Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7"

Transkript

1 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn Web. Selvbetjening består av: Vedlikeholde persondata Registrere egne lønns- og fraværstransaksjoner Sende transaksjoner til attestering/anvisning Rapporter Personopplysninger Ajourhold personopplysninger I Personec Lønn er det under Systemadministrasjon System Vedlikehold Frie felt mulighet for å definerere hvilke felt som skal gjøres tilgjengelig for ajourhold på web. Feltene defineres da med sikkerhet (om det skal være lov å endre eller bare lese), samt hvilket verktøytips som skal benyttes. Valgte felter kan presenteres over disse fanene: Personopplysninger Ansattforhold Tilleggsinformasjon Fravær Lønn I fanene for personopplysninger, ansattforhold og tilleggsinformasjon er det muligheter for å la brukeren oppdatere data, mens fanen for fravær og lønn kun gir bruker mulighet for å lese data. Personopplysninger Her kan det være greit å gi de ansatte muligheten til å vedlikeholde adresse-opplysninger, telefon osv. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

2 Fraværskalender I en egen fane presenteres fraværskalenderen som viser valgt ansatt sitt fravær for valgt år. Fraværet presenteres med bokstav- og fargekoder som i fraværskalender i Personec Lønn. Det er muligheter for å se fravær kun for valgte statuser. Ved å klikke på valgt dag vil registrerte transaksjoner for den ansatte for aktuell dag presenteres i en tabell under kalenderen. Lønnsslipp Hvis pålogget bruker i Personec Lønn Web velger seg selv i menypunktet for Ajourhold av personopplysninger (self-service brukere kan kun velge seg selv), vil en egen fane med arkiv over lønnsslipper bli gjort tilgjengelig. Som self-service bruker får du kun anledning til å få tilgang til egne slipper, og avdelingsledere kan få tilgang til lønnsslipper for personer i sin avdeling dersom denne systemparameteren er satt. Når bruker er inne i fanen for lønnsslipper blir slippene presentert som rader i en tabell hvor hver rad viser én lønnsslipp med tilhørende periode. Ovenfor denne tabellen kan man velge mellom to typer visning; Forhåndsvisning eller Utskriftsvennlig. Etter å ha valgt en av disse typene visning kan man dobbel-klikke i ønsket rad / lønnsslipp i tabellen, og slippen presenteres i eget vindu. Utskrift gjøres ved å velge standard utskrift i internet explorer for dette vinduet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 8

3 Funksjoner for registrering Registrering Her kan man registrere lønn eller fravær, ta ut skjemarapporter, skrive ut transaksjoner fra tabell og sende transaksjoner (lønn og fravær) til attestasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 8

4 Valg av firma All registrering av timer og fravær foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firma kontrollen være automatisk fylt ut. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet alltid huske sist valgte firma og man må alltid bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Lønn Dersom man skal registrere lønnstransaksjoner velger man radioknappen Lønn. Deretter må man velge personen og ansattforholdet som man skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansattnummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må man velge hvilken lønnsart man skal registrere på og man får opp en liste over arter som man har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver lønnsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt lønnsart fra ajourhold av lønnsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Fravær Hvis du skal registrere fraværstransaksjoner velger du radioknappen Fravær. Deretter må du velge personen og ansattforholdet som du skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansattnummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må du velge hvilken fraværsart du skal registrere på. Nå får du opp en liste over arter som du har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver fraværsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt fraværssart fra ajourhold av fraværsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 8

5 Registreringslinjen Art - Når du skal registrere en transaksjon starter du med å angi art. Beskrivelse - Her har du mulighet til å overstyre artsbeskrivelsen. Bilagsnummer - Bilagsnummerinformasjonen følger transaksjonen inn i lønnssystemet. Tidsangivelse - Systemet har disse mulighetene for tidsangivelse: Fra dato, Til dato Uke Fra kl., Til kl. Antall - Feltet kan benyttes til for eksempel antall kilometer. Timer - Antall timer. Sats - Sats hentes vanligvis fra ansatt, art eller regulativ. Beløp - Benyttes ved for eksempel avtalt engangsutbetaling. Overstyring av kostnadssted - Hvis arten åpner for det, vil det være mulig å overstyre kostnadssted som avdeling/sted/prosjekt etc. Aktivitetskode Hvis bedriften benytter aktivitetskode for å skille prosjekter/aktiviteter fra hverandre kan dette tastes inn her. Når du er ferdig med å registrere, klikker du Lagre, eller CTRL+S for å lagre linjen. Du kan også benytte <Enter>. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 8

6 Filter Man benytter filter for å filtrere hvilke transaksjoner man skal se i tabellen i registreringsbildet. Generelt gjelder det at alle transaksjoner tilhører valgt person i valgt firma. Filter for type transaksjon - Sjekkboksene for Lønn og Fravær og Uketranser benyttes for å filtrere hvilke transaksjonstyper du vil se. Radioknapper for status: o Nye - Dersom radioknappen Nye er satt vil man bare se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. o Sendt til attestasjon - Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. o Attestert - Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. o Anviste - Et filter som gir alle transaksjoner som er anvist, men som ikke er behandlet videre. o Overført - Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. o Avvist Et filter som viser alle transaksjoner som av en eller annen årsak er avvist. o Filter for datokontroll Datoene her henger sammen med de neste radioknappene. Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Radioknapper - Man benytter da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde o Ingen datokontroll (da spiller det ingen rolle hvilke verdier som står i fra- og tildato) o Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller o Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Skjul nulltranser Nulltranser kan bli generert automatisk, avhengig av oppsettet. Dersom du ikke ønsker at disse skal vises, setter du en hake her Automatisk søk Knappen Søk benyttes til å hente opp transaksjoner som tilfredsstiller valgte filterkriterier. Dersom Automatisk søk er sjekket av vil systemet automatisk søke fram aktuelle transaksjoner ved endringer i skjermbildet. Knapper i bunnen av registreringsbildet Lagre innstillinger Benyttes til å lagre innstillinger når man har endret oppsett på tabellen. Endring av oppsett på tabellen gjøres ved å ta opp høyre mus menyen og foreta aktuelle valg. Skjema Benyttes til å ta ut skjemarapport for aktuelle transaksjoner. Skriv ut Benyttes til å skrive ut transaksjonene som på et gitt tidspunkt er synlige i tabellen. Slett Benyttes til å slette transaksjoner som er markert i tabellen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 8

7 Send Benyttes til sende transaksjoner som er markert i tabellen til attestasjon. Ukemal Ukemaler benyttes for å forenkle registreringen på ukenivå. Man definerer et sett med aktiviteter som normalt foregår i løpet av en uke. Disse henviser til bestemte lønns- og fraværsarter og de kan knyttes til bestemte aktiviteter, prosjekter, etc. For hver art som skal benyttes i ukemalen er det bestemt hvilket felt man skal registrere på i ukekalenderen. Dette defineres fra ajourhold av art i Personec Lønn. Ukemaler og oppsett av disse blir gjort av systemadministratoren og er vanligvis ikke tilgjengelig for vanlige brukere. Følgende funksjoner er tilgjengelig: Mal Søke etter eksisterende maler. Ny mal Du må angi en ny ID og en Beskrivelse før malen lagres. Lagre mal Lagre endringer utført på ny eller eksisterende mal. Lagre som Du må angi ny ID for malen. Slett mal Sletter valgt mal. Avbryt Avbryter en operasjon som er i gang. Ny linje Benyttes til å legge opp en ny linje i ukemalen. Ukeregistrering Ukeregistrering er en funksjon hvor man kan registrere timer og fravær på ukebasis. Valg av firma All registrering foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firmakontrollen være fylt ut automatisk. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet huske sist valgte firma og man må bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Registrering Ukeregistreringen skjer alltid mot valgt person og ansattforhold. Videre må du angi uke. Dette gjøres ved å taste ukenummer direkte eller eventuelt ved å taste en dato. Dersom du taster en dato vil datokontrollen automatisk skifte til mandagen i uken for angitt dato. Dersom man allerede har definert linjer i ukeregistreringen (ved bruk av mal eller definering av enkeltlinjer) kan man starte å registrere direkte i ukekalenderen. Hvilken verdi man registrer direkte i ukekalenderen styres pr. art i Personec Lønn. Man registrerer ofte timer på denne måten. Bruk av mal I ukeregistreringen kan man benytte ukemalene som er definert. Dette gjøres ved å velge riktig mal i søkekontrollen og trykke på knappen bruk mal. Dataene fra malen vil automatisk bli kopiert på alle dagene i den aktuelle uken som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Årskalenderen ajourholdes fra Personec Lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 8

8 Etter at man har valgt en mal får man kopiert ned linjene fra malen i tabellen og kan overstyre disse direkte. Kopier uke Hvis du har registrert transaksjoner i en uke, og dette arbeidet gjentar seg, kan du duplisere oppsettet fra en tidligere registrert uke inn i den uka du står i. Kopiering kan også ta med seg registrerte verdier. Øvrige funksjoner i ukeregistrering En oversikt over knappen under ukekalenderen: Ny linje Denne knappen benyttes for å legge inn en ny linje i ukeregistreringen. Man må velge aktuell lønns- eller fraværsart og får tilgang til felter i henhold til maskedefineringen. Verdiene som registreres legges ned for alle dager som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Endre linje Denne knappen benyttes til å åpne en dialog hvor man kan endre på valgt linje i ukeregistreringen. I denne dialogen har man mulighet til å overstyre for hver enkelt dag i aktuell uke. Lagre Benyttes til å lagre aktuelle endringer. Dersom du registrerer direkte i ukekalenderen må du avslutte med å trykke på lagre knappen. Slett linje Benyttes til å slette valgt linje fra ukekalenderen. Send Benyttes til sende alt som er registrert innenfor en periode til attestering. Aktuell periode foreslås ut fra valgt uke. Dersom det er et periodeskifte midt i aktuell uke må man velge hvilken av disse periodene man skal sende for. Skriv ut Benyttes til å ta en utskrift av linjene som ligger i ukekalenderen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 8

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED MekoEasy Pr. 20. November 2013 Copyright InfoEasy AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.no : Side 1 av 46 Innholdsfortegnelse 1. Verkstedsmodul programendringer:...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer