Huldt & Lillevik Lønn Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3"

Transkript

1 Versjon

2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor Oppdatere versjon via Internett Oppdatere versjon via CD Remittering utland Sette opp systemet Lage remitteringsfil Lønnsslipp med engelsk tekst Elektronisk innrapportering til Aa-registeret Rapportering til SSB Innberetning for fastlønnede Innberetning for timelønnede uten avtalt timesats SSB yrkeskode settes automatisk Avlønningsform er fjernet Arbeidsgiverorganisasjonskode er endret Andre endringer Regnskap, Hansa World Enterprise Hjelpefunksjon Alle kostnadsbærere vises i periodens lønn pr person Innstilling for utløp av passord er endret Importjournal er korrigert Operatør utgår på dato Bestilling av lønnsblanketter HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 1

3 Hva er nytt i denne versjonen Denne versjonen inneholder endringer i rutinen for innrapportering av SSB lønnsstatistikk, og elektronisk inn- og utmelding til NAV Aa-registeret. I tillegg inneholder versjonen ny funksjonalitet for remittering til utenlandsk bankkonto, lønnsslipp med engelsk ledetekst og flere mindre endringer og korrigeringer. Vi anbefaler alle våre kunder å oppdatere til denne versjonen. 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor Du kan oppdatere til ny versjon via Internett eller fra CD. Ved oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn, vil installasjonsprogrammet kontrollere om Altinn Monitor finnes på arbeidsstasjonen. Hvis Altinn Monitor finnes vil installasjonsprogrammet automatisk oppdatere til siste versjon. Hvis Altinn Monitor skal installeres på et annet område enn klientinstallasjonen, må du kjøre en separat installasjon av Altinn Monitor. Du kan da laste ned Altinn Monitor fra våre hjemmesider under Support og nye versjoner Huldt & Lillevik System 4. Her finner du også installasjonsveiledningen. 1.1 Oppdatere versjon via Internett Du laster ned versjon fra vår hjemmeside Velg Support og nye versjoner Huldt & Lillevik Lønn fra hovedsiden. På høyre side vises nye versjoner. Klikk på aktuell link, og lagre filen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdateringen skal du kjøre på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang. På siden hvor versjonene ligger finner du installasjonsveiledning for nyinstallasjon og oppdatering. Hvis du skal installere første gang, anbefaler vi at du leser veiledningen før du starter installasjonen. Altinn Monitor oppdateres automatisk til siste versjon når du kjører klientinstallasjon. 1.2 Oppdatere versjon via CD Sett inn CD-en og oppstartsbildet kommer frem. Hvis CD-en ikke starter automatisk, klikker du Start, velger Kjør (Run) og skriver d:\hl_cd (vi forutsetter her at CD-spilleren heter d:) HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 2

4 Komplett beskrivelse av hvordan du oppdaterer finner du på CD-en under Beskrivelser. Du oppdaterer på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang. Klikk Oppdater og oppdatering av programmet starter. 2 Remittering utland Altinn Monitor oppdateres automatisk til siste versjon når du kjører klientinstallasjon. Det er nå mulig å remittere til europeiske bankkonti fra Huldt & Lillevik Lønn. Det er kun formatet Telepay 2.01 som er støttet. Det er krav om gyldig BIC (SWIFT) og IBAN nummer for å kunne remittere. 2.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet for å ta i bruk remittering utland. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Parametre. 2. Merk feltet Remittering utland. 3. Velg oppgaven Kartotek Personer. Gjør følgende på alle personer med utenlandsk bankkonto: Oppgi nøyaktig adresse. Informasjonen er med i remitteringsfilen og må derfor være komplett. Velg Utenlandsk bankkonto i gruppen Bankkonti og oppgi BIC og IBAN HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 3

5 2.2 Lage remitteringsfil Når du skal overføre betaling til utenlandsk bankkonto må du velge formatet Nettbedrift Telepay. 1. Kjør lønnsberegning på vanlig måte. 2. Skriv ut banklisten i oppgaven Periodens Lønn Lønnsrapporter. Velg Nettbedrift Telepay i feltet Remittering til. 3. Nytt i dette formatet er at du må oppgi hvem som skal dekke omkostninger for betalinger i Norge/utlandet. 4. Skriv ut banklisten. Utbetalinger til utenlandske bankkonti blir spesifisert på egen liste. 5. Lag remitteringsfil og overfør til bank på vanlig måte. 2.3 Lønnsslipp med engelsk tekst I oppgaven Rapporter Lønnsrapporter og Lønnsslipp kan du nå velge lønnsslipp med engelske ledetekster. Dette gjelder for formularene Blankt papir laser og Blankt papir laser, uten raster. Disse formularene er tilgjengelig uavhengig av om funksjonen for remittering utland er skrudd på. 3 Elektronisk innrapportering til Aa-registeret Rutinen for elektronisk innrapportering av arbeidsforhold er endret i samråd med NAV Aa-registeret. Følgende endringer er implementert: I oppgaven Kartotek Personer og mappen Statistikk blir arbeidssted nå lagret uten at du må trykke [Enter] ned på neste linje. Ved bytte av arbeidssted i oppgaven Kartotek Personer og mappen Statistikk må du selv legge inn ny dato. Systemet forslår ikke lenger systemdato da dette har medført feil rapportering. Det er krav om at dato for endring av arbeidssted er minst en dag nyere enn forrige innrapporterte dato til Aa-registeret HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 4

6 Når du endrer feltet AA Utmeldt i oppgaven Kartotek Personer og mappen Statistikk, sender systemet nå en korreksjonsmelding (8K), ikke endringsmelding (8E) som tidligere. Vi gjør oppmerksom på at Huldt & Lillevik Lønn fortsatt ikke er godkjent for elektronisk innrapportering til NAV Aa-register. Kunder som allerede er godkjent for innrapportering til NAV Aaregister på Huldt & Lillevik Lønn skal fortsette rapporteringen som tidligere. Nye kunder eller kunder som konverterer fra System 4 må vente til endelig godkjenning er på plass, og inntil videre rapportere endringer manuelt. Vi fortsetter prosessen mot NAV Aa-register for å få en endelig godkjenning, og vil sende ut ny informasjon så snart dette er i orden. 4 Rapportering til SSB Innrapportering av SSB Lønnsstatistikk er endret i samråd med SSB. 4.1 Innberetning for fastlønnede For fastlønnede henter systemet pr i dag kun fastlønn som blir beregnet ut fra årslønnen som er registrert på de ansatte. Da enkelte ansatte kan ha faste tillegg som er en del av årslønnen, men som ikke inngår i årslønnen som er registrert på personen, kan årslønnen bli for lav. For å ta hensyn til dette er SSB kode 0020 endret til Tillegg fast lønn. Hvis du har lønnsarter for faste tillegg til årslønn må du legge inn kode 0020 Tillegg fast lønn i feltet SSB på disse lønnsartene i oppgaven Kartotek Lønnsarter. Systemet henter da beløp som er registrert på disse lønnsartene i oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og legger dette til fastlønnen som er registrert i oppgaven Kartotek Personer. 4.2 Innberetning for timelønnede uten avtalt timesats Tidligere var det ikke mulig å innberette personer som ikke hadde avtalt timesats. Dette er nå endret slik at systemet innrapporterer totalt utbetalt beløp fra lønnsarter med SSB kode 0010 Timelønn, dersom den ansatte ikke har registrert en timesats. SSB vil da beregne en timesats ut fra totalt utbetalt beløp og antall timer på tellingstidspunktet. 4.3 SSB yrkeskode settes automatisk Ved innberetning til SSB skal du benytte de 4 første sifrene fra yrkeskoderegisteret i feltet Yrkeskode i oppgaven Kartotek Personer og mappen Statistikk. Feltet SSB yrkeskode er derfor låst. For å få registrert denne må du velge kode i feltet Yrkeskode. Systemet forslår også SSB Stillingsbetegnelse ut fra valgt yrkeskode, men du kan endre denne om ønskelig. 4.4 Avlønningsform er fjernet Feltet Avlønningsform i oppgaven Kartotek Personer og mappen Statistikk er fjernet, da SSB ikke benytter feltet lenger HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 5

7 4.5 Arbeidsgiverorganisasjonskode er endret 5 Andre endringer Feltet Arbeidsgiverorg. kode i oppgaven Kartotek Firmaoppsett i mappen Firmaopplysninger er endret fra frifelt til nedtrekks-liste. Gyldige valg er NHO, HSH/HUK, Finans eller ingen. 5.1 Regnskap, Hansa World Enterprise Det er lagt til nytt format for integrasjon til Hansa World Enterprise. Hvis du tidligere har benyttet Hansa Financial ved integrasjon kan du fortsette å benytte denne, med mindre du får annen beskjed fra din leverandør. Første gang etter oppdatering til denne versjonen må du da velge Hansa Financial på nytt i feltet Format i oppgaven Periodens Lønn Lønnsrapporter Regnskapsbilag. 5.2 Hjelpefunksjon Det er nå implementert hjelp for alle skjermbilder under oppgavevalgene Periodens lønn og Kartotek. Ved å trykke [Shift + F1] eller klikk når du står i skjermbildet får du hjelp om det aktuelle skjermbildet. 5.3 Alle kostnadsbærere vises i periodens lønn pr person Gruppeboksen Kostnadsbærere i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person er nå utvidet slik at tekst (navn) på alle kostnadsbærere som er i bruk vises. Alle kostnadsbærere med unntak av de som er definert med Nei, i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett kostnadsfordeling vises. 5.4 Innstilling for utløp av passord er endret Tidspunkt for når et passord skal utløpe er nå endret. Tidligere var minimumsverdi for når et passord skal utløpe 5 måneder. Dette er nå endret slik at du kan velg utløp fra 1 måned og oppover. Hvis du har tatt i bruk utvidet passordkontroll kan du endre innstillingene i menyvalg Fil Bruker og mappen Passordinstillinger. Hvis du ikke har tatt i bruk utvidet passordkontroll kan du skru på funksjonen i menyvalg Verktøy Benytt utvidet passordkontroll. For mer informasjonen om denne funksjonen se hjelpefilen i systemet. Velg Hjelp Innhold og stikkordregistre, og deretter Del 9 For Superbruker Gi adgang til systemet Utvidet passordkontroll. 5.5 Importjournal er korrigert Importjournalen du skriver ut ved import i oppgaven Periodens lønn Importere er nå korrigert slik at lønnsarter blir gruppert pr ansatt. 5.6 Operatør utgår på dato Alle operatører (brukere) i systemet er registrert med en utløpsdato. Når det er 3 måneder eller mindre til en operatørkode utløper vil du få en melding ved pålogging. Du endrer utløpsdato pr bruker i menyvalg Fil Bruker HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 6

8 5.7 Bestilling av lønnsblanketter Du kan nå enkelt bestille lønnsblanketter fra Aditro. Velg menyen Hjelp Huldt & Lillevik på Web Bestille lønnsblanketter. Du kommer da direkte til bestillingssiden på våre hjemmesider HL Lønn.doc Copyright 2009 Aditro Side 7

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer