Personec Lønn Oppfølging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personec Lønn Oppfølging"

Transkript

1 Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging første gang... 9 Jobbe med fraværsoppfølging...10 Søk...11 Statistikk...12 Ansatte med fravær i dag...12 Nyttige lenker...12 Oppgaver...12 Hjelpetekster...13 Ansattopplysninger...13 Fravær i oppfølgingstilfelle...14 Alt fravær...15 Dokumenter...15 Notater...19 Fraværskalender...20 Arkiv oppfølgingstilfeller...21 Sletting og korrigering av fravær...21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

2 Personec Lønn Oppfølging Personec Lønn Oppfølging skal hjelpe deg å utføre de lovpålagte oppfølgingene som er beskrevet i Stortingsproposisjon 89 L, som du finner her: Link til Stortingsproposisjon. Løsningen skal gi deg oversikt over: hvilke sykmeldte arbeidstakere som har fravær som kommer inn under lovpålagt fraværsoppfølging hva som er utført av fraværsoppfølging på den enkelte arbeidstaker når oppgaven er utført hva som gjenstår av fraværsoppfølging i tiden framover på den enkelte ansatte Løsningen gir deg også mulighet for å sette opp varsling for de forskjellige oppfølgingspunktene via varslingsmodulen i Aditro Lønn, sånn at ønsket mottaker vil få og/eller melding via SMS når fristen nærmer seg. Det er mulig å skrive ut innkallingsdokumenter til lovpålagte møter og også oppfølgingsdokumentene Oppfølgingsplan og Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker fra Personec Lønn Oppfølging. Den er det bekreftet fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet at NAV starter beregning av fristen på ni uker på nytt med en gang det har vært et avbrudd i sykmeldingsperioden, uavhengig av hvor langt avbruddet har vært. Det betyr at dersom en sykemeldt kommer på jobb 1 dag for så å bli sykemeldt igjen, starter ny beregning av frist. Det er denne metodikken som benyttes i løsningen. Første gangs kjøring Brukertilgang til Personec Lønn Oppfølging settes opp under tilgangsstyring i Aditro Lønn. Styreinformasjon for fraværsoppfølging finner du i Systemparameter Fravær. Oppfølging benyttes er haket av som standard, så hvis du ikke ønsker å benytte deg av løsningen for fraværsoppfølging, må du inn her og fjerne haken. For å komme i gang med Personec Lønn Oppfølging gjør du følgende: Velg Aditro Lønn Systemadministrasjon Systemvedlikehold, mappen Standardoppsett. Kjør Oppdater fraværsarter. Dersom du ønsker å sette opp varsling, kjører du også Opprett distribusjonsdefinisjoner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 21

3 Gå inn i menyvalget Aditro Lønn Fravær Registrering Fraværsrutiner, mappen Fraværsoppfølging og klikk Generer fraværsoppfølging. NB: Les avsnittet Generere fraværsoppfølging første gang for nærmere beskrivelse av feltene i dette bildet før du gjør dette. Du vil nå være i gang med Personec Lønn Oppfølging. Systemet vil selv generere eventuelt nye fraværsoppfølginger hver natt. Vi vil her gi en nærmere beskrivelse av de ulike menyvalgene for å vise hva som ligger i standardoppsettet, og hvordan du eventuelt tilpasser det til dine egne ønsker. Fraværsoppfølging definisjon Under Fravær Oppfølging Fraværsoppfølging definisjon er det satt opp 5 oppfølgingstyper som standard. Dette er: Plan1 Oppfølgingsplan Plan1Send Send oppfølgingsplan til sykmelder Dm1 Dialogmøte 1 PlanNAV Oppfølgingsplan og rapport til NAV Dm2 Oppfølgingsplan til NAV for dialogmøte 2 Du har mulighet til å endre på disse oppfølgingstypene, og også legge til flere oppfølgingstyper hvis du ønsker det. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 21

4 Rekkefølge på oppfølgingspunkter Oppfølgingspunktene genereres etter stigende rekkefølge i dette feltet. Hvis du legger til flere punkter, må du passe på at du får riktig nummer her. Ønsker du å legge inn et oppfølgingspunkt som skal utløses mellom Oppfølgingsplan og Dialogmøte 1, må oppfølgingspunktet ha et nummer i Rekkefølge på oppfølgingspunkter som er høyere enn Oppfølgingsplan og lavere enn Dialogmøte 1. Varsel etter dager Første varsel sendes ut så mange dager etter startdato på første fravær som tilhører oppfølgingen. Dette forutsetter at du har denne type varsling satt opp under Jobbkø og kontroller Def. Distribusjon. Minimum dager fravær Fraværsoppfølging blir generert etter så mange dager som er oppgitt her. Purring hver (antall dager) Hvis oppfølgingen ikke har endret status til Utført etter så mange dager som er angitt her etter første varsel, vil det sendes en ny purring hver (antall dager) frem til statusen er endret. Dette forutsetter at du har denne type varsling satt opp under Jobbkø og kontroller Def. Distribusjon. Må fullføres før neste oppfølging genereres Feltet er haket av som default. Hvis du fjerner haken, vil du få frem alle oppfølgingspunktene som har nådd fristen, uavhengig av status på oppfølgingspunktene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 21

5 Antall dager før frist går ut Varsel sendes ut så mange dager etter startdato på første fravær som tilhører oppfølgingen hvis denne type varsling er satt opp under Jobbkø og kontroller Def. Distribusjon. Hjelpetekster Hjelpeteksten som ligger som standard på hvert oppfølgingspunkt, er den teksten du får opp i Personec Lønn Oppfølging ved å klikke når du står på oppfølgingspunktet. Hvis du ønsker det, kan teksten byttes ut med egendefinert tekst. Hak av for Overstyr hjelpetekst og legg inn din egen tekst i feltet til høyre. Det vil da være denne teksten som kommer opp som hjelpetekst i Personec Lønn Oppfølging. Hvis du oppretter egne oppfølgingspunkter kan du legge hjelpetekst til disse punktene på samme måte. Fraværsarter Når du oppdaterer fraværsarter under Systemvedlikehold Standardoppsett, vil følgende bli gjort: Fraværsarter som gjelder legemeldt sykefravær blir merket med Generere oppfølging og Inkluderes i oppfølging. Dette vil være fraværsarter som har ekstrapp1kode (RTV)=2,3,4,5,21. Fraværsarter som gjelder egenmeldt sykefravær og ferie blir merket Inkluderes i oppfølging. Dette vil være fraværsarter som har ekstrapp1kode (RTV)=1,18,19,12. Generere oppfølging Denne indikatoren sier at fraværstransaksjoner med denne arten kan generere en oppfølging. Inkluderes i oppfølging Denne indikatoren sier at fraværstransaksjonen skal være med når systemet ser etter transaksjoner som skal inkluderes i oppfølging. Hvis en fraværsart kun har krysset for denne indikatoren, vil transaksjoner med denne arten bare inkluderes i en oppfølging hvis de inngår i en sammenhengende rekke av fravær der minst et av fraværene har indikatoren for Generere oppfølging slått på. NB: Fraværsarter for ferie vil bare bli inkludert hvis de ligger mellom fraværstransaksjoner som har indikatoren for Generere oppfølging slått på. Eksempel 1: Fraværsart Fraværstype Datoer Merking på fraværsart Inkluderes i fraværsoppflg 10 Egenmelding Inkluderes X 11 Sykmelding Genererer og inkluderes X Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 21

6 40 Ferie Inkluderes Her vil egenmelding inkluderes i oppfølgingen fordi den ligger umiddelbart før et fravær som genererer oppfølging, mens ferien ikke vil bli inkludert da den ikke ligger mellom to fravær som er merket Generere oppfølging. Eksempel 2: Fraværsart Fraværstype Datoer Merking på fraværsart 11 Sykmelding Genererer og inkluderes Inkluderes i fraværsoppflg 40 Ferie Inkluderes X X 11 Sykmelding Genererer og inkluderes X Her vil ferien inkluderes i fraværsoppfølgingen da den ligger mellom fraværstransaksjoner som genererer fraværsoppfølging. Alle arter som ikke har slått på en eller begge indikatorene nevnt over, vil bli ignorert av fraværsoppfølgingsmodulen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 21

7 Varsling Når du oppretter distribusjonsdefinisjoner under Systemvedlikehold Standardoppsett, vil følgende bli lagt til i menyvalget Jobbkø og kontroller Def. Distribusjon: Det vil bli opprettet et varsel for hver av de fem fraværsoppfølgingsdefinisjonene som er standard: Utarbeide oppfølgingsplan Sende oppfølgingsplan til sykmelder Avholde dialogmøte 1 Sende oppfølgingsplan og rapport til NAV Sende oppfølgingsplan til NAV før dialogmøte 2 Alle varslene er satt opp med en standard tekst og SMS tekst. Du kan endre disse tekstene hvis du vil i mappen Generelt. Alle varslene er satt opp med tre varsler: Første varsel Purring Varsel ved frist Dersom man ikke ønsker alle varsler, må disse flyttes fra Valgte funksjoner i mappen Funksjoner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 21

8 I mappen Mottakere vil du se at alle varsler er satt opp med en dynamisk mottaker Oppflg, som henter leder fra organisasjon. Dersom man ønsker en annen type mottaker, kan disse opprettes under menyvalget Jobbkø og kontroller Mottakere. Alle varsler legges inn for alle firmaer. Hvis du har firmaer som ikke skal bruke varslene, må de flyttes fra Valgte firma i mappen Firma. Du kan lese mer om Distribusjon og varslinger her: Distribusjon av varslinger og dynamiske mottakere. Ansatte med fravær i dag Startsiden i Personec Lønn Oppfølging inneholder en fraværsoversikt over dagen i dag for den gruppen ansatte som du har tilgang til. Hvilke fraværskoder som vises i denne oversikten, styres fra Aditro Lønn Verktøy Administrasjon Menyoppsett Programoppsett. Fraværskode finner du på fraværsarten: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 21

9 Dette utvalget kan bli begrenset ut fra hvilken datatilgang du som bruker har til tekstkoden FRV, altså hvilke fraværsarter du har lov til å se. Overskriftene under Ansatte med fravær i dag, vil da være navnene på fraværskodene du har valgt. Generere fraværsoppfølging første gang For å generere fraværsoppfølging første gang, går du til Fravær Registrering Fraværsrutiner Fraværsoppfølging. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 21

10 Ta med fravær med fradato etter Ta kun med fravær som har en fradato som er etter angitt dato. Standardverdi vil være ett år tilbake i tid, uansett når man kjører dette. Ikke ta med fravær med sluttdato før Ta ikke med noe fravær som er avsluttet på denne datoen eller tidligere. Standardverdi vil være ett år tilbake i tid. Denne muligheten er der for å unngå å generere oppfølging på gamle fravær som ikke trengs, eller som allerede har blitt fulgt opp på andre måter tidligere. Marker tidligere oppgaver som utført Hvis du haker av for dette valget, vil alle oppfølgingsoppgaver som har en frist før den angitte datoen, bli merket som Utført. Datoen kan du bestemme selv, men den settes som standard til 14 dager før dagens dato. Generer for alle firma Genererer oppfølginger for alle firmaer i databasen. Hvis denne ikke er krysset av vil det kun genereres oppfølginger for pålogget firma. Send varsler Ønsker du at varsler skal sendes for fraværsoppfølgingen som genereres? Denne er slått av som standardvalg, da det ved første gangs manuelle generering kan bli veldig mange oppfølginger generert. Det kan derfor være lurt å vente med å sette opp varsling her til etter at du har generert oppfølging første gang. Merk varsel som sendt Selv om man ikke velger å sende varsler første gang, vil det være nødvendig å merke disse oppfølgingene som varslet. Ellers vil det komme varsel på dem når man setter på varsling ved et senere tidspunkt. Man bør derfor hake av dette punktet ved første gangs generering. Første gang du genererer oppfølging, trykker du Generer fraværsoppfølging. Senere vil systemet selv generere fraværsoppfølginger hver natt. Jobbe med fraværsoppfølging Når du går inn på startsiden for Personec Lønn Oppfølging vil du få opp en oversikt over fraværsoppfølginger som gjelder de ansatte du har oppfølgingsansvar for, og som nærmer seg frist for en oppfølgingsoppgave. Hvor lenge før fristen de kommer opp her, styres fra Fraværsoppfølging definisjon i Aditro Lønn. Du vil på startsiden også få opp en fraværsstatistikk som viser fraværsprosenten i firmaet de siste 30 dager, og også en oversikt over ansatte med fravær i dag. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 21

11 Søk Hvis du får opp mange ansatte i startbildet, har du flere søkemulighet for å finne det du er ute etter. Ved å skrive inn navn, ansattnummer eller fødselsnummer i feltet øverst, vil utvalget begrenses til de ansatte som passer med søket: Du kan søke på organisasjonsenheter og du kan velge å hake av for bare å få fram ansatte med aktive oppfølgingsoppgaver. Hvis du ikke har haket av for Bare aktive oppgaver, vil du få opp alle ansatte som du har tilgang til, uavhengig om de har fravær eller ikke. Under Avansert søk kan du legge inn et bokstavintervall, vil du for eksempel få fram alle ansatte som har etternavn som begynner på bokstaver fra A til C, legger du inn dette her: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 21

12 Systemet husker det siste søket du gjorde, sånn at neste gang du går inn i Personec Lønn Oppfølging på samme firmaet ligger det samme utvalget der. Statistikk Du vil også få opp en fraværsstatistikk. Under Utvikling vil du se fraværsprosenten for firmaet de siste 30 dagene. Under Fordeling vil du se totalt fravær fordelt på fraværsartene. Ansatte med fravær i dag Åpningsbildet vil også inneholde en fraværsoversikt over dagen i dag for den gruppen ansatte som du har tilgang til. Hvilke fraværskoder som skal være med i denne oversikten, styres fra Aditro Lønn Verktøy Administrasjon Menyoppsett Programoppsett. Nærmere beskrivelse finner du her. Nyttige lenker Under Nyttige lenker ligger det link til NAV s hjemmeside for fraværsoppfølging og til Lex Aditro. Oppgaver Hvis du på startsiden klikker deg inn på en ansatt som du har oppfølgingsoppgave for, vil du komme inn i et nytt bilde: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 21

13 Hjelpetekster Her vil du finne en oversikt over hva som eventuelt er utført av oppfølgingsoppgaver på den ansatte, og hva som er framtidige oppfølgingspunkter dersom den ansatte fortsetter å være sykmeldt. Etter hvert som du utfører oppfølgingsoppgavene, markerer du oppgaven som utført. Punktet vil bli merket med for å vise at det er utført. Punkt som er markert med er de oppgavene som venter på at du skal utføre noe. Oppfølgingspunkt fram i tid som ikke er opprettet ennå vil være merket. Hjelpetekster For hvert oppfølgingspunkt vil du ha en hjelpetekst som du får fram ved å klikke på. Det ligger inne hjelpetekster for de oppfølgingspunktene som ligger standard i løsningen. Hvis du ønsker det kan den teksten byttes ut med egendefinert tekst. Hvordan du gjør dette, finner du beskrivelse på her. Ansattopplysninger På høyre side i bildet finner du meny med opplysninger om den ansatte: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 21

14 Utvidet ansattinformasjon Hvis man åpner dette punktet vil man få fram en del opplysninger om den ansatte, blant annet fødselsnummer, telefonnummer, epost-adresser og opplysninger om den ansattes ansattforhold. Fravær i oppfølgingstilfelle Her vil man få opp opplysninger om de fraværstransaksjonene som danner grunnlag for oppfølgingstilfellet du er inne på. NB: Du har her mulighet for å registrere opplysninger om sykmelder, som navn, adresse, telefonnummer og om sykmelder er den ansattes fastlege. Dette vil være opplysninger som vil være naturlig å spørre den ansatte om i forbindelse med utfylling av oppfølgingsplan. Opplysningene har du bruk for når du skal sende oppfølgingsplan til sykmelder, og også i forbindelse med innkalling til Dialogmøte 1. Opplysningen om sykmelder er den ansattes fastlege er også tatt med, da NAV planlegger en løsning for at innsending av oppfølgingsplan til sykmelder kan skje elektronisk. Dette vil imidlertid kun være mulig hvis sykmelder er den ansattes fastlege. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 21

15 Alt fravær Her kan du få opp alt fravær på den ansatte i et angitt tidsrom. Klikker du i feltene Fra dato og Til dato får du opp en kalender der du kan velge år og dato utvalget skal gjelde for. I tillegg kan du i Søk feltet gjøre utvalg ved å skrive inn fraværstekst eller fraværsart. Dokumenter Her vil du finne maler for 4 dokumenter: Innkalling til møte for utarbeidelse av oppfølgingsplan (FravaerOppfolgingOppfolgingsplanMote.docx) Oppfølgingsplan (FravaerOppfolgingOppfolgingsplan.docx) Innkalling til dialogmøte 1 (FravaerOppfolgingDialogMote.docx) Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker (FravaerOppfolgingNAVRapport.docx) Du vil få tilgang til dokumentene etter hvert som du kommer til det oppfølgingspunktet som dokumentet hører til. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 21

16 Klikk på (Lag nytt dokument), og du vil få opp dokumentet forhåndsutfylt med de opplysningene systemet har tilgang til. Etter at du har fylt ut de andre opplysningene må dokumentet lagres, enten på serveren eller lokalt på din PC. Du laster dokumentet opp i Personec Lønn Oppfølging ved å trykke (Last opp ny fil). Da vil dokumentet ligge tilgjengelig der, og du kan senere ta det opp og redigere det. Hver gang du har gjort endringer i dokumentet må du lagre det før du laster det opp igjen. Du kan se historikken på dokumentet ved å klikke på (Vis versjonshistorikk for dokument). Malene til dokumentene finner du i Aditro Lønn under Fravær Oppfølging Fraværsoppfølging definisjon. Du kan lage dine egne maler eller redigere eksisterende maler. Endre mal For å finne navnet på malen du ønsker å endre, går du inn i Fravær Oppfølging Fraværsoppfølging definisjon. Velg den oppfølgingstypeid dokumentet hører til, da vil du på høyre side få tilgang til dokumentnavnene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 21

17 Alle malene til dokumenter i Personec Lønn Oppfølging er lagret på webserveren under c:\inetpub\wwwroot\personeclonnfollowup\templates. Finn den ønskede malen, gjør endringer og lagre på samme område. Pass på at dokumentet har riktig navn (samme som originalen). Det kan være lurt å først gi den originale malen et nytt navn, sånn at man tar vare på den og ikke bare overskriver den. Erstatte mal Pass på at den nye malen din bare inneholder flettefelt som finnes i originalen. (Hvis du skal bruke andre flettefelt, må du også gjøre endringer i datafilen.) Lagre malen på webserveren under c:\inetpub\wwwroot\personeclonnfollowup\templates som dotx dokument. Gi den samme navn som det originale dokumentet. Dokumentnavn finner du under Fravær Oppfølging Fraværsoppfølging definisjon. Velg den oppfølgingstypeid dokumentet hører til, da vil du på høyre side få tilgang til dokumentnavnene. Det kan være lurt å først gi den originale malen et nytt navn, sånn at man tar vare på den og ikke bare overskriver den. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 21

18 Lage en ny mal Velg hvilket oppfølgingspunkt du ønsker å lage en egen mal for, og klikk så på nyknappen på høyre side. Gi dokumentet et navn og oppgi navn på dokumentfilen(docx), malfilen(dotx) og datafilen(xml). Malfil og datafil lagres på webserveren under c:\inetpub\wwwroot\personeclonnfollowup\templates. Du vil først se det nye dokumentet i Personec Lønn Oppfølging etter at det er foretatt en generering av fraværsoppfølging. Dette gjøres enten manuelt i Fravær Fraværsrutiner Fraværsoppfølging, eller ved automatisk generering som skjer hver natt. Dokumentet vil nå være synlig i Personec Lønn Oppfølging, tilgjengelig når man kommer til det oppfølgingspunktet man har opprettet dokumentet under. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 21

19 Notater Notater for den ansatte Her kan du lage generelle notater som gjelder den ansatte. Du vil også her få opp notater som er laget i Aditro Lønn som er merket med funksjonen Fraværsoppfølging og som er koblet til en Person-kontekst. Notater du lager i Personec Lønn Oppfølging, vil ikke bli vist i Aditro Lønn. Notater for oppfølgingstilfelle Her kan du lage notater som gjelder det spesifikke oppfølgingstilfellet. Notatet vil ikke vises andre steder enn i Personec Lønn Oppfølging. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 21

20 Fraværskalender Hvis du velger kalendersymbolet øverst i bildet, vil du komme inn i en fraværskalender. Hvis du markerer et fravær i listen til høyre, vil det aktuelle fraværet bli opplyst i kalenderen. Du kan velge fravær både fra Fravær i oppfølgingstilfelle og fra Alt Fravær. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 21

21 Du velger øverst hvilket år du ønsker å se fraværskalenderen for. Arkiv oppfølgingstilfeller Hvis du velger arkivsymbolet øverst, vil du få en oversikt over alle oppfølgingstilfeller på den ansatte. Pilen vil peke på det oppfølgingstilfellet du sist var inne på. Ved å klikke på et oppfølgingstilfelle, kan du se historikken på dette, ta fram dokumenter og se på notater. Sletting og korrigering av fravær Dersom du sletter fravær som har generert fraværsoppfølging, blir oppfølging satt til status Slettet. Dersom du så registrerer fraværet på nytt, vil ikke systemet kunne vise korrekt historikk på hva som har skjedd med den opprinnelige oppfølgingen. Riktig framgangsmåte er å ikke slette oppfølgingen, men å endre det eksisterende fraværet. Sletting av oppfølging skal kun gjøres når fraværet er registrert på feil person eller lignende. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 21

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Oppfølging av sykefravær (HMS modul)

Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Innholdsfortegnelse HMS modulen for sykefraværsoppfølging - et nyttig lederverktøy... 1 Tildeling av Sykefraværsoppfølgingsrollen... 1 Oppfølgingsansvarlig... 2 Oversikt

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan komme i gang med digital sykmelding? Desember 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hele landet er på fra 15. januar 2018! Etter 15. januar 2018 er det de ansatte selv som velger om de bruke digital

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Jobbkø. Jobbkø. Innhold. Jobbkø / Varsling. Generelt om jobbkø. Hovedfunksjoner

Jobbkø. Jobbkø. Innhold. Jobbkø / Varsling. Generelt om jobbkø. Hovedfunksjoner Innhold Jobbkø... 1 Jobbkø / Varsling... 1 Generelt om jobbkø... 1 Hovedfunksjoner... 1 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 2 Faste jobber... 5 Status... 5 Jobb... 6 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon Ansattportal Versjon 3.3.31 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.31... 2 2 Endringer på navnefeltet... 5 3 Single Sign-On... 6 4 Andre endringer... 7 4.1 Timer Maler opprettet av attestansvarlig... 7 4.2 Attestansvarlig...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

UNIQUE SKOLE LÆRERWEB

UNIQUE SKOLE LÆRERWEB UNIQUE SKOLE LÆRERWEB INNHOLD UNIQUE SKOLE --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL 2 1. Start/innledning: 1. Send inn kopi av IOP (skrives ved 4 ukers sykefravær) til postmottak for innscanning og registrering

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer