Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x"

Transkript

1 DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x

2

3 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurssett. For å få tilgang til disse funksjonene må du ha administratorrettigheter og ha logget deg på DataPower Learning Online. Når administrasjonsdelen er startet, vises en egen meny til venstre i programvinduet, se Figur A. Det anbefales at du leser informasjonen som finnes under lenken Velkommen i menyen før du starter. Figur A Starte administrasjonsdelen 1 Logg på DataPower Learning Online lenken Administrasjon i menyen 2008 DataPower Learning AS Administrasjon 1

4 Organisasjon Lenken Organisasjon gir administrator mulighet til å endre opplysninger om bedriften og brukertillatelser. Som standard har brukerne tillatelse til å endre e-postadresse, telefonnummer og kategorier, se Figur B. Figur B Endre opplysninger om bedriften og brukertillatelser 1 Klikk på lenken Organisasjon i menyen 2 Skriv inn opplysningene 3 Merk eller fjern merking for aktuelle brukertillatelser 2 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

5 Kategorier Lenken Kategorier viser en oversikt over de kategoriene som er registrert for bedriften. I utgangspunktet finnes det ingen kategorier, og administrator må derfor registrere disse med utgangspunkt i hvilke kriterier det er bruk for ved rapportering. Kategoriene bør opprettes før brukerne registrerer seg, slik at du slipper å gjøre store endringer i ettertid. Bedriften må derfor vurdere nøye hvilke kategorier og verdier som trengs. Administrator kan registrere inntil fem kategorier. Hver av disse kan ha et ubegrenset antall verdier. Det kan være en fordel å registrere bare fire kategorier, slik at du senere kan opprette den siste i tilfelle endringer i bedriften. Figur C viser et eksempel på ulike kategorier med tilhørende verdier. Figur C Registrere en ny kategori 1 Klikk på lenken Kategorier i menyen 3 Skriv navnet på kategorien TIPS! Administrator kan registrere inntil fem kategorier. Endre navn på en kategori 1 Merk kategorien 3 Skriv det nye navnet på kategorien Slette en kategori 1 Merk kategorien 3 Velg OK NB! Hele kategorien med tilhørende verdier slettes. Brukere som har valgt verdier fra denne kategorien vil få Ikke valgt i brukerprofilen DataPower Learning AS Administrasjon 3

6 Redigere en kategori 1 Merk kategorien 3 Gjør ønskede redigeringer Registrere en ny verdi 1 Klikk på 2 Skriv navnet på verdien 3 Klikk på TIPS! Hvis en verdi er merket vil den nye verdien plasseres før den merkede verdien. Hvis ingen verdi er merket, plasseres den nye verdien nederst. Flytte en verdi 1 Merk verdien 3 Klikk på for å flytte verdien ett trinn opp eller Klikk på TIPS! Kun én verdi kan flyttes av gangen. Endre navn på en verdi 1 Merk verdien 3 Skriv det nye navnet på verdien Slette en verdi 1 Merk verdien 3 Merk eventuelt en erstatningsverdi 5 Velg OK for å flytte verdien ett trinn ned NB! Ved sletting kan du overføre de brukerne som har valgt denne verdien til en annen verdi. Hvis ikke får disse brukere verdien Ikke valgt i brukerprofilen. 4 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

7 Brukere Lenken Brukere gir en oversikt over alle registrerte brukere av DataPower Learning Online i bedriften. Alle brukerne kan vises på en gang, eller de kan filtreres etter ulike kriterier, se eksemplet vist i Figur D. Figur D Oversikten i Figur E viser resultatet av filtreringen. Figur E Ved å klikke på en bruker i kolonnen Etternavn vil du se brukeropplysningene til denne, se eksemplet vist i Figur F. Figur F 2008 DataPower Learning AS Administrasjon 5

8 Brukeropplysningene blir som regel lagt inn av brukeren selv. Administrator kan om nødvendig endre opplysningene. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom brukeren har glemt passordet, skal tildeles et nytt kurssett, eller har skiftet jobb. Administrator kan også tildele en bruker administrator- og rapportrettigheter. Hvis en bruker har sluttet, kan administrator deaktivere brukerkontoen. Vise en oversikt over alle brukere 1 Klikk på lenken Brukere i menyen TIPS! Hvis du merker feltet Inkluder brukere med deaktivert brukerkonto, blir også deaktiverte brukere med i oversikten. Filtrere brukere 1 Klikk på lenken Brukere i menyen listepilen i aktuelt felt og velg et alternativ i listen 3 Klikk på TIPS! Flere kriterier kan velges i den samme filtreringen. Endre opplysninger om en bruker 1 Vis oversikten over aktuelle brukere brukeren i kolonnen Etternavn 3 Endre aktuelle opplysninger TIPS! Enkelte opplysninger kan brukeren selv endre ved å klikke på lenken Endre brukerprofil i menyen på startsiden. Endre opplysninger om flere brukere 1 Vis oversikten over aktuelle brukere lenken Totalt xx brukere - endre alle 3 Endre aktuelle opplysninger TIPS! Husk at alle de opplysningene som endres her vil gjelde for alle brukerne i oversikten. Det er derfor enklest å endre opplysninger for større brukergrupper herfra. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom alle brukerne som har verdien Regnskap skal overføres til verdien Administrasjon. Sende e-post til alle brukerne i oversikten 1 Vis oversikten over aktuelle brukere ikonet 3 Skriv emnet og meldingsteksten i meldingsvinduet 4 Send meldingen TIPS! Hvis du har en eldre Windows-versjon enn 2000 kan ikke alle e-postadressene overføres til meldingsvinduet i e-postprogrammet. Klikk da på ikonet for å kopiere alle e-postadressene til utklippstavla. E-postadressene kan da limes inn manuelt i adressefeltet til meldingen. For at mottakerne ikke skal kunne se hvilke andre brukere som mottar meldingen, bør e-postadressene limes inn i feltet for blindkopi. 6 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

9 Kurs Lenken Kurs viser en oversikt over kurs bedriften har gyldig lisens til, se eksemplet vist i Figur G. Herfra kan du endre rekkefølgen på kursene, slik at de får en logisk plassering når brukerne starter opplæringen. Figur G Ved å klikke på et kurs i kolonnen KursID vil du se detaljer om dette, se eksemplet vist i Figur H. Tabellen viser hvilke emner som inngår i kurset, samt hvilke deler hvert emne består av. Figur H Ved å klikke på ikonet vises URL-adressen og lenken for aktuelt emne, se eksemplet vist i Figur I. Denne informasjonen gjør det mulig å sette inn lenker som viser til et emne i kurset. Du kan for eksempel kopiere URL-adressen og deretter lime den inn i et dokument. Når brukerne klikker på lenken i dokumentet, vil det aktuelle emnet åpnes i DataPower Learning Online. Figur I 2008 DataPower Learning AS Administrasjon 7

10 Ved å klikke på Lenker for aktuelt emne kan du sette inn lenker til for eksempel eksterne websider, se eksemplet vist i Figur J. Figur J Opplæringsansvarlig i en bedrift kan for eksempel sette inn lenker til websider eller dokumenter som de ansatte bruker i sitt daglige arbeid. Brukerne kan da benytte disse lenkene til å hente mer informasjon om aktuelle emner. Lenkene plasseres under det emnet de naturlig hører hjemme i, se eksemplet vist i Figur K. Figur K Vise en oversikt over kurs med gyldig lisens Klikk på lenken Kurs i menyen Vise detaljer om et kurs 1 Vis oversikten over kurs med gyldig lisens kurset i kolonnen KursID 8 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

11 Endre rekkefølgen på kurs 1 Vis oversikten over kurs med gyldig lisens lenken Endre rekkefølge 3 Merk kurset for å flytte kurset ett trinn opp eller Klikk på for å flytte kurset ett trinn ned 5 Gjenta eventuelt trinn 3-4 for å flytte flere kurs 6 Klikk på Sette inn en lenke til et emne 1 Vis detaljer om kurset ikonet for emnet 3 Merk URL-adressen eller lenken 4 Trykk [Ctrl]+[C] for å kopiere 5 Åpne dokumentet hvor URL-adressen eller lenken skal limes inn 6 Trykk [Ctrl]+[V] for å lime inn TIPS! DataPower Learning Online behøver ikke å være startet for å bruke en slik lenke. Etter å ha klikket på lenken åpnes startsiden i DataPower Learning Online. Etter pålogging vil det aktuelle emnet vises automatisk. Sette inn en lenke fra et emne 1 Vis detaljer om kurset Lenker for emnet 3 Skriv teksten i feltet Tekst 4 Skriv adressen i feltet URL 5 Merk eventuelt feltet Ekstern hvis adressen er en Internettadresse 6 Klikk på i kolonnen Sett inn 7 Klikk på Slette en lenke fra et emne 1 Vis detaljer om kurset Lenker for emnet 3 Klikk på i kolonnen Slett for lenken 2008 DataPower Learning AS Administrasjon 9

12 Kurssett For at et kurs skal være tilgjengelig for brukerne, må kurset være lagt til i et kurssett. Lenken Kurssett gir tilgang til å registrere nye kurssett. Et kurssett består av ett eller flere kurs. I bedrifter med mange ansatte, kan ulike grupper ha behov for ulik opplæring. Administrator kan da lage flere kurssett ut fra dette behovet. Ved å klikke på lenken Nytt kurssett kan du velge blant de tilgjengelige kursene, se eksemplet vist i Figur L. Administrator må ta hensyn til antall lisenser som bedriften har kjøpt av hvert kurs. Figur L Etter at et nytt kurssett er registrert, vil det vises i oversikten over tilgjengelige kurssett, se eksemplet vist i Figur M. Ved å klikke på et kurssett i kolonnen Kurssett vil du se detaljer om dette. Ved behov kan du da legge til eller slette kurs i kurssettet. Du kan også slette hele kurssettet. Vær oppmerksom på at brukerne da vil miste tilgang til kursene i dette kurssettet. Figur M 10 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

13 Vise en oversikt over registrerte kurssett Klikk på lenken Kurssett i menyen Registrere et nytt kurssett 1 Klikk på lenken Kurssett i menyen lenken Nytt kurssett 3 Skriv tittelen på kurssettet i feltet Kurssett 4 Skriv eventuelt en beskrivelse i feltet Beskrivelse 5 Merk aktuelle kurs 6 Klikk på 7 Klikk på Vise detaljer om et kurssett 1 Vis oversikten over registrerte kurssett kurssettet i kolonnen Kurssett Endre et kurssett 1 Vis detaljer om kurssettet 2 Merk eller fjern merking for aktuelle kurs 3 Klikk på Slette et kurssett 1 Vis detaljer om kurssettet 3 Velg OK 2008 DataPower Learning AS Administrasjon 11

14 Registreringsnøkkel For at nye brukerne skal få tilgang til ett eller flere kurssett, må administrator generere en registreringsnøkkel og distribuere denne til brukerne. Det er denne nøkkelen brukerne skal benytte når de registrerer seg for første gang. Lenken Registreringsnøkkel gir administrator mulighet til å generere registreringsnøkler, se eksemplet vist i Figur N. Figur N Hvilke prinsipper som skal gjelde for hvor mange registreringsnøkler som skal genereres, avhenger av bedriftens infrastruktur. Administrator må derfor gjøre en grundig vurdering for hvilken modell som skal velges. I eksemplene nedenfor er det tatt utgangspunkt i en bedrift som har tilgang til fire kurs (Word, Excel, PowerPoint og Outlook). Eksempel 1 Alle tilgjengelige kurs kan inngå i ett kurssett og tildeles én registreringsnøkkel. Alle ansatte vil da få tilgang til alle kurs, se eksemplet vist i Figur O. Figur O 12 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

15 Eksempel 2 Hvis ikke alle ansatte har behov for alle kursene, kan det opprettes flere kurssett med ulike kurs, se eksemplet vist i Figur P. I eksemplet er det to kurssett, og hver avdeling har sin egen registreringsnøkkel. Produkt- og salgsavdelingen har tilgang til ett kurssett hver, mens markedsavdelingen har tilgang til begge kurssettene. Figur P Eksempel 3 I en del bedrifter med mange ansatte kan det være aktuelt at hver avdeling har sitt eget kurssett og registreringsnøkkel, se eksemplet vist i Figur Q. Figur Q Generere en registreringsnøkkel 1 Klikk på lenken Registreringsnøkkel i menyen 2 Skriv nummeret på kurssettet i feltet KurssettID 3 Klikk på TIPS! Nummeret på kurssettet finnes i kolonnen KurssettID under lenken Kurssett. Flere kurssett angis med bindestrek som skilletegn, for eksempel: DataPower Learning AS Administrasjon 13

16 Lisensoversikt Lenken Lisensoversikt viser en oversikt over tilgjengelige lisenser for hvert kurs, se eksemplet vist i Figur R. Figur R Det er viktig å merke seg antall brukte og ledige lisenser, samt utløpsdato. Denne oversikten gir administrator en pekepinn på om det er nødvendig å anskaffe flere lisenser. Ved å klikke på en verdi i kolonnen Brukt vil du se hvilke brukere som har benyttet lisensene til det bestemte kurset, se eksemplet vist i Figur S. Figur S Vise en oversikt over tilgjengelige lisenser Klikk på lenken Lisensoversikt i menyen Vise en oversikt over lisensbrukere 1 Vis oversikten over tilgjengelige lisenser verdien i kolonnen Brukt for kurset 14 Administrasjon 2008 DataPower Learning AS

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer