Opprette firma. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprette firma. Innhold"

Transkript

1 Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport av data fra firma... 7 Hvilken informasjon kan eksporteres... 8 Hvilken informasjon kan IKKE eksporteres... 8 Import av data fra firma... 8 Hvilken informasjon kan importeres...10 Slett firma...10 Tilgang...11 Fakta...12 Oppbygging av data...13 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

2 Opprette firma Når du skal opprette nye firma i Aditro Lønn skal du enten: Opprette første firma, generer data fra grunndata Opprette ett firma som kopi av et eksisterende firma Opprette ett firma, generer data fra grunndata eller egengenerert datafil Når du har generert et nytt firma må du alltid sette tilganger for firmaet før du kan ta det i bruk. Opprette første firma Skal man opprette sitt første firma, må man starte i menypunkt Ajourhold faste opplysninger Firma Legg inn firmainformasjon og oppdater. Logo på lønnsslipp Det er mulig å få logo skrevet på lønnsslipper. Velg Plassering på slipp Logo legges inn ved å Legge til bilde ved å trykke på høyre musetast. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 13

3 Anbefalt format på bildefil.png Skalering gjøres automatisk ved utskrift av slipp Etter Lagring, er firmatabellen (CompanyInfo) oppdatert. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 13

4 Videre må man kopiere inn en del faste opplysninger fra en datafil som alltid følger med installasjonen. Velg mappen Eksport/ Import/ Generering som vist under. I og med at dette er et nytt firma (dvs. det finnes ikke data i tabell FirmaIDStyring for dette firma), får man kun mulighet for Generering. Du gjør følgende: 1. I feltet Import-fil velger du <fellesområde>\initdata\personeclonndata.xml 2. I feltet Firmastyring velger du Fra importfil 3. I feltet Hovedfirma angir du firmaid for det firmaet du holder på å opprette. 4. Velg alle tabellene i rammen Tilgjengelige og flytt dem til rammen Valgte. 5. Klikk Firmastyring 6. Du kan eventuelt endre firmastyringen før du fortsetter. 7. Klikk Generer firma 8. Programmet genererer alle data for det nye firmaet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 13

5 Sett tilgang til firma Etter at firmaet er generert, må man gi tilgang til dette firmaet ved hjelp av menypunkt Systemadministrasjon Datatilgang. Du må opprette en Rolle og for den rollen må du gi tilgang til det firmaet du har opprettet. I mappen Brukertilgang via Rolle må du gi Brukergruppen tilgang til rollen du har definert. Før du kan ta i bruk firmaet må du gå ut av Neptune meny og starte på ny. Opprette nytt firma som kopi Hvis du skal opprette et nytt firma som kopi av et firma du bruker i produksjon gjør du følgende: 1. Start menyvalg Ajourhold faste opplysninger Firma. 2. Angi FirmaID for det firmaet du skal kopiere. 3. Velg Fil Lagre som. 4. Programmet starter egen dialog Opprett kopi. 5. I feltet Skrive inn ny kode angir du firmaid for det firmaet du skal opprette. 6. Klikk OK. Når du har bekreftet ny firmaid kopieres alle data fra følgende tabeller FirmaIDStyring SystemParameter DictionaryDL (hvis ikke felles) Poststed (hvis ikke felles) TekstKode (hvis ikke felles) LoennArt (hvis ikke felles) KonteringKode (hvis ikke felles) FravaerArt (hvis ikke felles) Stilling (hvis ikke felles) Organisasjon (hvis ikke felles) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 13

6 Sett tilgang til firma Opprette nytt firma Etter at firmaet er generert, må man gi tilgang til dette firmaet ved hjelp av menypunkt Systemadministrasjon Datatilgang. Nytt firma opprettes på vanlig måte i menypunkt Ajourhold faste opplysninger Firma Etter lagring, er firmatabellen (CompanyInfo) oppdatert. Videre må man kopiere inn en del faste opplysninger fra en datafil som alltid følger med installasjonen. Velg fane Eksport/ Import/ Generering som vist under. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 13

7 I og med at dette er et nytt firma (dvs. det finnes ikke data i tabell FirmaIDStyring for dette firma), får man kun mulighet for Generering. Velg import-fil: <fellesområde>\initdata\personeclonndata.xml (her kan man også benytte data-filer som er dannet vha. eksport fra et annet firma) Velg firmastyring: Fra importfil eller et eksisterende firma Velg hovedfirma. Sett tilgang til firma Velg de tabellene du ønsker oppdatert (hvis du er usikker, så velg alle). Klikk på knappen Firmastyring og justér eventuelt firmastyring av hver enkelt tabell i nederste del av bildet. Når dette er ferdig, start genereringen av firma med knappen Generer firma. Etter at firmaet er generert, må man gi tilgang til dette firma ved hjelp av menypunkt Systemadministrasjon Datatilgang. Eksport av data fra firma Start menypunkt Ajourhold faste opplysninger Firma. Velg det firma du ønsker å eksportere data fra, og velg fane Eksport/ Import/ Generering som vist under. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 13

8 OBS! Hvis man ikke har tilgang på fanen Eksport/ Import/ Generering, skyldes det sannsynligvis at man ikke har rettigheter til dette firmaet. Dette kan korrigeres i menypunkt Systemadministrasjon Datatilgang Velg Eksport. Angi utplukk 0 Eksporter data fra valgt firma og eksportfil (f.eks. <fellesområde>\export\personeclonndataexport01.xml). Velg de tabellene du vil ha med i eksporten, og start eksporten vha. knappen Eksporter datasett. Hvilken informasjon kan eksporteres Tabeller med kolonner som inneholder objekter, blir ikke importert. Dette gjelder f.eks. MailInfo, MailInfoAttachments og Reports som alle inneholder store kolonner (text/ varchar(4000)) eller objekter (image/ blob). Enkelte styrefiler lar seg ikke eksportere, men du får dem frem i tilgjengelige. Hvilken informasjon kan IKKE eksporteres Budsjett Budsjettsum SystemdictionaryTable SystemdictionaryField skal ikke eksporteres. Dersom du velger disse går program ut i feil. Import av data fra firma Start menypunkt Ajourhold faste opplysninger Firma. Velg det firma du ønsker å importere data til, og velg fane Eksport/ Import/ Generering som vist under. Hvis man ikke har tilgang på fanen Eksport/ Import/ Generering, skyldes det sannsynligvis at man ikke har rettigheter til dette firmaet. Dette kan korrigeres i menypunkt Systemadministrasjon Datatilgang Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 13

9 Velg import. Velg hvilken type import du ønsker: Bare ny data: Hvis forekomst til en tabell finnes fra før i tabellen, vil man hoppe over denne forekomsten. Nye forekomster vil importeres. Oppdater eksisterende + ny: Hvis forekomst til en tabell finnes fra før i tabellen, vil gammel data erstattes av ny for denne forekomsten. Nye forekomster vil importeres. Slett eksisterende data før: Data for angitt firma fjernes fra tabellen før import av ny data til tabellen startes. Dette betyr at man kan få ryddet opp i gamle forekomster samtidig med at nye importeres. Angi utplukk 0 Importer data til valgt firma og importfil. Velg de tabellene du vil importere data til. Før man starter importen må man ta stilling til hva man skal gjøre med tabeller som er koblet mot hovedfirma og tabeller som ikke inneholder firmanummer (gjelder kun hvis man har valgt Oppdater eksisterende + ny eller Slett eksisterende data før ). Nederst i bildet har man et valg Slett også på hovedfirma. Hvis man f.eks. har koblet Fraværsarter mot hovedfirma og har valgt import av Fraværsarter, vil man slette (eller oppdatere) fraværsartene på Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 13

10 hovedfirma hvis Slett også på hovedfirma er slått på. Det samme gjelder tabeller uten firmanummer (f.eks. Poststed-tabellen). Hvis Slett også på hovedfirma er slått på, vil man tømme/oppdatere tabellene ved import. Hvis Slett også på hovedfirma er slått av, vil man ikke røre tabeller som er koblet mot hovedfirma eller tabeller uten firmanummer. Start importen vha. knappen Importer datasett. Hvilken informasjon kan importeres Styretabeller som SystemDictionaryTable, SystemDictionaryField og FirmaIDStyring skal ikke importeres. Skal disse korrigeres, må man gjøre dette manuelt vha. script (SystemDictionaryTable og SystemDictionaryField) eller fra System vedlikehold (FirmaIDStyring). Tabeller som har bare løpenummer (identity) som indeks, kan ikke importeres. Dette gjelder tabeller som f.eks. Endringslogg, RefusjonTrans, VitalRappFaktura etc. Disse tabellene vil man heller ikke kunne velge ved import. Tabeller med kolonner som inneholder objekter, blir ikke importert. Dette gjelder f.eks. MailInfo, MailInfoAttachments og Reports som alle inneholder store kolonner (text/ varchar(4000)) eller objekter (image/ blob). Slett firma Forutsetning for at du skal slette et firma er at det ikke finnes personer i firmaet. Fremgangsmåte 1. Velg Ajourhold faste opplysninger Firma 2. Angi FirmaID. 3. Klikk Slett. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 13

11 Tilgang 4. Bekreft at du ønsker å slette firmaet. Når du har opprettet et nytt firma må du opprette tilgang til dette firmaet. Det er tre forskjellige tilganger du må ta hensyn til: Datatilgang Sikkerhet rappportviser Sikkerhet frie lønnsrapporter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 13

12 Fakta Hvis du skal bruke Fakta for det nye firmaet ditt må du enten koble det nye firmaet til en eksisterende Unit eller du må opprette en ny Unit for det nye firmaet. Forutsetningen for at du kan bruke felles Unit med andre firma er: Firmaene bruker felles Tekstkode Lønns og trekkarter Organisasjon Stilling Fraværsarter Fremgangsmåte felles Unit 1. Velg Systemadministrasjon System vedlikehold 2. Skriv inn Unit 3. Flytt det nye firmaet fra Tilgjengelige til Valgte firma 4. Klikk Lagre Fremgangsmåte ny Unit 1. Velg Systemadministrasjon System vedlikehold Fakta 2. Klikk Ny. 3. Skriv inn Unit og Beskrivelse. 4. Flytt det nye firmaet fra Tilgjengelige til Valgte firma. 5. Velg Firmastyring. 6. Angi Fakta Database, Bruker og Passord. 7. Klikk Initiering. Initieringen oppretter ny Unit i Fakta database. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 13

13 Oppbygging av data Når du har opprettet et firma må du opprette: Bedriftsnummer under Ajourhold faste opplysninger Tekstkoder med Tekstkode type AUN. Organisasjon under Ajourhold faste opplysninger Organisasjon. Kontonummer under Ajourhold faste opplysninger Tekstkoder med Tekstkode type K. I tillegg oppretter du gyldige kontoelementer (avdelinger, prosjekter osv.) Yrkeskoder kan importeres fra nettet under Systemadministrasjon systemrutiner Oppdateringer Hent fra SSB. Velg de yrkeskoder du ønsker å benytte og trykk på Oppdater tekstkoder Stillinger under Ajourhold faste opplysninger Stilling. Her bør du minst opprette en stilling for hver type arbeid dine ansatte har. Avhengig av hvordan lønnen beregnes må du opprette: Regulativ under Ajourhold faste opplysninger Regulativ. Lønnsramme under Ajourhold faste opplysninger Lønnsramme. Når disse grunndataene er på plass kan du importere eller registrere ansatte i det nye firmaet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 13

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer