Windows XP. Skrivebord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Windows XP. Skrivebord"

Transkript

1 Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider sammen. Operativsystemet har også ansvaret for de grunnleggende oppgavene datamaskinen skal utføre, som lagring, kopiering, flytting, sletting og utskrift av data. Ofte utføres disse oppgavene samtidig, enten i separate vinduer eller som prosesser i bakgrunnen. Windows XP er et operativsystem med grafisk brukergrensesnitt. Det betyr at de programmene og funksjonene som er tilgjengelig blir representert med ikoner, menyer og knapper på skjermen. Du starter programmer ved å bruke mus eller tastatur. Skrivebord Det første skjermbildet du møter i Windows XP er vil se ut som noe liknende av bildet til venstre, med en rekke ikoner og startknappen i hjørnet. Dette skjermbildet kalles skrivebord eller desktop. Skrivebordet inneholder en del sentrale objekter: Startknappen: Denne knappen er i hjørnet på skrivebordet og er med start. Når man trykker på denne knappen en gang med venstre musetast kommer startmenyen frem. Denne menyen kommer også frem hvis man trykker på [Windows] tasten eller [Ctrl] + [Esc]. Ikon: Ulike programmer er representert ved ikoner. Det aktuelle programmet startes om man peker og dobbeltklikker (to raske klikk med venstre musetast) på ikonet. Man trenger da ikke å bruke startmenyen for å starte programmet.

2 Oppgavelinjen: Denne er nederst i skjermbildet og viser til en hver tid hvilke programmer som er startet. Du bytter mellom programmene ved å klikke på det programmet du vil bruke en gang med venstre musetast. En annen måte å bytte mellom programmer er å trykke på [Alt] + [Tab]. Musepekeren: Styres av musen som er tilknyttet datamaskinen. Pekeren kan ha flere former som for eksempel timeglass, som viser at man må vente på at en oppgave utføres, og mange andre. Papirkurv: Når dokumenter slettes legges de i papirkurven, og papirkurven endrer ikon for å vise at den ikke lenger er tom. Ved å holde musepekeren over papirkurven, og trykke på høyre musetast, vises det en meny. Dersom det trykkes på Tøm papirkurven fjernes filene fra pairkurven, og de blir utilgjengelige for brukeren. Hvis man dobbeltklikker på ikonet, åpnes et vindu som viser filene papirkurven inneholder. Ved å høyreklikke på en fil i dette vinduet får man opp en meny, som blant annet inneholder alternativet Gjenopprett. Velges dette alternativet, legges filen tilbake i den mappen den ble slettet fra. I Windows kan man legge inn personlige innstillinger for å endre blant annet bakgrunnsfarge og bakgrunnsbilde på skrivebordet. Dette gjøres ved å høyre klikke et tomt sted på skrivebordet. Det kommer da opp en meny med ulike alternativer. Egenskaper aktiverer vinduet Egenskaper for skjerm. Ved å trykke på de forskjellige overskriftene kan man forandre innstillingene for de ulike elementene. Du kan for eksempel velge oppløsning, sette inn bakgrunnsbilde, endre farge på skrivebordet og velge skjermbeskytter.

3 Skrivebordet er ditt personlige arbeidsområde på datamaskinen, her kan du legge snarveier både til programmer, filer og internett sider etter eget ønske. Selv om du også kan lagre filer på skrivebordet, anbefales det og heller gjøre det for eksempel i mappen mine dokumenter, for å gjøre skrivebordet så oversiktlig som mulig. Objektene som ligger på skrivebordet kan ordnes i kolonner eller plasseres etter eget ønske. Startmenyen I hjørnet på skrivebordet finner du start ikonet. Ved å trykke på det ikonet kommer start menyen frem. På startmenyen kan du starte programmer, åpne dokumenter og mapper, søke etter filer, åpne hjelpesystemet og avslutte Windows. De sist brukte programmene ligger til venstre i start menyen. Ved å holde musepekeren over alternativet hvor det står Alle programmer kommer det opp en undermeny med nye alternativer. Alle meny alternativene på start menyen åpnes ved å holde musepekeren over og trykke en gang på venstre musetast. Hvis det aktuelle meny alternativet har en undermeny, er dette markert med en pil til siden. Du kan også trykke [Windows] tasten for å få frem start menyen og bruke [pil tastene] og [Enter tasten] for å manøvrere og velge. De 15 sist brukte dokumentene finnes under menyen Dokumenter. Dersom du ønsker at et program skal starte automatisk når du logger på i Windows, kan du legge en snarvei til dette programmet i mappen som heter Oppstart. Skifte mellom programmer I Windows kan flere vinduer være åpne samtidig. Du kan skifte mellom programmene ved å velge det aktuelle programmet på oppgave linjen eller ved å trykke [Alt] +[Tab]. Da kommer det opp en meny som viser programmene som er åpne. Når [Alt] knappen slippes aktiveres valget, og menyen lukkes. Oppgavelinjen De fleste programmer som blir startet vises på oppgave linjen. Hvis oppgave linjen fylles opp er Windows XP konfigurert til å gruppere like elementer, som for eksempel flere Internet Explorer vinduer, som en liste på oppgave linjen. Tallet til venstre for program navnet forteller hvor mange vinduer som er åpne, og pilen til høyre for program navnet forteller at det dreier seg om en gruppe. Ved å holde muspekeren over en slik gruppe

4 og trykke på venstre musetast kommer listen med åpne vinduer frem. For å velge et av alternativene på gruppen flyttes musepekeren over det alternativet som har riktig navn, som for eksempel VG Nett, for så å trykke på venstre musetast igjen. Hvis musepekeren står over en gruppe og høyre musetast trykkes, så kommer det frem en meny. Velges alternativet Overlappet åpnes alle vinduene i gruppen over hverandre slik at kun et vindu er helt synelig. Velges Side ved side vannrett, eller Side ved side loddrett stilles vinduene opp side ved side med lik størrelse. Hvis det er åpne vinduer i gruppen, og alternativet Minimer gruppe velges blir alle vinduene i gruppen minimert. Velges alternativet Lukk gruppe lukkes alle vinduene i gruppen. Hvis det høyre klikkes et tomt sted på oppgavelinjen kommer det frem en annen meny. Hvis alternativet Vis skrivebordet velges, minimeres alle vinduer og skrivebordet vises. Alternativet Lås oppgavelinjen har et avkrysnings merke på venstre side. Dette betyr at valget er aktivert. For å deaktivere dette valget er det bare å bevege musepekeren over alternativet og trykke en gang. Trykkes det på alternativet Oppgavebehandling kommer Windows Oppgavebehandling frem. Her kan du blant annet lukke programmer som ikke svarer og se hvor mye resurser de forskjellige prosessene krever. Alternativet Verktøylinjer har en undermeny. Her kan man legge til nye verktøy linjer på oppgavelinjen, som for eksempel en verktøylinje med ikonene på skrivebordet. Hvis du høyreklikker et tomt sted på verktøylinjen, kan man forandre innstillingene for verktøylinjen.

5 Windows funksjoner Word er et typisk Windows program og inneholder de vanligste funksjonene. Rullegardinene er vanlige i alle Windows program, og inneholder ulike kommandoer som benyttes for å behandle filer. Meny linje Tittel linje Knapp for å minimere vinduet Verktøy linje Rullegardinmenyer Linjal Knapp for å gjenopprette/ forminske vinduet Format linje Knapp for å lukke vinduet Tekst område Status linje

6 Ny oppretter en ny fil. Åpne åpner en fil som er opprettet tidligere. Lukke lukker den filen som er aktiv, dvs. den filen som ligger øverst i programmet. Lagre Lagrer den aktive filen. Lagre som lagrer filen med et nytt filnavn. Skriv ut skriver ut filen. Viser de sist lagrede dokumentene. Avslutt avslutter programmet. Klipp ut klipper ut det området som er merket. Kopier kopierer det område som er merket Lim inn limer inn det som ligger på utklippstavlen

7 En annen meny som kan være kjekk å få med seg er Hjelp. Her kan man søke etter hjelp til å utføre ulike oppgaver. Det er også stort sett mulig å trykke [F1] for å få opp hjelp om et emne. I noen programmer finnes det også en hjelpefunksjon under knappen med et spørsmålstegn. Knapp for å minimere programmet. Knapp for å maksimere programmet. Knapp for å gjenopprette forrige størrelse på vinduet Knapp for å lukke vinduet. Vinduer kan flyttes ved å plassere musepekeren på tittellinjen (den blå linjen øverst i vinduet som viser tittelen på programmet og filen som er åpnet), trykke ned venstre museknapp og holde denne nede mens vinduet dras til ønsket sted. Deretter slippes museknappen. Ikoner kan flyttes på samme måte. Størrelsen på et vindu kan også endres ved å dra i det. Pekeren plasseres da i et hjørne eller en side (markøren endres til en dobbelthodet pil). Venstre museknapp trykkes ned og vinduet dras til ønsket størrelse. Deretter slippes museknappen. Når et program åpnes, starter i realiteten to vinduer. Det ene gjelder programmet og det andre filen. Filen kan lukkes eller minimeres uten å lukke programmet, men filen lukkes dersom programmet lukkes. Dersom man minimerer programmet, minimere man også filen.

8 Filbehandling Innledning Den delen av datamaskinen man vanligvis lagre informasjon på er harddisken. Harddisken består av en eller flere plater og skrive hoder. For å kunne lagre noe på en harddisk må det opprettes partisjoner. Det kan være en eller flere partisjoner på en harddisk. Hver partisjon har vanligvis en stasjons bokstav, for eksempel C:\. Andre enheter som har stasjonsbokstaver i en pc kan være diskettstasjon (vanligvis A:\) og cd/ dvd - rom (ofte D:\ eller E:\). Filer Det finnes mange tusen filer på datamaskinen. Det kan være en tekst fil, et bilde eller lyd filer for å nevne noen. Navnet på filen forteller oss hva slags type fil det dreier seg om. Mapper For at det skal være enkelt å finne igjen disse filene legger man de ofte i forskjellige mapper/ kataloger (eng. directories/ folder). Den øverste nivået kalles roten (for eksempel roten på C). Det kan finnes flere undermapper i en mappe. Filnavn Alle filnavn har en filendelse (eng. extension) som representerer filtypen. Dette er ofte de tre fire siste bokstavene i filnavnet og kommer alltid etter et punktum. Dokumenter som er skrevet i Word har som oftest fil endelsen.doc, Exel filer.xls, bilder kan blant annet ha filendelsen.bmp,.jpg,.gif. Det finnes enkelte tegn som ikke er lov å bruke i filnavnet. Disse er < > * / \ :

9 Windows utforsker Venstre del av vinduet viser mappehierarkiet. Mappene er bygget opp som en trestruktur der man flytter seg nedover et nivå av gangen. Det finnes to måter å åpne en mappe på, og dermed få frem innholdet i første undernivå. 1. Et klikk med venstre museknapp på pluss tegnet ved siden av mappen, gjør at første undernivå vises i venstre del av vinduet, under den valgte mappen. 2. Et klikk med venstre museknapp på selve mappen eller mappenavnet gjør at undermapper vises i både venstre og høyre del av vinduet. Mappen som er valgt vil bli markert med blå farge. Høyre del av vinduet viser undermapper og filer som ligger i mappen som er markert med blått på høyre side. Du velger om du vil vise katalog strukturen, søkefeltet eller oppgavefeltet til venstre i Windows utforsker, avhengi av hva som er valgt på verktøylinjen.

10 Det finnes flere visnings alternativer i Windows utforsker. Disse finnes blant annet på menyen Vis Figur 5, Miniatyrbilder Figur 2, Side ved side Figur 1, Detaljer Figur 4, Ikoner Figur 3, Liste

11 Detaljer er det visningsalternativet som skiller seg mest fra de andre. I tillegg til ikon og filnavn vises det også størrelse, type og siste endrings dato. Du kan også velge hvordan de forskjellige objektene skal sorteres ved å velge Vis Ordne ikoner etter, eller høyreklikke og velge Ordne ikoner etter. Hvis du har valgt detaljert visning, kan du velge hva du ønske å sortere etter ved å klikke på overskriften til kolonnen. For å endre egenskapene til en mappe, kan du velge Vis Tilpass mappe. Her kan du velge hva slags mappe type denne mappen skal ha som mal, hvilket bilde som skal vises hvis miniatyrbilde visning velges på den overordnete mappen, og hvilket ikon som skal vises i den overordnede mappen hvis ikke miniatyrbilde visning er valgt. Merking av filer For å merke en fil trykker man på den en gang med venstre museknapp. Dersom man ønsker å merke flere filer kan dette gjøres på to måter, avhengig av filenes plassering. Skal man merke en sammenhengende sekvens av filer merkes alle ved å først trykke på den øverste. Deretter holdes [Shift] knappen inne og den nederste filen merkes. Ønsker man å merke flere separate

12 filer i en mappe, markeres den første filen. Så holdes [Ctrl] knappen inne, og de andre filene merkes. Kopiering av filer Det er fire måter å kopiere en fil på: 1. Filen(e) som skal kopieres merkes. Høyre museknapp trykkes ned og alternativet "Kopier" velges fra menyen som kommer opp. Mappen filen(e) skal legges i merkes. Deretter trykkes høyre museknapp og alternativet "Lim inn" velges. 2. Filen(e) som skal kopieres merkes. [Ctrl] knappen holdes inne mens filen(e) dras til destinasjonsmappen. Når [Ctrl] knappen holdes inne og filen kopieres, kommer det opp et plusstegn som bekrefter at filen kopieres og ikke flyttes. Deretter slippes museknappen. 3. Filen(e) som skal kopieres merkes. Deretter velges alternativet "Kopier" i menyen "Rediger" øverst i vinduet. Mappen filen(e) skal legges i merkes, og "Lim inn" velges i "Rediger" menyen. 4. Filen(e) som skal kopieres merkes. Deretter trykkes [Ctrl] + [c]. Destinasjonsmappen merkes, så trykkes [Ctrl] + [v]. Flytting av filer Flytting av filer gjøres nesten på samme måte som med kopiering av filer. Også her er det fire muligheter: NB! 1. Filen(e) som skal flyttes merkes. Høyre museknapp trykkes ned, og "Klipp ut" velges fra menyen. Mappen filen(e) skal flyttes til merkes, høyre museknapp trykkes og "Lim inn" velges i menyen. 2. Filen(e) som skal flyttes merkes. [Shift] knappen holdes nede samtidig som filene(e) dras til destinasjonsmappen. Deretter slippes knappene. 3. Filen(e) som skal flyttes merkes. Deretter velges alternativet "Klipp ut" i "Rediger" menyen. Destinasjonsmappen merkes og "Lim inn" velges i "Rediger" menyen. 4. Filen(e) som skal flyttes merkes. Deretter trykkes [Ctrl] + [x]. Destinasjonsmappen merkes, så trykkes [Ctrl] + [v]. Man kan "dra" filer fra én mappe til en annen bare med venstre musetast. Det er da noe varierende om filen(e) kopieres eller flyttes. Dersom kildemappen og destinasjonsmappen ligger på samme stasjon (for eksempel C:), vil filen(e) flyttes. Ligger de på ulike stasjoner (for eksempel C: og A:). kopieres filen(e). Dersom man ønsker å kontrollere om filen(e) kopieres eller flyttes, kan filen(e) "dras" med høyre museknapp. Når museknappen slippes ved den aktuelle destinasjonsmappen, vises en meny med blant annet alternativene "Kopier hit" og "Flytt hit". Her velges ønsket handling.

13 Oppretting av nye mapper For å opprette en ny mappe merkes stasjonen/mappen den skal legges under. Deretter velges menyen "Fil", alternativet "Ny" og deretter "Mappe". Alternativt kan man høyreklikke én gang med høyre museknapp i høyre del av vinduet, deretter velge "Ny" og "Mappe" i menyen som kommer opp. Man får da opp et mappeikon i den høyre delen av vinduet i Utforskeren: I feltet med teksten "Ny mappe" skrives mappenavnet. Deretter trykkes [Enter]. Man kan også opprette mapper fra programmet man jobber i når man lagrer et dokument. Dersom man for eksempel skal lagre et dokument i Word og plassere dette i en ny mappe, velges følgende knapp i lagringsvinduet (menyen som kommer opp ved å velge "lagre" eller "lagre som" i filmenyen): For at den nye mappen skal legges på riktig sted, er det viktig at ønsket overordnet mappe er valgt når den nye opprettes. Redigering av mappenavn Et mappenavn kan redigeres på flere måter: Merke mappen, klikke én gang på venstre museknapp og redigere navnet. Merke mappen, klikke F2 og redigere navnet. Klikke på mappen én gang med høyre museknapp, velge alternativet "Gi nytt navn" og redigere navnet. Merke mappen, velge "Gi nytt navn" i Filmenyen og redigere navnet. Sletting av filer og mapper Det finnes fire muligheter for å slette en fil eller mappe: 1. Filen/mappen som skal slettes merkes, deretter trykkes [Delete] knappen. 2. Filen/mappen som skal slettes merkes, deretter velges alternativet "slett" i filmenyen. 3. Filen/mappen som skal slettes merkes. Høyre museknapp trykkes og alternativet "slett" velges i menyen. 4. Filen/mappen merkes, venstre museknapp holdes inne og filen/mappen dras til Papirkurven. Når man utfører en kommando som sletter en fil eller mappe, kommer det spørsmål om filen skal legges i papirkurven. Velges "ja" forsvinner filen eller mappen fra Utforskeren. "Nei" gjør at den blir liggende uendret. NB! Dersom man sletter en mappe, kommer det spørsmål om mappen og hele innholdet skal legges i papirkurven. Velges "ja" vil alt som ligger i mappen også slettes. Ønsker man å beholde noen av disse må de flyttes til en annen mappe før den opprinnelige mappen slettes.

14 Søking etter filer og mapper I Utforskeren finnes en svært nyttig søkefunksjon. Denne gjør at man kan finne filer selv om man ikke vet hvor de er lagret. Denne funksjonen kan aktiveres på to ulike måter i Utforskeren. En måte er å markere en mappe i venstre del av vinduet. Deretter velges mappenavnet i Filmenyen og alternativet "Søk..." velges: I de tomme tekstfeltene skrives hele eller deler av filnavnet i ett eller flere av feltene. Deretter velges området man vil søke i, for eksempel C:\. Det er også alternativer for å velge når filen sist ble endret, dens størrelse og en del andre alternativer. Deretter trykkes Søkknappen, og søkeresultatet kommer opp i høyre del av vinduet. Alternativt kan man bruke Søkeknappen i Utforskeren: du får da opp dette bildet: Eller trykke på start ikonet og velge søk.

15 Tilpasninger av Windows Kontrollpanelet Kontrollpanelet gir deg alternativer for å tilpasse utseende og funksjonaliteten til datamaskinen, legge til eller fjerne programmer, og sette opp nettverksforbindelser og brukerkontoer. For å åpne kontrollpanelet trykker du på start ikonet og velger kontrollpanel. Du kan velge hvordan du vil at kontrollpanelet skal vises, kategori visning eller klassisk visning. Hvis kategori visning er valgt, blir alle alternativene på kontrollpanelet lagt i kategorier. Ved å klikke på de forskjellige alternativene får du muligheten til å endre diverse innstillinger. Utseende og temaer Under utseende og temaer kan du endre utseende til skrivebords elementer, aktivere et tema eller skjermbeskytter på maskinen, eller tilpasse startmenyen og oppgave linjen. Skrivere og annen maskinvare Her kan du endre innstillinger for skriver, tastatur, mus, kamera og annen maskinvare. Nettverks- og internett-tilkoblinger Lar deg Koble til internett, opprette et hjemme nettverk eller et lite kontor nettverk, konfigurere nettverkinnstillinger for å arbeide hjemmefra eller endre modem-, telefon- og Internett- innstillingene.

16 Brukerkontoer Lar deg opprette nye brukerkontoer, eller endre eksisterende brukerkontoer. Legg til eller fjern programmer Her kan du endre eller fjerne programmer, legge til nye programmer, legge til eller fjerne Windows komponenter og Angi programtilgang og standardprogrammer. Dato, klokkeslett, og regionale innstillinger Her kan du endre dato, klokkeslett og tidssone for datamaskinen, språket som skal brukes, og måten tall, valuta, datoer og klokkeslett skal vises på. Lyder, tale og lydenheter Her kan du endre hele lydoppsettet eller individuelle lyder som lages av datamaskinen, eller konfigurere innstillingene for høytalerne og innspillings enheter. Tilgjenglighetsalternativer Her kan du tilpasse datamaskinen for syns -, hørsels- og bevegelseshemmede. Ytelse og vedlikehold Her kan du planlegge regelmessige vedlikeholdsoppgaver, øke plassen på harddisken eller konfigurere strømsparende innstillinger. Sikkerhetssenter Her kan du se sikkerhetsstatus og endre innstillinger for å beskytte PC-en. Hvis klassisk visning er valgt, vises alle tilgjengelige valg. Det er et valg som kan være spesielt kjekt å vite om. Dette ligger under Administrative verktøy og heter Datamaskinbehandling. En annen måte å komme raskere til Datamaskinbehandling er å høyreklikke på Min datamaskin og velge Behandle.

17 Under Datamaskinbehandling kan du utføre de fleste oppgavene du ønske på maskinen, som å legge til eller redigere brukere, opprette partisjoner, og formatere harddisker, sjekke om maskinvare har blitt riktig installert og mye mer. Avslutte Windows Når du er ferdig med å bruke datamaskinen lønner det seg alltid å logge ut, spesielt hvis det er flere andre som også benytter den samme maskinen. Ellers kan du risikere at den neste brukeren får tilgang til dokumentene dine og e-posten din. For å logge av Windows trykker du Start og Logg av. For å slå av datamaskinen trykker du Start og Avslutt.

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. En kort innføring i de viktigste nyhetene

UiS-IKT Kompetanse 2010. En kort innføring i de viktigste nyhetene UiS-IKT Kompetanse 2010 En kort innføring i de viktigste nyhetene Om dette heftet En kort veiledning Dette heftet er ment som en kort veiledning de viktigste nyhetene i Microsoft Windows 7. Det betyr at

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Opprydding i mapper og filer

Opprydding i mapper og filer Opprydding i mapper og filer Office 2013/2016 1. Filer og mapper Ei fil inneheld informasjon, for eksempel tekst, bilde eller musikk. På datamaskina kan du vise filene som ikon, og kjenne att ei filtype

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi WORD TEKSTBEHANDLING PÅ HØYGIR Hvorfor kjøre i bare 0 kilomenter i timen når Word har krefter som en Ferrari? Her får du tips og snarveier som får Word til å yte maksimalt. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KORT OM BRUKERGRENSESNITTET

KORT OM BRUKERGRENSESNITTET Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag En kort innføring i Windows XP Svend Andreas Horgen 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Det forutsettes i denne oppskrifta at du har skannet et dokument allerede, og at du vet hvor hen det lagres (hvis du trenger hjelp til

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Tastaturet Det er mange hurtigtaster - også kjent som (tastatur)snarveier - i Windows, og rutinerte PC-brukere klarer seg knapt uten. Men for mange brukere er hurtigtaster et lite mysterium. De står

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer