Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8"

Transkript

1 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk... 7 Utplukk... 8 Ny konteringskode... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

2 Flytting Flytting av personer Program er belagt med passord. Om du ikke kjenner passordet, ta kontakt med systemansvarlig eller supportavdelingen hos Aditro. Når denne funksjonen startes, i menypunkt Systemadministrasjon Flytting personer, vil du få en påminnelse om at du bør ta backup. Svarer du Nei/No her, blir ikke funksjonen startet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 8

3 Fra/til firma Når du flytter en ansatt fra et firma til et nytt firma, flytter du all informasjon knyttet til denne ansatte. Etter flytting er det ikke mulig å avstemme gammelt firma mot innsendte oppgaver, løsbladforskriftene. Funksjonen bør derfor bare benyttes når flytting skal ha tilbakevirkende kraft. Kopiering av ansatte fra gammelt til nytt firma må gjøres manuelt, i Systemadministrasjon Flytting personer Fra/til firma Funksjonen vil flytte valgte personer fra ett firma til et annet med fritt utplukk på person. I tillegg til det generelle utplukket, kan du angi om bare aktive ansatte skal plukkes ut. Aktive ansatte i denne sammenheng, betyr personer som har ansattdato og sluttdato på personen, (ikke ansattforholdene) som viser at de er ansatte pr. i dag. Når en person overføres, vil all historikk inkl. gamle ansattforhold bli overført. De personer som velges, vil få angitte org. tilhørighet i det nye firmaet (dvs. kun det aktive ansattforhold vil få den angitte org. tilhørighet). Hvis det ikke angis noen ny orgenhet, vil alle personer beholde sin gamle orgenhet. Da forutsettes det at orgenheten refererer til et annet AUN-nummer i det nye firmaet. Opphørsmeldingen (8O) på det gamle firmaet (egentlig den gamle avdelingen/ orgenheten) vil bli på angitt Fra dato minus 1, og innmeldingen (8I) på det nye firmaet vil bli på angitt Fra dato. Etter flytting bør kjøres en statusrapport til arbeidstakerregisteret. Fra/til ansattnummer Funksjonen i mappa Fra/til ansattnummer benyttes for å endre ansattnummer på personer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 8

4 Du har foreløpig bare én måte å gjøre dette på, da punkt 2 og 3 ikke er implementert foreløpig. 1 Fra fil du lager en tekstfil som inneholder fra og til ansattnummer med semikolon som separator, som f.eks.: 200; ; osv. 2 Ansattnummerserie (ikke løst foreløpig) Her velger du i dobbeltlista hvilke personer som skal overføres, og angir hvilket ansattnummer den første personen skal få. Deretter vil de påfølgende personene få etterfølgende ansattnummer. Du kan benytte utplukk for å finne aktuelle personer. 3 Angi nytt nummer (ikke løst foreløpig) Her velger du i dobbeltlista hvilke personer som skal overføres, og for hver enkelt person angir nytt ansattnummer. Nytt ansattnummer angis ved å klikke på personen i høyre rute av dobbeltlista. Du kan benytte utplukk for å finne aktuelle personer. Tabeller Systemet oppdaterer alle tabeller hvor Firmaid og ansattnummer er nøkkel. Innbefattet historiske felt og elektronisk kommunikasjon. Pr. i dag oppdateres følgende tabeller både for flytting av personer og for endring av ansattnummer. 1 Personal 2 PersonAkkumulator 5 Ansatt 18 FravaerTrans 19 FravaerAkk 22 VariabelTranser 23 FastTransStilling Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 8

5 24 BehTrans 31 Sats 33 StyrLoenn 35 Utbetaling 41 StoppIndTrans 49 FeilTrans 53 Notat 54 TranserLTOppg 55 AkkSaldoArt 57 MassTrans 58 ReiseHode 59 ReiseDetalj 69 FastTrans 78 TekstLTOppg 79 AktTrans 80 OpprykkAns 81 AutomatPoster 82 AktivAutoPost 83 TranserKLP 115 AnsattMndTabell 116 ForskTrans 117 ForskFeilTrans 118 RefusjonTrans 120 StyrForsk 121 AutoPostForskudd 123 LaererTrans 125 ForskUtbetaling 129 EbeMellom 130 EbeTrans 134 PersonAkkUke 144 RefusjonKontering 221 SikkerhetBruker 224 RefusjonMottakTrans 226 ImportTransLinje 227 ImportTransAvvist 229 ArbTakerRegLog 230 FravaerTransDetalj 236 TransferPaymentTrans 239 CESPaymentTransaction 241 TransferFinanceTrans 250 LonnInfo 254 OffRappTrans 256 PensjonLogg 262 OffRappTransStilling 263 BehTransPensjon 268 SecurityEmployee 901 WebTransHours 902 WebTrans Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 8

6 Fra/Til avdeling Funksjonen i mappa Fra/til avdeling er for å flytte personer fra én avdeling til en annen. Det finnes 2 måter å flytte personene på: Konverter og opprett nye ansattforhold Konverter all historikk Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 8

7 Konvertering med opprett nye ansattforhold I denne konverteringen blir det opprettet et nytt ansattforhold på aktuelle personer. Alle aktive ansattforhold som passer til utplukket (Dimensjon A og Dimensjon B) får satt sluttdato lik dagen før Fra dato, og ansattforholdet kopieres til et nytt ansattforhold med ansattdato lik Fra dato. I det nye ansattforholdet blir ny Orgenhet, Dimensjon A og Dimensjon B lagt inn. I tillegg blir følgende utført: Ny konteringskodeid legges inn på nytt ansattforhold Alle faste transer på avsluttet ansattforhold får satt til-dato lik sluttdato på ansattforholdet Alle faste transer på avsluttet ansattforhold blir kopiert til nytt ansattforhold og får fra-dato lik ansattdato på det nye ansattforholdet LønnInfo blir kopiert fra avsluttet til nytt ansattforhold Dette alternativet benyttes hvis du i ettertid har behov for å kunne se historikken. Konsekvensen er at etterbetalingen blir kostnadsført i forhold til gammel dimensjonsføring. Dette betyr at hvis du bruker vanlig etterbetalingsrutine, vil kostnaden ved etterbetaling bli kostnadsført basert på den informasjonen som gjaldt da den opprinnelige transen ble avlønnet. Fraværsrapportene for i fjor vil for eksempel forholde seg til gammel avdelingsoppbygging. Dette betyr at hvis f.eks. avdeling 100 brukes i 2005 og dette konverteres til avdeling 110, vil fraværsrapporter for 2005 vise fravær på avdeling 100, mens tilsvarende rapport i 2006 vil vise fravær for avdeling 110 (som egentlig er samme avdeling). Det blir ikke lagt inn funksjon for logging til Arbeidstakerregisteret ved konvertering mellom avdelinger med forskjellig Bedriftsnummer (tidligere AUN). Konvertering av historikk I denne konverteringen vil all historikk bli oppdatert. Alle aktive ansattforhold som passer til utplukket (Dimensjon A og Dimensjon B) får oppdatert ny Orgenhet, Dimensjon A og Dimensjon B lagt inn. I tillegg blir følgende utført: Ny konteringskodeid legges inn på nytt ansattforhold Alle tabeller hvor Orgenhet, Dim A og Dim B finnes for utplukkede ansattforhold, blir oppdatert med ny Orgenhet, Dim A og Dim B Alle tabeller hvor referanse til ansattforholdet ikke finnes, kun ansattnummer, vil også oppdateres med ny Orgenhet, Dim A og Dim B. Forutsetningen er at det finnes et aktivt ansattforhold som passer til utplukket (Dim A og Dim) for aktuelt ansattnummer. Denne konverteringen vil ha følgende konsekvenser: Fraværsrapportering vil forholde seg til ny avdelingstilhørighet. Det vil si at hvis du kjører fraværsrapportering for tiden før konvertering, vil likevel rapporteringen forholde seg til ny tilhørighet. Hvis du differansefører en refusjon, vil den forholde seg til ny Dim A og Dim B. Etterbetaling vil forholde seg til ny Dim A og Dim B. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 8

8 Du har ingen historikk i forhold til Dim A, Dim B og hjemsted (orgid). Det betyr for eksempel at hvis du kjører kontosammendrag for en periode før konverteringen, vil ikke den stemme med det som opprinnelig ble bokført. Det betyr også at hvis du har behov for å kjøre reberegning av automatposter, så vil det skje i forhold til nye Dim A og Dim B. Vi har ingen mulighet for å rapportere endringer til Arbeidstakerregisteret hvis det konverteres mellom avdelinger som har forskjellig bedriftsnummer (tidligere AUN). Utplukk Ny konteringskode Alle ansattforhold som er aktiv på angitt Fra dato og som har angitte verdier i Dimensjon A og Dimensjon B, skal konverteres. Hvis du har merket av for Opprette nye konteringskoder, blir det, uansett type konvertering, opprettet en ny konteringskode med ID lik PKaaaabb, hvor aaaa er de 4 første tegnene av ny Dimensjon A og bb er de 2 første tegnene av angitt Dimensjon B. Konteringskoden får beskrivelse lik beskrivelsen for Dim A. Dim A og Dim B blir lagt inn på konteringskoden. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 8

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer