Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet"

Transkript

1 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40

2 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13 Endre størrelse på arbeidsområdet...13 Dashboard...14 Velge oppgaver og menyvalg...15 Velge en oppgave i oppgavelisten...15 Velge et menyvalg i menylinjen...16 Finn oppgave...16 Verktøylinjen...17 Bruke søkebilder...17 Navigering i skjermbilder...19 Kort oversikt over bruken av systemet...20 Kontrollere satser og systemoppsett...22 Kontrollere systemoppsettet...22 Kontrollere offentlige satser...24 Registrere faste opplysninger...24 Tilpasse kontoplanen...24 Tilpasse lønnsarter...25 Opprette avdelinger og eventuelt andre kostnadsbærere...25 Opprette ansattgrupper...26 Opprette personer...28 Opprette firmabiler...30 Opprette fordringshavere...30 Registrere oppstartsverdier - når du tar i bruk systemet i løpet av året...31 Registrere oppstartsverdier - når du tar i bruk systemet fra Registrere fast lønn og faste trekk...36 Kontrollere registrerte opplysninger...39 Kjøre en komplett lønnskjøring...40 Kjørejournal for lønnsberegning...40 Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 2 av 40

3 Del 1 Kom i gang med systemet Starte systemet første gang 1. Klikk Start Alle Programmer (All Programs), velg HuldtLillevik og Huldt & Lillevik Lønn. Du kommer inn i vinduene der du setter opp systemet. Klikk Tilbake hvis du vil se opplysninger i et vindu du er ferdig med. 2. Registrer brukernavn, navn og passord for administrator og klikk Neste. Husk å notere brukernavn og passord! Du kan senere opprette flere brukere i menyvalg Fil Bruker. Du får frem veiviseren for kundemelding. 3. Les informasjonen og klikk Neste. Du får frem vinduet der du registrerer opplysninger om firmaet som har bruksretten til systemet. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 3 av 40

4 4. Registrer opplysningene og klikk Neste. Felt som kreves utfylt er markert med uthevet skrift. Du får frem et nytt vindu der du blant annet registrerer hvem du har kjøpt systemet av. 5. Registrer hvem som fakturerer deg programmet og hvem som har installert. Klikk Neste. Du får frem et nytt vindu der du oppgir hvilken programmodell du skal bruke. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 4 av 40

5 6. Oppgi hvor mange lønns- og trekkoppgaver du skal skrive ut hvert år. Dette inkluderer også personer under oppgavegrensen. Hvis du skal kjøre lønn for flere firmaer merker du feltet Mer enn èn klient og velger antall klienter. Oppgi hvilke tilleggssystemer du eventuelt skal bruke og klikk Neste. Du får frem et nytt vindu der du kan bestille supportavtale. 7. Velg om du ønsker å bestille supportavtale og klikk Neste. Du får frem et nytt vindu om bistandspermen for Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 5 av 40

6 Her kan du bestille bistandspermen. 8. Klikk Neste. Du får frem et vindu med lisensbetingelser. Les betingelsen og merk feltet Jeg har lest og godtatt lisensbetingelsene for å fortsette. Klikk Ferdig. Du får frem skjermbildet hvor du kan skrive ut og sende inn kundemeldingen. 9. Klikk for å skrive ut kundemeldingen. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 6 av 40

7 10. Klikk Send for å sende kundemeldingen til Aditro via web. Hvis du ikke har mulighet til å sende kundemelding via Web, kan du sende denne på faks. Adresse og faksnummer står på kundemeldingen. Firmaet blir registrert som bruker av systemet og du får et kontrollsiffer i retur. Du må senest registrere kontrollsifferet i systemet første gang du skal godkjenne lønn (i menyvalg Verktøy Kontrollsiffer). 11. Klikk for å lukke vinduet. Du får frem vinduet for å angi bruker. 12. Angi brukernavn og passord til brukeren du opprettet tidligere. 13. Klikk OK. Du kommer inn i veiviseren for å opprette et nytt firma. 14. Oppgi klientens nummer og hvilket år du skal ta i bruk lønnssystemet. I feltet Utgangspunkt i klient bør du velge Bruksrettopplysninger. 15. Klikk Neste. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 7 av 40

8 Du får frem et nytt vindu der du registrerer firmaets navn, adresse, kontorkommune og organisasjonsnummer. 16. Registrer opplysningene og klikk Neste. Du får frem et nytt vindu der du oppgir hvilket lønnsart- og fraværskoderegister firmaet skal ta utgangspunkt i. 17. Velg å bruke eget lønnsart- og fraværskoderegister. Du bør velge å ta utgangspunkt i standard lønnsartregister. Klikk Ferdig. Systemet oppretter database for klienten. Du kommer tilbake til påloggingsbildet hvor du må logge inn på klienten. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 8 av 40

9 Angi brukernavn og passord til brukeren du opprettet tidligere. 18. Klikk OK. Du får melding om at du kan skrive ut nyheter i denne versjonen. Velg Ja hvis du vil ha informasjon om endringer i siste versjon, og merk feltet Ikke vis denne meldingen flere ganger. 19. Klikk OK. Du får melding om at systemsjekken fant en eller flere feil. Se bort fra denne meldingen ved første gangs oppstart. 20. Du får opp denne dialogen hvis SQL Server Agenten ikke er startet på maskinen der databasen er installert: 21. Her må du svare Ja slik at automatiske sikkerhetskopier og vedlikeholdsplan for databasen blir kjørt i henhold til oppsettet av dette. 22. Du får melding om at du må velge hvordan du ønsker å motta nye versjoner av Huldt & Lillevik Lønn. Klikk OK. For å sette opp versjonskontroll må du ha angitt din Kunde-ID. Du mottar denne sammen med kontrollsifferet fra Aditro AS. Klikk Avbryt. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 9 av 40

10 23. Registrere Kunde-ID og Kontrollsiffer i menyvalg Verktøy Kontrollsiffer. 24. Etter at Kunde-ID er angitt setter du opp mottak av versjoner i menyvalg Verktøy Sjekk versjon. Du har følgende valg: a) Velg Automatisk sjekk ved oppstart hvis alle operatører skal bli varslet ved oppstart når ny versjon er tilgjengelig for nedlastning. b) Velg Ønsker beskjed på E-post og oppgi e-post adresse hvis du ønsker å bli varslet på e-post når ny versjon er tilgjengelig for nedlastning. Hvis Huldt & Lillevik Lønn er installert hos ASP leverandør kan du registrere e-post adresse til ASP leverandøren her. Ved flere e-post adresser skiller du disse med semikolon. c) Velg Ønsker å motta CD i tillegg hvis du ønsker å få tilsendt CD. Kunder som ønsker å motta versjonen på CD må betale kr 300,- i ekspedisjonsgebyr pr utsendelse. Du kan endre oppsettet for versjonskontroll når du måtte ønske i menyvalg Verktøy Sjekk versjon. 25. Klikk OK. Du kommer inn i systemets hovedvindu, med oppgavelisten på venstre side. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 10 av 40

11 Single Sign-On (SSO) Single Sign-on er en løsning som gjør det mulig for deg som bruker av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 og Ansattportalen å slippe å taste brukernavn og passord hver gang du går inn i systemene, forutsatt at du er logget inn på Windows. Hvis du har en Windowsbruker som enten er satt opp lokalt på din PC eller er del av en større katalogtjeneste (Active Directory) som hele bedriften deler, kan du nå koble disse brukeridentitetene mot brukere i Lønn 5.0 Nærmere beskrivelse av standard oppsett av brukere i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 finner du i Del 9 For superbruker Gi adgang til systemet Opprette brukere. Hvis du ønsker å bruke utvidet passordkontroll, finner du beskrivelse av dette i Del 9 For superbruker Gi adgang til systemet Utvidet passordkontroll. Du kan ikke ta i bruk Single Sign-On hvis du bruker utvidet passordkontroll. For å ta i bruk Single Sign-On, velger menyvalget Verktøy Systemoppsett og hak av for Single Sign-On. Klikk Lagre. Velg Fil og Avslutt. Når du nå åpner Lønn 5.0 på nytt, vil du i påloggingsbildet få en ny linje som sier: Husk meg som (brukernavn). Hak av for dette valget og logg deg på. Neste gang du logger deg på, vil du komme rett inn i Lønn 5.0 uten å oppgi brukernavn og passord. Dersom du har flere klienter vil du Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 11 av 40

12 komme innom samme påloggingsbildet som du ser ovenfor, men kun for valg av klient. Under menyvalget Fil Bruker vil du nå finne en ny mappe som heter SSO. Her kan du se og vedlikeholde tilknytningen som ble opprettet når du haket av for Husk meg som... i påloggingsbildet. TilknyttetKonto viser Windows-brukerkontoen som er knyttet til brukeren. Type viser om kontoen er Local (lokal brukerkonto) eller AD (Active Directory konto). Utgårdato viser datoen som Single Sign-On kontoen utgår. Datoen settes av systemet en måned frem i tid. Når utgårdato er nådd, vil datoen automatisk bli forlenget en måned neste gang du bruker Single Sign-On. Hvis Single Sign-On ikke har vært i bruk en måned etter utgårdatoen, vil kontoen bli stengt. Du kan slette Single Sign- On kontoen på en bruker ved å stå på linjen og trykke [Ctrl + Del]. Du kan også endre Utgårdato. Lokal brukerkonto Dersom du har brukere som jobber fra lokal brukerkonto (ikke Active Directory) og som vil bruke Single Sign-On, må du under menyvalget Fil Bruker hake av for Cookies er tillatt. Hvis du rydder opp på PC en ved å slette alle cookies, må du neste gang du logger deg på Huldt & Lillevik Lønn 5.0 eller Ansattportalen logge inn med brukernavn og passord. Haker du av for Husk meg som..., vil ny cookie bli laget og Single Sign-On være aktivisert igjen. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 12 av 40

13 Arbeidsområdet Tittellinjen vises øverst i skjermbildet med informasjon om versjonsnummer, Kunde-ID, firmanavn og lønnsår. Menylinjen finner du under tittellinjen. Oppgaveliste finner du på venstre side. Du velger en oppgave i oppgavelisten ved å klikke aktuell mappe og deretter aktuell oppgave. Når du velger en oppgave vises denne til høyre i skjermbildet. Under Mine favoritter kan du bygge opp din egen meny ved å legge til oppgaver fra oppgavelisten. Høyreklikk på en oppgave under Oppgaveliste og velg Legg til mine favoritter. Hvis du vil fjerne en oppgave under Mine Favoritter høyreklikker du på oppgaven og velger Slette. Hvis du har en lisens med tilgang for å kjøre lønn på flere klienter kan du bytte mellom klienter under Velg klient. Kun klienter du har tilgang til vises i listen. Endre størrelse på arbeidsområdet Du kan justere størrelsen på arbeidsområdet ved å angi om oppgavelisten skal være fast, flytende eller skjult. Når oppgavelisten er fast ligger den alltid til venstre i skjermbildet. Ved å klikke endrer du fra fast til flytende oppgaveliste. Oppgavelisten vil da ligge skjult helt til venstre, og teksten Oppgaveliste vises vertikalt i skjermbildet. Når du beveger musepeker over teksten vil systemet vise oppgavelisten, og skjule den igjen når du går ut av listen. Ved å klikke kan du endre fra flytende til fast oppgaveliste. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 13 av 40

14 Hvis du ønsker å skjule oppgavelisten klikker du. For å vise oppgavelisten velger du menyen Vindu Oppgaveliste. Dashboard Dashboard er et oppstartsbilde i Huldt & Lillevik Lønn 5.0, som du selv velger om du ønsker å bruke. Her kan du blant annet få opp Varselliste, Jubileumsliste, Kjørejournal og lenker til nyttige web-sider. Oppsettet styres fra menyvalget Verktøy Innstillinger Dashboard. Har du flere brukere, kan hver enkelt bruker sette opp sitt eget oppsett. Hvis du ikke ønsker å bruke Dashboard som oppstartsbilde, tar du bort haken for Start Dashboard ved oppstart av HL Lønn 5.0. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 14 av 40

15 Under Vis grupper haker du av for de oppgavene du ønsker å ha fremme på Dashboardet. Jubileumsliste her kan du få opp varsel for fødselsdager og for jubileum i forbindelse med ansettelsestid i organisasjonen. Intervall for varsel setter du opp i menyvalget Verktøy Innstillinger Dashboard. Du velger her også hvor langt frem i tid du vil vise varsler for. Varselliste lister ut varsler for antall måneder frem i tid som du har oppgitt i menyvalget Verktøy Innstillinger Dashboard. Varsler som har forfalt, vil også komme frem her. Det er kun varsler som ikke er haket av for Utført under oppgavevalget Periodens lønn Registrere pr. person Varselliste som kommer frem på varsellista. Faste lenker her er det lagt ut lenker til nyttige web-sider. Kjørejournal her legges kjørejournalen ut med dato og klokkeslett som viser når oppgaven sist er utført. Skattekalender her ligger lenke til Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Systemsjekk kontroll på at alle nødvendige opplysninger er registrert i systemet. Nyheter/RSS her kan du selv legge inn ønsket RSS-lenke i menyvalget Verktøy Innstillinger Dashboard. Versjonskontroll dette er ikke tatt i bruk ennå i denne versjonen av Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Selv om du ikke har valgt å bruke Dashboard som startbilde, kan du når som helst ta det frem i menyvalget Vindu HL Dashboard. Velge oppgaver og menyvalg Velge en oppgave i oppgavelisten I oppgavelisten velger du den oppgaven du skal utføre. Bruke musen 1. Dobbeltklikk aktuell mappe. 2. Hvis mappen har en undermappe, dobbeltklikk ønsket mappe i undermenyen som vises. 3. Dobbeltklikk aktuell oppgave. Du kommer tilbake til oppgavelisten ved å klikke. Bruke tastaturet 1. Velg aktuell mappe ved å trykke [Alt]-tasten samtidig som understreket bokstav. Trykk [Enter]. 2. Hvis mappen har en undermappe, gå til ønsket mappe med piltastene og trykk [Enter]. 3. Gå til aktuelt oppgave med piltastene. 4. Velg aktuell oppgave ved å trykke [Enter]. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 15 av 40

16 Du kommer tilbake til oppgavelisten ved å trykke [Alt+M]. Velge et menyvalg i menylinjen Finn oppgave Bruke musen 1. Klikk menynavnet i menylinjen. 2. Klikk ønsket menyvalg i menyen som vises. 3. Hvis menyvalget har en undermeny, klikker du ønsket menyvalg i undermenyen som vises. Hvis du vil lukke menyen uten å velge et menyvalg, klikker du utenfor menyen. Bruke tastaturet 1. Trykk [Alt] for å aktivere menylinjen. 2. Trykk menynavnets understrekede bokstav i menylinjen. Du kan bla mellom menyene i menylinjen med [Pil Høyre] og [Pil Venstre]. 3. Trykk den understrekede bokstaven til ønsket menyvalg i menyen som vises. 4. Hvis menyvalget har en undermeny, trykker du den understrekede bokstaven til ønsket menyvalg i undermenyen som vises. Hvis du vil lukke menyen uten å velge et menyvalg, trykker du [Esc]. For enklere å finne frem til en oppgave i oppgavelisten kan du søke på alle oppgaver i systemet. Høyreklikk i menyen og velg Finn oppgave. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 16 av 40

17 Skriv inn oppgaven du ønsker å søke etter. Når du har funnet frem til aktuell oppgave, klikk OK eller trykke [Enter]. Systemet går til oppgaven og åpner denne i et nytt vindu. Verktøylinjen De fleste skjermbildene i systemet har en verktøylinje. Her ser du verktøylinjen under Kartotek Personer. Valg i verktøylinjer kan variere da tilgjengelig funksjoner er forskjellig for ulike oppgaver. Beskrivelse av valg i verktøylinjer Verktøy Valg Verktøy Valg Gå til første Gå til forrige Gå til neste Gå til siste Angre Skriv ut Hent dokumentmal Brev/avtale Gå til hjelpefil Ny Lagre Slette Skru på/av beregning Eksportere rapport til Excel Sende rapport på e-post Eksporter fra kartotek Importere til kartotek Gå til Lex Aditro (WEB) Utfør Eksportere rapport til PDF Når du peker på en knapp i verktøylinjen, ser du en beskrivelse av hva knappen utfører. Bruke søkebilder I alle kartotek, samt enkelte skjermbilder under periodens lønn, finner du mappen Søk. Du bruker denne når du skal søke opp registreringer i kartotek, eller ønsker å eksportere opplysninger fra kartotek. Som standard vil søkebilder vise Nr og Navn. Du kan legge til flere felt i listen ved å høyreklikke i tabellen og velge Flere felt. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 17 av 40

18 Velg aktuelt felt ved å merke feltet og klikk Bruk. Klikk på kolonneoverskriften for å velge hvordan du skal sortere listen og hvilket felt du vil søke på. Skriv inn verdien du vil søke på i feltet og trykk [Enter]. For å søke på en tekst hvor som helst i feltet starter du søket med %. For å endre rekkefølgen på kolonner, klikker du aktuell kolonne, drar og slipper på stedet du ønsker kolonnen skal flyttes til. Du kan definere utvalg slik at listen kun viser utvalgte registreringer. Plasser musepekeren i kolonnen du skal gjøre utvalg på. Høyreklikke og velge Definer utvalg. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 18 av 40

19 Du velger hvilke registreringer som skal vises ved å angi fra- og tilverdier eller enkeltverdier som skal med. Du angir bindestrek mellom fra- og tilverdiene og blank mellom forskjellige angivelser. Du kan også bruke < (mindre enn), > (større enn) og kombinere disse med =. Pass på at tallet kommer rett etter operatoren (ikke mellomrom). For kun å ta med verdier som innholder en tekst hvor som helst i feltet starter du utvalget med %. Eksempel på utvalg Betydning 10 Ta med registreringer med verdien 10 i feltet Ta med registreringer med verdien 10 eller 20 i feltet Ta med registreringer som har verdi fra og med 10 og til og med 20 i feltet. <20 Ta med registreringer som har verdi mindre enn 20 <=20 Ta med registreringer som har verdi 20 eller mindre >10 Ta med registreringer som har verdi større enn 10 >=10 Ta med registreringer som har verdi 10 eller større %lønn Ta med registrering som innholder verdien lønn i feltet. Angi registreringer som skal være med i utvalget og klikk OK. For å fjerne utvalget plasserer du musepekeren i kolonnen du har definert utvalg på. Høyreklikke deretter i kolonnen og velg Slett utvalg. Navigering i skjermbilder I Huldt & Lillevik Lønn kan du ha flere skjermbilder oppe samtidig. Når du åpner et nytt skjermbilde blir dette aktivt. På toppen av hvert skjermbilde vises en tab med navn på skjermbildet. Du bytter mellom skjermbilder ved å klikke på aktuell tab. Med [Ctrl + Tab] kan du bla mellom åpne skjermbilder. Du lukker et skjermbilde ved å klikke eller trykke [Esc]. Når du lukker et skjermbilde går du tilbake til forrige aktive skjermbilde. Hvis du ønsker å lukke alle åpne skjermbilder velger du menyen Vindu Lukk Alle. Når du står i et felt (ikke i tabeller) som har et underliggende register kan du opprette nye poster i registeret direkte. Dette gjelder for eksempel hvis du ønsker å opprette en ny avdeling når du registrerer på en person i oppgaven Kartotek Personer. Ved å klikke til høyre Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 19 av 40

20 for feltet vises avdelinger i registeret. Ved å klikke Opprett ny åpner systemet avdelingsregisteret, og du kan opprette en ny avdeling. Når du lagrer går systemet tilbake til personbildet og setter inn avdelingen du har opprettet på personen. Kort oversikt over bruken av systemet Hvis du vil Klikker du eller trykker Velge en oppgave i oppgavelisten Velge et menyvalg i menylinjen Lukke vinduet aktuell mappe, og dobbeltklikker aktuell oppgave menylinjen og klikker menyvalget [Alt]-tasten, samtidig som mappens understrekede bokstav, går til aktuell oppgave med piltastene, trykker [Enter] [Alt]-tasten samtidig som menyens understrekede bokstav, trykker understreket bokstav i menyvalget [Esc] eller [Ctrl+F4] Gå til oppgavelisten Oppgavelisten [Alt + M] Se emnene i hjelp på skjermen Se hjelp om vinduet du står i Velge kommandoer (knapper) i et vindu Finne en registrering eller Hjelp i menylinjen og klikker Innhold og stikkordregister knappen klikker i mappen Søk. [F1] eller [Alt, J, I] [Shift + F1] [Alt] samtidig som understreket bokstav [Ctrl+F] når du står i feltet du skal søke Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 20 av 40

21 Bla til neste/forrige registrering Bla til første/siste registrering Opprette en ny registrering Lagre endringer og og på [PIL OPP] og [PIL NED] når du står i søkefeltet [Ctrl + Home] og [Ctrl + End] når du står i søkefeltet [Ctrl+N] [Ctrl+S] eller [F2) Slette en linje Angre endringer [Ctrl+Delete] eller [F11) [Esc] Utføre en oppgave [Ctrl + U] Skrive ut opplysninger Åpne en dokumentmal (brev/avtale) i Word [Ctrl+P] [Ctrl + W] Eksportere en rapport til Excel Eksportere en rapport til PDF Sende en rapport på E- post Slette registreringer [Ctrl+Delete] Gå til neste felt feltet [Enter] eller [Tab] Gå til forrige felt feltet [Shift+Tab] Gå til et bestemt felt Flytte til annen mappe i et skjermbilde Flytt mellom åpne skjermbilder feltet mappen tab for skjermbildet [Ctrl] + nr på mappen [Ctrl + Tab] Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 21 av 40

22 Kontrollere satser og systemoppsett Kontrollere systemoppsettet Kontroller at opplysningene er korrekte i oppgaven Kartotek Firmaoppsett. I mappen Firmaopplysninger registrerer du hovedbokskonto og bankkonto for lønn og skatt. Hvis klienten har bankgaranti for skattetrekket merker du feltet Bankgaranti og oppgir samme hovedbokskonto for lønn og skattetrekk. Kontroller øvrige opplysninger i skjermbildet. I mappen Avsetningskonti kontrollerer du og eventuelt endrer konti for avsatt arbeidsgiveravgift, avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger. I mappen Oppsett kostnadsfordeling velger du hvilke kostnadsbærerer (avdeling, prosjekt og element 1-5) du skal benytte, og om disse skal være faste eller variable. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 22 av 40

23 I mappen Parametre definerer du regel for arbeidsgiveravgift og sats/oppsett av feriepenger. Registrere feriepengeopplysningene: 1. Hvis alle eller enkelte personer har avtalefestet ferie gjør du følgende: a. Hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på en og samme lønnsart (og konto) og feriepengeprosenten ikke overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen): i. Oppgi feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Feriepengeprosent (eksempelvis 12.0). ii. Hvis enkelte grupper/personer ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 23 av 40

24 med avvikende feriepengeprosent. Se Opprette ansattgrupper for nærmere beskrivelse. b. Hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på atskilte lønnsarter (og eventuelt føres på atskilte konti) og/eller hvis feriepengeprosenten overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen): i. Oppgi den lovfestede feriepengeprosenten i feltet Feriepengeprosent. ii. Sett hake for Avtalefestet ferie. iii. Registrer feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Sats for avtalefestet ferie (eksempelvis 12.0). iv. Velg om avtalefestet ferie skal inngå i feriepengegrunnlaget. Systemet beregner selv den trekkpliktige delen av de avtalefestede feriepengene. v. Hvis enkelte grupper/personer ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper med avvikende feriepengeprosent. Se Opprette ansattgrupper for nærmere beskrivelse. 2. Hvis ingen personer har avtale om ekstra ferie utover den lovfestede ferien (10.2%) gjør du følgende: a) Oppgi den lovfestede feriepengeprosenten i feltet Feriepengeprosent. Kontrollere offentlige satser b) Fjern hake i feltet Avtalefestet ferie. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser og kontroller satsene. Hvis du beregner arbeidsgiveravgift etter en regel som benytter bunnfradrag, må du oppgi rest bunnfradrag i feltet Bunnfradrag beløp. Registrere faste opplysninger Tilpasse kontoplanen Når du opprettet klienten, valgte du om du skulle bruke standard kontoregister eller ikke (det mest vanlige er å bruke standard kontoregister). Hvis du valgte å bruke standard kontoregister 1. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Konti. Klikk og skriv ut oversikten. 2. Merk av kontiene du skal bruke. 3. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Konti. 4. Hent opp kontiene du merket av på kontooversikten og gjør nødvendige tilpasninger. 5. Hvis du skal opprette en ny konto gjør du følgende: Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 24 av 40

25 Tilpasse lønnsarter a) Klikk. b) Skriv inn kontonummer og navn. c) Velg hvordan kontoen skal fordeles i feltet Kun Konto. d) Klikk. Hvis du valgte å bruke et tomt kontoregister Hvis du valgte å bruke et tomt kontoregister når du opprettet klienten, må du selv opprette alle kontiene i oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Konti. Når du opprettet klienten, valgte du om du skulle bruke standard lønnsartregister eller ikke (det mest vanlige er å bruke standard lønnsartregister). Hvis du valgte å bruke standard lønnsartregister 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. Klikk og skriv ut Lønnsartoversikt med grunnlag. 2. Merk av lønnsartene du skal bruke. 3. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 4. Hent opp lønnsartene du merket av på lønnsartoversikten og gjør nødvendige tilpasninger. De mest vanlige endringene er: Ved bruk av variabel konto, avdeling eller prosjekt velger du hvilke felt skrivemerket skal stoppe i når du registrerer periodens lønn og trekk (i feltene under Registrere). Endre kontonummer. Hvis du valgte å bruke et tomt lønnsartregister Hvis du valgte å bruke et tomt lønnsartregister når du opprettet klienten, må du selv opprette alle lønnsartene i oppgaven Kartotek Lønnsarter. Opprette avdelinger og eventuelt andre kostnadsbærere Opprett avdelinger og andre kostnadsbærere i oppgaven Kartotek Kostnadsbærere. Du kan også opprette kostnadsbærere direkte, for eksempel fra oppgaven Kartotek Personer ved å klikke Opprett ny når du står i feltet for kostnadsbæreren du skal opprette. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 25 av 40

26 Opprette ansattgrupper Hver person i systemet plasseres i en ansattgruppe. Ansattgruppen brukes til følgende: Kunne velge hvilke grupper av personer (for eksempel måneds- og 14-dagerslønnede) som skal være med i en lønnskjøring Bestemmer beregning av fast lønn, timelønn og eventuelt andre satser (ut i fra personens årslønn) Bestemmer fordel pr. avlønning når personen har firmabil (ut i fra antall avlønninger pr. år) Bestemmer rentefordel pr. avlønning når personen har rimelig lån i arbeidsforholdet og rentefordelen beregnes automatisk (ut i fra antall avlønninger pr. år) Kan la grupper av personer ha feriepengeprosenter som avviker fra det som er standard for bedriften Ved registrering av fravær: Bestemmer hvilken kalendermal som skal brukes, hva som skal overføres til lønn og om personene skal være med på NAVs fraværsstatistikk Du oppretter ansattgrupper i oppgaven Kartotek Ansattgrupper. På ansattgruppen angir du hva systemet skal dividere årslønn på for å beregne fast lønn og timesatser. Du kan i tillegg registrere timesatser på ansatte som ikke beregnes ut i fra årslønnen. Eksempel på månedslønn og timelønn for månedslønnede Du skal opprette en ansattgruppe for månedslønnede med fast lønn. Månedslønn og timelønn beregnes ut i fra årslønnen. De månedslønnede får 12 lønnsutbetalinger pr. år og timelønnen beregnes ut i fra årslønnen. Bedriften i dette eksemplet bruker 1950 arbeidstimer i året. Feltet Timesats 1 brukes til vanlig timelønn. Du kan for eksempel velge å bruke et av feltene til beregning av 1 dags lønn (i dette eksemplet timesats 5). Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 26 av 40

27 Når ansattgruppen for månedslønn er definert som vist over, registrerer du årslønn på personen i oppgaven Kartotek Personer og systemet beregner fastlønn og timesatser ut i fra årslønnen. I tillegg kan du registrere satser som ikke skal beregnes ut i fra årslønnen i øvrige timesats felter. Disse feltene beregnes ikke av systemet, da det på ansattgruppen ikke er oppgitt hva årslønnen skal divideres på. Det er lønnsarten som styrer hvilken sats som hentes fra personen. Eksempel på timelønn for 14-dagerslønnede Du skal opprette en ansattgruppe for ansatte med individuell timelønn. Timelønnen beregnes ikke ut i fra årslønnen. I oppgaven Kartotek Personer registrerer du individuell timelønn på personen. Eksempel på feriepengeprosent ved avtalefestet ferie Hvis alle eller enkelte ansatte har avtalefestet ferie, skal den avtalefestede feriepengeprosenten være oppgitt i oppgaven Kartotek Firmaoppsett i mappen Parametre. Hvis enkelte grupper ansatte ikke omfattes av avtalen om mer ferie eller har avvikende ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper. Oppgi da ordinær feriepengeprosenten (10.2%) eller annen avvikende feriepengeprosent samt feriepengeprosent over 60 år (2.3%) under Avvikende feriepengeprosent på ansattgruppen. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 27 av 40

28 Opprette personer 1. Velg oppgaven Kartotek Personer. 2. Klikk. 3. Angi personens ID. Dette må være et nummer mellom 1 og Registrer øvrige opplysninger om personen. De mest sentrale opplysningene er: Utlending Dersom du har ansatt utlending som har krav til særskilt beregning av arbeidsgiveravgift, må du ha haket av for Trygdeavtale utland i oppgavevalget Kartotek Firmaoppsett Parametre. Når dette parameteret er haket av, vil feltet Utlending under Kartotek Personer være aktivt. Hvis personen er utsendt fra USA eller Canada velger du Utlending 1. For visse utenlandske sjøfolk på NOR-skip velger du Utlending 2. For andre velger du Nei. Tabelltype De mest brukte tabelltypene er: 1 Månedstabell Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 28 av 40

29 2 14-dagerstabell 9 Prosent- eller frikort Prosenttrekk Angi personens skatteprosent, også for personer med tabelltrekk. Hvis du ikke angir prosenttrekket og lønnsarten sier at det skal beregnes prosenttrekk (for eksempel ved etterbetaling av lønn), beregner systemet 50% forskuddstrekk. Status Velg status. Du velger vanligvis status Aktiv. Status Aktiv Midlertidig aktiv Permisjon Permittert Sluttet Syk uten lønn Med i lønnsberegningen? Personen tas med i lønnsberegningen når personens ansattgruppe beregnes. Personen tas alltid med i lønnsberegningen (uavhengig av hvilke ansattgrupper som beregnes). Ved godkjenning endrer systemet statusen tilbake til opprinnelig verdi. Personen tas ikke med i lønnsberegningen (selv om personens ansattgruppe beregnes). Personen tas ikke med i lønnsberegningen (selv om personens ansattgruppe beregnes). Personen tas ikke med i lønnsberegningen (selv om personens ansattgruppe beregnes). Personen tas ikke med i lønnsberegningen (selv om personens ansattgruppe beregnes). Ansattgruppe Angi personens ansattgruppe. [Ctrl + F] viser gruppene som er opprettet. Se Opprette ansattgrupper for nærmere beskrivelse. Se feltet i sammenheng med feltet Status. Årslønn, deltid og timesats Angi personens årslønn. Systemet beregner fast lønn og timesatser på bakgrunn av ansattgruppen. Hvis personen jobber deltid angir du prosent av full stilling i feltet Deltid. Systemet beregner da personens fastlønn ut i fra årslønn, ansattgruppe og deltidsprosent. Hvis timesats ikke beregnes ut i fra årslønnen registrerer du denne i feltet Sats 1, evt 2-10 ved flere timesatser. 1. Klikk når du er ferdig med personen. Klikk hvis du ikke vil lagre opplysningene. 2. Når du er ferdig med å registrere opplysninger om personene, klikker du for å lukke vinduet. 3. Hvis du skal registrere opplysninger for rapportering til SSB, AAregister, OTP eller andre personalopplysninger, se Registrere personer. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 29 av 40

30 Opprette firmabiler Systemet har et eget firmabilregister. Du registrerer opplysninger om firmabilene i oppgaven Kartotek Firmabiler. Systemet bruker opplysningene til å beregne fordelsbeløpet for fri bil. Opplysninger under Forsikring er valgfri, og er kun ment som et hjelpemiddel. Du knytter bilene til personer når du registrerer fast lønn/trekk eller oppstartsverdier. Opprette fordringshavere I oppgaven Kartotek Fordringshavere oppretter du fordringshavere for bidragstrekk, lån, fagforeningskontingent, pensjonspremie, saldotrekk og PC-trekk. Eksempler på fordringshavere er: Arbeids- og velferdsetatens Innkrevingssentral (NAVI) (bidragstrekk) Arbeidsgiveren (lån, PC-trekk) Fagforeninger Pensjonskasser Du skal ikke opprette kommunene som det skal innbetales Utleggstrekk til. Kommunene er allerede opprettet i systemet. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 30 av 40

31 Du registrerer faste trekk til fordringshavere når du registrerer fast lønn/trekk eller oppstartsverdier. Registrere oppstartsverdier - når du tar i bruk systemet i løpet av året Se Registrere oppstartsverdier - når du tar i bruk systemet fra på side 35 hvis du tar i bruk systemet fra Du må registrere aktuelle oppstartsverdier (akkumulerte tall) for hver person når du tar i bruk systemet. Dette gjør at du får riktige hittilverdier på lønnsslippen, og at lønnsinnberetningen blir korrekt. Hvis du for eksempel skal ta i bruk systemet fra 01.06, kan du registrere oppstartsverdier pr og etterkjøre lønn for mai. Du får da komplette oppgaver for 3. termin samtidig som du får god trening i bruk av systemet. Du får også en fin kontroll på at systemet er satt opp slik du ønsker. Du må registrere følgende oppstartsverdier når du tar i bruk systemet i løpet av året: Akkumulert beløp (og eventuelt antall) på alle lønnsarter der du har utbetalt eller trukket lønn Tabelltrekk Prosenttrekk Feriedager tilgode Ordinære feriepenger til utbetaling (grunnlag fra i fjor * 10.2%/12.0%) Eventuelle avtalefestede feriepenger til utbetaling, hvis disse skal utbetales på egen lønnsart Feriepenger til utbetaling for personer over 60 år (grunnlag fra i fjor * 2.3%) Du registrerer kun feriepenger til utbetaling for personer som er over 60 år eller fyller 60 år i løpet av dette året. Hvis du har utbetalt feriepenger som personen opptjente i fjor, registrerer du beløpet på lønnsartene for utbetaling av feriepenger (lønnsart i standard lønnsartregister). Du reduserer feriepenger til utbetaling tilsvarende. Hvis du har utbetalt alle feriepengene, registrerer du ikke feriepenger til utbetaling. Når du tar i bruk systemet i løpet av året - fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. Klikk og skriv ut Lønnsartoversikt. 2. Velg oppgaven Kartotek Oppstartsverdier. 3. Velg aktuell person på en av følgende måter: Skriv inn deler av navnet direkte Angi personens ID direkte Trykk [Ctrl + F] og velg fra listen Du kan søke på personer ved å klikke i mappen Søk. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 31 av 40

32 4. Registrer hvor mye som er trukket i tabell- og prosenttrekk hittil i år (tabelltrekk på lønnsart 9001 og prosenttrekk på lønnsart 9002 i standard lønnsartregister). 5. Gjør følgende for hver lønnsart der det er utbetalt eller trukket lønn: Du skal ikke registrere fri bil og trekk til fordringshavere (Utleggstrekk, bidragstrekk, lån ol) ved å angi lønnsart! Disse opplysningene registrerer du i egne mapper. a) I feltet Lønnsart angir du hvilken type lønn eller trekk du skal registrere oppstartsverdien på. Du velger lønnsart ved å angi nummeret direkte eller trykke [Ctrl + F] for å se en liste med alle lønnsartene. b) Angi oppstartsverdien i feltet Beløp. Registrer beløp på en trekkart som et positivt beløp. Systemet gjør selv om beløpet til et trekkbeløp. Hvis du for eksempel skal registrere et trekk på kr. 400,-, registrerer du 400 (uten minustegn) i feltet. 6. Registrer hvor mange av årets feriedager personen har tilgode ved oppstart i feltet Inngående balanse. Hvis personen har til gode feriedager fra foregående år, registrerer du dette i feltet Feriedager overført fra tidligere år. 7. Registrer feriepenger til utbetaling (opptjent forrige år) i feltene for feriepenger til utbetaling. Du registrerer kun feriepenger til utbetaling (2.3%) for personer som er over 60 år eller fyller 60 år i løpet av dette året. Registrer i tillegg eventuelt utbetalte feriepenger på lønnsartene for dette. Hvis personen har hele feriepengebeløpet tilgode, registrerer du de totale beløpene for 10.2% feriepenger, eventuelle avtalefestede feriepenger og eventuelt 2.3% feriepenger i feltene for feriepenger til utbetaling. Hvis personen har fått utbetalt noe av feriepengene, registrerer du det gjenstående beløpet tilgode av 10.2% feriepenger, de gjenstående beløpene tilgode av eventuelle avtalefestede feriepenger og eventuelt det gjenstående beløpet tilgode av 2.3% feriepenger i feltene for feriepenger til utbetaling. Registrer de utbetalte feriepengene på lønnsartene for utbetalte feriepenger opptjent forrige år (lønnsart i standard lønnsartregister). Hvis personen har fått utbetalt alle feriepengene, registrerer du ikke noe i feltene for feriepenger til utbetaling. Registrer de utbetalte feriepengene på lønnsartene for utbetalte feriepenger opptjent forrige år (lønnsart i standard lønnsartregister). Registrering av oppstartsverdier for fast lønn, bonus, overtid og bilgodtgjørelse kan for eksempel se slik ut: Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 32 av 40

33 8. Kontroller at grunnlagene nederst i vinduet er korrekte. Du korrigerer eventuelt feriepengegrunnlaget på egen lønnsart for dette. Grunnlaget for skattetrekk brukes kun til å vises på lønnsslippen. Du sletter en registrert linje ved å trykke [Ctrl + Del] når du står på linjen. 9. Hvis personen har fri bil, gjør du følgende: a) Klikk mappen Fri bil. b) Trykk [Enter]. Du kommer inn i en veiviser som følger deg gjennom registreringen av fri bil. Følg instruksjonene på skjermen. c) Oppgi bilens registreringsnummer i feltet Reg.nr. Klikk for å se en liste over alle bilene, velg aktuell bil fra listen. Hvis du skal opprette en ny bil klikker du Opprett ny. Bilens listepris og dato for førstegangsregistrering påvirker fordelsbeløpet for fri bil som systemet beregner. Du får frem vinduet der du blant annet oppgir når personen fikk bilen til disposisjon. d) Oppgi opplysningene i vinduet og klikk Neste. Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 33 av 40

34 Du får frem vinduet for å registrere fordelsbeløpene hittil i år. e) Registrer fordelsbeløpene hittil i år for fri bil, samt lønnsarten beløpet skal beregnes på (lønnsart 75 i standard lønnsartregister). f) Klikk Neste. Du får frem vinduet for angi kostnadsbærere. g) Oppgi hvilke kostnadsbærere fordelsbeløpene skal belastes. h) Klikk Lagre. I periodens lønn beregner systemet fordelsbeløpet for fri bil. Fordelsbeløpene for fri bil danner grunnlag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 10. Hvis du skal registrere fordringer, gjør du følgende: a) Klikk mappen Fordringer. b) Trykk [Enter] i feltet Endre. c) Velg aktuell fordringstype. Du kommer inn i vinduet der du angir opplysninger om fordringen. d) Trykk [Ctrl + F] for å se en liste med alle fordringshavere. Når du registrerer Utleggstrekk, viser listen alle kommunene. e) Velg aktuell fordringshaver fra listen og klikk OK. f) Registrere øvrige faste opplysninger om fordringen som skal med i hver lønnsperiode. g) Registrer hvor mye som er trukket hittil i år for fordringen. Når du registrerer PC-trekk, må du i tillegg oppgi hva som er trukket hittil (totalt) samt startsaldo (opprinnelig trekkbeløp). h) Klikk OK. Registrering av bidragstrekk og Utleggstrekk kan se slik ut: Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 34 av 40

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Endringslogg brukerbok og ny database

Endringslogg brukerbok og ny database Endringslogg brukerbok og ny database Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Versjon 2006.3 Endringer etter brukerbok datert 01.10.2004 Endringer fra gammel til ny database Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer