Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett"

Transkript

1 Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra regneark Innlegging av opprinnelig budsjett ved direkte innlegging i agresso Budsjettjustering ved direkte innlegging i agresso Budsjettjustering ved import fra regneark Finne budsjettjusteringer Innlegging av lokalt budsjett ved import fra regneark... 16

2 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra regneark Ferdig Excelerator-mal benyttes for innlesing av transaksjoner. Åpne Citrix og Excel. Hent opp excelfila MAL innlesningsark Planlegger uten spørring, denne bør du ha lagret på ditt H-område. Nå skal du ha et menypunkt på verktøylinja som heter Tillegg. Ved import av opprinnelig budsjett til Agresso ved hjelp av excelerator brukes samme mal som ved budsjettjustering. MEN: bruk da arket opprinnelig budsjett og versjon 201XF (F står for forslag). Til forskjell fra budsjettjusteringer brukes ikke buntnummer ved innlegging av opprinnelig budsjett. Når du kopierer budsjettall fra eget regneark er det viktig å gjøre om tallene til verdier før import til Agresso. Marker område i eget regneark som skal kopieres til MAL innlesningsark Planlegger uten spørring. Velg kopier. Plasser markør på ønsket sted i malen, og velg lim inn utvalg, velg verdier (gjøres enkelt ved å høyreklikke på musa ) BRUK ALDRI DESIMALTALL ELLER ØRER!!! Det er samme prosedyrer med innlogging og import som ved budsjettjusteringer. Ved pålogging: velg tillegg Login logg på med din brukerident og passord i agresso Ved import: velg tillegg agresso Excelerator Load Current Sheet og deretter Post Current Sheet. Det er mulig å importere hele budsjettet ved en import, eller dele det opp og sende det inn i flere runder. Uansett fremgangsmåte er det viktig å holde seg innenfor tildelt budsjettramme. 2

3 Når importen er ferdig kommer et ordrenummer på en rapport. For å se rapporten gå på Informasjonssider Bestilte rapporter. Her er en liste med rapporter for de filene man har importert. Velg ditt ordrenummer og dobbelklikk. Rapport PL400 Postback produseres og viser om importen er vellykket eller om det er noen feilmeldinger. Oversikt som viser importerte budsjettforslag finnes på Rapporter Planlegger velg rapporten PL001 per sektor, virksomhet, ansvar, tjeneste. 3

4 Ved å velge versjon 201XF kommer alle innlagte budsjett i forslagsversjonen opp. Her er det mulig å velge selv hvor detaljert visningen skal være. 4

5 Når alle budsjett er lagt inn i henhold til tildelt ramme laster økonomisenteret forslagsversjonen over til vedtatt versjon. 5

6 2. Innlegging av opprinnelig budsjett ved direkte innlegging i agresso Velg Planlegger transaksjoner registrering I bildet «Utvalgskriterier» velges versjon 201XF. Velg BUDSJETT i Oppsett for transaksjonsregistrering. Skriv inn tjeneste og ansvarsnummer i søkekriterieboksene og trykk på Finn knappen. 6

7 Følgende bilde kommer opp. Nå kan transaksjoner registreres. Nye rader legges til ved å velge Legg til. For å kopiere eller slette rad, hakes aktuelle rader ut ved å klikke i boksen til venstre for raden. Ved feilregistrering i kontodimensjonen som gjelder flere linjer, hvor samtlige linjer skal korrigeres med samme verdi (for eksempel uteglemt prosjektnummer), merkes radene dette gjelder og deretter trykkes Endre rad. Da fremkommer det to felter der det velges hvilken kolonne som skal endres og hvilken verdi den skal endres til. Når transaksjonene er lagt inn må disse lagres ved å bruke lagre knappen. NB: I dette bildet kan man gå inn å endre innlagte budsjettforslag helt til frist satt av økonomisenteret er gått ut. 7

8 3. Budsjettjustering ved direkte innlegging i agresso Velg Planlegger transaksjoner registrering I registreringsbildet som kommer opp velges 201XJ Regulert budsjett 201X fra rullegardinmenyen i feltet Versjon. Videre velges knappen Ny bunt. 8

9 Deretter velges hvilken type budsjettjustering som ønskes utført, ved å legge inn en beskrivelse av justeringen og oppsett for transaksjonsregistrering. Feltet Bunt skal ikke fylles ut, det kommer automatisk når man trykker på Lagre-knappen. I det første feltet velges alltid Budsjettjustering. Øvrige valg Planlegger lønn og Budsjettjustering politisk brukes kun av Økonomisenteret. I feltet Beskrivelse skrives en forklarende tekst på justeringen. I feltet Oppsett for transaksjonsregistrering velges alltid BUDJUST. Trykk deretter OK. Følgende bilde kommer opp. Velg først legg til og så trykk på Lagre knappen for å få buntnummer og et registreringsbilde. Deretter kan transaksjoner registreres. Nye rader legges til ved å velge Legg til. For å kopiere eller slette rad, hakes aktuelle rader ut ved å klikke i boksen til venstre for raden. Ved feilregistrering i kontodimensjonen som gjelder flere linjer, hvor samtlige linjer skal korrigeres med samme verdi (for eksempel uteglemt prosjektnummer), merkes radene dette gjelder og deretter trykkes Endre rad. Da fremkommer det to felter der det velges hvilken kolonne som skal endres og hvilken verdi den skal endres til. Når transaksjonene er lagt inn må disse lagres ved å bruke lagre knappen. Merk at bunten må balansere for å få lov til å lagre den. Det er mulig å hente opp bunten på et seinere tidspunkt å jobbe videre med den. 9

10 For å hente opp en eksisterende bunt som ikke er sendt til godkjenning går man inn i registreringsbildet (planlegger transaksjoner registrering), skriver buntnummeret og trykker på Finn knappen. Bunten sendes til godkjenning ved å trykke på knappen Send alle i registreringsbildet. Da sendes alle transaksjonene i bunten til godkjenning. Så snart bunten er sendt til godkjenning kan den ikke lenger tas opp og endres av avsender. Endringer kan gjøres av godkjenner. 10

11 Status transaksjoner Statuskodene viser hvor i arbeidsflyten budsjettjusteringen (transaksjonene/bunten) befinner seg. Planlegger Transaksjoner Arbeidsflyt brukerlogg-pl-transaksjoner. Skriv inn buntnummeret og trykk søk. Statuskode N W C T Hvor i arbeidsflyten transaksjonene befinner seg Lagret som kladd (er ikke sendt til godkjenning) Arbeidsflyt (workflow) pågår = er sendt til godkjenning Avvist eller slettet Godkjent (Terminated) 4. 11

12 4. Budsjettjustering ved import fra regneark Ferdig mal i Excelerator må benyttes for innlesing av transaksjoner. Buntnummer opprettes først i Agresso Planlegger: Åpne Planlegger Systemoppsett Bunter Bunt. Legg inn Beskrivelse av budsjettjusteringen og velg/skriv inn BUDJUST i oppsett for transaksjonsregistrering. Velg deretter lagre. Boksen Autonummerering» kommer da opp, velg Budsjettjustering. La feltet manuell nummerering stå blankt. Trykk deretter OK. Det automatisk tildelte buntnummeret skal skrives i feltet for buntnummer i regnearket MAL innlesningsningsark Planlegger uten spørring. Noter ned nummeret. Åpne Citrix og Excel. Hent opp excelfila MAL innlesningsark Planlegger uten spørring, den bør du ha lagret på ditt H-område. Nå skal du ha et menypunkt på verktøylinja som heter Tillegg. Logg inn i Agresso Excelerator. Dette gjøres ved å gå på menypunktet Tillegg Agresso Ecxelerator Login. Bruk samme brukerid og passord som ved pålogging i agresso. 12

13 Tildelt buntnummer skrives inn i celle D5. I regnearket ligger hele tiden oppdatert summering av hva som er registrert i beløpsfeltene i celle C17, husk en regulering skal alltid balansere. Når transaksjonene er utfylt i radene, enten kopiert fra annet regneark eller skrevet rett inn, kan det importeres til Agresso. Ved kopi av budsjettall fra eget regneark er det viktig å gjøre om tallene til verdier før import til Agresso. Marker område i eget regneark som skal kopieres til MAL innlesningsark Planlegger uten spørring. Velg kopier. Plasser markør på ønsket sted i malen, og velg lim inn utvalg, velg verdier (gjøres enkelt ved å høyreklikke på musa ) OBS: Ikke slett rader eller sett inn rader. Det ligger koder i skjulte kolonner som blir ødelagt hvis dette gjøres og da kan ikke importen fullføres. Import gjøres via menyen til Agresso Excelerator. Velg først Load Current sheet og deretter Post Current sheet. Når det er gjort er bunten sendt til godkjenning! Merk deg ordrenummeret som oppgis. Dette nummeret brukes ved kontroll av transaksjonene. 13

14 Kontroller i forhold til gyldige verdier og balanse Ved import fra Excelerator ligger det ikke inne de samme kontrollene ved utfylling av regnearket som ved innlegging av budsjettjustering direkte i Agresso. Her skjer kontrollen først ved importen. Det er derfor viktig å kontrollere at transaksjonene er importert og at det ikke er noe som kommer ut på feilliste. Gjøres på følgende måte: Gå på Informasjonssider og velg Bestilte rapporter øverst i menyen til venstre. Da kommer det opp en liste med rapporter for de filene man har importert. Velg ditt ordrenummer og dobbelklikk. Rapport PL400 Postback produseres og viser om importen er vellykket eller om det er noen feilmeldinger. 14

15 5. Finne budsjettjusteringer Oversikt finnes i Agresso Web. Velg Rapporter Budsjettoppfølging > - Planlegger - PLL02 Budsjettransaksjoner per bunt. Velg versjon: 201XJ, bunt: 1* eller eksakt buntnummer, eventuelt fyll inn skolens ansvar og trykk søk. 15

16 6. Innlegging av lokalt budsjett ved import fra regneark Lokalbudsjett Internt styringsredskap hvor fordeling av midler kan gjøres både mellom avdelinger, prosjekter, eller begge deler. Det betyr at avd.ledere, teamledere, ledende vaktmestere, ledende renholdere, m.fl. får tildelt budsjettmidler på eget ansvar eller prosjektnr. Import av lokalbudsjett Ferdig Excelerator-mal benyttes for innlesing av transaksjoner. Åpne Citrix og deretter Excel. Hent opp excelfila MAL innlesningsark Planlegger uten spørring, denne bør du ha lagret på ditt H-område. Ved å åpne Excel via Citrix får du et menypunkt på verktøylinja som heter Tillegg. Ved import av lokalt budsjett til Agresso brukes samme mal som ved innlegging av opprinnelig budsjett og budsjettjustering. MEN: bruk da arket Lokalbudsjett og versjon 201XL (L står for lokal). Til forskjell fra budsjettjusteringer brukes ikke buntnummer ved innlegging av lokalt budsjett. Tips! Ved import av budsjettmidler på tjeneste anbefales det å bruke riktig tjeneste ved import (f.eks 52100). På den måten kommer budsjett og regnskap på samme linje i Agresso, og rapport B012 eller B013 vil da gi bedre oversikt sammenlignet med vedtatt budsjett. Dersom du kopierer budsjettall fra eget regneark er det viktig å gjøre om tallene til verdier før import til Agresso. Marker område i eget regneark som skal kopieres til MAL innlesningsark 16

17 Planlegger uten spørring. Velg kopier. Plasser markør på ønsket sted i malen, og velg lim inn utvalg, velg verdier (gjøres enkelt ved å høyreklikke på musa ) Ved pålogging: velg tillegg login logg på med din brukerident og passord i Agresso Ved import: velg tillegg Agresso Excelerator Load Current Sheet og deretter Post Current Sheet. Importert lokalbudsjett finnes i Agresso Web, rapport B012 eller B013. Det er mulig å importere hele lokalbudsjettet ved en import, eller dele det opp og sende det inn i flere runder. Lokalbudsjett skal ikke godkjennes av Økonomisenteret, og importeres derfor direkte til Agresso. 17

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer