Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsregner på PC n versjon 1.1.0"

Transkript

1 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4 Produkt valg (felt 1) 5 Detaljert regnskap (felt 2) 6 Statistikk (felt 3) 7 Redigering av produkter 8 Tips og triks 9 Installasjon av programmet 10 Demo versjonen (Gratis prøving) 10 Full versjon 10 Ansvar for feil 11 Support 11 Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 1 av 11

2 Introduksjon Næringsregner på PC n MB SoftWare introduserer nå et hel-norsk PC program som regner ut næringsinnholdet til det du spiser/drikker hver dag. Det vil lagre en detaljert liste over Kcal-, Protein-, Karbohydrat-, og Fett-forbruket til en person. Alt som behøves er noen få museklikk for å finne produktet som er spist/drukket, og mengden i antall gram skrives så inn. Programmet vil da regne ut næringsinnhold til mengden samt summere total sum for hvert måltid eller total sum for hver dag. Enklere har det ikke vært å holde regnskap på en diett. Næringstabell Softwaren leveres med en meget stor og detaljert database med næringsinnhold til mer enn 600 produkter/retter. Denne databasen er fult redigerbar og produkter kan slettes, legges til og endres slik brukeren vil ha det. Ved hjelp av noen få triks kan ofte brukte mat-retter komponeres og legges til i databasen som et ferdig produkt (F.eks Oste-smørbrød med ost, skinke, løk og paprika). Det ferdige produktet kan da legges inn og næringsinnholdet vil da bli regnet ut i forhold til dette. Med ferdige produkt vil man slippe å lete frem f.eks brød, ost, skinke, smør, løk og paprika hver gang man spiser et (i dette tilfellet) Ostesmørbrød. Statistikk Som nevn tidligere, vil programmet regne ut totalt næringsinnhold per dag eller per måltid. Det vil i tilegg vise gjennomsnittlig næringsinnhold den siste uken, de siste 2 uker, de siste 3 uker og total gjennomsnitt for hele perioden. Detaljert næringsinnhold for hver dag i hele perioden kan vises i tabell form og i grafisk form. Hvem passer programmet for? Programmet passer for alle som vil vite hva de har spist og hva det inneholder av næringstoffer. Det passer utmerket for de som slanker seg, trener for å komme i bedre form eller de som av en annen grunn vil (eller må av medisinske årsaker) holde en diett. Siden programmet er ment for forskjellige brukere, vil ikke MB SoftWare gi noen anbefaling om riktig kosthold. Dette er avhengig av hvem programmet brukes av. MB SoftWare vil, med å utgi dette programmet, bare sørge for at det blir mye enklere for en bruker å holde regnskap på dietten. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 2 av 11

3 Bruk av programmet Innlogging av forskjellige brukere Ved oppstart av programmet, vil et innloggings vindu alltid komme opp. Her skrives det inn et brukernavn som diett regnskapet skal gjelde for. Hvis det skrives inn passord, må dette passordet brukes hver gang den spesifikke brukeren logger på programmet. Hvis passord boksen er tom ved første innlogging, vil det aldri kreves passord senere heller. Har brukeren vært pålogget tidligere, kan navnet velges i fra listen av brukere (trykk på pil-nedover ). Brukernavnet til den siste pålogget bruker vil komme opp ved hver oppstart av programmet. Et brukernavn kan slettes ved å trykke på [Slett brukernavn] knappen. (NB: Hele den personlige databasen til brukeren vil bli slettet og kan IKKE gjenopprettes igjen senere). Forskjellige brukere vil ikke kunne se hverandres detaljerte diett. Men, alle brukere på samme datamaskin vil bruke den samme databasen med næringsinnhold. Dette vil si at ingen vil se hva du spiser/drikker, men legger du til eller endrer et produkt i den medfølgende databasen av produkter, vil alle dra nytte av det. Trykk [OK] for å starte programmet når brukernavnet og eventuelt passord er skrevet inn. Trykk [Avbryt] hvis du ikke vil starte programmet. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 3 av 11

4 Hovedprogramet har 3 felt Hovedprogram vinduet kan deles inn i 3 felt (see også røde strek i bildet under). Disse feltene blir det referert til lengre ut i veiledningen. Produkt valg (felt 1) Her velges produktet man har spist/drukket og flytter det over til Dagens lise (i felt 2) Detaljert regnskap (felt 2) Her finnes Dagens liste i tabellform. Dette viser hva som er spist for valgt dato og eventuelt valgt måltid. Statistikk (felt 3) Her vises gjennomsnittlig inntak av næringsstoffer per dag for den siste uken, siste 2 uker, siste 3 uker og for hele perioden (alt som er logget). Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 4 av 11

5 Produkt valg (felt 1) I felt 1) velges produktet man har spist eller drukket ved å klikke på produktet. Databasen inneholder mer enn 600 produkter/retter, så leting blant disse når alle er listet opp kan ta lang tid. Det finnes derfor muligheter til å begrense antall produkt som man må velge i mellom. Alle produktene er delt inn i 10 Kategorier. Ved å velge en kategori, blir bare produkter som hører hjemme under denne kategorien listet opp. Kategoriene er igjen delt opp i Detalj grupper. Det finnes totalt 68 detalj grupper som er fordelt på de 10 kategoriene. Velges en detalj gruppe, blir produkt listen enda mere spesifikk og bare produkter under denne detalj gruppen blir listet opp. Produkt valget blir nå mye enklere siden listen inneholder færre produkt. Direkte søk ( Filter ) kan brukes i tillegg til kategori/gruppe valg eller alene. Brukes det alene, må alle kategorier og alle detaljgrupper være valgt. (Valget alle finnes i begge listene). For å bruke filter, skrives ordet inn i den hvite filter-boksen. Brukeren velger selv om produktnavnet må begynne med søkeordet eller om det er nok med at produktnavnet skal inneholde søkeordet. Dette gjøres ved å velge Begynner med eller Inneholder. Ved trykk på Escape tasten på tastaturet eller [Nullstill (Esc)] knappen, vil den hvite filterboksen tømmes og et nytt ord kan skrives inn Ved å holde musen over et produkt, vil produkt navnet og antall Kcal vises i en gul boks. Det finnes tre måter å flytte et produkt over til Dagens liste i felt 2. Man kan dobbelt klikker på produktet, man kan velge produktet med ett museklikk for så å trykke på [--->>>] knappen nederst i bildet, eller man kan dra et produkt over med musen (drag and drop). Det er helt likegyldig hvilken metode som brukes. Bare husk at produktet ender opp i det måltidet med blå tekst (måltid som er valgt på forhånd) som er valgt i Dagens liste (felt 2). Alle kategorier, detalj grupper og produkter kan redigeres ved å trykke [Rediger liste...] knappen. Et nytt vindu som vil gjøre dette mulig vil da komme frem. Dette blir beskrevet senere i veiledningen. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 5 av 11

6 Detaljert regnskap (felt 2) I felt 2), i tabellen Dagens liste, vises regnskapet for brukeren for valgte dato og eventuelt valgte måltid. Summen av hvert næringsstoff vises under tabellen. Datoen for tabellen kan velges med knappene merket A, B eller C. Ved å trykke A, vil en kalender komme frem og datoen kan velges. Her kan også måned og år velges ved å trykke de respektive pilene i kalenderen. Pilene for år vil være skjult helt til man trykker på årstallet. Ved å trykke B, pil opp eller ned, vil datoen endres med pluss eller minus en dag. Ved å trykke C, vil datoen bli valgt til dagens dato (hentet fra datamaskinen). Dagens dato blir altid valgt når programmet startes. Dagens liste kan filtreres så den summerer bare ett måltid. Da må gjeldene måltid velges med knappen merket med D. Alle måltid vil være synlige ved oppstart av programmet. Måltidene er merket med blå skrift i tabellen og kan ikke endres eller slettes på noe vis. Når et produkt er overført til Dagens liste, vil det ende opp i måltidet som er valgt ved å klikke på en linje i tabellen. Kolonnen Mengde i tabellen vil da bli redigerbar (merket med F) og mengden i antall gram skrives inn. Hvis mengden ikke blir skrevet inn på dette tidspunktet, vil produkt navnet bli rødt (Se produktet merket E). Mengden kan skrives inn eller endres når som helst ved å trykke på produktet i tabellen. Produktet kan også når som helst fjernes igjen ved å merke produktet, for så å trykke på [Slett] knappen. Produkter kan også klippes ut, kopieres og limes inn til annen dag eller annet sted i listen. Bruk da knappene [Klipp ut], [Kopier] og [Lim inn]. Marker flere produkter ved å holde inn CTRL (ett produkt i gangen) eller SHIFT (rekke med produkter) samtidig med at du klikker på produktene i listen. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 6 av 11

7 Statistikk (felt 3) I felt 3) har man mulighet til å se og vise statistikk over næringsstoffer man har spist/drukket. I feltet vises en tabell med gjennomsnittelig inntak av Proteiner, Fett, Karbohydrater og Kcal. Tabellen viser totalt inntak den siste dagen (dagens dato), gjennomsnittlig inntak den siste uken, de to siste ukene, de tre siste ukene og total gjennomsnitt for alle registrerte dager. Hvis en dag er uten registrering, vil ikke denne dagen bli telt med. Dagens dato vil heller ikke bli telt med. Dette er gjort for at de ikke skal feilaktig dra ned gjennomsnittet. Er f.eks bare 5 av de siste 7 kalenderdagene registrert, vil gjennomsnittet bli regnet bare av 5 dager. Felt 3) har også 2 knapper. Ved å trykke [Tabell] knappen, vil et nytt vindu vise totalt registrerte næringsstoffer for alle registrerte dager. Ved å trykke [Grafisk], vil et nytt vindu grafisk vise totalt registrerte næringsstoffer for alle registrerte dager. I det grafiske vinduet kan graf for hvert av næringsstoffene velges ved å trykke på respektive tabulator øverst. [Tabell] [Grafisk] Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 7 av 11

8 Redigering av produkter Alle produktene i den medfølgende databasen kan redigeres. Nye produkter og grupper kan legges til, fjernes og navn/data kan endres. Ved å trykke knappen [Rediger liste...] i felt 1), vil et nytt vindu komme frem (se bildet under) Her er det bare å velge Kategorien, Detalj gruppen eller Produktet man vil redigere, for så å Trykke på [Legg til...], [Fjern] eller [Redigere...] etter som hva man vil gjøre. Man kan også flytte produkter ved å dra de over til en annen detalj gruppe og flytte detalj grupper ved å dra de over til en annen kategori. Ved trykk på [Legg til...] eller [Redigere...], vil et nytt lite vindu komme opp hvor nye navn/data kan skrives inn. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 8 av 11

9 Tips og triks For å lære seg hvordan man bruker programmet, er det lurt å lage seg en dummy bruker (f.eks test ) i tillegg til seg eget brukernavn. Man kan da teste de forskjellige funksjonene ved å logge inn som test uten at dette forandrer brukerens virkelige database. Husk bare på at produkt databasen er den samme for alle brukerne og vill bli forandret for godt hvis den redigeres. For å komponere retter selv, bør et nytt dummy brukernavn opprettes. En legger da til alle produktene i sin spesial rett og skriver ned sluttsummen av Mengde, Prot, Fett, Karb og Kcal. Eksemplet under viser hvordan man lager produktet (retten) Ostesmørbrød : Retten Ostesmørbrød inneholder Brød, Løk, Ost, Paprika, Skinke og smør. Disse produktene legges så i et av måltidene (i dette tilfellet er det lagt i Mellom måltid 3, med det er likegyldig hvilket måltid som velges). Summen av de forskjellige næringsstoffene blir summert automatisk. Summen av Mengde blir i dette tilfellet 90 gram. Dette vil si at 100 gram Ostesmørbrød inneholder: 100 x 9.6 / 90 = 10,7 g Prot pr 100 g Ostesmørbrød 100 x 12,6 / 90 = 14 g Fett pr 100 g Ostesmørbrød 100 x 17,7 / 90 = 19,7 g Karb pr 100 g Ostesmørbrød 100 x 228,2 / 90 = 253,5 Kcal pr 100 g Ostesmørbrød Disse verdiene legges nå inn i det nye produktet Ostesmørbrød (se Redigering av produkter på forrige side). Du vil da finne produktet Ostesmørbrød i databasen og du slipper å skrive ned alt det inneholder fra nå av. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 9 av 11

10 Installasjon av programmet Demo versjonen (Gratis prøving) Setup filen til demo versjonen, NeSetup.exe, lastes ned i fra hjemmesiden til MB SoftWare. (Gå til trykk Last ned og les html siden som da kommer frem). Kjør så programmet NeSetup.exe på din egen datamaskin for å starte installasjons programmet. Dette vil da installere programmet og lage de nødvendige snarveier (ikon) for å kjøre selve Næringsregner programmet. Demo versjonen er kun laget til for at kunden skal kunne teste og prøve programmet før det kjøpes. Den har derfor en del begrensninger som gjør at det blir vanskelig å bruke i praksis: - Kan bare liste 3 kategorier - Kan bare liste 3 detalj grupper - Kan bare liste 3 produkter (ev 3 produkter pr detalj gruppe) - Kan bare liste 3 produkter i hvert måltid - Kan bare vise statistikk for 3 dager - Produkt databasen kan ikke redigeres Full versjon En nøkkel til full versjon av programmet kan bestilles på hjemmesiden til MB SoftWare. (Gå til trykk Bestill og les html siden som da kommer frem). Bestillingen skjer ved at du sender mail til MB SoftWare om at du har demo-versjonen og ønsker å kjøpe en full versjon. Du vil da få tilsendt en nøkkel til å åpne programmet ditt. Mail-bestillingen MÅ inneholde , navn og adresse for at nøkkel og regning blir sent ut til deg. Nøkkelen vil normalt bli sent ut innen 24 timer. Regningen kommer i posten like etter. NB: For å bestille full versjon, MÅ du altså ha lastet ned demoversjonen først. BARE nøkkel for å åpne programmet blir sent ut til deg (ingen software på CD eller mail e.l) På bestillings siden til MB SoftWare kan du lese mere om prisen på full versjonen. Når du har mottatt nøkkelen, trykker du bare på About i menyen øverst til venstre i hoved programmet. Et nytt vindu vil da komme frem. Trykk så på knappen [Registrer...] i det nye vinduet. Du vil da bli spurt om navn og nøkkel. Hvis du da bruker nøkkelen du fikk tilsendt, vil programmet bli åpnet til full versjon og alle begrensninger vil forsvinne. Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 10 av 11

11 Ansvar for feil MB SoftWare fraskriver seg alt ansvar for feil i programmet eller feil i produkt databasen. Må en diett holdes av medisinske årsaker, er brukeren selv ansvarlig for å holde riktig diett uavhengig av programmet til MB SoftWare. Vær også oppmerksom på at opplysninger om mengden av nærinsstoffer i et og samme produkt kan variere fra kilde til kilde. Det kan derfor hende at andre kilder varierer litt fra databasen til programmet. Support MB SoftWare vil så langt det er mulig gi support og svare på spørsmål til alle. Registrerte brukere som har kjøpt nøkkel og har fullversjon vil få support. Gå til trykk Bestill og send mail til adressen du finner der. Lykke til med programmet! MB SoftWare Veiledning til programmet Næringsregner På PC n v1.1.0 Side 11 av 11

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer