Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4"

Transkript

1 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4

2 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 4 Endring i skjermbilder... 6 Navigering i skjermbilder... 7 Lønnskjøringen... 8 Utvalg på rapporter... 9 Kort oversikt over bruken av systemet... 9 Ny og forbedret logg Huldt & Lillevik Lønn ny funksjonalitet Fast lønn/trekk på ansattgrupper Variabel konto Variable avsetningskonti Fordele fast lønn på kostnadsbærer Rutine for kontroll og registrering av skattekort levert Remittere til utenlandsk bank Lønnsslipp med engelsk tekst Altinn innsending Sende oppgaver via Altinn Fri rapportering Saldohåndtering Lønn på to år Kjøre lønn på nytt år før årsavslutning Registrere kompetanseinformasjon Dokumentarkiv på ansatte Fraværsregistrering Copyright Aditro Side 1 av 30

3 Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4 Arbeidsområdet Dette kapitlet beskriver de viktigste endringene fra Huldt & Lillevik System 4 til Huldt & Lillevik Lønn. Tittellinjen vises øverst i skjermbildet med informasjon om versjonsnummer, Kunde-ID, firmanavn og lønnsår. Menylinjen finner du under tittellinjen. Oppgaveliste finner du på venstre side. Du velger en oppgave i oppgavelisten ved å klikke aktuell mappe og deretter aktuell oppgave. Når du velger en oppgave vises denne til høyre i skjermbildet. Under Mine favoritter kan du bygge opp din egen meny ved å legge til oppgaver fra oppgavelisten. Høyreklikk på en oppgave under Oppgaveliste og velg Legg til mine favoritter. Hvis du vil fjerne en oppgave under Mine Favoritter høyreklikker du på oppgaven og velger Slett. Hvis du har en lisens med tilgang for å kjøre lønn på flere klienter kan du bytte mellom klienter under Velg klient. Kun klienter du har tilgang til vises i listen Copyright Aditro Side 2 av 30

4 Endre størrelse på arbeidsområdet Du kan justere størrelsen på arbeidsområdet ved å angi om oppgavelisten skal være fast, flytende eller skjult. Når oppgavelisten er fast ligger den alltid til venstre i skjermbildet. Ved å klikk endrer du fra fast til flytende oppgaveliste. Oppgavelisten vil da ligge skjult helt til venstre, og teksten Oppgaveliste vises vertikalt i skjermbildet. Når du beveger musepeker over teksten vil systemet vise oppgavelisten, og skjule den igjen når du går ut av listen. Ved å klikke kan du endre fra flytende til fast oppgaveliste. Finn oppgave Hvis du ønsker å skjule oppgavelisten helt klikker du. For å vise oppgavelisten velger du menyen Vindu Oppgaveliste. For enklere å finne frem til en oppgave i oppgavelisten kan du søke på alle oppgaver i systemet. Høyreklikk i menyen og velg Finn oppgave. Verktøylinjen Skriv inn oppgaven du søker etter. Når du har funnet frem til oppgaven du søkte etter trykker du [Enter]. Systemet går til oppgaven og åpner skjermbildet for denne i et nytt vindu. De fleste skjermbildene i systemet har en verktøylinje. Her ser du verktøylinjen under Kartotek Personer. Valgene i verktøylinjen kan variere da tilgjengelig funksjoner er forskjellig i ulike skjermbilder Copyright Aditro Side 3 av 30

5 Beskrivelse av valg i verktøylinjer Verktøy Valg Verktøy Valg Gå til første Angre Gå til forrige Skriv ut Gå til neste Gå til siste Ny Lagre Slette Skru på/av beregning Eksportere rapport til Excel Hent dokumentmal Brev/avtale Åpner hjelp om skjermbildet Eksporter fra kartotek Importere til kartotek Gå til Juridisk Atlas (WEB) Utfør Eksportere rapport til PDF Sende rapport på e-post Bruke søkebilder I alle kartotek, samt enkelte skjermbilder under periodens lønn, finner du mappen Søk. Du bruker denne når du skal søke opp registreringer i kartotek, eller ønsker å eksportere opplysninger fra kartotek. Som standard vil søkebilder vise Nr og Navn. Du kan legge til flere felt i listen ved å høyreklikke i tabellen og velge Flere felt Copyright Aditro Side 4 av 30

6 Velg aktuelle felt ved å merke feltet og klikk Bruk. Høyreklikke i tabellen og velge Skjul flere felt når du har lagt til ønskede felt. Klikk på kolonneoverskriften for å velge hvordan du skal sortere listen og hvilket felt du vil søke på. Skriv inn verdien du vil søke på i feltet og trykk [Enter]. For å søke på en tekst hvor som helt i feltet starter du søket med %. For å endre rekkefølgen på kolonner, klikker du aktuell kolonne, drar og slipper på stedet du ønsker kolonnen skal flyttes til. Du kan definere utvalg slik at listen kun viser utvalgte registreringer. Plasser musepekeren i kolonnen du skal gjøre utvalg på. Høyreklikke og velge Sett filter. Du velger hvilke registreringer som skal vises ved å angi fra- og tilverdier eller enkeltverdier som skal med. Du angir bindestrek mellom fra- og tilverdiene og blank mellom forskjellige angivelser. For å kun ta med verdier som innholder en tekst hvor som helt i feltet starter du søket med %. Eksempel på utvalg Betydning 10 Ta med registreringer med verdien 10 i feltet Copyright Aditro Side 5 av 30

7 10 20 Ta med registreringer med verdien 10 eller 20 i feltet Ta med registreringer som har verdi fra og med 10 og til og med 20 i feltet. %lønn Ta med registrering som innholder verdien lønn i feltet. Angi registreringer som skal være med i utvalget og klikk OK. For å fjerne utvalget plasserer du musepekeren i kolonnen du har definert utvalg på. Høyreklikke deretter i kolonnen og velge Fjern filter. Endring i skjermbilder Flere av skjermbildene i systemet er endret for å gjøre registreringen enklere og mer effektiv. Dette gjelder blant annet skjermbildene under person- og personalopplysninger, firmaoppsett og lønnsarter. Under Kartotek Personer og mappen Telefon/E-post er alle opplysninger om ansattes telefonnummer og e-post adresser samlet. Når du definerer at en ansatt skal ha lønnslipp på e-post velger du hvilken e- post adresse du skal benytte ved distribusjon av lønnsslippen. Under Kartotek Personalopplysninger og mappen Familie kan du nå definere flere pårørende pr ansatt. I feltet Relasjon definerer du hvilken relasjon personen har til den ansatte Copyright Aditro Side 6 av 30

8 For å legg til flere ansatte trykker du [PIL NED] når du står på en linje i tabellen nederst. Navigering i skjermbilder I Huldt & Lillevik Lønn kan du ha flere skjermbilder oppe samtidig. Når du åpner et nytt skjermbilde legger dette seg øverst. På toppen av hvert skjermbilde vises en tab med navn på skjermbildet. Du bytter mellom skjermbilder ved å klikke på aktuell tab. Du lukker et skjermbildet ved å klikke eller trykke [Esc]. Når du lukker et skjermbilde går du tilbake til forrige aktive skjermbilde. Hvis du ønsker å lukke alle åpne skjermbilder velger du menyen Vindu Lukk Alle. Når du står i et felt (ikke i tabeller) som har et underliggende register kan du opprette nye poster i registeret direkte. Dette gjelder for eksempel hvis du ønsker å opprette en ny avdeling når du registrerer på en person i oppgaven Kartotek Personer. Ved å klikke til høyre for feltet vises avdelinger i registeret. Ved å klikke Opprette ny åpner systemet avdelingsregisteret, og du kan opprette en ny avdeling. Når du lagrer går systemet tilbake til personbildet og setter inn avdelingen du har opprettet på personen Copyright Aditro Side 7 av 30

9 Lønnskjøringen Rutiner for lønnskjøring er endret for å gjøre registreringen enklere og mer effektiv. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person kan du velge å skru av beregningen ved å klikke. Dette gjør registreringen enklere hvis du har mange påslagsarter. Klikk på nytt for å skru på beregningen igjen. Hvis du ønsker at systemet skal foreslå forrige kostnadsbærer når du registrerer transaksjoner, høyreklikker du i aktuelt kolonne og velger Kopier kostnadsbærer fra forrige linje. Mellom tabellen for registrering og summering på personen finnes en skillelinje, eller enn såkalt splitter. Når du beveger musen over linjen endres musepeker til en opp/ned pil. Du kan da endre størrelsen på tabellen du registrerer i. Dette er nyttig når du har mye data på en person. I oppgaven Periodens lønn Lønnsrapporter kan du bestille alle lønnsrapporter for en lønnskjøring samlet. Ved å klikke bak aktuell rapport kan du definere parameter for den enkelte lønnsrapporten. Systemet vil huske disse parametrene inntil du eventuelt endrer de igjen Copyright Aditro Side 8 av 30

10 Utvalg på rapporter Hvis du ønsker å skrive ut kun en rapport klikker du i mappen Enkeltrapporter og bestiller rapporten derfra. Ved utskrift av rapporter kan du gjøre oppslag på felter du skal ha utvalg på. Klikk bak aktuelt felt. Systemet velger at alle registreringer skal skrives ut. Hvis du ønsker å skrive ut kun enkelte registreringer klikker du Merk Ingen, og merker deretter registreringen du vil skrive ut. Kort oversikt over bruken av systemet Hvis du vil Klikker du... eller trykker Velge en oppgave i oppgavelisten Velge et menyvalg i menylinjen Lukke vinduet og gå til oppgavelisten Se emnene i hjelp på skjermen aktuell mappe, og dobbeltklikker aktuell oppgave menylinjen og klikker menyvalget eller Hjelp i menylinjen og klikker Innhold og stikkordregister [Alt]-tasten, samtidig som mappens understrekede bokstav, går til aktuell oppgave med piltastene, trykker [Enter] [Alt]-tasten samtidig som menyens understrekede bokstav, trykker understreket bokstav i menyvalget [Alt + M] eller [Ctrl+F4] [Alt, J, I] Copyright Aditro Side 9 av 30

11 Hvis du vil Klikker du... eller trykker Se hjelp om vinduet du [F1] står i Velge kommandoer (knapper) i et vindu knappen [Alt] samtidig som understreket bokstav Finne en registrering klikker i mappen Søk. [Ctrl+F] når du står i feltet du skal søke på Bla til neste/forrige [PIL OPP] og [PIL og registrering NED] når du står i søkefeltet Bla til første/siste registrering og [Ctrl + Home] og [Ctrl + End] når du står i søkefeltet Opprette en ny [Ctrl+N] registrering Lagre endringer [Ctrl+S] Slette en linje i et høyreklikk og velg [Ctrl+Delete] lønnsregistrerings-vindu Slett linje. Angre endringer [Esc] Utføre en oppgave [Ctrl + U] Skrive ut opplysninger [Ctrl+P] (når du står i et vedlikeholdsvindu) Åpne en dokumentmal [Ctrl + W] (brev/avtale) i Word Eksportere en rapport til Excel Eksportere en rapport til PDF Sende en rapport på E- post Slette registreringer [Ctrl+Delete] Gå til neste felt feltet [Enter] eller [Tab] Gå til forrige felt feltet [Shift+Tab] Gå til et bestemt felt feltet Når du peker på en knapp i verktøylinjen, ser du en beskrivelse av hva knappen utfører Copyright Aditro Side 10 av 30

12 Ny og forbedret logg Huldt & Lillevik Lønn har ny og forbedret rutine for logging av endringer som gjøres i systemet. Alle hendelser som blir utført i oppgaver, samt innog utlogging i systemet blir logget. Ved utskrift av loggen i oppgaven Rapporter Systemrapporter Logg kan du velge å gjøre utvalg på loggtype og oppgave. Dette gjør det enklere å søke seg frem en spesifikk hendelse. Du har følgende valg: Loggtype Alle Logget inn/logget ut/forsøk på innlogging Beregninger (Lønnsberegning/Godkjenning) Utfør (Beregning og utskrift) Endringer/Opprettet/Slettet register/import Endringer/Opprettet/Slettet transaksjon Beskrivelse Skriver ut alle hendelser fra loggen. Skriver ut navn og tidspunkt for innlogging/utlogging, inkludert mislykkede påloggingsforsøk. Skriver ut alle, eller velg kun beregning/ godkjenning under Oppgave. Skriver ut alle, eller velg aktuelle utførte oppgaver ( ) og rapporter under Oppgave. Skriver ut alle, eller angi oppgavevalg du ønsker å rapportere fra under Oppgave. Skriver ut alle, eller angi oppgavevalg du ønsker å rapportere fra under Oppgave. Huldt & Lillevik Lønn ny funksjonalitet Dette kapitlet beskriver ny funksjonalitet som tidligere ikke har vært tilgjengelig i Huldt & Lillevik. Fast lønn/trekk på ansattgrupper For å forenkle registrering og vedlikehold av fast lønn/trekk kan du registrere faste transaksjoner på ansattgruppe. Når du tar i bruk denne funksjonen oppnår du følgende fordeler: Systemet registrerer automatisk lønnsarter på ansatte under Kartotek Fast lønn/trekk. Når du registrerer en nyansatt som tilhører ansattgruppen vil systemet automatisk registrere lønnsarter fra ansattgruppen på den ansatte Copyright Aditro Side 11 av 30

13 Når du legger til, endrer eller sletter lønnsarter fra ansattgruppen, blir endringene automatisk oppdatert på alle personer i ansattgruppen (med mindre de er utelukket fra en lønnsart). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Fast lønn/trekk på ansattgrupper under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Ansattgrupper og klikk i mappen Fast lønn/trekk. Hent opp ansattgruppen du skal registre på. 5. Registrer lønnsarter som systemet skal aktivere på personer i denne ansattgruppen. 6. Hvis du ønsker å utelukke en lønnsart på enkelte personer i gruppen gjør du følgende: a) Klikk feltet Alle på aktuell lønnsartlinjen. b) Du får opp en dialogboks med alle personer som tilhører denne ansattgruppen Copyright Aditro Side 12 av 30

14 Variabel konto c) Merk personer som ikke skal ha denne lønnsarten under Valgte personer og klikk. d) Klikk OK. 7. Klikk når du er ferdig. Du kan sette opp lønnsystemet slik at du kan registrere faste og periodiske transaksjoner til variabel konto. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling. Velg Variabel i feltet Type til høyre for konto. 6. Klikk. 7. Velg oppgaven Kartotek Lønnsart. På lønnsarter hvor skrivemerket skal stoppe i felt konto ved registrering, gjør du følgende: a) Merk feltet Konto under gruppen Registrere Copyright Aditro Side 13 av 30

15 b) Klikk. I oppgavene Periodens lønn Registrere pr. person vil skrivemerke stoppe i feltet Konto når du benytter en lønnsart som er definert for registrering av variabel konto. Det samme gjelder i følgende oppgaver: Periodens lønn Registrere pr. lønnsart Kartotek Fast lønn/trekk Kartotek Fast lønn/trekk på ansattgruppe Kartotek Oppstartsverdier Variable avsetningskonti Du kan sette opp systemet slik at avsetningskonti for feriepenger og arbeidsgiveravgift kan være forskjellige pr avdeling eller prosjekt. Systemet fordeler da avsetninger i henhold til det kontosettet som er valgt på transaksjonens avdeling eller prosjekt. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling Copyright Aditro Side 14 av 30

16 5. Velg hvilken dimensjon du skal fordele avsetninger på ved å merke feltet Avdeling eller Prosjekt under gruppen Avsetninger spesifisert pr. I dette eksemplet har vi valgt variabelt kontosett pr avdeling. 6. Klikk. 7. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Konti. Gjør følgende for å opprette konto du skal benytte i kontosett(ene). a) Klikk. b) Skriv inn kontonummer og navn. c) Velg hvordan kontoen skal spesifiseres. d) Klikk. 8. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Kontosett. Opprett kontosett som følger: a) Klikk og skriv inn nr og navn på kontosettet. b) Registrerer inn kontonummer for alle avsetninger. Klikk eller trykk [Ctrl + F] for oppslag. c) Klikk Copyright Aditro Side 15 av 30

17 9. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærer Avdeling og hent opp aktuell avdeling. 10. Velg hvilket kontosett du skal benytte for denne avdelingen i feltet Kontosett avsetninger. 11. Gjenta punkt 10 for alle avdelinger. Fordele fast lønn på kostnadsbærer Hvis du har ansatte som skal fordele sin lønn på ulike kostnadsbærere, kan du kan sette opp systemet slik at lønnen blir automatisk fordelt. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ansatt deler sin stilling mellom flere avdelinger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Fast lønn fordelt på kostnadsbærere under Systemoppsett. 3. Klikk. 4. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling Copyright Aditro Side 16 av 30

18 5. Kontroller at kostnadsbæreren du skal fordele fast lønn på har Variabel i feltet Type. I dette eksemplet har vi valgt å fordele på avdeling. 6. Klikk. 7. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk. Merk linjen du skal fordele. Angi kostnadsbærer (i dette eksemplet avdeling) og andel av fastlønn for hver kostnadsbærer. Summen av andeler må være 100 %. 8. Gjenta punkt 7 for alle linjer som skal fordeles. 9. Klikk. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person viser systemet grunnlaget og fordeling på hver sin linje. Fordelte lønnsarter er låst for redigering. Hvis du endrer beløpet på en linje hvor grunnlaget ligger (i dette eksemplet lønnsart 1 Fast lønn) blir den prosentvise fordelingen endret i henhold til dette Copyright Aditro Side 17 av 30

19 Rutine for kontroll og registrering av skattekort levert Du kan sette opp systemet for enklere å ivareta kontrollen med at de ansatte leverer skattekort. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Skattekort levert og klikk. 3. Når en person lever skattekort har du 2 muligheter: a) Velg oppgaven Kartotek Personer. Hent opp aktuell person, kontroller og registrere eventuelle nye skattekortopplysninger. Merk deretter feltet Skattekort levert. b) Velg oppgaven Kartotek Skattekortopplysninger. Rediger innholdet i alle felter fra skattekortet direkte i tabellen og merk feltet Skattekort levert. Hvis du merker feltet Vis kun skattekort ikke levert får du raskt en oversikt over hvilke personer som ikke har levert sitt skattekort. Systemet nullstiller feltet Skattekort levert (merke fjernes) når du overfører til nytt år. Dermed starter du med blanke ark og har kontroll på at alle ansatte leverer nytt skattekort i forbindelse med hvert årsskifte Copyright Aditro Side 18 av 30

20 Remittere til utenlandsk bank Hvis du har ansatte som skal ha utbetalt sin lønn til en utenlandsk bankkonto må du sette opp systemet for dette. Det er kun formatet Telepay 2.01 som er støttet. Personer med utenlandsk bannkonto må ha gyldig BIC (SWIFT) og IBAN nummer. Fremgangsmåte: 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Parametre. 2. Merk feltet Remittering utland. 3. Velg oppgaven Kartotek Personer. Gjør følgende på alle personer med utenlandsk bankkonto: a) Påse at nøyaktig adresse er angitt. Adressen er med i remitteringsfilen og der viktig at denne er komplett. b) Velg Utenlandsk bankkonto i gruppen Bankkonti og oppgi BIC og IBAN. Lage remitteringsfil fremgangsmåte: Når du overfører betaling til utenlandsk bankkonto må du benytte formatet Nettbedrift Telepay. 1. Kjør lønnsberegning på vanlig måte. 2. Skriv ut banklisten i oppgaven Periodens Lønn Lønnsrapporter. Velg Nettbedrift Telepay i feltet Remittering til. 3. Registrer opplysningene til betalingsformidleren. Husk å oppgi hvem som skal dekke omkostninger for betalinger i Norge/utlandet Copyright Aditro Side 19 av 30

21 4. Skriv ut banklisten. Utbetalinger til utenlandske bankkonti blir spesifisert på egen liste. 5. Lag remitteringsfil og overfør til bank på vanlig måte. Lønnsslipp med engelsk tekst Altinn innsending I oppgaven Rapporter Lønnsrapporter og Lønnsslipp kan du velge lønnsslipp med engelske ledetekster. Dette gjelder for formularene Blankt papir laser og Blankt papir laser, uten raster. Disse formularene er tilgjengelig uavhengig av om funksjonen for remittering utland er skrudd på. I Huldt & Lillevik lønn sendes oppgaver via Altinn direkte fra lønnssystemet. Du må sette opp lønnssystemet og registrerer datasystem ID og passord på brukerne før du kan sende oppgaver via Altinn. Fremgangsmåte: 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Oppsett integrasjon. 2. Når du genererer oppgaver til Altinn kan du velge å sende disse direkte eller via skjermbildet Altinn innsending i lønnssystemet. Dette velger du under rammen Sende skjema automatisk ved generering. Vi anbefaler at du velger Nei i dette feltet. 3. Velg menyen Fil Bruker. 4. Gjør følgende for hver bruker av lønnssystemet som skal kunne levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn: a) Merk feltet Tilgang Altinn portal. b) Under Påloggingsinformasjon for bruker i Altinn portal oppgir du fødselsnummer og passordet denne brukeren benytter ved pålogging til Altinn portalen. Denne informasjonen MÅ registreres når brukeren skal levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn ferdig signert. c) Under Påloggingsinformasjon for klient i Altinn portal oppgir du datasystem ID og passord som systemet skal benytte ved innsendelse for denne klienten. 5. Hvis du har flere klienter og skal benytte samme datasystem ID og passord på alle klientene, registrerer du datasystem ID og passord, og klikker Oppdater alle klienter. 6. Hvis datasystem ID og passord er forskjellig på klientene, merker du aktuell klient i listen, registrerer datasystem ID og passord, og klikker Bekreft Copyright Aditro Side 20 av 30

22 Sende oppgaver via Altinn Her beskrives innsendelse av terminoppgave via Altinn. En fullstendig beskrivelse av innsendelse av lønns- og trekkoppgaver, SSB fraværsstatistikk og SSB lønnsstatistikk finnes i hjelpefilen til Lønn 5.0. Fremgangsmåte: 1. Påse at all lønn som skal med på terminoppgaven er godkjent. 2. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave. 3. Velg aktuell termin. 4. Velg oppgavetype. Du benytter oppgavetype som følger: Hovedoppgave Er satt som standard, og er det du vanligvis skal benytte. Korrigert oppgave Velg denne du hvis du skal sende inn en ny terminoppgave som erstatter en allerede innsendt oppgave. Tilleggsoppgave Velg denne hvis oppgaven du sender inn er et tillegg til allerede innsendt oppgave. Tilleggsoppgave skal kun benyttes dersom du har flere klienter som er registrert med samme organisasjonsnummer. Kun en av klientene kan innberettes med Hovedoppgave. Vi anbefaler da at du velger Hovedoppgave på den første klienten du sender for aktuell termin, og Tilleggsoppgave på de(n) andre klienten(e). 5. Merk av hvilke rapporter du skal skrive ut. 6. Klikk og terminoppgaven beregnes. Kontroller at utskriften av terminoppgaven på papir er korrekt. 7. Klikk for å lage filen til Altinn. Hvis du valgte Ja til å sende skjema direkte til Altinn i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, overfører systemet filen direkte til Altinn. Hvis det er feil i filen kommer du inn i skjermbildet Altinn innsending. Hvis du valgte Nei til å sende skjema direkte til Altinn i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, åpner systemet Altinn innsending hvor du kan sende filer. 8. I menyvalg Verktøy Altinn Altinn innsending merker du aktuell terminoppgave og klikker Send Copyright Aditro Side 21 av 30

23 Litt om mulighetene i skjermbildet Altinn innsending Utvalg på klient Her kan du velge hvilke klienter du vil vise oppgaver for. Utvalg på oppgavetype Her kan du velge hvilken oppgavetype du vil vise. Status Her kan du velge hvilken status oppgaver som vises skal ha. Send Klikk for å overføre oppgaver som er merket. Hent status Når du klikker kobler systemet seg mot Altinn portalen og henter statusen for oppgaven som er merket. Slett Klikk for å slette oppgaver som er merket. Merk oppgaver i skjemaoversikt Klikk på en linje i oversikten for å merke en oppgave. Klikk for å velge alle oppgavene. Når du merker alle oppgavene endrer knappen navn til. Klikk knappen for å oppheve merking på oppgaver. Feilsøking Velg aktuell oppgave og klikk Copyright Aditro Side 22 av 30

24 Skjemaoversikt Hendelser på skjema Oppgaven blir sendt og ligger under i arbeid i Altinn portalen. Logg inn på velg Min arbeidsliste og hent opp innsendelse. Klikk Kontroller skjema og du vil se hva som er feil i innsendingen. Her vises alle oppgaver og status for disse. Høyreklikk på en oppgave for å vise underliggende data. Her vises hendelser for skjema som er merket under skjemaoversikt. Høyreklikk på en oppgave for å vise hendelsesdata. Fri rapportering Med utgangspunkt i standard lønnsrapporter kan du lage eget oppsett hvor du definerer sortering, gruppering og utvalg for lønnsrapporter. 1. Velg oppgaven Rapporter Lønnsrapporter Fri rapportering. 2. Velg hvilken rapport du vil benytte som utgangspunkt i feltet Rapporttype. 3. Velg hvilke felter du skal skrive ut på rapporten. Velg aktuelt felt under Tilgjengelige felt og klikk. For å velge alle felter klikker du. 4. Velg hvordan rapportene skal grupperes (bruddsum). Velg aktuelt felt under Gruppering og klikk. 5. Klikk mappen Utvalg for å definere utvalg for rapporten. 6. Velg eventuelt mappen forhåndsvisning. Klikk for å skrive ut rapporten Copyright Aditro Side 23 av 30

25 7. Hvis du ønsker å lagre oppsettet for rapporten til senere klikker du Lagre. Saldohåndtering 8. Skriv inn navn og trykk OK. Rapporten blir da tilgjengelig under Rapporttype. Saldohåndtering gir deg mulighet til å håndtere ulike saldoer. Den viktigste funksjonen for saldohåndtering er timebank, men rutinen kan også benyttes til for eksempel reisekasse eller royalties. 1. Velg oppgaven Kartotek Saldohåndtering. 2. Klikk. 3. Skriv inn Nr og Navn. 4. Velg om systemet skal summere Antall eller Beløp i feltet Type. 5. Merk feltet Nullstille ved årsskifte hvis du ønsker at systemet skal nullstille saldo ved overføring til nytt år. 6. Hvis du ønsker et varsel når saldoen har nådd en grensen registrerer du antall/beløp i feltet Grenseverdi og angir en Varseltekst. Varsel blir gitt ved lønnsberegning og på beregningsjournalen. 7. Velg hvilke lønnsarter som skal legges til saldo, og hvilke som skal trekkes fra. 8. Klikk Copyright Aditro Side 24 av 30

26 9. Saldohåndtering kan registreres på ansattgruppen eller på hver enkelte ansatt: a) Hvis du skal registrere saldohåndtering på hver enkelt ansatt velger du oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og klikker mappen Saldohåndtering. b) Hvis du skal registrere saldohåndtering på alle i en ansattgruppe velger du oppgaven Kartotek Ansattgruppe og klikker mappen Saldohåndtering. 10. Registrere saldohåndtering på aktuelle personer. Hvis personen har en startverdi ved oppstart registrerer du denne i feltet Startverdi. Du kan eventuelt overstyre grenseverdi pr ansatt. 11. Klikk. I oppgaven Periodens lønn Registrere pr person viser systemet saldoen nederst i skjermbildet. Systemet oppdaterer saldo automatisk når du registrerer lønnsarter som skal legge til eller trekkes fra saldoen. Lønn på to år Du kan sette opp systemet slik at du kan kjøre lønn på 2 år samtidig. Dette gir deg mulighet til å kjøre lønn på nytt år før årsoppgjøret for inneværende år er avsluttet. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Parametre. 2. Merk feltet To år samtidig under rammen Systemoppsett. Du får opp en melding: 3. Velg Ja for å aktivisere nytt år. Systemet tar automatisk en sikkerhetskopi av dataene på klienten Copyright Aditro Side 25 av 30

27 Kjøre lønn på nytt år før årsavslutning Når du har åpnet for 2 år kan du registrere/endre data og kjøre ny lønn for neste år. 1. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser og kontroller satsene for neste år. 2. Hvis du skal endre faste lønnsdata velger du oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk eller Kartotek Ansattgruppe og mappen Fast lønn/trekk. Endringer du registrerer her vil kun gjelde for neste år. 3. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. Påse at du har valgt neste år (i dette eksemplet 2010) i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. Du kan alternativt registrere periodiske transaksjoner i oppgaven Periodens lønn Registrere pr. lønnsart eller importere i oppgaven Periodens lønn Importere Lillevik. Husk å påse at du har valgt nest år i feltet År. 4. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. Velg neste år (i dette eksemplet 2010) feltet bak Periode og kjør lønnsberegning. 5. Skriv ut aktuelle rapporter fra lønnskjøringen, og godkjenn på vanlig måte. Registrere kompetanseinformasjon Du må definere registre for de kompetanseområder du vil registrere informasjon om. Hvis du har konvertert fra Huldt & Lillevik System 4 og hadde registrert informasjon om utdannelse, praksis, kurs og sertifisering/autorisasjon i dette systemet, er data og tabeller konvertert til Huldt & Lillevik Lønn. Valgfrie registre Du definerer registrene for registrering av kompetanse i menyvalg Verktøy Personal Valgfrie registre. Hvis tidligere registre er blitt konvertert fra Huldt & Lillevik System 4 vil du også kunne se disse her Copyright Aditro Side 26 av 30

28 For å opprette et nytt register gjør du følgende: 1. Klikk. 2. Oppgi nummer og navn på registre. 3. Du kan definere inntil 6 felt pr kompetanseområde, 3 dato felter, 2 tekst (nøkkelord) felter og 1 kommentar (fritekst) telt. Legge inn rekkefølge og feltbeskrivelse for de feltene du skal registrere for kompetanseområde. Rekkefølge og feltbeskrivelse angir rekkefølgen og tittel på kolonnene som vises når du registrerer. Registrere kompetanseinformasjon 1. Velg oppgaven Kartotek Personalopplysninger og klikk i mappen Kompetanse. 2. Hent opp personen du skal registrere kompetanse på. 3. Merk kompetanseområde du skal registrere på under rammen Vis. Hvis du har valgt å vise alle kompetanseområder samtidige og all informasjon ikke fremkommer i skjermbilde klikker du eller for å bla mellom skjermbilder. 4. Registrer inn kompetanseinformasjon. 5. Når du registrerer informasjon i tekstfeltene, i dette eksemplet Språk og Ferdighetsnivå opprettes nye verdier i databasen. Når du skal registrere samme språk på en annen person klikker du i feltet og velger verdier fra nedtrekksmenyen. Dette sikrer en enhetlig registrering av kompetanse. Når du skal opprette en ny verdi, skriver du den i feltet. 6. Klikk Copyright Aditro Side 27 av 30

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-02-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.2

Huldt & Lillevik System 4 2010-02-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.2 Versjon 2010.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny terminoppgave

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Endringslogg brukerbok og ny database

Endringslogg brukerbok og ny database Endringslogg brukerbok og ny database Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Versjon 2006.3 Endringer etter brukerbok datert 01.10.2004 Endringer fra gammel til ny database Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer