Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS"

Transkript

1 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr

2 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor... 2 Altinn portalen...2 Registrere brukere... 2 Registrere datasystem... 3 Flere klienter... 3 Sette opp Altinn Monitor...4 Sette opp lønnssystemet...5 Bruke Altinn Monitor...6 Pålogging... 6 Hovedskjermbildet... 6 Oppgavelisten... 7 Funksjonsknapper... 8 Menyvalg... 8 Feilsøking... 8 Vedlikeholde brukere... 9 Vedlikeholde katalogstruktur/filområder Avslutte administrasjon Sende oppgaver via Altinn...10 Terminoppgave SSB lønnsstatistikk SSB fraværsstatistikk Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Kjøre separat installasjon av Altinn Monitor...13 Installere på Proxyserver

3 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn Du kan sende terminoppgave, lønns- og trekkoppaver og SSB lønn og fraværsstatistikk elektronisk via Altinn. Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. Se for mer informasjon. Bedriften må i tillegg installere Altinn Monitor fra Aditro. Informasjon som skal rapporteres via Altinn hentes i stor grad fra lønnssystemer. Med Altinn Monitor kan du koble deg opp mot Altinn og sende informasjon fra lønnssystemet. Kontakt din forhandler eller Aditro for nærmere informasjon om Altinn Monitor. Altinn Monitor Altinn Monitor blir vanligvis installert samtidig med Huldt & Lillevik Lønn klientinstallasjon. Hvis Altinn Monitor skal installeres på en annen maskin enn lønnsprogrammet, må du kjøre en separat installasjon av Altinn Monitor. Altinn portalen Beskrivelsen finner du i kapitlet Kjøre separat installasjon av Altinn Monitor på side13. Før du starter md rapportering via Altinn må du tilrettelegge for dette. Registrere brukere 1. For å kunne sende oppgaver via Altinn, må du være registrert som bruker på 2. Ved første gangs pålogging må daglig leder logge seg på med sitt fødselsnummer og delegere rettigheter til deg som bruker. De ulike oppgavene trenger følgende rettigheter: a) Terminoppgave og lønns- og trekkoppgave: Utfyller/signerer SKD b) SSB statistikker: Utfyller/innsender c) A/A register: NAV Aa-melding 3. Du logger deg deretter på Altinn portalen med eget fødselsnummer og passord. Er det første gang du logger deg på, velger du Logg inn Første gang. Du kan da benytte en pinkode som du har fått tilsendt eller passord som du tidligere har registrert. 2

4 4. For senere pålogging kan du registrere ditt eget mobilnummer og få tilsendt engangskoder på sms. 5. Kontroller alltid at du rapporterer for ditt firma og ikke deg selv som privatperson. Dette ser du øverst i skjermbildet. 6. For å se hvilke rettigheter du har, velg Administrasjon Mine rettigheter. Registrere datasystem 1. Velg Administrasjon Registrere datasystem. 2. Under Datasystem type velger du Huldt & Lillevik. Legg inn en beskrivelse, eks Oppgaver fra Huldt & Lillevik. 3. For å sende lønns- og trekkoppgaver direkte fra lønnssystemet må du krysse av i feltet Valgt datatsystemtype støtter signering av innsendte skjemadata. 4. Velg ditt eget passord som inneholder både tall og bokstaver (minst 7 tegn). Klikk Legg til. 5. Du vil da se din beskrivelse i listen under registrerte datasystemer med en tildelt ID. Denne IDen og passordet skal registreres i Altinn Monitor jfr pkt 1.2. Flere klienter Skal du sende oppgaver for flere klienter må du delegere myndighet til hovedfirmaet. Du trenger da bare å logge deg på et firma på Altinn portalen for å sende for alle dine klienter. 1. Daglig leder for den aktuelle klienten logger seg på Altinn portalen med sitt fødselsnummer. 2. Velg Administrasjon Delegere systeminnsending. 3. Angi organisasjonsnummeret til hovedfirmaet. 3

5 4. Ved pålogging på hovedfirma har du da rettigheter til å sende for de klientene som har delegert systeminnsending. Sette opp Altinn Monitor 1. Velg Start Alle programmer (All programs) Personec Altinn Monitor. 2. Oppgi brukernavn og passord på Altinn Monitor. Første gang du starter programmet må du logge deg inn som administrator. Dette gjør du ved å oppgi Admin som brukernavn og la feltet Passord være blankt. 3. Klikk OK. Du kommer inn i hovedvinduet for Altinn Monitor. Før du kan starte levering av oppgaver til Altinn, må administratoren opprette de brukerne som skal kunne levere oppgaver. 4. Velg Fil Administrasjon. 5. Gjør følgende for hver bruker av lønnssystemet som skal kunne levere oppgaver til Altinn: a) Klikk Ny. b) Under Bruker-id oppgir du brukernavn og passord til brukeren i lønnssystemet. Passordet kan ikke være blankt. Hvis brukeren er opprettet uten passord i lønnssystemet, må du legge inn passord i lønnssystemet i menyvalg Fil Operatører Vedlikehold. c) Under Kobling til Altinn angir du hvilke rapporter som skal leveres via Altinn. d) Under Datasystem type velger du Huldt & Lillevik og registrert id og datasystem passord som er registrert på portalen. e) Under Altinn bruker oppgir du fødselsnummer og passordet denne brukeren benytter ved pålogging til Altinn portalen. Denne informasjonen er kun nødvendig hvis brukeren skal levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn ferdig signert. 4

6 f) Velg mappen Katalogstruktur. g) Velg aktuell oppgave i feltet Oppgavetype og angi katalog og arbeidskatalog for Altinn Monitor. Gjenta dette for alle oppgaver denne brukeren skal levere. h) Klikk Lagre. For mer informasjon om hvordan du endrer brukerinnstillinger, se Vedlikeholde brukere på side 9. Sette opp lønnssystemet Anbefalt oppsett Vi anbefaler at du setter opp lønnssystemet slik at oppgavene overføres til Altinn fortløpende pr klient. Selv om du tidligere har benyttet samkopiering ved overføring av terminoppgaver, vil det enkleste ved innrapportering til Altinn være å overføre oppgavene pr. klient. Ønsker du 5

7 likevel å overføre flere oppgaver samlet, må dette gjøres via Altinn Monitor. Se nedenfor for nærmere beskrivelse. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon. 2. Klikk bak feltet Altinn Monitor program og oppgi hvor Altinn Monitor er installert. 3. Klikk bak feltet Altinn Monitor filer og oppgi hvor oppgavefilene til Altinn skal plasseres. Filområdet skal være det samme som du oppgir i Kataloger for oppgaver som er angitt i Altinn Monitor på Fil Administrasjon i mappen Katalogstruktur. 4. Klikk. Alternativt oppsett når levering av oppgaver skal gjøres samlet Hvis bedriften er regnskapskontor som leverer oppgaver på vegne av mange klienter, må det enkelte selskap (klient) delegere rettigheter for levering av terminoppgave til deres regnskapskontor. Dette gjøres på hjemmesiden til Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon. 2. Klikk bak feltet Altinn Monitor filer og oppgi hvor oppgavefilene til Altinn skal plasseres. Filområdet skal være det samme som du oppgir i Kataloger for oppgaver som er angitt i Altinn Monitor på Fil Administrasjon i mappen Katalogstruktur. 3. La feltet Altinn Monitor program være blankt. 4. Klikk. Bruke Altinn Monitor Her finner du en generell beskrivelse av hvordan du bruker Altinn Monitor. Pålogging Etter at du har valgt programmet fra Start menyen, vil du bli spurt om brukernavn og passord som vist i bildet under. Angi ditt brukernavn og passord og klikk OK. Hvis du har angitt riktig brukernavn og passord vil du få vist hovedskjermbildet til Altinn Monitor som vist nedenfor. Husker du ikke ditt brukernavn og/eller passord eller ikke har fått tildelt dette, kontakt systemansvarlig. Hovedskjermbildet Etter at du har logget deg på med riktig brukernavn og passord på Altinn Monitor vises hovedskjermbildet som vist nedenfor. 6

8 I dette eksemplet ser du at fagsystemene har registrert tre oppgaver i Altinn Monitor. Når du starter Altinn Monitor vises Ikke overførte oppgaver. Når en oppgave har status Overført betyr at oppgaven er overført til Altinn, men ikke ferdigbehandlet. Øvre del av hovedskjermbildet inneholder felter for å velge ut hvilke oppgaver som vises i oppgavelisten. Ved eksempelvis å taste inn årstallet 2007 i feltet År, vil kun oppgaver som gjelder for år 2007 bli vist i oppgavelisten. Periode og År Perioden og året du vil vise oppgaver for Oppgavetype Velg hvilke oppgavetyper du vil vise. Firma/Klient Her kan du velge ut på navnet til firmaet/klienten. Eksempelvis ved å taste inn ordet data vil du få vist alle firma som har data som en del av navnet Status Her kan du velge ut oppgavene basert på hvilken status de har Oppgavelisten Store deler av hovedskjermbildet består av en liste med flere kolonner. Listen er en oversikt over alle oppgaver som fagsystemene har registrert i Altinn Monitor. Nedenfor er en forklaring på innholdet i listen: Id Firma/klient nummer som oppgaven gjelder for Firma/Klient Firmaet/Klientens navn Org.nr. Organisasjonsnummeret til firmaet/klienten Periode og År Perioden og året oppgaven gjelder for Oppgavetype Navn på oppgavetypen, for eksempel Terminoppgave. Status Gjeldende status for oppgaven. Oppgaven kan ha 4 forskjellige statuser: Ikke overført Dette betyr at oppgaven er klargjort for innsending til Altinn, men er ennå ikke sendt 7

9 Overført Oppgaven er sendt inn til Altinn, men den er ennå ikke ferdigbehandlet. Ferdigbehandlet Oppgaven er godkjent og ferdigbehandlet av Altinn. Merk: Før en oppgave får status ferdigbehandlet må en person i deres firma ha godkjent oppgaven etter at den har blitt overført til Altinn. Avvist Oppgaven er av en eller annen grunn avvist. Dette kan f.eks. være pga. at oppgaven inneholder feil opplysninger i forhold til hva Altinn forventer at oppgaven skal inneholde. Status dato Dato og tidspunkt for når gjeldende status ble satt Funksjonsknapper Knappene nederst i skjermbildet kalles funksjonsknapper. Her er en beskrivelse av hver av dem: Merk alle Klikk Merk alle for å velge alle oppgavene som vises. Fjern merke Klikk Fjern merke for å fjerne Valgt-status på alle oppgaver som er merket. Oppdater listen Når du klikker Oppdater listen vil Altinn Monitor sjekke om det er opprettet nye oppgaver fra lønnssystemet. Oppdateringen skjer i forhold til det utvalg du har oppgitt. Slett Klikk Slett for å slette valgte oppgaver. Overfør til Altinn Klikk Overfør til Altinn for å overføre valgte oppgaver. Hent status fra Altinn Når du klikker Hent status fra Altinn kobler Altinn Monitor seg opp mot Altinn og henter statusen for valgte oppgaver. Vær oppmerksom på at det normalt tar litt tid fra du sender en oppgave til denne får status Ferdig behandlet i Altinn. Vis detaljert status Når du klikker Vis detaljert status får du se detaljert status for den oppgaven som er markert (uavhengig av hva du har valgt). Menyvalg Feilsøking Helt øverst i skjermbildet finnes det noen få menyvalg. Følgende menyvalg finnes: Fil Administrasjon Administrasjon av brukere og kataloger som brukes i Altinn Monitor. Dette menyvalget får du bare hvis du er en administrator av programmet, se nedenfor. Fil Avslutt Avslutter Altinn Monitor Hjelp Hjelp innhold Her får du hjelp du bruken av Altinn Monitor Hvis du får beskjed om at en oppgave ikke ble levert i Altinn portalen eller er slettet i arbeidsflyt er årsaken at oppgaven inneholder feil. Du kan da forsøke å sende inn oppgaven for feilsøking. Velg aktuell oppgave, merk feltet Send inn for feilsøking, og overfør oppgaven til Altinn. Oppgaven blir liggende som i arbeid i Altinn portalen, og du kan da se hvorfor oppgaven feiler/ikke blir levert. 8

10 Vedlikeholde brukere I Altinn Monitor er det mulig å vedlikeholde brukere av Altinn Monitor samt definere hvilke filområder som benyttes av programmet. Du må logge deg på Altinn Monitor med bruker Admin for å få tilgang til menyvalg Fil Administrasjon. Du må opprette de brukerne som skal benytte Altinn Monitor. Hver bruker må kobles til Altinn med opplysninger knyttet til datasystem type. Nedenfor ser du skjermbildet for vedlikehold av bruker i Altinn Monitor. For hver bruker kan en angi følgende: BrukerId Dette er et unikt brukernavn som brukeren vil benytte under pålogging til Altinn Monitor. Navn Navnet på personen som er tilknyttet brukeren. Passord Et passord som brukeren må angi for å logge seg på Altinn Monitor. Oppgavetyper (avkrysningsboks) Her merker du hvilke oppgaver du ønsker å levere via Altinn. Datasystem type Her angir du hvilket datasystem denne brukeren har registrert på sin bruker på Altinn. Brukeren på Altinn må ha valgt enten Huldt & Lillevik eller Personec som datasystem. Tilsvarende må også velges her. Registrert id for datasystem type Når brukeren har fått en bruker på Altinn samt registrert et datasystem der, vil han få tildelt en id for det registrerte systemet. Dette er denne id-en som skal fylles ut her. Datasystem passord Her angis passordet som er tilknyttet det registrerte datasystemet på Altinn. Fødselsnummer Her angis brukerens fødselsnummer som skal benyttes ved pålogging til Altinn portalen Passord for bruker i Altinn Her angis passordet som er registrert for brukeren på Altinn portalen. Opprette en ny bruker For å opprette en ny bruker, klikk Endre en bruker Slette en bruker informasjon, klikk for å lagre den nye brukeren. og fyll ut brukerfeltene. Når du har fylt ut all nødvendig Velg brukeren du skal endre i feltet Valgt bruker. Utfør ønskede endringer og klikk. 9

11 For å slette en bruker, velg brukeren du ønsker å slette i feltet Valgt bruker og klikk. Det er ikke mulig å slette Admin-brukeren. Dette er administrator brukeren som alltid må finnes i Altinn Monitor. Vedlikeholde katalogstruktur/filområder I Altinn Monitor er det definert 2 katalogstrukturer/filområder som du kan velge plasseringen av. Velge menyen Fil Administrasjon og klikk på fanen Katalogstruktur Katalog for oppgaver Her lagres oppgaver som opprettes i lønnsystemet. Altinn Monitor vil lete i denne katalogen etter nye oppgaver som skal sendes til Altinn. Hvis du ønsker å slette alle opprettede oppgaver fra katalogen velger du Slett filer. Arbeidskatalog for Altinn Monitor Denne katalogen inneholder informasjon om alle oppgavene som er registrert i Altinn Monitor. Oppgavene lagres i en underkatalog med navnet Schemas. Du bør ta jevnlig backup av denne katalogen for å sikre at informasjon om tidligere innsendte oppgaver ikke går tapt. For å slette alle XML skjemaer fra katalogen Schemas klikker du Slett XML-filer. NB! Du må definere filområdet for hver oppgavetype, og husk at du må lagre hver enkel henvisning. Avslutte administrasjon For å avslutte administrasjon av brukere og katalogstrukturer, klikk på krysset øverst til høyre i skjermbildet. Sende oppgaver via Altinn Følgende oppgaver støttes fra Huldt & Lillevik Lønn. Terminoppgave for forskuddstrekk (RF-1037) SSB Lønnsstatistikk (RA-0500) SSB Sykefraværsstatistikk (Bedrift) (RA ) SSB Sykefraværsstatistikk (Foretak) (RA ) Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015) Terminoppgave 1. Påse at all lønn som skal med på terminoppgaven er godkjent. 2. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave. 3. Velg aktuell termin. 4. Merk av aktuelle utskrifter. 5. Klikk. Systemet skriver ut de listene du valgte. 10

12 6. Kontroller at utskriften av terminoppgaven på papir er korrekt. 7. Klikk for å eksportere fil til Altinn. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt i oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett i mappen Oppsett integrasjon. Filen heter HLRF1037xxxxåått.TXT. xxxx er firmanummer, åå er år, og tt er termin. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 6 for nærmere beskrivelse. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. SSB lønnsstatistikk 1. Velg oppgaven Rapporter Lønnsstatistikker SSB statistikk. 2. Oppgi År og Periode/tellingstidspunkt du skal rapportere for. 3. Oppgi opplysninger om oppgavegiver og firmaet som statistikken gjelder for. 4. Hvis bedriften er lokalisert på forskjellige geografiske steder, velger du hvilke arbeidssteder denne statistikken skal gjelde for ved å klikke Velg arbeidssteder. 5. Hvis du ønsker en utskrift av statistikken, klikker du. Dette er kun en kontrolliste som viser noen av opplysningene som sendes til SSB. 6. Klikk for å eksportere fil til Altinn. 7. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt i oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett i mappen Oppsett integrasjon. Filen heter RA0500xxxxååkk.TXT.xxxx er firmanummer, åå er år, og kk er kvartal. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 6 for nærmere beskrivelse. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. SSB fraværsstatistikk 1. Velg oppgaven Rapporter Fraværsrapporter Statistikker. 2. Velg SSB egenmeldt sykefravær i feltet Type. 3. Velg Kvartal og År. 4. Angi antall dager Egenmeldingsperiode. Hvis antallet er større enn tre blir dette rapportert som utvidet egenmelding med angitt antall. 5. Hvis bedriften består av flere arbeidssteder, velger du aktuelle arbeidssteder ved å klikke Arbeidssted. Du velger da arbeidssted(er) ut i fra hva SSB har bedt om rapporter på. 6. Oppgi opplysninger om oppgavegiver og firmaet som statistikken gjelder for. 7. Hvis du ønsker en utskrift av statistikken, klikker du. 8. Klikk for å eksportere fil til Altinn. SSB velger ut ca virksomheter som skal levere statistikk for egenmeldt fravær. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett i mappen Oppsett integrasjon. Filen heter RA01821xxxxååkk.TXT hvor xxxx er firmanummer, åå er år, og kk er kvartal. Hvis du har installert Altinn Monitor og oppgitt programområdet for Altinn Monitor, overføres filen automatisk til Altinn. Hvis programområde for Altinn Monitor ikke er oppgitt, må du selv overføre filen i Altinn Monitor, jfr Bruke Altinn Monitor på side 6 for nærmere beskrivelse. 11

13 Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. Lønns- og trekkoppgaver via Altinn 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Summere årsrapporter. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Kontrollere persondata 5. Velg oppgaven Årsoppgjør Overføre oppgaver til Altinn. Sende filen til Altinn med signering Bruk dette valget hvis du har signeringsrolle for lønns- og trekkoppgaver i Altinn portalen. Dette forutsetter at fødselsnummer og passord er registrert på operatøren i Altinn portalen. Systemet starter automatisk Altinn Monitor og du velger oppgaven du skal overføre. Sende filen til Altinn uten signering Bruk dette valget hvis det er andre personer enn deg selv som skal signere lønns- og trekkoppgavene i Altinn. Filen overføres til mappen Min Arbeidsliste i Altinn portalen. Lagre filen for senere overføring Filen blir lagret på filområdet til Altinn Monitor. Overføring av filen til Altinn portalen må gjøres fra Altinn Monitor. 6. Klikk. Generering av filer kan ta noe tid avhengig av hvor mange lønns- og trekkoppgaver som skal sendes inn. 7. Klikk for å eksportere fil til Altinn. Systemet lagrer filen på filområdet du har oppgitt i oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett i mappen Oppsett integrasjon. Filen heter HLRF1015xxxxåå.TXT. xxxx er firmanummer og åå er år. Du finner status på innsendte oppgaver på bedriftens side på eller i Altinn Monitor. 12

14 Kjøre separat installasjon av Altinn Monitor Altinn Monitor blir vanligvis installert samtidig med Huldt & Lillevik Lønn klientinstallasjon. Hvis Altinn Monitor skal installeres på en annen maskin enn lønnsprogrammet, må du kjøre en separat installasjon av Altinn Monitor. Følg da denne beskrivelsen. Forutsetninger Altinn Monitor krever følgende av maskin- og programvare: Windows 2000/XP, minimum Pentium 3, 128Mb minne, 500Mb ledig harddisk-plass etter installasjon Den som installerer må ha administrator rettigheter på maskinen det installeres på. Arbeidsstasjonene som Altinn Monitor installeres på må kunne laste ned oppdateringer fra web. Microsoft.Net Rammeverk versjon 2.0 må være installert. Hvis du er usikker på om Microsoft.Net Rammeverk 2.0. er installert, går du inn på Kontrollpanel (Control Panel) Legg til/ fjern programvare (Add/ Remove programs) og ser om den ligger i listen over installerte programmer. Hvis.net ikke er installert, kan du installere fra Windows Update i din nettleser (Microsoft Internet Explorer) eller ved å gå til 8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en Hvis du skal installere Altinn Monitor på server, må du sette opp Full trust på arbeidsstasjonene som skal kjøre Altinn Monitor. Dette gjør du ved å laste ned en bat-fil fra våre hjemmesider og deretter kjøre denne på alle arbeidsstasjoner som skal benytte Altinn Monitor (bat-filen skal ikke kjøres på server). Filen settrustlevel.zip finner du på: https://www.huldt-lillevik.no/page.aspx?path= ,163066,119303,119732, ) 1. Pakk ut filen settrustlevel.zip (filen er pakket med WinZip) 2. Dobbelt klikk på filen 3. Svar Ja/Yes på følgende spørsmål : a) The operation you are performing will alter security policy. b) Are you sure you want to perform this operation? NB! Hvis denne bat-filen er kjørt tidligere (versjon 2.5.8) må den IKKE kjøres nå. Fremgangsmåte 1. Avslutt alle andre programmer før du starter installasjonen. 2. Fra hovedmenyen på installasjons-cd en velger du Altinn. Du kan også laste ned versjonen på våre hjemmesider 3. Velg Installer. Du får opp vinduet for å starte installasjon av Altinn Monitor: 13

15 4. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 5. Oppgi hvor Altinn Monitor skal installeres. 6. Klikk Neste. Installasjonen starter. Du får opp følgende skjermbilde når installasjonen er fullført. 14

16 7. Klikk Fullfør. Altinn Monitor er nå installert. Installere på Proxyserver Når du installerer Altinn Monitor på en Proxyserver kreves det autentisering av Dette blir ikke sendt automatisk fra.net 2.0, og du må derfor gjøre unntak for https://www.altinn.no i Machine.config filen til.net 2.0. Dette gjør du ved å legge inn følgende tillegg i filen Machine.congfig. <System.Net> <defaultproxy> <bypasslist> <add address="[a-z]+\.altinn\.no" /> </bypasslist> </defaultproxy> </System.Net> NB! Hvis det allerede finnes informasjon, under System.Net må du sette inn informasjonen ovenfor i tillegg til det som allerede står der. 15

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer