Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse"

Transkript

1 Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B. Hvordan får du registrert fagsystem-id? Fagsystem-ID må registreres i Altinn-portalen på https://www.altinn.no etter at du har logget deg på. C. På hvilket selskap skal jeg registrere fagsystem-id? Fagsystem-ID skal du kun registrere en gang, og det er deretter ikke nødvendig å gjøre endringer i fagsystem- ID eller passord. Revisorer: Dersom du er registrert eller statsautorisert revisor, registrerer du fagsystemet på revisjonsselskapet. Dersom du har selskaper der du ikke er revisor, men ønsker å sende inn for disse selskapene, les nedenfor om delegering av innsender-rettigheter for slike selskaper. Regnskapsførere: Dersom du er autorisert regnskapsfører, registreres fagsystemet på regnskapsførerselskapet. I andre tilfeller gjelder følgende: Dersom du har kun ett selskap som du skal foreta innsendelse på, registrerer du fagsystem på dette ene selskapet. Dersom du har flere selskaper du skal foreta innsendelse på, registrerer du fagsystem på det ene selskapet, f.eks. på morselskapet i et konsern. I slike tilfeller vil det være nødvendig å delegere innsender-rettigheter på de øvrige selskapene. Du finner beskrivelse av delegering av innsenderrettigheter nedenfor. D. Hvordan håndteres fagsystem-id dersom flere personer skal sende inn data fra et selskap? Dersom flere personer skal sende inn fra et revisjonsselskap, regnskapsførerforetak eller selskapsgruppe, kan innsendelsen foretas på samme fagsystem-id eller man kan opprette flere fagsystem-id med en fagsystem-id for hver person. FINALE Årsoppgjør lagrer fagsystem-id og tilhørende passord på hver enkelt bruker. Hvis flere bruker samme fagsystem-id for innsendelse, er det viktig at du ikke endrer passordet på fagsystemet i Altinn i ettertid uten å informere andre som sender inn med samme fagsystem-id. Det kan derfor være en fordel at man oppretter hver sin fagsystem-id på foretaket. Hvis man oppretter flere fagsystem-id, kan disse f.eks. navngis på person i beskrivelses-feltet (se nedenfor under opprettelse av fagsystem-id).

2 Side 2 E. Hvem kan registrere fagsystem-id? For å registrere fagsystem-id, må du ha administrator-rettingheter på revisjonsselskapet, regnskapskontoret eller på det selskapet der fagsystemet skal registreres. Dersom du ikke har slike rettigheter, må du få en person som har disse rettighetene til: å delegere disse rettighetene til deg eller registrere fagsystem-id for deg. F. Hvor finner jeg registrering av fagsystemer? Du finner fagsystem-registrering i Altinn på en av følgende måter: 1. Navigere til registrering av fagsystem direkte fra FINALE-programmet: For å gjøre dette, åpner du en klient, og velger menypunktet Firma > Altinn eller velger Altinn på navigator-skillekortet Oppgaver. I Altinn-funksjonen velger du skillekortet 1. Forberedelse. Du skriver inn foretaksnummeret for revisjonsselskapet, regnskapsførerselskapet eller det andre selskapet du skal benytte til å registrere fagsystem i felt Foretaksnr (for byrå). Deretter kan du trykke på funksjonen Registrere fagsystem i Altinn som også er markert med en pil i bildet under:

3 Side 3 Dersom du ikke allerede har logget deg på Altinn-portalen, vil du få spørsmål om 11-sifret fødselsnummer og passord for pålogging. Funksjonen ligger innenfor nivå 2 i sikkerhet i altinnportalen, slik at SMS-passord er nødvendig. OBS: Dersom du ikke har logget deg på Altinn for første gang, må du finne frem skattekort eller selvangivelse som inneholder PIN-koder for pålogging første gang. Du trykker deretter på Min profil i bildet over, og logger deg på med PIN-kode fra skattekort eller selvangivelse, og registrerer nødvendige data i din profil, bl.a. mobiltelefon-nummer for mottak av SMS-passord. 2. Registrere fagsystem direkte i Altinn Du logger deg på Altinn-portalen på direkte. Du vil få spørsmål om 11-sifret fødselsnummer og passord for pålogging. OBS: Dersom du logger deg på Altinn for første gang, må du finne frem skattekort eller selvangivelse som inneholder PIN-koder. Du logger deg første gang på med PIN-kode fra skattekort eller selvangivelse. Du trykker deretter på Min profil i Altinn. og registrerer nødvendige data i din profil, bl.a. mobiltelefon-nummer for mottak av SMS-passord. Etter at du har logget deg på altinn-portalen, velger du revisjonsselskapet, regnskapsfører-selskapet eller selskapet som du skal registrere fagsystemet for under Rapporterer for øverst til høyre i portalen, se bildet nedenfor. Etter at du har valgt selskap, velger du Brukeradministrasjon, og under brukeradministrasjon finner du Registrer systemer. Du finner alle disse valgene markert med pil i bildet under. Dersom du ikke finner Brukeradministrasjon, har du ikke de nødvendige rettighetene til å registrere datasystem. Du trenger administratorrettigheter for det valgte selskapet.

4 Side 4 G. Hvordan registrerer jeg fagsystemet i Altinn? Se bildet over, du finner registrering av fagsystem under Brukeradministrasjon, hvor det er et valg i høyre bildekant: Virksomhetens datasystemer: Registrer systemer >> Du klikker da på Registrer systemer >> og du vil få opp følgende vindu (i venstre kant): Det passordet du skriver inn her, må du notere deg og huske. Dette passordet bruker du i FINALE Årsoppgjør for å logge deg på Altinn-portalen. Hver gang du har startet FINALE Årsoppgjør, må dette passordet registreres for å få tillatelse til å sende inn data. Passordet lagres ikke av sikkerhetshensyn. Etter at du har trykket på Lagre-knappen i system-registreringen, vil følgende komme opp til høyre for systemregistreringsvinduet: Den ID du her får frem, er den ID du må registrere i FINALE Årsoppgjør for å kunne sende inn data. FINALE Årsoppgjør vil huske denne ID for deg som bruker. ID nr 509 er kun en illustrasjon. Du vil få frem ditt eget ID-nummer som du registrerer i FINALE Årsoppgjør / FINALE Skatt.

5 Side 5 Du finner også mer informasjon om dette og annet ved å gå inn på nettsidene til Altinn på Dersom det er flere personer som skal sende inn fra programmet, kan man registrere flere fagsystem-id, f.eks. en for hver person. Da gjentar man registreringen, og får en liste med flere fagsystem-id, f.eks. slik: H. Hva gjør du i FINALE Årsoppgjør? Etter at du har fått fagsystem-id og registrert et passord i Altinn, må dette også registreres i FINALE Årsoppgjør. For å gjøre dette, åpner du en klient, og velger menypunktet Firma > Altinn eller velger Altinn på navigatorskillekortet Oppgaver. I Altinn-funksjonen velger du skillekortet 1. Forberedelse. Her registrerer du fagsystem-id og passord i de markerte feltene: Når du har registrert fagsystem-id, har du ikke behov for å endre dette senere.

6 Side 6 I. Delegering av innsender-rettigheter til et annet foretak der det allerede er registrert et fagsystem Dersom du er revisor eller regnskapsføer og skal foreta innsendelse av ligningsoppgaver, aksjonærregisteroppgave eller årsregnskap fra et foretak du ikke er revisor eller regnsklapsfører for, kan du følge rettledningen her om hvordan du foretar delegering av innsender-rettigheter. Dersom du sender inn fra en selskapsgruppering, f.eks. fra et konsern, der du har registrert fagsystem på det ene selskapet, kan du følge beskrivelsen under for å delegere innsender-rettinghet slik at du kan sende inn med samme fagsystem-id også fra de øvrige selskapene. Du finner frem til denne funksjonen på følgende måter: 1. Du kan logge deg på Altinn-portalen og velge selskapet i feltet Rapporter for. Deretter går du til Brukeradministrasjon og velger Registrere systemer. 2. Du kan gå inn i Altinn-funksjonen i FINALE-programmet og velge funksjonen Deleger rett til innsendelse i Altinn. Den funksjonen finner du her: Denne funksjonen anvender foretakets eget organisasjonsnummer for å finne frem til registrering av fagsystem-funksjonen i Altinn.

7 Side 7 Etter at du er pålogget, kommer du til fagsystem-registreringen. Nederst til venstre i dette bildet finner du: Her registrerer du foretaksnummeret til det foretaket som du har registrert fagsystem på. Registrere inn foretaksnummeret, og trykk på lagre-knappen. Du vil nå kunne sende inn fra fagsystemet på den samme fagsystem-id som du allerede har registrert. J. Hva gjør du hvis du har flere foretak, f.eks. mer enn ett regnskapsfører- eller revisjonsselskap som du sender inn for fra samme datamaskin? I et slikt tilfelle har du flere alternativer, der du kan velge et av disse. 1. Du kan delegere innsender-rettighet for alle foretak som kommer inn under det ene av selskapene, slik at du kan sende inn på samme fagsystem-id for alle selskapene. Se pkt I om hvordan dette gjøres. 2. Du kan registrere 2 forskjellige fagsystem-id'er, ett på hvert av selskapene, der du anvender samme passord på disse. Ved innsendelse må du passe på å registrere fagsystem-id-nummer korrekt hver gang du sender inn. 3. Du kan ha 2 samtidige installasjoner av FINALE Årsoppgjør samtidig på din datamaskin, der du bruker den ene utgaven til å sende inn for det ene regnskaps- eller revisjonsforetaket og den andre installasjonen for å sende inn på det andre foretaket. Ved registrering av fagsystem-id og passord husker FINALE Årsoppgjør bruker-id og passord for hver bruker på hver installasjon av programmet.

8 Side 8 4. Du kan logge deg på datamaskinen med forskjellige navn alt etter om du arbeider for det ene eller for det andre foretaket. FINALE Årsoppgjør husker bruker-id og passord for hver bruker ut fra brukernavnet, slik at forskjellige brukernavn medfører forskjellig lagret bruker-id og passord. K. Våre hjelpesider på Internett Husk at du finner våre hjelpesider på Internett, som hjelper deg med bruk av FINALE Årsoppgjør, FINALE Skatt og Altinn. Du finner våre hjelpesider under Relevante emner nederst i navigatoren i FINALE Årsoppgjør. Lykke til med bruk av FINALE-programmene sammen med Altinn.

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer