Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk"

Transkript

1 Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk

2 Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben din en jobb som er viktig for at hele bedriften skal fungere. Vårt hovedfokus er på din hverdag. Du vet at hjelpen aldri er mer enn en telefonsamtale unna. Uansett om det er et enkelt teknisk spørsmål eller et komplisert spørsmål forbundet med årsoppgjøret. Bak Huldt & Lillevik ligger mer enn 25 års erfaring, med brukervennlige, fungerende og oppdaterte løsninger. Når vi spør sier mer enn 95% av våre kunder at de er svært godt fornøyd med oss. Derfor er Huldt & Lillevik trygghet. Oslo 13. juni 2008

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Bokens formål og oppbygning...5 Hvem bør lese boken?... 6 Hvilke forkunnskaper kreves?... 7 Om denne boken... 8 Del 1 Installere og ta i bruk systemet Starte systemet Tilpasse lønnssystemet Importere faste opplysninger fra lønnssystemet...16 Kontrollere og opprette bilagstyper Opprette kjøregrupper Opprette diettgrupper Kontrollere utenlandsdiett Definere oppsett av systemet Gi adgang til systemet Gi adgang til systemet for ansatte...29 Gi adgang til systemet for systemoperatører samt personer som ikke er opprettet...30 Del 2 Generell bruk av systemet Velge oppgaver og menyvalg Kort oversikt over bruken av systemet Arbeidsområdet Bruke musen og tastaturet Bruke vedlikeholdsvinduer Bruke dialoger For den reisende som skal registrere egne reiseregninger Del 3 Hvis du står fast Bokens formål og oppbygning 1

4 Innholdsfortegnelse Bruke hjelp på skjermen Bruke hjelpefilen...42 Få hjelp via Internett...45 Bøker som kan hjelpe deg Support Kurs Del 4 Behandle reiseregninger og kjørebøker...49 Registrere reiseregninger og kjørebøker Generelt om veiviseren...50 Registrere reiseregninger - generell gjennomgang...52 Lagre formål og reiserute Bruke valuta Bruke hotellregistret Belaste forskjellige kostnadsbærere Opprette avdelinger, prosjekter og elementer...71 Registrere reiser som belastes forskjellige kostnadssteder...71 Eksempler på føring av reiser og kjørebøker Registrere en reise med overnatting...73 Registrere en utenlandsreise med overnatting...77 Registrere kjørebok uten dagdiett...80 Registrere kjørebok med dagdiett...83 Registrere en innenlandsreise med en privat del...86 Registrere en reise med administrativ forpleining...89 Attestere reiseregninger Avregne reiseregninger og overføre opplysninger til lønn og regnskap Avregne reiseregninger utbetale i lønnsystemet...95 Avregne reiseregninger utbetale i reiseregningssystemet...96 Overføre reiseoppgjøret til lønn...97 Feilliste ved avregning...98 Bruke elektronisk betalingsformidling ved utbetaling fra reiseregningssystemet Behandle reiseoppgjør når personen skylder penger Kortfattet huskeliste (fra registrering til import i lønn) Benytte viderefakturering Gå over til nytt innberetningsår Oppdatere offentlige satser Del 5 Integrasjon mot andre systemer Bokens formål og oppbygning

5 Innholdsfortegnelse Importere faste opplysninger fra andre systemer Utbetale reiseregninger i lønnssystemet Overføre opplysninger til lønns- og trekkoppgaven Eksportere utskrifter til andre programmer Del 6 Utskrifter Hvor finner du utskriftene? De mest vanlige utskriftene Utvalg og sortering Velge skriver Utskrift til skjerm Del 7 Hvis du ikke bruker et Huldt & Lillevik lønnssystem Muligheter ved lønnssystem fra annen leverandør enn Huldt & Lillevik Ta i bruk reiseregningssystemet Sette opp systemet Registrere faste opplysninger Avregne reiseregninger og overføre opplysninger til lønn og regnskap Behandle reiseoppgjør når personen skylder penger Del 8 For superbruker Skrive ut kundemelding Opprette en klient Oppdatere bilagstyper ved felles bilagstyperegister Oppgradere til en større modell av systemet Slette gamle data Del 9 For IT-ansvarlig Lage og legge tilbake sikkerhetskopi Kjøre SQL Filer i systemet Stikkord Bokens formål og oppbygning 3

6

7 Hvem bør lese boken? Bokens formål og oppbygning Innhold Hvem bør lese boken? 6 Hvilke forkunnskaper kreves? 7 Om denne boken 8 Bokens formål og oppbygning 5

8 Hvem bør lese boken? Hvem bør lese boken? Alle som bruker reiseregningssystemet, kan ha nytte av å lese denne boken. Du finner nyttig stoff i boken hvis du lurer på hvordan du skal løse en bestemt arbeidsoppgave i forbindelse med de ansattes reiseoppgjør. Hvis du foretrekker å lese informasjon på skjermen, er hjelpen i systemet et alternativ til boken "Praktisk bruk". Se "Bruke hjelp på skjermen" på side 42 for nærmere beskrivelse. For å få en rask innføring i hvordan du bruker systemet, bør du lese "Del 2 Generell bruk av systemet". Når du skal løse en bestemt arbeidsoppgave i systemet, kan du få nyttige tips ved å lese beskrivelsen i kapitlet "Del 4 Behandle reiseregninger og kjørebøker". 6 Bokens formål og oppbygning

9 Hvilke forkunnskaper kreves? Hvilke forkunnskaper kreves? Denne boken beskriver hvordan du kan bruke Huldt & Lillevik Reise for å registrere og følge opp reiseoppgjør. Systemet hjelper deg å registrere reiseregninger i henhold til myndighetenes krav for trekkfrie utbetalinger, men boken beskriver ikke regelverket. Du finner informasjon om lover og regler i menyvalg Hjelp Emner i hjelp. Alle kapitlene forutsetter at du kan velge i menyer og i oppgavestyreren, vedlikeholde informasjon i vinduene og bruke knappene i systemet. Dette er beskrevet i kapitlet "Del 2 Generell bruk av systemet". Bokens formål og oppbygning 7

10 Om denne boken Om denne boken Oppbygning Innhold Hver del i boken innledes med en kortfattet oversikt. Her får du grunnleggende informasjon om innholdet, samt en innholdsfortegnelse for kapitlet. Boken beskriver hvordan du bruker Huldt & Lillevik Reise for å registrere og følge opp de ansattes reiseoppgjør. Boken beskriver ikke myndighetenes krav ved trekkfrie utbetalinger, dette finner du utfyllende i menyvalg Hjelp Emner i hjelp. Boken tar utgangspunkt i at firmaene (klientene) bruker Huldt & Lillevik Lønn. Et eget kapittel beskriver hva som er spesielt for de som ikke bruker et av lønnssystemene fra Huldt & Lillevik. Del 1 Installere og ta i bruk systemet beskriver hvordan du setter opp og kommer i gang med systemet. Del 2 Generell bruk av systemet beskriver hvordan du bruker musen eller tastaturet for å velge menyer og oppgaver og for å registrere opplysninger i vinduene (skjermbildene). Del 3 Hvis du står fast beskriver hvor du finner opplysninger hvis du lurer på noe. Du får en inngående beskrivelse av hvordan du bruker hjelpesystemet på skjermen, henvisninger til bøker som kan hjelpe deg, og informasjon om support og kurstilbud. Del 4 Behandle reiseregninger og kjørebøker beskriver i hovedtrekk registrering, attestering og avregning av reiseregninger. Del 5 Integrasjon mot andre systemer beskriver hvilke muligheter som finnes for import og eksport av opplysninger. Når du har lest kapitlet, vet du hvilke alternativer som finnes når det gjelder å importere personer, avdelinger, lønnsarter og eventuelt prosjekter og elementer fra lønnssystemet, og når det gjelder å overføre opplysninger til lønn. Del 6 Utskrifter beskriver hvor du finner utskriftene i systemet og omtaler utskriftene generelt, blant annet hvordan du velger skriver og utskrift til skjerm og hvordan du velger sortering og utvalg. Del 7 Hvis du ikke bruker et Huldt & Lillevik lønnssystem beskriver det som er verdt å vite for de som ikke bruker et Huldt & Lillevik lønnssystem. Del 8 For superbruker inneholder aktuelt lesestoff for superbruker. Dette er informasjon som vanlige brukere normalt ikke behøver å forholde seg til. Når du har lest kapitlet, vet du blant annet hvordan du oppretter klienter og hvordan du skriver ut en kundemelding. 8 Bokens formål og oppbygning

11 Om denne boken Del 9 Informasjon for IT-ansvarlig inneholder aktuelt lesestoff for IT-ansvarlig. Dette er informasjon som vanlige brukere normalt ikke behøver å forholde seg til. Når du har lest kapitlet, vet du hvordan du lager og legger tilbake en sikkerhetskopi og du har en oversikt over filene i systemet. Bokens formål og oppbygning 9

12 Om denne boken Skrivemåter Her finner du en oversikt over skrivemåtene i denne boken, samt en beskrivelse av hva de enkelte skrivemåtene indikerer. Skrivemåte Forklaring Oppgavevalg Henvisning til oppgavevalg, for eksempel "Velg oppgaven Reiseregning Registrere for å registrere reiser". Det første ordet er emnet i oppgavestyreren. Deretter følger navnet på oppgaven og eventuelt navnet på underoppgaven. Menyvalg Felt Knapper [TASTETRYKK] Når navnet på et menyvalg varierer avhengig av hvilket språk Windows er installert med, står det engelske menynavnet i parentes bak det norske navnet, for eksempel "Klikk Start og velg Programmer (Programs)." Henvisning i feltnavn, for eksempel feltet Reisetype. Henvisning til knapper i systemet, for eksempel "klikk Lagre reise". Tastetrykk og funksjonstaster, for eksempel tasten [ENTER] Når tastetrykkene er atskilt med + betyr det at du skal holde begge tastene nede samtidig. [ALT+M] betyr for eksempel at du skal holde [ALT]-tasten nede samtidig som du trykker [M]. Når tastetrykkene er atskilt med, skal du trykke og slippe hver av tastene i rekkefølge. [ALT, F, N] betyr for eksempel at du skal trykke og slippe [ALT]-tasten, trykke og slippe F og trykke og slippe N. Verdier du skal angi Spesielle ord Forskjellige verdier du skal angi, for eksempel kontonummeret Spesielle ord og uttrykk. Merknader og henvisninger. Markerer noe du bør legge spesielt merke til. Dette kan være en merknad, et tips eller en advarsel. Teksten står med kursiv skrift, for eksempel slik: Du sletter en registrert linje ved å trykke [F10]. Markerer en henvisning. Henvisningen kan være til et annet sted i denne boken eller til en annen bok. Henvisninger skrives med kursiv skrift. Når det henvises til et annet sted i boken, omsluttes avsnittet med " og ", for eksempel: Se "Registrere reiseregninger" på side xx for nærmere beskrivelse. 10 Bokens formål og oppbygning

13 Del 1 Installere og ta i bruk systemet Når du har lest kapitlet, vet du hvordan du setter opp og kommer i gang med systemet. Se separat "Installasjonsveiledning for beskrivelse av hvordan du installerer systemet. Innhold Starte systemet 13 Tilpasse lønnssystemet 15 Importere faste opplysninger fra lønnssystemet 16 Kontrollere og opprette bilagstyper 19 Opprette kjøregrupper 22 Opprette diettgrupper 25 Kontrollere utenlandsdiett 27 Definere oppsett av systemet 28 Gi adgang til systemet 29 Installere og ta i bruk systemet 11

14

15 Starte systemet Starte systemet 1. Klikk og velg Alle Programmer (All Programs). 2. Velg Huldt & Lillevik Reise og Huldt & Lillevik Reise. Du får frem vinduet Logg inn. 3. Oppgi initialer og passord. 4. Velg eventuelt klient. Hvis du har tilgang til bare én klient, vises denne automatisk. Hvis du har tilgang til flere klienter, klikker du og velger ønsket klient fra listen. 5. Klikk OK. Du kommer inn i systemet. Reiseregningsvinduet vises som standard. 6. Velg aktuell oppgave. Kort oversikt over oppgavene i systemet Hvis du vil Gjør du følgende: Importere avdelinger Velg oppgaven Import Avdeling. Importere prosjekter Velg oppgaven Import Prosjekt. Importere elementer Velg oppgaven Import Element 1 - Element 5. Importere lønnsarter Velg oppgaven Import Lønnsart. Importere personer Velg oppgaven Import Person. Registrere reiseregninger Velg oppgaven Reiseregning Registrere. Installere og ta i bruk systemet 13

16 Starte systemet Hvis du vil Skrive ut ferdig utfylt reiseregningsskjema Registrere kjørebøker Gjør du følgende: Velg oppgaven Reiseregning Registrere, hent opp aktuell reise og klikk. Velg Kjørebok i veiviseren når du fører reiseregning. Attestere reiseregninger Velg oppgaven Reiseregning Attestere. Avregne reiseregninger Velg oppgaven Reiseregning Avregne. Skrive ut opplysninger Velg oppgaven Skrive ut Utskrifter/rapporter og velg aktuell utskrift. Avslutte reiseregningssystemet Trykk [ALT+F4] 14 Installere og ta i bruk systemet

17 Tilpasse lønnssystemet Tilpasse lønnssystemet Hvis du bruker Huldt & Lillevik System 4, finner du her en beskrivelse av hvordan du klargjør lønnssystemet og importerer opplysninger til reiseregningssystemet. Hvis du bruker et annet lønnssystem, leser du Del 8 Hvis du ikke bruker et Huldt & Lillevik Lønnssystem. Fremgangsmåte 1. Start lønnssystemet på vanlig måte. 2. Hvis enkelte personer skal ha reiseoppgjør utbetalt til en annen bankkonto enn den lønnen overføres til, gjør du følgende: a) Velg oppgaven Kartotek Personer Registrere hovedopplysninger. b) Registrer reiseoppgjørskontoen i feltet Reise. 3. Kontroller at lønnsartene for reise- og diettgodtgjørelse har korrekt verdi i feltet Type (i oppgavevalg Kartotek Lønnsarter Registrere): Hvor skal oppgjørene utbetales? I System 4 I reiseregningssystemet - når du tidligere i samme år har utbetalt reiseoppgjør i System 4 I reiseregningssystemet - når du ikke har utbetalt reiseoppgjør i System 4 i løpet av året Verdi i feltet Type Godtgjørelse/ refusjoner Reguleringer Reguleringer Kommentar Lønnsartene finnes allerede i System 4. Opprett et nytt sett lønnsarter i System 4 for reiseoppgjør for avstemmingens skyld. Lønnsartene finnes allerede i System Gjør følgende endringer på lønnsartene for reise- og diettgodtgjørelse (i oppgavevalg Kartotek Lønnsarter Registrere): Felt Verdi Kommentar Måte 01 Beløp Registrere antall Ja Hvis antallet skal vises i lønn Registrere sats Ja Hvis satsen skal vises i lønn Registrere beløp Ja Må stå Ja, ellers leses ikke beløpet på lønnsarten inn! Registrere avdeling Ja Hvis det brukes variabel avdeling i reiseregningssystemet Registrere prosjekt Ja Hvis det brukes variabelt prosjekt i reiseregningssystemet Installere og ta i bruk systemet 15

18 Tilpasse lønnssystemet Felt Verdi Kommentar Registrere element 1 element 5 Ja Hvis det brukes variabelt element i reiseregningssystemet 5. Kostnader som bedriften betaler direkte (hotellovernattinger, flybilletter og lignende), kan registreres i reiseregningssystemet for oppfølging av kostnader pr. reise og avstemming mot fakturaer. Denne typen opplysninger overføres vanligvis ikke til regnskap via lønn, da fakturaene registreres direkte i regnskapssystemet. Hvis denne typen opplysninger likevel skal overføres til regnskap via lønn, må du opprette lønnsarter for denne typen kostnader. Lønnsartene skal ha Reguleringer i feltet Type. Importere faste opplysninger fra lønnssystemet Hvis du bruker Huldt & Lillevik System 4, finner du her en beskrivelse av hvordan du importerer personer, avdelinger, prosjekter, elementer og lønnsarter fra lønnssystemet. Hvis du bruker et annet lønnssystem, se kapittelet Hvis du ikke bruker et Huldt & Lillevik lønnssystem på side 125. Sette opp importen Før du importerer fra lønnssystemet, må du angi hvilke kostnadsbærere i lønnssystemet som skal tilordnes hvilke kostnadsbærere i reiseregningssystemet. Disse trenger ikke å være de samme. Du kan for eksempel angi at kostnadsbæreren Element 3 i lønnssystemet skal tilordnes kostnadsbæreren Prosjekt i reiseregningssystemet. De fleste rapportene i Huldt & Lillevik Reise rapporterer kun avdeling, prosjekt og element 1. Du kan ikke endre dette oppsettet når du har begynt å registrere opplysninger i reiseregningssystemet. Fremgangsmåte 1. For å kunne sette opp hvilke kostnadsbærere i lønnssystemet som skal tilordnes hvilke kostnadsbærere i reiseregningssystemet, må du først åpne for kostnadsbærerne i reiseregningssystemet: a) Velg oppgaven Kartotek, klikk plusstegnet til venstre for Kostnadsbærer og velg Definisjon. b) Sett en hake i boksen Benyttes for de kostnadsbærerne du vil bruke i reiseregningssystemet. 16 Installere og ta i bruk systemet

19 Tilpasse lønnssystemet Se bort fra øvrig oppsett i dette bildet. Definisjonen av kostnadsbærerne importerer du fra lønnssystemet senere. 2. Sett opp hvor de enkelte kostnadsbærerne i reiseregningssystemet skal hentes fra i lønnssystemet: a) Klikk Kartotek, klikk plusstegnet til venstre for Kostnadsbærer og velg Import. På venstre side av skjermbildet står de kostnadsbærerne som er definert for bruk i reiseregningssystemet. b) Klikk til høyre for Avdeling, og velg hvilken kostnadsbærer i lønnssystemet som skal importeres til denne kostnadsbæreren i reiseregningssystemet. c) Gjenta punkt b) for hver kostnadsbærer du skal importere. Utføre importen Forutsetninger Klienten må være integrert med lønn, det vil si at det i oppgavevalg Kartotek Firmaopplysninger må være valgt et lønnssystem i feltet Lønnssystem. Fremgangsmåte 1. Hvis du bruker lønnssystemet Huldt & Lillevik System 4, må du gjøre følgende før du importerer til reiseregningssystemet: Installere og ta i bruk systemet 17

20 Tilpasse lønnssystemet a) Start lønnssystemet. b) Velg oppgaven Fil Eksporter Kartotek. c) Merk av alle feltene i vinduet. d) Kontroller at lønnsområdet for System 4 er oppgitt som katalog for eksportfilene. e) Klikk OK. 2. Importer selve definisjonen av kostnadsbærerne fra lønnssystemet: a) Velg oppgaven Kartotek, klikk plusstegnet til venstre for Kostnadsbærer og velg Definisjon. b) Klikk Importer. 3. Importer kostnadsbærerne fra lønnssystemet: a) Velg oppgaven Import i reiseregningssystemet, og velg det du skal importere, i oppgavelisten. b) Importer avdelinger, personer, lønnsarter og eventuelt prosjekter og elementer. Importer opplysninger på nytt når registre er endret i lønnsystemet. Du bør gjøre dette regelmessig, for eksempel hver måned. Du kan importere alle personer selv om reiseregningssystemet er satt opp med en mindre modell enn det er antall personer. Det er antall reisende i inneværende innberetningsår i reiseregningssystemet som bestemmer modellen. Du må importere avdelinger eller den kostnadsbæreren du benytter ved adgangskontroll og attestering. Du må importere lønnsarter, da bilagstypene som skal overføres til lønn for utbetaling og/eller innberetning knyttes til lønnsarter. Hvis det ikke vises noen registreringer, og du får en feilmelding, betyr det ett av følgende: Klienten i reiseregningssystemet er integrert med en klient som ikke finnes i lønnssystemet eller er integrert med feil klient i lønnssystemet (klienten er oppgitt i oppgavevalg Kartotek Firmaopplysninger i reiseregningssystemet). Opplysningene er ikke eksportert fra lønnssystemet eller er eksportert til feil område. Du ser de importerte opplysningene under oppgavevalg Kartotek, men får ikke lov å endre opplysningene. Opplysningene vedlikeholdes kun i lønnssystemet. 18 Installere og ta i bruk systemet

21 Kontrollere og opprette bilagstyper Kontrollere og opprette bilagstyper Bilagstypene er selve kjernen i systemet. Du knytter alle reiseutgiftene til en bilagstype. Bilagstypene er like sentrale som lønnsartene i lønnssystemet. Bilagstypene bestemmer hvordan registreringene overføres til lønn for utbetaling og/eller innberetning. Forutsetninger Klienten må være satt opp slik du ønsker med tanke på avregning og integrasjon. Du angir dette i oppgavevalg Kartotek Firmaopplysninger. Lønnsarter må være importert i oppgavevalg Import Lønnsart. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Skrive ut Bilagstype, og skriv ut rapporten Bilagstyper. 2. Kontroller at satsene er korrekte på de bilagstypene som følger med systemet. Fradragssatsene for måltider på utenlandsdiett er ikke angitt. Systemet beregner disse satsene automatisk basert på faste prosentandeler av den aktuelle diettsatsen (frokost 10%, lunsj 40% og middag 50%). For bilagstyper som finnes i en trekkfri og en trekkpliktig utgave (for eksempel diett med overnatting på hybel/brakke), er satsene på den trekkfrie bilagstypen den satsen som skal utbetales (kan godt være høyere enn den trekkfrie satsen), mens den trekkfrie satsen ligger på den trekkpliktige bilagstypen. Systemet beregner selv trekkpliktig del når du registrerer reisen. 3. Angi lønnsart, eventuelt konto og mva kode på bilagstypene. Skal du utbetale reiseregninger i lønnssystemet? a) Angi lønnsart for utbetaling eller trekk i feltet Lønnsart. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må lønnsarten ha godtgjørelse, lønn eller trekk i feltet Type i System 4. b) Billetter, overnatting og utgifter: Kostnader som bedriften betaler direkte (hotellovernattinger, flybilletter og lignende), kan registreres i reiseregningssystemet for oppfølging av kostnader pr. reise og avstemming mot fakturaer. Angi lønnsart for regulering i feltet Lønnsart direkte kostnader. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må lønnsarten ha Reguleringer i feltet Type Denne typen opplysninger overføres vanligvis ikke til regnskap via lønn, da fakturaene registreres direkte i Installere og ta i bruk systemet 19

22 Kontrollere og opprette bilagstyper regnskapssystemet. Når denne typen opplysninger likevel skal overføres til regnskap via lønn, må du opprette lønnsarter tilsvarende de ulike konti i regnskapet som du skal overføre til. c) Billetter, overnatting og utgifter: Hvis du ønsker å overføre mva kode til regnskap via lønn angir du aktuell kode i feltet Mva kode. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må du ha åpnet for MvaKode/Reisenummer i oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Oppsett kostnadsbærere Registrere. Skal du utbetale reiseregninger i reiseregningssystemet og overføre opplysninger til regnskapet via lønnssystemet? a) Angi lønnsart for videreføring av kostnadene til regnskap i feltet Lønnsart. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må lønnsarten ha Reguleringer i feltet Type. b) Billetter, overnatting og utgifter: Kostnader som bedriften betaler direkte (hotellovernattinger, flybilletter og lignende), kan registreres i reiseregningssystemet for oppfølging av kostnader pr. reise og avstemming mot fakturaer. Angi lønnsart for regulering i feltet Lønnsart direkte kostnader. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må lønnsarten ha Reguleringer i feltet Type Denne typen opplysninger overføres vanligvis ikke til regnskap via lønn, da fakturaene registreres direkte i regnskapssystemet. Når denne typen opplysninger likevel skal overføres til regnskap via lønn, må du opprette lønnsarter tilsvarende de ulike konti i regnskapet som du skal overføre til. c) Billetter, overnatting og utgifter: Hvis du ønsker å overføre mva kode til regnskap via lønn angir du aktuell kode i feltet Mva kode. Ved integrasjon mot Huldt & Lillevik System 4 må du ha åpnet for MvaKode/Reisenummer i oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Oppsett kostnadsbærere Registrere. Du bør ha opprettet et nytt sett med lønnsarter for reise og diett hvis du har benyttet lønnsartene for reise og diett i lønnssystemet i løpet av året. For nærmere beskrivelse, se Tilpasse lønnssystemet på side Opprett eventuelle nye bilagstyper og gjør følgende for hver bilagstype: a) Velg aktuell bilagsgruppe. b) Klikk Ny. c) Skriv inn et navn på bilagstypen i feltet Navn. 20 Installere og ta i bruk systemet

23 Kontrollere og opprette bilagstyper d) Hvis du oppretter en bilagstype for diett, overnatting eller kjøring, angi hva bilagstypen er, i feltet Systemkode. e) Angi sats hvis systemet skal bruke en fast sats når du registrerer på denne bilagstypen. Hvis bilagstypen gjelder utenlandsdiett, bruker systemet faste prosentandeler av den aktuelle diettsatsen (frokost 10 %, lunsj 40 % og middag 50 %) når du registrerer reiseregninger. For bilagstyper som finnes i en trekkfri og en trekkpliktig utgave (for eksempel diett med overnatting på hybel/brakke), er satsene på den trekkfrie bilagstypen den satsen som skal utbetales (kan godt være høyere enn den trekkfrie satsen), mens den trekkfrie satsen ligger på den trekkpliktige bilagstypen. Systemet beregner selv trekkpliktig del når du registrerer reisen. f) For diett angir du fradragssatsene for frokost, lunsj og middag i henhold til punkt 2. g) Angi lønnsart, eventuelt konto og mva kode som beskrevet i punkt 3. h) Klikk Lagre. 5. Kontroller at bilagstypene er korrekte i henhold til oppsettet av systemet i menyvalg Verktøy Kontroll av bilagstyper. Installere og ta i bruk systemet 21

24 Opprette kjøregrupper Opprette kjøregrupper Hvis du skal utbetale bilgodtgjørelse som ikke samsvarer med statens satser og grenser kan du opprette egne kjøregrupper i oppgavevalg Kartotek Kjøregruppe. Du kan opprette flere alternative kjøregrupper. Som standard inneholder systemet kjøregruppene: Standard innland Standard utland Pendlerreise 22 Installere og ta i bruk systemet Det er aktuelt å opprette flere kjøregrupper hvis bestemte reiser eller grupper av personer skal ha forskjellig behandling når det gjelder hvilken sats som skal brukes for bilgodtgjørelse hvilke brudd som skal gjelde for bruk av høy/lav sats ved utbetaling av bilgodtgjørelse Kjøregruppene du registrerer her er de du velger blant i feltet Kjøregruppe i mappen Bilgodtgjørelse ved registrering av reiseregninger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Kjøregruppe. 2. Klikk Ny på verktøylinjen. ID-nummer for den nye kjøregruppen opprettes automatisk i feltet ID. 3. Oppgi et navn for diettypen i feltet Navn, for eksempel Bilgodtgjørelse selgere. 4. Velg type spesifikasjon for kjøregruppen i feltet Type

25 Opprette kjøregrupper a) Velg Spesifikasjonstype u/brudd hvis kjøregruppen gjelder utbetaling av bilgodtgjørelse uten brudd. b) Velg Spesifikasjonstype m/brudd hvis kjøregruppen gjelder utbetaling av bilgodtgjørelse med brudd. c) Velg Kjøretype hvis kjøregruppen gjelder utbetaling av bilgodtgjørelse med brudd og tillegg for passasjer, henger og Tromsø. 5. Velg hvilket brudd som skal gjelde for denne gruppen (gjelder ikke ved spesifikasjonstype uten brudd). Du kan opprette egne brudd definisjoner i oppgaven Kartotek Brudd, se Opprette bruddefinisjon på side Velg trekkfri og trekkpliktig bilagstype. a) Hvis du har du opprettet en kjøregruppe uten brudd, angir du bilagstyper i feltene Trekkfri bilagstype og Trekkpliktig bilagstype. b) Hvis du har du opprettet en kjøregruppe med brudd, velger du bilagstyper i tabellen nederst under Bilagstype trekkfri og Bilagstype trekkpliktig. c) Hvis du har du opprettet en kjøretype velger du om denne skal benytte bilagstyper eller kjøregruppe. Angi deretter bilagstyper i feltene Trekkfri bilagstype og Trekkpliktig bilagstype eller kjøregruppe i feltet Kjøregruppe. 7. Klikk Lagre. 8. Hvis du ønsker at systemet alltid skal foreslå en bestemt kjøregruppe på en person ved registrering av reiser, velger du standard kjøregruppe på personen ved å klikk bak feltet Kjøregrupper i oppgaven Kartotek Person. Opprette bruddefinisjon Hvis en kjøregruppe skal ha brudd som ikke samsvarer med statens grenser kan du opprette egne bruddefinisjoner i oppgavevalg Kartotek Brudd. Du kan opprette flere alternative brudd. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Brudd. 2. Klikk Ny på verktøylinjen. Systemet generer ID-nummer for det nye bruddet automatisk i feltet Bruddefinisjon. 3. Oppgi et navn for kjøregruppen i feltet Navn, for eksempel Egendefinert salg. 4. Velg akkumulator i feltet Akkumulator 5. Klikk Legg til linje. a) Oppgi et navn på bruddet i feltet Bruddnavn, for eksempel Inntil Installere og ta i bruk systemet 23

26 Opprette kjøregrupper b) Oppgi fra verdi i feltet FraVerdi, for eksempel 0. c) Oppgi til verdi i feltet TilVerdi, for eksempel d) Merk feltet Akkumuleres ikke hvis kilometer fra dettet bruddet ikke skal akkumuleres. e) Klikk Lagre bruddlinje. 6. Gjenta punkt 5 for hver bruddlinje du skal opprette. 24 Installere og ta i bruk systemet

27 Opprette diettgrupper Opprette diettgrupper Hvis du skal utbetale diettgodtgjørelse som ikke samsvarer med statens satser og grenser kan du opprette egne diettgrupper i oppgavevalg Kartotek Diettgruppe. Du kan opprette flere alternative diettgrupper. Systemet inneholder diettgruppen: Standard - Statens satser. Det er aktuelt å opprette flere diettgrupper hvis bestemte reiser eller grupper av personer skal ha forskjellig behandling når det gjelder hvilke diettsatser som skal brukes om det skal utbetales trekkpliktig del av diett ved overnatting på hybel, brakke eller pensjonat om det skal utbetales bruspenger ved fullt måltidsfradrag Diettgruppene du registrerer her er de du velger blant i feltet Type diett i mappen Land/Diett ved registrering av reiseregninger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Diettgruppe. Installere og ta i bruk systemet 25

28 Opprette diettgrupper 2. Klikk Ny på verktøylinjen. 3. Oppgi et ID-nummer for den nye diettgruppen i feltet ID. 4. Oppgi et navn for diettypen i feltet Navn, for eksempel Diett selgere. 5. Merk av i boksen Ikke utbetal trekkpliktig del hvis den trekkpliktige delen av dietten ikke skal utbetales for denne diettgruppen. Systemet utbetaler da ikke trekkpliktig del av diett ved overnatting på hybel, brakke eller pensjonat. 6. Merket av i boksen Ikke utbetal bruspenger ved fullt måltidsfradrag innland hvis det ikke skal utbetales bruspenger for hele døgn hvor alle måltider er dekket. 7. Merket av i boksen Ikke utbetal bruspenger ved fullt måltidsfradrag utland hvis det ikke skal utbetales bruspenger for hele døgn hvor alle måltider er dekket. 8. Velg om denne diettgruppen skal foreslås som standard ved registrering av reiser. I tabellen nederst i vinduet vises systemkodene i venstre kolonne. Disse er faste og kan ikke endres. I høyre kolonne vises de bilagstypene som er definert for hver systemkode. Hvis det er definert flere bilagstyper for samme systemkode, kan du klikke i kolonnen Bilagstyper og velge bilagstype. 9. Hvis du ønsker at systemet alltid skal foreslå en bestemt diettgruppe på en person ved registrering av reiser, velger du standard diettgruppe på personen ved å klikk bak feltet Diettgrupper i oppgaven Kartotek Person. 26 Installere og ta i bruk systemet

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer