KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5"

Transkript

1 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny, flytt objekt) 7 Gjenopprett 7 Fjern slettede 7 Slette og gjenopprette elementer 8 Slette et element 8 Gjenopprette et slettet element 8 DE VIKTIGSTE ELEMENTENE DU KAN LAGE OG HVORDAN DU GJØR DET 8 Seksjon 9 Avsnitt 9 Side 10 Bilde 10 Ramme 10 Og slik gjør du det: 11 Skjema 12 Slik lager du skjemaet: 13 Legge skjemafelter inn i skjemaet 14 Mottatte svar 15 1

2 Komme i gang Logge på 1) Skriv epilepsi.no/edit i nettleseren din. Skjermbildet ditt skal da se slik ut: 2) Logg på med brukernavn og passord a) Brukernavnet er foreningens navn med små bokstaver, alle mellomrom og bindestreker er med. For eksempel er brukernavnet til Aust-Agder: austagder b) Passordene er epilepsi. c) Nå får du opp dette vinduet: 2

3 d) Klikk der det står her, og du får opp skjermbildet for redigering I redigeringsvinduet 1) Nå ser skjermbildet ditt slik ut: 2) Høyreklikk på foreningens navn i venstre kolonne, og velg katalog 3

4 3) Da vil skjermbildet ditt se slik ut: Elementene som kommer opp her er alle seksjoner det ser du fordi de har et hvitt ark med en rød strek på foran seg. Alle disse er menypunkter (de ulike kategoriene på den grå linja øverst) på nettsiden: 4

5 Legger du til en ny seksjon vil du legge til en ny underside på området til foreningen. Gjennom å høyreklikke og å trykke rediger vil du også kunne endre på de eksisterende punktene. For å legge til informasjon under hvert enkelt menypunkt må du høyreklikke og velge katalog. Da kan du legge inn nye elementer under. Hovedregelen er: Katalog: Viser elementene som ligger i hvert enkelt element. Redigering: Lar deg redigere det elementet du står inne i når du høyreklikker og velger rediger. Oversikt over knappene som ligger øverst i redigeringsvinduet 5

6 Lukk Finnes i alle modus, og lar deg lukke den åpne arbeidsflaten eller vinduet Ny Lar deg opprette et nytt element i det objektet du befinner deg i. Klikk på ny og etterpå på elementet du ønsker å opprette. Listen du får opp vil i utgangspunktet bestå av de valgene systemet mener det er mest naturlig å velge. For å se hele listen trykker du på pilen som finnes i bunnen av menyen du får opp. Når du har valgt det elementet du vil opprette, kommer dette opp som en ny arbeidsflate på skjermen din. Flytt opp/ Flytt ned Disse knappene kan du bruke for å sortere innholdet på siden din. Når du oppretter et nytt element, vil dette automatisk legge seg øverst i listen over de elementene som befinner seg på samme sted. Om du vil flytte elementet lenger opp eller ned, kan du merke det av ved å klikke på det i listen og trykke på flytt opp eller flytt ned til du har nådd ønsket plassering. Du kan også velge å flytte flere elementer oppover eller nedover i listen samtidig. Da må du holde nede ctrl på tastaturet mens du klikker på ønskede elementer og etterå klikke på flytt opp eller flytt ned til du har nådd ønsket plassering. 6

7 Klipp Klipper ut elementene du har krysset av for i denne visningen. Dersom et objekt som klippes ut allerede finnes et annet sted i løsningen (er krysspublisert), vil objektet forsvinne fra løsningen. Dersom objektet kun befinner seg der du står nå, vil objektet bli slettet, men bli liggende i listen. Når et eller flere objekter klippes vil det legges en referanse til objektene på din utklippstavle. Neste bruk av knappen Lim inn vil referere til de sist klippede eller kopierte objektene. Kopier Kopierer det eller de elementene du har huket av for i arbeidsflaten du har oppe. Når et eller flere objekter kopieres vil det legges en referanse til objektene på din utklippstavle. Neste bruk av knappen Lim inn vil referere til de sist klippede eller kopierte objektene. Lim inn (krysspubliser, ny, flytt objekt) Knappen Lim inn presenterer også en undermeny med ulike valg. For å se alle alternativene må du klikke på den lille sorte pilen som kommer opp. Den mest brukte funksjonen er Link (krysspublisering) og vil være det eneste valget på åpningsmenyen. For å se andre valg trykker du pilen i bunn av menyen. Link (krysspublisering) Lager en ny link til kopiert innhold slik at samme innhold kan presenteres flere steder i løsningen. Vær oppmerksom på at objektet nå ligger flere steder. Når du endrer objektet et sted nå, vil det samme objektet få samme endringer de andre stedene det ligger. Kopier (nye objekter) Dette valget lager nye objekter og kopierer innholdet fra objektene på utklippstavlen. Alle underliggende objekter vil også kopieres med dette valget, så store strukturer bør kopieres med varsomhet. Dette valget skal bare brukes dersom du ønsker å redigere de innlimte objektene separat fra sin originale plassering. Valget bør uansett aldri benyttes for å lime inn slettede objekter. Flytt hit Dette valget fjerner ethvert objekt på utklippstavlen fra alle sine originale foreldre og legger dem inn som barn med inneværende objekt som eneste forelder. Gjenopprett De slettede objektene vises med en strek gjennom. Om du markerer et slikt slettet objekt og klikker på Gjenopprett, blir elementet gjenopprettet. Fjern slettede Fjerner alle elementene du har slettet i denne visningen. 7

8 Slette og gjenopprette elementer Slette et element Høyreklikk på det objektet du ønsker å slette, og velg rediger Klikk på egenskaper Kryss av for slett dette objektet. Husk å lagre Gjenopprette et slettet element Høyreklikk på elementet og velg rediger Klikk på egenskaper Kryss av for Gjenopprett dette objektet Husk å lagre De viktigste elementene du kan lage og hvordan du gjør det 8

9 Seksjon Menypunktene er seksjoner. Når du lager nye seksjoner under menypunktene nå, er dette punktene som kommer opp som underpunkter av hovedmenyen. Disse kommer opp som en ny meny på venstre side, slik som her: Og slik gjør du det: - Klikk på ny og velg seksjon. - Gi seksjonen navn - Lag ingress og tekst - Velg lagre dersom du ønsker at siden skal lagres, men fremdeles stå åpen Eller lagre og lukk dersom du vil at siden skal lukke seg etter at du har lagret den. Avsnitt All teksten i elementet vises på samme side. Denne kan være grei å bruke på kun korte tekstbiter. Lar deg også laste opp et bilde sammen med teksten. Her ser du eksempel på to avsnitt under hverandre på samme side: 9

10 Side Et tekststykke med ingress, som du må klikke deg videre inn i for å lese hele. Dette er fint å bruke om det du skriver er langt og/eller du skal ha plass til flere saker på samme side. Slik unngår du også at de som bruker nettsiden må scrolle seg mye nedover på siden. Lar deg også laste opp et bilde i teksten. Eksempelet under viser tre sideelementer under hverandre: der det står om rigiditet, akinesi og tremor, på alle kan du klikke på les hele saken. Bilde Lar deg laste opp et bilde uten at det nødvendigvis er knyttet til en tekst. Du kan legge dette elementet som barn av (altså under) en artikkel eller en side, og slik står du friere til å plassere det i forhold til teksten. Ramme Lar deg ramme inn andre elementer for å lage en ryddigere oversikt på sider som trenger det, slik som her: 10

11 Og slik gjør du det: - Høyreklikk og velg katalog på det elementet du skal ha rammen(e) under I eksempelet ligger rammene under menypunktet yngre og i undermenyen yngreutvalget. Da har jeg høyreklikket på yngre og valgt katalog, og så høyreklikket på yngreutvalget og valgt katalog der også. - Velg ny og ramme. Da får du opp redigeringen for selve rammen. Her kan du velge om rammen skal ha overskrift. I eksempelet over er den blå linjen med navnene på hver enkelt rammeoverskriften. - På fanen ramme høyreklikker du og velger katalog: 11

12 Her kan du plassere det som skal være inne i ramma. - NB! Rammen blir ingen ramme før du har fylt den med noe. Den utvider seg altså med innholdet du legger i den. Skjema Lar deg lage skjema som brukerne kan fylle ut og sende inn til foreningen, for eksempel påmeldinger til arrangementer. Her er et eksempel hvor jeg har skrevet litt om arrangementet, og så opprettet et sideelement for påmelding. 12

13 Når jeg klikker på les hele saken, ser det slik ut: Slik lager du skjemaet: Dersom du skal plassere det inne på en egen side, må du høyreklikke på sideelementet i redigeringsmodus og velge katalog. Her kan du velge ny og skjema. Nå må du fylle inn informasjon om skjemaet: 13

14 Ingress er teksten som står inne i ramma over skjemafeltene. Sendt tekst er teksten som den som fyller ut skjemaet får opp når vedkommende har fylt ut og sendt skjemaet. I høyre kolonne: I Mottaker må du fylle inn e-postadressen til den som skal motta de utfylte skjemaene. Knappetekst er teksten som skal stå på den knappen den som fyller ut skjemaet skal klikke på for å sende skjemaet. Vanligvis noe slikt som send eller send påmelding eller lignende. Hvis du ønsker at den som sender inn skjemaet skal få en kopi av skjemaet på e- postadressen vedkommende har oppgitt, kan du krysse for Kopi til avsender under Valg. Nå høyreklikker du på fanen for skjemaet ditt (se bildet under), og velger katalog: Nå kan du legge skjemafelter inn i skjemaet. Legge skjemafelter inn i skjemaet - Klikk på ny og velg felt Hva som skal fylles ut i feltet, for eksempel fornavn, må du skrive inn der det står navn. - I høyre kolonne kan du velge om feltet skal være en tekstlinje, et lengre tekstfelt eller om det skal være avkrysningsbokser med mulighet for å krysse av i flere bokser samtidig, eller om det skal være radiobokser hvor kun et kryss 14

15 er mulig. Dersom feltet er avkrysningsbokser eller radiobokser fyller du inn alternativene for disse under verdier for flervalg, ett alternativ per linje. - Under feltvalg kan du krysse av for om noen av feltene skal være obligatoriske å fylle inn, og du kan krysse av for e-post for det feltet som skal angis i e- postformat. - Husk at når du først har laget ett skjema, kan du ofte bruke det samme skjemaet neste gang. Velg kopier på skjemaet du allerede har (husk å merke elementet først), og velg lim inn og kopier (nye elementer) i den katalogvisningen du vil ha det nye skjemaet. Nå har du et nytt skjema, som er en kopi av det første, og som kan redigeres uten at det første berøres av det Mottatte svar Er en samling av de ferdig utfylte skjemaene som har blitt sendt inn i de enkelte tilfellene. 15

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Nettveiledning for. krets- og gruppesider

Nettveiledning for. krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 18.02.2013 Innhold Support og spørsmål Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. 1. Idiums portalserver 4

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Dokumentasjon til. FirstClass grunnkurs. ErgoEnet AS

Dokumentasjon til. FirstClass grunnkurs. ErgoEnet AS Dokumentasjon til FirstClass grunnkurs ErgoEnet AS SATS Skole er utviklet og distribueres av ErgoEnet AS. SATS Skole Brukerhåndbok for Windows Versjon 5.5 EHAU/jan 2002 ErgoEnet AS Postboks 4364 Nydalen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer