Sikkerhetsrapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsrapportering"

Transkript

1 Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten... 5 Detaljinformasjonsvindu... 5 Tilgangsbeskrivelserapporter... 6 Eksempler på rapporter... 7 Hva har en bruker tilgang til?... 7 Hvilke brukere har tilgang til en gitt ansatt?... 8 Hvilke brukere har tilgang til å attestere transaksjoner på PLWeb, og hvilke ansatte har disse tilgang til når de skal attestere?... 9 Hvilke tilganger gir en gitt Rolle egentlig?...10 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

2 Sikkerhetsrapportering Sikkerhetsrapportering lar deg få ut en oversikt som viser den faktiske datatilgangen i Aditro Lønn. Systemet vil slå opp alle koblinger mellom brukere og ansatte, og finne de faktiske tilgangene til datatilganger for eksempel tilgang til seg selv, tilgang til eget firma, eller tilganger til ansatte gjennom aktivitetskoder. Du kan også ta med funksjonstilgang som en dimensjon i rapporten for en enda mer detaljert beskrivelse av hvem som har tilgang til hva. For å bruke Sikkerhetsrapportering må du åpne menyvalg Systemadministrasjon Sikkerhetsrapportering. Bestilling av rapporter Når du skal bestille en rapport må du først fylle ut utplukket for hva du ønsker å se rapport for, og så trykke på Start. Under Rapportutplukk angir du hva rapporten skal inneholde. I feltet Fra angir du hva som skal være utgangspunktet for rapporten. Rapporten vil vises som en trestruktur, og den typen du velger i Fra angir hva som skal være nederste nivå, eller roten av treet. Her kan du velge mellom Brukere, Brukergrupper, Roller eller Data. Om du velger å ha Data som nederste nivå må du også velge hvilken type data du ønsker ved å velge en type fra radioknappene ved siden av feltet Fra. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 11

3 I feltet Til velger du hva rapporten skal vise tilganger til. I trestrukturen vil dette bli øverste nivå, eller nodene i treet. Hvis du har valgt Data i feltet Fra kan du velge mellom Brukere, Brukergrupper eller Roller. Hvis du har valgt Brukere, Brukergrupper eller roller i feltet Fra kan du bare velge Data i feltet Til. Hvis du velger Data i feltet Til må du velge hvilke datatyper du ønsker å vise tilgangen til. Her må du velge én eller flere typer fra avkrysningsboksene ved siden av feltet Til. Hvis enten feltet Fra eller feltet Til inneholder verdien Brukere kan du også velge å ta med funksjonstilgang i rapporten. Dette gjør du ved å krysse av for Inkluder Funksjonstilgang. Når du har valgt å ha med funksjonstilgang kan du også velge om du ønsker at funksjonene skal være nederste nivå, under det du valgte i feltet Fra ved å krysse av for Bruk Funksjonstilgang som første nivå. Når du er ferdig med utplukket for rapporten, trykker du på Start for å la systemet generere den. Når rapporten er generert vil den vises som en fane på feltet under utplukket. Hvis du bestiller en ny rapport vil denne legge seg ved siden av alle tidligere rapporter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 11

4 Forklaring av rapporten i rapportvinduet Rapport-trestruktur Når du har bestilt rapporten ved å trykke på Start, vises den i rapportvinduet på nedre del av skjermen. Hvis du bestiller flere rapporter, vil de legge seg ved siden av tidligere bestilte rapporter. For å bla mellom rapportene, trykk på rapportnavnet. For å lukke et rapportvindu, trykk på X til høre for rapportnavnet. Selve rapportdataen vises som en trestruktur nederst til venstre i rapportvinduet. Denne trestrukturen vil ha typen du valgte i feltet Fra som roten, og gå utover mot noder som representerer typen du valgte i feltet Til. Du kan utvide noder ved å trykke på utvid-knappen ved siden av noden, og du kan velge en node ved å trykke på den. Når du velger en node i treet vil du kunne få opp mer informasjon om denne noden, samt handlinger du kan utføre, i detaljinformasjonsvinduet nederst til høyre. Filtrering Under grupperingsboksen Filter finner du felt du kan fylle ut for å filtrere dataen som vises i rapport-trestrukturen. Fritekstfilter lar deg skrive inn en vilkårlig tekst, og da vil bare noder som matcher denne teksten vises i treet. Hvis teksten matcher en node som ligger lenger ut i treet, vil rapporten vise denne noden, samt alle noder fra denne noden og opp til toppnoden. De andre filterfeltene er kontekstavhengige på rapporten du kjører. Hvis man har en rapport som går fra Brukere til Data, vil man få et filterfelt for Bruker. Hvis man har en rapport som går fra Ansatte til Brukere vil man få filterfelter for Firma, Organisasjon og Ansatt. Når du velger en verdi i ett av filterfeltene vil man begrense rapporttrestrukturen til å bare vise data som matcher filteret du satte opp. Hvis rapporten har filter i flere nivå, må du fylle inn første nivå for å få tilgang til andre nivå osv. Implisitt tilgjengelig data Enkelte rapporter kan gi deg muligheten til å vise implisitt tilgjengelig data. Med dette menes det data man har tilgang til gjennom at man har full tilgang til data på et høyere nivå. For eksempel har brukeren implisitt tilgang til ansatte i en organisasjon hvor man har full tilgang til hele organisasjonen. Ved å vise implisitt data får man se alle ansatte man faktisk har tilgang til gjennom at man har full tilgang til organisasjonen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 11

5 For å vise implisitt tilgjengelig data i en rapport, kryss av for Vis implisitt tilgjengelige data. Implisitt tilgjengelige data vil vises under noder som representerer noe en bruker eller rolle har full tilgang til, og disse vil vises litt falmet. Oppfrisking av rapporten Hvis du har gjort endringer på tilgangen under Systemadministrasjon Datatilgang kan det være du ønsker å laste dataen tilhørende rapporten på nytt, uten å måtte bestille en ny rapport. Dette kan du gjøre ved å trykke på knappen Oppfrisk, helt til høyre i rapportbildet. Systemet vil da hente rapportdataen på nytt, og fylle ut bildet på nytt. Eventuelle filter du hadde valgt vil beholdes. Detaljinformasjonsvindu Detaljinformasjonsvinduet er vinduet nede til høyre. Når du velger en node i treet, vil dette vinduet fylles ut med detaljinformasjon om denne noden. Her vil du først se en liste over alle Roller som har gitt tilgangen noden i treet representerer. Hvis for eksempel flere Roller gir samme bruker tilgang til den samme ansatte, vil alle rollene vises i listen. Navnene på rollene er linker som du kan klikke på. Ved å klikke på dette navnet vil du bestille en ny rapport, som viser alt denne rollen gir tilgang til. Rapporten som vises da er den samme rapporten som du vil få om du bestiller en rapport med Roller i feltet Fra, og Data i feltet Til med alle Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 11

6 avkrysningsbokser avkrysset, og den spesifikke rollen valgt under Rolle på Filter. Under listen over roller vil du få en liste over andre mulige rapporter du kan ønske å vise på noden du har valgt i treet. Hvis du ser på en rapport som viser hvilke ansatte en bruker har tilgang til, vil du når du klikker på en ansatt få muligheten til å bestille rapporter som viser hvilke andre brukere som også har tilgang til denne ansatte. Denne listen over snudde rapporter du kan bestille vil bare vises for enkelte nodetyper, hvor det er mulig å bestille en rapport som viser tilgang på formen Hvem andre har tilgang til X? eller Hva annet har X tilgang til?. Under dette vil det av og til vises en lenke som har en tekst på formen Hvorfor har X tilgang til Y?. Denne linken kan du klikke på for å få opp en Tilgangsbeskrivelse-rapport. Dette er en spesiell type rapport som vil gi en veldig detaljert beskrivelse av nøyaktig hvorfor for eksempel en bruker har tilgang til en ansatt. For mer informasjon, se Tilgangsbeskrivelserapporter. Tilgangsbeskrivelserapporter Tilgangsbeskrivelserapporter er spesielle rapporter som viser en detaljert beskrivelse av hvorfor for eksempel en bruker har tilgang til en ansatt. Den vil vise alle relevante koblinger på både brukere og ansatte, og forklare i detalj hvorfor tilgangen er som den er, også for kompliserte tilganger som tilganger gjennom aktivitetskoder eller som for eksempel leder av organisasjon. Denne rapporten kan ikke bestilles med et rapportutplukk, den kan bare kjøres fra Detaljinformasjonsvinsuet etter du har valgt en node du ønsker å se detaljer for. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 11

7 Eksempler på rapporter Under følger noen eksempler på vanlige rapporter som kan være interessante og hvordan du setter opp utplukk for disse rapportene. Hva har en bruker tilgang til? Du ønsker en rapport som viser all data en gitt bruker i systemet har tilgang til. Da må du først velge Bruker som første nivå i rapporten ved å angi denne verdien i feltet Fra. Videre ønsker du å se alt brukere har tilgang til, så velg Data i feltet Til og kryss av for alle datatyper. Trykk så på Start for å hente rapporten. Når rapporten vises, velger du brukeren du ønsket å se tilgangen til i feltet Bruker under Filter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 11

8 Hvilke brukere har tilgang til en gitt ansatt? Du ønsker en rapport som viser alle brukere som har tilgang til en gitt ansatt. Da må du først velge Data som første nivå i rapporten ved å angi denne verdien i feltet Fra. Så må du krysse av for Ansatte i radioknappene ved siden av. I feltet Til angir du Bruker. Når rapporten vises, velger du den ansatte du ønsker å vite hvem som har tilgang til ved å angi korrekt Firma, Organisasjon og Ansatt under Filter. Det er verdt å merke seg at utplukket over vil bare gi deg de brukerne som har direkte tilgang til en ansatt. Rapporten vil ikke reberegne tilganger på ansattnivå for brukere som for eksempel har tilgang til hele firmaet brukeren tilhører. Derfor kan det være lurt å vise rapporten uten filter på noe mer enn firma for å få den fulle oversikten over hvem som har tilgang til den ansatte. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 11

9 Hvilke brukere har tilgang til å attestere transaksjoner på PLWeb, og hvilke ansatte har disse tilgang til når de skal attestere? Du ønsker en rapport som viser hvem som har tilgang til funksjonen Attestering i PLWeb, og samtidig hvilke Ansatte de har tilgang til når de har denne funksjonen åpen. Da må du første velge Brukere i Fra, og Data med Ansatte i Til. Kryss av for Inkluder Funksjonstilgang og for Bruk Funksjonstilgang som første nivå. Denne rapporten vil da vise alle tilgjengelige funksjoner i både Aditro Lønn, og Personec Lønn Web (PLWeb). Under funksjonene vil det være noder for de forskjellige funksjonstilgangsnivåene. Under disse igjen vil rapporten vise de brukerne som har dette tilgangsnivået for denne funksjonen, og hvilke Ansatte brukerne har tilgang til. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 11

10 Hvilke tilganger gir en gitt Rolle egentlig? Du ønsker en rapport som gir en full oversikt over alle tilganger angitt av en rolle. Dette er den samme informasjonen som du definerer når du setter opp datatilgangen under menyvalg Systemadministrasjon Datatilgang, men presentert i et litt mer oversiktlig format som gjør det enklere å se den totale tilgangen en rolle gir. Du må velge Rolle i Fra, og Data i Til. Kryss av for alle datatyper i avkrysningsboksene. Trykk på Start for å bestille rapporten. Denne rapporten kan være nyttig når du skal sette opp sikkerheten for å få en oversikt over alle rollene, og for å være sikker på at ingen roller gir tilganger du ikke var klar over. For eksempel vil du med en gang se om en rolle tiltenkt tekstkodetilgang også gir tilgang til ansatte eller annen data den ikke burde gi tilgang til. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 11

11 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 11

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer