Web Registrering. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Web Registrering. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk"

Transkript

1 Web Registrering - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk

2 Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben din en jobb som er viktig for at hele bedriften skal fungere. Vårt hovedfokus er på din hverdag. Du vet at hjelpen aldri er mer enn en telefonsamtale unna. Uansett om det er et enkelt teknisk spørsmål eller et komplisert spørsmål forbundet med årsoppgjøret. Bak Huldt & Lillevik ligger mer enn 25 års erfaring, med brukervennlige, fungerende og oppdaterte løsninger. Når vi spør sier mer enn 95 % av våre kunder at de er svært godt fornøyd med oss. Derfor er Huldt & Lillevik trygghet. Oslo, 12. mars 2008

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Web Registrering og denne dokumentasjonen...3 Om Web Registrering... 4 Om denne dokumentasjonen... 5 Del 1 Installere og ta i bruk systemet...7 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 8 Tekniske krav (Windows og web)... 9 Servere og nettverk...9 Anbefalte krav til databaseserver...9 Krav til webserver...9 Web-klienter...15 Nettverk...16 Sette opp System Oppdatere kundemelding...18 Sette opp systemet...19 Gi tilgang til personer, lønnsarter og fraværskoder...19 Opprette brukere av systemet...21 Sette opp personer...24 Sette opp lønnsarter...25 Sette opp fraværskoder...26 Installere web-applikasjonen Forberede installasjonen...27 Installere web-applikasjonen...27 Sette opp web-applikasjonen Starte web-applikasjonen første gang...33 Del 2 Hvis du står fast...35 Bruke hjelp på skjermen i web-applikasjonen Bøker som kan hjelpe deg Support Kurs

4 Innholdsfortegnelse Del 3 For vanlige brukere...41 Hva vanlige brukere har adgang til å gjøre Bruk Web-Registrering Starte systemet...43 Startside...44 Din profil...44 Endre egne personopplysninger...45 Registrere egne timer...46 Registrere eget fravær...49 Del 4 For avdelingsledere...51 Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre Bruk Web-Registrering Registrere timer og fravær enkeltvis...54 Masseregistrere timer og fravær...59 Attestere timer...62 Attestere fravær...63 Rapportere timer og fravær...64 Endre personopplysninger...66 Del 5 For lønnsansvarlig...69 Hva lønnsansvarlig har adgang til å gjøre Overføre timer og fravær i System Overføre personopplysninger til System Del 6 For superbruker...75 Slette timer og fravær Skriv ut personer på Web Administrere brukerne av systemet Stikkord

5 Om Web Registrering og denne dokumentasjonen Innhold Om Web Registrering 4 Om denne dokumentasjonen 5 Om Web Registrering og denne dokumentasjonen 3

6 Om Web Registrering Om Web Registrering Web Registrering er et program laget for å kunne registrere variabel lønn (timer) og fravær separat fra Huldt & Lillevik Lønn og Personal. Hensikten med programmet er at personer i bedriften kan registrere variabel lønn og fravær. Alle typer variabel lønn kan registreres, som for eksempel timelønn og overtid. Fast lønn og andre faste ytelser registreres i selve lønnssystemet. Hvis systemet er satt opp til det, kan den enkelte ansatte endre egne personopplysninger. Lønnsansvarlig kontrollerer og oppdaterer endrede personopplysningene til lønnssystemet. Bedriften bestemmer selv hvilke opplysninger den enkelte ansatte skal få adgang til å endre. Attestansvarlig attesterer timer og fravær for "sine" ansatte. Lønnsansvarlig overfører attesterte transaksjoner til lønnssystemet. Web Registrering benytter felles informasjon med lønnssystemet Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4, heretter omtalt som System 4. Lønnsansvarlig/systemansvarlig setter opp hvem som skal ha tilgang til Web Registrering og hvilke lønnsarter og fraværskoder som er tilgjengelig. 4 Om Web Registrering og denne dokumentasjonen

7 Om denne dokumentasjonen Om denne dokumentasjonen Hvem bør lese dokumentasjonen? Alle som bruker Web Registrering vil ha nytte av å lese denne dokumentasjonen. Du finner nyttig stoff i dokumentasjonen når du tar i bruk systemet og når du lurer på hvordan du skal løse en bestemt arbeidsoppgave. Hvilke forkunnskaper kreves? Boken krever kunnskap om generell bruk av Windows og web. Utover dette stilles det ingen generelle krav til forkunnskaper. Oppbygning Hver del i brukerhåndboken innledes med en kortfattet oversikt. Der får du grunnleggende informasjon om innholdet, samt en innholdsfortegnelse for kapitlet. Del 1 Installere og ta i bruk systemet er nyttig å lese når du skal ta i bruk systemet. Del 2 Hvis du står fast beskriver hvor du finner opplysninger hvis du lurer på noe. Du får en beskrivelse av hvordan du bruker hjelpesystemet på skjermen, henvisninger til bøker som kan hjelpe deg og informasjon om telefonbistand og kurstilbud. Del 3 For vanlige brukere beskriver hva vanlige brukere har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Del 4 For attestansvarlige beskriver hva personer med attestansvar har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Del 5 For lønnsansvarlig beskriver hva lønnsansvarlig skal gjøre i lønnssystemet og hvordan oppgavene utføres. Del 6 For superbruker inneholder aktuelt lesestoff for superbruker. Dette er informasjon som andre brukere normalt ikke behøver å forholde seg til. Om Web Registrering og denne dokumentasjonen 5

8

9 Del 1 Installere og ta i bruk systemet Kapitlet er nyttig å lese når du skal ta i bruk systemet. Innhold Beslutninger før du tar i bruk systemet 8 Tekniske krav (Windows og web) 9 Sette opp System 4 17 Installere web-applikasjonen 27 Sette opp web-applikasjonen 33 Installere og ta i bruk systemet 7

10 Beslutninger før du tar i bruk systemet Beslutninger før du tar i bruk systemet Hvordan skal attesteringen foregå? Hvilket nivå skal brukes som attestasjonsnivå? Du må velge hvilken av disse kostnadsbærerne du vil bruke for å gi tilgang til attestering Avdeling Prosjekt Element 1. Skal det kunne attesteres på på enkelt-personer? I tillegg til å gi tilgang på kostandsbærer kan du også gi attestansvarlig tilgang til enkelte personer. Skal attestansvarlig attestere egne timer og eget fravær? Det er valgfritt om attestansvarlig skal attestere sine egne registreringer eller ikke. 8

11 Tekniske krav (Windows og web) Tekniske krav (Windows og web) Servere og nettverk Web Registrering krever en databaseserver og en webserver med Windows Dette kan enten være samme server eller egne dedikerte servere. Anbefalte krav til databaseserver Pentium IV, med 1 GHz Windows 2000 Server SP4 eller nyere. 512 MB RAM (avhengig av antall samtidige brukere og evt andre SQL baserte applikasjoner på samme server) 250 MB ledig diskplass for standard Microsoft SQL Server 800 MB ledig diskplass for System 4 data (avhengig av transaksjonsmengden) CD-stasjon Super VGA skjerm (skjermoppløsning 800x600) Database: Microsoft SQL server 2000 Case-insensitive Danish/Norwegian sort order Krav til webserver Web Registrering krever at Internet Information Services er installert på Windows 2000 Server SP4 eller nyere (Anbefaling: Windows 2003 Server ) RAM-behovet er avhengig av antall brukere (se tabell under), men utvidbar minnekonfigurasjon RAM for 10 samtidige brukere: 256 MB RAM for 20 samtidige brukere: 512 MB RAM for 50 samtidige brukere: 1024 MB Pentium IV, med 1 Ghz -> Web Registrering, anbefales ikke å kjøre på PDC/BDC-server (Primary-/Backup Domain Controller). 9

12 Tekniske krav (Windows og web) Det er viktig at web-serveren er konfigurert med statisk IP-adresse. Serveren må ha lokalnettforbindelse (anbefalt: 100 Mbit.) til databaseserveren.net rammeverk 2.0. må være installert Denne løsningen krever at Microsoft.Net Rammeverk versjon 2.0 er installert på web serveren. For å sjekke dette ser du om Microsoft.Net Framework 2.0 finnes under Legg til/fjern programmer (Add or Remove Programs) i Kontrollpanelet. Hvis denne ikke finnes, må du installerer Microsoft.Net Framework. Dette kan du gjøre fra Windows Update i Microsoft Internet Explorer eller ved å gå til til ACB B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en. Sjekk at asp.net er aktivert for Internet Information Services 1. Start et kommandovindu. 2. Gå til katalogen \Microsoft.Net\Framework\v under Windows-katalogen. Windows-katalogen heter ofte C:\WINNT eller C:\WINDOWS. 3. Kjør kommandoen aspnet_regiis lv 10

13 Tekniske krav (Windows og web) Denne skal liste som Valid (Root) med henvisning til hvor aspnet_isapi.dll ligger. Dersom den ikke er listet slik, kan du skrive aspnet_regiis i for å installere den og registrere den i root katalogen. Dette kan ha konsekvenser for andre applikasjoner som kjører på webserveren! Internet Information Services må være aktivert Forutsetninger Du må aktivere Internet Information Services hvis dette ikke allerede er gjort. Dette krever at du har Windows CD tilgjengelig. Fremgangsmåte 1. For å aktivere Internet Information Services velger du Start, Instillinger, Kontrollpanel og Legg til/fjern programmer (Start, Settings, Control Panel og Add/Remove Programs). 11

14 Tekniske krav (Windows og web) 2. Velg Legg til/fjern Windows-komponenter (Add/Remove Windows Components). Internet Information Services er en standard komponent på Windows som må aktiveres på denne måten. Hvis du har Windows 2000 Server, gjør du følgende: 12 a) Aktiver Internet Information Services ved å merke av Internet Information Services (IIS) i listen over tilgjengelige komponenter.

15 Tekniske krav (Windows og web) b) Hvis Internet Information Services ikke var aktivert tidligere, bør du klikke Detaljer (Details) og fjerne de delene som ikke skal benyttes. Hvis du har Windows 2003 Server, gjør du følgende: a) Merk av Application Server i listen over tilgjengelige komponenter. b) Klikk Detaljer (Details). 13

16 Tekniske krav (Windows og web) c) Aktiver Internet Information Services ved å merke av Internet Information Services (IIS) i listen over tilgjengelige komponenter. d) Hvis Internet Information Services ikke var aktivert tidligere, bør du klikke Detaljer (Details) og fjerne de delene som ikke skal benyttes. Microsoft Data Access Components (MDAC) må være versjon 2.7 eller nyere Denne løsningen benytter Microsoft Data Access Components (MDAC) mot databasen og den krever at versjon 2.7 eller nyere er installert. 1. Gå til katalogen C:\Programfiler\Fellesfiler\System\ado (ved norsk Windows). Ved engelsk Windows heter katalogen C:\Program files\common Files\System\ado. 14

17 Tekniske krav (Windows og web) 2. Sjekk versjonen av msado15.dll ved å høyreklikke og velge Egenskaper (Properties). MDAC blir installert sammen med System 4. Web-klienter Båndbredde på WEB-klienter krever minimum 64 k/bits pr. bruker. Anbefalt 128 k/bits pr. bruker. Internett Explorer 5.5 eller høyere 15

18 Tekniske krav (Windows og web) Nettverk Protokoll: TCP/IP Hastighet lokalt nett (webserver og databaseserver): Anbefalt : 100 Mbit. 16

19 Sette opp System 4 Sette opp System 4 Forutsetninger Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 må være installert og det må være opprettet minst en klient. Når du skal ta i bruk Web Registrering må du : sende kundemelding og oppdatere kontrollsiffer. sette opp systemet. bruke veiviser for å gi tilgang på personer, lønnsarter og fraværskoder. 17

20 Sette opp System 4 Oppdatere kundemelding 1. Velg menyvalg Verktøy Kundemelding. 2. Gå til vinduet der du velger program-modell og merk av feltet Web Registrering og velg antall personer. 3. Send kundemeldingen til Aditro. Adresse og faksnummer står på kundemeldingen. Du får et nytt kontrollsiffer fra Aditro. Dette kontrollsifferet trenger du neste gang du godkjenner lønn. Registrer kontrollsifferet i menyvalg Verktøy Kontrollsiffer. Du vil motta en tilleggsfaktura på oppgraderingen av systemet. 18

21 Sette opp System 4 Sette opp systemet 1. Velg menyvalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger og mappen Web Registrering. 2. Velg Ja i feltet Benytt Web Registrering. 3. Merk av feltet Direkte overføring av fravær til lønn hvis du ønsker at Daglig Fravær Overføre til lønn skal starte automatisk når du kjører Daglig Web registrering Overføre fravær. For at brukerne skal se antall Brukte feriedager, Resterende feriedager og Egenmeldinger i bildet med personopplysninger, må fravær overføres til lønn. 4. I rammen Hvilke personalopplysninger skal brukeren kunne endre? angir du hvilke felt brukeren skal kunne endre. Gi tilgang til personer, lønnsarter og fraværskoder Før du tar bruk Web Registrering må du angi hvilke personer som skal være tilgjengelig for registrering. personer som skal opprettes som brukere. lønnsarter som skal kunne registrere på. fraværskoder som skal kunne registrere på. 19

22 Sette opp System 4 Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Verktøy Veiviser Web Registrering. Du får opp vinduet som viser personer i System 4. Når du kjører denne rutinen skjer følgende: Systemet merker valgte personer slik at de er tilgjengelig i Web Registrering. Systemet oppretter valgte personer som brukere i Web Registrering. 2. Du har to valg. a) Ikke merk av feltet Opprett som bruker. De valgte personene blir merket med at de er tilgjengelig i Web Registrering. b) Merk av feltet Opprett som bruker. De valgte personene blir opprettet som brukere og blir samtidig merket med at de er tilgjengelig i Web Registrering. Systemet oppretter brukere med brukernavn lik de to første posisjonene i etternavnet + de tre første i fornavnet, forutsatt at navnet er registrert med etternavnet først i System 4. Hvis det er flere personer med navn som gir samme kode vil veiviseren sette inn et siffer i siste posisjon i brukerkoden. F.eks OLOL1 hvis du har to Ole Olsen. Brukeren opprettes uten passord. Når du som bruker av Web Registrering logger på første gang, bør du legge inn passordet. Hvis klienten er satt opp med utvidet passordkontroll krever systemet at du legge inn passord første gang du logger deg på. 20

23 Sette opp System 4 3. Velg personene ved å bruke velgpilene eller. 4. Klikk Neste. Du får opp vinduet for lønnsarter. 5. Velg lønnsarter ved å bruke velgpilene eller. For å unngå feilregistreringer på uaktuelle lønnsarter, bør du kun merke lønnsarter som det er aktuelt å bruke i Web Registrering. 6. Klikk Ferdig. Opprette brukere av systemet Personer som skal registrere i Web Registrering må være definert som bruker i System 4. Det enkleste er å opprette brukere i menyvalg Verktøy Veiviser Web Registrering, se beskrivelse over. Du kan opprette brukere i veiviseren så ofte du vil. En person som er opprettet som bruker i veiviseren kan du ta fram i menyvalg Fil Operatør Vedlikehold. 21

24 Sette opp System 4 Her vises alle brukere av System 4 og Web Registrering. Hvis du ansetter en ny person kan du opprette vedkommende som bruker av Web Registrering i dette menyvalget. Fremgangsmåte opprette bruker 1. Velg menyvalg Fil Operatør Vedlikehold. 2. Klikk Ny. 3. Angi koden som brukeren skal bruke ved pålogging i feltet Operatør. 4. Angi Navn. 5. Angi Passord og Utgår dato. Hvis det klienten er definert med utvidet passordkontroll må du være oppmerksom på at passordet må stemme i forhold til de begrensningen du har definert i mappen Passord innstillinger. 6. I feltet Tilgang til velger du Bare web registrering. (Systemet setter Adgangsprofilen til Ingen tilgang, fordi feltet kun gjelder brukere av System 4.) 7. Klikk Lagre. 22

25 Sette opp System 4 8. Velg mappen Web Registrering. 9. Kontroller at feltet Brukertype har verdien Bruker. 10. Merk den eller de klientene denne brukeren skal ha tilgang til og angi brukerens ansattnummer i feltet Personer for hver klient. 11. Klikk Lagre. Fremgangsmåte opprette attestansvarlig Når du skal opprette en attestansvarlig følger du fremgangsmåten for å opprette bruker, og så gjør du som følger: 1. Velg mappen Web Registrering. 2. Velg Attestansvarlig i feltet Brukertype. 3. Velg mappen Attestasjonsnivå. I mappen Attestasjonsnivå angir du hvem den attestansvarlige kan attestere for. 23

26 Sette opp System 4 4. Hvis du merker av feltet Attestere seg selv kan attestansvarlige attestere egne timer og fravær. 5. Velg kostnadsbærer Avdeling, Prosjekt eller Element I feltet Type velger du Kost.bærer eller Person. 7. Trykk [F12] i feltet Nr. 8. Velg person eller kostnadsbærer. 9. Trykk [Pil Ned] for å legge inn flere kostnadsbærer eller personer. 10. Klikk Lagre. Sette opp personer Personer som skal være tilgjengelig i Web Registrering må merkes. Dette gjør du i menyvalg Verktøy Veiviser WEB Registrering. Alle de personene du velger i veiviseren blir tilgjengelig i Web Registrering. Du kan også merke personene i vedlikehold person. 24

27 Sette opp System 4 Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Kartotek Personer Registrere hovedopplysninger og mappen Flere satser/opplysninger. 2. Velg person 3. Merk av feltet Vise i Web Registrering. 4. Klikk Lagre. Sette opp lønnsarter Du kan legge inn grenseverdier for antall og beløp. Du kan også sette opp at brukeren alltid må fylle ut merknadsfeltet. Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Kartotek Lønnsarter Registrere. 2. Hent opp lønnsartene du skal endre og velg mappen Web registrering. 3. Merk av feltet Vises i Web Registrering hvis denne lønnsarten skal kunne brukes i Web Registrering. 4. Hvis du ønsker Egen lønnsarttekst på transaksjoner som registreres i Web Registrering, så angir du teksten her. 5. Merk av feltet Obligatorisk merknad hvis brukeren alltid skal oppgi en merknad til registreringen. 25

28 Sette opp System 4 6. Oppgi Grenseverdi antall og Grenseverdi beløp. Hvis brukeren registrerer verdier som er større enn grensen vil transaksjonen merkes i kolonnen Val.feil i Web Registrering 7. Merk av feltet Overstyre sats hvis brukeren skal kunne angi sats på transaksjon. Feltet er bare tilgjengelig hvis lønnarten tillater registrering av sats i System Klikk Lagre. Sette opp fraværskoder Når du installerer Web Registrering vil alle fraværskoder merkes slik at de er tilgjengelig for registrering i Web Registrering. Hvis du vil at enkelte fraværskoder ikke skal kunne brukes i Web Registrering gjør du følgende. Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Kartotek Fravær Fraværskoder Registrere. 2. Hent opp aktuell fraværskode. 3. Fjern merke i feltet Vises i Web Registrering. 4. Klikk Lagre. 26

29 Installere web-applikasjonen Installere web-applikasjonen Forberede installasjonen Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 må være installert Huldt & Lillevik Lønn og Personal må være installert, men behøver ikke være installert på samme maskin som du installerer Web Registrering på. Installasjon av Web Registrering startes fra samme CD som du benytter for installasjon av Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Installere web-applikasjonen Forutsetninger Installasjonen må kjøres fra den serveren hvor Web Registrering skal kjøres. 1. Sett inn CD-en i CD-spilleren. Du får frem oppstartsbildet for installasjons-cd'en. Hvis du ikke får frem oppstartsbildet automatisk, klikker du Start, velger Kjør (Run) og skriver d:\hl_cd (vi foutsetter her at CD-spilleren heter d:). Du kan alternativt bruke Windows Utforsker (Explorer) til å starte oppstartsbildet. 2. Velg Web Registrering. 27

30 Installere web-applikasjonen 3. Velg Installer Web Registrering. Du får opp vinduet der du starter installasjonsveiviseren for web-applikasjonen: 4. Klikk Neste. Du får opp informasjon om lisensbetingelsene. 28

31 Installere web-applikasjonen 5. Les betingelsene og klikk Ja hvis du godkjenner disse. Du får opp dette vinduet: 6. Oppgi siste del av addressen (URL en) for web-applikasjonen. Du bør beholde foreslått navn. Web-applikasjonen plasseres på web-serveren i adressen (URL en) ( 29

32 Installere web-applikasjonen 7. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 8. Oppgi katalognavnet hvor filene (web-applikasjonen) vil bli installert. Hvis du prøver å installere på arbeidsstasjon får du dette kontrollspørsmålet: Normalt skal du Web registrering installere på en server som alle brukerne får tak. 9. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 30

33 Installere web-applikasjonen 10. Klikk Neste for å starte installasjonen. Når installasjonen er ferdig, startes en konfigurasjonsrutine. Denne kan også startes manuelt fra \bin-katalogen under der hvor web-applikasjonen er installert. Normalt på C:\Ineptpub\wwwroot\S4Web\bin Filen heter Neptune.HL.S4.S4Web.Configurator.exe 11. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 12. Oppgi tilkoblingsinformasjon til databasen som benyttes av Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Servernavn er navnet på databaseserveren. Du kan alternativt oppgi ip-adressen. Databasenavn er System4 og skal ikke overstyres. Brukernavn og Passord er for påloggingen til SQL Server. Du kan for eksempel benytte sa som bruker og tilhørende passord. 31

34 Installere web-applikasjonen 13. Klikk Neste. Du får opp dette vinduet: 14. Klikk Fullfør for å avslutte konfigurasjonen. Du får opp dette vinduet: 15. Klikk Fullfør for å avslutte installasjonen. 32

35 Sette opp web-applikasjonen Sette opp web-applikasjonen Starte web-applikasjonen første gang Forutsetninger Hvis popup blokker er aktivert, må du sørge for at denne tillater popups fra med alle underkataloger. Hvis du har brannmur (Firewall) på i Windows, må du angi unntak for webapplikasjonen. Fremgangsmåte 1. Start nettleseren og gå til Du kommer inn i vinduet der du oppgir brukernavn og passord. 33

36

37 Del 2 Hvis du står fast Dette kapitlet beskriver hvor du finner opplysninger hvis du lurer på noe. Du får en inngående beskrivelse av hvordan du bruker hjelpesystemet på skjermen, henvisninger til bøker som kan hjelpe deg og informasjon om telefonbistand og kurstilbud. Innhold Bruke hjelp på skjermen i web-applikasjonen 36 Bøker som kan hjelpe deg 37 Support 38 Kurs 39 Hvis du står fast 35

38 Bruke hjelp på skjermen i web-applikasjonen Bruke hjelp på skjermen i webapplikasjonen Systemets hjelp på skjermen inneholder følgende: Hjelp til å løse de enkelte arbeidsoppgavene (menyvalg Hjelp) 36 Hvis du står fast

39 Bøker som kan hjelpe deg Bøker som kan hjelpe deg Denne boken hjelper deg når du lurer på hvordan du skal bruke systemet for å løse en spesiell oppgave. Hvis du er en ny bruker av systemet, finner du nyttig informasjon i kapitlet "Installere og ta i bruk systemet". Kapitlet beskriver hvordan du kommer i gang med systemet. Denne boken følger med leveransen når du kjøper systemet. Hvis du står fast 37

40 Support Support På supporttelefonen treffer du de fremste ekspertene på lønn, personal og reise. Deres hovedfokus er å hjelpe deg i ditt arbeid, slik at din bedrift får optimal utnyttelse av systemet og håndterer regelverket korrekt. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om supporttjenestene. Du finner også informasjon på nettsidene 38 Hvis du står fast

41 Kurs Kurs Ta kontakt med din forhandler eller Aditro for mer informasjon. Hvis du står fast 39

42

43 Del 3 For vanlige brukere Kapitlet beskriver hva vanlige brukere har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Innhold Hva vanlige brukere har adgang til å gjøre 42 Bruk Web-Registrering 43 For vanlige brukere 41

44 Hva vanlige brukere har adgang til å gjøre Hva vanlige brukere har adgang til å gjøre Vanlige brukere har adgang til å registrere egne timer og eget fravær og kan endre sitt eget passord. I tillegg kan en vanlig bruker endre utvalgte personopplysninger hvis systemet er satt opp med dette. 42 For vanlige brukere

45 Bruk Web-Registrering Bruk Web-Registrering Starte systemet 1. Start systemet ved å gå til web-adressen du har fått oppgitt av systemansvarlig. Du kommer inn i vinduet der du oppgir brukernavn og passord. 2. Oppgi brukernavn og passord. Husk at systemet skiller på store og små bokstaver i passordet. 4. Klikk Logg inn. Hvis denne klienten benytter utvidet passordkontroll vil du få denne beskjeden ved første pålogging: Klikk OK og siden Din profil åpnes. Her angir du passordet du ønsker å bruke. For vanlige brukere 43

46 Bruk Web-Registrering Når du har logget deg inn ser du hovedmenyen til venstre, som vist nedenfor. Startside Velg Foretrukket startside. Neste gang du logger deg på Web Registrering starter den funksjonen du har valgt, og siden Startside er ikke lenger tilgjengelig. Du kan også endre Foretrukket startside fra siden Din profil. Din profil Her kan du velge startside, hvilke lønnsarter du ønsker å ha tilgjengelig ved registrering og endre ditt passord. Du bør gjøre dette første gang du går inn i systemet. 1. Velg oppgaven Din Profil. 2. Velg Foretrukket startside. For valgene registrere og masseregistrere kan du også velge om systemet skal vise Timer eller Fravær som standard. 3. Klikk Oppdater. 4. Velg hvilke lønnsarter som skal være tilgjengelige ved registrering. Systemet viser alle lønnsarter som er merket Vises i Web Registrering i oppgaven Kartotek Lønnsarter i System 4. Hvis ingen lønnsarter er merket betyr dette at alle lønnsarter er tilgjengelige ved registrering. Hvis du merker en eller flere lønnsarter, vil kun merkede være tilgjengelige. 5. Klikk Lagre for å oppdatere endringer. 4. Oppgi Gammelt passord. 44 For vanlige brukere

47 Bruk Web-Registrering 5. Oppgi Nytt passord og bekreft det i neste felt. Husk at systemet skiller på store og små bokstaver i passordet. 6. Klikk Endre. Du får opp en dialog der systemet bekrefter at passordet er endret. Endre egne personopplysninger Hvis systemet er satt opp til det, kan du endre egne personopplysninger. Lønnsansvarlig overfører de endrede personopplysningene til lønnssystemet. For vanlige brukere 45

48 Bruk Web-Registrering Du kan for eksempel endre adresse og telefonnummer. Bedriften bestemmer selv hvilke opplysninger den enkelte ansatte skal få adgang til å endre. Forutsetninger Systemet må være satt opp slik at den enkelte har lov til å endre egne personopplysninger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Personopplysninger. Personinformasjon er delt i to Til venstre er den informasjonen du kan endre. I oppsett av systemet bestemmer lønnsansvarlig hvilke felt du får endre. Til høyre er informasjon som kun vises. 2 Endre aktuelle personopplysninger. 3. Klikk Lagre. Registrere egne timer 1. Velg oppgaven Registrere. Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. Under registreringsdelen kan du velge å se timer med forskjellig status. Under status I arbeid ser du registreringer som ikke er sendt til attestering. Transaksjoner som 46 For vanlige brukere

49 Bruk Web-Registrering attestansvarlig eventuelt har returnert vises også med status I arbeid. 2. Merk av feltet Timer. 3. Velg lønnsart. 4. Oppgi dato, enten ved å skrive inn datoen eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i juni 2007, fyller systemet inn Oppgi evt klokkeslett for når dette arbeidet startet og sluttet. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet overføres ikke til System 4, men er til informasjon for den som skal godkjenne timelisten. 6. Registrer antall, sats og/eller beløp. Oppsettet på lønnsarten bestemmer hva du kan registrere. 7. Registrer eventuelt en merknad. Lønnsarten kan være satt opp slik at du må oppgi en merknad. 8. Registrer eventuelt avdeling, prosjekt og element. Oppsettet av lønnsarten bestemmer om du kan registrere avdeling, prosjekt og element. For vanlige brukere 47

50 Bruk Web-Registrering 9. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. 10. Utfør punkt 2-9 for hver nye registrering. 11. Når du har kontrollert registreringene, gjør du følgende: a) Høyreklikk inne i området hvor registreringene vises. b) Merk linjene som skal sendes til attestering. For å merke alle høyreklikker du og velger Merk alle. c) Klikk Til attestering. Disse registreringene blir da flyttet under status Til attestering. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. 48 For vanlige brukere

51 Bruk Web-Registrering Registrere eget fravær 1. Velg oppgaven Registrere. Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. Under registreringsdelen kan du velge å se fravær med forskjellig status. Under status I arbeid ser du registreringer som ikke er sendt til attestering. Transaksjoner som attestansvarlig eventuelt har returnert vises også med status I arbeid. 2. Merk av feltet Fravær. 3. Velg Fraværskode. 4. Oppgi fraværets varighet, enten ved å skrive inn datoene eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i juni 2007, fyller systemet inn Ved fravær med varighet mindre enn en dag oppgir du klokkeslett for fraværets start- og slutttidspunkt. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet importeres ikke til System 4, men er til informasjon for den som skal godkjenne fraværet. 6. Registrer Fraværsprosent. Du skal kun angi fraværsprosenten ved gradert sykemelding. For vanlige brukere 49

52 Bruk Web-Registrering 7. Registrer eventuelt Merknad. 8. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. 9. Utfør punkt 2-8 for hver nye registrering. 10. Når du har kontrollert registreringene, gjør du følgende: a) Merk linjene som skal sendes til attestering. For å merke alle høyreklikker du og velger Merk alle. b) Klikk Til attestering. Disse registreringene blir da flyttet under status Til attestering. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. 50 For vanlige brukere

53 Del 4 For attestansvarlige Kapitlet beskriver hva attestansvarlige har adgang til å gjøre i systemet og hvordan oppgavene utføres. Innhold Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre 53 Bruk Web-Registrering 54 For attestansvarlige 51

54

55 Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre Hva attestansvarlige har adgang til å gjøre Attestansvarlig har adgang til å attestere timer og fravær for personer i sin avdeling (de han/hun har attestansvar for). For attestansvarlige 53

56 Bruk Web-Registrering Bruk Web-Registrering Attestansvarlig bruker Web Registrering på samme måte som en vanlig bruker når hun skal: logge seg på endre sin profil endre passord. Registrere timer og fravær enkeltvis Registrere timer enkeltvis Når du har logget inn som attestansvarlig, kan du registrer timer både for deg selv og for personene du har attestansvar for. Forutsetninger Du må være logget inn som attestansvarlig. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Registrere. 2. Velg aktuell person. Du kan oppgi person-id eller deler av navnet i personfeltet. Hvis du skal søke i personregisteret, klikker du bak personfeltet eller trykker [F12]. Du velger om søket skal være fra begynnelsen av begrepet du søker på (Fast) eller hvor som helst i begrepet du søker på (Flytende). Du velger om resultatet skal vises fortløpende (Auto) eller først når du har klikket Søk (Manuelt). Du ser registreringer som er til attestering. Nederst kan du velge å se timer med forskjellig status. 54 For attestansvarlige

57 Bruk Web-Registrering Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. 3. Merk av feltet Timer. 4. Velg Lønnsart. Du kan søke på lønnsarter på samme måte som du søker på personer. 5. Oppgi dato, enten ved å skrive inn datoen eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i juni 2007, fyller systemet inn Oppgi eventuelt klokkeslett for når dette arbeidet startet og sluttet. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet importeres ikke til lønnssystemet, men er til informasjon for den som skal godkjenne timelisten. 7. Registrer Antall, Sats og/eller Beløp. For attestansvarlige 55

58 Bruk Web-Registrering Oppsettet på lønnsarten bestemmer hva du kan registrere. 8. Registrer eventuelt Merknad. Lønnsarten kan være satt opp slik at du må oppgi en merknad. 9. Endre eventuelt avdeling, prosjekt og element. Oppsettet av lønnsarten bestemmer om du kan registrere avdeling, prosjekt og element. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. Registreringen får status Til attestering. 10. Utfør punkt 2-9 for hver nye registrering. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. Registrere fravær enkeltvis Når du har logget inn som attestansvarlig, kan du registrer fravær både for deg selv og for personene du har attestansvar for. Forutsetninger Du må være logget inn som attestansvarlig. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Registrer. 2. Velg aktuell person. Du kan oppgi person-id eller deler av navnet i personfeltet. Hvis du skal søke i personregisteret, klikker du bak personfeltet eller trykker [F12]. Du ser registreringene som er til attestering. Nederst kan du velge å se timer med forskjellig status. Du registrerer i øvre halvdel av vinduet. Registreringene vises i nedre halvdel av vinduet. 56 For attestansvarlige

59 Bruk Web-Registrering 3. Merk av feltet Fravær. 4. Velg Fraværskode. 5. Oppgi fraværets varighet, enten ved å skrive inn datoene eller ved å klikke bak datofeltet og velge i kalenderen. Noen snarveier: Ønsker du dagens dato, skriver du d og går til neste felt. Systemet fyller da inn dagens dato. Du kan oppgi en gitt dag i inneværende måned og gå til neste felt. Systemet fyller da inn inneværende måned og år. Hvis du for eksempel skriver 05 i juni 2007, fyller systemet inn Ved fravær med varighet mindre enn en dag oppgir du klokkeslett for fraværets start- og slutttidspunkt. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet importeres ikke til System 4, men er til informasjon for den som skal godkjenne fraværet. For attestansvarlige 57

60 Bruk Web-Registrering 7. Registrer Fraværsprosent. Du skal kun angi fraværsprosenten ved gradert sykemelding. 8. Registrer eventuelt Merknad. 9. Du lagrer ved å klikke Lagre eller trykke [ENTER] når du står i siste felt. 10. Utfør punkt 2-9 for hver nye registrering. 11. Når du har kontrollert registreringene, gjør du følgende: a) Merk linjene som skal sendes til attestering. For å merke alle høyreklikker du og velger Merk alle. b) Klikk Til attestering. Disse registreringene blir da flyttet under status Til attestering. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. 58 For attestansvarlige

61 Bruk Web-Registrering Masseregistrere timer og fravær Du kan masseregistrere timer og fravær på gitte lønnsarter og fraværskoder. Masseregistrere timer Du kan registrere timer ved å oppgi en gitt lønnsart først og deretter registrere alle personer som skal ha den gitte lønnsarten. 1. Velg oppgaven Masseregistrere. 2. Merk av feltet Timer øverst i bildet. 3. Velg Lønnsart. 4. Flytt personer du skal registrere transaksjoner på fra Tilgjengelige ansatte til Valgte ansatte. 5. Gjør deretter følgende: a) Registrer dato. For attestansvarlige 59

62 Bruk Web-Registrering b) Oppgi eventuelt klokkeslett for når dette arbeidet startet og sluttet. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet importeres ikke til System 4, men er til informasjon for den som skal godkjenne timelisten. c) Registrer Antall, Sats og/eller Beløp. Oppsettet på lønnsarten bestemmer hva du kan registrere. e) Registrer eventuelt Merknad. Lønnsarten kan være satt opp slik at du må oppgi en merknad. f) Angi eventuelt avdeling, prosjekt og element. Oppsettet av lønnsarten bestemmer om du kan registrere avdeling, prosjekt og element. g) Klikk Lagre. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. 60 For attestansvarlige

63 Bruk Web-Registrering Masseregistrere fravær Du kan registrere fravær ved å oppgi en gitt fraværskode først og deretter registrere alle personer som skal ha den gitte fraværskoden. 1. Velg oppgaven Masseregistrere. 2. Merk av feltet Fravær øverst i bildet. 3. Velg Fraværskode. 4. Flytt personer du skal registrere fravær på fra Tilgjengelige ansatte til Valgte ansatte. 5. Gjør deretter følgende: a) Registrer dato. b) Ved fravær med varighet mindre enn en dag oppgir du klokkeslett for fraværets start- og slutttidspunkt. Hvis du ikke angir antall vil systemet beregne antall ut i fra angitte klokkeslett, ved lagring av transaksjonen. Klokkeslettet importeres ikke til lønnssystemet, men er til informasjon for den som skal godkjenne fraværet. For attestansvarlige 61

64 Bruk Web-Registrering c) Registrer Fraværsprosent. Du skal kun angi fraværsprosenten ved gradert sykemelding. d) Registrer eventuelt Merknad. e) Klikk Lagre. For å endre en registrering, dobbeltklikker du aktuell registrering og endrer i registreringsfeltene øverst i vinduet. Du kan endre sortering på registreringene i tabellen nederst ved å klikke kolonneoverskriften til feltet du vil sortere på. Du setter opp hvilke felt som skal vises i tabellen nederst ved å høyreklikke i tabellen og merke av feltene som skal vises. Attestere timer Attestansvarlig må attestere alle timene før de kan overføres til lønnssystemet. Forutsetninger Du må være logget inn som attestansvarlig. 62 For attestansvarlige

65 Bruk Web-Registrering Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Attestering. 2. Merk av feltet Timer. 3. Velg aktuelle personer. Du ser alle registreringene til attestering for personene du har valgt. Hvis en registrering skal sendes i retur til den ansatte, merker du linjen og klikker Returner. 4. Merk linjene som skal attesteres og klikk Attester. Hvis du skal attestere alle linjene velger du Attester alle. Attesterte timer får status Attestert og kan overføres til System 4. Attestere fravær Alt fravær må attesteres før det kan overføres til lønnssystemet. Forutsetninger Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Attestere. Du må være logget inn som attestansvarlig. For attestansvarlige 63

66 Bruk Web-Registrering 2. Merk av feltet Fravær. 3. Velg aktuelle personer. Du ser alle registreringene til attestering for personene du har valgt. Hvis en registrering skal sendes i retur til den ansatte, merker du linjen og klikker Returner. 4. Merk linjene som skal attesteres og klikk Attester. Hvis du skal attestere alle linjene velger du Attester alle. Attestert fravær får status Attestert og kan overføres til System 4. Rapportere timer og fravær Når du har logget inn som attestansvarlig får du tilgang til oppgaven Rapporter i menyen til venstre. Her kan du hente ut informasjon om alle transaksjoner som er registrert via Web Registrering. I tillegg kan du lage dine egne rapporter med forhåndsdefinert sortering og utvalg. Fremgangsmåte - ny rapport eller mal 1. Velg oppgaven Rapporter. 2. Velg hva du vil rapportere på ved å merke feltet Timer eller Fravær. 64 For attestansvarlige

67 Bruk Web-Registrering 3. Skriv inn en overskrift på rapporten i feltet Rapportoverskrift. 4. Velg hvilke data du vil rapportere ved å merke aktuell status(er) til høyre for Status. Vil du rapportere alle data uavhengig av status merker du feltet Alle. 5. Flytt personer du skal rapportere fra Tilgjengelige ansatte til Valgte ansatte. 6. Hvis du ønsker å rapportere transaksjoner for en utvalgt periode angir du datointervallet i feltene Fra dato og Til dato. 7. Hvis du ønsker å rapportere for en bestemt kostnadsbærer velg aktuelle kostnadsbærer i feltene Avdeling, Prosjekt eller Element. 8. Velg ønsket sortering i feltet Sortering. 9. Velg eventuelt hvilke lønnsarter du skal skrive ut ved å angi i lønnsartnummer i feltet Lønnsarter. Du velger registreringene ved å angi fra- og tilverdier som skal med. Du angir bindestrek For attestansvarlige 65

68 Bruk Web-Registrering mellom fra- og tilverdiene og blank mellom forskjellige angivelser. Eksempel på utvalg Betydning 10 Ta med registreringer med lønnsart nummer Ta med registreringer med lønnsart nummer 10 eller Ta med registreringer med lønnsartnummer fra og med 10 og til og med Klikk Søk for å vise registreringer med utvalget du har valgt. 11. Klikk Skriv ut rapport for å skrive ut en rapport med registreringene. 12. Hvis du ønsker å opprette rapporten som en mal du kan benytte senere gjør du følgende: a) Skriv inn navnet på malen i feltet Navn på mal. b) Hvis malen skal kunne deles av flere brukere (attestansvarlige) merker du feltet Delt. c) Klikk Lagre som mal. 13. Hvis du skal lagen en ny rapport eller mal klikk Nullstill for å starte på nytt. Fremgangsmåte benytte en mal ved utskrift 1. Velg oppgaven Rapporter. 2. Velg malen du skal benytte for utskrift av rapportere i feltet Mal. 3. Klikk Søk for å vise registreringer med utvalget du har valgt. 4. Klikk Skriv ut rapport for å skrive ut en rapport med registreringene. Fremgangsmåte slette en mal 1. Velg oppgaven Rapporter. 2. Velg malen du skal slette i feltet Mal. 3. Klikk Slett mal. Endre personopplysninger Når du har logget inn som attestansvarlig, kan du endre personopplysningene både for deg selv og for personene du har attestansvar for. Endringene oppdateres i System 4 når lønnsansvarlig kjører Daglig Web registrering Overføre personer. 66 For attestansvarlige

69 Bruk Web-Registrering Forutsetninger Systemet må være satt opp slik at det er tillatt å endre personopplysninger. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Endre personopplysninger. Personinformasjon er delt i to Til venstre er den informasjonen du kan endre. I oppsett av systemet bestemmer lønnsansvarlig hvilke felt du får endre. Til høyre er informasjon som kun vises. 2. Hent opp aktuell person. 3. Endre aktuelle personopplysninger. 4. Klikk Lagre. For attestansvarlige 67

70

71 Del 5 For lønnsansvarlig Kapitlet beskriver hva lønnsansvarlig har adgang til å gjøre i Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 og hvordan oppgavene utføres. Innhold Hva lønnsansvarlig har adgang til å gjøre 70 Overføre timer og fravær i System 4 71 Overføre personopplysninger til System 4 73 For lønnsansvarlig 69

72 Hva lønnsansvarlig har adgang til å gjøre Hva lønnsansvarlig har adgang til å gjøre Lønnsansvarlig har ansvar for å overføre timer. overføre fravær. overføre personer. Lønnsansvarlig jobber alltid i System For lønnsansvarlig

73 Overføre timer og fravær i System 4 Overføre timer og fravær i System 4 Du velger selv hvor ofte du vil overføre timer og fravær til System 4. Transaksjoner som overføres til System 4 blir behandlet som om de var registrert i System 4. Overføre timer Forutsetninger Du må ha tatt sikkerhetskopi av lønnsdataene i System 4 (i menyvalg Verktøy Sikkerhetskopi Lag kopi). Fremgangsmåte 1. Start System Velg oppgaven Daglig Web registrering Overføre timer. 3. Systemet viser alle godkjente transaksjoner siden forrige overføring av timer fra Web Registrering. 4. Kontroller transaksjonene og Returner de som ikke er korrekt. 5. Klikk Merk alle. 6. Klikk Skriv ut for å få en oversikt over timer som blir overført. 7. Klikk Overfør. 8. Klikk Avbryt. Overføre fravær Forutsetninger Du må ha tatt sikkerhetskopi av lønnsdataene i System 4 (i menyvalg Verktøy Sikkerhetskopi Lag kopi). Fremgangsmåte 1. Start lønnssystemet System Velg oppgaven Daglig Web registrering Overføre fravær. 3. Systemet viser alle godkjente transaksjoner siden forrige overføring av fravær fra Web Registrering. 4. Kontroller transaksjonene og Returner de som ikke er korrekt. 5. Klikk Merk alle. 6. Klikk Skriv ut for å få en oversikt over fravær som blir overført. 7. Klikk Overfør. 8. Klikk Avbryt. Hvis du har merket Direkte overføring av fravær til lønn i oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger i For lønnsansvarlig 71

74 Overføre timer og fravær i System 4 mappen Web Registrering, vil programmet starte Daglig Fravær Overføre til lønn automatisk. For at brukerne skal se antall Brukte feriedager, Resterende feriedager og Egenmeldinger i bildet med personopplysninger, må fravær overføres til lønn. 72 For lønnsansvarlig

75 Overføre personopplysninger til System 4 Overføre personopplysninger til System 4 De endringene som brukerne har gjort i Web registrering blir oppdatert i System 4 når du kjører denne rutinen. Kontrollisten som du skriver ut viser gammel og ny verdi i de feltene som er endret. Forutsetninger Du må ha tatt sikkerhetskopi av lønnsdataene i System 4 (i menyvalg Verktøy Sikkerhetskopi Lag kopi). Fremgangsmåte 1. Velg menyvalg Daglig Web registrering Overføre personer. Klikk Skriv ut og kontroller listen nøye. 2. Når listen er kontrollert klikker du Importer. Endrede personopplysninger oppdateres direkte i System 4. For lønnsansvarlig 73

76

77 Del 6 For superbruker Kapitlet inneholder aktuelt lesestoff for superbruker. Dette er informasjon som andre brukere normalt ikke behøver å forholde seg til. Innhold Slette timer og fravær 77 Skriv ut personer 78 Administrere brukerne av systemet 79 For superbruker 75

78

79 Slette timer og fravær For superbruker Du kan slette timer og fravær som er overført til System 4. Denne rutinen kan du for eksempel kjøre i forbindelse med årsavslutningen. Du gjør dette i System 4. Slette timer 1. Velg menyvalg Verktøy Slette Klientdata. 2. Merk av feltet Transaksjoner og fravær i Web registrering og klikk OK Vær oppmerksom på at du ikke flere varsel når du starter sletting. For superbruker 77

80 For superbruker Skriv ut personer på Web Velg Skriv ut i menyen i oppgavevalg Kartotek Personer Registrere hovedopplysninger. Fra menyen vist nedenfor velger du Skrive ut personer på web (Kartotek). Denne listen viser deg alle personer som har en av følgende statuser: Registreres på Bruker Attestansvarlig 78 For superbruker

81 Administrere brukerne av systemet For superbruker For å opprette brukere i Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4, leser du Opprette brukere av systemet på side 21 for nærmere beskrivelse. Hvis en bruker har glemt passordet Hvis en bruker har glemt passordet kan du som superbruker, endre passord. Fremgangsmåte 1. Start opp System 4 og logg inn som superbruker. 2. I menyvalg Fil Operatør Vedlikehold velger du brukerens operatørid. 3. Angi nytt Passord. 4. Klikk Lagre. For superbruker 79

82 Stikkord A ansattopplysninger endre 45 attestere fravær 63 timer 62 B bistand 38 bruker administrere 79 opprette 21 E endre ansattopplysninger 45 endre personopplysninger 45 F Stikkord forkunnskaper 5 fravær attestere 63 masseregistrere 61 overføre til lønnssystemet 71 registrere eget 49 registrere eget - attesansvarlig 56 H hjelp via bøker 37 hjelp via telefonbistand 38 I innholdsfortegnelse 1 installere systemet første gang 27 K kundemelding 18 kurs 39 L lønnsart sette opp systemet 25 M masseregistrere fravær 61 timer 59 O operatør administrere 79 opprette 21 opplæring 39 oppsett av systemet 19 overføre fravær til lønnssystemet 71 timer til lønnssystemet 71 P person skriv ut 78 personopplysninger endre 45 R rapportere timer og fravær 64 S skriv ut person 78 timer og fravær 64 slette timer 77 starte systemet første gang 33 startside 44 support 38 systemoppsett Stikkord

83 Stikkord T telefonbistand 38 Tilgang til fraværskoder 19 Tilgang til lønnsarter 19 Tilgang til personer 19 timer attestere 62 masseregistrere 59 overføre til lønnssystemet 71 registrere egne 46 registrere egne - attesansvarlig 54 slette 77 Stikkord 81

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 3 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 7 Betingelser for installasjon 7 Slik installerer

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer