Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet."

Transkript

1 Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde: Hvem kan være bruker? En enbruker vil ikke måtte registrere seg som bruker av systemet, ettersom vedkommende er den eneste som bruker systemet. Brukere av Visma Avendo Lønn benytter samme navn og passord som de har i operativsystemet Windows. Den som installerer Visma Avendo Lønn under sin pålogging i Windows er den første brukeren av systemet. Det er naturlig å tenke seg at denne også registrerer seg som Administrator. Felt Brukernavn Passord Forklaring Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Angi brukers passord i feltet Passord. Passord er det samme som ved pålogging i Windows. Arbeidsdato Arbeidsdato er satt til dagens (maskinens) dato. Vis pålogging ved oppstart Du krysser i feltet Vis pålogging ved oppstart hvis du ønsker at dette vinduet skal komme fram ved hver pålogging. Hvis du ikke krysser i feltet, blir siste bruker og firma automatisk hentet opp når du starter systemet.

2 Nytt firma Når du ønsker å opprette et nytt firma, gjør du følgende: 1. Velg knappen Nytt firma og du får opp følgende skjermbilde: 2. Velg Opprett nytt firma som vist i bildet over. Hvis du i stedet bare skal endre på data om allerede opprettet firma (for eksempel installere noen tidligere utelatte standardregistre) velger du Registrer eksisterende firma. Firmanavn 1. Skriv inn firmanavn. Dette er det navnet som kommer fram når du logger deg på Visma Avendo Lønn. Det er ikke dette firmanavnet som kommer fram på rapporter, blanketter og så videre ved bruk av systemet (dette navnet skriver du inn under "Fil/Firmavedlikehold/Firmainnstillinger") 2. Velg knappen Opprett for å opprette klienten/firmaet. Velg knappen Avbryt for å avbryte opprettingen. 3. I skjermbildet for firmainnstillinger har du tilgang til alle skjermbildene du trenger for å opprette et nytt firma. Du bytter til de forskjellige skjermbildene ved å klikke på ønsket mappe i menyen til venstre i skjermbildet. Du finner skjermbildet for firmainnstillinger på menyen under "Fil/Firmavedlikehold".

3 Visma Avendo Lønn Før du starter å bruke Visma Avendo Lønn Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn er det enkelte rutiner du må gjøre deg kjent med for å få utnyttet systemet slik det er tenkt. Du må sjekke at det som er lagt med som standard parametrer er slik du ønsker i Visma Avendo Lønn. Er du i tvil om hvordan du skal gjøre det kan din forhandler bistå deg med dette arbeidet. Du må selv sammen med din forhandler vurdere om det er andre parametrer som også er viktige for hvordan du ønsker å bruke Visma Avendo Lønn. Lisens for Visma Avendo Lønn Det er en test på antall ansatte i lisensen til Visma Avendo Lønn. Det blir testet på unike ansattnummer for det året du ønsker å godkjenne i tabellen "Lønnsberegninger". Det vil si at det er antallet ansatte som det er godkjent lønn for innenfor dette året, som blir sjekket mot hva du har lisens for. Registrere firmaopplysninger og kontrollere satser og grenser Dette gjør du ved å velge menyvalget Grunndata/Firmaopplysninger. Firmainformasjon Pass på å legge inn riktig navn og adresseopplysninger. Du må også registrere juridisk organisasjonsnummer hvis dette ikke er lagt inn fra før. Husk også kontorkommune og næringskode. Sistnevnte skal med på terminoppgavene. Bankkontonummer for forskudds-/påleggstrekk med tilhørende hovedbokskontoer må du også legge inn. Lønnskontosett Sjekk at kontoer stemmer med kontoplan i skjermbildet Grunndata/Lønnskontosett. Dersom du ønsker andre kontonummer for forskudds-/påleggstrekk enn det du har registrert i firmainformasjon, må du registrere dette her. Merk: Du må sette kryss i feltet "Benytt andre kontoer enn angitt under Firmainformasjon" for å få tilgang til feltene for bankkontoer. Feltene i skjermbildet er forklart i tabellen "Lønnskontosett". Hovedbokskontoer Dersom du ønsker flere eller andre hovedbokskontoer enn det som følger med som standard, oppretter du disse i skjermbildet for hovedbokskontoer, som du finner ved å velge menyvalget Grunndata. Dersom du bruker et økonomisystem fra Visma, bør du overføre hovedbokskontoene fra det systemet. Feltene i skjermbildet er forklart i tabellen "Hovedbokskontoer". Ferie Sjekk standard feriepengesatser og antall feriedager. Når du oppretter en ny ansatt, blir feriepengesatsene automatisk hentet fra skjermbildet for ferie. Feltene i skjermbildet er forklart i tabellene Ansatt lønnsopplysninger og Ansattår.

4 Satser og grenser Sjekk standard satser og grenser. Du kan lese mer om Feltene i skjermbildet er forklart i tabellene: Arbeidsgiveravgiftssoner Lønnsopplysninger Lønnsår Oppsett integrasjon økonomi system Klargjør for ønsket økonomisystem. Bankforbindelser Registrer bankforbindelse som du skal bruke under lønnsutbetaling. Fordringshavere Eventuelle fordringshavere (fagforeninger) bør du opprette før du oppretter ansatte. Det gjør du i skjermbildet "Grunndata/Fordringshavere". Feltene i skjermbildet er forklart i tabellen"fordringshavere". Lønnsåropplysninger Sjekk at lønnsartregisteret inneholder de lønnsartene du trenger/ønsker å bruke, og at lønnsartene er knyttet opp til riktig konto og lønns- og trekkoder for din bedrift. Du sjekker dette i fanene Lønnsarter og Akkumulatorer i skjermbildet for lønnsåropplysninger. Feltene er forklart i tabellene Lønnsarter Akkumulatorer Lønns- og trekkodeår Registrere ansatte Opprett dine ansatte i skjermbildet "Ansatte". Her legger du også inn de faste lønnstransaksjonene på de ansatte. "Ny fastlønn/timelønn" beregner fastlønn og timelønn ut fra årslønnen og antall timer pr. måned/uke til den ansatte. Du bør lese mer om hvordan du oppretter ansatte og faste transaksjoner og hvordan dette fungerer i Visma Avendo Lønn. Registrere feriepengegrunnlaget for fjoråret Hvordan du registrerer feriepengegrunnlag for for fjoråret kan du lese mer om her. Beslektede emner Opprette ansatte Faste transaksjoner Registrere feriepengegrunnlag

5 Visma Avendo Lønn Hvordan kjøre lønn Lønnsregistrering steg for steg 1 Opprett lønnskjørenummer 2 Registrer variabel og/eller fast lønn 3 Kjør lønnsberegning 4 Kjør registreringsjournal 5 Kjør lønnsslipp 6 Kjør regnskapsbilag 7 Kjør bankliste 8 Kjør godkjenning og overføring til regnskap Lønnsregistrering Skjermbildet for å registrere og kjøre lønn kan se slik ut. Her finner du alle fanene du benytter for å registrere og kjøre lønn. Du har også tilgang til rutiner og utskrifter som du normalt utfører ved en lønnskjøring. Du kan utføre følgende rutiner fra lønnsregistrering: Faste transaksjoner Lønnsberegning Registreringsjournal Lønnsslipp Regnskapsbilag Bankliste Godkjenning Rutinene har hver sin knapp i skjermbildet. Opprette lønnskjørenummer Når du åpner skjermbildet for lønnsregistrering, får du tildelt høyeste lønnsår. Når du taster Enter i feltet, får du tildelt neste ledige lønnskjørenummer. Hvis du har flere lønnskjøringer som ikke er godkjente, er det alltid den kjøringen med laveste lønnskjørenummer som blir hentet opp i skjermbildet. Når du taster Esc i skjermbildet, blir høyeste lønnsår liggende og feltpekeren går til lønnskjørenummeret. Hvis du ønsker å tildele lønnskjørenummer manuelt må du stå i Søkemodus. For å registrere en ny lønnskjøring kan du velge knappen "Ny", og du får automatisk høyeste lønnsår og neste ledige kjørenummer.

6 Registrere variabel/fast lønn En lønnsregistrering inneholder to forskjellige typer lønnstransaksjoner: Faste lønnstransaksjoner Variable lønnstransaksjoner Faste lønnstransaksjoner Det vil si de transaksjonene som er faste fra måned til måned, som for eksempel firmabil, fagforeningskontingent, lån og fastlønn. De faste lønnstransaksjonene registrerer du på den ansatte i skjermbildet "Ansatte" under fanen "Faste lønnstransaksjoner. Når du skal kjøre lønn, må de faste lønnstransaksjonene bli overført fra de ansatte til lønnsregistrering. Etter overføringen ligger de faste lønnstransaksjonene i fanene "Alle" og "Oveført faste transaksjoner". Du kan overføre faste lønnstransaksjoner på flere forskjellige måter: Overføre faste lønnstransaksjoner på alle ansatte og alle grupper: Stå i skjermbildet for lønnskjøring på Hotbaren, og klikk på knappen Faste transaksjoner. Overføre faste lønnstransaksjoner for en eller flere ansatte: Stå i skjermbildet for lønnskjøring pr. ansatt på Hotbaren Lønn pr. ansatt, klikk på knappen Faste transaksjoner og velg ansatte og faste transaksjoner i dialogen. Variable lønnstransaksjoner Det vil si transaksjoner som kan variere fra måned til måned, for eksempel timelønn og overtidstimer. Variable lønnstransaksjoner registrerer du under lønnsregistrering. Feriepenger Når du registrerer feriepengene manuelt i lønnsregistrering, kan du legge inn antall feriedager i feltet "Antall", da blir feltet "Beløp" automatisk utregnet når du kjører "Lønnsberegning". Hittilverdier Når du tar i bruk Visma Avendo Lønn for første gang må du legge inn hittilverdier. Korrigeringer Du kan rette opp de fleste feil ved å bruke den samme lønnsarten som feilen er ført på. Du endrer fortegnet under lønnsregistreringen. Du må ikke endre lønnsarttypen på en lønnsart som det allerede er godkjente transaksjoner på. Det er viktig at du korrigerer med samme lønnsart slik at også for eksempel feriepengegrunnlag og arbeidsgiveravgiftsgrunnlag blir korrigert. Hvis du skal korrigere en fast lønnstransaksjon må du overføre den faste lønnstransaksjonen som vanlig, og bare overstyre fortegnet. Beregning av lønn Du står i lønnsregistrering, og klikker på knappen "Lønnsberegning". Da blir arbeidsgiveravgift, skatt, feriepenger, firmabil med mer beregnet. Sluttoppgjør Når du kjører sluttoppgjør på en ansatt, lønnsart "Feriepenger sluttoppgjør, opptjent i år" (lønnsart 295), blir ikke "Lån" og "Trekk med saldo" generert. Under lønnsberegningen blir det sjekket på om den ansatte har faste lønnstransaksjonen med saldo > 0, og du vil få en melding om dette.

7 Hvis den ansatte har gjeld til bedriften i form av lån eller annet trekk må du selv overføre dette som en fast transaksjon i tillegg til sluttoppgjørslønnsarten "Feriepenger sluttoppgjør, opptjent i år" (lønnsart 295). Du må overstyre avdrag til hele saldoen hvis alt skal bli trukket under sluttoppgjøret. Du kan kjøre sluttoppgjør på en ansatt flere ganger i løpet av året. Registreringsjournal Du kan skrive ut registreringsjournalen ved å bruke knappen "Registreringsjournal" i lønnsregistreringen. Du kan også skrive den ut fra "Utskrifter" i Hotbaren. Merk: Vi anbefaler deg å skrive ut registreringsjournal for å kontrollere at lønnsregistreringene er korrekte før du skriver ut øvrige utskrifter og godkjenner lønnskjøringen. Lønnsslipp Du skriver ut lønnslipper ved å bruke knappen "Lønnsslipp" i lønnsregistreringen. Visma Avendo Lønn foreslår et lønnskjørenummer ut ifra hvilket kjørenummer som er markert når du klikker på knappen "Lønnsslipp". Her kan du gjøre de utvalgene som skal til for å få ønskede lønnsslipper. Her kan du også legge inn en fritekst som kommer fram på slippen. Ved å klikke på rullesjakten til høyre i dialogen vil du se at det ligger flere utvalgsfunksjoner i denne dialogen. Blant annet kan du velge sortering og du kan skrive ut lønnsslippen med bakgrunn. Det vil da bli skrevet ut et bilde "bak" teksten. Du kan kjøre "Lønnsslipp" for flere bedrifter av gangen, ved å klikke på "Velg alle firmaer". Du kan skrive til skjerm, skriver og fil. Ved utskrift til skriver, kan du ved å gå inn på skriveroppsett, velge hvor mange eksemplarer du vil ha ut av lønnsslippene. Regnskapsbilag Ved å trykke på knappen "Regnskapsbilag" i skjermbildet for lønnsregistrering, får du opp en dialog for å skrive ut regnskapsbilag. I gruppen "Utbetaling av forskudd" kan du krysse i avkrysningsfeltet "Lag regnskapsbunt" hvis du ønsker å lage en regnskapsbunt på grunnlag av utbetalt forskudd. Bankliste Du skriver ut bankliste fra knappen "Bankliste". Denne utskriften genererer betalingslinjer til lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling Når du kjører bankliste og du har krysset i avkrysningsfeltet Klargjør for utbetaling, kommer du automatisk inn i skjermbildet for "Lønnsutbetaling elektronisk" etter du har kjørt rapporten. Visma Avendo Lønn har da generert lønnsutbetalingslinjer som du kan legge ut til banken. Du kan lese mer om dette i kapitlet "Lønnsutbetaling elektronisk". Godkjenning/overføring til regnskap Når du har sjekket at lønnsberegning, lønnsslipper, bankliste og regnskapsbilag er i orden, kan du godkjenne lønnskjøringen med knappen "Godkjenning" i skjermbildet for lønnsregistrering: I denne dialogen sjekker du at lønnsår, lønnskjørenummer, termin og kvartal er korrekte. I tillegg må du huske på å krysse av for "Lag regnskapsbunt" dersom du ønsker å opprette en bunt i regnskapet på grunnlag av denne lønnskjøringen. Du må klikke på knappen "Regnskapssystem", hvis du ønsker et annet økonomisystem enn det du har valgt i skjermbildet for Integrasjon økonomisystem. Du kan legge inn ønsket valuteringsdato som tas med over til økonomisystemet.

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer