Huldt & Lillevik Lønn endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn endringer"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder... 6 Lønnskjøringen... 6 Utvalg på rapporter... 7 Kort oversikt over bruken av systemet... 8 Huldt & Lillevik Lønn ny funksjonalitet...10 Fast lønn/trekk på ansattgruppe...10 Variabel konto...11 Variable avsetningskonti...12 Fordele lønn på kostnadsbærer...14 Fri rapportering...15 Saldohåndtering...16 Endringer i fraværsregistrering...18

2 Arbeidsområdet Huldt & Lillevik Lønn endringer Arbeidsområdet Dette kapitlet beskriver de viktigste endringene fra Huldt & Lillevik System 4 til Huldt & Lillevik Lønn. Tittellinjen vises øverst i skjermbildet med informasjon om versjonsnummer, Kunde-ID, firmanavn og lønnsår. Menylinjen finner du under tittellinjen. Oppgaveliste finner du på venstre side. Du velger en oppgave i oppgavelisten ved å klikke aktuell mappe og deretter aktuell oppgave. Når du velger en oppgave vises denne til høyre i skjermbildet. Under Mine favoritter kan du bygge opp din egen meny ved å legge til oppgaver fra oppgavelisten. Høyreklikk på en oppgave under Oppgaveliste og velg Legg til mine favoritter. Hvis du vil fjerne en oppgave under Mine Favoritter høyreklikker du på oppgaven og velger Slett. Hvis du har en lisens med tilgang for å kjøre lønn på flere klienter kan du bytte mellom klienter under Velg klient. Kun klienter du har tilgang til vises i listen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 18

3 Verktøylinjen Endre størrelse på arbeidsområdet Verktøylinjen Du kan justere størrelsen på arbeidsområdet ved å angi om oppgavelisten skal være fast, flytende eller skjult. Når oppgavelisten er fast ligger den alltid til venstre i skjermbildet. Ved å klikk endrer du fra fast til flytende oppgaveliste. Oppgavelisten vil da ligge skjult helt til venstre, og teksten Oppgaveliste vises vertikalt i skjermbildet. Når du beveger musepeker over teksten vil systemet vise oppgavelisten, og skjule den igjen når du går ut av listen. Ved å klikke kan du endre fra flytende til fast oppgaveliste. Hvis du ønsker å skjule oppgavelisten helt klikker du. For å vise oppgavelisten velger du menyen Vindu Oppgaveliste. De fleste skjermbildene i systemet har en verktøylinje. Her ser du verktøylinjen under Kartotek Personer. Valgene i verktøylinjen kan variere da tilgjengelig funksjoner er forskjellig i ulike skjermbilder. Beskrivelse av valgene i verktøylinjen Verktøy Valg Verktøy Valg Gå til første Angre Gå til forrige Skriv ut Gå til neste Gå til hjelpefil Gå til siste Ny Lagre Slette Eksporter fra kartotek Importere til kartotek Gå til Juridisk Atlas (WEB) Skru på/av beregning Bruke søkebilder I alle kartotek, samt enkelte skjermbilder under periodens lønn, finner du mappen Søk. Du bruker denne når du skal søke opp registreringer i kartotek, eller ønsker å eksportere opplysninger fra kartotek. Som Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 18

4 Bruke søkebilder standard vil søkebilder vise Nr og Navn. Du kan legge til flere felt i listen ved å høyreklikke i tabellen og velge Flere felt. Velg aktuelle felt ved å merke feltet og klikk Bruk. Høyreklikke i tabellen og velge Skjul flere felt når du har lagt til ønskede felt. Klikk på kolonneoverskriften for å velge hvordan du skal sortere listen og hvilket felt du vil søke på. For å endre rekkefølgen på kolonner, klikker du aktuell kolonne, drar og slipper på stedet du ønsker kolonnen skal flyttes til. Du kan definere utvalg slik at listen kun viser utvalgte registreringer. Plasser musepekeren i kolonnen du skal gjøre utvalg på. Høyreklikke og velge Sett filter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 18

5 Endring i skjermbilder Du velger hvilke registreringer som skal vises ved å angi fra- og tilverdier eller enkeltverdier som skal med. Du angir bindestrek mellom fra- og tilverdiene og blank mellom forskjellige angivelser. Eksempel på utvalg Betydning 10 Ta med registreringer med verdien 10 i feltet Ta med registreringer med verdien 10 eller 20 i feltet Ta med registreringer som har verdi fra og med 10 og til og med 20 i feltet. Angi registreringer som skal være med i utvalget og klikk OK. For å fjerne utvalget plasserer du musepekeren i kolonnen du har definert utvalg på. Høyreklikke deretter i kolonnen og velge Fjern filter. Endring i skjermbilder Flere av skjermbildene i systemet er endret for å gjøre registreringen enklere og mer effektiv. Dette gjelder blant annet skjermbildene under person- og personalopplysninger, firmaoppsett og lønnsarter. Under Kartotek Personer og mappen Telefon/E-post er alle opplysninger om ansattes telefonnummer og e-post adresser samlet. Når du definerer at en ansatt skal ha lønnslipp på e-post velger du hvilken e-post adresse du skal benytte ved distribusjon av lønnsslippen. Under Kartotek Personalopplysninger og mappen Familie kan du nå definere flere pårørende pr ansatt. I feltet Relasjon definerer du hvilken relasjon personen har til den ansatte. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 18

6 Navigering i skjermbilder For å legg til flere ansatte trykker du [PIL NED] når du står på en linje i tabellen nederst. Navigering i skjermbilder I Huldt & Lillevik Lønn kan du ha flere skjermbilder oppe samtidig. Når du åpner et nytt skjermbilde legger dette seg øverst. På toppen av hvert skjermbilde vises en tab med navn på skjermbildet. Lønnskjøringen Du bytter mellom skjermbilder ved å klikke på aktuell tab. Du lukker et skjermbildet ved å klikke eller trykke [Esc]. Når du lukker et skjermbilde går du tilbake til forrige aktive skjermbilde. Hvis du ønsker å lukke alle åpne skjermbilder velger du menyen Vindu Lukk Alle. Rutiner for lønnskjøring er endret for å gjøre registreringen enklere og mer effektiv. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person kan du velge å skru av beregningen ved å klikke. Dette gjør registreringen enklere hvis du har mange påslagsarter. Klikk for å skru på beregningen igjen. på nytt Hvis du ønsker at systemet skal foreslå forrige kostnadsbærer når du registrerer transaksjoner, høyreklikker du i aktuelt kolonne og velger Kopier kostnadsbærer fra forrige linje. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 18

7 Utvalg på rapporter I oppgaven Periodens lønn Lønnsrapporter kan du bestille alle lønnsrapporter for en lønnskjøring samlet. Utvalg på rapporter Ved å klikke bak aktuell rapport kan du definere parameter for den enkelte lønnsrapporten. Systemet vil huske disse parametrene inntil du eventuelt endrer de igjen. Hvis du ønsker å skrive ut kun en rapport klikker du i mappen Enkeltrapporter og bestiller rapporten derfra. Ved utskrift av rapporter kan du gjøre oppslag på felter du skal ha utvalg på. Klikk bak aktuelt felt. Systemet velger at alle registreringer skal skrives ut. Hvis du ønsker å skrive ut kun enkelte registreringer klikker du Merk Ingen, og merker deretter registreringen du vil skrive ut. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 18

8 Kort oversikt over bruken av systemet Kort oversikt over bruken av systemet Hvis du vil Klikker du... eller trykker Velge en oppgave i oppgavelisten Velge et menyvalg i menylinjen Lukke vinduet og gå til oppgavelisten Se emnene i hjelp på skjermen Se hjelp om feltet du står i Se hjelp om vinduet du står i Velge kommandoer (knapper) i et vindu Finne en registrering Bla til neste/forrige registrering Bla til første/siste registrering Opprette en ny registrering Lagre endringer aktuell mappe, og dobbeltklikker aktuell oppgave menylinjen og klikker menyvalget eller Hjelp i menylinjen og klikker Innhold og stikkordregister knappen klikker i mappen Søk. og og [Alt]-tasten, samtidig som mappens understrekede bokstav, går til aktuell oppgave med piltastene, trykker [Enter] [Alt]-tasten samtidig som menyens understrekede bokstav, trykker understreket bokstav i menyvalget [Alt + M] eller [Ctrl+F4] [Alt, J, I] [F1] [Shift+F1] [Alt] samtidig som understreket bokstav [Ctrl+F] når du står i feltet du skal søke på [PIL OPP] og [PIL NED] når du står i søkefeltet [Ctrl + Home] og [Ctrl + End] når du står i søkefeltet [Ctrl+N] [Ctrl+S] Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 18

9 Kort oversikt over bruken av systemet Slette en linje i et lønnsregistrerings-vindu Angre endringer Skrive ut opplysninger (når du står i et vedlikeholdsvindu) Slette registreringer høyreklikk og velg Slett linje. [Ctrl+Delete] [Esc] [Ctrl+P] [Ctrl+Delete] Gå til neste felt feltet [Enter] eller [Tab] Gå til forrige felt feltet [Shift+Tab] Gå til et bestemt felt feltet Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 18

10 Fast lønn/trekk på ansattgrupper Huldt & Lillevik Lønn ny funksjonalitet Dette kapitlet beskriver ny funksjonalitet som tidligere ikke har vært tilgjengelig i Huldt & Lillevik. Fast lønn/trekk på ansattgrupper For å forenkle registrering og vedlikehold av fast lønn/trekk kan du registrere faste transaksjoner på ansattgruppe. Når du tar i bruk denne funksjonen oppnår du følgende fordeler: Systemet registrerer automatisk lønnsarter på ansatte under Kartotek Fast lønn/trekk. Når du registrerer en nyansatt som tilhører ansattgruppen vil systemet automatisk registrere lønnsarter fra ansattgruppen på den ansatte. Når du legger til, endrer eller sletter lønnsarter fra ansattgruppen, blir endringene automatisk oppdatert på alle personer i ansattgruppen (med mindre de er utelukket fra en lønnsart). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Fast lønn/trekk på ansattgrupper under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk på ansattgrupper. Hent opp ansattgruppen du skal registre på. 5. Registrer lønnsarter som systemet skal aktivere på personer i denne ansattgruppen. 6. Hvis du ønsker å utelukke en lønnsart på enkelte personer i gruppen gjør du følgende: a) Klikk feltet Alle på aktuell lønnsartlinjen. b) Du får opp en dialogboks med alle personer som tilhører denne ansattgruppen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 18

11 Variabel konto Variabel konto c) Merk personer som ikke skal ha denne lønnsarten under Valgte personer og klikk. d) Klikk OK. 7. Klikk når du er ferdig. Du kan sette opp lønnsystemet slik at du kan registrere faste og periodiske transaksjoner til variabel konto. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling. Velg Variabel i feltet Type til høyre for konto. 6. Klikk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 18

12 Variable avsetningskonti 7. Velg oppgaven Kartotek Lønnsart. På lønnsarter hvor skrivemerket skal stoppe i felt konto ved registrering, gjør du følgende: a) Merk feltet Konto under gruppen Registrere. b) Klikk. I oppgavene Periodens lønn Registrere pr. person vil skrivemerke stoppe i feltet Konto når du benytter en lønnsart som er definert for registrering av variabel konto. Det samme gjelder i følgende oppgaver: Periodens lønn Registrere pr. lønnsart Kartotek Fast lønn/trekk Kartotek Fast lønn/trekk på ansattgruppe Kartotek Oppstartsverdier Variable avsetningskonti Du kan sette opp systemet slik at avsetningskonti for feriepenger og arbeidsgiveravgift kan være forskjellige pr avdeling eller prosjekt. Systemet fordeler da avsetninger i henhold til det kontosettet som er valgt på transaksjonens avdeling eller prosjekt. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 18

13 Variable avsetningskonti 5. Velg hvilken dimensjon du skal fordele avsetninger på ved å merke feltet Avdeling eller Prosjekt under gruppen Avsetninger spesifisert pr. I dette eksemplet har vi valgt variabelt kontosett pr avdeling. 6. Klikk. 7. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Konti. Gjør følgende for å opprette konto du skal benytte i kontosett(ene). a) Klikk. b) Skriv inn kontonummer og navn. c) Velg hvordan kontoen skal spesifiseres. d) Klikk. 8. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Kontosett. Opprett kontosett som følger: a) Klikk og skriv inn nr og navn på kontosettet. b) Registrerer inn kontonummer for alle avsetninger. Klikk eller trykk [Ctrl + F] for oppslag. c) Klikk. 9. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærer Avdeling og hent opp aktuell avdeling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 18

14 Fordele lønn på kostnadsbærer 10. Velg hvilket kontosett du skal benytte for denne avdelingen i feltet Kontosett avsetninger. 11. Gjenta punkt 10 for alle avdelinger. Fordele lønn på kostnadsbærer Hvis du har ansatte som skal fordele sin lønn på ulike kostnadsbærere, kan du kan sette opp systemet slik at lønnen blir automatisk fordelt. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ansatt deler sin stilling mellom flere avdelinger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Fast lønn fordelt på kostnadsbærere under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling. 5. Kontroller at kostnadsbæreren du skal fordele fast lønn på har Variabel i feltet Type. I dette eksemplet har vi valgt å fordele på avdeling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 18

15 Fri rapportering 6. Klikk. 7. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk. Merk linjen du skal fordele. Angi kostnadsbærer (i dette eksemplet avdeling) og andel av fastlønn for hver kostnadsbærer. Summen av andeler må være 100%. 8. Gjenta punkt 7 for alle linjer som skal fordeles. 9. Klikk. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person viser systemet grunnlaget og fordeling på hver sin linje. Fordelte lønnsarter er låst for redigering. Hvis du endrer beløpet på grunnlagslinjen blir fordelingslinjene oppdatert. Fri rapportering Med utgangspunkt i standard lønnsrapporter kan du lage eget oppsett hvor du definerer sortering, gruppering og utvalg for lønnsrapporter. 1. Velg oppgaven Rapporter Lønnsrapporter Fri rapportering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 18

16 Saldohåndtering 2. Velg hvilken rapport du vil benytte som utgangspunkt i feltet Rapporttype. 3. Velg hvilke felter du skal skrive ut på rapporten. Velg aktuelt felt under Tilgjengelige felt og klikk. For å velge alle felter klikker du. 4. Velg hvordan rapportene skal grupperes (bruddsum). Velg aktuelt felt under Gruppering og klikk. 5. Klikk mappen Utvalg for å definere utvalg for rapporten. 6. Velg eventuelt mappen forhåndsvisning. Klikk for å skrive ut rapporten. 7. Hvis du ønsker å lagre oppsettet for rapporten til senere klikker du Lagre. Saldohåndtering 8. Skriv inn navn og trykk OK. Rapporten blir da tilgjengelig under Rapporttype. Saldohåndtering gir deg mulighet til å håndtere ulike saldoer. Den viktigste funksjonen for saldohåndtering er timebank, men rutinen kan også benyttes til for eksempel reisekasse eller royalties. 1. Velg oppgaven Kartotek Saldohåndtering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 18

17 Saldohåndtering 2. Klikk. 3. Skriv inn Nr og Navn. 4. Velg om systemet skal summere Antall eller Beløp i feltet Type. 5. Merk feltet Nullstille ved årsskifte hvis du ønsker at systemet skal nullstille saldo ved overføring til nytt år. 6. Hvis du ønsker et varsel når saldoen har nådd en grensen registrerer du antall/beløp i feltet Grenseverdi og angir en Varseltekst. Varsel blir gitt ved lønnsberegning og på beregningsjournalen. 7. Velg hvilke lønnsarter som skal legges til saldo, og hvilke som skal trekkes fra. 8. Klikk. 9. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og klikk mappen Saldohåndtering. 10. Registrere saldohåndtering på aktuelle personer. Hvis personen har en startverdi ved oppstart registrerer du denne i feltet Startverdi. Du kan eventuelt overstyre grenseverdi pr ansatt. 11. Klikk. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr person viser systemet saldoen nederst i skjermbildet. Systemet oppdaterer saldo automatisk når du registrerer lønnsarter som skal legge til eller trekkes fra saldoen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 18

18 Fraværsregistrering Fraværsregistrering Det er gjort endringer for å forenkle registrering og rapportering av fravær. 1. I oppgaven Fravær Registrere fravær og ferie, kan du nå registrere flere fravær pr dag. 2. Feriedager tilgode er splittet i årets feriedager og overført fra foregående år. Denne informasjonen vises under Mer knappen. 3. På Mer knappen viser systemet også Antall dager barns sykdom. 4. I oppgaven Fravær Registrere/Vise ferie er det tilrettelagt for masseregistrering av ferie. 5. I oppgaven Årsoppgjør Overføre til nytt år kan du velge om systemet skal beregne feriedager forholdsmessig i forhold til deltidsprosent. 6. Fraværsrapportene inneholder flere endringer a) Feriedager og egenmeldinger viser nå også barns sykdom, og splitter på årets og fjorårets feriedager. b) Fraværsliste har utvalg på fraværskode. c) Begrepet virkedager er fjernet fra Intern fraværsstatisk/detaljert fraværsrapport. 7. Ved utskrift av lønnsslipper kan du velge å skrive ut antall egenmeldinger eller antall egenmeldingsdager. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 18

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Innkjøpsbudsjett (BA10)

Innkjøpsbudsjett (BA10) Innkjøpsbudsjett (BA10) En enkel dokumentasjon som beskriver innkjøpsbudsjettering. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Innkjøpsbudsjettering 20.02.2015

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net.

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 3 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET... 4 2.1.

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no AMESTODAGEN 2015 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold Innhold VISMA BUSINESS LOGISTIKK... 3 Nyheter... 3 Tips & triks Logistikk... 4 Tips & triks Generelt... 6 2 Visma Business

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

Innhold Visma Software AS 1

Innhold Visma Software AS 1 Innhold Starte systemet første gang...2 Single Sign-On (SSO)...9 Lokal brukerkonto... 11 Arbeidsområdet... 11 Endre størrelse på arbeidsområdet... 12 Dashboard... 12 Velge en oppgave i oppgavelisten...

Detaljer

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker P Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? P: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

LØNN Bjørg Nakken ØkonomiBistand Brukerdag 2015

LØNN Bjørg Nakken ØkonomiBistand Brukerdag 2015 LØNN Bjørg Nakken Nyheter i Visma Lønn versjon 10.0 Nyheter i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.15.4 Tilleggsapplikasjoner Nyheter i Visma Lønn versjon 10.0 De største endringene er: Visma.net Absence

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Web-rapporter for enhetsledere

Web-rapporter for enhetsledere Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1.10 Web-rapporter for enhetsledere Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 13.05.2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oversikt over web-rapportene... 3 2. De

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift

Detaljer