Distribusjon av varslinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distribusjon av varslinger"

Transkript

1 Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8 Mottakere... 8 Firma / konsern...10 Dynamiske mottakere...11 Oppslagsfelt for varsling - e-postadresse og telefonnummer for SMS...14 Adminmeldinger...15 Distribusjonsmonitor...17 Overløpssikring på meldinger...18 Eksempler på bruk av dynamiske mottakere...19 Melding til den ansatte...19 Melding til den ansattes attestant...20 Melding til nærmeste avdelingsleder, prioritert mottakerliste...21 Melding som ikke kan leveres...22 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 23

2 Distribusjon av varslinger Distribusjonssystemet for varslinger gir deg muligheten til å sette opp systemet til å sende ut meldinger til e-post, SMS eller Arbeidsbok når spesielle handlinger utføres i Aditro Lønn. Dette kan for eksempel være statusendringer ved kjøring av Jobbkø, ved treff på definerte verdier ved kjøring av Fri lønnsrapport eller endringer av status i arbeidsflyten på transaksjoner fra PLWeb. Distribusjonssystemet lar deg sette opp varslinger på akkurat de hendelsene du er interessert i, og med så mange mottakere du ønsker. Enkelte varslingstyper lar deg også definere dynamiske mottakere, hvor systemet finner mottakeren av varselet ut fra konteksten på handlingen som ble utført. For mer informasjon, se eget kapittel om Dynamiske mottakere. Definering av varslinger Opprette nytt varsel For å definere varslinger må du åpne menyvalg Jobbkø og kontroller Def. Distribusjon. For å opprette et nytt varsel trykker du på Ny knappen eller velger Fil Ny i menyen. Du må skrive inn et navn på varselet i feltet Navn. Etter at du lagrer varselet vil systemet angi en ny automatisk generert numerisk nøkkel. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 23

3 Generelt På fanen Generelt definerer du meldingsteksten som skal sendes ut og avsenderinformasjon for dette varselet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 23

4 Standard oppførsel for systemet er å bruke avsenderinformasjon som du har definert under Systemadministrasjon System vedlikehold Innstillinger. Hvis du ønsker å overstyre denne informasjonen for varselet ditt kan du åpne ett av, eller begge feltene Avsendernavn e-post og Avsenderadr. e-post ved å krysse av ved siden av feltet, og skrive inn den overstyrte avsenderinformasjonen. Denne informasjonen vil da bli brukt som avsenderinformasjon for alle e-postmeldinger som blir generert av dette varselet. Denne overstyringen vil bare gjelde for det varselet du har definert overstyringen i, og påvirker ingen andre varsel i systemet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 23

5 Generelt - Flettefelter Flettefelter gir deg muligheten til å bruke data fra hendelsen man kjører varslingen for som en del av selve varslingsteksten. Du kan sette inn flettefelter som en del av meldingstekst eller tittel og så vil systemet finne ut de faktiske verdiene på tidspunktet hvor varselet genereres og flette disse inn i meldingen. Hvis du trykker på knappen Vis tilgjengelige flettefelter får du opp et bilde som viser en liste over alle flettefelter du kan sette inn i meldingsteksten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 23

6 Hvis du klikker på en rad, vil flettefelt-teksten kopieres til utklippstavlen og du kan lime den inn i meldingsteksten i varselet. Eksempler på bruk Det første eksempelet er at du ønsker å sette opp et varsel om at Webtransaksjoner har blitt attestert, og du ønsker å ha med ansattnummeret til den ansatte som har registrert transaksjonen. Da kan du definere følgende tekst i Melding e-post: Web-transaksjoner har blitt attestert for ansatt {ansattnr} Når en bruker attesterer en transaksjon vil da systemet finne frem all tilgjengelig informasjon, og hente ansattnummeret fra transaksjonen og fylle det inn i flettefeltet. Hvis ansattnummeret til den ansatte var 1234 vil meldingen som blir sendt til mottakeren av varselet bli: Web-transaksjoner har blitt attestert for ansatt 1234 Et annet eksempel på flettefelter kan være at du ønsker å definere ett varsel som skal generere meldinger for flere forskjellige handlinger. I dette tilfellet kan du ha med flettefelter som angir hvilken handling som ble utført. Da kan du definere følgende tekst i Melding e-post: Operasjonen {kildenavn} har blitt utført for ansatt {ansattnr} Når en bruker attesterer en transaksjon vil systemet da finne både operasjonen som ble utført og ansattnummeret til den ansatte. Meldingen som blir sendt til mottakeren av varselet vil da bli: Operasjonen WebTrans- Attestert har blitt utført for ansatt 1234 Et siste eksempel på bruk av flettefelter angår flettefeltet {melding}. Dette feltet har flere anvendelser, men den viktigste er i forbindelse med avvisning eller returnering av web-transaksjoner. Hvis en bruker avviser eller returnerer en web-transaksjon kan han eller hun oppgi en Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 23

7 Funksjoner melding. Denne meldingen kan flettes inn i varselmeldingen ved bruk av flettefeltet {melding}. Du kan definere følgende tekst i Melding e-post: Transaksjon returnert. Begrunnelse: {melding} Når en bruker returnerer en web-transaksjon og skriver inn en melding, vil denne meldingen bli flettet inn i dette flettefeltet. Meldingen som blir sendt til mottakeren av varselet kan bli noe slik: Transaksjon returnert. Begrunnelse: Dette er en melding fra brukeren som returnerte transaksjonen. I tillegg til avvisning og returnering av web-transaksjoner brukes flettefeltet {melding} også i forbindelse med Jobbkø og Fri Lønnsrapport, og vil inneholde nyttig informasjon du kan bruke i varselmeldingene. Under fanen Funksjoner setter du opp for hvilke funksjoner, eller hendelser, du ønsker at systemet skal generere meldinger for. Du kan filtrere listen over tilgjengelige funksjoner på type ved å velge et utplukk i feltet Utplukk funksjoner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 23

8 Varsel alternativ kobling mot funksjoner For varsel som allerede er opprettet fins det også en alternativ måte du kan knytte disse mot funksjoner. Denne funksjonaliteten finner du under fanen Varsel. På dette bildet får du en liste over alle tilgjengelige funksjoner på venstresiden av bildet. Ved å velge en funksjon i listen får du opp et bilde som gir deg en liste over tilgjengelige og valgte varsel som kan knyttes, eller allerede har blitt knyttet opp til, denne funksjonen. Mottakere Under fanen Mottakere definerer du hvem som skal motta meldinger generert av varselet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 23

9 Klikk på Opprett ny mottaker for å legge til en ny mottaker. For å slette eksisterende mottakere kan du markere mottakeren i listen, og trykke på Slett valgte mottaker(e). Når du trykker på Opprett ny mottaker vil du få vist en dialog for å opprette mottakeren. I denne dialogen vil du få en rekke valg for å definere både hva slags melding som skal sendes til denne mottakeren, og hvem som skal motta meldingene. Mottakertype definerer hvilken type melding som skal sendes. Aktiv angir om denne mottakeren skal aktiveres og mottakeren motta meldinger eller ikke. Dette kan brukes for å legge til mottakere som kanskje ikke skal motta meldinger enda, eller midlertidig deaktivere Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 23

10 Firma / konsern enkelte mottakere uten å deaktivere et helt varsel, og uten å være nødt til å slette mottakerinformasjonen. Under Mottaker kan du velge mellom direkte eller dynamisk mottaker. En Direkte mottaker vil være én, eller en liste av, e-postadresser eller telefonnummer som skal brukes som mottakere av meldinger fra dette varselet. Hvis varselet skal ha flere direkte mottakere kan du skille dem med semikolon. For direkte e-postmottakere kan du også ha med mottakernavn ved å skrive inn adresser på følgende format: Mottakernavn For Direkte mottakere kan du også velge en liste av mottakere fra en distribusjonsliste ved å klikke på søkeknappen ved siden av feltet Direkte. Her kan du sette inn en liste av e-post-mottakere fra en allerede definert liste definert under Ajourhold faste opplysninger Distribusjonsliste. For Dynamisk mottaker må du velge en dynamisk mottakere definert under Jobbkø og kontroller Mottakere. For mer informasjon om dynamiske mottakere, se Dynamiske mottakere. Under fanene for Firma og Konsern angir du for hvilke firma eller konsern dette varselet skal kjøre for. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 23

11 Her kan du velge i listen over både Firma og Konsern for å sette sammen et utplukk av firma hvor dette varselet skal være aktivt. Du kan også velge at varselet kun skal være aktivt for det firmaet hvor det er definert. Dette gjør du ved å krysse av for Kun lokalt firma på toppen av bildet. Hvis du gjøre dette får du ikke lenger mulighet til å velge firmaer i listen. Dynamiske mottakere For å definere dynamiske mottakere må du åpne menyvalg Jobbkø og kontroller Mottakere. Mottakere gir deg muligheten til å definere mottakere av varselmeldinger uavhengig av selve varseldefinisjonen, og i tillegg gir muligheten til å definere Dynamiske mottakere hvor systemet finner mottakeren basert på informasjon vedrørende den handlingen eller funksjonen som fører til at varselet blir generert. Dette kan være for eksempel ved attestering av Web transaksjoner hvor man ønsker å sende et varsel til vedkommende som skal behandle denne transaksjonen videre, eller ved returnering å sende en melding tilbake til den ansatte som eier de returnerte transaksjonene. For å opprette en ny Mottaker, trykk på knappen Ny eller velg Fil Ny fra menyen. Du må så skrive inn en nøkkel og et navn for denne mottakeren. Nøkkelen er alfanumerisk og kan inneholde opptil 10 tegn. Kategori er et felt tenkt brukt for sortering, og er ikke i bruk i dag. Når du har fylt inn Mottaker ID og Navn må du velge hva slags type mottaker dette skal være. Det fins tre typer mottakere du kan velge mellom: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 23

12 Faste opplysninger er for mottakere hvor du bare skriver inn en fast e-post adresse eller telefonnummer som meldinger sendes til direkte. Dette kan du bruke hvis du ønsker ett punkt å definere en mottaker for flere varsel hvor man kan tenkes at mottakerinformasjonen endrer seg over tid. Hvis du har flere varsel som skal til samme mottaker, og du forventer at denne mottakeren kan endre seg, kan det være en fordel å definere én mottaker med faste opplysninger heller enn å definere faste mottakeropplysninger på hvert enkelt varsel. En slik løsning vil være enklere å vedlikeholde. Ansatt er ganske likt Faste opplysninger i og med at dette også er en fast mottaker. Forskjellen er at du her definerer en ansatt fra ansattkartoteket direkte som en mottaker, og systemet vil slå opp henholdsvis e-postadresse og telefonnummer når meldinger genereres. For mer informasjon om hvordan systemet slår opp e-post og telefonnummerfelter fra ansattkartoteket, se Oppslagsfelt for varsling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 23

13 Dynamisk mottaker er for mottakere hvor systemet skal slå opp den faktiske mottakeren basert på data tilhørende en varslingsoperasjon. Du må sette opp en prioritert liste over dynamiske mottakere. Når varselet genereres vil systemet ta utgangspunkt i ansattnummer eller aktivitetskode og gå nedover listen og forsøke å slå opp kontaktinformasjon. Du kan også velge bare én dynamisk mottaker om det er ønskelig. Informasjon som hentes fra aktivitetskode tar utgangspunkt i aktivitetskoden som er definert på transaksjonen. Informasjonen som hentes fra aktivitetskode fra ansatt tar utgangspunkt i aktivitetskoden som er definert på menyvalg Person Ajourhold Personopplysninger for den ansatte. Disse to typene vil aldri blandes, så hvis man har en mottaker av type Anviser aktivitetskode er det kun aktiviteten på transaksjonen som er utgangspunktet, og eventuelle koblinger mot aktivitet på den ansatte tas ikke hensyn til. Når en bruker utfører en handling som fører til at varsel kan genereres, leser systemet opp alle varsel og hvis det er definert noen dynamiske mottakere vil systemet forsøke å slå opp denne informasjonen ut fra konteksten til handlingen. Dynamiske mottakere er i hovedsak ment for varslinger i forbindelse med web-transaksjoner da utgangspunktet for å slå opp mottaker er enten ett ansattnummer eller en aktivitetskode, og det er bare for webtransaksjonshandlinger man er garantert at disse er med. Når systemet slår opp den dynamiske mottakere forsøker den først å finne den ansatte som har rollen definert av den dynamiske mottakeren, Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 23

14 og så slår den opp enten e-post eller telefonnummer avhengig av typen varsel som skal sendes. For mer informasjon om hvordan systemet slår opp e-post og telefonnummerfelter fra ansattkartoteket, se Oppslagsfelt for varsling. Hvis systemet etter å ha gått gjennom hele listen over dynamiske mottakere ikke klarer å finne noen mottaker systemet klarer å slå opp, vil ikke varselet kunne sendes. I dette tilfellet vil systemet generere et nytt spesielt varsel for funksjon Admin som beskriver situasjonen, og som forklarer hvordan det forsøkte å slå opp de dynamiske mottakerne, og hvorfor man ikke klarte å finne noe mottakerinformasjon. For mer informasjon, se Adminmeldinger. For konkrete eksempler på dynamiske mottakere i bruk, se Eksempler på bruk av dynamiske mottakere. Oppslagsfelt for varsling - e-postadresse og telefonnummer for SMS For å definere på hvilken måte systemet skal slå opp informasjon om e- postadresser eller telefonnummer fra ansattkartotek må du åpne menypunkt Systemadministrasjon System vedlikehold. Under fanen Systemparameter velger du Varsling fra listen til venstre. Systemparametrene for E-postfelt for varsling bruker du for å angi hvilket felt fra ansattkartoteket systemet skal bruke når det skal hente en e-postadresse fra en dynamisk mottaker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 23

15 Adminmeldinger Systemparameteren for Telefonnummerfelt for varsling bruker du for å angi hvilket felt fra ansattkartoteket systemet skal bruke når det skal hente et telefonnummer fra en dynamisk mottaker. Systemparametrene er firmastyrt, så systemet vil slå opp telefonnummer og e-postadresser på samme måte for alle ansatte i hele firmaet. Admin er en spesiell mottaksfunksjon som brukes for å motta meldinger fra selve varslingssystemet på at noe er feil. Du kan definere varsel som har Admin på listen av funksjoner for å motta disse meldingene. Hvis du har satt opp en dynamisk mottaker hvor systemet ikke klarer å slå opp den ansatte, eller e-post eller telefonnummeret til den ansatte, vil det sendes et varsel til funksjon Admin. Dette er en noe du kan bruke ved oppsett av systemet for å feilsøke varsel som ikke blir generert. Du kan også bruke den ved normal produksjon, da en dynamisk mottaker kan slutte å fungere hvis parametere som e-post adressefelter, organisasjonstre, ansattes roller i organisasjoner og på aktivitetskoder endrer seg over tid. Når du skal sette opp et varsel for Admin anbefales det at du bruker direkte mottakere, og ikke dynamiske mottakere. Hvis systemet ikke klarer å slå opp en dynamisk mottaker for et varsel til Admin, vil det ikke genereres flere meldinger, og informasjonen er tapt. Det er verdt å merke seg at hvis systemet ikke klarer å slå opp dynamiske mottakere for et varsel, vil det ikke genereres noen meldinger for hendelsen varselet skulle sendt meldinger for. Den eneste måten du kan fange opp at et varsel ikke ble utført er gjennom å motta meldinger til Admin. For å definere et varsel til Admin setter du opp en varsling som beskrevet tidligere. Det eneste du må huske på å gjøre er å ha med flettefeltet {melding} i meldingsteksten om du ønsker å hente ut informasjon om hva som gikk feil. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 23

16 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 23

17 Distribusjonsmonitor Distribusjonsmonitor er et bilde som lar deg overvåke meldingene som blir generert fra varslinger. For å bruke distribusjonsmonitoren åpner du menyvalg Jobbkø og kontroller Distribusjonsmonitor. På dette bildet vil du få en oversikt over alle meldinger som er sendt, klar til å sendes eller som har feilet under sending. For å se listen over de forskjellige typene meldinger, velg mapper i treet for Status. Alle meldinger som blir generert av systemet for varslinger vil være synlige i dette bildet. I tillegg til oversikt kan du også re-sende meldinger hvor meldingssendingen har feilet. For å se alle feilede meldinger velg Feilet i Status-treet. Dobbeltklikk på meldingen for å få opp detaljert informasjon om meldingen, samt en hendelseslogg som viser alle hendelser for meldingen med klokkeslett. For å se detaljer som viser hvorfor en melding ikke har blitt sendt, dobbeltklikk på den røde raden i hendelsesloggen og det vil vises en detaljert feilmelding som beskriver på hvilken måte meldingssendingen feilet. For å forsøke å sende meldinger på nytt markerer du meldingen(e) i listen til høyre og trykker på Send. For å slette meldinger markerer du meldingen(e) og trykker på Delete. Vær oppmerksom på at dette ikke sletter meldingene permanent, de blir bare fjernet fra distribusjonsmonitoren. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 23

18 Overløpssikring på meldinger I meldingssendingsystemet ligger det en funksjon som lar deg definere maks-grenser for samtidige meldinger av gitte typer. Ved å aktivere denne funksjonaliteten kan du stoppe meldingssending hvis systemet for eksempel genererer for mange SMS-meldinger. For å definere overløpssikring på meldinger må du åpne menyvalg Systemadministrasjon System Vedlikehold og fanen Innstillinger. Meldingssending aktivert angir om meldingssystemet skal sende meldinger eller ikke. Om dette feltet ikke er krysset av vil ingen meldinger sendes lenger. Hvis antall meldinger under sending går over en av grensene definert på overløpssikringen vil meldingssending automatisk blir deaktivert, og må re-aktiveres manuelt etter du har løst problemet som førte til at for mange meldinger ble generert. Aktiver meldingsoverløpssikring aktiverer funksjonaliteten med maks-grenser på antall samtidige meldinger. Hvis denne funksjonaliteten er skrudd på vil systemet hver gang det sender meldinger telle opp antall meldinger klarert for sending av hver type og sjekke mot tallene definert som maksverdier her. Om antallet på en type meldinger overskrider grensene vil meldingssending deaktiveres og ingen meldinger vil bli sendt inntil noen løser problemet som førte til at for mange meldinger ble generert, og aktiverer meldingssending igjen. Overløpssikringen gjelder bare for samtidige meldinger ved en forsendelse, dette er ikke en verdi pr. dag. Det vil si at hvis det kjøres Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 23

19 mange operasjoner i løpet av en dag som til sammen genererer flere meldinger enn maksverdien vil dette ikke fanges opp av systemet, det er bare hvis én operasjon genererer for mange meldinger at det fanges opp. Eksempler på bruk av dynamiske mottakere Under følger noen konkrete eksempler på dynamiske mottakere i praksis, og er ment å forklare hvordan systemet for oppslag av mottakeren fungerer. Alle eksemplene forutsetter følgende tenkte oppsett i Aditro Lønn: Den ansatte Ole Hansen har ansattnr. 1, og jobber i avdeling 100. Den ansatte Jens Olsen har ansattnr. 2, og jobber i avdeling 100. Den ansatte Anne Jensen har ansattnr. 3 og jobber i avdeling 200. Avdeling 100 har angitt den ansatte Jens Olsen (2) som attestant for avdelingen. Denne avdelingen har ikke angitt noen leder, eller anviser. Avdeling 200 har angitt den ansatte Anne Jensen (3) som leder for avdelingen. Avdeling 100 har angitt avdeling 200 som sin overordnede organisasjon / moderorganisasjon. Melding til den ansatte Dette eksemplet forutsetter at man har definert et e-post varsel med en dynamisk mottaker, hvor den dynamiske mottakertypen Ansatt er eneste valgte mottaker, og dette varselet er aktivt for handlingen WebTrans Send til attestering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 23

20 Brukeren gjør følgende: En bruker registrerer transaksjoner i Personec Lønn Web for den ansatte Ole Hansen (1), og sender disse til attestering. Systemet gjør følgende: Systemet ser at det ligger et aktivt varsel for hendelsen Send til attestering, og ser etter mottakere. Det finner en dynamisk mottaker som skal gå til Ansatt. Den ansatte er alltid den ansatte som transaksjonen er registrert for, i dette tilfellet Ole Hansen (1). Nå har systemet funnet den ansatte som skal motta meldingen, slår opp e-postadressen til Ole Hansen (1), og sender en e-postmelding. Melding til den ansattes attestant Dette eksemplet forutsetter at man har definert et e-post varsel med en dynamisk mottaker, hvor den dynamiske mottakertypen Attestant fra organisasjon er eneste valgte mottaker, og dette varselet er aktivt for handlingen WebTrans Send til attestering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 23

21 Brukeren gjør følgende: En bruker registrerer transaksjoner i Personec Lønn Web for den ansatte Ole Hansen (1), og sender disse til attestering. Systemet gjør følgende: Systemet ser at det ligger et aktivt varsel for hendelsen Send til attestering, og ser etter mottakere. Det finner en dynamisk mottaker som skal gå til Attestant fra organisasjon. Det er alltid den ansatte som har registrert transaksjonen som er utgangspunktet for alle beregninger, i dette tilfellet Ole Hansen (1). Ut fra den ansatte finner systemet ut at han tilhører avdeling 100. Videre finner det ut at avdeling 100 har en gyldig attestant, og denne attestanten er Jens Olsen (2). Nå har systemet funnet den ansatte som skal motta varslingen, slår opp e-postadressen til Jens Olsen (2), og sender en e-postmelding. Melding til nærmeste avdelingsleder, prioritert mottakerliste Dette eksemplet forutsetter at man har definert et e-postvarsel med en dynamisk mottaker, hvor man har definert to mottakere i følgende rekkefølge; Leder fra organisasjon, Leder fra moderorganisasjon. Dette varselet må være aktivt for handlingen WebTrans Send til attestering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 23

22 Brukeren gjør følgende: En bruker registrerer transaksjoner i Personec Lønn Web for den ansatte Ole Hansen (1), og sender disse til attestering. Systemet gjør følgende: Systemet ser at det ligger et aktivt varsel for hendelsen Send til attestering, og ser etter mottakere. Det finner to dynamiske mottakertyper. Den starter med den første mottakertypen, Leder fra organisasjon. Som alltid er det den ansatte fra transaksjonen som er utgangspunktet, så systemet finner ut at den ansatte Ole Hansen (1) tilhører avdeling 100. Men, avdeling 100 har ikke definert noen leder, så systemet klarer ikke slå opp noen mottaker for Leder fra organisasjon. Da går systemet videre til neste mottakertype på listen, Leder fra moderorganisasjon. Igjen er det Ole Hansen (1) som er utgangspunktet, og han tilhører fremdeles avdeling 100. Avdeling 100 har angitt avdeling 200 som overordnet org. id, så avdeling 200 er Ole Hansens moderorganisasjon. Avdeling 200 har definert en leder, Anne Jensen (3) og systemet kan bruke henne som mottaker av varselet. Nå har systemet funnet den ansatte som skal motta varslingen, slår opp e-postadressen til Anne Jensen (3), og sender en e-postmelding. Melding som ikke kan leveres Dette eksemplet forutsetter at man har definert et e-post varsel med en dynamisk mottaker, hvor den dynamiske mottakertypen Anviser fra Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 23

23 organisasjon er eneste valgte mottaker, og dette varselet er aktivt for handlingen WebTrans Send til attestering. Brukeren gjør følgende: En bruker registrerer transaksjoner i Personec Lønn Web for den ansatte Ole Hansen (1), og sender disse til attestering. Systemet gjør følgende: Systemet ser at det ligger et aktivt varsel for hendelsen Send til attestering, og ser etter mottakere. Det finner en dynamisk mottaker som skal gå til Anviser fra organisasjon. Det er alltid den ansatte som har registrert transaksjonen som er utgangspunktet for alle beregninger, i dette tilfellet Ole Hansen (1). Ut fra den ansatte finner systemet ut at han tilhører avdeling 100. Systemet finner så ut at avdeling 100 ikke har definert noen anviser, og klarer derfor ikke å finne noen mottaker for Anviser fra organisasjon. Nå har systemet gått gjennom alle mottakertypene, uten å finne en mottaker. Det vil si at dette varselet ikke kan leveres. I slike tilfeller vil det genereres en Adminmelding. Denne meldingen vil inneholde en detaljert beskrivelse av hvordan systemet forsøkte å finne en dynamisk mottaker for meldingen, og kan brukes for å rette opp i denne feilen. For mer informasjon, se Adminmeldinger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 23

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Jobbkø. Jobbkø. Innhold. Jobbkø / Varsling. Generelt om jobbkø. Hovedfunksjoner

Jobbkø. Jobbkø. Innhold. Jobbkø / Varsling. Generelt om jobbkø. Hovedfunksjoner Innhold Jobbkø... 1 Jobbkø / Varsling... 1 Generelt om jobbkø... 1 Hovedfunksjoner... 1 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 2 Faste jobber... 5 Status... 5 Jobb... 6 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Kalender. Hurtigstartveiledning

Kalender. Hurtigstartveiledning Kalender Hurtigstartveiledning Planlegge et Lync-møte Møt ansikt-til-ansikt eller spar deg selv for en reise ved å holde et møte via Internett med Lync 2013. Bytte visninger Bruk kalendervisningen som

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014 Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 4 Ny sak... 5 Forklaring til feltene... 6 Ny melding i opprettet sak... 7 Avslutning av sak... 7 Dine Saker...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer