Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web."

Transkript

1 Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger... 4 Funksjoner for registrering... 5 Funksjoner for attestering... 9 Funksjoner for rapportering...11 Systemadministrasjon...13 Web funksjoner Web Menyen Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web menyen er en generell meny som benyttes til oppstart og kontroll av web funksjoner som er utviklet av Aditro AS i Norge. Denne installeres vanligvis under folderen [ROOT]/Neptune/WebMenu på web serveren og startes ved at man angir i Microsoft Internet Eksplorer. Web menyen krever Internet Explorer 5.5 eller høyere for å kjøre. Pålogging og valg av språk Pålogging Før man kan starte å benytte funksjoner under web menyen må man logge på systemet. Dette gjøres ved at man angir brukernavn og passord og trykker på Logg inn knappen. Valg av språk Man kan velge om man vil benytte norske eller engelske ledetekster når man kjører applikasjonen. Dette gjøres ved at man velger tilsvarende språk før man logger inn. Systemet vil automatisk foreslå det språket som sist var benyttet av bruker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

2 Publiseringsmenyen Publiseringsmenyen Menyen oppe til høyre i web menyen omtales som publiseringsmenyen. Denne er tilgjengelig både før og etter innlogging i systemet. Denne menyen kan konfigureres av hver enkelt kunde. På en standard installasjon består den av følgende: Om oss Under dette menypunktet finner man RM Kanalen som blant annet inneholder generell informasjon om Aditro. Tilbake Går tilbake til standard startside. Kontakt oss Kontakt Support Dette refererer til en link på RM Kanalen hvor man kan finne informasjon om hvordan man kontakter support hos Aditro. Kurs Her finner man informasjon om kurs som holdes i regi av Aditro. Juridisk Atlas Dette er en link til Juridisk Atlas som er en tjeneste du kan abonnere på hos Aditro. Tilbake Går tilbake til standard startside. Hjelp Brukerdokumentasjon En link som starter denne dokumentasjonen. Tilbake Går tilbake til standard startside. Personlig brukeroppsett Dette er en funksjon som er tilgjengelig for alle brukere av systemet. Her kan hver enkelt bruker gjøre diverse innstillinger og endringer som gjelder for aktuell bruker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 13

3 Generelt om Personec Lønn Web Passord Under fanen passord kan hver enkelt bruker endre sitt passord. Dette gjøres ved at man angir gammelt passord, samt bekrefter nytt passord to ganger, for så å trykke på knappen Endre passord. Et passord kan ikke være blankt og det anbefales at passordet inneholder en kombinasjon av bokstaver og tall, samt at det oppbevares på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Min Profil E-Post Her angir brukeren sin e-post adresse. Foreløpig benyttes ikke denne i applikasjonen, men denne vil bli benyttet i framtidig meldingssystem. Mobil/SMS Her angir brukeren sitt mobiltelefonnummer. I framtidig meldingssystem blir det mulig å sende SMS meldinger fra meldingssystemet. Startside etter innlogging Her velger du hvilken side som skal komme opp automatisk når du logger inn i web menyen. Linker Her kan man legge opp linker som kommer opp hver gang brukeren logger inn i web menyen. Disse linkene vil kun komme opp for den brukeren som har registrert dem. Programmer Vi har ingen applikasjoner som kan få endret programspesifikke felter på denne installasjonen. Generelt om Personec Lønn Web Generelt sett er Personec Lønn Web en samling funksjoner for å gi tilgang til Personec Lønn på en enkel måte. Løsningen bygger på Self Service prinsippet og den ansatte kan registrere sine timer og/eller sitt fravær. Man kan også designe profiler via sikkerhetsmodulen som for eksempel gjør det mulig for en leder å registrere timer og/eller fravær for et utvalg ansatte. Det er viktig å merke seg at timer og fravær ikke er noen begrensning, alle typer lønnstransaksjoner kan i prinsippet registreres via denne applikasjonen. Når timer og fravær er registrert og sendt til attestering kan avdelingsleder hente opp registreringer gjort av sine ansatte og attestere disse. Transaksjonene er da klare for import til Personec Lønn og fravær. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 13

4 Personopplysninger Generelle funksjoner Etter at man har logget inn i web menyen får man en meny som består av tilgjengelige funksjoner. Hvilke funksjoner som er tilgjengelig for hver enkelt bruker styres av administratoren. Personopplysninger Ajourhold personopplysninger Denne funksjonen i Personec Lønn web gir mulighet for å la ansatte: vedlikeholde persondata for ansatte få oversikt over akkumulatorer (feriedager til gode etc.) få oversikt over fravær i en fraværskalender få gang til egne lønnsslipper med muligheter for utskrift Mulighetene som presenteres ovenfor er gjort tilgjengelige i egne webfaner under menypunktet Ajourhold personopplysninger. Vedlikehold personopplysninger I Personec Lønn er det under Systemadministrasjon System Vedlikehold Frie felt mulighet for å definerere hvilke felt som skal gjøres tilgjengelig for ajourhold på web. Feltene defineres da med sikkerhet (om det skal være lov å endre eller bare lese), samt hvilket verktøytips som skal benyttes. Valgte felter kan presenteres over fire faner: Personopplysninger Ansattforhold Tilleggsinformasjon Akkumulatorer I fanene for personopplysninger, ansattforhold og tilleggsinformasjon er det muligheter for å la brukeren oppdatere data, mens fanen for akkumulatorer kun gir bruker mulighet for å lese data. Fraværskalender I en egen fane presenteres fraværskalenderen som viser valgt ansatt sitt fravær for valgt år. Fraværet presenteres med bokstav- og fargekoder som i fraværskalender i Personec Lønn. Det er muligheter for å se fravær kun for valgte statuser. Ved å klikke på valgt dag vil registrerte transaksjoner for den ansatte for aktuell dag presenteres i en spread under kalenderen. Lønnslipp Hvis pålogget bruker i Personec Lønn Web velger seg selv i menypunktet for Ajourhold av personopplysninger (self-service brukere kan kun velge seg selv), vil en egen fane med arkiv over lønnslipper bli gjort tilgjengelig. Det er altså kun anledning til å få tilgang til egne slipper, og avdelingsledere vil ikke få tilgang til lønnslipper for personer de har attestasjons- og anviser rolle for. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 13

5 Funksjoner for registrering Når bruker er inne i fanen for lønnslipper blir slippene presentert som rader i en tabell hvor hver rad viser én lønnslipp med tilhørende periode. Ovenfor denne tabellen kan man velge mellom to typer visning; Forhåndsvisning eller Utskriftsvennlig. Etter å ha valgt en av disse typene visning kan man dobbel-klikke i ønsket rad / lønnslipp i tabellen, og slippen presenteres i eget vindu. Utskrift gjøres ved å velge standard utskrift i internet explorer for dette vinduet. Funksjoner for registrering Registrering Her kan man registrere lønn eller fravær, ta ut skjemarapporter, skrive ut transaksjoner fra tabell og sende transaksjoner (lønn og fravær) til attestasjon. Valg av firma All registrering av timer og fravær foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firma kontrollen være automatisk fylt ut. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet alltid huske sist valgte firma og man må alltid bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Lønn Dersom man skal registrere lønnstransaksjoner velger man radioknappen Lønn. Deretter må man velge personen og ansatt forholdet som man skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansatt nummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må man velge hvilken lønnsart man skal registrere på og man får opp en liste over arter som man har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver lønnsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt lønnsart fra ajourhold av lønnsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Fravær Dersom man skal registrere fraværstransaksjoner velger man radioknappen Fravær. Deretter må man velge personen og ansattforholdet som man skal registrere på. For brukere som kun har tilgang til å registrere på eget ansattnummer vil dette være automatisk fylt ut. Deretter må man velge hvilken fraværsart man skal registrere på og man får opp en liste over arter som man har fått tilgang til via rolledefineringen. For hver fraværsart ligger det bestemte masker som indikerer hvilke felter som skal være tilgjengelig for registrering. Dette styres for hver enkelt fraværssart fra ajourhold av fraværsarter i Personec Lønn. Hver transaksjon som registreres lagres med status ny og de kommer fram i tabellen i registreringsbildet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 13

6 Funksjoner for registrering Registreringslinjen Art - Når du skal registrere en transaksjon starter du med å angi art. Arten er en kode som forteller lønns- og fraværssystemet hva transaksjonen gjelder, om det er normaltid, overtid, fravær med egenmelding eller med sykemelding osv. Hvilke arter som er tilgjengelige kan skreddersys for hver bruker. Dette gjøres av systemansvarlig via sikkerhetssystemet. Valg av art bestemmer hvordan registreringsbildet skal oppføre seg under registreringen, hvilke felt du kan eller må registrere og hvilke felt som er uaktuelle og dermed sperret for registrering. Beskrivelse - Her har du mulighet til å overstyre artsbeskrivelsen. Bilagsnummer - Bilagsnummerinformasjonen vil følge transaksjonen inn i lønnssystemet. Tidsangivelse - Systemet har følgende muligheter for tidsangivelse: Fra dato, Til dato Uke Fra kl., Til kl. Arten bestemmer om noen av dem skal brukes, og i så fall hvilke. Dato og datointervall er aktuelt ved for eksempel fravær og timer. Bak datofeltene finner du en kalender. Her kan du velge dato ved å klikke på ønsket dag i kalenderen. Uke kan være aktuelt ved overtid. Registrering av klokkeslett brukes til kontroll ved for eksempel overtid og korttidsfravær. Antall - Feltet kan benyttes til for eksempel antall kilometer. Timer - Antall timer arbeidet eller korttidsfravær. Sats - Sats benyttes gjerne i kombinasjon med timer eller antall. Beløp - Benyttes ved for eksempel avtalt engangsutbetaling. Overstyring av kostnadssted - Hvis arten åpner for det, vil det være mulig å overstyre kostnadssted som avdeling/sted/prosjekt etc. Filter Man benytter filter for å filtrere hvilke transaksjoner man skal se i tabellen i registreringsbildet. Generelt gjelder det at alle transaksjoner tilhører valgt person i valgt firma. Filter for type transaksjon - Sjekkboksene for Lønn og Fravær benyttes til å indikere om man bare skal se lønnstransaksjoner, bare fraværstransaksjoner eller begge deler. Nye - Dersom radioknappen Nye er satt vil man bare se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Sendt til attestasjon - Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 13

7 Funksjoner for registrering Attestert - Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Anviste - Et filter som gir alle transaksjoner som er anvist, men som ikke er behandlet videre. Overført - Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Filter for datokontroll - Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Søk og automatisk søk Knappen Søk benyttes til å hente opp transaksjoner som tilfredsstiller valgte filterkriterier. Dersom Automatisk søk er sjekket av vil systemet automatisk søke fram aktuelle transaksjoner ved endringer i skjermbildet. Knapper i bunnen av registreringsbildet Ukemal Lagre innstillinger Benyttes til å lagre innstillinger når man har endret oppsett på tabellen. Endring av oppsett på tabellen gjøres ved å ta opp høyre mus menyen og foreta aktuelle valg. Skjema Benyttes til å ta ut skjemarapport for aktuelle transaksjoner. Skriv ut Benyttes til å skrive ut transaksjonene som på et gitt tidspunkt er synlige i tabellen. Slett Benyttes til å slette transaksjoner som er markert i tabellen. Send Benyttes til sende transaksjoner som er markert i tabellen til attestasjon. Ukemaler benyttes for å forenkle registreringen på ukenivå. Man definerer et sett med aktiviteter som normalt foregår i løpet av en uke. Disse henviser til bestemte lønns- og fraværsarter og de kan knyttes til bestemte aktiviteter, prosjekter, etc. For hver art som skal benyttes i ukemalen er det bestemt hvilket felt man skal registrere på i ukekalenderen. Dette defineres fra ajourhold av art i Personec Lønn. Følgende funksjoner er tilgjengelig: Mal Man har en søkekontroll hvor man kan hente opp eksisterende maler. Ny mal Dersom man skal opprette en ny ukemal trykker man på knappen Ny mal. Man må da angi en ny ID og en Beskrivelse før malen lagres. Lagre mal Denne knappen benyttes til å lagre det som er gjort på ny eller eksisterende mal. Lagre som Denne knappen benyttes dersom man ønsker å ta kopi av en ukemal for å bearbeide den videre. Man må angi ny ID for malen som for øvrig kopieres med alle linjer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 13

8 Funksjoner for registrering Slett mal Denne knappen benyttes til å slette valgt mal. Avbryt Denne knappen benyttes til å avbryte en operasjon som er i gang. Ny linje Benyttes til å legge opp en ny linje i ukemalen. Man må da velge en lønnsart eller en fraværsart og man får tilgang til feltene som ligger på artens maske for ukeregistrering. Ukeregistrering Ukeregistrering er en funksjon hvor man kan registrere timer og fravær på ukebasis. Valg av firma All registrering foregår mot valgt firma. Dersom man bare har tilgang til ett firma vil firmakontrollen være fylt ut automatisk. For brukere som har tilgang til flere firma vil systemet huske sist valgte firma og man må bytte firma i firmakontrollen dersom man skal jobbe mot andre firma. Registrering Ukeregistreringen forgår alltid mot valgt person og ansattforhold. Videre må man angi hvilken uke man ønsker å registrere for. Dette gjøres ved å taste ukenummer direkte eller eventuelt ved å taste en dato. Dersom man taster en dato vil datokontrollen automatisk skifte til mandagen i uken for angitt dato. Dersom man allerede har definert linjer i ukeregistreringen (ved bruk av mal eller definering av enkeltlinjer) kan man starte å registrere direkte i ukekalenderen. Hvilken verdi man registrer direkte i ukekalenderen styres pr. art i Personec Lønn. Man registrerer ofte timer på denne måten. Bruk av mal I ukeregistreringen kan man benytte ukemalene som er definert. Dette gjøres ved å velge riktig mal i søkekontrollen og trykke på knappen bruk mal. Dataene fra malen vil automatisk bli kopiert på alle dagene i den aktuelle uken som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Årskalenderen ajourholdes fra Personec Lønn. Etter at man har valgt en mal får man kopiert ned linjene fra malen i tabellen og kan overstyre disse direkte. Øvrige funksjoner i ukeregistrering En oversikt over knappen under ukekalenderen: Ny linje Denne knappen benyttes for å legge inn en ny linje i ukeregistreringen. Man må velge aktuell lønns- eller fraværsart og får tilgang til felter i henhold til maskedefineringen. Verdiene som registreres legges ned for alle dager som er markert som arbeidsdager i årskalenderen. Endre linje Denne knappen benyttes til å åpne en dialog hvor man kan endre på valgt linje i ukeregistreringen. I denne dialogen har man mulighet til å overstyre for hver enkelt dag i aktuell uke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 13

9 Funksjoner for attestering Lagre Benyttes til å lagre aktuelle endringer. Dersom man registrere direkte i ukekalenderen må man avslutte med å trykke på lagre knappen. Slett linje Benyttes til å slette valgt linje fra ukekalenderen. Til attest Benyttes til sende alt som er registrert innenfor en årskalenderperiode til attestering. Aktuell årskalenderperiode foreslås ut ifra valgt uke. Dersom det er et periodeskifte midt i aktuell uke må man velge hvilken av disse periodene man skal sende for. Utskrift Benyttes til å ta en utskrift av linjene som ligger i ukekalenderen. Funksjoner for attestering Personec Lønn Web bruker rollebasert tilgang og har derfor muligheter for attestant / anviser roller som attesterer transaksjoner for sine ansatte. Send til attestering Denne funksjonen benyttes for å sende registrerte transaksjoner til attestering. Hver enkelt ansatt kan selv sende sine transaksjoner til attestering, men denne funksjonen benyttes typisk dersom avdelingsleder skal sende transaksjoner for alle sine ansatte. Filtrering Man benytter radioknappene for Lønn og Fravær til å angi om man skal hente opp lønns- eller fraværstransaksjoner. Man må overføre de avdelingene man skal sende transaksjoner for til høyre i dobbellisten for avdeling. Dette valget av aktuelle avdelinger gjør at man får opp personer som jobber i de respektive avdelingene i dobbellisten under. Man må velge hvilke personer man skal sende transaksjoner for ved å flytte aktuelle personer til høyre i dobbellisten med tilgjengelige personer. Filter for datokontroll Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Ikke sendt Dersom radioknappen Ikke sendt er satt vil man se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Det er bare disse transaksjonene som kan sendes til attestering. Kan attesteres Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Attestert Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Overført Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 13

10 Funksjoner for attestering Avvist Et filter som gir alle transaksjoner som er avvist under attestering. Søk Det er viktig å merke seg at lønnstransaksjoner ikke nødvendigvis er knyttet til en dato. Transaksjoner uten datotilknytting vil ikke vises dersom man gjør utplukk på dato. Ved å markere sjekkboksen for Automatisk søk, vil nytt oppslag gjøres automatisk når utplukkskriteriene endres. Hvis boksen ikke er avkrysset må man gjøre nytt oppslag ved å trykke på Søk knappen.. Valg av transaksjoner og sending Når man skal velge transaksjoner for videre behandling kan dette skje vet at enkelttransaksjoner markeres eller ved hjelp av høyremusmeny og Velg alle. Høyremusvalget Nullstill alle setter tabellen tilbake til utgangspunktet slik at ingen transaksjoner er valgt. Når man trykker på knappen Send vil alle transaksjoner som er valgt i listen bli sendt til attestasjon. Det er bare mulig å sende transaksjoner som ikke er sendt. Skriv ut Knappen Skriv ut benyttes til å skrive ut transaksjoner som er valgt i transaksjonslisten. Dersom ingen er valgt vil alle bli skrevet ut. Attestering / Anvisning Funksjonen benyttes for å attestere og anvise lønnstransaksjoner og fraværstransaksjoner som er registrert. Normalt vil det være avdelingsleder som attesterer / anviser timer og fravær for sine ansatte. Etter at attesteringen har skjedd vil transaksjonene være klare for import til Personec Lønn. Filtrering Man benytter radioknappene for Lønn og Fravær til å angi om man skal hente opp lønns- eller fraværstransaksjoner. Man må overføre de avdelingene man skal attestere / anvise transaksjoner for til høyre i dobbellisten for avdeling. Dette valget av aktuelle avdelinger gjør at man får opp personer som jobber i de respektive avdelingene i dobbellisten under. Man må velge hvilke personer man skal attestere / anvise transaksjoner for ved å flytte aktuelle personer til høyre i dobbellisten med tilgjengelige personer. Filter for datokontroll Man kan angi Fra dato og Til dato og hente opp transaksjoner som ligger innenfor dette datointervallet. Man benytte da radioknapper til å indikere om datointervallet skal gjelde Registrert dato (datoen når transaksjonen ble registrert) eller Transaksjonsdato (Fra datoen som ble registrert på transaksjonen). Ikke sendt Dersom radioknappen Ikke sendt er satt vil man se transaksjoner som er registrert, men ikke behandlet videre. Kan attesteres Et filter som gir alle transaksjoner som er sendt til attestasjon, men som ikke er behandlet videre. Det er bare disse transaksjonene som kan behandles her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 13

11 Funksjoner for rapportering Attestert Et filter som gir alle transaksjoner som er attestert, men som ikke er behandlet videre. Anvist Et filter som gir alle transaksjoner som er anvist, men som ikke er behandlet videre. Overført Et filter som gir alle transaksjoner som er overført til lønnsystemet. Avvist Et filter som gir alle transaksjoner som er avvist under attestering. Søk Det er viktig å merke seg at lønnstransaksjoner ikke nødvendigvis er knyttet til en dato. Transaksjoner uten datotilknytting vil ikke vises dersom man gjør utplukk på dato. Ved å markere sjekkboksen for Automatisk søk, vil nytt oppslag gjøres automatisk når utplukkskriteriene endres. Hvis boksen ikke er avkrysset må man gjøre nytt oppslag ved å trykke på Søk knappen.. Valg av transaksjoner for videre behandling Når man skal velge transaksjoner for videre behandling kan dette skje vet at enkelttransaksjoner markeres eller ved hjelp av høyremusmenyen og Velg alle. Høyremusvalget Nullstill alle setter tabellen tilbake til utgangspunktet slik at ingen transaksjoner er valgt. Skriv ut - Knappen Skriv ut benyttes til å skrive ut transaksjoner som er valgt i transaksjonslisten. Dersom ingen er valgt vil alle bli skrevet ut. Returner Returnerer transaksjon(er) tilbake til den ansatte. Dette valget benyttes for eksempel for transaksjoner som er registrert feil eller ufullstendig. Den ansatte vil få fram transaksjonene i sitt registreringsbilde og kan korrigere dem for så å sende dem tilbake til attestering. Avvis Transaksjonen avvises. Det vil si at de ikke godkjennes og at de ikke kan behandles videre. Attester Transaksjonen godkjennes og er klar for import i Personec Lønn. Funksjoner for rapportering Personec Lønn Web har muligheter for rapportering både ved å bruke rapporter definert i Personec Lønn (Fri Lønnsrapport), og rapporter spesiallaget for web en. Fri Rapportering Funksjonen Fri lønnsrapport i Personec Lønn gir mulighet for fritt å definere lønn- og fraværsrapporter fra et predefinert sett med tilgjengelige kartotek. Web-versjonen av denne funksjonen tar utgangspunkt i rapporter definert i Personec Lønn, og gir tilgang til disse på web i tråd med sikkerheten som er definert i Personec Lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 13

12 Funksjoner for rapportering Kjøring av rapport For å kjøre en rapport velger man først rapportid fra tilgjengelige rapporter (øverst til venstre). Etter å ha valgt rapport får man mulighet for å gjøre et utplukk på rapporten. Dette kan gjøres ved å bruke ferdigdefinerte utplukk tilgjengelig i liste øverst til høyre (definert i frilønnsrapport i Personec Lønn), eller ved å bruke forenklede utplukk som presenteres i to dobbel-lister. Etter å ha valgt utplukk kan rapporten kjøres ved å klikke på hent data. Rapportdata vil da bli hentet og presentert i en tabell nederst i bildet. Hentet rapportdata kan eksporteres til Excel eller skrives ut. NB: Web som plattform er noe tregere enn Windows-applikasjoner, og rapporter med store mengder data kan ta tid å generere i Webversjonen av fri-lønnsrapport. Kalenderrapport fravær I Personec Lønn Web har man mulighet for å få oversikt over ansattes fravær. Man velger avdeling og ansatte fra to dobbel-lister, samt datointervall, hvilke type fravær som skal vises og om det kun er ansatte med fravær som skal vises. Ved å klikke på Søk blir ansatte presentert i en tabell med fravær for valgt datointervall. Det er mulig å eksportere fraværet til Excel eller skrive ut. Hvordan denne rapporten fungerer styres av to systemparametre som finnes tilgjengelige under Systemvedlikehold->Web i Personec Lønn. Her kan man styre om egenmeldinger før dagens dato skal vises, og om det er ansattes navn eller ansattnr/pålogget navn som skal vises i kalenderen. Jubileumsrapport En forenklet versjon av jubileumsrapporten som finnes i Personec lønn er gjort tilgjengelig for Personec Lønn Web. Denne funksjonen gir webbrukere mulighet til å få presentert ansatte med for eksempel fødselsdag, antall år ansatt, og ansiennitet basert på en grunnlagsdato og et sett med utplukkskriterier. Ut fra grunnlagsdato kan man velge å se: Alle fødselsdager Fødselsdag denne måneden Fødselsdag i dag Fødselsdag denne måneden Antall år ansatt Antall år annsiennitet Runde år I tillegg til valgene ovenfor er det mulig å gjøre utplukk på ansattnummer, navn og org.enhet. Tre radio-knapper lar bruker velge om utplukket skal vise alle ansatte, kun aktive eller kun sluttede. Etter å ha valgt utplukk kan man klikke på Søk, og få presentert data for aktuelle ansatte som presenteres i en tabell nederst i bilde. Data i Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 13

13 Systemadministrasjon denne tabellen kan videre eksporteres til Excel ved å høyre-klikke i tabellen og velge Eksport til Excel. Fakta rapporter I Personec Lønn Web kan man gi tilgang til rapporter fra det generelle rapporteringsystemet Fakta Web Vision. Tilgangskontroll til disse Web Vision rapportene gjøres via tilgang til TekstKode i rolledefineringen. En bruker vil få tilgjengelige rapporter i søkekontrollen og må velge hvilken rapport man skal se fra denne listen før rapporten lastes. For å sette i gang rapportering basert på Fakta Web Vision må man ta kontakt med Aditro slik at man får installert og konfigurert løsningen. Systemadministrasjon Uketransrydding Uketransrydding gir mulighet for å rydde i registrerte transer ved å velge ansatte og datointervall for ryddingen. Log og trace Dette er en samling funksjoner for feilsøking og logging under Personec Lønn Web. Følgende valg er tilgjengelig: SQL Trace Dersom man setter på Trace av SQL vil alle sql setninger som kjøres mot databasen bli logget til fil. Når SQL Trace er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. SQL Error Log Dersom systemet feiler i kommunikasjonen mot databasen vil feilmeldingene logges til fil. Når SQL Error Log er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Feillogg system Dersom systemet feiler vil det bli produsert en logg med informasjon om hvilke objekter og metoder som var kalt før systemet feiler. Dette er nyttig informasjon når man skal finne årsaken til feilen og den blir automatisk lagret til fil. Når Feillogg system er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Lagret feillogg - Dersom systemet feiler vil det bli produsert en logg med informasjon om hvilke objekter og metoder som var kalt før systemet feilet. Dette presenteres i en feildialog og dersom man lagrer loggen fra denne dialogen lagres det i egen fil. Når Lagret feillogg er valgt kan man vise loggen eller slette loggen med respektive knapper. Om Dette menypunktet viser versjonsinformasjon for installerte komponenter. Du starter denne funksjonen fra menyvalg Systemadministrasjon Om. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 13

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer