Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26"

Transkript

1 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk blant de 6 sist brukte oppslag...10 Neste / forrige forekomst i kartoteket...10 Oppslag via søkebilde...10 Utskrift fra søkebildet...16 Nyregistrering i ajourholdsbilde...17 Innregistrering av data...18 Ajourhold av data i skjermbilder...18 Felttyper i skjermbildene...18 Utplukk...21 Tekstkoder...22 Typer...23 Koder...23 Opprett første firma...24 Opprett nytt firma...24 Datatilgang...24 Opprett nødvendige grunndata...24 Tekstkoder...24 Organisasjon...25 Stillinger...25 Firma...25 Ansett personer...25 Første lønnskjøring...26 Annet nødvendig ajourhold...26 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

2 Kom i gang Skjermbilder Det finnes 3 forskjellige typer skjermbilder i Aditro Lønn. Ajourhold (for eksempel: Ajourhold av personopplysninger) Rapporter (for eksempel: Bankliste) Beregninger (for eksempel: Lønnsberegning) Utskrift av skjermbildet er mulig i enkelte bilder via Fil Utskrift av skjermbildet eller klikke Menyer Øverst i skjermbildet finnes en del menyer. Disse er tilpasset akkurat det bildet som er åpnet. Noen menyer er faste, og går igjen i alle bilder File Her finner du bl.a. Lagre som i enkelte bilder, som gjør at du f.eks. kan lage en kopi av en lønnsart og endre navn samt korrigere kopien. Hjelp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 26

3 Hjelp om aktivt bilde Dette åpner online hjelp. Regler Ved å klikke på regler får du tilgang til Lex Aditro, Juridisk Atlas. PL web Logger på Aditros hjemmeside for produkt Om Aditro Lønn Her ser du hvilken versjon av Aditro Lønn du kjører. Knapper i skjermbilder Hvert skjermbilde inneholder trykknapper. Antall trykknapper varierer etter behov. Her er knapper og symbol forklart. Symbol Beskrivelse Hurtigtast Start utskrift av skjermbildet Ctrl + P Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 26

4 Opprett ny Ctrl + N Lagre Ctrl + S / F9 Slett Angre Ctrl + Z Blank ut skjermbildet Ctrl + B Hjelp F1 Start Direkte utskrift Vis rapport Velg skriver Start søk Lukk søkebilde Dato Les neste Les forrige Vis valg Ansettelse ajh. personal Historisk felt uendret verdi Vis historikk på ansettelse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 26

5 Historisk felt endret verdi Historisk felt endret Verdi og overstyrt gyldighetsdato på felt Historisk felt lagt inn ny Verdi ved å åpne feltet Legg til ny rad for historisk felt Tekst på lønnsslipp Send lønnsslipp på mail Lag fil i Excel format Lag fil i Word format Lag Pdf fil Lag grafikk i Fri lønnsrapport Lag sql-setning Fri lønnsrapport Velg alle. Ved flytting i dobbeltliste Velg en. Ved flytting i dobbeltliste Angre en. Ved flytting i dobbeltliste Angre alle. Ved flytting i dobbeltliste Bla opp Bla ned Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 26

6 Mapper I Aditro Lønn kan det være flere mapper i hvert bilde. Mappene brukes for å gruppere informasjon logisk, og gjør at hvert enkelt bilde blir mer oversiktlig. Mappene kan også forekomme i flere etasjer, som her i import bildet. I Refusjon under Fraværstranser er det mapper horisontalt og vertikalt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 26

7 Kommandoer Disse er forskjellige fra bilde til bilde, og er forklart for hvert bilde. Hva kommandoene betyr i hvert tilfelle finner du på menyen Kommando. Kommando er tilgjengelig i ajourholdsbildet og registreringsbildet. Kommandoknapper Kommando F5 F6 F7 F8 F9 F3 F11 Utføres Gå til øverste nivå (f.eks. periode i reg. av transaksjoner) Gå til nivå 2 (f.eks. ansatt i reg. av transaksjoner) Gå til nivå 3 (f.eks. ansattforhold/stilling i reg. av transaksjoner) Gå til nivå 4 (f.eks. lønn-/trekkart i reg. av transaksjoner) Oppdater - lagre Beregn lønnsslipp under reg. av transaksjoner Forhåndsvis lønnsslipp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 26

8 Lønnspanel Aditro Lønn har fått et nytt og bedre startbilde, med automatisk søk og gode muligheter for individuell tilpasning. Lønnspanelet kan tilpasses til ditt behov, du kan legge opp egne favoritter og funksjoner, og du har automatisk søk i menyen. Til høyre i lønnspanelet er det et eget område hvor du kan legge til egne RSSmatere. RSS er en forkortelse for Really Simple Syndication. Dette er et format for å distribuere/publisere informasjon fra internett. Dette området har et eget oppsett, og har direkte kobling til Juridisk Atlas og OfteStilteSpørsmål: Vær oppmerksom på at Ofte Stilte Spørsmål krever innlogging. Dersom du ikke har brukernavn/passord til lukket område, kan du bestille det her. Du kan legge til RSS-Feed ved å klikke på Verktøyet øverst i høyre hjørne, velge Nyheter, og lime inn lenken til RSS-Feed en der. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon på web her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 26

9 Oppslag / søk på nøkkelfelt Hvordan finne frem til det du søker etter, både oppslag på nøkkelfelt i aktuelt bilde og ved utfylling av data om nøkkelfeltet. For å gjøre beskrivelsen mer lettforståelig brukes oppslag i bilde for ajourhold av personopplysninger. Dersom du står i bildet for ajourhold av person er ansatt nøkkelfeltet. Det er mulig å slå opp både på navn og nummer i felt for ansatt. Person ajourhold Personopplysninger Før vi har gjort noe oppslag ser bildet slik ut. Blank evt. ut alle felter ved hjelp av Blank- ut knappen. Det er flere måter å slå opp/søke på. Oppslag på eksakt verdi Tast inn ansattnr eller navn (eller deler av dette) i oppslagsfeltet (f.eks. ansatt-feltet) og trykk [ENTER] eller [Tab]-tast. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 26

10 Dersom du får eksakt treff (på en persons arbeidstakernummer eller navn, evt. del av fornavn / etternavn) vil denne personens opplysninger hentes frem. Dersom du ikke får eksakt treff ved inntasting av deler av navn / arbeidstakernummer vil du få opp søkebildet for arbeidstaker. (Se Oppslag via søkebilde på side 10) Hurtigsøk blant de 6 sist brukte oppslag 6 sist brukte arbeidstakere vises i comboboksen. Bruk comboboks. Dersom den/det du søker etter er blant de 6 sist brukte oppslag vil du finne den du søker etter. Dette gjelder kun feltene Ansattnr og Poststed. Neste / forrige forekomst i kartoteket For å bla til neste forekomst, f.eks. arbeidstaker (i stigende nummerrekkefølge) klikk på Les neste knappen.. For å bla til forrige forekomst, f.eks. arbeidstaker (i stigende nummerrekkefølge) klikk på Les forrige knappen.. Denne funksjonaliteten finnes foreløpig i få bilder. Oppslag via søkebilde Bruk søkeknappen Du vil da få opp søkebildet for det aktuelle feltet. Alle felt som har gyldighetskontroll mot tabell har søkemulighet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 26

11 Du vil da få opp søkebildet for den aktuelle tabellen. Søk foregår uavhengig av om du bruker store eller små bokstaver. Søkebegrep tastes inn, og du kan velge fra resultat-tabellen. Søk foregår uavhengig av om du bruker store eller små bokstaver. Søk på første tegn i oppslagsbegrep. Søk uten bruk av Flytende søk. Kan kombineres med Automatisk søk Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 26

12 Her får vi treff på 3 personer. Eksempel: Søk etter en person med etternavn som begynner med N. Listen får du frem ved å klikke på. Resultat-tabellen viser alle eventuelle treff. Dobbeltklikk på den som er aktuell (eller velg ønsket person og klikk OK). Du returnerer da til bildet du kom fra (her Ajourhold av person). Merk: Det er også mulig å søke på personer med ansattnummer som f.eks. begynner med 1 (100, ,1201 ) o.l., evt. personer i en org. enhet (avdeling). Flytende søk Kan brukes på alle søkekriterier. Flytende søk kan kombineres med automatisk søk. Sett kryss i Flytende søk. Flytende søk brukes typisk ved søk på navn. Så lenge det du taster inn finnes en eller annen plass i navnet vil du få treff. Du kan f.eks. søke på et navn som du ikke vet om det er etternavn eller mellomnavn.eksempel: Vi søker etter en person med ol i navnet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 26

13 Dette kan gi treff som Knudssen Olaug Smethaninnat Ola Dobbeltklikk på den som er aktuell (eller velg ønsket person og klikk OK). Automatisk søk Et kryss i denne ruten gjør at søk gjøres fortløpende, for hvert nye tegn du setter inn. Innholdet i resultat-tabellen endres for hvert tegn. Dette kan være nyttig ettersom listen i Resultat-tabellen reduseres for hvert tegn du taster inn, og du vil finne arbeidstakeren du søker etter før hele navnet er inntastet. Automatisk søk kan kombineres med Flytende søk Når Automatisk søk og Flytende søk er slått på samtidig vil i utgangspunktet alle ansatte vises i Resultat-tabellen. Eksempel ved søk på Ole og bruk av automatisk søk og flytende søk. Du taster inn bokstaven O. Dette gir alle ansatte med navn som inneholder bokstaven O. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 26

14 NB! Når Automatisk søk og Flytende søk er slått på samtidig vil i utgangspunktet alle ansatte vises i Resultat-tabellen. Du taster så inn bokstaven L. Ansatte med navn som inneholder OL. Dette gir alle ansatte med navn som inneholder OL, og listen krymper. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 26

15 Vi taster så inn bokstaven E. Ansatte med navn som inneholder OLE. Dette gir alle ansatte med navn som inneholder OLE, og listen krymper ytterligere. Fortsett til listen er krympet tilstrekkelig til at du kan velge riktig person. Tilpassing av søkebilde / Tilleggsfunksjoner i søkebilde Søkebildet kan tilpasses når det gjelder sortering, antall kolonner og kolonnebredde. Menyen nedenfor får du opp når du høyreklikker i resultat-tabellen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 26

16 Utskrift fra søkebildet Dersom du har brukt et utplukk (ved hjelp av ett eller flere søkebegrep) og ønsker resultatet (lista) skrevet ut kan du kan du få dette ved å klikke på og skrive ut fra excel. Sortering inne i søkebildet Ved å klikke på en kolonneoverskrift i Resultat-tabellen vil listen sorteres på dette begrepet, ved første klikk i stigende rekkefølge. Klikker du en gang til på samme kolonneoverskrift sorteres listen i synkende rekkefølge. I eksemplet nedenfor er det sortert på fødselsnr. Tilleggsfunksjoner Du kan justere kolonnebredden ved å bevege markøren til høyrekanten på overskriften for den kolonnen du ønsker å endre bredde for, og så klikke og dra kolonnen til ønsket bredde. Ved å høyreklikke når markøren er i Resultat-tabellen, får du følgende valg : Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 26

17 Valg ved høyreklikk i Resultat-tabellen. Juster kolonnebredde : Justerer automatisk til minimum bredde. Vis alt / alle : Tar frem igjen eventuelle skjulte kolonner. Skjul : Skjuler den kolonnen som du høyreklikket på. Eksporter til Excel Sorter Sorterer på den kolonnen du høyreklikket på. Pop-out Info Viser antall rader, kolonner og eventuelle skjulte kolonner. Lagre tabelloppsett Velges dersom du har skjult en del kolonner og ønsker at dette oppsettet skal brukes også neste gang du skal bruke dette søkebildet. Dette lagres for den enkelt bruker og for det enkelte bildet. Nyregistrering i ajourholdsbilde Start alltid med å klikke på Opprett ny. Dette vil blanke bildet så ingen verdier henger igjen fra et evt. tidligere oppslag, og gi systemet beskjed om at du nå registrerer en ny forekomst, (m.a.o. at du ikke forsøker å gjøre oppslag på en eksisterende forekomst). I eksemplet benyttes nyregistrering av person. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 26

18 Registrer inn verdi i nøkkelfeltet (her ansattnummer i ansatt-feltet) og tast [ENTER] eller [TAB]-tasten. Innregistrering av data Registrer inn data i alle felt som er aktuelle. Dersom systemet krever at et felt må være utfylt før oppdatering vil du bli bedt om å gjøre dette før du får lov til å lagre. Det er likevel ditt ansvar som bruker av systemet at tilstrekkelig informasjon registreres. Ajourhold av data i skjermbilder Registrering av data gjøres på forskjellig vis avhengig av typen bilde (se Skjermbilder). Gråtonede felt er kun opplysningsfelt, og kan ikke endres. Hvite felt kan endres. Etter at innhold er registrert / valgt kan du trykke [ENTER] eller [TAB]-tasten eller klikke på et annet felt for å bekrefte innholdet. Dette gjelder alle typer felt som er beskrevet i det følgende. Felttyper i skjermbildene Forskjellige typer kontroll på datafelt: Felt uten validitetskontroll Enkelte felter har ingen logisk sjekk på innhold, og du kan med andre ord skrive inn hva som helst, eks. adresse-felt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 26

19 Felt med logisk kontroll Noen felt har en logisk sjekk på innholdet, f.eks. fødselsnr. / bankkontonummer. Du får feilmelding dersom du taster en ugyldig verdi, men kan velge å se bort fra denne og tvinge innholdet inn i feltet. Felt med gyldighetskontroll Noen felt krever at du velger en av flere lovlige verdier. Disse verdiene finnes enten i et kartotek (som brukeren selv ajourholder) eller er faste (låst) i systemet. Felt som tillater kun systemdefinerte verdier I disse feltene kan du velge verdi fra comboboks. Eksempel Utbetalingsmåte (i ajourhold av person) : Oppslag i andre kartotek Felt av denne typen har alltid en søkeknapp Ved å klikke på denne åpner du søkebildet for kartoteket. ved siden av seg. Noen av disse feltene kan i tillegg ha en comboboks for oppslag. Oppslaget viser enten de 5 sist brukte (store kartotek) eller hele kartoteket (små kartotek). Eksempel: Utdannelse i bildet ajourhold av person. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 26

20 Du kan enten taste inn en verdi direkte, velge fra combobox (dersom feltet har en slik) eller gjøre oppslag ved hjelp av oppslagsknappen. Informasjon om felt Ved å høyreklikke i et felt (Markøren må stå i feltet først ) får du følgende meny: Her kan du se informasjon om feltet som kan være nyttig informasjon Start ajourhold av annet kartotek fra felt I enkelte felt er fet mulig å gå direkte inn i ajourhold av kartoteket som verdien skal hentes fra. Du kan da legge inn en evt. ny verdi i kartoteket, og etterpå velge denne. Når du står i et felt av denne typen kan du høyreklikke i feltet, og du får opp en menyboks. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 26

21 Ønsker du å ajourholde kartoteket (korrigere / legge inn nytt), velg dette fra menyen. Datofelt Eks. ansattdato. Her kan du enten taste inn datoen direkte eller gjøre oppslag via Du får da opp en kalender. Velg riktig år og måned, klikk dato og, eller dobbeltklikk på aktuell dato. Utplukk Utplukksdialogen brukes i forbindelse med en rekke rapporter og importer, og gir deg muligheten til å definere et utplukk for å begrense omfanget av rapporten eller importen din. Den gir deg også mulighet til å definere sortering der dette er relevant. Hvilke valg og muligheter som finnes i utplukksdialogen er beskrevet i detalj i dokumentet Tema_Utplukk. Du kan filtrere, sortere og sette og/eller-valg. Det er også mulig å lagre utplukket for senere bruk. Bildet for utplukk ser sånn ut: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 26

22 Tekstkoder Tekstkode-kartoteket er et samlekartotek for Aditro Lønn. Kartoteket kan, til tross for navnet, også inneholde numeriske typer / verdier.andre bilder gjør oppslag i dette tekstkoderegisteret gjennom søk-knappen System vedlikehold Dictionary bestemmer om det brukes tekstkodeoppslag. Ved definering av tekstkoder må oppslag kontrolleres. For ikke å blande sammen de forskjellige kodene, skiller vi dem ved hjelp av såkalte Tekstkode-typer. Typen som brukes er forskjellig for Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 26

23 hvert enkelt søkebilde (K for kontonummer, LAN for landkode o.s.v.) slik at resultatet ved oppslag inneholder kun aktuelle verdier. Eksempel: Klikk på personopplysninger. i felt for Landkode i bildet for ajourhold av Under fanen Tekstkode typer spesifiseres kode, beskrivelse, datatype og lengde for en tekstkode. Når dette er definert kan du under fanen Tekstkode koder legge inn tekstene som skal brukes. Et eksempel på en tekstkode type er K - Kontonummer. Et eksempel på en tekstkode kode er Bonus / Provisjon. Noen tekstkode typer forutsettes å eksistere (av applikasjonen), heretter omtalt som systemdefinerte koder. Systemdefinerte koder blir opprettet ved installasjon. Andre tekstkode typer vil kunne opprettes av virksomheten etter behov. Noen tekstkode typer er ferdigdefinert, men må tilpasses virksomhetens egne standarder, f.eks. kontoplan (antall tegn, numerisk / alfanumerisk). Noen tekstkode koder må registreres slik at de passer for eget formål, f.eks. virksomhetens egen kontoplan. Typer Tekstkode typer tilpasses eget formål. Eksempelvis kan kontonummer være enten numerisk eller alfanumerisk, og lengden kan variere. Kjører du med en konsernløsning bør typen defineres likt for alle firma. For å se hvilke tekstkoder som er definert, klikke for Tekstkode type. eller comboboks NB! Pass på at tekstkoden stemmer overens med masterdefinisjonen i meny Systemadministrasjon System vedlikehold Dictionary. (Se Klargjøring før du tar i bruk systemet) Koder Her ajourholdes verdier for alle tekstkoder. Eksempelvis legger du her inn alle kontonummer som er aktuelle for bruk i Aditro Lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 26

24 Opprett første firma Opprett nytt firma Opprett første firma ved å gå inn på Ajourhold firma. Etter lagring genereres første firma ved å lese inn grunndata fra filen PersonecLonn.xml, velg ALLE tabeller. Tabellstyring skal hentes fra fil, og start generering. Før du logger ut, må du gi deg tilgang til firma. Datatilgang Tilgang til firma og koderverk gir du deg ved å opprette en Rolle og tildelle denne rollen til valgte Rollegrupper. Etter å ha tildelt roller til brukergrupper logger du ut av firma, for så logge deg inn igjen i det nye firma. Opprett nødvendige grunndata For å kunne opprette personer er det enkelte felt som må fylles ut med innhold. Videre punkt bygger på at grunndatasett benyttes for lønns- og fraværsarter, kodeverk for kontering og kontoplan. Tekstkoder AUN Opprett de nødvendige arbeidsgivers undernummer som tekstkodetype AUN. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 26

25 Yrkeskoder Du må opprette de nødvendige yrkeskoder som tekstkodetype YRK. Du kan importere yrkeskoder fra nettet ved hjelp av importrutine som du finner under Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdateringer. Her henter du alle gyldige yrkeskoder og velger de som er nødvendige, og så oppdatere tekstkoder. Organisasjon Du må opprette organisasjonsenheter. Disse må kobles mot arbeidsgivers undernummer, og en kan registrere arbeidskommune på orgenheten. Dersom du benytter samme numrering på organisasjon og avdeling blir tekstkode type A, avdeling for kostnadsdimensjon A opprettet automatisk ved opprettelse av nye organisasjonsenheter. Beskrivelse settes lik beskrivelse av orgenhet. Dersom du ikke ønsker denne synkronisering, må du endre dette under Systemvedlikehold - Systemparametre - Generelt Stillinger Grunndatasettet har opprettet tre stillinger som eksempel, men her må en opprette de som er nødvendige for firma. Firma Firmainformasjon Kontorkommune og bankinformasjon legges inn under firmaopplysninger, samt annen nødvendig informasjon. Systemparamtre Bedriftskontering med kontoopplysning for skattetrekkskonto. Ansett personer Ajourhold person Nå kan du legge inn ansatte og knytte de mot den grunninformasjon du allerede har opprettet, samt lønnsinformasjon. Lønnstransaksjoner Opprett faste transer enten på stilling eller for ansatt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 26

26 Første lønnskjøring Lønnsperiode Opprett første lønnsperiode og aktiviser perioden. Nå kan du beregne lønn og kjøre de nødvendige rapporter. Annet nødvendig ajourhold Velg pensjonsselskap Velg regnskapssystem Bygge opp lønnsregulativ dersom du skal benytte det Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 26

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac EndNote leveres kun et begrenset antall populære stiler. Finner du ikke tidsskriftstilen du trenger, må du gå til EndNote s hjemmeside

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i HYSOPP Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger Applikasjon er laget i HYSOPP -Oppdatering og oppslag på hydrologisk avdelings stasjon- og seriearkiv USoft applikasjonen HYSOPP kan brukes til oppslag

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer