Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern"

Transkript

1 Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet er det samme. Versjon 5.1 har du enten hentet ned fra hjemmesiden til FEBDOK eller fått den på et annet media. Filen heter det samme. Installasjonsfilen for server heter Setup_Server.exe. Dobbeltklikk på denne filen for å starte installasjonen. Les alle skjermbildene som kommer frem under installasjonen så du er sikker på at det du gjør er riktig. Ikke bare trykk Neste. NB! Denne installasjons filen oppgraderer ikke tidligere installasjonen. Denne krever en ren installasjon. Ingen FEBDOK filer må ligge i målmappe for installasjonen. Figur 1 velg språk for installasjonen. Dette valget viser hvilket språk du vil ha under installasjonen. Dette valget vil komme automatisk etter hvilken type Windows du har. Trykk på pilen for å endre installasjons språk.

2 Figur 2 Installasjonen har startet, trykk "Neste"

3 Figur 3 Velg leverandør av programmet. Dette valget er viktig. Har du en norsk lisens, skal du velge NELFO som leverandør. Dette er avgjørende for installasjonen, og oppgraderinger senere. ECA\Elecsa: NELFO: Consultec: Tekniq: STUL: Leverandør i Stor Britannia. Leverandør i Norge. Leverandør i Sverige. Leverandør i Danmark. Leverandør i Finland. Valget om leverandør setter standarden til den type Windows du har installert. Trykk på pilen for å velge riktig leverandør.

4 Figur 4 Les og godta lisens og vedlikeholdsavtalen.

5 Figur 5 Velg målmappe, dette må være en UNC path. For å installere en server installasjon må dette skje via en UNC-path (Uniform Network Convention). Dette skrives slik: \\servernavn\mappe For at det skal komme opp i feltet bane må mappen være på riktig sted og delt i nettverket.

6 Figur 6 Oversikt over målmappe. Trykk Installer for å installere FEBDOK server.

7 Figur 7 Installasjonen er fullført. Trykk på Fullfør. Figur 8 Dobbeltklikk på ikonet for FEBDOK for å starte programmet. Lisensiering Når du starter FEBDOK for første gang etter en installasjon må du lisensiere programmet. Du har fått en aktiveringsnøkkel tidligere som du kan bruke. Aktiveringsnøkkel for 5.0 og 5.1 er den samme hvis du ikke har bedt om å få endret den.

8 Figur 9 Figur 10 Trykk Ja for å lisensiere, trykk Nei for å bruke en demolisens i 45 dager. Figur 9: Dette valget kommer ved første gang oppstart av programmet Figur 10: Dette valget kommer hvis du har startet programmet tidligere og tastet inn aktiveringsnøkkel men ikke overført en lisensnøkkel.

9 Figur 11 Tast inn din aktivering og trykk "OK". Figur 12 Overfør alle tilgjengelige lisensnøkler til FEBDOK. Sjekk at informasjonen om lisenstaker er riktig. Hvis det er noe feil, skriv en e-post til å oppgi lisensnummer og riktig firma informasjon. Tast inn alle tilgjengelige i lisensbank i Antall lisenser som skal overføres og trykk på Installer lisens. Her ser du også at det står oppført hvor mange avdelinger du har på din lisens. Lisensnøkkel blir nå overført til din maskin.

10 Figur 13 Lisensnøkkel er nå overført, trykk Ferdig for å starte programmet. Pålogging Ved første gang oppstart må du angi passord til admin (figur 14). Admin er en systembruker med tilgang til systemoppsettet i FEBDOK. Se egen veiledning for admin. Figur 14 Sett et admin passord.

11 Figur 15 Trykk "Ny" for å angi en ny bruker av programmet. Du må lage en ny bruker for å kunne starte programmet. Admin er ingen bruker av programmet og kan derfor ikke lage anlegg. Trykk Lagre for å lagre brukeren. Trykk Ny bruker for å lage flere brukere. Trykk ferdig for å starte FEBDOK.

12 Figur 16 Programmet har startet, og du er pålogget som admin. Logger du på med vanlig bruker før du har opprettet avdelinger eller lagt din bruker i en avdeling får du denne feilmeldingen. Figur 17 Dette betyr at din bruker ikke er koblet mot en avdeling ennå. Se i beskrivelse for Opprette avdelinger i konsernversjonen for å se hvordan man gjør dette. (figur 22)

13 Opprette avdelinger i konsern versjonen. Gå på Oppsett og Lisensavdelinger Figur 18 Figur 19 Jeg har her 3 avdelinger. Her har du fått tildelt de avdelinger du har fått på din lisens. Se figur 13. Disse kan nå redigeres. Trykk på en avdeling\firma og endre opplysningene.

14 Figur 20 Gjør de endringer du vil ha på avdelingen. Figur 21 Trykk lagre når du har satt inn all informasjon for avdelingen\firma. Velg så Firma-person for å knytte brukere til avdelingen\firma.

15 Figur 22 Nå har jeg knytt en bruker til avdelingen. Jeg brukte min bruker som jeg registrerte ved oppstart. Den brukeren hadde brukernavn Bjørn. Det har jeg skrevet inn i AnsattID feltet. Da blir brukernavnet knyttet opp til avdelingen. Nye brukere: Skal du ha nye brukere til en avdeling, skal du registrere brukeren på den avdelingen\firma du vil brukeren skal tilhøre. Tast inn AnsattID, og det du taster inn her blir brukernavn og passord i FEBDOK. Brukernavnet blir opprettet i brukeradministrasjon. Oppretter du en bruker i brukeradministrasjon må du etterpå gå inn i lisensavdelinger og knytte person til avdelingen. Gjenta prosedyren for å lage avdelinger og brukere knyttet opp mot disse. Antall avdelinger styres av lisensinformasjonen din. Lisensnøklene blir ikke låst til hver enkelt avdeling, men flyter fritt i FEBDOK systemet.

16 Lese inn backup fil fra versjon 5.0, eller eldre versjon. Hvis du ikke har hatt FEBDOK tidligere se bort ifra punktene angående lese inn en backup. Nå er tidspunktet for å lese inn en backup fra en eldre versjon av FEBDOK. Finn frg filen du har laget ved avinstallasjon veiledningen. Figur 23 Gå på registre og velg Import av brukerregistre fra fil

17 Figur 24 Gå til mappen der frg filen ligger.her kalt backup5035.frg Velg den filen du vet er siste frg fil og trykk åpne. Figur 25 Innlesningen gikk problemfritt. Oppsettet du hadde på en annen versjon av FEBDOK er nå opprettet. Hadde du et annet passord på admin tidligere er det nå satt til det gamle som var i frg filen. Logg på som admin og velg Oppsett og brukeradministrasjon og se att alle brukerne er der.