Produktnotat. System 4 versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktnotat. System 4 versjon 2007.2"

Transkript

1 Produktnotat System 4 versjon

2 System 4 versjon Oppdatere til versjon og Altinn Monitor Oppdatere versjon via Internett Oppdatere versjon via CD Ny terminoppgave fra 1. termin Avstemming Reberegning av arbeidsgiveravgift Avgiftsregel GG Veitransport Andre endringer Elektronisk innrapportering Nav AA-register Fraværskoder utvidelse av register Standardavtaler Ny rapport på arbeidssted Mva kode og reisenummer valgfri registrering i perioden Integrasjon til ERP System - Visma Global Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

3 System 4 versjon Denne versjonen inneholder ny terminoppgave gjeldende fra 1. termin Du må oppdatere til denne versjonen før du kan skrive ut terminoppgaven for 1. termin Hvis du sender terminoppgaven via Altinn, eller ønsker å starte opp med dette, må du oppdaterer/installere versjon av Altinn Monitor. Versjonen inneholder også andre mindre endringer beskrevet i punkt 3. nedenfor. 1. Oppdatere til versjon og Altinn Monitor Du kan installere/oppdatere til ny versjon via internett eller fra CD. Du setter opp automatisk varsling om nye versjoner i menyvalg Verktøy Sjekk versjon i System 4 og mottar beskjed ved pålogging eller via e-post når nye versjoner foreligger. Ønsker du fortsatt å motta versjon på CD, må det betales et ekspedisjonsgebyr på kr 300,- pr utsendelse Oppdatere versjon via Internett Du laster ned versjon fra vår hjemmeside Velg Support og nye versjoner Huldt & Lillevik System 4 fra hovedsiden. På høyre side vises siste nye versjoner. Klikk på aktuell link, og lagre versjonen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdatering skal kjøres på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang. På siden hvor versjonen ligger finner du installasjonsveiledning for nyinstallasjon og oppdatering av System 4, og installasjonsveiledning for Altinn Monitor. Hvis du skal installere Altinn Monitor første gang, anbefaler vi at du leser installasjonsbeskrivelsen og brukerveiledningen, før du starter installasjonen Oppdatere versjon via CD Sett inn CD-en og oppstartsbildet kommer frem. Hvis CD-en ikke starter automatisk, klikker du Start, velger Kjør (Run) og skriver d:\hl_cd (vi forutsetter her at CD-spilleren heter d:) Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

4 Komplett beskrivelse av hvordan du oppdaterer finner du på CD-en under Dokumenter. Du oppdaterer på arbeidsstasjon/ server hvor installasjonen ble kjørt første gang. Klikk Oppdater System 4 og oppdatering av programmet starter. Hvis du skal installere Altinn Monitor første gang, anbefaler vi at du leser installasjonsbeskrivelsen og brukerveiledningen, før du starter installasjonen. Dokumentene finner du under Altinn på CD-en. For å installere Altinn Monitor første gang eller oppdatere fra en tidligere versjon velg Altinn fra hovedmeny på Huldt & Lillevik CD. Klikk Installer Altinn Monitor for å starte installasjon/oppdatering. 2. Ny terminoppgave fra 1. termin 2007 Som følge av nye regler for beregning av arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007 er formatet på terminoppgave på papir og fil endret. Dette er innarbeidet i versjon av System 4. Hvis du fordeler lønn på flere arbeidssteder, og arbeidssted ikke er angitt på transaksjonen, benytter systemet hovedarbeidsstedet for den ansatte registrert under Kartotek Personer Registrere hovedopplysninger i mappen Statistikk. Når du kjører en lønnsberegning vil systemet legge hovedarbeidssted på alle transaksjoner som ligger uten arbeidssted. 2.1 Avstemming Lister under oppgavevalg Termin Årsavslutning, med unntak av feriepengelisten, er foreløpig ikke oppdatert i henhold til nytt regelverk. For avstemming av lønn anbefales rapportene Avstemmingsliste pr LT-kode og Avstemmingsliste pr konto. 2.2 Reberegning av arbeidsgiveravgift Når en arbeidstaker utfører hoveddelen (mer enn 50 %) av sitt arbeid i en annen sone enn sonen hvor arbeidsgiver er registrert, skal satsen som gjelder på dette arbeidsstedet legges til grunn. Hvor mye den ansatte faktisk har arbeidet på et annet arbeidssted enn der hvor bedriften er registrert, vil i mange tilfeller ikke være kjent før mot slutten av året. Myndighetene har derfor åpnet for mulighetene for å reberegne arbeidsgiveravgiften når man vet den faktiske fordeling. Regelverket er ikke endelig avklart og rutine for reberegning av arbeidsgiveravgift er derfor utsatt til versjon som kommer i løpet av høsten. 2.3 Avgiftsregel GG Veitransport Vi gjør oppmerksom på at avgiftsregel GG midlertidig utgår på grunn av brudd i forhandlingene mellom Norge og EØS. Hvis du allerede har satt opp en klient med denne regelen må du endre regel før innsendelse av terminoppgaven for 1. termin. 1. Velg oppgaven Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrer og klikk i mappen Parametre. 2. Velg aktuell regel under Arb.giveravgiftsberegning, og klikk Lagre. 3. Velg menyvalg Verktøy Oppdater regel for arbeidsgiveravgift. 4. Velg aktuell beregningsregel, alle personer og klikk Oppdater. Rutinen kan ta noen tid avhengig av hvor mange ansatte det er på klienten. 4 Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

5 Det er ventet at GG vil bli vedtatt senere med tilbakevirkende kraft. GG er derfor ikke fjernet fra våre systemer. 3. Andre endringer 3.1 Elektronisk innrapportering Nav AA-register Innrapportering til AA-registeret er flyttet fra NAVs sider til Altinn. Ved maskinell innberetning til arbeidstakerregisteret i oppgaven Daglig Periodens lønn/trekk Skriv ut vil systemet fortsatt gå til NAVs sider. Herfra må du selv gå videre til Altinn og logge på med fødselsnummer, passord og engangskode. Brukere som skal levere AA-melding via Altinn må være tildelt rollen NAV Aa-melding. Etter at du har logget på Altinn portalen velger du linken Tjenester/Nytt skjema, og deretter Tjenester pr. etat til venstre i bildet. Velg NAV bak feltet Velg etat. Klikk deretter på linken Aa-melding som tar deg videre til NAV Aa-melding. Tjenesten her fungerer akkurat som tidligere. Aa-melding i seg selv er ikke endret, kun innloggingen som er tilpasset retningslinjene for innrapportering til det offentlige gjennom Altinn-portalen. 3.2 Fraværskoder utvidelse av register Registeret for fraværskoder er nå utvidet slik at du kan opprette flere egne fraværskoder. Tidligere hadde fraværskoderegistret en begrensning på 22 koder, dette er nå utvidet til 99 koder. 3.3 Standardavtaler Oppfølgingsplan er oppdatert i henhold til endringer i arbeidsmiljøloven pr Nye blanketter gjeldende fra 1. januar 2007 for Inntekts- og skatteopplysninger er innarbeidet i systemet. 3.4 Ny rapport på arbeidssted Rapport over arbeidssteder er innarbeidet i oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Arbeidssteder. 3.5 Mva kode og reisenummer valgfri registrering i perioden Hvis du importerer reisetransaksjoner fra Huldt & Lillevik Reise kan du nå angi at skrivemerket ikke skal stoppe i feltene mva kode og reisenummer ved registrering i oppgavevalg Daglig Periodens lønn/trekk Registrere pr person. Velg oppgaven Kartotek Satser, firmaoppsett Oppsett kostnadsbærere Registrere og angi Nei i feltet Registrere i perioden. Skrivemerket vil da ikke stoppe i kolonnene ReiseNr og MvaKode ved registrering. Ønsker du å registrere/endre Mva kode eller reisenummer på en enkelt transaksjon kan du fortsatt klikke i feltet for å registrere Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

6 3.5 Integrasjon til ERP System - Visma Global System 4 er nå tilrettelagt for integrasjon av kostnadsbærere fra Visma Global. Når du tar i bruk denne funksjonaliteten vil Visma Global bli master for vedlikehold av kostnadsbærere. I System 4 blir kostnadsbærere oppdatert hver gang du logger på klienten. Sette opp systemet 1. Velg oppgaven Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere og klikk i mappen Parametre. 2. Velg Ja i feltet Kostnadsbærere integrasjon i rammen Integrasjon Visma Global. 3. Angi navnet på klienten i Visma Global feltet Klientnavn 4. Klikk Databasekobling, velg Use Connection String i skjermbildet som kommer opp og klikk deretter Build. 5. Angi navn på SQL Server, påloggingsinformasjon for databasen, og navn på databasen (Visma Global). 6. Klikk Test Connection for å kontrollere oppsettet, og deretter OK til du er tilbake i System Klikk Oppsett. 8. Hvis du allerede har opprettet kostnadsbærerer i System 4 må disse kobles mot kostnadsbærere i Visma Global. Vi anbefaler at du sletter eventuelle gamle kostnadsbærere i System 4 før du gjør dette. 6 Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

7 9. For å koble sammen tabeller gjør du følgende a. Velg tabell i System 4 på venstre side og hvilken tabell denne skal kobles til i Visma Global på høyre side. Klikk deretter b. Velg verdi i System 4 på venstre side og hvilken verdi denne skal kobles til i Visma Global på høyre side. Klikk deretter. Hvis alle kostnadsbærere skal kobles klikker du. I eksemplet over vil 101 Vedlikehold anlegg i System 4 bli erstattet av 101 Ny fasade fra Visma Global, 102 Vedlikehold bane erstattet av 130 Utskifting plenklippere osv. 10. Gjenta punkt 9 for alle kostnadsbærerer som er i bruk på klienten. 11. Vedlikehold av kostnadsbærere vil nå være sperret i System 4. Vedlikehold må skje i Visma Global, og tabellene i System 4 oppdateres når du logger på klienten. 12. Funksjonen for import av timer er foreløpig ikke tilgjengelig Personec AS Gullhaug torg 4A, Postboks 4370, Nydalen, 0402 OSLO tlf

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer