DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR"

Transkript

1 DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

2 Innhold 1. Innlogging i systemet Forsiden av portalen Redigere spørreskjema Spørsmål skal ha positiv retning Korrigere spørreskjema Import av respondenter og organisasjon Oppbygging av organisasjons/rapportstruktur Ledergrupper Import av ledere (kontaktpersoner) Endre i respondenter og kontaktpersoner Flytte respondenter Slette respondenter Opprette respondenter manuelt Redigere kontaktpersoner Endre i organisasjonen Tekstredigering Tekster til distribusjon og påminnelse Forsidetekster for ledere Distribusjon av undersøkelsen Distribusjon av tilganger til ledere (kontaktpersoner) Stenge undersøkelsen og hente ut rapporter Side 2

3 1. INNLOGGING I SYSTEMET Første gang du logger deg inn i systemet, får du mulighet til å opprette ditt eget passord ved å følge lenken (results.dk) som ligger i e-posten du har fått tilsendt fra Rambøll. Passordet du oppretter må oppfylle alle kriteriene. Brukernavnet står i e-posten. Neste gang du skal inn i portalen, går du til Internettsiden og skriv inn brukernavnet og passordet ditt. Klikk OK. Dersom du ikke vil logge inn i portalen hver gang du skal inn, kan du huke av for Husk meg. Du vil da automatisk komme inn i portalen neste gang du besøker siden. Har du glemt ditt brukernavn eller passord kan du trykke på lenken Har du glemt ditt brukernavn eller passord?. Da er du nødt til å oppgi den e-postadressen som ligger registrert på deg i systemet. Du vil da få tilsendt en e-post med instruksjoner for å restille passordet ditt. Når du har fått logget inn kommer du til portalens forside der du finner en kort oversikt over hvordan du kommer i gang med undersøkelsen. I tillegg finner du brukerveiledning til portalen, spørreskjema til AVANT og en leserveiledning til rapportene. 2. FORSIDEN AV PORTALEN På forsiden av portalen finner du en rask oversikt over hvordan du kommer i gang med undersøkelsen. Du finner også brukerveiledning, spørreskjema i PDF-format og en leserveiledning til rapportene. Side 3

4 3. REDIGERE SPØRRESKJEMA Gjennomgående i hele undersøkelsen er det grad av enighet/uenighet i påstander som skal besvares. Begrepene spørsmål og påstander brukes om hverandre i denne veilederen. I AVANT er det fem grupper av spørsmål: - Valgfrie bakgrunnsspørsmål, som kjønn og alder etc. - Obligatoriske spørsmål er spørsmål som må være med i undersøkelsen (kan ikke velges bort). - Valgfrie spørsmål er spørsmål som er formulert på forhånd og inkludert i spørreskjemaets temaer, men som man selv velger om man vil ha med i undersøkelsen eller ikke. - Spørsmål fra egen organisasjon er spørsmål man fritt formulerer selv. Det er mulig å inkludere inntil 10 lokale spørsmål. De lokale spørsmålene kan enten plasseres inn under de øvrige temaområdene i undersøkelsen eller legges under «Spørsmål fra egen organisasjon». - Åpent kommentarfelt valgfritt. På slutten av undersøkelsen er det mulig å legge til et åpent kommentarfelt, der respondenten selv kan skrive inn sine kommentarer. Dere kan selv formulere spørsmålet til kommentarfeltet. For å redigere i spørreskjema, går du under faneblandet «Administrasjon». Her trykker du på «Velg lokale spørsmål». Du får da opp et vindu som viser de ulike temaområdene i undersøkelsen til venstre i bildet, og enkeltspørsmålene under det valgte temaområdet til høyre i bildet. Det er kun de valgfrie spørsmålene som blir vist i dette bildet. For å velge et temaområde du vil redigere i, klikker du på temaområdet. De tilhørende spørsmålene vil da komme opp på høyre side av vinduet. For å velge et spørsmål til eller fra klikker du på spørsmålet. Spørsmål som er valgt vil bli markert med blått til venstre for spørsmålsformuleringen. For å fjerne spørsmålet, trykker du på spørsmålsformuleringen én gang til. Du kan se hvor mange spørsmål du har valgt fra hvert temaområde til høyre for temaområdet. For å legge til lokale spørsmål, trykker du på «Legg til skalaspørsmål» under det relevante temaområdet, Du får da mulighet til å legge til et lokalt spørsmål. Dette kan du enten skrive rett inn eller kopiere fra et annet dokument. Side 4

5 Det er mulig for respondenter å besvare AVANT spørreskjemaet på bokmål, nynorsk, sami eller engelsk. For å bytte språk trykker du på Skift språk, og velger det språket du nå vil redigere i. Når du har gjennomført redigering av skjema for ett språk vil de andre språkversjonene av skjemaet automatisk være identiske for alle spørsmål UNNTATT de egendefinerte spørsmålene. Dersom du kun skal benytte deg av ett språk, behøver du kun å legge inn de egendefinerte spørsmålene på det gjeldene språket. Skal du imidlertid benytte deg av flere språk, er du nødt til å legge inn de egendefinerte spørsmålene for hvert av språkene. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på OK. Spørreskjemaet vil nå være klart til bruk. 3.1 SPØRSMÅL SKAL HA POSITIV RETNING Spørsmålene fra egen organisasjon må formuleres som påstander, som passer til en 5-punktsskala (Helt uenig Helt enig). På samme måte som resten av spørsmålene / påstandene i undersøkelsen skal påstandene ha en positiv retning, dvs. at svarene Enig eller Helt enig er uttrykk for noe positivt (eksempel: I min avdeling er det et godt samhold). Spørsmål med en negativ retning (eksempel: I min avdeling er det dårlig samhold) vil ødelegge beregningen av gjennomsnittene, og må derfor ikke inngå i undersøkelsen. 3.2 KORRIGERE SPØRRESKJEMA Dersom du på et senere tidspunkt, innen datainnsamlingen er startet, ønsker å endre valgte spørsmål, klikker du igjen på fanen «Administrasjon» og «Velg lokale spørsmål». Rediger spørreskjema og foreta ønskede endringer. Husk også å oppdatere endringer på alle språk dersom dette er aktuelt. Bemerk at det kan skape metodiske problemer hvis du endrer på spørreskjemaet etter at datainnsamlingen er startet. Derfor anbefaler Rambøll å unngå dette. 4. IMPORT AV RESPONDENTER OG ORGANISASJON I Avant importeres respondenter og organisasjon i samme operasjon. For å importere organisasjonene og enhetene inn i systemet, går du under faneblandet «Administrasjon». Klikk på «Importer» under «Importer/eksporter». Du vil da få opp en dialogboks med valget om å importere respondenter eller brukere. Som standard vil det være «respondenter» som er valgt. For å importere respondenter og organisasjon, velger du «respondenter». Side 5

6 Import av brukere dekkes under kapittel 5. Når du har valgt «respondenter», klikker du på «Neste». For å laste ned en importmal, klikker du på «Last ned». I importmalen ligger det to ark. Arket «Data» inneholder kolonneoverskrifter for den informasjon du skal laste inn i portalen. Det er i dette arket du skal fylle inn informasjonen. Nedenfor ser du eksempel på en tom mal og på en ferdig utfylt mal. Hvis du er usikker på hva slags informasjon som skal inn i de ulike kolonnene, går du til arket «Spec». Dette er en spesifikasjon over variablene som skal lastes inn, og forteller deg hvilken informasjon du skal legge inn i de ulike kolonnene. Alle medarbeidere SKAL ligge i en enhet. Kolonnen for nivå kan imidlertid stå tom dersom enheten medarbeideren ligger i, er direkte under virksomheten. Når du er ferdig med oppsettet av medarbeidere og enheter i filen, lagrer du den et sted du finner den igjen. Fra diaolgboksen i portalen, trykker du på Neste. Side 6

7 Klikk på Velg fil og finn frem til filen din. Klikk på Neste. Det neste vinduet viser eventuelle feil eller advarsler i filen du prøver å laste opp. Vanlige feilmeldinger inkluderer: - Feil i oppsett av e-postadresse - Duplikater på medarbeidere (portalen tillater ikke at to medarbeidere heter det samme) 4.1 OPPBYGGING AV ORGANISASJONS/RAPPORTSTRUKTUR Totalnivået for organisasjonen behøver du ikke å legge inn. Du kan legge inn opptil to nivåer: «Nivå» og «Enhet». Enhet på øverste nivå (toppledergruppen) består av ledere for Administrasjon, Avdeling for kommunikasjon og Forskning og utvikling Nivå (eksempelvis avdeling) Enhet under nivå - består av medarbeidere i Ekstern Kommunikasjon Ledergruppe under nivå (seksjonsledere) består av ledere for «Ekstern Kommunikasjon» og «Intern Kommunikasjon» Side 7

8 «Enhet» er den organisatoriske enheten som medarbeiderne er plassert i. Enheten kan ligge både direkte under totalnivå (organisasjonen) og under «Nivå». Alle medarbeidere SKAL være plassert i en enhet. «Nivå» er det organisatoriske nivået som ligger mellom enhet og totalnivå (organisasjonen). Eksempel: I en typisk offentlig virksomhet med tre nivåer (totalt, avdeling og seksjon), vil medarbeiderne stort sett ligge i seksjoner. I en slik situasjon vil seksjoner være «Enheter» i Avant, mens «Nivå» vil være avdelinger. Medarbeiderne må således plasseres under både avdelingen («Nivå») og seksjonen («Enhet»). Dersom virksomheten har behov for flere enn tre nivåer, kan dette bestilles av Rambøll i forkant av undersøkelsen. 4.2 LEDERGRUPPER Det er viktig å huske på å opprette ledergrupper som egne enheter. Hvis dette ikke blir gjort, og lederen blir liggende i den enheten han/hun er leder for, vil lederen evaluere seg selv på spørsmålene om nærmeste leder. Det er ikke ønskelig. I Avant må du opprette «fiktive» enheter der du plasserer lederne. Toppledergruppen/avdelingsdirektører vil typisk ligge direkte under totalnivå, mens seksjonsledere vil ligge under «Nivå». I ledergruppene vil lederne legges inn som respondenter og du vil således få ledernes evaluering av sin nærmeste leder. Hvor mange ledergrupper du har behov for å opprette varierer avhengig av virksomhetens størrelse og struktur. Se under: Virksomheten totalt Toppledergruppe (består av ledere for avdeling 1 og 2) Avdeling 1 Avdeling 2 Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjonsledere (består av lederne for seksjon 1-3) Medarbeidere som ligger direkte under virksomheten, skal ligge uten tilhørighet i «Nivå» kolonnen i importfilen. «Nivå» skal altså stå tom. I kolonnen «Enhet» skal navnet på enheten medarbeideren er plassert i stå. Denne kolonnen skal aldri være tom. 5. IMPORT AV LEDERE (KONTAKTPERSONER) I Avant skal ledere ligge inne i systemet to ganger: én gang som medarbeidere i den enheten deres leder er leder for, og én gang som kontaktperson for enheten de selv er leder for. Ved å laste inn ledere som kontaktpersoner for den enheten de leder, kan du gi dem tilgang til å følge med på svarprosenten i deres enhet, samt å hente ned rapporter direkte fra portalen. Tilgangen til ledere (kontaktpersoner) er hierarkisk styrt det vil si at ledere har tilgang på alle underliggende nivåer. Toppleder har eksempelvis tilgang til hele organisasjonen med alle underliggende enheter, mens en leder for en enhet kun vil ha tilgang til sin egen enhet. En leder med tilgang til nivået, vil ha tilgang til alle underliggende enheter under det nivået. For å importere ledere som kontaktpersoner går du under fanen Administrasjon. Der holder du musen over Importer/eksporter, og klikker på Importer. Da får du opp en dialogboks der du må velge type data du vil importere. Velg Brukere og klikk på Neste. Side 8

9 Trykk på Last ned for å laste ned en importmal. Importmalen har samme struktur som importmalen for respondenter. I malen skal du knytte lederes navn og e-postadresse til enheten og eventuelt nivået han/hun er leder for. Ledere for enheter direkte under virksomheten (typisk toppledergruppe) skal stå oppført med enhetsnavn i kolonne Enhet, og ingen tilhørighet i kolonne Nivå. Toppleder for hele virksomheten kan ikke importeres han/hun må opprettes manuelt. OBS! Ledere for nivåer skal legges inn uten tilhørighet i kolonnen Enhet. Dersom en leder er leder både for nivået og for en underliggende enhet, skal e-postadressen hans/hennes kun ligge inne på det øverste nivået han/hun er leder for. Da får lederen tilgang til overordnede nivået, og gjennom denne tilgangen automatisk tilgang til underliggende enheten. Lederen trenger derfor ikke også en tilgang til enheten han/hun er leder for. Er en leder imidlertid leder for flere enheter på samme nivå, må ledere ligge inne flere ganger én gang for hver enhet. Nedenfor finner du et eksempel på importfil for ledere (kontaktpersoner). Når du er ferdig med filen, lagrer du den et sted du finner den igjen. Fra diaolgboksen i portalen, trykker du på Neste. Klikk på Velg fil og finn frem til filen din. Klikk på Neste. Det neste vinduet viser eventuelle feil eller advarsler i filen du prøver å laste opp. Vanlige feilmeldinger inkluderer: - Feil i oppsett av e-postadresse - Systemet finner ikke stien for enheten du har satt opp Side 9

10 o Skyldes enten forskjell i skrivemåten eller at du har lagt til en enhet som ikke ligger inne i portalen 6. ENDRE I RESPONDENTER OG KONTAKTPERSONER Du kan også legge til eller endre i respondenter og kontaktpersoner manuelt. For å redigere en respondent, tar du musen over pilen direkte til høyre for respondentens navn. Du vil da få opp en meny, som tillater deg å endre respondentens egenskaper, sende invitasjon til respondenter, flytte respondeten og slette respondenten. For å endre respondentens navn og e-postadresse, klikker du på Egenskaper. Du får da muligheten til å redigere navnet, e-postadressen og hvilket språk respondenten skal få undersøkelsen på. For å sende en invitasjon manuelt til respondenten, klikker du på e-postadressen. Du får da opp en dialogboks som spør om du vil sende 1 mail. Klikk OK. 6.1 FLYTTE RESPONDENTER For å flytte respondenten til en annen enhet, velger du Flytt. Respondenten du valgte ble markert med en gul strek og av avhuking til venstre for navnet. Skal du flytte flere respondenter til samme enhet, har du mulighet til å huke av for flere respondenter ved å klikke på navnet. Klikk på Velg destinasjon for å finne frem til enheten respondenten(e) skal flyttes til. Når du har funnet frem til respondenten(e)s destinasjon, klikker du på det grønne valgt-merket til høyre for enhetens navn. Side 10

11 Du kommer da tilbake til det første bildet, med oppdatert tekst om at du holder på å flytte medarbeiderne til valgt enhet. For å flytte de, klikker du på Flytt. For å angre, klikker du på Angre. 6.2 SLETTE RESPONDENTER For å slette respondenter benytter du samme fremgangsmåten som for å flytte respondenter. Du klikker først på Slett for den respondenten du vil slette, markere eventuelle andre respondenter du vil slette samtidig, og klikker på Slett. 6.3 OPPRETTE RESPONDENTER MANUELT For å opprette respondenter manuelt, går du først til det organisatoriske nivået og enheten der respondenten skal opprettes. Under listen over medarbeidere i enheten, klikker du på Opprett respondent. Side 11

12 Da får du opp en dialogboks der du skal legge inn navn, e-postadressen og språkvalg for medarbeideren. Klikk på OK når du er ferdig. Medarbeideren vil da legge seg inn i enheten. 6.4 REDIGERE KONTAKTPERSONER For å se hvem som ligger som leder (kontaktperson) for de ulike enhetene/nivåene, klikker du deg inn på den enheten/nivået du vil sjekke. Hold musen over Kontaktpersoner på menylinjen. For å endre navn og e-postadresse på kontaktpersonen, holder du musen over navnet på kontaktpersonen, og klikker på Rediger i menyen som dukker opp. Når du har gjort endringene, klikk på OK. For å slette kontaktpersonen, klikker du på Slett i den samme menyen. Side 12

13 For å opprette en ny kontaktperson, klikker du på Opprett kontaktperson. Du må da legge inn navn og e- postadresse på kontaktpersonen. En enhet eller et nivå kan ha flere kontaktpersoner. Under menyen for hver kontaktperson har du også et valg som heter Logg inn som. Ved å klikke på denne, logger du inn som vedkommende, og ser det i portalen som kontaktpersonen vil se når han/hun logger inn i portalen. Du har også mulighet til å se hvilke e-post som er blitt sendt til kontaktpersonen ved å holde musen over historikk. 7. ENDRE I ORGANISASJONEN På samme måte som med medarbeidere, har du mulighet til å endre organisasjonsstrukturen ved å endre navn, kontaktperson og flytte eller slette enheter. Tar du musen over pilen direkte til høyre for enhetsnavnet får du opp mulighetene dine. Ved å velge Gå til enheten, går du inn i enheten. Ved å velge Egenskaper får du mulighet til å endre navnet på enheten. Side 13

14 Ved å velge Kontaktpersoner ser du hvem som er leder/kontaktperson for enheten. Ved å velge Flytt kan du flytte enheter på samme måte som for medarbeidere. Ved å velge Slett kan du slette hele enheter (og alle medarbeidere i enheten) på samme måte som for medarbeidere. Du har også mulighet til å endre dette ved å klikke deg inn på enheten og benytte deg av mulighetene i menyen over listen over medarbeiderne. Dersom du skal endre i nivå i stedet for enhet, benytter du samme fremgangsmåte som beskrevet over. 8. TEKSTREDIGERING Under fanebladet Tekstredigering har du mulighet til å skrive inn tekster til distribusjons- og påminnelsesmeldinger, forside til ledere og avsender på e-postene som går ut fra systemet. For å sette avsender på e-postene som går ut fra systemet, fyller du inn feltet Virksomhetens navn. 8.1 TEKSTER TIL DISTRIBUSJON OG PÅMINNELSE Under Invitasjon tekster har du mulighet til å legge inn tekst som inngår i distribusjonse-posten til respondenter. Teksten er delt inn i to felter før og etter lenken som respondenten må klikke på for å komme til undersøkelsen. Side 14

15 Dersom du har flere språk i undersøkelsen, må du fylle inn distribusjons- og påminnelsestekster på alle de aktuelle språkene. Hvis du kun sender ut på ett språk, behøver du kun å fylle inn teksten på det gjeldende språket. Sender du for eksempel undersøkelsen ut på bokmål og ikke på noen andre språk, behøver du kun å legge inn distribusjons- og påminnelsestekster på bokmål. For å komme til påminnelsestekstene, scroller du nedover på siden. Viktige opplysninger å ha med i e-postene er: - Svarfrist - Kontaktperson - At lenken er personlig og ikke må videresendes til andre 8.2 FORSIDETEKSTER FOR LEDERE Forsideteksten som ligger på portalen når ledere logger seg inn, er en stadardtekst som vises til alle ledere. Denne teksten er annerledes fra den teksten du som administrator ser når du logger deg inn i portalen. I tillegg til standardteksten har du mulighet til å legge til tekst og eksempelvis kontaktperson, svarfrister o.l. under standardteksten i portalen. Det gjør du ved å gå under fanebladet Tekstredigering. For å legge til teksten, fyller du ut feltet Forsidetekst til ledere. Denne teksten vil da vises nedenfor standardteksten for ledere når de logger seg inn i portalen. 9. DISTRIBUSJON AV UNDERSØKELSEN Når alt er klart til distribusjon av undersøkelsen, går du tilbake under fanebladet Administrasjon. For å distribuere undersøkelsen til alle respondenter, går du under E-post, Respondent og Send invitasjonse-post. For å sende ut påminnelse, går du samme sted, men klikker på Send påminnelsese-post. Du sender da ut en påminnelse til alle som ikke har fullført undersøkelsen. Side 15

16 Vær oppmerksom på hvilket nivå du står! Står du på øverste nivå, sender du ut til alle respondenter. Gar du på nivået under, for eksempel under Avdeligen for kommunikasjon, sender du kun ut til respondenter i denne avdelingen. Og går du under en enhet sender du kun ut til medarbeidere i denne enheten. Benytter du deg av distribusjon lenger ned i hierarkiet, er det ALLTID distribusjonsmeldingen som sendes, ikke påminnelsesmeldingen. Du kan også sende ut til én og én respondent. Det gjør du ved å trykke på e-postadressen som dukker opp i menyen til høyre for respondentens navn når du holder musen over pilen. E-posten som går ut, vil ALLTID være distribusjonsmeldinger når du sender ut på denne måten. 10. DISTRIBUSJON AV TILGANGER TIL LEDERE (KONTAKTPERSONER) Under E-post distribuerer du også innloggingsdetaljer til kontaktpersoner. Her kan du velge å dele opp utsendelsen av tilganger etter hvilket nivå kontaktpersonene er ledere for. Går du under Virksomhet sender du kun til leder på toppnivå, mens under Nivå sender til ledere for nivåene. Under Enheter sender du ut til lederne for enhetene. Side 16

17 Teksten som går ut til ledere er en standardtekst som inneholder innlogging til portalen. I Avant er det lagt opp til at du skal sende ut e-post til ledere to ganger i løpet av undersøkelsesperioden: 1. Første e-post sendes et par dager etter at undersøkelsen har åpnet og gir dem tilgang til svarbarometeret der de kan følge med på antall og andel svar i sin del av organisasjonen. Toppleder har tilgang til svarbarometer for hele virksomheten, mens en leder for en enhet kun har tilgang til å se svarprosenten for sin enhet. 2. Andre e-post sendes etter at datainnsamlingen er stengt, og gir dem tilgang til sine rapporter. Det er den samme e-posten som sendes begge gangene. 11. STENGE UNDERSØKELSEN OG HENTE UT RAPPORTER Når du skal stenge undersøkelsen, går du under fanebladet Administrasjon. Hold musen over Undersøkelse og klikk på Steng undersøkelse. Dersom det viser seg at ikke alle som ville rakk å delta på undersøkelsen, kan du åpne den igjen ved å klikke på Åpne undersøkelse. Husk å lukke undersøkelsen igjen etter at de aktuelle har svart! Etter at du har stengt undersøkelsen, vil du få mulighet til å åpne opp for rapporter. Klikker du på Åpne rapporter kommer det opp et nytt faneblad som heter Rapporter. Det er ikke mulig å hente ut rapporter før du har stengt undersøkelsen. For å hente ut rapporter, går du under fanebladet Rapporter. Side 17

18 For å laste ned rapporten, klikker du rapportnavnet. Side 18

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT Dokument type Veiledning Versjon 2.4 DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR INNHOLD 1. Innlogging

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Revidert januar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev 02 Mai 2014 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost.

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost. Bruksanvisning for Sikkerhetsrommet Denne bruksanvisningen gir deg litt praktisk informasjon om hva som venter deg når du nå tar i bruk Sikkerhetsrommet. Steg Logg inn Det første du må gjøre er å gå til

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Innholdsfortegnelse Introduction Dashbord Din profil Endre personalia, passord og bilde Meldingssenter Hvordan dokumentere Dokumentere via læreplanen Dokumentere via dokumentasjonsliste Aktiviteter Gjennomføring

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer