Arbeidsoppgaver. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsoppgaver. Innhold"

Transkript

1 Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning av periode... 6 Daglige rutiner og ajourhold... 6 Registrering av transaksjoner... 7 Lønnsberegning... 8 Danning av lønnsslipp... 9 Lukking av periode...10 Overføring til BBS / Telebank...10 Arbeidstaker slutter (sluttoppgjør)...10 Ferielønn...11 Periode-/Terminavslutninger...11 Trekkeierrapporter...11 Andre rutiner...12 Årsavslutning...12 Forskuddslønn...13 Opprykk...13 Etterbetaling...14 Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 1 av 14

2 Arbeidsoppgaver Registrere en ny ansatt Person ajourhold Personopplysninger Hva du må passe på når du registrerer en ny arbeidstaker. Skattekort (tabell / prosent) Bankkonto for reiseoppgjør fast avsetning normallønn Ajourhold av ansatt Faste transaksjoner Se mer informasjon under Person ajourhold Personopplysninger Faste transaksjoner er transaksjoner som går igjen ved hver avlønning som fast lønn og faste trekk. Faste transaksjoner kan knyttes til stilling (stillingstranser), til ansattforhold eller person. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 2 av 14

3 Lønnsslipp på skjerm Lønnsslipp på skjerm presenterer en lønnsslipp for innværende periode slik at du kan kontrollere at lønnsslippen blir som forventet. Lønnsslipp på skjerm kan også brukes til oppslag på historiske perioder. Man får opp flere menypunkt, f.eks Lønnsslipp, om du høyreklikker i feltet Person. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 3 av 14

4 Lønnskjøring (en periodes oppgaver) Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 4 av 14

5 Lønnsadministrasjon Lønnsadministrasjon Lønnsadm Lønnsadministrasjon er et slags panel, hvor de mest sentrale oppgaver i forbindelse med selve lønnskjøringen er samlet. Her kan du starte følgende: Periode Åpning av periode Lukking av periode Lønn Send og motta skattekort Beregning av lønnsslipp på skjerm Forespørsel lønnsslipp Rapport Utskrift av lønnsslipp Lønnsjournal Kontosammendrag Kontospesifikasjon Bankliste Avviste transer Endringsliste Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 5 av 14

6 Åpning av periode Lønnsadministrasjon Lønnsadm Åpning Alle variable transaksjoner og lønnskjøringer må knyttes til en periode. Dette krever at perioden er opprettet og åpen eller aktiv. Når du oppretter en periode, angir du bl.a. avlønningsdato, fra- og tildato for perioden. Det er mulig å ha flere åpne perioder men bare en periode kan være aktiv (den med laveste nummer). Lønnsberegning kjøres på aktiv periode. Daglige rutiner og ajourhold Daglige rutiner og ajourhold av data skjer gjennom registrering av variable transaksjoner, ajourhold av personinformasjon, stillingsprosent, stilling osv. Du bør være mest mulig ajour med dette arbeidet i forhold til den perioden du skal kjøre lønn for. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 6 av 14

7 Registrering av transaksjoner Registrering Lønnstransaksjoner Registrering skjer i ulike registreringsfunksjoner avhengig av type transaksjoner som registreres. Variable transaksjoner Faste transaksjoner Faste transaksjoner pr. stilling (ansattforhold) Mye informasjon kan knyttes til en lønnstransaksjon og for de fleste virksomheter vil det være uaktuelt å benytte all informasjon. For å optimalisere registreringsfunksjonene er de bygget opp slik at virksomheten selv kan definere hva registreringslinjene skal inneholde. Registrering av faste transaksjoner Faste transaksjoner registreres på ansatt og avlønnes så lenge ansattforholdet er gyldig. Du skal være oppmerksom på at fra-til dato på en transaksjon begrenser varigheten i forhold til avlønning. Registrering av faste transaksjoner pr. stilling (ansattforhold) Faste transaksjoner pr. stilling fungerer på lik linje med faste transaksjoner på ansatt. Forskjellen er at disse transaksjonene kun registreres på stillingen. Alle som har et ansattforhold i denne stillingen i aktuell periode blir avlønnet med disse transaksjonene. Registrering av variable transaksjoner En variable transaksjon knyttes til en lønnsperiode og er kun gyldig ved avlønning av denne perioden. Timelønn og overtid er typiske eksempler på variable transaksjoner. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 7 av 14

8 Lønnsberegning Forslagstransaksjoner Forslagsverdier kan knyttes til feltene i registreringsbildet for å gjøre registreringen enklere Masseregistrering Masseregistrering er nesten identisk med ordinær registrering av variable transaksjoner. Forskjellen er at her registreres ansattnummer på registreringslinja. Da oppnår du en mer smidig registrering når du har mange transaksjoner som skal registreres på forskjellige ansatte. Lønnsadministrasjon Lønnsadm Beregning Ved lønnsberegning tar programmet utgangspunkt i alle gyldige ansatte for perioden med tilhørende faste og variable transer. Lønn beregnes i henhold til hvordan behandlingsregler og lønns- og trekkarter er definert. Personakkumulatorer, grunnlag for utbetalingstransaksjoner, grunnlag for regnskapsposteringer, aktive automatposter og aktive transer oppdateres. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 8 av 14

9 Kontroll-/Feillister Avviste transer Bankliste Kontosammendrag Kontospesifiksajon Lønnsjournal Endringslogg Opprykksliste Lønnsslipp Danning av lønnsslipp Lønnsadministrasjon Lønnsadm Lønnsslipp Lønnsslipp kan skrives på papir, lastes opp på intranett, sendes via Epost privat eller arbeid, Epost til avdelingsleder eller Digipost. Det er mulig å danne frie tekster som skrives ut på lønnsslippene. Disse tekstene kan lenkes mot ansatt, art, hjemsted eller stilling, eller en kombinasjon av disse. Presentasjon av sats, timer, antall og grunnlag kan styres på artsnivå. Utskrift av lønnsslipp kan kjøres så mange ganger du ønsker, og også kjøres på en periode som allerede er lukket. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 9 av 14

10 Lukking av periode Lønnsadministrasjon Lønnsadm Lukking Lukking skjer ved at det kjøres en egen rutine som lukker perioden. Ved lukking overføres data til historikk. Det er ikke mulig å endre informasjon etter at lukking er kjørt. Aditro Lønn låser systemet for registrering på lønnsperioden som lukkes. Dette hindrer brukere i å registrere variable transer for en lukket periode Overføring til BBS / Telebank Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Fil som ble generert ved produksjon av bankliste sendes til BBS eller Telebank. Filnavn og plassering er angitt under menypunkt Systemadministrasjon Def.overføringer Bank/Telebank Arbeidstaker slutter (sluttoppgjør) Hva må gjøres når en arbeidstaker slutter? En må ta stilling til og behandle disse elementene: Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 10 av 14

11 Feriepenger Feriepenger v/slutt Trekk for avviklet ikke trukket ferie Utbetal trukket ikke avviklet ferie Trekke evnt. skyldig lønn Trekke evnt. skyldig forskudd Gi varsel om gjenstående saldoer Lage brev til trekkeier ved utleggskrav og påleggstrekk PC-trekk, (har ikke saldo, dette er leie), på gitte arter skal sum transer på aktive transer Avslutte EKT-avtaler Avslutte bil-avtaler Pågående sykefravær, fremsatt krav om refusjon Merk retur av skattekort. Ferielønn Lønnsadministrasjon Feriepenger Periode-/Terminavslutninger Innhold periode-/terminavslutninger Trekkeierrapporter Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 11 av 14

12 Andre rutiner Årsavslutning Lønnsadministrasjon Årsavslutning Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 12 av 14

13 Forskuddslønn Lønnsadministrasjon Periode Opprykk Rapporter Opprykksliste. Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 13 av 14

14 Etterbetaling Lønnsadministrasjon Etterbetaling Versjon 1.0 Copyright 2014 Aditro Side 14 av 14

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi. 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto

Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi. 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto Etter at din bedrift har sendt inn en Digipost Brukeravtale får du beskjed fra Posten om at din virksomhetskonto

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer