Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2"

Transkript

1 Lønn 5.0 Versjon

2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen Servicepack 1 juni Integrasjoner Oppdatere til Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger Oppdatering av opplysninger på fordringshaver Altinn retur, kvittering terminoppgjør Andre endringer Lønnsrapporter Periodens transaksjoner pr person Kartotek Fast lønn/trekk Fordringer Kartotek Offentlige satser Restsaldo på lån SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 1

3 Hva er nytt i denne versjonen Denne versjonen inneholder flere endringer i. For de arbeidsgivere som rapporterer til Pensjonstrygden for sjømenn, har denne versjonen løsning for det nye innrapporteringsformatet. Innrapporteringen krever også noen nye opplysninger, som vi har lagt til rette for at kan fylles ut. Dette er beskrevet i punkt 3 nedenfor. Andre endringer i versjonen er beskrevet fra og med punkt 4. Vi anbefaler alle våre kunder å oppdatere til denne versjonen. Dersom du benytter deg av Altinn retur for å hente inn kvittering terminoppgjør, må du oppdatere til denne versjonen for å fortsette med det. 1 Servicepack 1 juni 2013 Vi har i juni 2013 releaset en servicepack 1 av versjon , på grunn av overgang fra Altinn 1 til Altinn 2 for SSB s statistikker. Servicepack 1 inneholder: Innsending av SSB statistikker SSB har fra flyttet innsending av sine statistikker over til altinn 2. Fra Huldt & Lillevik Lønn 5.0 gjelder dette RA-0500 Lønnsstatistikk og RA-0182 Egenmeldt sykefravær. Vi har i denne oppdaterte versjonen lagt til rette for dette. Dersom du skal sende inn en av disse statistikkene, må du oppgradere til denne versjonen. Summering/validering på LTO-kode 711 Når du summerer årsrapporter under menyvalget Årsoppgjør, foretas det en kontroll på sats kilometergodtgjørelse. Vi har i denne versjonen oppdatert til satsene for Lønnsslipper Altibox Ansatte med epost-tjeneste fra blant annet Altibox har hatt problemer med å åpne lønnsslipp i pdf. Dette er rettet på denne versjonen. Remittering terminoppgjør Dersom betalingsopplysninger terminoppgjør hadde status Lest i oppgavevalget Altinn retur, fikk du ved remittering terminoppgjør ikke ut noen opplysninger. Dette er endret, slik at du kan kjøre remittering terminoppgjør uavhengig av status i Altinn retur. Kartotek SSB Yrkeskoder Nedlasting av yrkeskoder fra SSB fungerte ikke da nettadressen var endret fra SSB sin side. Vi har i denne versjonen endret dette, slik at nedlasting av yrkeskoder igjen er mulig. Opplasting av filer Under Kartotek Personalopplysninger Filer og dokumenter ligger det inne en maks størrelse for opplasting av filer i Lønn 5.0 og Ansattportalen. Denne er etter ønske fra flere kunder endret til 50 MB. Du kan selv endre denne verdien opp eller ned etter behov. NAV AA filsti Nav har endret nettadressen til siden for opplasting av fil til AA-registeret, og linken til denne er rettet i denne versjonen. Endret grunnbeløp fra SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 2

4 2 Integrasjoner Folketrygdens grunnbeløp økte fra til kr ,-. Vi har oppdatert denne satsen under Kartotek Offentlige satser. Dersom du bruker Ansattportalen, må du også oppgradere denne til siste versjon, build 87 eller senere. 3 Oppdatere til Du laster ned versjonen fra vår hjemmeside Nederst på siden finner du de siste versjonene. Klikk på aktuell link, og lagre filen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdateringen skal du kjøre på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang. På siden hvor versjonene ligger finner du installasjonsveiledning for nyinstallasjon og oppdatering. Hvis du skal installere første gang, anbefaler vi at du leser veiledningen før du starter installasjonen. 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) har lansert et nytt filformat for innrapportering av premieoppgave, og vi har i denne versjonen av 5.0 tilrettelagt for dette. Nye opplysninger som skal rapporteres er gruppetilhørighet og antall dager sykefravær innrapportert til NAV. Kunder som allerede benytter seg av innrapportering til PTS, benytter Avdeling som identifikasjon av skip. Disse kundene må gå inn i Kartotek Firmaoppsett og fanen Oppsett kostnadsfordeling og velge Skip under Type: SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 3

5 Denne endringen er gjort fordi det nå er mulig å velge hvilken som helst kostnadsbærer som identifikasjon av skip. Dersom du endrer kostnadsbærer for identifikasjon av skip, må du også huske å opprette alle skipene på denne kostnadsbæreren under Kartotek Kostnadsbærere: IMO nummer er ny informasjon som skal sendes med i rapporteringen til PTS, og dette legger du inn under Kartotek Kostnadsbærer. Gruppetilhørighet er et annet nytt felt som skal innrapporteres, og du må sette inn gruppetilhørighet på hver enkelt ansatt som skal innrapporteres til Pensjonstrygden for sjømenn. Dette gjør du i menyvalget Kartotek Personer og fanen Andre opplysninger: Gruppe 1 tilsvarer overordnede stillinger. Gruppe 2 tilsvarer andre stillinger. Nærmere beskrivelse av hvilke stillinger som inngår i de to premiegruppene finner du på hjemmesiden til Pensjonstrygden for sjømenn, pts.no. NB: Hvis du ikke registrerer Premiegruppe på den ansatte, vil Gruppetilhørighet bli satt til Gruppe 1 i innrapporteringen. Selve rapporteringen gjør du fortsatt fra oppgavevalget Rapporter Terminlister PTS. Her har du nå fått et nytt valg som heter Registrere sykedager: SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 4

6 Dersom du har ansatte tilknyttet pensjonsordningen som har hatt sykedager utover arbeidsgiverperioden, trykker du Registrere sykedager: Velg hvilken båt og ansatt det gjelder, og legg inn antall dager med sykefravær utover arbeidsgiverperioden for hver enkelt måned i terminen du innrapporterer for. Xml-fil som dannes i Lønn 5.0 skal arbeidsgiver laste opp på PTS sin arbeidsgiverportal, som du finner her: Hvis man benytter seg av rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn, var kostnadsbærer Avdeling begrenset til 3 siffer. Denne begrensningen er nå fjernet. Nærmere beskrivelse av innrapportering til PTS finner du i menyvalget Hjelp Innhold og stikkordregister - Del 7 Tilleggsmoduler, Pensjonstrygden for sjømenn. 5 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger Vi har i denne versjonen gjort noen forbedringer i løsningen med utvidet feriepengefunksjonalitet som kom i forrige versjon av Lønn 5.0: Utbetaling av sluttoppgjør på ansatte som har opparbeidet feriepenger med forskjellig feriepengeprosent vil nå fungere riktig. Feriepengelisten vil nå vise grunnlag feriepenger og avsatte feriepenger fordelt på feriepengeprosent. 6 Oppdatering av opplysninger på fordringshaver Hvis du endrer opplysninger på en fordringshaver, vil du nå få spørsmål om du ønsker å oppdatere alle fordringer knyttet til denne fordringshaveren med de nye opplysningene. Svarer du ja her, oppdateres automatisk alle fordringer som har denne fordringshaveren SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 5

7 7 Altinn retur, kvittering terminoppgjør 8 Andre endringer Altinn har gjort endringer i utsendelse av kvittering terminoppgjør, noe som førte til at Huldt & Lillevik Lønn 5.0 ikke klarte å hente inn disse via Altinn retur lenger. I denne versjonen har vi gjort tilpasninger sånn at dette nå er mulig igjen. 8.1 Lønnsrapporter Periodens transaksjoner pr person Hvis du bruker 6 siffer i ansattnummer, ble siste siffer i ansattnummeret liggende oppå ansattnavnet i visning og utskrift av rapporten Periodens transaksjoner pr person. Dette er rettet i denne versjonen. 8.2 Kartotek Fast lønn/trekk Fordringer Hvis du bruker 6 siffer på fordringshaver, fikk du før ikke hentet opp denne fordringshaveren på en fordring. Dette er rettet i denne versjonen. 8.3 Kartotek Offentlige satser Satsene for bilgodtgjørelse Tromsø er korrigert i henhold til nye satser for Sats for Utlending 2 er oppdatert til ny sats for 2013, kr 376, Restsaldo på lån Det ble i versjon av Lønn 5.0 gjort en endring av saldo på lån. Dette førte til at saldoen også ble redusert hvis du kjørte lønnsberegning med hake for Kun variable data, noe som ikke er riktig. Dette gjelder også i versjon / Hvis du har ansatte med lån og du vet at du har kjørt lønnsberegning med kun variable data på noen av disse versjonene, anbefaler vi at du kontrollerer saldoen på de ansatte dette gjelder. Dersom du oppdager at noen ansatte har feil restsaldo som følge av dette, kan du ta kontakt med support for å få et script du kan kjøre for å rette det opp. Fra og med versjon er dette endret sånn at saldo ikke blir redusert ved lønnsberegning med kun variable data SP 1 Lønn Copyright 2013 Aditro Side 6

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer