Altinn Monitor (Gammel)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn Monitor (Gammel)"

Transkript

1 Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere brukeren på Altinn... 4 Flere klienter... 5 Sette opp Altinn Monitor... 6 Sette opp lønnssystemet... 7 Bruke Altinn Monitor... 7 Pålogging... 7 Hovedskjermbildet... 7 Oppgavelisten... 8 Funksjonsknapper... 9 Menyvalg...10 Feilsøking...10 Vedlikeholde brukere...10 Vedlikeholde katalogstruktur/filområder...12 Avslutte administrasjon...13 Sende oppgaver via Altinn...13 Terminoppgave...13 SSB lønnsstatistikk...13 SSB fraværsstatistikk...14 Lønns- og trekkoppgaver via Altinn...15 Altinn Monitor (Gammel) Generelt om elektronisk rapportering via Altinn Du kan sende terminoppgave, lønns- og trekkoppaver og SSB lønn og fraværsstatistikk elektronisk via Altinn. Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. Se for mer informasjon. Bedriften må i tillegg installere Altinn Monitor fra Aditro. Informasjon som skal rapporteres via Altinn hentes i stor grad fra lønnssystemer. Aditro har laget Altinn Monitor hvor du kan koble deg opp mot Altinn og sende informasjon fra Personec Lønn. Kontakt din forhandler eller Aditro for nærmere informasjon om Altinn Monitor. Installere Altinn Monitor Forutsetninger Altinn Monitor krever følgende av maskin- og programvare: Windows 2000/XP, minimum Pentium 3, 128Mb minne, 500Mb ledig harddisk-plass etter installasjon Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 15

2 Den som installerer må ha administrator-rettigheter på maskinen det installeres på. Arbeidsstasjonene som Altinn Monitor installeres på må kunne laste ned oppdateringer fra web. Microsoft.Net Rammeverk versjon versjon 2.0 må være installert. Hvis du er usikker på om Microsoft.Net Rammeverk 2.0. er installert, går du inn på Kontrollpanel (Control Panel) Legg til/ fjern programvare (Add/ Remove programs) og ser om den ligger i listen over installerte programmer. Hvis.net ikke er installert, kan du installere fra Windows Update i din nettleser (Microsoft Internet Explorer) eller ved å gå til ACB B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en Hvis du skal installere Altinn Monitor på server, må du sette opp Full trust på arbeidsstasjonene som skal kjøre Altinn Monitor. Dette gjør du ved å laste ned en bat-fil fra våre hjemmesider og deretter kjøre denne på alle arbeidsstasjoner som skal benytte Altinn Monitor (batfilen skal ikke kjøres på server). Filen settrustlevel.zip finner du på `???? 1. Pakk ut filen settrustlevel.zip (filen er pakket med Winzip) 2. Dobbelt klikk på filen 3. Svar Ja/Yes på følgende spørsmål : a) The operation you are performing will alter security policy. b) Are you sure you want to perform this operation? Fremgangsmåte NB! Hvis denne bat-filen er kjørt tidligere (versjon 2.5.8) må den ikke kjøres nå. 1. Avslutt alle andre programmer før du starter installasjonen. 2. Fra hovedmenyen på installasjons-cd en velger du Altinn. 3. Velg Installer. Du får opp vinduet for å starte installasjon av Altinn Monitor: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 15

3 4. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 5. Oppgi hvor Altinn Monitor skal installeres. 6. Klikk Neste. Installasjonen starter. Du får opp følgende skjermbilde når installasjonen er fullført. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 15

4 7. Klikk Fullfør. Altinn Monitor er nå installert. Registrere bruker på Altinn portalen I lønnssystemet kan du sende terminoppgave, lønns- og trekkoppgaver og SSB lønn og fraværsstatistikk via Altinn. Før du starter må du tilrettelegge for dette. Registrere brukeren på Altinn For å kunne sende oppgavene på den offentlige Altinn, må du registrere brukeren. Dette gjør du på Du logger deg på Altinn med fødselsnummer og passord. Hvis det er første gang du logger deg på, velger du Logg inn Første gang. Du får da tildelt passord. Etter å ha logget deg på må du åpne for å sende oppgavene fra Personec Lønn. Velg Administrasjon Registrere datasystem. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 15

5 Flere klienter Du skal vanligvis ha en system ID pr operatør i lønnssystemet som skal levere oppgaver via Altinn. Legg inn en beskrivelse og velg Personec Lønn under Datasystem type. Hvis brukeren skal kunne overfører filer med signering til Altinn merker du feltet Valgt datasystemtype støtter signering av innsendte skjemadata. Fra Personec Lønn er det kun lønns- og trekkoppgaver som har krav om signering. Skriv inn et selvvalgt passord og klikk deretter Legg til. Du vil se din beskrivelse i listen under registrerte datasystemer med en tildelt ID. Det er denne ID-en og dette passordet som skal registreres i Altinn Monitor. Skal du sende rapportere for flere klienter må du logge på for hvert enkelt firma og gå inn på Delegere systeminnsending. Her angir du organisasjonsnummeret til det firmaet som skal sende terminoppgaven på vegne av denne klienten. Alternativt må hvert enkelt firma logge seg på og delegere innsendingen til ditt firma. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 15

6 Sette opp Altinn Monitor 1. Velg Start Alle programmer (All programs) Personec Altinn Monitor. 2. Oppgi brukernavn og passord på Altinn Monitor. Første gang du starter programmet må du logge deg inn som administrator. Dette gjør du ved å oppgi Admin som brukernavn og la feltet Passord være blankt. Klikk OK. Du kommer inn i hovedvinduet for Altinn Monitor. Før du kan starte levering av oppgaver til Altinn, må administratoren opprette de brukerne som skal kunne levere oppgaver. Velg Fil Administrasjon. Gjør følgende for hver bruker av lønnssystemet som skal kunne levere oppgaver til Altinn: a) Klikk Ny. b) Under Bruker-id oppgir du brukernavn og passord til brukeren i lønnssystemet. Passordet kan ikke være blankt. Hvis brukeren er opprettet uten passord i lønnssystemet, må du legge inn passord i lønnssystemet i menyvalg Fil Operatører Vedlikehold. c) Under Kobling til Altinn angir du hvilke rapporter som skal leveres via Altinn. d) Under Datasystem type velger du Personec Lønn og registrert id og datasystem passord som er registrert på portalen. e) Under Altinn bruker oppgir du fødselsnummer og passordet denne brukeren benytter ved pålogging til Altinn portalen. Denne informasjonen er kun nødvendig hvis brukeren skal levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn ferdig signert. f) Velg mappen Katalogstruktur. g) Velg aktuell oppgave i feltet Oppgavetype og angi katalog og arbeidskatalog for Altinn Monitor. Gjenta dette for alle oppgaver denne brukeren skal levere. h) Klikk Lagre. For mer informasjon om hvordan du endrer brukerinnstillinger, se Vedlikeholde brukere på side 10. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 15

7 Sette opp lønnssystemet Bruke Altinn Monitor I Personec Lønn angir du for hver funksjon hvor rapporten skal lagres slik at Altinn Monitor når den. Her finner du en generell beskrivelse av hvordan du bruker Altinn Monitor. Pålogging Etter at du har valgt programmet fra Start-menyen, vil du bli spurt om brukernavn og passord som vist i bildet under. Hovedskjermbildet Angi ditt brukernavn og passord og klikk OK. Hvis du har angitt riktig brukernavn og passord vil du få vist hovedskjermbildet til Altinn Monitor som vist nedenfor. Husker du ikke ditt brukernavn og/eller passord eller ikke har fått tildelt dette, kontakt systemansvarlig. Etter at du har logget deg på med riktig brukernavn og passord på Altinn Monitor vises hovedskjermbildet som vist nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 15

8 I dette eksemplet ser du at fagsystemene har registrert tre oppgaver i Altinn Monitor. Når du starter Altinn Monitor vises Ikke overførte oppgaver. Når en oppgave har status Overført betyr at oppgaven er overført til Altinn, men ikke ferdigbehandlet. Øvre del av hovedskjermbildet inneholder felter for å velge ut hvilke oppgaver som vises i oppgavelisten. Ved eksempelvis å taste inn årstallet 2007 i feltet År, vil kun oppgaver som gjelder for år 2007 bli vist i oppgavelisten. Periode og År Perioden og året du vil vise oppgaver for Oppgavetype Velg hvilke oppgavetyper du vil vise. Firma/Klient Her kan du velge ut på navnet til firmaet/klienten. Eksempelvis ved å taste inn ordet data vil du få vist alle firma som har data som en del av navnet Status Her kan du velge ut oppgavene basert på hvilken status de har Oppgavelisten Store deler av hovedskjermbildet består av en liste med flere kolonner. Listen er en oversikt over alle oppgaver som fagsystemene har registrert i Altinn Monitor. Nedenfor er en forklaring på innholdet i listen: Id Firma/klient nummer som oppgaven gjelder for Firma/Klient Firmaet/Klientens navn Org.nr. Organisasjonsnummeret til firmaet/klienten Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 15

9 Periode og År Perioden og året oppgaven gjelder for Oppgavetype Navn på oppgavetypen, for eksempel Terminoppgave. Status Gjeldende status for oppgaven. Oppgaven kan ha 4 forskjellige statuser: Ikke overført Dette betyr at oppgaven er klargjort for innsending til Altinn, men er ennå ikke sendt Overført Oppgaven er sendt inn til Altinn, men den er ennå ikke ferdigbehandlet. Ferdigbehandlet Oppgaven er godkjent og ferdigbehandlet av Altinn. Merk: Før en oppgave får status ferdigbehandlet må en person i deres firma ha godkjent oppgaven etter at den har blitt overført til Altinn. Avvist Oppgaven er av en eller annen grunn avvist. Dette kan f.eks. være pga. at oppgaven inneholder feil opplysninger i forhold til hva Altinn forventer at oppgaven skal inneholde. Status dato Dato og tidspunkt for når gjeldende status ble satt Funksjonsknapper Knappene nederst i skjermbildet kalles funksjonsknapper. Her er en beskrivelse av hver av dem: Merk alle Klikk Merk alle for å velge alle oppgavene som vises. Fjern merke Klikk Fjern merke for å fjerne Valgt-status på alle oppgaver som er merket. Oppdater listen Når du klikker Oppdater listen vil Altinn Monitor sjekke om det er opprettet nye oppgaver fra lønnssystemet. Oppdateringen skjer i forhold til det utvalg du har oppgitt. Slett Klikk Slett for å slette valgte oppgaver. Overfør til Altinn Klikk Overfør til Altinn for å overføre valgte oppgaver. Hent status fra Altinn Når du klikker Hent status fra Altinn kobler Altinn Montitor seg opp mot Altinn og henter statusen for valgte oppgaver. Vær oppmerksom på at det normalt tar litt tid fra du sender en oppgave til denne får status Ferdig behandlet i Altinn. Vis detaljert status Når du klikker Vis detaljert status får du se detaljert status for den oppgaven som er markert (uavhengig av hva du har valgt). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 15

10 Menyvalg Helt øverst i skjermbildet finnes det noen få menyvalg. Følgende menyvalg finnes: Fil Administrasjon Administrasjon av brukere og kataloger som brukes i Altinn Monitor. Dette menyvalget får du bare hvis du er en administrator av programmet, se nedenfor. Fil Avslutt Avslutter Altinn Monitor Hjelp Hjelp innhold Her får du hjelp du bruken av Altinn Monitor Feilsøking Vedlikeholde brukere Hvis du får beskjed om at en oppgave ikke ble levert i Altinn portalen eller er slettet i arbeidsflyt er årsaken at oppgaven inneholder feil. Du kan da forsøke å sende inn oppgaven for feilsøking. Velg aktuell oppgave, merk feltet Send inn for feilsøking, og overfør oppgaven til Altinn. Oppgaven blir liggende som i arbeid i Altinn portalen, og du kan da se hvorfor oppgaven feiler/ikke blir levert. I Altinn Monitor er det mulig å vedlikeholde brukere av Altinn Monitor samt definere hvilke filområder som benyttes av programmet. Du må logge deg på Altinn Monitor med bruker Admin for å få tilgang til menyvalg Fil Administrasjon. Du må opprette de brukerne som skal benytte Altinn Monitor. Hver bruker må kobles til Altinn med opplysninger knyttet til datasystem type. Nedenfor ser du skjermbildet for vedlikehold av bruker i Altinn Monitor. For hver bruker kan en angi følgende: BrukerId Dette er et unikt brukernavn som brukeren vil benytte under pålogging til Altinn Monitor. Navn Navnet på personen som er tilknyttet brukeren. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 15

11 Passord Et passord som brukeren må angi for å logge seg på Altinn Monitor. Oppgavetyper (avkrysningsboks) Her merker du hvilke oppgaver du ønsker å lever via Altinn. Datasystem type Her angir du hvilket datasystem denne brukeren har registrert på sin bruker på Altinn. Brukeren på Altinn må ha valgt enten Huldt & Lillevik eller Personec Lønn som datasystem. Tilsvarende må også velges her. Registrert id for datasystem type Når brukeren har fått en bruker på Altinn samt registrert et datasystem der, vil han få tildelt en id for det registrerte systemet. Dette er denne id en som skal fylles ut her. Datasystem passord Her angis passordet som er tilknyttet det registrerte datasystemet på Altinn. Fødselsnummer Her angis brukerens fødselsnummer som skal benyttes ved pålogging til Altinn portalen Passord for bruker i Altinn Her angis passordet som er registrert for brukeren på Altinn protalen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 15

12 Opprette en ny bruker Endre en bruker Slette en bruker For å opprette en ny bruker, klikk fylt ut all nødvendig informasjon, klikk og fyll ut brukerfeltene. Når du har for å lagre den nye brukeren. For å endre en eksisterende bruker, velg brukeren du ønsker å endre i feltet Valgt bruker. Utfør de endringene du ville gjøre, og lagre endringene ved å klikke på Lagre-ikonet i verktøylinjen. For å slette en bruker, velg brukeren du ønsker å slette i feltet Valgt bruker og klikk. Det er ikke mulig å slette Admin-brukeren. Dette er administrator brukeren som alltid må finnes i Altinn Monitor. Vedlikeholde katalogstruktur/filområder I Altinn Monitor er det definert 2 katalogstrukturer/filområder som du kan velge plasseringen av. Velge menyen Fil Administrasjon og klikk på fanen Katalogstruktur Katalog for oppgaver Her lagres oppgaver som opprettes i lønnsystemet. Altinn Monitor vil lete i denne katalogen etter nye oppgaver som skal sendes til Altinn. Hvis du ønsker å slette alle opprettede oppgaver fra katalogen velger du Slett filer. Arbeidskatalog for Altinn Monitor Denne katalogen inneholde informasjon om alle oppgavene som er registrert i Altinn Monitor. Oppgavene lagres i en underkatlog med navnet Schemas. Du bør ta jevnlig backup av denne katalogen for å sikre at informasjon om tidligere innsendte oppgaver ikke går tapt. For å slette alle XML skjemaer fra katalogen Schemas klikker du Slett XML-filer. NB! Du må definere filområdet for hver oppgavetype, og husk at du må lagre hver enkel henvisning. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 15

13 Avslutte administrasjon For å avslutte administrasjon av brukere og katalogstrukturer, klikk på krysset øverst til høyre i skjermbildet. Sende oppgaver via Altinn Følgende oppgaver støttes fra Personec Lønn. Terminoppgave SSB lønnsstatistikk Terminoppgave for forskuddstrekk (RF-1037) SSB Lønnsstatistikk (RA-0500) SSB Sykefraværsstatistikk (Bedrift) (RA ) SSB Sykefraværsstatistikk (Foretak) (RA ) Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015) 1. Påse at all lønn som skal med på terminoppgaven er godkjent. 2. Velg oppgaven Termin Terminlister Terminoppgave. 3. Velg aktuell termin. 4. Merk av aktuelle utskrifter. 5. Merk av feltet Lag fil. 6. Velg Altinn i feltet Til diskett/harddisk. 7. Klikk OK. Systemet skriver ut de listene du valgte. Kontroller at utskriften av terminoppgaven på papir er korrekt. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere (i mappen Parametre, knappen Filområde). Filen heter PLRF1037xxxxåått.TXT. xxxx er firmanummer, åå er år, og tt er termin. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 7 for nærmere beskrivelse. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. 1. Velg oppgaven Termin Lønnsstatistikker SSB-statistikk. 2. Oppgi siste statistikkmåned som skal være med på statistikken, samt statistikkversjon. Ved første gangs innlevering av statistikken skal det stå 1 i statistikkversjon. 3. Oppgi opplysninger om oppgavegiver og firmaet som statistikken gjelder for. 4. Hvis bedriften er lokalisert på forskjellige geografiske steder, velger du hvilke arbeidssteder denne statistikken skal gjelde for ved å klikke Velg arbeidssteder. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 15

14 SSB fraværsstatistikk 5. Hvis du ønsker en utskrift av statistikken, klikker du Skriv ut. Dette er kun en kontrolliste som viser noen av opplysningene som sendes til SSB. 6. Velg Velg Altinn i rammen Statistikk fil. 7. Klikk Utfør for å lage filen til SSB. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere (i mappen Parametre, knappen Filområde). Filen heter PLRA0500xxxxååkk.TXT. xxxx er firmanummer, åå er år, og kk er kvartal. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 7 for nærmere beskrivelse. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. 1. Velg oppgaven Daglig Fravær Skrive ut SSB Statistikk til Altinn. 2. Velg Kvartal og År. 3. Angi antall dager Egenmeldingsperiode. Hvis antallet er større enn tre blir dette rapportert som utvidet egenmelding med angitt antall. 4. Hvis bedriften består av flere arbeidssteder, velger du aktuelle arbeidssteder ved å klikke Arbeidssted. Du velger da arbeidssted(er) ut i fra hva SSB har bedt om rapporter på. 5. Velg Velg Altinn i rammen Statistikk fil. 6. Klikk Utfør for å lage filen til SSB. SSB velger ut ca virksomheter som skal levere statistikk for egenmeldt fravær. Når du sender rapporten via Altinn, benytter du enten RA-182-1(Bedrift) eller RA (Foretak). Hvis du har forskjellige arbeidssteder må disse velges og rapporten som dannes er tilpasset RA (Foretak). Hvis du ikke har forskjellige arbeidssteder er rapporten tilpasset RA-182-1(Bedrift). Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere (i mappen Parametre, knappen Filområde). Filen heter PLRA01821xxxxååkk.TXT eller PLRA01822xxxxååkk.TXT. xxxx er firmanummer, åå er år, og kk er kvartal. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 7 for nærmere beskrivelse. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 15

15 Lønns- og trekkoppgaver via Altinn 1. Velg oppgaven Termin Årsavslutning Klargjøre årsavslutning. 2. Merk feltet Maskinell innberetning og deretter Overføre oppgaver til Altinn. 3. Klikk Utfør. 4. Velg oppgaven Termin Årsavslutning Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 5. Merk feltet Altinn. Du har følgende valg for overføring av lønns- og trekkoppgaver til Altinn. Sende filen til Altinn med signering Bruk dette valget hvis du har signeringsrolle for lønns- og trekkoppgaver i Altinn portalen. Dette forutsetter at fødselsnummer og passord er registrert på operatøren i Altinn portalen. Systemet starter automatisk Altinn Monitor og du velger oppgaven du skal overføre. Sende filen til Altinn uten signering Bruk dette valget hvis det er andre personer enn deg selv som skal signere lønns- og trekkoppgavene i Altinn. Filen overføres til mappen Min Arbeidsliste i Altinn portalen. Lagre filen for senere overføring Filen blir lagret på filområdet til Altinn Monitor. Overføring av filen til Altinn portalen må gjøres fra Altinn Monitor. 6. Klikk Beregn. Generering av filer kan ta noe tid avhengig av hvor mange lønns- og trekkoppgaver som skal sendes inn. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere (i mappen Parametre, knappen Filområde). Filen heter PLRF1015xxxxåå.TXT. xxxx er firmanummer og åå er år. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 15

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer