Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon Mitt regnskap"

Transkript

1 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som heter Forenklet regnskap. Dette er en ferdig sortert oversikt over inntekter og utgifter (transaksjoner) som er registrert på dine konti. Senere trenger du ikke foreta deg noe utover å hente nye transaksjoner for å ha glede av denne funksjonen. Ønsker du en mer personlig og detaljert oversikt over din personlige økonomi, får du behov for å benytte noen av de andre valgene i menyen under "Mitt regnskap". Med valget "Lag eget regnskap" kan du knytte grupper av transaksjoner til ønsket regnskapskonto. Samtidig lages det forslag til et budsjett for regnskapskontoen. Denne delen av løsningen er også laget med tanke på minst mulig vedlikehold i daglig bruk. Etter hvert som flere og flere transaksjonsgrupper er knyttet opp mot regnskapskonti, vil nye transaksjoner som hentes - automatisk bli plassert på riktig konto i regnskapet. Resultatet finner du under "Min oversikt". Det er svært viktig at du bestemmer deg for hvor detaljert du ønsker å føre regnskapet. Løsningen har standard regnskapskontoer, men disse kan tilpasses etter dine behov (endre navn og lage nye). Du finner tipstekster nederst i skjermbildene. Disse tekstene er skrevet for å forklare hva skjermbildet brukes til, og for å gi tips om effektiv bruk av løsningen. "Mitt regnskap" består av 7 menyvalg: Forenklet regnskap et ferdig sortert sammendrag av transaksjonene på dine konti Lag egen regnskap her knytter du regnskapskontoer sammen med grupper av inntekter og utgifter (transaksjoner) Min oversikt mitt personlige regnskap/budsjett med mulighet for korrigeringer. Sees i sammenheng med "Lag eget regnskap" Transaksjoner her kan du se nærmere på enkelttransaksjoner og legge til nye Faste utgifter en oversikt over faste utgifter, og hva du bør sette av pr måned for å dekke disse. Regnskapskontoer en oversikt over kontoene du kan bruke i regnskapsføringen. Du bør tilpasse listen etter ditt behov, og slette konti som du vet ikke er aktuelle for deg Bankkontoer her kan du velge hvilke av dine kontoer løsningen skal hente transaksjoner fra. Du kan også slette alle eksiterende regnskaps- og budsjettdata og starte opp på nytt. Lykke til med Mitt regnskap!

2 2 Første gangs bruk Første gang du bruker løsningen ledes du gjennom en veiviser. 2.1 Valg av bankkonto Veiviseren ber deg først velge hvilke bankkontoer som du ønsker å ha med i regnskapet (altså hvilke kontoer det skal hentes transaksjoner fra). Det er ofte lurt at du holder sparekontoer utenfor, slik at regnskapet ikke tar med overføringer til sparing. 2.2 Henter transaksjoner Neste skritt i veiviseren er å hente alle transaksjoner for inntil 12 måneder. Først hentes transaksjonene deretter grupperes alle transaksjoner som løsningen mener hører sammen. Når overføringen er ferdig, får du informasjon om hvor mange grupper du har hentet. Neste bilde viser en automatisk oversikt der transaksjonene er sortert i typer pr måned Forenklet regnskap Ønsker du et personlig regnskap må hver ny gruppe (transaksjoner som hører sammen) knyttes til en regnskapskonto før regnskapet er klart til bruk. Dette gjør du ved å gå videre til Lag eget regnskap se avsnitt 5.

3 3 Senere besøk Etter at du har kjørt løsningen første gang får du en fast startside. Her velger du om du vil hente nye transaksjoner eller gå rett inn i et av de andre valgene. Vi anbefaler å hente over nye transaksjoner så ofte som mulig. Det forenklede regnskapet oppdateres da automatisk. Ønsker du å være din egen regnskapsfører, vil det bli færre og færre nye grupper som krever behandling (under Lag eget regnskap). Du vil derfor ofte kunne gå direkte til Min oversikt se avsnitt 6. 4 Forenklet regnskap Her får du et forenklet sammendrag av din personlige økonomi. Oversikten viser inntekter og utgifter for inntil 13 måneder sortert på de ulike typer av transaksjoner. Velger du for eksempel typen Inntekter, får du en mer detaljert oversikt over alle grupper med transaksjoner som denne består av. Klikker du på de enkelte tallene under måned, får du se hvilke enkelttransaksjoner tallene består av. Ønsker du et mer personlig og detaljert regnskap, hvor du også får forslag til budsjett - gå videre til Lag eget regnskap. 5 Lag eget regnskap Her vedlikeholder du grupper av transaksjoner for automatisk regnskapsføring. Transaksjonsgruppene sorteres under typene Inntekter, Regninger, Kontantuttak, Varekjøp Overføringer og Diverse. Du kobler hver ny transaksjonsgruppe til en regnskapskonto ved hjelp av nedtrekksmenyene til høyre i skjermbildet. Alle nye transaksjoner som senere kommer inn i gruppen føres automatisk, og summene vises i Min oversikt. (For eksempel vil alle transaksjoner med "Telenor Mobil" i teksten, bli samlet i én gruppe. Om du så knytter denne gruppen til "Mobiltelefon", vil alle nye transaksjoner i "Telenor Mobil-gruppen" føres på "Mobiltelefon".) Hver gang du kobler transaksjonsgrupper og regnskapskontoer får du forslag til budsjett. Forslaget er basert på transaksjonene i gruppen for inntil siste 12 måneder. Vi anbefaler at du ikke bruker for mye tid på å

4 vurdere de enkelte forslag, og velger innstillingen Automatisk for Budsjettfordeling (dette er standard). Eventuelle justeringer kan gjøres direkte i bildet Min oversikt. De transaksjonsgruppene som er behandlet legger seg nederst i oversikten. Det er lurt å ignorere transaksjonsgrupper som ikke har betydning for regnskapet (små beløp, faste overføringer osv.). For å ignorere en transaksjonsgruppe krysser du av for ønsket gruppe(r) og klikker deretter på Ignorer-knappen. Disse transaksjonene vil du finne igjen under fanen Ignorerte om du skulle angre. 5.1 Oppsummering av fremgangsmåten for automatisk regnskap Kryss av for én eller flere transaksjonsgrupper som du synes passer sammen. Velg regnskapskonto fra nedtrekkslisten til høyre, eller klikk på knappen "Ignorer valgte grupper". Gjenta til du har behandlet alle transaksjonsgruppene som du ønsker å behandle. Husk at løsningen generer forslag til budsjett for den enkelte regnskapskonto som kan endres manuelt i Min oversikt.

5 6 Oversiktsbilder Brukerdokumentasjon Mitt regnskap Mitt regnskap gir deg tre viktige rapporter: Forenklet regnskap Ferdig sortert oversikt for deg som ikke trenger et detaljert regnskap eller budsjett. For deg som "egen regnskapsfører": Din oversikt som viser hvordan økonomien utvikler seg i løpet av året. Faste utgifter summert oversikt over fast sparing, faste utgifter og faste inntekter og med forslag til avsetning pr måned. De to siste valgene er beskrevet mer detaljert i avsnittene under. 6.1 Min oversikt I menyvalget "Min oversikt" får du oversikt over din personlige økonomi for ett kalender-år. (Regnskapstall lagres for inneværende og foregående år.) Rapportene er delt opp i Regnskap, Budsjett, Avvik og Sammenligne. Oversiktene viser bare regnskapskontoer som det finnes tall på. Dersom du savner en konto i for eksempel regnskapsoversikten er det sannsynlig at det ikke er ført noe beløp på den i det året du er inne på. Siden du i stor utstrekning selv velger hvor detaljert regnskapet skal være, vil skjermbildene være forskjellig fra eksempelet over. Du har mulighet til å endre informasjon i både regnskap og budsjett: Hvis du klikker på regnskapskontoens navn kan du endre hele årets budsjett for denne kontoen. Du beholder eventuelle manuelle endringer som du har gjort tidligere. Se også nedenfor. Hvis du klikker direkte på et månedsbeløp, kan du endre regnskapet eller budsjettet for denne måneden. Du kan også splitte beløpet mellom flere regnskapskontoer. Se også nedenfor.

6 Du kan ta utskrift av denne siden ved å klikke på Skriv ut Min oversikt endre totalbudsjett Ved å klikke på regnskapskontoens navn i bildet Budsjett eller Sammenligne, får du opp et bilde hvor du ser det eksisterende budsjettet. Her kan du endre beløp, startmåned for nytt beløp og periodisering (antall betalinger pr. år). Hvis du f.eks. velger 4 i eksemplet under vil det periodiseres fire betalinger á 3000 kroner med start i desember Eventuelle manuelle endringer for enkelt-måned(er) beholdes Min oversikt - endre budsjett for en enkelt måned Hvis du klikker på et av budsjettallene i bildet Budsjett eller i bildet Sammenligne får du opp en dialogboks for å endre budsjettet for denne måneden Min oversikt endre/splitte regnskapstall Ved å klikke på et regnskapstall i bildet Regnskap eller Sammenligne får du opp et skjermbilde hvor du ser transaksjonene som er knyttet til regnskapskontoen. Når du klikker på knappen "Endre" (se skjermbildet under) får du mulighet til å endre transaksjonen direkte. Du får da valgene: Øke eller redusere beløpet. Velge annen regnskapskonto. Splitte beløpet mellom flere regnskapskontoer (nyttig når du for eksempel har tatt ut kontanter i forbindelse med bruk av bankkort ved varekjøp).

7 6.2 Faste utgifter Brukerdokumentasjon Mitt regnskap Faste utgifter er en liste over fast sparing og faste utgifter. Tallene er oppgitt i gjennomsnittlige månedlige beløp. Med dette får du en rask oversikt over gjennomsnittelig behov for å sette av penger for å dekke dine faste utgifter. Beregningen er foretatt ut fra budsjettet og dekker 1 år fremover. Denne oversikten er praktisk dersom du har egen bankkonto for betaling av faste utgifter du setter da av et fast beløp som trekkes hver måned fra lønnskonto til regningskonto. Du finner en anbefaling om hvor mye du bør overføre til en slik konto for å kunne dekke dine faste utgifter gjennom året. Du ser også hva du må ha som startsaldo på denne regningskontoen.

8 7 Mine transaksjoner Har du behov for å sjekke en eller flere enkelttransaksjoner kan du søke på dato, type transaksjon eller bankkonto hver for seg eller i kombinasjon. Alle transaksjoner som ikke er regnskapsført er merket med rød tekst under "Regnskapskonto". Du kan regnskapsføre transaksjoner direkte, endre og splitte dem. Husk at endringene som gjøres her påvirker regnskapet direkte. Budsjettet eller den automatiske regnskapsføringen påvirkes ikke.

9 8 Endre oppsett 8.1 Endre regnskapskontoer Det er viktig at du tilpasser regnskapskontoene til ditt behov. Du bør tidligst mulig ta stilling til hvilke regnskapskontoer du ønsker og passe på at de har navn som passer til din økonomi. Hva som er et fornuftig utvalg av kontogrupper avhenger i stor utstrekning av hvordan du bruker elektroniske banktjenester. Hvis du nesten bare bruker bankkortet eller nettbanken når du betaler, kan du ha en ganske detaljert liste av kontoer. Hvis du i stor utstrekning bruker minibank og betaler kontant er det ingen grunn til å detaljere denne for mye da er det viktigere å fange opp de store linjene. I dette skjermbildet kan du: Opprette ny regnskapskonto. Finn en kategori som passer for den nye kontoen, skriv inn et dekkende navn og klikk på Opprett ny konto. Endre navn på konto. Overskriv opprinnelig navn og klikk på knappen "Endre". Slette konto. Klikk på knappen "Slett" til høyre for ønsket konto. 8.2 Endre bankkontoer Her velger du bankkonto(er) som du ønsker å ha med i ditt regnskap. Om du legger til eller fjerner en konto kan du velge om handlingen skal ha tilbakevirkende kraft eller ikke. Legger du til en konto og merker av for tilbakevirkende kraft, hentes transaksjoner for inntil 12 måneder. Herfra kan du også slette alle registrerte regnskaps- og budsjettdata, og starte helt på nytt.

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer