F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L"

Transkript

1 KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere... 5 Importere brukere... 5 Registrere enkeltbrukere... 6 Oppdatere brukere... 6 Slette brukere... 6 Flytte klasser... 8 Gi brukere tilgang til produkter... 9 Aktivere et produkt for skolen... 9 Aktivere brukere på et produkt... 9 Oppretting av brukergrupper Legge til brukere i en brukergruppe Slette brukere fra en brukergruppe Produkter Nyttige tips Endre passord Logge inn med Feide Videoer på Youtube Sortere lister Single sign-on

2 2

3 INNLEDNING Fagbokforlagets e-portal er en felles innloggingsportal for alle digitale ressurser fra Fagbokforlaget. Fordeler med e-portalen: ett sted for administrering av alle brukere og produkter ett brukernavn og passord for alle våre produkter autentisering via FEIDE for både lærere og elever mulighet for automatisk synkronisering fra skoleadministrative systemer Denne veiledningen vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som e-portalen oppdateres/utvides med ny funksjonalitet. FORBEREDELSE TIL NYTT SKOLEÅR Ved skolestart på høsten er det særlig tre ting skolen må gjøre i e-portalen: 1. Importer nye klasser, se s Flytt opp klasser og slett (deaktiver) elever som har sluttet ved skolen, se s Gi brukere (elever og lærere) tilgang til kurs og programmer, se s. 9 3

4 FØRSTE MØTE MED E-PORTALEN I Fagbokforlagets e-portal kan dere som brukere ha tre ulike roller: Skoleansvarlig/ressursperson, lærer eller elev. Hva du har tilgang til i e-portalen, er avhengig av hvilken rolle du har. Alle brukere kan logge inn på e-portalen for å kunne gå direkte videre til de ulike produktene som de har fått tilgang til fra skolen sin. Nå trenger man altså kun ett brukernavn/passord for innlogging på våre ressurser. Administratorer (skoleansvarlig/ressurspersoner) kan importere, opprette og slette brukere, de kan aktivere produkter for skolene, og de kan aktivere brukere på hvert enkelt produkt. Merk at det kan være flere administratorer på en skole. Lærere kan aktivere brukere på produktene, men kan ikke administrere andre brukere. Rollen er viktig ikke bare inne i e-portalen, men også for å styre hva ulike brukere har tilgang til i hvert enkelt produkt. Eksempel: Kartleggeren består av en elevmodul og en lærermodul. Elevmodulen er dessuten bare for elever fra 5. trinn til 1. VGS. Det betyr at elever på de trinnene kan få tilgang til Kartleggerens elevmodul, mens elever som går på andre trinn, ikke kan få tilgang til elevmodulen. Lærere får tilgang til begge modulene. Siden dette er noe som er ferdig satt opp i Kartleggeren, trenger ikke skoleadministratorer gjøre annet enn å aktivere Kartleggeren for brukerne, så blir tilgangen til de enkelte modulene automatisk styrt av rollen (og klassetrinnet) til brukerne. 4

5 ADMINISTRERE BRUKERE All administrasjon av brukerkontoer gjøres av skoleansvarlig og andre med rolle som ressurspersoner ved skolen. En «vanlig» lærerkonto gir ikke tilgang til å administrere brukere. IMPORTERE BRUKERE Menyen Brukere gir en oversikt over alle registrerte brukere ved skolen. Rettighetsmessig er det tre rollenivåer: elev, lærer og ressursperson/skoleansvarlig. Disse vises adskilt i hver sin «boks». Klikk på Importer fra liste i menyen på venstre side. Dersom det er første gang importen skal gjennomføres, må importmalen lastes ned. Klikk på Hent Excel mal. Lagre malen på et sted der den er lett å finne igjen, for eksempel på skrivebordet. OBS! Importmalen består av to sider, en for elever og en for lærere. Begge sider må være med i Excel-filen som lastes opp, men det er ikke nødvendig å legge inn brukeropplysninger på begge. 1. Kolonneoverskrifter må være med i importen. 2. Alle felt skal fylles ut. 3. Personnummer (11 siffer) må fylles ut på alle brukere. 4. E-post er også brukernavnet. Det er obligatorisk for lærere, men valgfritt for elever. Dersom det ikke er oppgitt en e-postadresse for elevene, vil de bli tildelt et brukernavn. Vi anbefaler bruk av e-postadresse for lettere tilbakestilling av glemte passord. Inntil videre er også e-postadresse påkrevd for å kunne benytte nettkursene som inngår i Unik, Min vei, m.fl. 5. Klassetrinn velges fra egen nedtrekksliste. 6. Klassenavn er uten spesielle krav. Lagre Excel-arket når alle opplysningene er registrert. Lukk deretter Excel. Klikk på Bla gjennom og bla deg frem til filen med brukeropplysningene. Dersom filen har korrekt format, vil «boksen» bli grønn når filen er valgt. Klikk på Start import for å laste opp filen. Innholdet vil bli sjekket for feil/mangler, og ev. feilmeldinger vises. Klikk på Nullstill import for å avbryte dersom det er feil i importfilen. Rett opp eventuelle feil i Excel-filen og prøv på nytt. Klikk på Lagre import for å gjennomføre importen. Det er mulig å gjennomføre importen selv om det er noen feil/mangler i importfilen, men det kan resultere i at noen brukere ikke blir importert. 5

6 Når importen er gjennomført, sendes det automatisk en e-post til lærere med passordet. Elevene får ikke tilsendt passord selv om de er lagt inn med e-postadresser. REGISTRERE ENKELTBRUKERE I tillegg til å registrere brukere ved import er det også mulig å registrere enkeltbrukere. Gå til Brukere fra hovedmenyen for å registrere en bruker. 1. Klikk på Brukere. 2. Klikk på Ny bruker. 3. Fyll ut alle nødvendige felt i Legg til ny bruker. 4. Personnummer: Alle brukere. Fornavn/Etternavn: Alle brukere. E-post: Kun påkrevd for administratorer/lærere, men anbefalt for elever også (e-postadressen blir brukernavnet dersom denne er registrert). Tilgangsnivå: Det må velges en rolle for den nye brukeren. Standardvalget er Elev. Klasse: Velges kun for elever. 5. Klikk på Lagre for å opprette den nye brukeren. Passord genereres automatisk. OPPDATERE BRUKERE Det er mulig å oppdatere eksisterende brukere ved å gjennomføre en import som beskrevet i forrige avsnitt. Du kan bruke den samme importfilen på nytt med endringer på noen av brukerne, eller du kan lage en importfil med bare de brukerne som skal endres. Brukere der opplysninger er blitt endret, blir oppdatert, mens de andre brukerne blir værende uforandret. Vær nøye med at personnummer og e-post er riktig for å sikre at importrutinen klarer å matche brukerne med de som finnes i e-portalen. SLETTE BRUKERE 6

7 Brukere ved skolen kan slettes (deaktiveres) fra menyvalget Brukere. Brukere som er deaktivert vil på et senere tidspunkt kunne hentes tilbake til skolen. Sletting av samtlige brukere i en klasse gjøres fra Flytt klasser. 1. Klikk på Brukere. 2. Velg brukeren som skal slettes (deaktiveres). 3. Klikk på Deaktiver. 4. Bekreft at brukeren skal deaktiveres, klikk på Deaktiver bruker. 7

8 FLYTTE KLASSER 1. Ved flytting av klasser klikk på Flytt klasser. Her presenteres oversikten over alle tilgjengelige elever som kan flyttes. 2. Dersom klassen du vil flytte elevene til, ikke eksisterer, må du først lage en ny klasse (med klassenavn/trinn) før klassen flyttes opp. Klikk på Ny klasse, fyll inn ønsket klassenavn og tilsvarende trinn og trykk Lagre. Etter det følges prosessen som beskrevet under, for å flytte elever til den nye klassen. 3. Velg trinn og klassenavn for den klassen som skal flyttes opp et trinn. Elevene i den valgte klassen vises nå på skjermen. 4. Velg deretter nytt trinn og nytt klassenavn i nedtrekksmenyen under Ny klasse for elever. 5. Klikk på Flytt elever for å flytte elevene til ny klasse/nytt trinn. Det kun mulig å flytte elevene i en klasse om gangen. Skal klasser slås sammen må elevene flyttes til den nye klassen en klasse om gangen. 6. Klikk på Lagre endringer for å gjennomføre flyttingen. 7. Klikk på Nullstill for å avbryte flyttingen. NB! Dette gjør ikke om på endringer som allerede er lagret. 8. Deaktivering («sletting») av elevene i en klasse kan gjøres etter at «gammel» klasse er valgt og elevene vises i listen. Klikk på Deaktiver brukere for «slette». 9. Fjern tomme klasser (ny funksjon) sletter alle klasser ved skolen som er uten registrerte elever. 8

9 GI BRUKERE TILGANG TIL PRODUKTER Under menyen Mine produkter finner hver enkelt bruker en oversikt over alle produktene man har tilgang til. «Produkter» betyr alle digitale ressurser fra Fagbokforlagets som krever innlogging. Produktene er delt inn tematisk i nettsteder, digitale bøker (d-bøker), apper og andre ressurser. AKTIVERE ET PRODUKT FOR SKOLEN Et produkt blir aktivert for skolen av Fagbokforlaget eller av administrator ved skolen etter at dere har kjøpt lisens på produktet. Når et produkt er aktivert for skolen, følger det med et visst antall brukeraktiveringer som kan brukes på skolen. Fordelingen av disse aktiveringene gjøres ved hver enkelt skole. Se avsnittet Aktivere brukere på et produkt lenger ned i denne veiledningen. En oversikt over hvilke produkter dere har lisens på ved skolen, finnes under Produkter i hovedmenyen. AKTIVERE BRUKERE PÅ ET PRODUKT Når et produkt er aktivert på skolen, må dere velge hvilke brukere som skal ha tilgang til produktet. Dette gjøres fra menyen Brukergrupper. Når du har valgt et produkt, kan du se hvilke grupper som er opprettet for dette produktet. Er det første gang brukere ved skolen skal få tilgang, må dere først opprette en ny brukergruppe for dette produktet. Klikk på Ny.. i boksen Brukergrupper for å lage en ny gruppe. Skriv inn navn på gruppen og velg en primærveileder. Øvrige lærere som legges til i gruppen sammen med elevene vil bli satt opp som sekundærveiledere. Bytte av primærveileder gjøres ved å slette eksisterende primærveileder fra gruppen. Første lærer som deretter legges inn i gruppen blir ny primærveileder. Sletting av en brukergruppe medfører at alle brukerne i gruppen mister tilgangen til det aktuelle produktet. NB! Kartleggeren støtter ikke flere brukergrupper. Alle brukere som har tilgang er i samme brukergruppe. 9

10 OPPRETTING AV BRUKERGRUPPER 1. Klikk på Brukergrupper. 2. Velg aktuelt produkt det skal gis tilgang til. 3. Velg en eksisterende gruppe eller opprett en ny gruppe ved å klikke på Ny gruppe. Eksisterende grupper kan også redigeres for å endre hva brukerne får tilgang til ved å klikke på Rediger gruppe. For å slette en gruppe klikk på Slett gruppe. 4. Viser en oversikt over hva brukerne i gruppen har tilgang til. 5. Viser en liste over medlemmene i gruppen og deres rolle. 6. Legg til eller fjern brukere fra en gruppe ved å velge enten Legg til brukere i gruppe eller Fjern brukere fra gruppe. 7. Nullstill valg som er gjort. På neste side vises hvordan brukere legges til i en gruppe. 10

11 LEGGE TIL BRUKERE I EN BRUKERGRUPPE 1. Legg til alle brukere legger til alle brukerne ved skolen til valgt gruppe. Det anbefales ikke å benytte denne med andre produkter enn Kartleggeren og våre digitale bøker. 2. Velg individuelle brukere som skal legges til i brukergruppen. 3. Alle elever i en klasse kan legges til i en gruppe ved å velge trinn og klasse. 4. Etter hvert som det velges brukere vil denne boksen vise hvem som vil bli lagt til i brukergruppen. Klikk på Lagre endringer for å melde de inn i gruppen. Klikk Avbryt for å nullstille og begynne på nytt. 5. Denne boksen viser hvem som allerede er med i valgt i gruppe. 6. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til produkt-/gruppeoversikten. På neste side vises hvordan brukere slettes fra en gruppe. Obs! For enkelte produkter kan det ta noe tid før e-portalen får overført brukertilgangen til produktet. Planlegg for dette, slik at tilgangen gis helst dagen før det skal tas i bruk. 11

12 SLETTE BRUKERE FRA EN BRUKERGRUPPE 1. Fjern alle brukere sletter alle brukere bra brukergruppen. 2. Velg trinn og klasse for å slette brukere fra en spesifikk klasse. 3. Velg individuelle brukere for å slette bare et utvalg fra brukergruppen. 4. Viser en liste over brukere som vil bli slettet fra brukergruppen ved klikk på Lagre endringer. Klikk på Avbryt for å starte på nytt. 5. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til produkt-/gruppeoversikten. 12

13 PRODUKTER 1. Klikk på Produkter for å hente fram oversikten over produkter skolen har tilgang til. 2. Viser en liste over produkter skolen har tilgang til. 3. Velg et produkt for å få mer informasjon om dette. 4. Vis tilknyttede nettressurser eller digitale bøker. 13

14 NYTTIGE TIPS ENDRE PASSORD Under menyen Min profil vises opplysningene som er lagret om deg som bruker. Klikk på knappen Endre passord? for å endre passord. LOGGE INN MED FEIDE Mange skoler har allerede begynt å bruke Feide, og vil da ha mulighet for å la brukerne logge inn ved hjelp av Feide. Innlogging med Feide krever at personnummer (11 siffer) er registrert på brukeren. Alle brukere registrert i e-portalen etter at denne ble operativ august 2013 skal være registrert med personnummer, men for brukere som ble hentet inn fra Kartleggeren mangler dette. Disse brukerne kan oppdateres med nødvendige opplysninger ved hjelp av brukerimporten beskrevet på side 4. Vær nøye med å fylle ut importmalen med identiske opplysninger til det som allerede er registrert på brukerne for å unngå at det i stedet blir opprettet en ny bruker. VIDEOER PÅ YOUTUBE Vi har laget flere videoer som viser mange av funksjonene i e-portalen. Disse er lagt ut på SORTERE LISTER Alle lister/oversikter i e-portalen kan sorteres på kolonneoverskrifter. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på den aktuelle kolonnen. SINGLE SIGN-ON Følgende nettsti (url) kan nå benyttes for autentisere brukere direkte med Feide: https://eportal.fagbokforlaget.no/login.aspx?sso=feide. Dersom brukeren allerede er logget inn i Feide OG tidligere har godtatt e-portalen/kartleggeren som Feide-produkt så vil vedkommende sendes direkte til e-portalen ferdig logget inn. Lenken kan f.eks. legges inn i læringsplattformen skolen benytter og gi rask tilgang til nettressursene i e-portalen uten å logge inn på nytt. 14

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer