettet klikk mappen Vise. 8. Klikk. Definere lenker i Ansattportalen Du kan definere egen lenker for bedriften som blir tilgjengelig for alle ansatte i menyen i Ansattportal. 1. Velg menyen Verktøy Ansattportal Firmalenker. 2. Klikk. 3. Oppgi nummer, navn og URL for lenken. 4. Klikk. Aditro AS -14- Kom i gang

17 Sette opp lønnssystemet Lenker vises under menypunktet Egne lenker i Ansattportalen. Som standard ligger Juridisk Atlas som første lenke. Denne har automatisk autentisering slik at brukerne slipper å logge inn på nytt. Definere registrè for kompetanseinformasjon Hvis brukere skal registrere og vedlikeholde kompetanseinformasjon i Ansattportalen må du definere registrè for de kompetanseområder du vil registrere informasjon på. Hvis du allerede har tatt i bruk kompetanseregistrering i Huldt & Lillevik Lønn vil disse registrene være tilgjengelig i Ansattportalen uten at du trenger å gjøre noe mer. 1. Velg menyen Verktøy Personal Valgfrie registre. 2. Klikk mappen Søk for å se hvilke registrè som allerede finnes. 3. For å opprette et nytt register gjør du følgende: a) Klikk. b) Oppgi nummer og navn på registret. c) Du kan definere inntil 6 felt pr kompetanseområde, 3 dato felter, 2 tekst (nøkkelord) felter og 1 kommentar (fritekst) telt. Legge inn rekkefølge og feltbeskrivelse for de feltene du skal registrere for kompetanseområdet. Rekkefølge og feltbeskrivelse angir rekkefølgen og tittel på kolonnene som vises når du registrerer. Definere tilgang til dokumenter i Ansattportal Alle brukere i Ansattportal kan se sine egne lønnsslipper. I tillegg kan du velge om andre dokumenter skal være tilgjengelig og for hvem. 1. Velg menyen Verktøy Personal Personalbildeoppsett. Aditro AS -15- Kom i gang

18 Sette opp lønnssystemet 2. Velg hvilke dokumenter vanlige brukere og attestansvarlig skal ha tilgang til å se i Ansattportal under rammen Adgangskontroll dokumenter. Du har følgende valg: Adgang Ingen Kun brev og avtaler Kun annet Alle Beskrivelse Kun tilgang til å se egne lønnsslipper. Tilgang til egne lønnsslipper og brev/avtaler lagret under Brev og avtaler i oppgaven Kartotek Personopplysninger og mappen Filer/dokumenter. Tilgang til egne lønnsslipper og dokumenter lagret under Annet i oppgaven Kartotek Personopplysninger og mappen Filer/dokumenter. Tilgang til egne lønnsslipper og alle dokumenter lagret i oppgaven Kartotek Personalopplysninger og mappen Filer/dokumenter. Brukere som har adgang til Kun brev og avtaler, Kun annet og Alle, vil også ha tilgang til å laste opp dokumenter i ansattportalen. 3. Klikk. Saldohåndtering Hvis du har tatt i bruk saldohåndtering i Huldt & Lillevik Lønn, kan du også få se dette i Ansattportalen under Personalinformasjon Personopplysninger. Dette forutsetter at du i Huldt & Lillevik Lønn i menyvalget Kartotek Saldohåndtering haker av for Vise i Ansattportalen på de saldohåndteringstypene du ønsker å se i Ansattportalen. Saldoen vil ikke være oppdatert før lønnsperioden med transaksjoner er godkjent i Huldt & Lillevik Lønn. Aditro AS -16- Kom i gang

19 Sette opp lønnssystemet Single Sign-On Hvis du som bruker har aktivert Single Sign-On i Huldt & Lillevik Lønn 5.0, vil du i påloggingsbildet til Ansattportalen få opp en ny linje som sier Husk meg som (brukernavn). Aditro AS -17- Kom i gang

20 Sette opp lønnssystemet Haker du av her, vil du neste gang du logger deg på Ansattportalen komme rett inn uten å taste brukernavn og passord. Hvis du har tilgang til flere klienter, vil du komme innom påloggingsbildet kun for valg av klient. Aditro AS -18- Kom i gang

21 For vanlige brukere For vanlige brukere Kapitlet beskriver hva vanlige brukere har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Vanlige brukere har adgang til å: registrere egne timer/fravær rapportere egne timer/fravær endre utvalgte personopplysninger hvis systemet er satt opp med dette søke i ansattkartoteket registrere og vedlikeholde kompetanseinformasjon se på egne lønnsslipper se på andre dokumenter hvis systemet er satt opp for dette laste opp dokumenter hvis systemet er satt opp for dette Starte systemet 1. Start systemet ved å gå til web-adressen du har fått oppgitt av systemansvarlig. Du kommer inn i vinduet der du oppgir brukernavn og passord. 2. Oppgi brukernavn og passord. Husk at systemet skiller på store og små bokstaver i passordet. 3. Klikk Logg inn. Når du har logget deg inn ser du hovedmenyen til venstre, som vist nedenfor. Aditro AS -19- Kom i gang

22 For vanlige brukere Definere startside Når du har logget deg inn i Ansattportalen velger du startsiden systemet skal hente opp som standard når du logger på systemet. Klikk og velg foretrukket startside. Neste gang du logger deg på Ansattportal starter den funksjonen du har valgt, og menypunktet Startside er ikke lenger tilgjengelig. Du kan senere endre startside under Min profil. Min profil Her kan du velge startside, se hvilke lønnsarter du har tilgjengelig ved registrering og endre ditt passord. Du bør gjøre dette første gang du logger inn i systemet. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Min Profil. 2. Hvis du skal endre foretrukket startside klikk og velg aktuell side, og klikk deretter Oppdater. 3. Her vises hvilke lønnsarter som er tilgjengelig ved registrering under Timer. Hvis ingen lønnsarter er merket betyr dette at du har tilgang til alle lønnsarter. Hvis enkelte lønnsarter er merket er kun merkede lønnsarter tilgjengelige. Det er attestansvarlig som bestemmer hvilke lønnsarter en bruker skal ha tilgang til. 4. For å endre passord: a) Oppgi Gammelt passord. b) Oppgi Nytt passord og bekreft det i feltet Gjenta nytt passord. c) Klikk Endre. Du får opp en dialog der systemet bekrefter at passordet er endret. Aditro AS -20- Kom i gang

23 For vanlige brukere Husk at systemet skiller på store og små bokstaver i passordet. Bruke ansattkartoteket I ansattkartoteket kan du søke på alle ansatte i bedriften. 1. Velg oppgaven Ansattkartotek. 2. Du kan oppgi person-id eller deler av navnet i søkefeltet for person. Hvis du skal søke i ansattkartoteket, klikker du. Du får opp følgende skjermbilde: 3. Skriv inn hele eller deler av navnet på personen du skal søke på i feltet Description. 4. Klikk Search. 5. Klikk på personen du vil se informasjon om. 6. Du kan også bla på personer i ansattkartoteket ved klikke under bildet. Aditro AS -21- Kom i gang

24 For vanlige brukere 7. Hvis du vil sende en e-post til en ansatt klikker du. Endre egne personopplysninger Hvis systemet er satt opp til det, kan du endre egne personopplysninger. Lønnsansvarlig overfører de endrede personopplysningene til lønnssystemet. Du kan for eksempel endre adresse og telefonnummer. Bedriften bestemmer selv hvilke opplysninger den enkelte ansatte skal få adgang til å endre. Systemet må være satt opp slik at den enkelte har lov til å endre egne personopplysninger. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Personopplysninger. 2 Endre aktuelle personopplysninger. 3. Klikk Lagre. Se på lønnsslipper Du kan se på lønnslipper som er generert fra lønnssystem. Ny lønnsslipp legges ut etter hver lønnskjøring, dersom lønnsansvarlig generere og lagre lønnslipper i databasen. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Lønnslipper. Aditro AS -22- Kom i gang

25 For vanlige brukere 2. Hvis du vil se på en lønnsslipp klikker du på linken under PDF ikonet. Se på brev/avtaler og andre dokumenter Du kan se brev/avtaler og andre dokumenter som er arkivert i lønnssystemet. Du må være tildelt rettigheter til å se på brev/avtaler og andre dokumenter. Det er lønnsansvarlig som tildeler rettigheter. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Brev/avtaler eller oppgaven Personalinformasjon Annet. 2. Klikk på linken under Word ikonet for å se på innholdet i et brev/avtale. Laste opp dokumenter Hvis du er tildelt rettigheter til å se på brev/avtaler og andre dokumenter, har du også mulighet til å laste opp dokumenter her. Dokumentene vil du etter opplasting finne igjen i menyvalget Annet i Ansattportalen, og også i oppgavevalget Kartotek Personalopplysninger Filer/Dokumenter i Huldt & Lillevik Lønn Velg oppgaven Personalinformasjon Brev/avtaler eller oppgaven Personalinformasjon Annet. Aditro AS -23- Kom i gang

26 For vanlige brukere 2. Klikk Browse og finn dokumentet du skal laste opp. 3. Klikk Laste opp filen. 4. Dokumentet vil du nå finne igjen under menyvalget Annet i Ansattportalen, og det vil også være tilgjengelig i Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Registrere/vedlikeholde pårørende Du kan endre og vedlikeholde informasjon om dine pårørende. Informasjonen som registreres her oppdateres direkte i lønnssystemet. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Pårørende. 2. Hvis du skal opprette en ny pårørende gjør du følgende: a) Klikk. b) Legg inn informasjon om den pårørende. c) Klikk i feltet Relasjon og velg hvilken relasjon du har til den pårørende. d) Hvis den pårørende du registrerer er din hovedkontakt merker du feltet Hovedrelativ. e) Klikk Lagre. Aditro AS -24- Kom i gang

27 For vanlige brukere 3. Hvis du skal vedlikeholde opplysninger om dine pårørende gjør du følgende. a) Hvis du har mer enn en pårørende må du først velge hvilken du skal vedlikeholde. Dette gjør du ved å klikk pårørende vises. til høyre for der b) Velg Personen du skal vedlikeholde. c) Registrer inn endinger. d) Klikk Lagre. Registrere og vedlikeholde kompetanse Du kan registrere og vedlikeholde kompetanseinformasjon. Registrè for registrering av kompetanse må være opprettet i lønnssystemet. Det er lønnsansvarlig som gjør dette. 1. Velg oppgaven Kompetanse og aktuelt kompetanseområde. Aditro AS -25- Kom i gang

28 For vanlige brukere 2. Hvis du skal opprette en ny linje gjør du følgende. a) Klikk. b) Fyll inn aktuelle felter. c) Klikk. 3. Hvis du skal endre en registrering gjør du følgende. a) Klikk på linjen du skal endre. b) Utfør endringer. c) Klikk. 4. Hvis du skal slette en registrering klikker du på linjen du skal slette. Registrere egne timer 1. Velg oppgaven Timer Registrere. Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. Under registreringsdelen kan du velge å se timer med forskjellig status. Under status I arbeid ser du registreringer som ikke er sendt til attestering. Transaksjoner som attestansvarlig eventuelt har returnert vises også med status I arbeid. 2. Velg lønnsart. 3. Oppgi dato, enten ved å skrive inn datoen eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i oktober 2009, fyller systemet inn Oppgi evt klokkeslett for når dette arbeidet startet og sluttet. Aditro AS -26- Kom i gang

29 For vanlige brukere Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet overføres ikke til lønnssystemet, men er til informasjon for den som skal godkjenne timelisten. 5. Registrer antall, sats og/eller beløp. Oppsettet på lønnsarten bestemmer hva du kan registrere. 6. Registrer eventuelt en merknad. Lønnsarten kan være satt opp slik at du må oppgi en merknad. 7. Registrer eventuelt avdeling, prosjekt og element. Oppsettet av lønnsarten bestemmer om du kan registrere avdeling, prosjekt og element. 8. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. 9. Utfør punkt 2-8 for hver nye registrering. 10. Når du har kontrollert registreringene, gjør du følgende: a) Høyreklikk inne i området hvor registreringene vises. b) Merk linjene som skal sendes til attestering. For å merke alle høyreklikker du og velger Merk alle. c) Klikk Send. Disse registreringene blir da flyttet under status Til attestering. Aditro AS -27- Kom i gang

30 For vanlige brukere For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. Opprette egne maler Du opprette egne maler for registrering av timer pr uke i. Dette gjør at registreringen blir enklere og mer effektiv. 1. Velg oppgaven Timer Maler. 2. Klikk Ny mal. Skriv inn navn og beskrivelse på malen og klikk Lagre. 3. Klikk Ny linje. Velg lønnsart for denne linjen. 4. Angi antall (beløp) i feltet Verdi, hvis du ønsker at lønnsartlinjen skal fylles ut med en standardverdi. 5. Velg hvilken avdeling, prosjekt eller element lønnsarten skal belastes. 6. Klikk for å lagre linjen. 7. Gjenta pkt 3 6 for hver lønnsartlinje du skal legge til. Registrere timer pr uke Du kan velge å registrere timer pr uke slik at registreringen blir enklere og mer effektiv. Aditro AS -28- Kom i gang

31 For vanlige brukere Forutsetninger Du må første ha opprettet en mal for å benytte denne oppgaven. 1. Velg oppgaven Timer Registrere pr uke. 2. Velg hvilken mal du skal benytte ved registrering i feltet Mal. 3. Velg hvilken uke du skal registrere på ved å klikke på pilen til venstre/høyre for aktuell uke. Systemet viser fra og til dato for uken du velger. 4. Registrer/korriger timer for aktuell uke og klikk Lagre. 5. Når uken er ferdigregistrert, klikk Send for å sende timene til attestering. Registrere eget fravær 1. Velg oppgaven Fravær Registrere. Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. Under registreringsdelen kan du velge å se fravær med forskjellig status. Under status I arbeid ser du registreringer som ikke er sendt til attestering. Transaksjoner som attestansvarlig eventuelt har returnert vises også med status I arbeid. 2. Velg Fraværskode. 3. Oppgi fraværets varighet, enten ved å skrive inn datoene eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Aditro AS -29- Kom i gang

32 For vanlige brukere Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d eller t og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i februar 2010, fyller systemet inn Ved fravær med varighet mindre enn en dag oppgir du klokkeslett for fraværets start- og sluttidspunkt. 5. Registrer Fraværsprosent. Du skal kun angi fraværsprosenten ved gradert sykemelding. 6. Registrer eventuelt Merknad. 7. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. 8. Utfør punkt 2-7 for hver nye registrering. 9. Når du har kontrollert registreringene, gjør du følgende: a) Merk linjene som skal sendes til attestering. For å merke alle høyreklikker du og velger Merk alle. b) Klikk Send. Disse registreringene blir da flyttet under status Til attestering. Aditro AS -30- Kom i gang

33 For vanlige brukere For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. Rapportere timer og fravær Du kan skrive ut transaksjoner som er registrert via Ansattportal. Du kan også lage en egne mal med forhåndsdefinert sortering og utvalg. Fremgangsmåte - ny rapport eller mal 1. Velg oppgaven Timer Rapporter eller Fravær Rapporter. 2. Skriv inn en overskrift på rapporten i feltet Rapportoverskrift. 3. Velg hvilke data du vil rapportere ved å merke aktuell status(er) til høyre for Status. Vil du rapportere alle data uavhengig av status merker du feltet Alle. 4. Flytt person fra Tilgjengelige ansatte til Valgte ansatte. Aditro AS -31- Kom i gang

34 For vanlige brukere 5. Hvis du ønsker å rapportere transaksjoner for en utvalgt periode angir du datointervallet i feltene Fra dato og Til dato. 6. Hvis du ønsker å rapportere for en bestemt kostnadsbærer velg aktuelle kostnadsbærer i feltene Avdeling, Prosjekt eller Element. 7. Velg ønsket sortering i feltet Sortering. 8. Velg eventuelt hvilke lønnsarter du skal skrive ut ved å angi lønnsartnummer i feltet Lønnsarter. Du velger registreringene ved å angi fra- og tilverdier som skal med. Du angir bindestrek mellom fra- og tilverdiene og blank mellom forskjellige angivelser. Eksempel Betydning 10 Ta med registreringer med lønnsart nummer Ta med registreringer med lønnsart nummer 10 eller Ta med registreringer med lønnsartnummer fra og med 10 og til og med Klikk Søk for å vise registreringer med utvalget du har valgt. 10. Høyreklikk i tabellen for å velge hvilke kolonner du ønsker med på rapporten. 11. Klikk Skriv ut rapport for å skrive ut en rapport med registreringene. 12. Hvis du ønsker å opprette rapporten som en mal du kan benytte senere gjør du følgende: a) Skriv inn navnet på malen i feltet Navn på mal. Aditro AS -32- Kom i gang

35 For vanlige brukere b) Hvis malen skal kunne deles av flere brukere (attestansvarlige) merker du feltet Delt. c) Klikk Lagre. 13. Hvis du skal lage en ny rapport eller mal klikk Nullstill for å starte på nytt. Fremgangsmåte benytte en mal ved utskrift 1. Velg oppgaven Timer Rapportere eller Fravær Rapportere. 2. Velg malen du skal benytte for utskrift av rapportere i feltet Mal. 3. Klikk Søk for å vise registreringer med utvalget du har valgt. 4. Klikk Skriv ut rapport for å skrive ut en rapport med registreringene. Fremgangsmåte slette en mal 1. Velg oppgaven Timer Rapportere eller Fravær Rapportere. 2. Velg malen du skal slette i feltet Mal. 3. Klikk Slett mal. Bestille nytt passord Hvis du har glemt passordet til pålogging i Ansattportal kan du bestille nytt passord i påloggingsbildet. Klikke på lenken Glemt passord? Du får opp et nytt påloggingsbilde hvor du angir brukernavn og klikker Få nytt passord. Systemet generer nytt passord og sender dette til din e-post adresse. Aditro AS -33- Kom i gang

36 For attestansvarlig For attestansvarlig Kapitlet beskriver hva attestansvarlig har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre Attestansvarlig har adgang til å attestere timer og fravær for personer i sin avdeling (de han/hun har attestansvar for). Attestansvarlig bruker Ansattportal på samme måte som en vanlig bruker når hun skal: logge seg på registrere timer/fravær opprette maler rapportere timer/fravær søke i ansattkartoteket endre utvalgte personopplysninger hvis systemet er satt opp med dette registrere og vedlikeholde kompetanseinformasjon se på egne lønnsslipper se på andre dokumenter hvis systemet er satt opp for dette laste opp dokumenter hvis systemet er satt opp for dette Attestansvarlig har tilgang til seg selv og ansatte hun har attestansvar for i Ansattportal. Dette betyr at attestansvarlig må velge aktuell person før hun kan registrere opplysninger i Ansattportal. Dette gjelder for eksempel i oppgaven Timer Registrere. Her ligger feltet Ansatt åpent. For å søke opp en ansatt gjør du følgende: Aditro AS -34- Kom i gang

37 For attestansvarlig 1. Oppgi person-id eller deler av navnet i søkefeltet for ansatt. Hvis du skal søke på ansatte, klikker du skjermbilde:. Du får opp følgende 2. Skriv inn hele eller deler av navnet på personen du skal søke på i feltet Beskrivelse. 3. Klikk Søk. 4. Klikk på personen du skal bruke. 5. Registrere øvrige opplysninger på samme måte som for vanlige brukere. Når attestansvarlig registrerer timer og fravær på seg selv og sine ansatte lagres disse med status Til attestering. Min profil Attestansvarlig endrer startside og passord på samme måte som en vanlig bruker. I tillegg kan attestansvarlig velge å begrense lønnsarter som skal være tilgjengelig for ansatte hun har attestansvar for. 1. Velg oppgaven Personalinformasjon Min Profil. 2. Velg hvilke lønnsarter som skal være tilgjengelige ved registrering. Systemet viser alle lønnsarter som er merket Vises i Ansattportal i oppgaven Kartotek Lønnsarter i Huldt & Lillevik Lønn. a) Hvis ingen lønnsarter er merket betyr dette at alle lønnsarter er tilgjengelige ved registrering. Aditro AS -35- Kom i gang

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer