Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12"

Transkript

1 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring... 2 Lønnsslipper... 3 Digipost... 3 Utplukk og sortering av papirslipper... 4 Lønnsjournal... 4 Bankliste... 4 Kontosammendrag... 5 Kontospesifikasjon... 6 Endringslogg... 6 Avviste transer... 7 Opprykksliste... 7 Utskrifter... 7 Utplukk... 8 Sortering... 8 Liste over Utskrifter... 8 Rapporter... 8 Trekkeierrapporter... 8 Trekkeierrapport i konsern...10 Overtidsrapport...10 Rapportviser...11 Filter...11 Vis kun siste rapport...11 Sikkerhet Rapportviser...12 Sletting av Rapporter...12 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

2 Utskrifter Lønnsrapporter Generelt om Lønnsrapporter I forbindelse med periodeavslutning vil du normalt ta ut en eller flere rapporter. Disse rapportene dokumenterer utbetaling, overføring til regnskap og endringer, i tillegg er det generelle kontrollrapporter. De tre viktigste er lønnsslipper, bankliste og kontosammendrag. Perioder Alle lønnsrapporter bestilles for en periode og du kan velge alle perioder som er lukket eller aktiv. Dersom du benytter fri periodisering har du også tilgang til åpne perioder. Danning av rapporter i lønnsberegning Når du kjører lønnsberegning kan du bestille alle lønnsrapportene på en egen fane slik at de ligger klar for utskrift i rapportviseren når jobben er ferdig. Lønnsrapporter i konsern Alle lønnsrapporter kan bestilles i konsern, det betyr at hvis du har tilgang til konsern så vil de rapportene du bestiller bli kjørt for alle firma som er definert i konsernet. Konsernrapporter finner du i menyen under Rapporter Konsernrapporter Du kan også kjøre trekkeierrapporter i konsern, på samme måte som lønnsrapporter. Lønnsrapporter ved forskuddskjøring Lønnsslipper, bankliste, kontosammendrag er tilgjengelig for forskuddsperioder. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 12

3 Lønnsslipper Lønnsslipper kan enten skrives ut på formular, du kan sende slippene på mail eller Digipost, eller du kan laste opp slippene til intranett. I oppstartsdialogen må du velge hvilken kombinasjon du ønsker. Lønnsslipper er tilgjengelig for ordinære perioder og forskuddsperioder. Når det i bilde er en lås indikerer dette at vedlegg til epost blir kryptert, og en må benytte passord for å åpne vedlegget. I kjøretype kan du velge Produksjon eller Kontroll. Velger du Kontroll, vil det kun dannes en utskrift av slipper til papir, uansett hvilke typer Lønnsslipp du velger. Velger du Kun endrede slipper, får du en utskrift av de slippene som er endret siden siste lønnsberegning på den valgte perioden. Du må alltid kjøre en lønnsberegning på perioden for å få beregnet alle vanlige slipper. I Lønnsslipp typer velger du hvilken type du ønsker. Funksjonen Merk alle/fjern merke endres dersom en eller flere typer er valgt. I Funksjoner velger du om du vil sende Epost, laste opp til Intranett, sende slipper til Digipost eller sende samleslipp til avdelingsleder. Disse valgene er avhengig av hva du har valgt i seksjonen lønnsslipp typer. Samleslipp til avdelingsleder danner en kontrollslipp som sendes til avdelingsleder angitt i Ajourhold faste opplysninger Organisasjon. Hvis du velger Send Epost, kan du også velge å ta med tidligere sendte Epost-slipper for den aktuelle perioden. Digipost Hvis du har slipper som skal til Digipost, blir antatt behandlingstid beregnet for det antall slipper som skal sendes Digipost, og du får opp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 12

4 en informasjonsboks. Legg merke til at selv opplastingstiden kommer i tillegg til behandlingstiden hos Digipost. Utplukk og sortering av papirslipper I Utplukk og Sortering for papirslipper er det mulig å filtrere på disse opplysningene: Det er mulig å sortere på alle felt i personaltabellen: Lønnsjournal I eksemplet er det valgt stigende sortering på Hjemstedsavdeling og synkende sortering på Ansattnavn for sortering. I bestilling kan en foreta utplukk på hjemstedavdeling ved å krysse av sjekkboks. Lønnsjournalen viser sumtall pr. ansatt. Lønnsjournalen har også en sumside som viser kontrollsummer for Fellesordningene og Arbeidsgiveravgift. Bankliste Banklisten dokumenterer utbetalinger for perioden. Rapporten er delt i kontant, bank og negativ nettolønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 12

5 Denne rapporten danner også utbetalingsfil. Denne utbetalingsfilen dannes på et generelt format og er tilgjengelig i egen eksportrutine for overføring til BBS, Telebank. Rapporten er tilgjengelig for ordinære perioder og forskuddsperioder. Når en krysser for danning av utbetalingstranser er det mulig samtidig å Dann ny regnskapsbunke spesifisert etter følgende regel Utbetalings måte Transaksjons type Ansatt nr Trekkeier nr 1 0 ansatt nnn 0 Slå sammen til en postering 5 0 ansatt nnn 0 Per transaksjon 6 0 ansatt nnn 0 Per transaksjon 1 1 trekk 0 nnn Per transaksjon 1 2 trekk 0 nnn Per transaksjon skatt 0 0 Per transaksjon I tekst for bunke skrives Banktranser <lønnsperiode> for øvrig fylles felt ut i henhold til standard for danning av regnskapsbunke Det dannes kontering med konteringskode R8DBANK og motkontering med totalsum med kontering fra R8DBA. Kontering dannes på kontonivå. Det dannes ikke kvittering for skriv av regnskapstranser. Kontosammendrag Tilgang til denne funksjonen er indikatorstyrt med systemparameter du finner under Overføringer Regnskap. Kontosammendraget dokumenterer regnskapsposteringene for perioden. Rapporten danner også en overføringsfil. Denne filen dannes på et generelt format og er tilgjengelig i egen eksportrutine for overføring til de forskjellige regnskapssystemene. I rapporten er også arbeidsgiveravgift høy sats tatt med, og av den grunn skal normalt perioden være lukket før danning av transer til regnskap. Dette kan overstyres ved å sette systemparameter AGAREGNOVF til verdien 1. Kontosammendraget kan splittes i to perioder for å føre etterskuddslønn til korrekt regnskapsperiode. Ved danning av regnskapstranser dannes Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 12

6 to regnskapsbunker som balanseres med en interimskontering. Det benyttes en konteringsdimensjon til splittindikator. Rapporten er tilgjengelig for ordinære perioder og forskuddsperioder og du finner den i meny Rapporter Kontosammendrag Ikke lønnsperiodisk rapportering er kontosammendrag for kjøringer som kan være knyttet til en eller flere lønnsperioder. Kontospesifikasjon Endringslogg Kontospesifikasjon er en kontrolliste som dokumenterer alle transaksjonsposteringer (ikke automatposteringer og motposteringer). Rapporten viser sum pr. konto, dimensjoner, ansatt og lønnsart, og er i en del sammenhenger en grei rapport for å finne ut hvorfor du har en postering på en konto. Endringsloggen dokumenterer de endringer som er foretatt i Aditro Lønn siden forrige periodeavslutning. Noen kaller dette en revisjonslogg. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 12

7 Avviste transer Opprykksliste Vær oppmerksom på at endringsloggen i tillegg til endringer av personakkumulator inneholder de endringer på felt som er definert skal logges, Aditro Lønn har en brukerstyrt endringslogg. I lønnskjøring dannes automatisk rapport fra endringslogg for utførte endringer siden siste lønnskjøring. Rapporten viser de lønnstransaksjonene som er avvist i perioden. Rapporten er tilgjengelig for forskuddsperioder. Opprykkslisten har flere funksjoner. Rapporten viser alle som har fått automatisk opprykk i en periode. I tillegg kan rapporten vise alle som har endret stillingsprosent i perioden. Begge endringstyper kan logges til pensjonslogging ved rapportering. I tillegg benyttes opprykksliste med oppdatering for å oppdatere sats for garantilønn. Utskrifter Utskrifter i Aditro Lønn er definert som enkle tabellutskrifter. Utseende på disse listene er bestemt av leverandøren. Dersom du har behov ut over det som Aditro Lønn dekker, anbefaler vi at du sjekker hvilke muligheter du har via standard programvare, for eksempel Excel og Access eller Fakta. Mange av utskriftene i Aditro Lønn kan eksporteres til Excel, Word, PDF eller XML. Ved å klikke på knappen Eksporter, (inne i rød firkant), får du opp de tilgjengelige valgene: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 12

8 Utplukk Sortering Liste over Utskrifter Alle utskriftene gir mulighet for utplukk. Hvilke felt som er tilgjengelig for utplukk er fast pr. tabell. Utplukkene kan lagres slik at hvis det utplukk du benytter med jevne mellomrom så lagrer du disse definisjonene og henter dem fram når du skal bruke de. Alle utskriftene gir mulighet for sortering. Hvilke felt som er tilgjengelig for sortering er fast pr. tabell. Utskrifter i Aditro Lønn er en utlisting av data som finnes i de ulike tabellene Lønn og trekkart Organisasjon Person Personakkumulatorer Regulativ Stilling Stillingskode Lønnsramme Trekkeier Variable transer Faste transer Stillingstranser Rapporter Trekkeierrapporter Trekkeierrapportering er rapportering til forskjellige trekkeiere. Under fanen rapporter finner du: Trekkeier Fagforening Alfabetisk liste fagforening Kontrollrapport skatt Påleggstrekk Sluttvederlag, OU-fond og AFP Arbeidsgivers andel pensjon Dersom du velger Trekkeier eller Fagforening kan du også merke av for Utbetaling og regnskap og/eller Send epost-rapporter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 12

9 Under fanen Terminoppgjør velger du om du vil kjøre: Terminoppgjør Svalbardskatt Påleggstrekk Samt om du vil danne transaksjoner til Altinn: Under fanen Annen maskinell rapportering, finnes det 2 spesialrapporter for hhv Sykepleierforbundet og Postkom, fagorganisasjon for ansatte i Posten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 12

10 Under fanen Kontroll ambulerende virksomhet, finnes de aktuelle kontrollene for dette: Ambulerende virksomhet er beskrevet i eget dokument, som du finner på hjelpesidene våre på web. Trekkeierrapport i konsern Du kan også kjøre trekkeierrapportering i konsern. Overtidsrapport Overtidsrapporten viser overtid i et tidsintervall. Du kan velge mellom ukesfordeling, månedsfordeling eller Arbeidsmiljø-rapport. Arbeidsmiljørapporten rapporterer overtid i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom virksomheten har avvikende arbeidstid i forhold til arbeidsmiljøloven benyttes arbeidstidsgruppe på ansatt for å angi hvordan disse skal behandles for at rapporten skal fjerne ikkerapporteringspliktig overtid. Overtidstimer fordeles per overtidsgruppe som du selv ønsker. Denne ajourholdes på lønns- og trekkarten i feltet Overtidsgruppe. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 12

11 Rapportviser Alle rapporter og utskrifter i Aditro Lønn kan lagres i rapportarkivet. Rapportene lagres i PDF-format. Rapportene lagres fysisk i databasen, navngivingen er slik at rapportviseren i Aditro Lønn gir tilgang til rapportene på en systematisk og enkel måte. Arkivet finnes I menypunkt Rapporter Rapportarkiv Filter I rapportviseren kan du angi spesifikt Firma, Bruker, Person og/eller Periode. Dette gjør at du på en enkel måte kan filtrere bort rapporter som du ikke trenger for øyeblikket. Vær oppmerksom på at dette filteret hele tiden tar hensyn til definert sikkerhet for Rapportvisere, for den aktuelle brukeren. Dvs. at hvis en bruker kun har tilgang til de rapportene vedkommende selv har produsert så vil han aldri få tak i naboens rapporter. Vis kun siste rapport I Rapportviseren er det en sjekk-boks Vis kun siste rapport. Hvis du slår på denne så vil kun siste versjon av en rapport vises. Dette vil i praksis gjøre oversikten bedre fordi du ikke ser noe til de første versjonene av en rapport. Hvis du for eksempel skriver ut kontosammendraget tre ganger for en lønnsperiode så vil denne funksjonen utelate de første. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 12

12 Sikkerhet Rapportviser Rapportviseren har en egen sikkerhetsdefinering. Denne gjør at du sentralt kan bestemme hvem som skal kunne se hva. For hver bruker angir du hvilke firma og brukere som er tilgjengelig. Innenfor hver av disse klareringene bestemmer du hvilke rapporter som skal være tilgjengelig for denne brukeren. Denne defineringen setter også begrensninger for filteret i selve Rapportviseren. Sletting av Rapporter For å kunne slette en rapport fra rapportarkivet, må du ha åpnet for dette ved å krysse av feltet Tillat sletting i rapportarkiv under generelle systemparameter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 12

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer