BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO:

2 Innhold 1. Generelt DocArc Admin Rettigheter Definer ny strukturmal Opprett struktur Legg til mapper og undermapper Knytte en strukturmal til en prosjekttype Endre på prosjektstrukturen til et etablert prosjekt Legge til en strukturmal til en undermappe Legge til en prosjektstruktur til en undermappe Tilordne dokumentmaler til en mappe Knytte mappestruktur til et prosjekt Velge en forhåndsdefinert strukturmal Velg struktur fra et annet prosjekt Velge prosjekttype som har strukturmal tilknyttet seg DocArc klient lagre et nytt dokument i en mappe Bruk «skriv» - knappen i SuperOffice Stå i mappe og opprett dokument Lagre et dokument i DocArc som er opprettet utenfor SuperOffice Bruk SuperOffice Ribbon Dra dokumentet inn i SuperOffice «drag and drop» Lagre epost i DocArc Ny maillink Visning av lagrede dokumenter Åpne et dokument eller en mail i en mappe Visning av antall dokumenter i mappestrukturen Behandle et lagret dokument Generelle funksjoner Flytte et dokument Merke og behandle flere dokument samtidig Eksport fra DocArc til Excel Tilleggsmodul: DocArc på kontaktkortet DocArc Admin på kontaktkortet Rettigheter Arbeid med maler og mappestrukturer DocArc på kontaktkortet: Bruk DocArc på kontakt- OG prosjektkortet Tilleggsmodul: DocArc oppfølging DocArc Oppfølging: Admin DocArc Oppfølging: bruk Skjul visning Tilleggsmodul: DocArc Import/Eksport Importere mappestruktur og dokument fra en filserver Eksportere mappestruktur og dokumenter til en filserver Denne brukerveiledningen tar for seg grunnleggende funksjonalitet i Amesto DocArc. I valget mellom unødige detaljer og brukervennlighet har vi valgt det siste. Veiledningen gjelder DocArc versjon 4.3. Den kan anvendes på tidligere versjoner, selv om disse typisk vil mangle noe funksjonalitet og ha et litt forskjellig utseende. 2

3 1.GENERELT Amesto DocArc består av 2 delsystemer som et supplement til SuperOffice sitt aktivitetsarkiv: 1. DocArc Admin for administrering av mappestrukturer 2. DocArc for arbeid med dokumenter DocArc har følgende tilleggsmoduler: - DocArc på kontaktkortet - DocArc aktivitet - DocArc import/eksport Disse behandles i egne kapitler. DocArc kan brukes på kontaktkortet alene. Funksjonaliteten er som på prosjekt, med de forskjellene som er beskrevet i kapittelet for DocArc på kontaktkortet. Denne veiledningen er beregnet på SuperOffice Windows-versjon. DocArc fins også for SuperOffice Web, med noen endringer i funksjonalitet på mappevelgeren. Det er også utviklet en DocArc-versjon for integrasjon mot SharePoint. Funksjonaliteten til denne avviker på noen områder fra beskrivelsene i denne veiledningen. DocArc import/eksport fungerer ikke mot SharePoint. Brukergrensesnittet i Amesto DocArc bygger på funksjonaliteten i SuperOffice og Windows utforsker. Figur 1: DocArc hovedbilde 3

4 Figur 2: DocArc Admin DocArc ligger som egne arkfaner i SuperOffice og rettighetene styres av SuperOffice. DocArc er en webapplikasjon. Det kan i enkelte tilfeller bety at endringer ikke umiddelbart vises på skjermen. I slike tilfeller: Velg «oppdater». 4

5 2.DOCARC ADMIN DocArc Admin har 3 hovedoppgaver: 1. Man kan bygge opp strukturmaler for mappestrukturer. Til de enkelte mappene i hver mappestruktur knytter man SuperOffice-maler for automatisk lagring av dokument 2. Man kan knytte strukturmalene til de ulike prosjekttypene som er definert i SuperOffice 3. Man kan legge til nye mapper til mappestrukturene som er etablert på de enkelte prosjektene 2.1 RETTIGHETER Rettighetsnivåene i DocArc er som følger: - DocArc bruker Rettigheten inkluderer tilgang til mappevelger i dialogboksen for dokumenter samt anledning til å behandle lagrede dokumenter. Alle brukere av SuperOffice får denne rettigheten. - Prosjektadministrator Alle brukere av SuperOffice får rettigheten til å endre på mappestrukturen på prosjekt hvor man selv står som ansvarlig. - Maladministrator Som maladministrator har man mulighet til å opprette og endre på eksisterende strukturmaler. Man kan også endre på mappestrukturen på samtlige prosjekter i SuperOffice, uavhengig av hvem som er ansvarlig på prosjektet. Rettigheten gis i SuperOffice admin ved at brukeren legges i brukergruppen DocArc Template. Å behandle lagrede dokumenter krever tilgang til DocArc Webfane. Å endre på en mappestruktur eller en strukturmal krever tilgang til DocArc admin webfane. Tilgang til webfanene gis i SuperOffice admin. Dersom man ønsker å begrense rettighetene til brukerne kan man altså gjøre dette ved å gjøre en eller begge av disse webfanene utilgjengelig. 2.2 DEFINER NY STRUKTURMAL Opprett struktur Start med å klikke på ny mal-ikonet oppe til høyre i DocArc Admin og skriv inn navnet på den nye prosjektmalen. Trykk på opprettknappen. En navngitt mal med rotmappe er etablert. Figur 3: Opprette mappestruktur (1) 5

6 Inntil du har trykket på opprett-knappen vil du til venstre i DocArc-ruten fortsatt se mappestrukturen på det prosjektet som er valgt i SuperOffice (figur 3). Når du har trykket opprett, vil du se mappestrukturen for malen du jobber med (figur 4). For å komme tilbake til mappestrukturen på prosjektet som er valgt i SuperOffice, velg «tilbake til prosjektstruktur» Legg til mapper og undermapper Høyreklikk på rotmappen og velg «ny mappe». Gi navn og velg «legg til». Mappene legger seg alfabetisk. Ønsker man en annen rekkefølge: Start mappenavnet med tall. For å lage en undermappe: stå på den aktuelle mappen og velge «ny mappe» fra høyreklikkmenyen. På denne måten bygger man mappestruktur. Figur 4: Opprette mappestruktur (2) Det er viktig å skille mellom å etablere/utvikle strukturmaler og å jobbe med mappestruktur på et etablert prosjekt. Dersom du har valget «Tilbake til prosjektstruktur» oppe til venstre, jobber du med en mal. 2.3 KNYTTE EN STRUKTURMAL TIL EN PROSJEKTTYPE Klikk på «maler» oppe til høyre og velg den malen du vil tilordne en prosjekttype. Høyreklikk på malnavnet oppe til venstre og du får opp en hjelpemeny som ser slik ut: 6

7 Figur 5: Strukturmal og prosjekttype Valgene du nå får opp er prosjekttypene som fins i SuperOffice. Velg prosjekttype. Her gang du oppretter et prosjekt av denne typen i SuperOffice vil den tilordnede mappestrukturen komme automatisk. Dersom det allerede er knyttet en strukturmal til prosjekttyper vil dette være angitt i parentes under de forskjellige prosjekttypene. 2.4 ENDRE PÅ PROSJEKTSTRUKTUREN TIL ET ETABLERT PROSJEKT Stå på prosjektstruktur. Dersom du har valget «Tilbake til prosjektstruktur» oppe til venstre, klikk på det valget. For å legge til en undermappe: Høyreklikk på den aktuelle mappen og velg «ny mappe». Gi navn og velg «legg til». Mappene legger seg alfabetisk. Ønsker man en annen rekkefølge: Start mappenavnet med tall Legge til en strukturmal til en undermappe Høyreklikk på den aktuelle mappen. Velg «kopier mapper fra mal». Velg mal. Du får kontrollspørsmålet «Er du sikker». Velger du ok, vil hele den valgte strukturmalen legge seg som undermapper til den valgte mappen Legge til en prosjektstruktur til en undermappe Høyreklikk på den aktuelle mappen. Velg «kopier mapper fra eksisterende». Velg prosjekt. Du får kontrollspørsmålet «Er du sikker». Velger du ok, vil hele den valgte prosjektstrukturen legge seg som undermapper til den valgte mappen. Figur 6: Er du sikker? 7

8 2.5 TILORDNE DOKUMENTMALER TIL EN MAPPE Samme prosedyre gjelder om du jobber med en strukturmal eller med en prosjektstruktur. Klikk «maler» for å jobbe med maler. Klikk «tilbake til prosjektstruktur» for å jobbe med strukturen på det prosjektet som er valgt i SuperOffice. Figur 7: Knytte SuperOffice-maler til malstruktur Høyreklikk på mappen du vil tilordne dokumentmaler til. Velg «Knytt dokumenttyper». Alle dokumentmalene som er lagt inn i SuperOffice kommer nå til syne. Velg dokumentmal. Dersom dokumentmaler allerede er knyttet til en mappe vil dette være angitt i parentes under den aktuelle malen. Dersom du klikker på en av disse dokumentmalene, vil malen nå være tilknyttet den nye mappen. En mappe kan ha flere dokumentmaler knyttet til seg, men samme dokumentmal kan kun være knyttet til en mappe. Merk: Om du endrer på en malstruktur vil dette ikke få tilbakevirkende kraft. Prosjekter som har mappestruktur basert på malstrukturen du har endret vil beholde sin nåværende mappestruktur. Se neste kapittel for endring av prosjektstruktur. 8

9 2.6 KNYTTE MAPPESTRUKTUR TIL ET PROSJEKT Dette kan gjøres på 3 måter: - Ved å velge en forhåndsdefinert strukturmal - Ved å velge mappestruktur fra et annet prosjekt - Ved å velge prosjekttype som har strukturmal tilknyttet seg Velge en forhåndsdefinert strukturmal Høyreklikk på prosjektnavnet eller mappeikonet. Velg «erstatt med struktur fra mal». Velg mellom de etablerte malene. Du får kontrollspørsmålet «Er du sikker?». Ved «Ja», legges den valgte mappestrukturen til prosjektet. Figur 8 Knytte mappestruktur til et prosjekt Merk: Dersom prosjektet har en mappestruktur fra før, vil dokumenter som ligger i disse mappene tilordnes den nye mappestrukturen. Dokumenttyper med mal som er tilordnet en mappe i den nye strukturen vil legge seg der, andre dokumenter vil legges på øverste nivå (på rot). Dette vil ikke kunne tilbakestilles Velg struktur fra et annet prosjekt Høyreklikk på prosjektnavnet eller mappeikonet. Velg «erstatte med struktur fra eksisterende prosjekt». Velg mellom strukturer som tilhører samtlige prosjekt som ligger i SuperOffice (også de som ikke har noen mappestruktur). Du får kontrollspørsmålet «Er du sikker?». Ved «Ja», legges den valgte mappestrukturen til prosjektet. Merk: Dersom prosjektet har en mappestruktur fra før, vil dokumenter som ligger i disse mappene tilordnes den nye mappestrukturen. Dokumenter med maler som er tilordnet en mappe i den nye strukturen vil legge seg der, andre dokumenter vil legges på øverste nivå (på rot). Dette vil ikke kunne tilbakestilles Velge prosjekttype som har strukturmal tilknyttet seg Ved opprettelse av prosjekttyper som har en strukturmal tilknyttet seg vil denne malen automatisk bli valgt, se kapittel 2 over. Ved endring av prosjekttype vil mappestrukturen ikke bli byttet ut. 9

10 3.DOCARC KLIENT 3.1 LAGRE ET NYTT DOKUMENT I EN MAPPE Dette kan skje på en av to måter - Ved å bruke «skriv»-knappen i SuperOffice - Ved å stå i mappe i DocArc og opprette dokument Bruk «skriv» - knappen i SuperOffice Dialogboksen for SuperOffice kommer opp som vanlig. Tilordne dokumentet til et prosjekt (dette skjer automatisk dersom du står på et prosjekt). Når dokumentet er tilordnet et prosjekt dukker DocArc mappevelger opp med mappestrukturen på det aktuelle prosjektet. Dersom prosjektet ikke har mappestruktur vil mappevelgeren ikke dukke opp. Dersom du bytter prosjekt, vil også mappestrukturen byttes. Dersom malen du har valgt er tilordnet en mappe vil dette markeres ved at navnet på mappen er gjengitt med fet rød skrift. Klikk på mappen du ønsker å lagre dokumentet i. Valget markeres ved at mappenavnet får blå bakgrunn og hvit skrift. Velg «opprett» i SuperOffice dokumentdialogboks. Dokumentet er nå lagt i den valgte mappen. Dersom du ikke velger mappe vil den legge seg i den automatisk tilordnede mappen, eller på øverste nivå (på rot) dersom dokumentmalen ikke er tilordnet noe mappe Stå i mappe og opprett dokument Høyreklikk på en mappe i DocArc. Velg «nytt dokument». Dialogboksen for SuperOffice kommer opp, sammen med DocArc mappevelger for det tilhørende prosjektet. Dokumentet er tilordnet den valgte mappen. Velg «opprett» i SuperOffice dokumentdialogboks. Dokumentet blir lagret i den mappen du sto i da du startet operasjonen. Figur 9: Lagre dokument i mappe 10

11 3.2 LAGRE ET DOKUMENT I DOCARC SOM ER OPPRETTET UTENFOR SUPEROFFICE Dette kan gjøres på en av to måter - Ved å bruke SuperOffice Ribbon - Ved å dra dokumentet inn i SuperOffice «drag and drop» Husk at dokumenter som lagres inn i SuperOffice på en av disse måtene forsvinner fra opprinnelig lagringssted Bruk SuperOffice Ribbon Når du jobber med et Office- dokument Klikk på «Lagre i SuperOffice CRM» («ugle-ikonet»). SuperOffice Dialogboks for dokumenter kommer frem. Når dokumentet tilordnes et prosjekt dukker også DocArc mappevelger opp. Fremgangsmåte deretter som når du bruker «skriv» - knappen i SuperOffice (se kapittel 8) Dra dokumentet inn i SuperOffice «drag and drop» Merk dokumentet. Dra det inn i SuperOffice og slipp det på prosjektkortet eller aktivitetsfanen på prosjektet. SuperOffice Dialogboks for dokumenter kommer fremsammen med DocArc mappevelger. Fremgangsmåte deretter som når du bruker «skriv» - knappen i SuperOffice (se kapittel 8). Siden DocArc er en webapplikasjon går det ikke å dra dokumentet inn i DocArc-webfanen. Merk: Det er mulig å merke flere dokumenter og dra dem samlet inn i SuperOffice. Dokumentdialogen og mappevelgeren vil da komme opp flere ganger på rad og du velger mappe for hvert dokument fortløpende. Denne fremgangsmåten kan på generelt grunnlag ikke anbefales. Oppsettet på serveren hvor SuperOffice er installert kan gjøre at en slik masselagring av dokumenter blir ustabil. Resultatet kan være at dokumentene ikke legger seg i de valgte mappene. Til lagring av flere dokumenter om gangen bør derfor DocArc import vurderes. 3.3 LAGRE EPOST I DOCARC Man lagrer innkommende- og utgående epost på vanlig måte i SuperOffice. Når dokumentdialogvinduet i SuperOffice dukker opp, vil DocArc mappevelger også dukke opp og vise mappestrukturen for det valgte prosjektet. Ved å klikke på ønsket mappe vil eposten lagres under denne Ny maillink Dersom SuperOffice er satt opp med ny maillink, vil Dialogboks og DocArc mappevelger dukke opp etter at man har valgt «lagre». I tilfeller hvor en eller flere mail er blitt lagret uten at SuperOffice har vært åpen, vil man få følgende spørsmål når man logger på SuperOffice: Figur 10: Sjekke inn i DocArc Dersom man svarer ja vil man få Dialogboks og DocArc mappevelger for hver mail som er lagret og knyttet til et prosjekt. Dersom man svarer nei, vil mailene legge seg på øverste nivå (på rot) på prosjektet. 11

12 3.4 VISNING AV LAGREDE DOKUMENTER Åpne et dokument eller en mail i en mappe Dobbeltklikk på dokumentet Visning av antall dokumenter i mappestrukturen Bak navnet på de forskjellige mappene finner du to tall i parentes. Det første viser antall dokumenter i mappen du ser, det andre viser totalt antall dokumenter i mappen inkludert undermapper. Figur 11: Mappevisning 3.5 BEHANDLE ET LAGRET DOKUMENT Generelle funksjoner Høyreklikk på dokumentet. Du får følgende valg: Nytt dokument Oppretter et nytt dokument som lagres i mappen du står i. Ny oppfølging (tilleggsmodul) Oppretter en ny avtale/oppfølging i SuperOffice som lagres i den mappen du står i. Åpne Åpner dokumentet for lesing og redigering Utført Endrer status (utført/ikke utført) Dokument Åpner dialogboksen i SuperOffice, inkludert DocArc mappevelger Send som E-post Legger dokumentet som vedlegg i e-post via SO maillink. Fungerer på dokumenter og mail. Utskrift Sender dokumentet til oppsatt printer. Sjekk ut/inn Låser dokumentet for redigering av andre. Utsjekket dokument vil få rød tekst skrevet i kursiv. Andre brukere vil kun ha mulighet til å lese dokumentet. Dersom de høyreklikker på dokumentet, vil de kunne se hvem som har sjekket det ut. Klipp Klipper ut dokumentet. Høyreklikk på en mappe for å lime inn dokumentet der. Klikk kanselleres ved å klikke på rødt kryss i dialogboksen nede til høyre, bytte kontakt eller logge av SuperOffice. Slett Sletter valgte dokument 12

13 Figur 12: Høyreklikk på et dokument Flytte et dokument Flytte et dokument kan gjøres på flere måter: - Høyreklikk på et dokument og velg «Klipp». Høyreklikk på en mappe for å lime inn dokumentet der. - Høyreklikk på et dokument og velg «Dokument». SuperOffice dialogboks kommer opp sammen med DocArc mappevelger. Dersom dokumentet er markert som «utført» må du huke av dette først. Velg ny mappe i det aktuelle prosjektet og deretter lagre. Du kan også velge et nytt prosjekt og deretter mappe i mappestrukturen som tilhører dette prosjektet. Dokumentet er nå flyttet til både nytt prosjekt og til en mappe i det nye prosjektet. - Klikk på et dokument. Teksten blir markert med blå bakgunn. Klikk en gang til og hold musetasten inne. Dra dokumentet til ønsket mappe. Du kan flytte flere dokumenter på en gang på denne måten, se under Merke og behandle flere dokument samtidig Hold Ctrl-tasten nede og klikk med musen på ett og ett dokument. Valgte dokument markeres med blå bakgrunn. Ved høyreklikk på ett av de valgte dokumentene får du følgende valg: Utskrift Sender valgte dokumenter til oppsatt printer Sendt som e-post Legger valgte dokumenter som vedlegg i e-post via SO maillink Slett Sletter valgte dokumenter Du kan dra de valgte dokumentene over i en ny mappe. Klikk, hold musetasten inne og dra alle dokumentene til ønsket mappe. 13

14 3.6 EKSPORT FRA DOCARC TIL EXCEL Klikk på Excel-ikonet og du eksporterer oversikten over dokumentene fra DocArc til Excel. Kolonnene du får i Excel-dokumentet tilsvarer de som vises i DocArc. Figur 13: Eksport til Excel Figur 14: Dokumentoversikt i Excel Merk: du eksporterer ikke selve dokumentene, men visningen slik den fremkommer i DocArc. 14

15 4.TILLEGGSMODUL: DOCAR C PÅ KONT AKT KORTET Funksjonaliteten for DocArc på kontaktkortet er grunnleggende lik den for prosjektkortet. For gjennomgang av all funksjonalitet vises det derfor til kapittelet over. I all hovedsak vil forklaringen være den samme, men med prosjekt erstattet av kontakt. Dette kapittelet tar for seg de elementene hvor DocArc er annerledes. Figur 15: DocArc på kontaktkortet Webfanene på kontaktkortet har punktum i navnet. Slik kan man skille dem fra webfanene på prosjektkortet. 4.1 DOCARC ADMIN PÅ KONTAKTKORTET Rettigheter Den som står oppført som «Vår kontakt» har anledning til å endre mappemal på kontakten Brukere i brukergruppen DocArc template i SuperOffice administratorklient har også rettigheter til å endre strukturmaler for kontaktkortet. Tilgang til webfanene DocArc. og DocArcAdmin. gis i SuperOffice administratorklient. Begrensninger i rettigheter kan med andre ord gis ved at brukere ikke får tilgang til denne webfanen Arbeid med maler og mappestrukturer Strukturmaler kan knyttes mot kategori (i stedet for prosjekttype). Endring av kategori kan dermed innebære endring av mappestruktur på kontakten. Du vil få et spørsmål om du er sikker før mappestrukturen endres. Man kan ikke kopiere strukturmaler fra prosjekt til kontakt eller omvendt. Man kan ikke bruke prosjektstrukturer på kontaktkortet eller omvendt. 15

16 4.2 DOCARC PÅ KONTAKTKORTET: BRUK Du vil øverst i mappevelgeren ha teksten «kontakt» og kontakt-ikonet til SuperOffice. Mappenavnene i mappevelgeren er blå. Figur 16: DocArc mappevelger på kontakt Ved høyreklikk på et dokument og valget «dokument» vil du i dokumentets dialogboks naturlig nok få muligheten til å endre kontakt (og person) som dokumentet er tilordnet. Mappevelgeren vil endre seg i henhold til valgt kontakt. 4.3 DOCARC PÅ KONTAKT- OG PROSJEKTKORTET Du vil øverst i mappevelgeren ha to faner, en for prosjekt og en for kontakt. Standard valgt fane er prosjekt. Du vil kunne bevege deg mellom mappestrukturene ved å klikke på fanene. Dersom prosjektet ikke har mappestruktur, vil mappestrukturen for kontakt dukke opp. Dersom heller ikke kontakten har mappestruktur vil ikke mappevelgeren dukke opp i det hele tatt. 16

17 5.TILLEGGSMODUL: DOCARC OPPFØLGING Funksjonaliteten for DocArc aktivitet er grunnleggende lik den for dokumenter. Du får følgende tilleggsfunksjoner: 5.1 DOCARC OPPFØLGING: ADMIN Høyreklikk på mappe for å knytte aktivitetstyper til mapper, enten i prosjektstrukturen eller strukturmalen. 5.2 DOCARC OPPFØLGING: BRUK Høyreklikk på en mappe og velg «ny oppfølging» i tillegg til «nytt dokument» Høyreklikk på en aktivitet gir følgende muligheter: Nytt dokument Oppretter et nytt dokument som lagres i mappen du står i. Ny oppfølging Oppretter en ny avtale/oppfølging i SuperOffice som lagres i den mappen du står i. Utført Endrer status (utført/ikke utført). Send som E-post Legger oppfølgingen som tekst i en epost via SO maillink. Klipp Klipper ut oppfølgingen. Videre bruk er beskrevet ovenfor. Slett Sletter valgte oppfølging. 5.3 SKJUL VISNING Man får muligheten til å differensiere visningen ved at man kan skjule aktiviteter og/eller dokumenter. Figur 17: Skjul visning Merk: Dersom verken Oppfølginger eller Dokumenter er huket av, vil ingen aktiviteter vises i det hele tatt. 17

18 6. TILLEGGSMODUL: DOCARC IMPORT /EKSPORT 6.1 IMPORTERE MAPPESTRUKTUR OG DOKUMENT FRA EN FILSERVER Høyreklikk på rett mappe i den aktuelle prosjektstrukturen. Velg «Import fra filsystem». Figur 18: Import fra filsystem Du får opp dette vinduet: Figur 19: Velge importkatalog Bruk feltet «importkatalog». Her kan du enten skrive inn stien til mappen som skal importeres fra filserveren eller klikke på dette ikonet og bla deg frem til ønsket mappe. 18

19 Velg «Start import». Det valgte området, inkludert alle dokumentene vil legge seg i den valgte mappen i DocArc. Huk av for «Bare struktur» dersom du bare vil ha med tomme mapper. Mappestrukturen på det valgte området vil bli importert til den valge mappen i DocArc. 6.2 EKSPORTERE MAPPESTRUKTUR OG DOKUMENTER TIL EN FILSERVER Høyreklikk på rett mappe i den aktuelle prosjektstrukturen. Velg «Import fra filsystem» (samme valg som når du skal importere fra en filserver, se forrige kapittel). Bruk feltet «eksportkatalog». Her kan du enten skrive inn stien til mappen som DocArc skal eksporteres til, eller klikke på dette ikonet og bla deg frem til ønsket mappe. Figur 20: Velge eksportkatalog Velg «Start eksport». Det valgte området, inkludert alle dokumentene vil legge seg på det valgte stedet på filserveren. Huk av for «Bare struktur» dersom du bare vil ha med tomme mapper. Mappestrukturen fra DocArc vil eksportert til det valge stedet på filserveren. 19

20 20

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/47 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 2 2.1 Angi prosjektets plassering... 3 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook må legges inn som tillegg til Microsoft Outlook, dette gjør vi via - windows tast og programvaresenteret,

Detaljer

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dokument Import - Hva er nytt?

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dokument Import - Hva er nytt? Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dokument Import Hva er nytt? Dokumentopplysninger 2018 Compello AS. Med enerett. Microsoft, MSDOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Microsoft

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Flytte innhold fra Fronter til Canvas

Flytte innhold fra Fronter til Canvas Høgskolen i Innlandet Flytte innhold fra Fronter til Canvas Veiledning og informasjon om konvertering av innhold fra Fronter til Canvas. 07.05.2018 Innhold Fronter... 3 Veien videre... 3 Nedlastning av

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet

Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet BIM2Share AS Byggeweb Prosjekt Side 1/12 Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet Innhold 1 Arbeidsområdet... 2 1.1 Strukturen i arbeidsområdet... 2 1.2 Opplasting av filer... 2 1.3 E-post-varsling

Detaljer

CERUM UTVIKLINGSPLAN 2013 (SIST ENDRET )

CERUM UTVIKLINGSPLAN 2013 (SIST ENDRET ) CERUM UTVIKLINGSPLAN 2013 (SIST ENDRET 19.04.2013) Diverse 1.1 Det er ofte behov for å kopiere et dokument fra et prosjekt/kontakt til et annet. Dette er ikke mulig i dag. Det må være en mulighet for å

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

InfoLink og IntraLink

InfoLink og IntraLink InfoLink og IntraLink Masseopplasting av filer og bilder Mai 2010 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form

Detaljer

CP-foreningen Påmeldingsskjemaer for arrangementer

CP-foreningen Påmeldingsskjemaer for arrangementer CP-foreningen Påmeldingsskjemaer for arrangementer www.cp.no Dokument laget av Quesnay AS Quesnay.com Versjon 1.0 01.02.2018 Innhold 1. Oppretting av skjema... 3 Arrangementet... 3 Hente inn mal... 4 2.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: gå til Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell og brukere av omsorgstjenester,

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

SKY.FGDO.no. Brukerhåndbok for SKY lagringsløsning V1.2. Embetsmenn i Storlosje/Grunnlosje

SKY.FGDO.no. Brukerhåndbok for SKY lagringsløsning V1.2. Embetsmenn i Storlosje/Grunnlosje SKY.FGDO.no Brukerhåndbok for SKY lagringsløsning V1.2 Embetsmenn i Storlosje/Grunnlosje Innhold: Retningslinjer for bruk av FGDO SKY lagrings system... 2 Logg deg på... 3 Hovedbildet... 4 Knapper og innstillinger...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.   versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Denne modulen gjør det mulig at konfirmantene SELV kan registrere informasjon om seg selv og sine foresatte ved påmelding til konfirmasjon. I tillegg kan det defineres

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

oversendelse av e-poster til oss

oversendelse av e-poster til oss Kvale Digital Prosess: Epostkorrespondanse som bevis og oversendelse av e-poster til oss 1 GENERELT OM EPOST-KORRESPONDANSE SOM BEVIS I RETTEN Under en rettssak vil epost-korrespondanse bli lagt frem av

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Powerpoint tips malbruk

Powerpoint tips malbruk Denne delen tilhører 2.2 Merkantilt materiell 2.2.2.1 Powerpoint tips malbruk Designmanual > Ruters profil > 2.2 Merkantilt materiell > 2.2.2.1 Powerpoint tips malbruk Finne malen 1. Klikk på Windows ikonet

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 av 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva gjør jeg med innholdet mitt i Fronter?... 2 Filer og arkiv... 2 3 måter å laste ned en fil på... 2 Last ned flere filer samtidig... 2 Eksporter en mappe... 3 Eksportere en hel mappestruktur...

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Ta vare på innhold i Fronter

Ta vare på innhold i Fronter Ta vare på innhold i Fronter 2018 Digitale utdanningstjenester, ITA Innføring av nytt LMS - Canvas Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva gjør jeg med innholdet mitt i Fronter?... 3 Filer og arkiv... 3 3

Detaljer

Veiledning Claw 2 CMS Innhold

Veiledning Claw 2 CMS Innhold Veiledning Claw 2 CMS Innhold Pålogging:...2 Knapper for redigering:...3 Sett inn bilde:...3 Endre filstørrelse på bilder:...5 Bildeegenskaper:...6 Sett inn tabell:...7 Link:...8 Anker:...9 Tekst:... 10

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Brukerveiledning Oversikt

Brukerveiledning Oversikt Brukerveiledning Oversikt Innhold 1. Forutsetninger... 2 2. Dashboard... 2 3. Oppdrag... 2 3.1 Nytt oppdrag... 3 Oppdrag... 3 Gjøremål... 3 3.2 Oppdragsavtale... 4 3.3 Oppdragsoversikt... 5 Sortering...

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer