Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web."

Transkript

1 Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger... 4 Funksjoner for registrering... 5 Funksjoner for attestering... 9 Funksjoner for rapportering...11 Systemadministrasjon...13 Web funksjoner Web Menyen Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web menyen er en generell meny som benyttes til oppstart og kontroll av web funksjoner som er utviklet av Aditro AS i Norge. Denne installeres vanligvis under folderen [ROOT]/Neptune/WebMenu på web serveren og startes ved at man angir i Microsoft Internet Eksplorer. Web menyen krever Internet Explorer 5.5 eller høyere for å kjøre. Pålogging og valg av språk Pålogging Før man kan starte å benytte funksjoner under web menyen må man logge på systemet. Dette gjøres ved at man angir brukernavn og passord og trykker på Logg inn knappen. Valg av språk Man kan velge om man vil benytte norske eller engelske ledetekster når man kjører applikasjonen. Dette gjøres ved at man velger tilsvarende språk før man logger inn. Systemet vil automatisk foreslå det språket som sist var benyttet av bruker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

2 Publiseringsmenyen Publiseringsmenyen Menyen oppe til høyre i web menyen omtales som publiseringsmenyen. Denne er tilgjengelig både før og etter innlogging i systemet. Denne menyen kan konfigureres av hver enkelt kunde. På en standard installasjon består den av følgende: Om oss Under dette menypunktet finner man RM Kanalen som blant annet inneholder generell informasjon om Aditro. Tilbake Går tilbake til standard startside. Kontakt oss Kontakt Support Dette refererer til en link på RM Kanalen hvor man kan finne informasjon om hvordan man kontakter support hos Aditro. Kurs Her finner man informasjon om kurs som holdes i regi av Aditro. Juridisk Atlas Dette er en link til Juridisk Atlas som er en tjeneste du kan abonnere på hos Aditro. Tilbake Går tilbake til standard startside. Hjelp Brukerdokumentasjon En link som starter denne dokumentasjonen. Tilbake Går tilbake til standard startside. Personlig brukeroppsett Dette er en funksjon som er tilgjengelig for alle brukere av systemet. Her kan hver enkelt bruker gjøre diverse innstillinger og endringer som gjelder for aktuell bruker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 13

3 Generelt om Personec Lønn Web Passord Under fanen passord kan hver enkelt bruker endre sitt passord. Dette gjøres ved at man angir gammelt passord, samt bekrefter nytt passord to ganger, for så å trykke på knappen Endre passord. Et passord kan ikke være blankt og det anbefales at passordet inneholder en kombinasjon av bokstaver og tall, samt at det oppbevares på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Min Profil E-Post Her angir brukeren sin e-post adresse. Foreløpig benyttes ikke denne i applikasjonen, men denne vil bli benyttet i framtidig meldingssystem. Mobil/SMS Her angir brukeren sitt mobiltelefonnummer. I framtidig meldingssystem blir det mulig å sende SMS meldinger fra meldingssystemet. Startside etter innlogging Her velger du hvilken side som skal komme opp automatisk når du logger inn i web menyen. Linker Her kan man legge opp linker som kommer opp hver gang brukeren logger inn i web menyen. Disse linkene vil kun komme opp for den brukeren som har registrert dem. Programmer Vi har ingen applikasjoner som kan få endret programspesifikke felter på denne installasjonen. Generelt om Personec Lønn Web Generelt sett er Personec Lønn Web en samling funksjoner for å gi tilgang til Personec Lønn på en enkel måte. Løsningen bygger på Self Service prinsippet og den ansatte kan registrere sine timer og/eller sitt fravær. Man kan også designe profiler via sikkerhetsmodulen som for eksempel gjør det mulig for en leder å registrere timer og/eller fravær for et utvalg ansatte. Det er viktig å merke seg at timer og fravær ikke er noen begrensning, alle typer lønnstransaksjoner kan i prinsippet registreres via denne applikasjonen. Når timer og fravær er registrert og sendt til attestering kan avdelingsleder hente opp registreringer gjort av sine ansatte og attestere disse. Transaksjonene er da klare for import til Personec Lønn og fravær. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 13

4 Personopplysninger Generelle funksjoner Etter at man har logget inn i web menyen får man en meny som består av tilgjengelige funksjoner. Hvilke funksjoner som er tilgjengelig for hver enkelt bruker styres av administratoren. Personopplysninger Ajourhold personopplysninger Denne funksjonen i Personec Lønn web gir mulighet for å la ansatte: vedlikeholde persondata for ansatte få oversikt over akkumulatorer (feriedager til gode etc.) få oversikt over fravær i en fraværskalender få gang til egne lønnsslipper med muligheter for utskrift Mulighetene som presenteres ovenfor er gjort tilgjengelige i egne webfaner under menypunktet Ajourhold personopplysninger. Vedlikehold personopplysninger I Personec Lønn er det under Systemadministrasjon System Vedlikehold Frie felt mulighet for å definerere hvilke felt som skal gjøres tilgjengelig for ajourhold på web. Feltene defineres da med sikkerhet (om det skal være lov å endre eller bare lese), samt hvilket verktøytips som skal benyttes. Valgte felter kan presenteres over fire faner: Personopplysninger Ansattforhold Tilleggsinformasjon Akkumulatorer I fanene for personopplysninger, ansattforhold og tilleggsinformasjon er det muligheter for å la brukeren oppdatere data, mens fanen for akkumulatorer kun gir bruker mulighet for å lese data. Fraværskalender I en egen fane presenteres fraværskalenderen som viser valgt ansatt sitt fravær for valgt år. Fraværet presenteres med bokstav- og fargekoder som i fraværskalender i Personec Lønn. Det er muligheter for å se fravær kun for valgte statuser. Ved å klikke på valgt dag vil registrerte transaksjoner for den ansatte for aktuell dag presenteres i en spread under kalenderen. Lønnslipp Hvis pålogget bruker i Personec Lønn Web velger seg selv i menypunktet for Ajourhold av personopplysninger (self-service brukere kan kun velge seg selv), vil en egen fane med arkiv over lønnslipper bli gjort tilgjengelig. Det er altså kun anledning til å få tilgang til egne slipper, og avdelingsledere vil ikke få tilgang til lønnslipper for personer de har attestasjons- og anviser rolle for. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 13

5 Funksjoner for registrering Når bruker er inne i fanen for lønnslipper blir slippene presentert som rader i en tabell hvor hver rad viser én lønnslipp med tilhørende periode. Ovenfor denne tabellen kan man velge mellom to typer visning; Forhåndsvisning eller Utskriftsvennlig. Etter å ha valgt en av disse typene visning kan man dobbel-klikke i ønsket rad / lønnslipp i tabellen, og slippen presenteres i eget vindu. Utskrift gjøres ved å velge standard utskrift i internet explorer for dette vinduet. Funksjoner for registrering Registrering Her kan man registrere lønn eller fravær, ta ut skjemarapporter, skrive ut transaksjoner fra tabell og sende transaksjoner (lønn og fravær) til attestasjon. Valg av firma All registrering av timer og fravær foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firma kontrollen være automatisk fylt ut. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet alltid huske sist valgte firma og man må alltid bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Lønn Dersom man skal registrere lønnstransaksjoner velger man radioknappen Lønn. Deretter må man velge personen og ansatt forholdet som man skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansatt nummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må man velge hvilken lønnsart man skal registrere på og man får opp en liste over arter som man har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver lønnsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt lønnsart fra ajourhold av lønnsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Fravær Dersom man skal registrere fraværstransaksjoner velger man radioknappen Fravær. Deretter må man velge personen og ansattforholdet som man skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansattnummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må man velge hvilken fraværsart man skal registrere på og man får opp en liste over arter som man har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver fraværsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt fraværssart fra ajourhold av fraværsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 13

6 Funksjoner for registrering Registreringslinjen Art - Når du skal registrere en transaksjon starter du med å angi art. Arten er en kode som forteller lønns- og fraværssystemet hva transaksjonen gjelder, om det er normaltid, overtid, fravær med egenmelding eller med sykemelding osv. Hvilke arter som er tilgjengelige kan skreddersys for hver bruker. Dette gjøres av systemansvarlig via sikkerhetssystemet. Valg av art bestemmer hvordan registreringsbildet skal oppføre seg under registreringen, hvilke felt du kan eller må registrere og hvilke felt som er uaktuelle og dermed sperret for registrering. Beskrivelse - Her har du mulighet til å overstyre artsbeskrivelsen. Bilagsnummer - Bilagsnummerinformasjonen vil følge transaksjonen inn i lønnssystemet. Tidsangivelse - Systemet har følgende muligheter for tidsangivelse: Fra dato, Til dato Uke Fra kl., Til kl. Arten bestemmer om noen av dem skal brukes, og i så fall hvilke. Dato og datointervall er aktuelt ved for eksempel fravær og timer. Bak datofeltene finner du en kalender. Her kan du velge dato ved å klikke på ønsket dag i kalenderen. Uke kan være aktuelt ved overtid. Registrering av klokkeslett brukes til kontroll ved for eksempel overtid og korttidsfravær. Antall - Feltet kan benyttes til for eksempel antall kilometer. Timer - Antall timer arbeidet eller korttidsfravær. Sats - Sats benyttes gjerne i kombinasjon med timer eller antall. Beløp - Benyttes ved for eksempel avtalt engangsutbetaling. Overstyring av kostnadssted - Hvis arten åpner for det, vil det være mulig å overstyre kostnadssted som avdeling/sted/prosjekt etc. Filter Man benytter filter for å filtrere hvilke transaksjoner man skal se i tabellen i registreringsbildet. Generelt gjelder det at alle transaksjoner tilhører valgt person i valgt firma. Filter for type transaksjon - Sjekkboksene for Lønn og Fravær benyttes til å indikere om man bare skal se lønnstransaksjoner, bare fraværstransaksjoner eller begge deler. Nye - Dersom radioknappen Nye er satt vil man bare se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Sendt til attestasjon - Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 13

7 Funksjoner for registrering Attestert - Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Anviste - Et filter som gir alle transaksjoner som er anvist, men som ikke er behandlet videre. Overført - Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Filter for datokontroll - Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Søk og automatisk søk Knappen Søk benyttes til å hente opp transaksjoner som tilfredsstiller valgte filterkriterier. Dersom Automatisk søk er sjekket av vil systemet automatisk søke fram aktuelle transaksjoner ved endringer i skjermbildet. Knapper i bunnen av registreringsbildet Ukemal Lagre innstillinger Benyttes til å lagre innstillinger når man har endret oppsett på tabellen. Endring av oppsett på tabellen gjøres ved å ta opp høyre mus menyen og foreta aktuelle valg. Skjema Benyttes til å ta ut skjemarapport for aktuelle transaksjoner. Skriv ut Benyttes til å skrive ut transaksjonene som på et gitt tidspunkt er synlige i tabellen. Slett Benyttes til å slette transaksjoner som er markert i tabellen. Send Benyttes til sende transaksjoner som er markert i tabellen til attestasjon. Ukemaler benyttes for å forenkle registreringen på ukenivå. Man definerer et sett med aktiviteter som normalt foregår i løpet av en uke. Disse henviser til bestemte lønns- og fraværsarter og de kan knyttes til bestemte aktiviteter, prosjekter, etc. For hver art som skal benyttes i ukemalen er det bestemt hvilket felt man skal registrere på i ukekalenderen. Dette defineres fra ajourhold av art i Personec Lønn. Følgende funksjoner er tilgjengelig: Mal Man har en søkekontroll hvor man kan hente opp eksisterende maler. Ny mal Dersom man skal opprette en ny ukemal trykker man på knappen Ny mal. Man må da angi en ny ID og en Beskrivelse før malen lagres. Lagre mal Denne knappen benyttes til å lagre det som er gjort på ny eller eksisterende mal. Lagre som Denne knappen benyttes dersom man ønsker å ta kopi av en ukemal for å bearbeide den videre. Man må angi ny ID for malen som for øvrig kopieres med alle linjer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 13

8 Funksjoner for registrering Slett mal Denne knappen benyttes til å slette valgt mal. Avbryt Denne knappen benyttes til å avbryte en operasjon som er i gang. Ny linje Benyttes til å legge opp en ny linje i ukemalen. Man må da velge en lønnsart eller en fraværsart og man får tilgang til feltene som ligger på artens maske for ukeregistrering. Ukeregistrering Ukeregistrering er en funksjon hvor man kan registrere timer og fravær på ukebasis. Valg av firma All registrering foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firmakontrollen være fylt ut automatisk. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet huske sist valgte firma og man må bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Registrering Ukeregistreringen forgår alltid mot valgt person og ansattforhold. Videre må man angi hvilken uke man ønsker å registrere for. Dette gjøres ved å taste ukenummer direkte eller eventuelt ved å taste en dato. Dersom man taster en dato vil datokontrollen automatisk skifte til mandagen i uken for angitt dato. Dersom man allerede har definert linjer i ukeregistreringen (ved bruk av mal eller definering av enkeltlinjer) kan man starte å registrere direkte i ukekalenderen. Hvilken verdi man registrer direkte i ukekalenderen styres pr. art i Personec Lønn. Man registrerer ofte timer på denne måten. Bruk av mal I ukeregistreringen kan man benytte ukemalene som er definert. Dette gjøres ved å velge riktig mal i søkekontrollen og trykke på knappen bruk mal. Dataene fra malen vil automatisk bli kopiert på alle dagene i den aktuelle uken som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Årskalenderen ajourholdes fra Personec Lønn. Etter at man har valgt en mal får man kopiert ned linjene fra malen i tabellen og kan overstyre disse direkte. Øvrige funksjoner i ukeregistrering En oversikt over knappen under ukekalenderen: Ny linje Denne knappen benyttes for å legge inn en ny linje i ukeregistreringen. Man må velge aktuell lønns- eller fraværsart og får tilgang til felter i henhold til maskedefineringen. Verdiene som registreres legges ned for alle dager som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Endre linje Denne knappen benyttes til å åpne en dialog hvor man kan endre på valgt linje i ukeregistreringen. I denne dialogen har man mulighet til å overstyre for hver enkelt dag i aktuell uke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 13

9 Funksjoner for attestering Lagre Benyttes til å lagre aktuelle endringer. Dersom man registrere direkte i ukekalenderen må man avslutte med å trykke på lagre knappen. Slett linje Benyttes til å slette valgt linje fra ukekalenderen. Til attest Benyttes til sende alt som er registrert innenfor en årskalenderperiode til attestering. Aktuell årskalenderperiode foreslås ut ifra valgt uke. Dersom det er et periodeskifte midt i aktuell uke må man velge hvilken av disse periodene man skal sende for. Utskrift Benyttes til å ta en utskrift av linjene som ligger i ukekalenderen. Funksjoner for attestering Personec Lønn Web bruker rollebasert tilgang og har derfor muligheter for attestant / anviser roller som attesterer transaksjoner for sine ansatte. Send til attestering Denne funksjonen benyttes for å sende registrerte transaksjoner til attestering. Hver enkelt ansatt kan selv sende sine transaksjoner til attestering, men denne funksjonen benyttes typisk dersom avdelingsleder skal sende transaksjoner for alle sine ansatte. Filtrering Man benytter radioknappene for Lønn og Fravær til å angi om man skal hente opp lønns- eller fraværstransaksjoner. Man må overføre de avdelingene man skal sende transaksjoner for til høyre i dobbellisten for avdeling. Dette valget av aktuelle avdelinger gjør at man får opp personer som jobber i de respektive avdelingene i dobbellisten under. Man må velge hvilke personer man skal sende transaksjoner for ved å flytte aktuelle personer til høyre i dobbellisten med tilgjengelige personer. Filter for datokontroll Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Ikke sendt Dersom radioknappen Ikke sendt er satt vil man se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Det er bare disse transaksjonene som kan sendes til attestering. Kan attesteres Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Attestert Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Overført Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 13

10 Funksjoner for attestering Avvist Et filter som gir alle transaksjoner som er avvist under attestering. Søk Det er viktig å merke seg at lønnstransaksjoner ikke nødvendigvis er knyttet til en dato. Transaksjoner uten datotilknytting vil ikke vises dersom man gjør utplukk på dato. Ved å markere sjekkboksen for Automatisk søk, vil nytt oppslag gjøres automatisk når utplukkskriteriene endres. Hvis boksen ikke er avkrysset må man gjøre nytt oppslag ved å trykke på Søk knappen.. Valg av transaksjoner og sending Når man skal velge transaksjoner for videre behandling kan dette skje vet at enkelttransaksjoner markeres eller ved hjelp av høyremusmeny og Velg alle. Høyremusvalget Nullstill alle setter tabellen tilbake til utgangspunktet slik at ingen transaksjoner er valgt. Når man trykker på knappen Send vil alle transaksjoner som er valgt i listen bli sendt til attestasjon. Det er bare mulig å sende transaksjoner som ikke er sendt. Skriv ut Knappen Skriv ut benyttes til å skrive ut transaksjoner som er valgt i transaksjonslisten. Dersom ingen er valgt vil alle bli skrevet ut. Attestering / Anvisning Funksjonen benyttes for å attestere og anvise lønnstransaksjoner og fraværstransaksjoner som er registrert. Normalt vil det være avdelingsleder som attesterer / anviser timer og fravær for sine ansatte. Etter at attesteringen har skjedd vil transaksjonene være klare for import til Personec Lønn. Filtrering Man benytter radioknappene for Lønn og Fravær til å angi om man skal hente opp lønns- eller fraværstransaksjoner. Man må overføre de avdelingene man skal attestere / anvise transaksjoner for til høyre i dobbellisten for avdeling. Dette valget av aktuelle avdelinger gjør at man får opp personer som jobber i de respektive avdelingene i dobbellisten under. Man må velge hvilke personer man skal attestere / anvise transaksjoner for ved å flytte aktuelle personer til høyre i dobbellisten med tilgjengelige personer. Filter for datokontroll Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Ikke sendt Dersom radioknappen Ikke sendt er satt vil man se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Kan attesteres Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Det er bare disse transaksjonene som kan behandles her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 13

11 Funksjoner for rapportering Attestert Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Anvist Et filter som gir alle transaksjoner som er anvist, men som ikke er behandlet videre. Overført Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Avvist Et filter som gir alle transaksjoner som er avvist under attestering. Søk Det er viktig å merke seg at lønnstransaksjoner ikke nødvendigvis er knyttet til en dato. Transaksjoner uten datotilknytting vil ikke vises dersom man gjør utplukk på dato. Ved å markere sjekkboksen for Automatisk søk, vil nytt oppslag gjøres automatisk når utplukkskriteriene endres. Hvis boksen ikke er avkrysset må man gjøre nytt oppslag ved å trykke på Søk knappen.. Valg av transaksjoner for videre behandling Når man skal velge transaksjoner for videre behandling kan dette skje vet at enkelttransaksjoner markeres eller ved hjelp av høyremusmenyen og Velg alle. Høyremusvalget Nullstill alle setter tabellen tilbake til utgangspunktet slik at ingen transaksjoner er valgt. Skriv ut - Knappen Skriv ut benyttes til å skrive ut transaksjoner som er valgt i transaksjonslisten. Dersom ingen er valgt vil alle bli skrevet ut. Returner Returnerer transaksjon(er) tilbake til den ansatte. Dette valget benyttes for eksempel for transaksjoner som er registrert feil eller ufullstendig. Den ansatte vil få fram transaksjonene i sitt registreringsbilde og kan korrigere dem for så å sende dem tilbake til attestering. Avvis Transaksjonen avvises. Det vil si at de ikke godkjennes og at de ikke kan behandles videre. Attester Transaksjonen godkjennes og er klar for import i Personec Lønn. Funksjoner for rapportering Personec Lønn Web har muligheter for rapportering både ved å bruke rapporter definert i Personec Lønn (Fri Lønnsrapport), og rapporter spesiallaget for web en. Fri Rapportering Funksjonen Fri lønnsrapport i Personec Lønn gir mulighet for fritt å definere lønn- og fraværsrapporter fra et predefinert sett med tilgjengelige kartotek. Web-versjonen av denne funksjonen tar utgangspunkt i rapporter definert i Personec Lønn, og gir tilgang til disse på web i tråd med sikkerheten som er definert i Personec Lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 13

12 Funksjoner for rapportering Kjøring av rapport For å kjøre en rapport velger man først rapportid fra tilgjengelige rapporter (øverst til venstre). Etter å ha valgt rapport får man mulighet for å gjøre et utplukk på rapporten. Dette kan gjøres ved å bruke ferdigdefinerte utplukk tilgjengelig i liste øverst til høyre (definert i frilønnsrapport i Personec Lønn), eller ved å bruke forenklede utplukk som presenteres i to dobbel-lister. Etter å ha valgt utplukk kan rapporten kjøres ved å klikke på hent data. Rapportdata vil da bli hentet og presentert i en tabell nederst i bildet. Hentet rapportdata kan eksporteres til Excel eller skrives ut. NB: Web som plattform er noe tregere enn Windows-applikasjoner, og rapporter med store mengder data kan ta tid å generere i Webversjonen av fri-lønnsrapport. Kalenderrapport fravær I Personec Lønn Web har man mulighet for å få oversikt over ansattes fravær. Man velger avdeling og ansatte fra to dobbel-lister, samt datointervall, hvilke type fravær som skal vises og om det kun er ansatte med fravær som skal vises. Ved å klikke på Søk blir ansatte presentert i en tabell med fravær for valgt datointervall. Det er mulig å eksportere fraværet til Excel eller skrive ut. Hvordan denne rapporten fungerer styres av to systemparametre som finnes tilgjengelige under Systemvedlikehold->Web i Personec Lønn. Her kan man styre om egenmeldinger før dagens dato skal vises, og om det er ansattes navn eller ansattnr/pålogget navn som skal vises i kalenderen. Jubileumsrapport En forenklet versjon av jubileumsrapporten som finnes i Personec lønn er gjort tilgjengelig for Personec Lønn Web. Denne funksjonen gir webbrukere mulighet til å få presentert ansatte med for eksempel fødselsdag, antall år ansatt, og ansiennitet basert på en grunnlagsdato og et sett med utplukkskriterier. Ut fra grunnlagsdato kan man velge å se: Alle fødselsdager Fødselsdag denne måneden Fødselsdag i dag Fødselsdag denne måneden Antall år ansatt Antall år annsiennitet Runde år I tillegg til valgene ovenfor er det mulig å gjøre utplukk på ansattnummer, navn og org.enhet. Tre radio-knapper lar bruker velge om utplukket skal vise alle ansatte, kun aktive eller kun sluttede. Etter å ha valgt utplukk kan man klikke på Søk, og få presentert data for aktuelle ansatte som presenteres i en tabell nederst i bilde. Data i Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 13

13 Systemadministrasjon denne tabellen kan videre eksporteres til Excel ved å høyre-klikke i tabellen og velge Eksport til Excel. Fakta rapporter I Personec Lønn Web kan man gi tilgang til rapporter fra det generelle rapporteringsystemet Fakta Web Vision. Tilgangskontroll til disse Web Vision rapportene gjøres via tilgang til TekstKode i rolledefineringen. En bruker vil få tilgjengelige rapporter i søkekontrollen og må velge hvilken rapport man skal se fra denne listen før rapporten lastes. For å sette i gang rapportering basert på Fakta Web Vision må man ta kontakt med Aditro slik at man får installert og konfigurert løsningen. Systemadministrasjon Uketransrydding Uketransrydding gir mulighet for å rydde i registrerte transer ved å velge ansatte og datointervall for ryddingen. Log og trace Dette er en samling funksjoner for feilsøking og logging under Personec Lønn Web. Følgende valg er tilgjengelig: SQL Trace Dersom man setter på Trace av SQL vil alle sql setninger som kjøres mot databasen bli logget til fil. Når SQL Trace er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. SQL Error Log Dersom systemet feiler i kommunikasjonen mot databasen vil feilmeldingene logges til fil. Når SQL Error Log er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Feillogg system Dersom systemet feiler vil det bli produsert en logg med informasjon om hvilke objekter og metoder som var kalt før systemet feiler. Dette er nyttig informasjon når man skal finne årsaken til feilen og den blir automatisk lagret til fil. Når Feillogg system er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Lagret feillogg - Dersom systemet feiler vil det bli produsert en logg med informasjon om hvilke objekter og metoder som var kalt før systemet feilet. Dette presenteres i en feildialog og dersom man lagrer loggen fra denne dialogen lagres det i egen fil. Når Lagret feillogg er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Om Dette menypunktet viser versjonsinformasjon for installerte komponenter. Du starter denne funksjonen fra menyvalg Systemadministrasjon Om. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 13

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Bruke Visma.net Expense

Bruke Visma.net Expense 1 Bruke Visma.net Expense NB! Det finnes elektronisk hjelp inne i løsningen. Visma.net Expense er erfaringsmessig enkel å ta i bruk og benytte. Logge på Visma.net Som ny bruker av Visma.net får du en velkomst

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok Brukerhåndbok Innledning: Formålet med denne brukerhåndboken er å gi en grunnleggende innføring i bruken av Bilauksjon Direct. Bilauksjon Direct er Oslo Bilauksjon sitt system for kjøp og salg av biler

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer