Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x"

Transkript

1 DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x

2

3 OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower Learning Online. Det blir deretter registrert ett kurssett og generert en registreringsnøkkel som gir tilgang til alle bestilte kurs. E-post Nødvendige opplysninger for å logge seg på blir sendt i en e-post. I e-posten finnes blant annet lenken med webadressen til startsiden i DataPower Learning Online, brukernavnet, passordet og registreringsnøkkelen for administrator. Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du klikke på lenken med webadressen i e-posten eller skrive webadressen i adresselinjen i Internet Explorer, se eksemplet vist i Figur A. Figur A Åpne startsiden i DataPower Learning Online 1 Skriv webadressen i adresselinjen i Internet Explorer 2 Trykk [Enter] TIPS! Du kan også klikke på lenken i den tilsendte e-posten for å åpne startsiden i DataPower Learning Online DataPower Learning AS Registrering 1

4 Logg på I og med at du allerede er registrert som administrator, er det nok å logge på med brukernavn og passord, se Figur B. Figur B Logge på DataPower Learning Online 1 Klikk på lenken Logg på i menyen 2 Skriv brukernavnet i feltet Brukernavn 3 Skriv passordet i feltet Passord Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurssett. Når administrasjonsdelen er startet, vises en egen meny til venstre i programvinduet, se Figur C. Det anbefales at du leser informasjonen som finnes under lenken Velkommen i menyen før du starter. Figur C Starte administrasjonsdelen 1 Logg på DataPower Learning Online lenken Administrasjon i menyen 2 Registrering 2008 DataPower Learning AS

5 Organisasjon Opplysninger om bedriften er allerede registrert av DataPower Learning. Som standard har brukerne tillatelse til å endre e-postadresse, telefonnummer og kategorier, se Figur D. Lenken Organisasjon gir imidlertid administrator mulighet til å endre informasjonen og brukertillatelsene i ettertid. Figur D Endre opplysninger om bedriften og brukertillatelser 1 Klikk på lenken Organisasjon i menyen 2 Skriv inn opplysningene 3 Merk eller fjern merking for aktuelle brukertillatelser 2008 DataPower Learning AS Registrering 3

6 Kategorier Lenken Kategorier viser en oversikt over de kategoriene som er registrert for bedriften. I utgangspunktet finnes det ingen kategorier, og administrator må derfor registrere disse med utgangspunkt i hvilke kriterier det er bruk for ved rapportering. Kategoriene bør opprettes før brukerne registrerer seg, slik at du slipper å gjøre store endringer i ettertid. Bedriften må derfor vurdere nøye hvilke kategorier og verdier som trengs. Administrator kan registrere inntil fem kategorier. Hver av disse kan ha et ubegrenset antall verdier. Det kan være en fordel å registrere bare fire kategorier, slik at du senere kan opprette den siste i tilfelle endringer i bedriften. Figur E viser et eksempel på ulike kategorier med tilhørende verdier. Figur E Registrere en ny kategori 1 Klikk på lenken Kategorier i menyen 3 Skriv navnet på kategorien TIPS! Administrator kan registrere inntil fem kategorier. Endre navn på en kategori 1 Merk kategorien 3 Skriv det nye navnet på kategorien Slette en kategori 1 Merk kategorien 3 Velg OK NB! Hele kategorien med tilhørende verdier slettes. Brukere som har valgt verdier fra denne kategorien vil få Ikke valgt i brukerprofilen. 4 Registrering 2008 DataPower Learning AS

7 Redigere en kategori 1 Merk kategorien 3 Gjør ønskede redigeringer Registrere en ny verdi 1 Klikk på 2 Skriv navnet på verdien 3 Klikk på TIPS! Hvis en verdi er merket vil den nye verdien plasseres før den merkede verdien. Hvis ingen verdi er merket, plasseres den nye verdien nederst. Flytte en verdi 1 Merk verdien 3 Klikk på for å flytte verdien ett trinn opp eller Klikk på TIPS! Kun én verdi kan flyttes av gangen. Endre navn på en verdi 1 Merk verdien 3 Skriv det nye navnet på verdien Slette en verdi 1 Merk verdien 3 Merk eventuelt en erstatningsverdi 5 Velg OK for å flytte verdien ett trinn ned NB! Ved sletting kan du overføre de brukerne som har valgt denne verdien til en annen verdi. Hvis ikke får disse brukere verdien Ikke valgt i brukerprofilen DataPower Learning AS Registrering 5

8 Kurs Lenken Kurs viser en oversikt over kurs bedriften har gyldig lisens til, se eksemplet vist i Figur F. Herfra kan du endre rekkefølgen på kursene, slik at de får en logisk plassering når brukerne starter opplæringen. Figur F Vise en oversikt over kurs med gyldig lisens Klikk på lenken Kurs i menyen Endre rekkefølgen på kurs 1 Vis oversikten over kurs med gyldig lisens lenken Endre rekkefølge 3 Merk kurset for å flytte kurset ett trinn opp eller Klikk på for å flytte kurset ett trinn ned 5 Gjenta eventuelt trinn 3-4 for å flytte flere kurs 6 Klikk på 6 Registrering 2008 DataPower Learning AS

9 Kurssett For at et kurs skal være tilgjengelig for brukerne, må kurset være lagt til i et kurssett. I utgangspunktet har bedriften fått tilgang til ett kurssett som inneholder alle bestilte kurs. Dette er registrert av DataPower Learning på forhånd. Skal alle brukerne ha tilgang til alle kurs, behøver ikke administrator å registrere flere kurssett. I bedrifter med mange ansatte, kan ulike grupper ha behov for ulik opplæring. Administrator kan da lage flere kurssett ut fra dette behovet. Lenken Kurssett gir tilgang til å registrere nye kurssett. Ved å klikke på lenken Nytt kurssett kan du velge blant de tilgjengelige kursene, se eksemplet vist i Figur G. Administrator må ta hensyn til antall lisenser som bedriften har kjøpt av hvert kurs. Figur G Etter at et nytt kurssett er registrert, vil det vises i oversikten over tilgjengelige kurssett, se eksemplet vist i Figur H. Ved å klikke på et kurssett i kolonnen Kurssett vil du se detaljer om dette. Ved behov kan du da legge til eller slette kurs i kurssettet. Du kan også slette hele kurssettet. Vær oppmerksom på at brukerne da vil miste tilgangen til kursene i dette kurssettet. Figur H Vise en oversikt over registrerte kurssett Klikk på lenken Kurssett i menyen 2008 DataPower Learning AS Registrering 7

10 Registrere et nytt kurssett 1 Klikk på lenken Kurssett i menyen lenken Nytt kurssett 3 Skriv tittelen på kurssettet i feltet Kurssett 4 Skriv eventuelt en beskrivelse i feltet Beskrivelse 5 Merk aktuelle kurs 6 Klikk på 7 Klikk på Vise detaljer om et kurssett 1 Vis oversikten over registrerte kurssett kurssettet i kolonnen Kurssett Endre et kurssett 1 Vis detaljer om kurssettet 2 Merk eller fjern merking for aktuelle kurs 3 Klikk på Slette et kurssett 1 Vis detaljer om kurssettet 3 Velg OK Registreringsnøkkel For at nye brukerne skal få tilgang til ett eller flere kurssett, må administrator generere en registreringsnøkkel og distribuere denne til brukerne. Det er denne nøkkelen brukerne skal benytte når de registrerer seg for første gang. Hvis du ikke har registrert noen nye kurssett, kan også de andre brukerne benytte registreringsnøkkelen som ble tilsendt fra DataPower Learning. Hvis du derimot har registrert nye kurssett, må du generere nye registreringsnøkler. Lenken Registreringsnøkkel gir administrator mulighet til å generere registreringsnøkler, se eksemplet vist i Figur I. Figur I 8 Registrering 2008 DataPower Learning AS

11 Hvilke prinsipper som skal gjelde for hvor mange registreringsnøkler som skal genereres, avhenger av bedriftens infrastruktur. Administrator må derfor gjøre en grundig vurdering for hvilken modell som skal velges. I eksemplene nedenfor er det tatt utgangspunkt i en bedrift som har tilgang til fire kurs (Word, Excel, PowerPoint og Outlook). Eksempel 1 Alle tilgjengelige kurs kan inngå i ett kurssett og tildeles én registreringsnøkkel. Alle ansatte vil da få tilgang til alle kurs, se eksemplet vist i Figur J. Figur J Eksempel 2 Hvis ikke alle ansatte har behov for alle kursene, kan det opprettes flere kurssett med ulike kurs, se eksemplet vist i Figur K. I eksemplet er det to kurssett, og hver avdeling har sin egen registreringsnøkkel. Produkt- og salgsavdelingen har tilgang til ett kurssett hver, mens markedsavdelingen har tilgang til begge kurssettene. Figur K 2008 DataPower Learning AS Registrering 9

12 Eksempel 3 I en del bedrifter med mange ansatte kan det være aktuelt at hver avdeling har sitt eget kurssett og registreringsnøkkel, se eksemplet vist i Figur L. Figur L Generere en registreringsnøkkel 1 Klikk på lenken Registreringsnøkkel i menyen 2 Skriv nummeret på kurssettet i feltet KurssettID 3 Klikk på TIPS! Nummeret på kurssettet finnes i kolonnen KurssettID under lenken Kurssett. Flere kurssett angis med bindestrek som skilletegn, for eksempel: Registrering 2008 DataPower Learning AS

13 Registrering Første gang opplæringsprogrammet skal tas i bruk må brukeren registrere seg, se eksemplet vist i Figur M. Alternativt kan administrator registrere alle brukere, og deretter distribuere brukernavn og passord til dem. Administrator må da huske å logge seg av DataPower Learning Online før hver registrering. Angi e-postadressen som brukernavn, slik at det blir unikt og lett å huske. Et godt passord består av både store og små bokstaver, samt tegn og/eller tall. Passordet må dessuten ha en lengde på minimum 6 tegn. Eksempel: Ee6Fo&. For å få tilgang til opplæringen må også den tildelte registreringsnøkkelen angis. Figur M Det kan i tillegg finnes egne felt for andre opplysninger i Registrering (del 2/2), se eksemplet vist i Figur N. Figur N 2008 DataPower Learning AS Registrering 11

14 Logge av DataPower Learning Online 1 Klikk på for å vise startsiden lenken Logg av i menyen Registrere en ny bruker 1 Klikk på lenken Registrering i menyen 2 Skriv inn brukeropplysningene 3 Klikk på for å gå til Registrering (del 2/2) 4 Angi andre opplysninger 5 Klikk på NB! Hvis du som administrator skal registrere brukerne, må du logge deg av DataPower Learning Online før hver registrering. 12 Registrering 2008 DataPower Learning AS

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer